ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Meie Kodu = Our Home Delete search filter
Elephind.com contains 8,854 items from Meie Kodu = Our Home, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,306 newspaper titles in Elephind.com.
8,854 results
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 February 1950

IGA EESTLANE TELLIB "Meie

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
LÖHE VENE JA PRANTSUSE VAHEL. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 February 1950

LöHE VENE JA PRANTSUSE ! VAHEL. Prantsuse Indo-Hiina mässulise valitsuse tunnustamine Venemaa poolt on tekitanud terava lõhe mõ lema maa vahel. Järgnes nootideya • Ketus, kus prantslased protesteeri sid venelaste sammu vastu ja viima-, sed lükkasid protesti jõhkralt ta gasi. Arvatakse, et Prantsusmaa nöiiab Moskvalt Pariisi Vene saadi ku Bogomolovi tagasikutsumist.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
EESTI NOORE KLAVERIKUNSTNIKU EDU. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 February 1950

EESTI NOORE KLAVERIKÜNST . NIKU EDU. Meie noorema sugupõlve pianist Käbi Liaretei, kes oma võimetega 011 äratanud tähelepanu Rootsis, on nüüd ka Taani pealinnas ennast läbilöönud. Esinedes hiljuti Kopen hagenis Odd-Fellow |Palae saalis, on ta saanud ülistavate arvustuste osaliseks Taani pealinna muusika kriitikute r poolt, võites samalajal ka arvurohke kuulajaskonna sü damed. . -

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
VENE TUNNUSTAS INDOHIINA MÄSSULISTE VALITSUST [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 February 1950

VENE TUNNUSTAS INDO HIINA MÄSSULISTE VALITSUST Läänemaailmas äratas jahmatust teadaanne, et Nõukogude Liit tun nustas kommunistlikke sisside mäs sulist valitsust Indo-Hiinaš. Selle Mokva nukuvalitsuse n.n. Vietnami valitsuse juhiks 011 dr. Ho-Chi minh, kes viimase kolme aasta jook sul on etendanud silmapaistvat osa -kommunistlike jõukude sissisõjas Prantsuse üksuste vastu. Ühtlasi otsustas Nõukogude Liit astuda diplomaatlikesse suhetesse Viet nami valitsusega.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Kultuuririndelt KOGUTEOS TARTU ÜLIKOOLI JUUBELIPÄEVAKS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 February 1950

KOGUTEOS TARTU ÜLIKOOLE . JUUBELIPÄEVAKS Jaanuari esimestel päevadel ilmus Stockholmis koguteos Eesti Vabariigi Tartu ülikooli 30-nda aastapäeva pu hul. Teos sisaldab 51 seni trükis il-1 mumatä teaduslikku tööd eesti tead laste sulest. Teose tegevtoimetajaks oli arliivjaar Jaan 01ypet, toimeta jäik» prof. E- Bhimfeldt> prof. S. Grant, rprof. A. Tuulse ja dotsent J. Mets. Teos, mis ilmus viies keeles, on 500 leheküljeline. ' Väljaandmise kiilud tõusevad 22000 rootsi kroonini. Eest lased üle maailma on ettetellinud. 1000 eksemplari.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
U.S.A. KÖVENDAB VAIKSE OOKEANI LAEVASTIKKU. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 February 1950

U.S.A. KÕVENDAB VAIKSE OOKEANI LAEVASTIKKU. TJ.S.A. mereväe depärtment ot sustas saata Vaikse ookeani laevas tiku kõvendamiseks veel 6 hävitajat ja ühe lennukite emalaeva. Seega oleks Vaikses ookeanis kolm lennu kite emalaeva kuus ristlejat, 50 hävitajat jä 31 allveelaeva.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
EESTI KULTUURI JA ABISTAMISSELTS HAMBURGIS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 February 1950

> EESTI KÜLTÜÜRI JA ABIST AMISSELTS HAMBURGIS * • Saksamaal Hamburgis on asutatud kohalike eestlaste poolt Eesti kultuu ri ja abistamisšelts. Uue seltsi ees märgiks ön sidepidamine kohalike eestlaste vahel, eesti kultuuri, kom mete ja harjumuste viljelemine ning puudustkannatavate kaasmaalaste abistamine/ Uus organisatsioon tahab olla sidetpidavaks organiks kõigi väliseestlaste organisatsioonidega ülemaailma. Seltsi esimeheks on A. Rebane, sekretäriks R. Kühns.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
AUSTRAALLASTE HEA START IMPEERIUMI VÖISTLUSTEL. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 February 1950

AUSTRAALLASTE HEA START IMPEERIUMI VÕISTLUSTEL. Laup. 4. veebr, algasid Uus Meremaa pealinnas Aucklandis Briti - [Impeeriumi võistlused, millest võta ivad osa 600 sportlast 12-lt maalt. Avapäeval külastas võistlusi 40 tuhat pealtvaatajat. Eriti ülivõim sad olid Austraalia naised, võites koini esimest kohta naiste 100-ytd. •jooksus. Esikohale naiste 100-yd. jooksus tuli "lendav Lithgowlane*" —18 aastane Marjorie Jaekson, kes niihästi eeljooksus kui lõppvõistlusel kordas 1948 a. Olympia võitja pr, Fanny Blankers-Koeni maailmare kordit— i0,8 sek. - Samut võitsid austraallased kaks «sikohta meeste 100 yardi jooksus, Esikohale tuli John. Treloar ajaga traaHäne Bill de Gruehy. Ka kõrgushüppes tuli esikohale austraallane John Wiriter, püstita des uue Impeeruimi sekordi 6 jalga 6 tolli. ^ : -

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
N.S.W OOPER AVATAKSE 1951 AASTAL. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 February 1950

N.S.W OOPER AVATAKSE 1951 AASTAL. New South Wales'i rahvusooperi j kompanii' loodab anda esimese eten duse 1951 a. märtsis. Lavastajaks ja ooperijiihiks -kutsutakse itaalia tenor Adelio Zaganara, kes jõuab kohale selle aasta- lõpul. Ooperi' kompanii loodab leida suurepärseid talente .ka uute austraallaste hul igast,; ' /

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
"Rulluvad streigid" Austraalia majanduselu halvama [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 February 1950

Viimasel ajal ön Austraalia a%$ likkusie tähelepanu äratanud üksiTt streigid, mis puhkenud siin-r—s^al sadamatööliste hulgas ja söekaevan dustes. Kui seni oldi arvamisel, öt 011 tegemist juhuslike streikafega, siis nüüd on selgunud, et kommunis tid on käiku lasknud uue tafctiM* n.n. rulluvate streikide taktika ^iis traalia majanduselu halvamiseks. Selle kohta heitis valgust sadama tööliste ' födeyiatsiooni . peasekretäri asetäitja B. Koäeh'i.sõnavõtt bane'i sadamatööliste' miitingiil. möödunud'- neljapäeval. E. Roaeh, kes muide on komimtnistliku partei liige : väitis muuhulgas: '{Meie jätkame niikaua oma rün nakut uuel kujul, kuni me saavu tame, mida tahame. Meie püüame teha. kõike võimalikku, et teha või matuks Menziese edasitöötamist.'^! Veel tähendas kommunistlik peas; k asetäitja, et sadam| tööliste föderatsioonil on teada, millistes sadamates asetsevad täht samad kaubalaevad, mis ootavad mahalaadimist ja vastavalt sellele algavad rulluvad streigid Towns ville'is, Por.t Kembla's...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Välispoliitikat [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 February 1950

Wfolišpol iitikat 'JJSA presidendi : jaatav oisus ve ^jiikupommi ■ 'tootmise küsimuses võeti Tsogu demokraatlikus, maail mas ■ vastu üldise kergendusõhkega. Tähendab ÜSA. ei kavatse relvastuse võidu jooksusNÕukogude Venemaale veel. alla vanduda. Sellekohastest -järelkajadest torkas silma' rea USA , senaatorite- aktsioon" eesotsäs Vžui ~ denberg 'i ■ ja MaeMahon'iga, kes omal ajal? Trumani ägedalt ründasid tema järeleandlikkuse pärast- Vene maaa- suhtes; nüüd nõuavad need samad mehed Trumanilt, et .ta aatomrelvade likvideerimiseks uues ti katsuks' Staliniga kokkulepet saa vutada. - Teine poliitilise tarkuse ' 'pärl" tuli USA - kaitseminister ^Johnson'ilt, kes ilmse rahuldustun dega väitis, et otsus asuda; vesini kupommi valmistamisele olevat sõ jaohtu tublisti vähendanud ■ Sihnaspidades, et_ selline relvastuse võidujooks, ~s.t. ebaproduktiivsete kulutuste kuhjumine, võib. lõppeda ainult kas sõjaga või ;vas|Ma ühis konna majandusliku •emisega, tuleb järeldada^ ^ jöhnsoii eelistab viim...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
TÄNAVARAHUTUSED HONG KONGIS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 February 1950

TÄNAVARAHUTUSED HONG KONGIS. Horig Kongis ^ tekkisid kokkupõr ked streikivate ' trammitööliste ja politseiüksuste vahel. Koinmunistide poolt õhutatud streikides, millest 'võtsid osa ümmarguselt 5000 tram mitõõlist, nähakse kommunistliku Hiina mõju Hong Kongi töölismas-; sidele. Politseiüksused kasutasid pi sargaasi märatsejate laialiajami seks. Märatsejad omalt poolt vasta sid kivide . ja pudelite loopimisega, mille tulemusena 30 politseinikku sai haavata. Lõpuks õnnestus, polit seil korda jalule seada ilma tulirel vade kasutamata.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Briti aatomiteadlane- Vene agent [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 February 1950

Briti aai ane - Vene agent Londonis arreteeriti 3. veef^. saksa päritoluga^ Briti aatomitelELd lane Klaus Emil Julius Füchsi kohta on selgunud, et ta ön aastatd töötanud veiieiaste agendina. Eelda takse et mees on vähemalt kahbl korral toimetanud venelaste kä$e: aatomi saladusi. " -arreleeriifiine ~ uH _ärrtfÄ-' nud suurt ärevust Ameerikas, sest on ju Fuehs olnud seoses ka amee rika aatomi uurimustega. Küsitakse, kas Ameerika üldse saab kontaktis töötada. Britiga, kes ei suuda hoida oma aatomisaladusi. Samal ajal on avaldatud põhjendatud kartust, kas arreteeritud aatomiteadlaiie pole mitte Venele andnud andmeid * kä hydrogeen (vesiniku) pommi toot mise kohta. Igatahes on Ameerika julgeqlekv\(yõimud (alustanud üksi-. |^Mi;kaugelejonfe ameerika aätomitoöstuses. Ameerika julgeoleku politsei ju hataja Mr.. J. Edgar ' vHoövesr oh nõudnud Kongressilt summasid 700 uue tööjõu palkamiseks.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 February 1950

KIRIKLIKKE TEATEID. Eesti Vabariigi aastapäeva tähis tamise jumalateenistus - Melbourne^ 011 laup. 18. veebr, St.'Jöbri'i'Kirik' asetseb Elizabethi ja Swanstoni täna vaid ühendaval Latrobe St:, "Argus" hoone kõrval. ■ . . ' Melbourne'! Eesti. Selts teatab, et' Eesti Vabariigi A ASTADETA pühitsemine Melbourne 'is toimub1 järgmise kavaga : 1. 18. veebr, s.a. kell 5 õhtul juma lateenistüs St. John 'i; kirikus, ■ ■. Latrobe St. ...- "•••■.. - • 2. 24. veebr. s.a. kell 8 õhtul aktus" South-Mellpourne'is Napier St. • • Temperance Hall'i alumises šaa lis. '-'riv 3. Seltskondlik koosviibimine tant ' suga ja ettekannetega. Palutakse kõikide kaasmaalaste osavõttu.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Hoiduge lastehalvatusest [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 February 1950

Hoiduge lastehalvatusest Sydney tervishoiu arst Dr. Gra -hame Drew pöördus lastevanemate poole üleskutsega-keelata lastel liiklemine aladelt, kus esineb laste halvatustaud. Oma uteskutsessoo vitab dr. Drew lastevanemaile ase tada lapsed otsekohe voodisse, kui ilmnevad lastelialvatust meenutavad haiguse sümptopmid, ■ Vanemail tuleks mõõta laste temperatuuri , ja kutsuda kohale arst. Dr. Drew ütles", et paljud inime sed,, j^es nakatusid lastelial va tusse (poliomyelitis), ei teadnud ^ üldse eeldada, et neil oli see haigus* kuna neil ei esinenud halvatusnähte. "Paljud inimesed 011 võimelised yastupanenia sellele. haigusele ja arstid usuvad, et need inimesed- . peale kergemat haigestumist mimtu vad immuunseks (vastuvõtmatuks) kogu eluajaks.;." "Paljud inimesed, kes on haiges tunudlastehalvatusse, arvavad, et neil 011 influensa. Sel juhul, kus haigus 011 alles algstaadiumis, osu tub hädavajalikuks lamamiue." ' Kogusumma.^ on tervishoiu de partinenti poolt registeeritud New South Wales'is...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Parkes'i laagri kiri [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 February 1950

Pisipesadena asuvad me rahvus grupi Killud, pillatuna üle kogu laialdase Austraalia mandri. Üheks sääraseks pesaks on ka Sydneist umbes 300 miili sisemaa poole asuv. Parkes'i püsivlaager. ; . Linn ise asetseb rikka nisukas vatuše piirkonna keskuses. Punane liiva-savi pind oleks ehk veel vil jakam kui enam vihma sajaks. Kuid vilimaa j a& on siin harvad ja lühikesed ning kuumal ja põuasel suvel kuivab maapind kivikõvaks ning tuulise ilmaga on kõik kohad; isegi eluruumid peent punast tolmu täis.''- ■' • Lohus asuv laager oma kõrgele ulatuvate äärtega meenutab ebaõn nestunud pannkooki. Laagri keskelt lennuväljale viiv asfalttee jagab laagri poleks, mille' idapoolne osa on laagri personaali ja ametasutuste jaoks, läänepoolne ' 'Russian sector" aga uustulnukate omaksete eluase meks. . - Laagri omapäraks on elanikkude sooline koosseis. Selle moodustavad mujal tööl viibivate perekonnapeade väikelastega naised, keda loetakse 600 umbes 800 lapsega. Rõhuvä slaavlaste enamuse kõrval moo...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Eesti sōjainvaliidide abistamine [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 February 1950

Eesti.^sõjainvaliidide abistamiseks on Sydneys Eesti Abistamiskomitee juure loodud eriline Eesti Invalii-" dide Abistamise Fond. Fondile summade Hankimiseks ja abistamise läbiviimiseks on moodustatud toim kond koosseisus: A. Sinka, R. Möl dre, K. Juhani, H. Vilo, G. Seek, V. Valk, ja E. Kalda. Eesti Invaliidide Abistamise ;Fondi toimkond annab oma tege vusest aru Eesti Abistamiskomitee üldkoosolekul ning allub E. A. Iv. revisjonikomisjoni kontrollile. Eesti Invaliidide Abistamise Fond pöördub iga rahvuskaaslase poole üleskutsega, täita oma tänukohustus eesti sõjainvaliidide vastu. Nende "meeste kaotatud jalad, käed ja. sil manägemine on hinnaks, mis 1944. a. saatuslikel septembripäevadel võimaldas ' kümneil tuhandeil eest lasi! põgeneda idast . pealetungiva punase mõrvalaine eest Rootsi, Sak samaale ja mujale läände. Nende meeste kangelaslik võitlus Emajõe Joonel, Narva, all ja Sinimägedes • andis kümneile tuhandeil eestlasile , mõnenädalalise armuaja põgenemi seks. Meie ei tohi unu...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 February 1950

MEIE KODU. Austraalia eestlaste nädalaleht. - Peatoimetaja Juhan Yiidang. Vastutav toimetaja 'ja litsentsiaat Ilmar Raudma. Toimetus ja talitus: Estonian House, 141 Campbell St., Sydney, N.S.W. Telefon MA 8005. •, -Üksiknumbri hind sh 1/-. Aadressi, muudatused sh 2/-. Tellimishinnad: 3 kuud sh 13/-, 6 kuu(i\ £1/6/-, 12 kuud £2/10/-. Kuulutuste hinnad : sh 10/- toll, tekstis 50% ja esiküljel 100% kallim. Omaste—ja tööotsimise; ning korteri otsimisega korteri pakkumise kuulu tused 6 d. sõna. -Publicity (1938) Press Pty. Ltd., Regent St, '71-75 Sydner.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Sydneyst EESTI SELTSI KOOSOLEK. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 February 1950

EESTI SELTSI KOOSOLEK. • Eesti Selts "Eesti Kodu Linda' aasta peakoosolek peetakse laupäe val, 18.. veebruari!- seltsi ruumides. Päevakorras on 12 punkti jä nimelt: viimase peakoosoleku protokolli kinnitamine, - aruanne möödunud aasta tegevusest, kassa' aruanne, toimkondade aruanded, revisjoniko misjoni ettekanne, 1950 a. eelarve, seltsi põhikirja muutmine ja täien damine, 6 ' liikme välimine seltsi juhatusse põhikirja alusel, revisjo nikomisjoni valimine, seltsi usaldus meeste koosseisu täiendamine, koo solekul kerkinud küsimused. ja läbirääkimised. L Kandidaatide ülesseadmine kirja likult Eesti Seltsi juhatusele' kuni 15. veebruarini.. " / >y Samal Õhtul, pärast seltsi pea koosolekut,. peetakse ka koopera tiiv "Eesti Maja" ühingu pooleaas ta üldkoosolek, mille tõttu seltsi juhatus palub kõiki liikmeid kooso leku alguseks kohal olla.' Laupäeval, 4. veebr, kell 6.30 lau latati praost Fr. "Stockholmi poolt Sydney Ev. Lutheriusu kirikus, 90 öoulburn St., Daisy Varik ja Vilbprt ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
MAALRITE AMETIÜHING EI VÖTA D.P.'SID LIIKMEIKS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 February 1950

MAALRITE AMETIÜHING EI VÕTA D.P.'SID LIIKMEIKS Möödunud kesknädalal pidas maal rite ametiühingu Victoria osakond oma peakoosolekut, kus otsustati lä hema 6 kuu jooksul D.P.'sid mitte vastu võtta ametiühingu liikmeiks.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
x
Loading...
x
x