ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Čechoslovák And Westsk... Delete search filter
Elephind.com contains 3,097 items from Čechoslovák And Westske Noviny, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
3,097 results
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 5 January 1940

-XÉ ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 5. ledna 1940. Enniský Věstník POftÁDÁ JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavě oznámte jemu. — U svoji tetičky a strýčka Jos. Lukšových strávila vánoční prázdni- ny sl. Marta Scherpick z Jarrell, a měla se zde v Ennis dobře. . .. „ t,._ „v,ipha bolely, když některá se naběhala po každodenního budou dále. Letos je ^hcdech To není ani ^ vypsání, to velmi krátký masopust, dne 7. února musí zazit a vy, ktere jste ta y, vy cia ac «« , je ten popelec čili "škaredá středa", to nejlepe vit-. ... -.. — Pořádnou smůlu měl mladý F. U nás na Moravě byla jedna zenska, Ve čtvrtek dne 4 le trpělivosti a v novém roce hoj- Doležalík, který koupil farmu, bý- která se provdala za muze jmenem v Sokolovně v Doufám že ně odběratelů. Tak předplatné Vám valou farmu zemřelého Fr. Válka, Šalomoun, který vodil vo y u p SC t shledám s nanimi Milanovou posílám $2.00. S přáním všeho dobra ha které postavil domek k obývaní, ského dvora, a me a jazyk jako dra- se tam^shleda ^ ^ o...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 5 January 1940

V pátek, dne 5. ledna 1940. ■ Besídka Tulsa, Okla., 1. ledna 1940. Tak ten nešťastný rok 1939 je pryč. Ten 1940 budeme chvíli psát s velikým N a R — Nový Rok. Budeme se těšit, že bude lepší než 1939, který přinesl národu našemu takovou po- hromu. Někdo říká, že nám přinesl "ponížení", ale já jej v tom nevi- dím. Vydrancování, vyloupení, po- střílení sta lidí, tisíce v koncentrá- kách, je sice katastrofa, ale s ohle- dem na okolnosti, my Češi se nemu- síme cítit "poníženi". My jsme dělali co jsme mohli a možná, že jsme u- dělali víc, než jsme mohli. Je-li kdo ponížen, že to Anglie a Francie, které nedostály svým zá- vazkům, a vzdor jejich náhledům, které se lišily od náhledu českých státníků, fakt, že letos se dostali do války s Německem, je potvrzením toho, že obě ty velmoce byly ti poní- žení. Německo také bylo poníženo tím, že jeho diktum nebyl přijat. Má sice konečně i časové úspěchy, ale den súčtování přijde i pro něho, ja- ko pro všecky ty, kteří si tak lehko- vážně hrají s osu...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 5 January 1940

Čechoslovák V pátek dne 29. prosince 1939. BEST THEATRE PROGRAM TODAY AND FRIDAY Bobby Breen —in— "Way Down South" Z města a okresu | NOVÁ, NEJMODEENĚJŠÍ LÍHEŇ' r Cí.j,n:Rlav 0ZHa- PRO WEST CHICK HATCERY. JOC .DldniSIciV UlAícX Also NOVELTY COMEDY SATURDAY — ONE DAY ONLY MATINEE AND NICHT By speciál request the homemade movies, produced on the streets of West will be shown. Come and sce yourself and your friends. Also the Tramp Pictures taken here on the streets 5 years ago will be shown. Bili Boyd George Hayes — in — "Silver on the Sage" Also comedy TIIE THREE STOOGES SUNDAY AND MONDAY Mickey Rooney —in— "Babes in Arms" with Judy Garland AND OTHERS also CARTOON & NOVELTY ACT TUES. & WED. — BARGAIN DAYS Dorothy Lamour —in— The Jungle Princess' Also NATURAI, COLOR CARTOON Admission: 2 for 15c; 2 for 25c E. W. Plášek, majitel West Chick] — Do rodiny Rudolfa Šembery Hatchery pokračuje skutečně s du- přibylo hezounké děvčátko minulý chem času. Třeba že vlastnil do- týden. Gratul...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 12 January 1940

f~jl- Vychází každý týden. PŘEDPLATNÉ: Ročně $2.00 Na půl roku $1.00 Do staré vlasti $3.50 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adreru: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. West, Texas. ODPORUČTE ČECHOSLOVÁKA SVÉMU SOUSEDU I Šířením toho' ^ jS' .íte prav- du, kterw * . ■S>'v mAi .uim měl vědětt. Pouze uv* a svorností do- bude ť* qK xasr ^V V enský lid t T - . ctL * AND WESTSKE NOVINY ROČNÍK (VOL.) XXIX. (NO.) ČÍSLO 2. £^^ed^as^second-classjnatter January 2, 1920. at the post ofice at West, Texas ,under the Act of March 3, 1879 12. LEDNA (JANUARY) 1940 Starci čekali mar ně na guvernéra Dallas, Tex,, 8. ledna. — Výbor starců s Cyclone Davisem ml. dar- mo dnes večer čekali na guvernéra W. Lee 0'Daniela s peticí, žádající výslech ohledně $30 měsíční pense, kterou 0'Daniel slíbil ve své kampa- ni. Když guvernér se neukázal při ho- stině Jacksonova dne, kde se měl dostaviti, výbor nechal petici v ho- telu a odešel domů. "Guvernér jest rozhodnut nepřija- ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 12 January 1940

Čechoslovák V pátek, dne 12. ledna 1940. MARIE KYZLINKOVÁ: ROMÁN DVĚ MATKY ' Bože, ach, budu moci milovati toto díté? Vždyť již nyní se tak velice podobá svému otci! Bude Boženě i svým zevnějškem připomínati její lásku." "Jak se jmenuje?" otázal se, aby jeho mlčení nebylo nápadným. A malá dětská ústa mu dala sama odpověď. "Stána". Klučík slyšel od paní Pichlerové frasi "jak se jmenuje" tak často, že na ni dovedl odpověděti, ač německy mnoho nerozuměl. Steiner zbledl a trochu u- stoupil. Dokonce odtáhl ruku, kterou chtěl hošíka přivi- nouti k sobě. Ale pak se zastyděl za svou slabost. Toto rozkošné zlatovlasé dítě je tak nevinné, že si je jistě dovede za- milovati. Přivinul hošíka k sobě a po chvíli se s ním malý Stáňa již úplně spřátelil. Božena hleděla na ně se zarosenými zraky. Po prvé hýčká její dítě muž! Dovede mu však nahraditi otce? "Je tisíckrát lepší, než vlastní otec Stáňův!" řekla si však a její nadlidská oběť se ji nezdála již těžkou. "Vše pro tebe, můj synku!" vzdychla s...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 12 January 1940

V pátek, dne 12. ledna 1940. Čechoslovák i Zprávy z okresu Bell. Pořádá Kamila Fojtášková. My tři krále, my jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšůjem vám! Svátek svatých tří králů, který připadá na 6. ledna, byl u nás v Če- chách ponejvíce radostným svát- kem pánů kluků, obzvlášté, byli-li dětmi chudých rodičů. Přestrojeni za tři krále s papírovými čepicemi na hlavě, na nichž měli začáteční písmeno jména krále, kterého před- stavovali, totiž Kašpara, Melichara a Baltasara, který byl černý jako u- hel a to ne svojí vinou, jak v koledě zpívá, že "slunko je toho příčina, že je má tvář opálená". Přes to však ho v dalším velebí: "Slunko je drahé kamení, od Krista narození." První měl květináč, zavěšený na drátech a v něm rozžhavené dřevěné uhlí, na něž sypal v každém příbytku, kam vešli, kadidlo a s nim pohybo- val a vykuřoval jim celý byt. To dle starých pověstí, by všechny zlé duchy, kteří prý přináší, nemoce a jiná zla, vypudili. Mnozí tomu sice nevěřili, ale měli rádi tu kadilovou vůni i ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 12 January 1940

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 12. ledna 1940. ČECHOSLOVÁK Nedávno vydané knihy "Democra-1 cy Today and Tomorrow" od dra( AND WESTSKÉ NOVINY Eduarda Beneše, a "Perish by the Published every Friday by ' Sword" od majora armády Spoj. ČECHOSLOVÁK PUBLISH. CO. i Států, R. Ernesta Dupuy-e, mély by West, Texas. OFFICERS: Aug. J. Morris, President J08. F. Holásek, Sec'y-Treas. , býti darovány všem veřejným kni- hovnám buď jednotlivci nebo naši- mi českými spolky. Tyto knihy ne jen že jsou velice zajímavé, ale po Cestou přes vysoké Postup událostí evropské tragedie more. DIKECTOKS: KLug. J. Morris, Jos. F. Holásek, V. J. Čoček, J. A. Urbanovský, Jos. Pavlíček Pod tímto ohlavením známý ko- lumnista a radiový komentátor Walter Winchell napsal nedávno to- to: "Evropské kapitoly jsou dnes za- V pátek. — Resignace britického ministra války Leslie Hore-Belisha z kabinetu, vyvolala velikou nevůli Redaktor — Aug. J. Morris — Editor Předplatné $2.00 Subscription Do Evropy $3.50. Ceny oznámek sdělí se na p...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 12 January 1940

V pátek, dne 12. ledna 1940. ČECHOSLOVÁK třeba, je více spokojenosti a méně vence 1903. takže minulo 36 roků. nářku. Když slyším někoho, že mlá- Vypsal bych ty zkušenosti mezi ka- [ j dež není už tak šetrná, tu myslím pitálem a dělníkem, ale vidíte to | | si, že to přináší doba, kdyby jsme písmo, ruka se mi třese, chytá mě | | byli mladými, bylo by to samé s ná- křeč. Motyka nebo lopata je silněj- = í mi, dělali bychom také, co dělají 'ši. Zprávy z Penelope. Crosby, Texas, 8. ledna. Ctěná redakce! Posílám $2.00 na Čechoslovák. Je to list, který by neměl chybět v žád- né domácnosti. Tak ten starý rok už je pryč. Co nám ten nový rok přinese? Někomu radost, jinému žalost. Život je trp- ká škola, vykope mnohému brázdu v nitru člověka, mnohému se člověk utrpením a škodami naučí. Život náš je jak pestrá louka, každý žije- me životem jiným, třeba jsme si mnohému podobni, všeci jsme se zrodili a všeci zemřeme, každý máme jinou podobu a jinou povahu a jiné schopnosti. Jak je ten život náš kr...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 12 January 1940

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 12. ledna 1940. Enniský Věstník POftÁBÁ JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavě oznámte jemu. NÁVŠTĚVY V NEMOCNICÍCH. Návštěva nemocného v nemocnici dělá někdy dobře, někdy zle. Člověk jak zapadne do nemocnice, tu každý hledá úlevu, a když již člověk je na tom jak fikáme "bledě", tu již je mu všechno jedno, jen má takový člo- věk před sebou rychlou pomoc. Ži- vot v nemocnici, zvlášť když člověk se ocitne na té wardé, to je místnost ve které Je těch všelijakých pacien- tů společné více, někdy až 40 společ- ně, a tu je tam smutku, ale také ně- kdy řehotu dosti, takže pacient, kte- rý heká bolestí, je nucen časem se zasmáti takovému nemocnému, kte- rému již trochu "okřilo" a čiti se již trochu lépe ve zdraví, tu časem valí ze sebe ty, jak my říkáme, koniny, že celá ta warda se řehoní, což jsem sám zakusil. Poprvé jsem přišel do nemocnice v Brné, kde jsem byl na té wardé v nemocnici u sv. Anny, TÝDENNÍ ZPRÁVY. — V neděli koná řád Volná Če- chie čís. 135. s...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 12 January 1940

V pátek, dne 12. ledna 1940. ČECHOSLOVÁK ' ISr J !■ •> vinu za porážku Německa svalil na kořalky v ruce, apoštolově opili a je- j bedra generála Ludendorffa, který den z nich ležel pod stolem. i v prvnim návalu vzteku veřejně ne- Autor té knihy, Carveth Wells, na- { prozřetelně napsal, že válkou je vi- psal k tomu, že mládeži to vše pú- [ nen jedině kaiser, jehož přání a roz- sobilo velkou radost, ale staří lidé to stranách velmi bohatě na své pomě- i na kteroukoliv. Pro ty, jež telefon i kazy se co nejvíce snažil vykonávat, vše pozorovali mlčky, velmi sklíčeni. ry pomáhá, mně píše: nemají a chtěli by se je na něco I i _ - ,tx i „i_! A t.n 7.p ip vvphova mládeže? K Če- Mila nnní Vnléiknvn- Mvslítp nodióm orlrscv Po uveřejnění mého dopisu v list. o zmínce o bazaru, obdržela jsem Ku konci vám ještě uveřejňuji Čechoslovák novomanželům za jména a adresy bazárového výbo- $1.00 ročně. Využitkujte této příleH- list z dálné, krásné Kalifornie, kde ru. Všechny máme telefon; bude-li tostl....

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 12 January 1940

Čechoslovák V pátek, dne 12. ledna 1940. BESTTHE1TRE PROGRAM TODAY AND FRIDAY Bob Burns Martha Raye —in— Z města_a okresu — Manželé Farnk Felcmanovi se •ynem z Ennis, zastavili se ve stře- lu tohoto týdne ve West na jejich :esté do Cameron, kam jeli navští- viti matku pí. Felcmanové. "Topič Holiday" with Dorothy Lamour AND OTHERS Also HEADLINEK COMEDY 8ATURDAY — ONE DAY ONLY Gene Autry —In— "Blue Montana Skies" with Smiley Burnette also GOOD COMEDY. 3V Platíme 60 centů za žlutou kukuřici. West Flour Mill, West, Tx. — SI. Willie B. Shillerova byla u- stanovena dohlížitelkou švadlen pro WPA ve West. • • — Manželé Frank Veselkovi s dce- ruškou Elizabeth Ann z Houstonu dleli v neděli zde návštěvou rodiny J. F. Holáskové. Oznámení největší schůze rolníků z e- kolí West, Toursa Penelope. SUNDAY AND MONDAY James Cagney —In— "The Roaring Twenties" with Humphry Bogart "PORKVS Also IIOTEL" CARTOON TUESDAY AND WEDNESDAY DOUBLE FEATURE "Main Street Lawyer" with Edward Ellis And Gene Křupa and h...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 19 January 1940

Vychází každý týden. PŘEDPLATNÉ: Ročně $2.00 Na půl roku $1.00 Do staré vlasti $3.50 Peněžní zásilky, jakož 1 dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adreru: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. West, Texaa. íéiá'* i^<S>/c-. v odporučte Čechoslováka SVÉMU SOUSEDUI Síře- du <S* >tu, šíříte px*T- Jdý měl vědétt. iO«í a svornMti do- Q ,' jcoslovenský lid t t - -ani a ctí. V # V" AND WESTSKE NOVINY ROČNÍK (VOL.) XXIX. (NO.) ČÍSLO 3. . Entered as second-class matter January 2, 1920. at the post ofice at West, Texas .under the Act of March 3, 1879. 19. LEDNA (JANUARY) 1940- Revoluční spiknutí odha- leno ve Spoj. Státech 18 spiklenců o Vojta Beneš arsenál odhaleno pozván do Texasu New York, 14. ledna. — Sensační! odhalení spiknutí svrhnouti vládu' Spoj. Států, zavražditi tucty kon- gresníků a zmocniti se armády, by- lo oznámeno v neděli večer, co osm-! náct členů Křesťanské Fronty bylo zatčeno a obviněno z revolučního spiknuti. Důležité průmyslové továrny v ze-\ mi a dopra...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 19 January 1940

čechoslovAk V pátek, dne 19. ledna 1940. marie kyzlinková: DVĚ MATRY román XXVII. Stáňa vyšel na ulici jako omámen. Nová naděje ho o- pojila. Pršelo ještě hustě a vytrvale a na Okružní třídě gtřásal vítr celé chumáče listí a vody se žloutnoucích stromů. Ale Stáňa nedbal nevlídného počasí. Byl by nejraději chodil celou noc venku, aby poněkud spořádal v hlavě všechny mučivé i blažené myšlenky. Ale ráno pojede prvním vlakem do Michaelu a na dnešek celou noc nespal. Je nutno zajeti do hotelu v blízkosti nádraží, aby ráno nezmeškal a pokusiti se, usne-li. Bude zítra potřebovati všech sil, aby snesl buď strašnou bolest — nebo ohromující štěstí. Stáňa ulehl toho večera ihned, jakmile vše zařídil, aby ráno nemohl zaspati. Myšlenky honily se mu sice divoce hlavou, ale byl tak znaven, že záhy usnul. Spal klidným a osvěžujícím spánkem a ráno se probudil čilý a křepký. S uleknutím pohlédl na hodinky. Ale bylo do- sti času. Byl již ustrojen, když hotelový sluha klepal na jeho dveře. Na nádraží p...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 19 January 1940

V pátek, dne 19. ledna 1940. ČBCHOBLOVAK t v Enniský Věstník POŘÁDÁ JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavě oznámte jemu. — Přítel Ferd Petráš obdržel zprávu z Kalifornie od svého syna Fred Petráše ml., že tam v Kalifor- nii je vážně nemocen přítel Jos. Pe- kař, který zde bydlel a do Kalifornie odejel ku své manželce před několi- ka měsíci. Přítel Jos. Pekař posto VŠELICOS J. F. Morávek, Robstown, Tex. CENSURA. "Dej to sem, nebo tobě zadnici rrrrozsekám na samé kousky!" kři- čel na mne pan učitel Vladimír Ti- chý, který mne vyučoval, když jsem TÝDENNÍ ZPRÁVY. — Výlet na Floridu sobě udělá a zemřelo v městě Ennis za rok 1939 přítel Jos. F. Kuchař, majitel zdej -! všech lidí 106. Na venkově se narodi- šího českého obchodu s mužským o- lo za rok 1939 dle rekordu E. E. Glo- děvním skladem, kde dělá dobrý ob-'vera, smírčího soudce, 103 dítek a byl ve třetí třídě, když zahlédl že ně-! chod. a proto jako bečlák sobě vy-: zemřelo na venkově všech lidí jen co tajně píši a on to chtěl d...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 19 January 1940

Čechoslovák V pátek, dne 19. ledna 1940. ČECHOSLOVÁK AND WESTSKĚ NOVINY Published every Friday by Čechoslovák publish. co. West, Texas. r " OFFICERS: Aug. J. Morris, President Jot. F. Holásek, Sec'y-Treas. DIRECTORS: gkug. J. Morris, Jos. F. Holásek. W. J. Čoček, J. A. Urbanovský, Jos. Pavlíček fledaktor — Aug. J. Morris — Editor Předplatné $2.00 Subscription Do Evropy $3.50. Peny oznámek sdéli se na požádáni Advertlslng rates on appllcatlon. řAJDNÉ osobní útoky a dopisy u- rAžllvého obsahu se neuveřejní, PRES}' ftiditel německé filmové firmy Klitsch pravil, že filmová industrie y Německu jest neodvlslá a že ne- závisí na zahraniční spotřebě. — Tomu rádi věříme, poněvadž kdo by se chtěl otravovatl německými filmy, představujícími nazistlckou, barbar- skou idologií. Filmový průmysl v Německu stal se nedvislým, proto- že — musel. ■ • Potom, že se nevyplácí oznamo- vat v novinách. Rev. John Stewart, baptistický kazatel, věří v novinář- ské oznámky. Když návštěvy v Je- Jio kostele se zm...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 19 January 1940

V pátek, dne 19. ledna 1940. CECH06L0VÁK Fort Worth, Texas. Ctěná redakce Čechoslováka, též všichni čtenář! (Pokračování.) Začátky křesťanství ve střední Evropě. Rostislav i Svatopluk, oba křesťa- né, záhy poznali, že se nevyvaruji stálým vpádům německých vojsk do českých zemí, jestliže svůj lid nepři- vedou na cestu křesťanskou. S ví- rou, totiž křesťanskou, ze západu přicházel do území Čech nový duch, ale i germanisace. Chtěla-li česká knížata připraviti politickou neod- vislost od Němců, snažila se vyučiti svůj národ křesťanské víře ve vlast- ním jazyku. Obrátila se proto po slo- vanských věrozvěstech. Řím jim tehdy nemohl posloužiti a proto se obrátili do Byzance. Císař Michael III. poslal jim dva bratry roku 863 a sice Konstantina a Metoděje, rodem řeky ze Soluně. Slovanští bratři so- lunští splnili svůj úkol dokonale. Konstantin, který již před tím velmi cestoval a poznal život a potřeby ná- rodů, byl velmi vzdělaný. Při svých cestách na Krymu našel ostatky sv. Klimenta, který...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 19 January 1940

ČECHOSLOVÁK Besídka Čtenářů Ý $50.00 na vlnu. Snad se najde opět nějaký dobrodinec, který nám ně- co pošle. Mám dosud knihu dárců, co jsme před 23 lety přijaly a též kolik beden jsme zaslaly. S pozdravem na všechny čtenáře, Marie Wondrášová. Douška: — Doufám, že se mnoho Caldwell, Texas. našiCh lidí do našich řad přidá, neb Ctěná redakce:— I náš okres je hojné našimi lidmi ob- Fředně přeji všem čtenářům šťa- sazen a pomohou naší staré vlasti atný nový rok a aby se jim všech- z nevolnictví a otroctví k svobodě. na jejich přáni vyplnila, hlavně a- j -)o( by naše stará vlast byla opět svo- SDRUžEl\í AMERICKÝCH ČECHO- M4 bodná a ve svobodné Evropě, to si všechni přejeme. My, co jsme ve staré vlasti rozeni, známe její krá- sy a pale jsou tam naši bratři a se- str; , sx naší povinností je praccvati pro jejich osvobození, poněvadž kaž- dý človčk má rád svobodu. Naše mládež zde rozená, znala naši vlast jen d"e vypravování její rodičů, ny- ní \itíi to na obrázkách, které pan Važut zde u nás ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 19 January 1940

V pátek, dne 19. ledna 1940. Čechoslovák VŠEM ODBOČKÁM SDRUŽENÍ AMERICKÝCH ČECHOSLO- VÁKŮ V TEXASU. Drazí krajané! Vstupujeme do Nového Roku, kte- rý jistě přinese velké změny. My američtí Čechoslováci nemůžeme zůstati se založenýma rukama a nečinně přihlížeti k vývoji událo- stí, které znamenají tolik nejen pro naši starou vlast, naše bratry a se- stry za mořem, ale i pro nás Ame- ričany československého původu. My v Texasu vykonali jsme již kousek práce v roce 1938 a 1939, ale hlavní práce nás ještě čeká. Když porovnáváme naše finanční výsled- ky s různými jinými akcemi pro Finsko, Polsko atd. tu musíme si naprosto úpřimně přiznati, že my doposud neudělali jsme plně svoji povinnost. Uvážíme-li jak velký po- čet našich krajanů žije v Texasu a kdyby každý dal aspoň jeden do- lar, tu náš výsledek není ani 4%. Zamyslete se drazí krajané, zdali to není skutečně velmi smutné, když my na svoji vlastní věc, v zájmu nás samých nejsme ani na tolik uvědo- mělí .abychmo podpořili tak svatou v...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 19 January 1940

Čechoslovák V pátek, dne 19. ledna 1940. BESTTHEATRE PROGRAM TODAY AND FRIDAY Jane Withers —ln- "Pack up Your Troubles" with The Ritz Brothers SATURDAY — ONE DAY ONLY Phil Regan Jean Parker —In— "Flight at Midnight" Also Extra Good Comedy TltE THKEE STOOGES SUNDAY AND MONDAY Ginger Rogers —In— "Bachelor Mother" AND EXTRA SPECIÁL ISSIJE March of Time "Newsfront of War" Also NATURAL COLOR CARTOON TUESDAY — BARGAIN DAY 2 for 15c; 2 for 25c Every Fathcr and Mother 50 years oid oř over will be admitted FREE —to— "One Third of a Nation" wlth Sylvia Sidney also GOOD COMEDY. WEDNESDAY — JAN. 24TH Czech Talking Picture "ŠVADLENKA" with Lida Baar & Others i PLATÍME HOTOVĚ! Přineste nám kdykoliv máte na prodej:— 0 Drůbež 0 Vajíčka 9 Smetanu Vždy budete rychle a vlídně ob- slouženi, a také se vám dostane nej- vyšší tržní ceny. Semena a Sazenice! Máme nyní na skladě úplnou zá- sobu všech zahradních semen, na drobno neb v balíčkách, také cibu- [ lové a zelové sazenice. LOUIS KRAMR, West, Texa...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 26 January 1940

Vychází každý týden. PŘEDPLATNÉ: Ročné $2.00 Na půl roku $1.00 Do staré vlasti $3.50 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adreru: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. West, Texas. ODPORUČTE ČECHOSLOVÁKA SVÉMU SOUSEDU! Šířením tC ^tu, šíříte prtT- du, kter' "J* * mél vědétí. Pou7' dvorneetá do- AND WESTSKE NOVINY J^°oí>vS jQSk* lid T Th ^ ctí. CPZi? & nt ROČNÍK (VOL.) XXIX. Entered as second-class matter January 2, 1920. at the post ofice at West, Texas .under the Act of March 3, 1879. 26. LEDNA (JAN.) 1940. Churchil! vyzývá neutrály, by se přidali ke spojencům v sebeobraně 11 zahynulo v texaském blizardu Úmrtím muže ve Waco a v Bryan, jejichž smrt jest přičítána strašné zimě v Texasu, počet úmrtí násled- kem nej horšího blizardu v Texasu v pěti letech dosáhnul v pátek počtu 11. Ač v pátek po celý den mrzlo, v sobotu ráno již Texas byl uvolněn z třeskuté zimy. Nejnižší teplota byla v pátek rá- no, kdy ve West teploměr ukazoval spojenci zvítězí....

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x