ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Meie Kodu = Our Home Delete search filter
Elephind.com contains 8,854 items from Meie Kodu = Our Home, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
8,854 results
VENE ALLVEELAEVAD KAUGEIDASSE [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 February 1950

VENE ALLVEELAEVAD KAUGE IDASSE United Pressi korrespondendi and meil koondab Vene Kauge-Ida vetes se allveelaeva. Korrespondent hin dab allveelaevade arvu 18-le. Ope ratsiooni baasideks on endised Jaapa ni Sahhaalini saare sadamad .ia Vene enda sadamad — - Vladivostok ja P$L iren.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
INDONEESLASED NÖUAVAD UUS-GUINEAT OMALE [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 February 1950

1ND0NEESLASED NÕUAVAD UUS-GUINEAT OMALE Indoneesia delegat Mohammed Yamin teatas Djakartas pressi kon verentsil, et Indoneesia nõuab omale Austraalia ja Hollandi Uus-Guineat, samuti ka Briti Päh j a-Borneot. Selle peale teatas Austraalia välisminister Spender, et Austraalia lükkab kate gooriliselt tagasi sellised nõudmised.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
PAREMAID TÖÖVÖIMALUSI MIGRANTIDELE [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 February 1950

PAREMAID TÖÖVÕIMALUSI MIGRANTIDELE Uus-austraallaste päevadel (Aus • ralian Gitizenship Convention) võeti ,t vastu rida resolutsioone, mis peami ' selt taotlesid immigrantide assimilee rimist Austraalia ühiskonda ja nende • võimete otstarbekamat kasutamist. Sellejuures avaldati arvamist, et osu tub yajaliseks sisendada migrantide le teadmist, et Austraalia on maa, tois tuleb tugevalt töötada. Oota matu ebakõlana "ühises kontserdis" . ,]mÕjus Goulbürnl Anglikaani kiriku 5 piiskopi Burgmann'i sõnavõtt, kes ütles, muuhulgas: 'Ainus põhjus, miks migrandid kohati mõtlevad, et nemad võivad Austraalias läbisaada vähese tööga on, et nemad võtavad eeskuju austraallastest. Vastuvõetud resolutsioonidest ja ettepanekuist väärib märkimist otsus-paluda võimaldada uus austraällastel edaspidi tööd leida oma õpitud kutsealal.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Pahatahtlik suhtumine migrantidesse [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 February 1950

. "%dney Morning Herald" oma ; 27 jaan. numbris, rõhutades peamini ster Menzies'e ja end- peaminister Chifley üleskutset rahvale-aidatä kõigiti kaasa uustulnukaile, kirjutab muuhulgas järgmist: tööliserakondlasest immi-, ii';r^grätši<(iöm: ministri poolt* väljaaren ^ datus skeemi järele, mis. heakskiit ' mist leidnud kõigi parteide poolt, saabuvad D.P. Austraaliasse. Alates nende maabumismomendist neid kut sutase üles saama headeks austraal lasteks.. Kuid vaevalt kuu möödudes ilmneb, et mõni ametühing teeb taki stusi migrantidele antud lubaduste täitmiseks. Oppositsioon võõraste vastu tuleb kommunistide poolt kontrollitud ametiühinguist. Sellejuures on mõõ dukad ametiühingute juhid rõhuta nud, et opositsiooni põhjused on ennem poliitilist kui tööstuslikku laadi. Paljud uus-austraanased pma vad kogemusi kommunismist sel kujul, nagu see leidis teostamist maades, kust nad põgen^d^i^Eä&iao-' •biks ju meie "comradeile" niisuguste meeste olemasolu ametiühingu rida des. ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SÖJALINE PAKT VENE JA HIINA VAHEL [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 February 1950

SÕJALINE PAKT VENE JA HHNA VAHEL United Pressi teatel on Nõukogude Vene ja Hiina kommunistliku yälit suse vahel sõlmitud salajanesõjaline pakt, mille alusel, juhiil, kui puhkeb Euroopas sõda,. Hiina on lubanud saata Venele abiks 100 tuhat sõdurit ja iniljon töölist. v

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
NDIA ISESEISVUSE PÜHITSEMINE [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 February 1950

nbia iseseisvuse pühitse, mõte •; j Neljapäeval 26 jaan. toimusidlndia. j linnades suured massdemonstratr sioonid, kus pühitseti India iseseis-' jvumise päeva. Sel päeval kuulutas kindräl-kuberner India vabariigiks. Töjnmäti üles uue vabariigi kollane,, valge-rdheline lipp New Delhi valit sushöbnele. Uus vabariik võeti vastu' kahurite kogu paukudega ja sireeni-' de huigamisega. Ei puudunud ka kommunistide poolt organiseeritud . vahejuhtumid, kusjuures politseid loobki kividega ja haisuppminidega. v ; ^ , mega. "Rajjeiii Babu.'' Uus president • on elukutselt ajakirjanik.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
THE CRUISE OF THE ERMA (Continued.) December 13. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 February 1950

By Voldemar Veedam with Carl B. Wall. (Continued.) December 13. The storm has died,, and once more we are trying to heat our way hack' to the west. Ice has formed on the rigging. Even the pumping no longer gives us warmth. The stoves have been wrecked by the storm, but the women have a new invention: they pour a little alcohol on the floor and light it. The children huddle around the \flame. Everything is so completely soaked there is no danger of fire. •The wind is too light to make much progress. Everyone seems ex hausted. The children sleep most of the time. We realiez now that we are actually starving. Whüt little drinking water is left must be strained through a handkerchief and paved for the children. There is some rice left, but our mouths are so dry we cannot chew it. Even Harry now agrees that our only hope is to be sighted by a passing ship. December 14. - Hdrry was at the wheel and I was pumping when Ellen came on deck. She stood for a moment looking wordlessly out to sea...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
RASKE MAAVÄRING PERSIAS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 February 1950

RASKE MAAVÄRING PEESIAS Eelmisel kesknädalal tabas Persiat raske maaväring, mille ohvriks lan gesid tuhanded inimesed. Maavarin gul hävinesid 20 küla Port Kang&ni juures, kusjuures, hukkus 1000 ini mest ja haavatute arvu hinnatakse 1300-le. Et kõik teed olid blokeeri tud rusudest, siis jõudsid punase risti üksused abiandmiseks kohale alles nelja päeva pärast.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
TUBINA 5-ES SÜMFOONIA BBC'-S [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 February 1950

TUBINA 5-ES SÜMFOONIA BBC '-S Tubina 5-es sümfoonia esitati möödunud aasta lõpul BBC saateka vas heliülesc ottena Hamburgi phil harmoonia orkestri ettekandes. Vare malt on sümfoonia ettekantud Stock holmis Rootsi esindusliku sünfoonia orkestri poolt, Saksamaal Detmoldis, Loöde-Saksa ringhäälingu sümfoon iaorkestri poolt ja Hamburgis—rah vusvahelise kuulsusega philharmoo-; niabrkestri" poolt. Everywhere in Russia there are socialistic competitions in order: to increase the production. One day in Moscow MVD (secret police) ! had called out the city slaughter house for socialistic competition., The slaughterhouse personnel replied to this challenge that they could not accept it because they had a limited supply of cattle for kill

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
AMEERIKA EI TOHI KAOTADA RELVADE VÖIDUJOOKSU [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 February 1950

Ameerika ei tohi kaotada relvade võidujooksu Ameerika juhtiv aatomiteadlane dr. Urey on nõudnud, et Ameerika peab tootma hüdrogeenpomme, sest muidu tema võib kaotada relvastuse võidujooksu Venega. Kui Venel peaks õnnestuma võita relvastuse võidujooksu ja toota hüdrogeen pommi, siis ta võib vallutada maail> ina, ütleb dr. Harold Urey.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
KANADAS LOOMISEL EESTI LIIT [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 February 1950

KANADAS LOOMISEL EESTI .-:^EJ3CP; • Kümme- Kanadas tegutsevat eesti prgaöisatsiooni, on kiitnud beaks jSgsfci';I4it Kanadas põhikirja ning ptsiwtanud sellega Uituga: Üldse" on K^qiadas praegu; 15 eesti organisat siooni jä 5 eesti kogudust.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Eesti abielup. saadetakse Inglismaalt tagasi Saksamaale [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 February 1950

Eestiabielup. saadetakse Inglismaalt tagasi Saksamaale . .•Inglise tööministeeriumi otsusel saadetakse tagasi Saksamaale eest lastest abielupaar Nomm'ed. Nagu märgitakse sel puhul, on Inglise aine tiyõiinud langetanud selle otsuse pika ja põhjaliku kaalumise järele: Nime tatud abielupaar on ignore.erinud Briti seadusi ega pole püüdnud en nast ka parandada, kuigi selleks anti aega, ja võimalusi. . Proua Nõmm saabus Inglismaale kaks aastat tagasi vallalisena. Tema palvei toodi Saksamaalt järele Endel Nõmm, kellega ta abiellus. E. Nõmm oli alul seotud Inglismaal 8-küulise töölepinguga ühes vabrikus. Abie lupaari seletusel on vabrikus esine nud vahejuhtumeid ja arusaamatusi. Kuid siiski püsisid nad vabrikus 8 kuud ja siirdusid siis Leicesteri, kus said korralduse Inglismaalt lahkumi seks. "Nii on asjaosaliste endi seletus. Palved otsuse muutmiseks on jäe tud tulemuseta. Väljasaatmine on veninud põhjusel, et pr. Nomm'el puudub isikutunnistus kuhu saaks sisse kanda viisat. Nad saadetakse ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
KODUMAALT. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 February 1950

KODUMAALT. —'' Töökangelase'' tiitli on oman danud Arthur Ojaste (end. Rücken berg), kes on kolme aastaga täitnud 10-aastaste tööplaani treimise alal. —Kogu N-Eesti töötajad olid pandud "sotsialistlikku töövõist lüsse" Stalini 70-aastase sünnipäeva puhuks. Sõnagi pole ajakirjanduses selle kohta, kas diktaator ise, ka osa võttis mõnest "töövõistlusest" oma sünnipäeva puhul. —Oktoobripühade puhul rääkis Päle aatomipommist. Ta seletan, et aatomipommi' plahvatus sarnanevat täiesti tavalise pommi plahvatusele. Kasulik olevat plahvatuse puhul beita kiiresti lähemasse kraavi ja katta ennast puldäni või ajale hega (arvatavasti Rahva Häälega?), kanda valget riietust jne.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Filmi "No strangers here" esietendus Canberras [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 February 1950

FilmiWo strangers here" esietendus Canberras Canberräs toimus teisip/ 24.; jaanuaril ' hiljuti valminud filmi i '■No ' strangers here" esietendus valitsuse liikmete, kutsütud küla liste ja ametisikute juuresolekul.; Etendus oli korraldatud immigrat- - siöoni ministeeriumi poolt Albert iJall'is mis kogunes rahvast täis.' Sissejuhatuseks esitati mõned lühi-; filmid. Selle järele võtsid sõna min. jj H. E. Holt ja min. Howard Beale.! Järgnes filmi "No- strangers here" ettekanne. Selles filmis kuju- : tatakse uus-austraallase Staiskise perekonna elu pärast saabumist Austraaliasse ühes tüüpilises väike linnas. See perekond koosneb nel jast, liikmest; kusjuures kahes osas esinesid eestlased. Nimelt esines perekonnaisa Štalskisena Sydney teatrilavadelt tuntud näitleja; Erik Reiman. 'tema poja osas esines noor 12 aastane Ivo Kauniste, kes saabus Austraaliasse piigi kaks aastat ta^ gasi Augsburgi laagrist koos tädiga ja vanaemaga; kuna vanemad huk kusid 1944 "Moero" .katastroofis Läänemeres. ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
WORDS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 February 1950

WORDS. isa ema abielumees abielunaine poeg tütar vanaisa vanaema lapselaps tütre-või pojapoeg tütre-või pojatütar onu tädi A'äimees : minijas äi ämm vend õde naise-: või mehevend naise- või melieõde venna- või õepoeg .venna- või õetütar onu- või tädipoeg või - -tütar kihlatu vanapoiss vanatüdruk

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Speak English correctly! FAMILY. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 February 1950

Speak English correctly! FAMILY. 1-) man, 2) bathing wrap, 3) spectacles, glasses, x 4) adjustable sunshade, 5) old man, 6) beard, 7) hood, 8) woman, 9) pullover, 10) infant, baby, • 11) hand-bag, 12) glove,, 13).) umbrella, 14). -walking-stick, . 15) perambulator, (köllokviaal •selt) pram, 16) 'sandal, 17) ball, 18) boy, 19) girl, 20) jersey* 21) pigtail, 22) bath-sheet, 23) bathing suit, 24) belt, 25) bathing cap, 26) bath ing. slips, bathing pants,: pants, 27) sweater, 28) rowing boat, 29) sailing boat,-30) sail, 31) barbed wire, 32) flag, -33), roofed wicker-chair..

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
THE SOVIET TROJAN HORSE [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 February 1950

7 At the recent Cominform confer ence, on which little information is available as yet, the Russian dele gate emphasized the impending danger of war -and mentioned that important tasks are awaiting the Communist Parties in France, Italy. .Great Britain and Western Ger many who must all redouble their struggle for peace. In other and plainer words, they must prepare a öivil war in the event of an inter national conflict. In thjs connection it might " be appropriate to recall the first Bol shevik venture ■ (though abortive) in overthrowing the lawful order of a country.' It took place, in Es tonia, exactly 25 years ago, on De cember 1, 1924. " : After the Estonian War of Lib eration the USSR and Estonia con cluded a peace in 1920, whereby the Soviet Union renounced ' 'voluntar ily and forever" all the sovereign rights the Russian Empire had ever held with regard to Estonian ter ritory and people, recognized Es tonia as an independent state and pledged friendship and collabora tion. Th...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Foreign Language Publications [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 February 1950

Foreign Language Publications | By'J.VXIDANG. The 'Australian Citizenship Con vention which was arranged by the Department of Immigration in Can berra, was held- in a positive work ing atmosphere, The speeches made by the Prime. Minister Mr. Menzies and the Immigration Minister Mr. • - Holt found warm- support by the many people participating in the Convention. The only. discord ' was caused by Mäjor-General. - Galle ktian's advice to ban all foreign, language newspapers in Australia. We do not attempt to analyse whether the General's proposal was only his" personal opinion or whether it can be explained by the political adolescence of this coun try in respect of migrants of non British origin. "We only know that the proposal to prohibit foreign language . newspapers which are loyal to the Australian Government is not in accordance with the prin ciples of democracy. Is not one of the primary principles of demo „• cracy* the freedom of speech and thought? These freedoms are held in h...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
UUS TEOS ARVED VIIRLAIDILT [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 February 1950

UUS TEOS ARVED VHRLAroiL* Londonis elunev noorkirjanik Arved, Viirlaid, kelle Orto'' kirjas* tiisel ilmunud kaheköiteline .. ro niaan ''Tormiaasta," äratas üldist tähelepanu," teatab "Välis-Eesti'* usutlejale, et tema sulest ilmub lä-' hemal ajal luuletuskogu "Üks su veöhtune naeratus." Oma uue raamatu kohta ütleb autor järgmist: "Üks suveöhtune naeratus „on en* nekõige armastusluule raamat." Vastates küsimusele, milline kirjan duslik teos tänavusest toodangust on temale kõigeenam pakkunud-^* vastab autor: "Kõige tugevamalt suruksin Ilmar Talvele kätt ta "Ainult inimese" eest. Sama teen I. Jäksile memuaaride eest "Saare-' maalt Leningradi."

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
H-POMM VALMIB 1952 A. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 February 1950

H POMM VALMIB 1952 A. Vastavalt president Trumani ot susele—anda täiskäik hydrogeen poinm valmib 1952.' aastaks. Ameerika õhujõudude juhatuse, poolt 011 otsustatud, et kõik aatomi tööstused Tennessee, New Mexico ja Washingtoni osariikides on - nüüd pideva phuluure valve all." Luurelen nukid patrullerivad 100 miililise raadiuse ulatuses, :•

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
x
Loading...
x
x