ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Meie Kodu = Our Home Delete search filter
Elephind.com contains 8,854 items from Meie Kodu = Our Home, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
8,854 results
UUS ÖHURELV. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 26 January 1950

ÜÜS ÖHURELV. misjotiis oli kõne all üuš Õhurelv,. n.n. taevapühkija, mis teeb võima tuks ootamatud õhurünnakud. Se naator Cabot Lodge, U.S.A. armee reservohvitser ütles, et selle" relva < kasutamisel osutuyad võimatuks sel lised sõjalised operatsioonid , nagu invasioon Normandiasse teise maa-/ ilmasõja ajal. - "r

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Speak English correctly! IDIOMS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 26 January 1950

Speak English correctly! IDIOMS By FELIX RUUT. y "Kaesolev osa inglisekeelsest nurgast meie lehes -taotleb inglisekeelsete idioomide esitamist, kus juures teatav elementaarne ' keele tundmine on vajalik nen.de moistmiseks ja omandamiseks. Idioomide all moistetakse teatavaid eri paraseid keelelisi valjendeid, millised on suurelt •osalt: -keele omapara kandjad ja karakteersed iigale keelele. Inglise keele grammatika vaherie sustemati •iseeritus ja sonade muuteloppude vaesus on kom penseeritud: .haruldase idiomaatiliste valjendite rikkusega, mille abil antakse edasi erivarjun •ditega.tahendusi. Idioomide omandamine on vaga oluline keele heaks valdamiseks ning seda saab praktiliselt teostada ainult sihikindla oppimise abil. Vastasel juhul asume vaga ebakindlal pinnal ,ja piiiides oelda midagi voorkeeles, millest mot leme emakeeles, meie paratamatult kanname iile voorkeelde emakeelsed idioomid ja sellega ri kume taielikult vastava voorkeelse valjenduse. Selle illustreerimiseks olgu . too...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
VENE BENSIINI AUSTRAALIALE? [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 26 January 1950

VENE BENSIINI AUSTRAA LIALE? Inglise United Pressi teate koha selt taotleb Austraalia valitsus osta ' venelastelt bensiini, mis viimased." hangivad Austrialt ülevõetud õli väljadelt.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
AUSTRALIANS LIVE LONG. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 26 January 1950

AUSTRALIANS LIVE LONG. NEW YORK. A.A.P.—Australia and "Ne\V "Zealand are- among---12^ countries whose people have ;ai'life expectancy of more than 60 years, accordnig to the fii\st issue of. the Demographic Yfear Book. Tl^e U.N; Statistical Office pub lished' the book. it says t'hat Australia, New Zea land, Norway, Britain, Denmark, Sweden, and the Netherlands have the highest life • expectancy. The United States, Belgium, Finland, Prance, and Germany have a' lower life expectancy, but still above 60.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
"ERAARMEE" JAAVALE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 26 January 1950

'' ERAARMEE'' JAAVALE. Endine " Hollandi ohvitser kapt. "Westerling hüüdnimega /'Tureo,".. / olevat organiseerinud 20.000 mehest koosneva eraarmee Jaaval. Eraar meejuljt loodab, -et tema armee võetakse . uue Indoneesia valitsuse •poolt ametlike sõjajõudude koossei su. Kuuldavasti olevat ta vastava, "ultimaatumiga" esinenud Hollandi ja Indoneesia valitsuste ees.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SPORDITEATEID RAADIK KAOTAS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 26 January 1950

SPORDITEATEID RAADIK KAOTAS. •. Järjekordse kaotuse sai Raadik möödunud detsembris Kansases peetus poksivõistlusel, kus tema vastaseks oli Alwin Williamis, Raa dik kaotas punktidega 10-ringilises matshis. * - * Rootsis ilmuva "St. Tidningeni" eestikeelse osa teatel on Kanada Londonis YMCA noorte spordiosa konna juhatajaks meie omaaegne sportlane ja sporditegelane G. Kal kun. Kesk-Inglismaal, Newarkis on grupp eesti laskureid koondunud kohaliku laskespordi klubi ümber. Hea nime laskurina 011 omal teinud F. Walier, kes kutsuti isegi kaasa aitama inglise rahvusmeeskonna treeningule. Seal asub ka meie paremaid püs tol-i-laskureid E. Sihv, kgs aga vii masel ajal viibib laevamehena merel. Häid edusamme on laskurina teinud ka 21-aastane Gr. Jugandi ja K. Mitt. Viimane tuli möödunud aastal püstolilaksmises Inglise meis triks ja tõi oma . klubile rand au hinna "Allied Challenge Trophy."

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
UUS MEREMAALT [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 26 January 1950

- UUS MEREMAALT Väikesest Thames 'i . linnakesest Uus-Meremal, kirjutab sirina hiljuti asunud preili A. Jakobsön: Elan siin koos vanematega ning ineie teada oleme ainukesed eestla sed kui mitte hulka arvata üht vana meremeest, kes olevat küll rahvuselt eestlane, kuid pärit Lätist. Ta on eestikeele ka pea täiesti' unustanud ning vaevalt veel mäletab üksikuid sõnu ja lauseid. Balti rahvustest asub siin linnas veel kolm lätlast. ' Kuna siin teisi eestlasi ei ela, siis tuleb mul üksinda teha selgitustööd meie rahva ja maa üle. Selleks on mul ka üsna hea võimalus, kuna töötan siinse gaidide rühma juures alljuhina. ^Olles juba Eestis tegut senud gaidluse alal,, oli mul siin ka üheks esimeseks sammuks selle or ganisatsiooniga ühenduse loomine. Olen pidanud kohalikele gaididele ka loengu gaidlusest Eestis ja õpe tasin^ neile eesti .rahvatantsusid. uErrti meeldisid siinsetele gaididele •yahvataiitsud .ja neid õpiti innukalt; jõulude, lõppõhtul kandsid nad ette ka ühe. eestii.rahvatantsu ja n...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SURMAOHVREID KANADAS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 26 January 1950

SURMAOHVREID KANADAS. * j ' Kanadas, Sudbüry linnas jäid ■auto alla. ja said surma. eestlased 'Feliks Erikson, 25 a. ..ja .Peeter Mõisavald,36 a. vana. Mõlemad saa busid Kanadasse'möödunud juulis ja töötasid Sudbury nildikaevan ehi ses. -Nad .liiküsid linnas niööda kõnniteed, kuhu neile auto kihutas otsa. Autojuht võetakse vastutusele. Kummagil . surmasaanul Kanadas omakseid pole. . •

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
P. KERES 8. KOHAL. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 26 January 1950

KERES 8. KOHAL. NL—Liidu ■ maleesivõistlusteSt Moskvas võttis, osa 20 paremat nõu kogude malemeest; Eestit esindas R Keres, kes juhtis kogu aeg tur niiri, kuid lõpul tabas telda ebaõnn ja nii pidi leppima 8. kollaga. Esi kohale tulid Bronstein je SniÕsslov võrdselt 13 p.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
EESTI FILMIMEES BRASIILIAS ÜRGMETSAS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 February 1950

EESTI FILMIMEES BRASIILIAS ÜRGMETSAS. •Hiljuti fiimiti Brasiilia ürgmetsas suurfilm "Caraca" (Hirmus nägu). Filmi peaoperaatoriks ja reshisööriks qü eastlane Theodor Luts. Film oma sisult on ajalooline.;

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
UUS RAAMAT [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 February 1950

UUS RAAMAT Valev TJibopuu sülest ilmus enne jöulii Rootsis "Or to" kirjastusel novellikogu "Kahju läinud aega dest' Kirjanduslike ringkondade arvates on see üks meie paremaid noyellikogusi, mis ilmunud pagu luses.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
EESTI KUNSTINÄITUS STOCKHOLMIS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 February 1950

EESTI KUNSTINÄITUS STOCKHOLMIS. "Välis-Eesti" korraldusel;V./toimus. Stockholmis, eesti kujutavkunsti näi tus, kus esinesid maalijad Erik Haa mer, Endel EÜks, Karin Luts, Raul Lind, Nõmmik, jt. Kujureist esines Jõesaar oma skulptuuridega.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
EESTI SÜMFOONIAKONTSERT ROOTSIS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 February 1950

EESTI SÜ3\IF00NIAK0NTSEET ROOTSIS. Rootsis organiseeritud eesti süm-' fooniaorkester • andis enne pühi Stockholmis oma kolmanda kontser di. - Hoolimata sellest, et mõned par tituuris ettenähtud pillid tulid asen dada teistega, teenis orkester oma esinemisega kuulajaskonna; sooja poolehoidu. Solistidena esinesid Els Vaarman ja Priit Hallap. Nagu omalajal "Estonia" ooperis Tallin nas, pälvis Els Vaarmanni dramaatil ine sopran ka Stockholmis kuulajas konna kiitust. Rahuldavalt esines' ka Priit, Hallap.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
THE ECONOMIC JUNGLE [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 February 1950

" Our. people resolutely condemn' an uneconomic attitude towards Socialist property. Some economic workers sometimes like to shine with ' 'generosity'' and "kindness" at .the expense of the State. They look through their fingers at the waste of public output and public ^material. In the form of premia and presents, professing to "stimu - late" economic work, by arranging receptions and banquets on every , possible occasion and sometimes . Without any reason whatever, such "kind uncles" waste considerable public sums," wrote PRAVDA of September 5, remarking that "in many factories thieves, wastrels and swindlers feel as comfortable as fish in the water." Such parlance in the main organ of the All-Union Communist Party usually means an imminent purge of the lea iers and workers of industry. Indeed, PRAVDA1 insists that the culprits . be severely punished. . Apparently conditions in -industry are not to the liking of the Party and the Government. PRAVDA is not the only newspaper to cha...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 February 1950

IGA EESTLANE TELLIB "Meie Kodu"

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
AATOMI KONVERENTS INGLISMAAL [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 February 1950

AATOMI KONVERENTS INGLISMAAL 9 veebr, algab Inglismaal Harwel1 lis aatomi ekspertide kongress, mil1? lest võtavad osa Ameerika, Kanada 'ja Briti esindajad. I

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
LÄÄNERIIKIDE KONVERENTS PARIISIS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 February 1950

LÄÄNERIIKIDE KONVERENTS PARIISIS Neljapäeval 26. jaan. algas Pariisis lääneriikide konverents, kus olid pea, kõneaineks Marshalli abi ja Euroopa tuleviku kindlustamise küsimused.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SIIT JA SEALT. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 February 1950

SIIT JA SEALT. —Prof. Juhan Aaviku segakoor pühitses hiljuti Stockholmis- oma te gevuse 5. aastapäeva. Selle aja jook sul pn koor annud 15 iseseisvat kontserti, kusjuures osa neist toi busid möönud aasta kevadel';Nör ■ ras. —Pariisis korraldati soome-ugri ' kultuurõhtu. Õhtu avas eesti kujur !£, .Pehme. .Eestlaste poolt esines kõnega I. Ainšaar. —Eesti päritoluga filmitäht Mi liza Korjas on trstnud 10.000 dol lari suuruse nõudmise oma impress säario vastu, kes pole maksnud le pingus ette nähtud tasu. Nõudmine käib esinemise kohta/filmis "Sinine Doonau.'' - —Karikaturist Valtmann-Vallot siirdunud Ameerikasse ning töö täb koos abikaasaga New Yorgi lähedal majaabilisena. —Stockholmis tuleb lavastamisele Eesti OoperisÕprade "Seltsi poolt Franz Lehari operett "Giuditta." Eestis oli see operett ettekandel "Vanemuises" 1943 aastal. Peaosa selles operetis on antud andekale sopranile /Linda Uusimaale. Proo-. .,^id^.on. juba. alanud. Muusikajuhiks on Ham Kiisk. . —-Prantsusmaal ön hakanud il ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
U.S.A. SÖJALINE ABI EUROOPALE [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 February 1950

U.S A. SÖJALINEABI SÜKOOPALE U.S.A. kongressi otsusega, on luba tud Atlandi pakti riikidele miljardi dollari väärtuses relvi, yastastijni šele relvastatud abi. -kokkuleppele kirjutasid alla reedel, 27, jaan. kaheksa Atlandi pakti riiki — Suur Britannia, Prantsusmaa, Belgia, Hol land, Luxemburg, Taani, Norra ja Itaalia ühes Ameerika Ühendriikide ga.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Kuhu meie kuulume [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 February 1950

meie Nagu Canberrast kuuleme, on, ühe meie sõbraliku naaberrahva esin dajad saanud hakkama "teenega1' eestlaste huvitavaks tegemisel. Nad alevat väitnud austraallastele, et eestlased,- olevat mongoli päritoluga ja meie keel olevat sugulane jaa pani keelele. Niisugune austraal laste "valgustamine" tekitab mui dugi neis ebasoovitavaid tundeid meie, vastu, sest teatavasti omavad nad kollase ras§i, eriti jaapanlaste suhtes väljaarenenud vastumeelsuse emotsioone. Oleme koolis õppinud ning väl jaspool kooligi' lugenud üht-teist eesti keele ja eestlaste rassilise päritolu kohta. Pole aga imestada, kui me teadmised ses küsimuses on siiski. pisut ähmased, sest' teadu seski valitsevad siin lahkarvamused ja esineb üksteisele . vastukäivaid teooriaid. Püüan alljärgnevalt; pisut valgus tada eesti keele päritolu ja eestlaste põlynehiise probleemi minule tea daolevail andmeil, ehk küll mu pä devus ( ei ulatu võrdleva keeletea duse. , ja muinasteaduse alale. Teen seda sellepärast, et aidata lugejai...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
x
Loading...
x
x