ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: National Republican, The Delete search filter
Elephind.com contains 4,750 items from National Republican, The, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,306 newspaper titles in Elephind.com.
4,750 results
Page 1 [Newspaper Page] — The national Republican. — 15 December 1866

rtlE NATIONAL REPUBLICAH THE NATIONAL REPUBLICAJ, . rroiffrpfffffflA4:4 un ot iDTwrmnto.- MUM. throa dart ....J..LllLLaBv I turt. four dare.. mm Mara. iti UTln ,!W',,mI B ftpjiin, eixaara, Very aUor day .UTertUe.Baa.tav.WJ war iitB. Mil' ,ffw,-"" Ultorlal letlm U iaat pki .. al aikiiawaa 40 ..i.maaal Una UTrtiMmeaUM.iajnMiiiUkudaa Brant,, Far ,7oriuiiBIiBlAfaiWtiB,i mu rllaeiaakaaaaralUiartlonVkaltarloa. UlllBMatlaaieoMllaM.Hain. I 5 Mwuhmiu ..,., kiaAM J kalon alai ilk b aa. ', -vnaivT omen woxicoe. hvEPABTMENTO? THE IHTEBIOR, L CWHuWArar TlllMk ( JSRSSUe KT.l -T Tf .TaT& -?-2WBi, aaw uuuii of a patant iul wS!S 5 ir.iui.nfu i.nni.iaita To.ylai M klak IUh Iim aatka MSrStM II U .rlirad tktt tt teM MMMa-MMptM kunoaH.01 mohdat. ik lou Urn lit, 11 lla'llook, .lultUMfMuMIMMW MM HI 1B0W MOBB, 11 IV BB1J HTi WB? MM UlloaoaaklBallakaarutaa?'' ' r Ternae ..poo l Ika anaBtH. llaalralu Ba U oaoa tkalr iBjarttaaa, a. Baldly m t.rtk u "kKPAimiKT OP T&B'DJTEBIOB, J Da lk petltloi Balad lo...

Publication Title: National Republican, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: District of Columbia, United States
Page 2 [Newspaper Page] — The national Republican. — 15 December 1866

mmmHmnm.unES&Fm&H? JUwAwwCTl aSMSamii liiiiMiiiiMi arTirinrTirTiT-in-,-.-.Tr.r - -r mmgewannBBm It 'WaaUlnaton i Clty J. & W. J. MPBTAOII' 00, PUBLISHERS. 8. P. IIANBOOM. EDITOR. SATURDAY MOMtlHQ-'rtECEMDra 18, 18t. TO MEUDERI OF- COSOIUMS. Senators and IlepreeenUtlrel can have the DllLT Natioiai. RnrcsLlCAx delivered regnlarlj and promptlj at their reildenee, in mapnriij cider lag It through tha Seereterl of the Senate, tha Clerk or tha Howe or Bepreientattvel, or at tha offloa of tha Bif catrjAX, Ho. Ml-Nlnth 'itreet, near Penniylrania aveaae. ' EHnOfHEKT OF LADIES IX THE "A Loyal 'Woman," whole communication elsewhere, under the ame caption which we employ abore.ii entitled to our thanks. We did not see the paragraph in our depart mental newi colomna of the 13th instant, to which she refers, until we read it in print, else it would not hare appeared In the Iti--cbucax. That Secretary MoCnxocn has taken "into hli serious consideration " the " proposition to dispenso wi...

Publication Title: National Republican, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: District of Columbia, United States
Page 3 [Newspaper Page] — The national Republican. — 15 December 1866

zzx -TaiB-iAMwiCTairt I - I iitinuMLgtpuW'uiia1. . . , ' Tni Ookoteb 0r."-i?ftrUjvMnito I twtlro o'clotk tie uiunlU Ik of But. rd Coaorer, allUrCWoa'Bamauee.indletei rprjorp befor. tWJentr4iT'0mmlltee of tke Ionia of RtproKMtUTMi'wU'ttravod la tb rlmlnal Coort, Utnntif"tltUr, on tno oV iimt to Ike lodlataaiil AIM kr Mr. H. C. Good in. oouniel for th aonead.i . Dlitrlet Attorao Cerrlturtoa. for the Ootarn lent, commiooed nil nrfament In replj to that ef lr uooaiog, ooiiToreii on oainraaT ue. , mr. u., fter glrlna; n briof alitor? of too mm, and tko nbitane of tbo Ladletaeal.ield the'deyoeitlonj uaata 10 in in. iMwinmwm not HMO MBN l'odt Holt, lot Uforr atrJom A-Onaitenv lolnrj pnbllo for tell. Wrtrlet. T nwaeed, ill muhI, sled n' enerl'demntrkt to tko Indie!' nt. He admitted toe feet eanrt,e)t dl knt tkm wu any lew In tko lind to faatia tkli Iwfalmdfiirfol eHnH.i"-'!"1- "' i Hr.O read from tko kottf ltah 1' 1HJ; lh UtiWi at larxo, pllo. Md tonUndtd tbat'.Uer ru ample l.fUleUoa to, nr...

Publication Title: National Republican, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: District of Columbia, United States
Page 4 [Newspaper Page] — The national Republican. — 15 December 1866

-o".........-;.! I f Itl nmi.T-yw.-- T n' VNUJVI.WJ1L-4P??? XX zzzsz uij-'MiaaBfi nijuiiiia ni'ju tejibju ujj .iji w'hij THE W-aflBOff ghtiouai iWtftV CHUllCIl DIHJEOTOKY. CATIOLtO. The oMeit Cathollo oh arch It BIT PatrloVB, on itreet north, corner of Tooth itrMt u(, on square west from the retent Ofl.ee edlfloo. fiar. J. A. Walter, pnstorj Rer, Father Kab, aesirtant, St. Peter's Church, Capitol II ill. about thru squares from the southeast corner of tha Cipltol grounds. Bar. Mr. Boyle Is tha paetor. Bt Matthew'! Charon, corner of Fifteenth and. H streets, a short dlstanos btrth from tha State Department. Fastor, Rer. Charles White, D. D.f Iter Mr MeHally, Mil it int. St. Mary's, (Otnnn,)on Fifth, near 11 itreet. Rer, Matthias AUg, paator. Sabbath lorrlaes, 101 ft, m , and afternooa. fit. Uomtnlok'i Chareh, n the r Island, 6 lath .treat, about tqaidJjtAnt btwta.1ha aanal and Potomto rfrer. Putor, Bar. J. A, Boxai 0. B. D., assistant., Rer. N. D. ifomnf, 0. fl. D.i Bar. J. H. Lynch,...

Publication Title: National Republican, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: District of Columbia, United States
Page 1 [Newspaper Page] — The national Republican. — 17 December 1866

t i JfiiWWitMWfcMBaBWgWgffyTTTWyTTfTnT71TTTM'Tr ,-, k - THE NATJOMLffMldiU K"-ir,::.y;:-,l:-:- J- -'' 'LJ"i J!' . 'Tgr a TT- - HBNA-TIOXAWllliimBLlCAIu-. TU MATTOsUI. MPTitlCs : pskiukad tvsr ktarna rsasdsps niqMi r w J. straps k C..aT. ill sTisik atrwt,aa4 li rtralakai Mail sskasrlkara, ISM par aaawa-t.M f.r ala u ljmtt'urtii'Jr1m.ik'lMtmnm. Attavttsktt knuwrnh MB4aaf waats,? as MnMMMMf.MMlSMita'Vta . ..!. ; PA." I" " .--. ... .w ,vv . g Aaarg. OFFicB y ogptcEg j -rOPiXTUBHT OF THB INTHBIOB, JUbJ n to iJTiiuMilWfgHOm,7c .'if wiMSTrniOiS? . ivi -JsVl4l'!e a-4 lUMraarflilUMli wKSlR b.r.WLafr aa laailiaaaafala law fn lllll UfHMWltnKM'il w.!rft.?.JHttsu!Jtt.rIl': wai.a IBS.. piBOT II la .rfeot.au JtojaM yMiimkakautuut m, iT! lalMEfiiivriitt iB wu-m h muiw m .! .rm a.w v ...ni w vsanvusvu mmw&. slkld. Lira J WJ la. I 'TllCTr?" rVSHijIUWin'ff uit-oNtt "'.p.jaH wwiiH wjpf ; WWiji r r-- .t TMPJlKTMBKCOF THB'lNXflBlOi J-r Unru trlTsa rATnrr rnM Mtt. aaaaAaaw la Maaa naa 'H aaMakattlakta...

Publication Title: National Republican, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: District of Columbia, United States
Page 2 [Newspaper Page] — The national Republican. — 17 December 1866

i - , ,rt - -- , r 't.ii:l .i.AW..,, -t w I . ......ji'Li,. -""n-VTrSgia- S li rii?-i.TTc;qtgwi 1 ,t i i if r ) Vaatkl3tutoxx City, D C? W. J. MUBTAQg & 00., PUBUBHEB8) 8. P. HANSOgMi EDITOR. " MONDAY M0RNC7a.::::::DECKttDKR IT, 1811 TO MHMBBRI OF OOHGBBSI. 6ftt0it ft&d lUpMMBtfcttTM U hftT tht DllLT Natios-L IUfclicaii diltrrtd regnlul 4 prompllj at tbtlr rtitdoce, in rajptr$t by ordtr lug iilrig' ifc StertUry f Uh Btnu,' tho Clerk of th Uoau of, Rtprt.uUUT.i, or ftt tbt .. r it.. tte-itxi W mt t?iiti - Vt-VVjVa IH .HI.IU, 1V. va XWHI ", -- Tllfe EJIP10TME5T OF FEMALES BY. THE GOTERKJIEJrX We think It -will prove highly beneleial to the Government that tne suoiect or employ ing female clerks, or rather of dismissing those that are employed, has been agitated. The more it Is discussed the better itwUl be. At the present time Congress has under consideration the subject of increasing the pay of clerks of the several Departments. It is every daybeing shown in the same bureau, ...

Publication Title: National Republican, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: District of Columbia, United States
Page 3 [Newspaper Page] — The national Republican. — 17 December 1866

tup jwMJusmmtoMmKi mnmm..mmmm.Yi. mt JMMHv tafflfcflH8aHt TUrMfWfL inniaw CniLDtui'i Aid Bootmr'f A meetloVof tali toelelr vat lull BainiaajtooTBiaa; al tha H twi bore? JBoboW MHlkitmiXrJ. a Witnore fbllovtBt wiM tit orat. noptoi TTmliif U la.oeaavABratiea .( tin aJ lsnHlat-nBkV WOM'Mwillwf eUldren of dow tasni ia lav ohbj ei nuiuiin aaa tuisiit, It aeotoMA W,(IMU dalj la Uk tellable rtraa I fMtW MiM fct lUi eUa !, Mtpl, To thuaariker H J1 T lli i . iMw'nH',tt. Mm'u4 aoutnt.f th. uiiiin, sat lanuiuon Known u th. Htwe hjt' Bout be midehoBO fbrnewabore ui MnilflntkUdna., c ". .... ,illk taowlatWHevtaerte' Henuaao! ChllAren'i AI4 Bae1ca afte) tat obltelof aM Batiottlliti tkail V. tUttrea of the ellr of WmU(iiw4. rUcalt? , proearln for then koala la Oarlltiaa fiallled U tha toaur, UNiik ft. wht or th. OhlMranfa AJdSoctetref BJilmoniTla tW art of ift, ai meaton of Ik faanttr, the tew of tha tkUarta) to botroalUltfoTaUotUitoliror bora, - Buolvtd, TkalkoMloUc'MM" af potato! oomnlttM to trt...

Publication Title: National Republican, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: District of Columbia, United States
Page 4 [Newspaper Page] — The national Republican. — 17 December 1866

pwi iwWlftrtiyrE"nT7" s-Mm wmmk lAA IT TfTTTfTfrn TTmrr imit MOBNWa-nFlKKRKll-'l7T-li. . . , 1 . ;:).i , I ,i II yilOJiJA HIM i (ornciiL. "."1f LAWS? OF THE'UXITED STATES Passal at l ha Seeod oaslom af tha Thirty-, , A lath OcMasrroaa. , Pcnuo Uesolutiok No. 1. - Joisj.ZlEfiomiioM to appoint two mnnar' for lhajNaiional Asylam for Disabled Voloateer Soldiers, to fill certain Tncan- cles. Ji a v Be it rwofwd by the Senate and iouw llepresmtativti qf the United Statu $ America in Congrest auemwed, That Eras- tus lUWolcott,'of the State ot Wisconsin, be, and he berebr is, appointed, a manager of tba National Asylam for Disabled Yolnn- 4rfelfherfl.tofill the Taca&er ocaslontd by the death of Georgaa,tWalker. of thsj inira ciass oi wua inanagvra, lor me wrm which expires on th ' twratyfirit day 'of April, eighteen hundred and aUty-elght; and that John 8. Oarender. of the State of Mis souri, be, and he is hereby, appointed A man ager oi saia corporation, to nit we Tacancy occasioned by...

Publication Title: National Republican, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: District of Columbia, United States
Page 1 [Newspaper Page] — The national Republican. — 18 December 1866

jtf t)ii81,8f iraglffgrogg.OKTKyrOM VAaPfiTTTP VTAnT.mn'ircr TTntTfw mm i.-i ill tinrv wZ --(VJIM't ftt'j'J J COTy ,7a 1 ; 7 f TTV-Tilj Oof IWtinMlinijZ... W Of bvnt v i-i !j fntf ruomniirji iAiux, ' sliTTtOBAL'BIrTJailiciB; te ptUlUktd ertry morning (laadeya osteite!) by W J. efnrien ft , Vo, fit Hlalh strew, Bad le foraUktd to aabttribere (by earners) tt T8 ovnte per month. tfall eaWtrlWra, $a.W (par bibub, $4.00 for alz aunt as j and $1 00 for three aoaUa, fetor va an. weaa. 'flretvytteeao year. $88.00 fl Single eeplee, I tenia. tbi wiirxT jrATioHAL xsrpBUdur ts pi MlUed every Friday aoralag i Oao top tat yatt j tl 00 r Three topics oao year, $a.00T eojlte on year, $18 00, .X rrs&fMSTSSssr MIL ntUl oowi.m i( nir(wii''iri f-.-jiin warJnT' olll 111 MSmSmIMImhW lauaaaBlaainlii. niiiiita L-llnMimiU mw a alii laa iMdtof fuli,! .K-p.VBail, tan aat linl, ait Iimmm, tm tailt jHJMIniltowUoiHlUFt..f , ut SE&uix'sziMisn J atalMatalB I.-. i. . . M ' 'ai tfHINGTON CmyoSDJf tiEStyV MK?...

Publication Title: National Republican, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: District of Columbia, United States
Page 2 [Newspaper Page] — The national Republican. — 18 December 1866

wavnii .UMfM"i.l.yjwvv' -?- 4 HttJiiLrtk i sr SSiStf&SSEK UiXsMajBiiii 4 THENATIONALREimB DECEMBER 18, 1866. ii. SsPSFtHSRSR !? Wnalilmrton'CltT', !. W.J. M0ETAGU C0.,PITBL1BHEBS'. 8. P. HANBCOM, EDITOR TPE8PAT MORNntO.:::i;DCTllBEB 19, IMS- to MExniuii or cosgrxse Senators and Repreientatlvoi etn have the Dailt Natiob'al IlsVcincAB delivered rcEulaily nl promptly at tbtir reildenco, In lerepprs, by aroer log It through tho Secretary of tha Senate, the Clerk of tho lloeie of BepTeeentatlvoa, r at tht om of tho Bbmtbuoab, No. Ill Ninth street, nesr PonnsjlTanln ktHko. TaE'UfBIAMACAnt.' , The report f the Important legal decision, delivered yesUrday by the Supreme Courf In tie famous Indians conspiracy ease, ap pears elaewhere In oar column to-day, and b of the utmoit interest at this particular time. ' INCREASE OF THE SALARIES 09 CXEBKS. We understand that the clerks of the sev cral Executive Departments have'uked Con gress to increase their pay to such an extent thatJbey can kee...

Publication Title: National Republican, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: District of Columbia, United States
Page 3 [Newspaper Page] — The national Republican. — 18 December 1866

THE NATIONAL REPUBLICAN. TUESDAY MORNING. DECEMBER 18. 1868. $toMtfvMUA Cm OoDKqiJ-iJJoar of M&Amin. Tkt'Jodcti last -BBlaf Alike anal hoin la.PraldeBtT.RIJtTB)lnUi.ehiIr. Pret est Idem. Hotm, KeOtAtna, Oroaa,Talt, Owes, jChUUMdi, Hnr,Tarta, Olrn, Q.ll.k, 3tt oliU. - "J" , "; ' nlMSktif bU Mm la Betid kloBUatuiItaUoa ft feabea,aaiiiovaf Us iff of atr UtakW. mi. 'Ah, k mnnUiUM from tk Oomaratla At. ASfflMMftTafti??. ft!!!' I.- WW W. f WWUVH ftVC m ION I JU. leasee kl swartMBtk Itreet Bower. Mr BraAl.. MrtOorprmtln li rerpalkle for tk. Iom, tew taa .oak td Ik ooetraeter It tk work to la ... AIm, a eoaaollW.loV from I. A. Adaaa. nUt.(.(W.MalMMMf l,a",FMklifia LtMiai.MbftkatikrMMaAnt.inn.Mv M JM)tMt. " fefemd tt tM Avian i Cwteam. ;5BnUatlotrtS B.' T,'MonU, TrilWntof.rakUB.hMtt.aaniau,Uul ttr- tail proper.? 1 Mnkaawtifet toktoi Farpoeaa. Batarod to a-eoaof OoaaUto ero-vt, ami ' -BY. abn.t-htnewl Uar fetlewtai Joint ,rtMltilR,U,ilatti ta'tt awtttllikaatBt of a . I i IU TM.4...I a. rt...

Publication Title: National Republican, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: District of Columbia, United States
Page 4 [Newspaper Page] — The national Republican. — 18 December 1866

u"81 Limimim a:l?mm 'J'xiaam yjnumnw akvonrA wr .aI. . I JKAKI1 A. fnvr la -. - T 2ilI121iJJ-LJ Utfit.m.1 gtpuMilwjp. -to Thb Prince of WaIm U now In Built,' tensibly to at tend the nutnUgeMUtltia of his sister-in-law. The Prince of Prussia n&s been for some weeks in St. Petersburg, with out the some reason. The RoM-ana hire ex tended to all their vkj tors, not excepting the newspaper correspondents, & magnificent hos pitality. In England, royal .yiiltort are, packed off to second-class hotelaw. In Russia, correspondents of penny papen'atti, lodged In palaces. The railways lnBnaaUro so superior to the English In ail Unit accommo dations as to surprise ami dell jM'botlt royal, and literary vovacers. Therh&Tranmtaons saloons, sleeping apartments ,ln the, second, Biory, an ampie cut nnepwceuwn piotcs,' &nd am comnact little ruUt of JMMrtshAnta on wheels. The Prince of -Walea t:ben to Moscow, seen its threobuathedvfcad serJ entv chnrches and thousand domes: and been bles...

Publication Title: National Republican, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: District of Columbia, United States
Page 1 [Newspaper Page] — The national Republican. — 19 December 1866

Ttffi-y&TftffiAL HBPDlftlOAK v t 'K .!' wfit t U ci rrri irUBUBHKD BAlhXi-il tKml '' utjo-i iii m t)iwh:fm u batm or atbthu. ' i v- zi; Ou to.ere,orMiya.f..r.r,......i.,.'r-""'2 S! OU llMre, St. IT.'. .'.''""''" Motal.';toineweosveitlseMle;.vter east. a. dtttauBinnif-Ttrtil' b YJni7 .1 ri! iifti'tci BUWrUl Um U mm o'.Uae seta laeirMee. ItlaetlileaUrneaAwtl.i ale, lot tint, Leol nllWili aaa laiertloa. In ..ate lnirtUMaW'lulMIkia blhfer.lae .'attamna n"m)'Pr'v.-'l -t r- !l.i.'.mi' ': :irrr:- -rn'i. i"? glaVgBWTO OETFICE MOTlCEfl. fiPABTHBNT Op THB INTERIOR, IHIMIMUI or wuawgtMiui 1U IWHIU-, Celt, la, or rrevueaefc K I- preyla a fet in. of a teteat grand u the lb INI ear laTvaatealaaneemat-ta wniiiUniV rff rVeSite taitniM r eeuTewani, wht aaA in uuS V." aa Watteoa M i40it wJSm lkHMKl,AM lirlff MJMUOM, vnuir, as ttaai npnuy ny seaoi shru all :Mna!aaaatUHau - ' - .tMUIl ftsesre fflCi1u'pl!t'I MakUakMil IU aal lataaatlMl.', Ikna aaaaaaaln waaka raiiaakUlraraK af aaM nkllaallau la taa4...

Publication Title: National Republican, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: District of Columbia, United States
Page 2 [Newspaper Page] — The national Republican. — 19 December 1866

yoniungtoii City, P. C. W, J. MPBTAGU A CO., PUBLISHERS. S. P. HANSCOM, EDITOR. WEDNESDAY MORNIKQ::DKCKMBER 18, 1B8. TO MEHDERS OF COHOREIS. Senators and neprerentetlvee can nave tat Daiit Natiohai. ItarcaticAx delivered regularly and promptly at tbtr residence, wrtfptrt, by order ing II through the Seoretary of the Seaato, the Clerk of th House of Representatives; or at th offloa of tb IUrnuciH, No. 511 Ninth street, near Pennsylvania avennt. inE HEW ORLEANS BIOT TESTI MONY. The Secretary of War bai not yet furnished the official Information on the subject of the New Orleans riot, to enable Tni President thereby to answer the Home resolution on that subject. While he if about it we hope Mr. Secretary Staniox will condescend to explain to Congress, at he haa not yet done so to Tni President, why he did not prevent the riot by either answering the following dispatch himself or allow Tni Pruidext the opportunity to do so, as Gen. Baibd has officially complained that his dispatch, was ...

Publication Title: National Republican, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: District of Columbia, United States
Page 3 [Newspaper Page] — The national Republican. — 19 December 1866

THE .(NAttOtfAEMtEPUBMCMS. 7 WEDNESJWT M0KN1NGL DECEMBEtt,19:18(Wjf , ' - - tntifiunl tpniU.cit t iiOOAii Bngrww. Msmxa or tin Cobsietatite Amir aud Natt Uo. Trie nnU week! meeting of the OiiHrntln Am; aal Berr VafoB iu lull bet areata! CoL. Jemee iA., Tall la Ike ehelr,,ana Cap. 0. W. a4jrara Mentary. Tao bud of tko Association u arooeat, bb4 prutioae lo the organ isation af tao taeeUac performed lereral 1m airs. Cola. AlaWafk, from too oommllteo oa Ik pro. paoed ooaooeu, repotted taut Brofraaaaae had been prenaro aad Odd tallows' HaH eafufod for aagU daring kendo? week. AlWr not dlaeaaaloa the eommllUe won iBitraeted to make tko Boees. wr arrBBxementt for tko eoaeort, to take plsee on Batardae-areata, tka Hie tail. Tko ernUouUoa o( Oaft. J; W. Mooks, ailla to bo rollered from datoatho eneert'wmmlttee. ma mated, aad eeptMtConnennpwIntedtoBrtlnMitteei - TV aopUeetto it Cast. Beajnala AtlUa, uk. Ilf to to allowod I wtSaruw al e4faatlea aa a mason af tka TJaloa, tendered at a former a...

Publication Title: National Republican, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: District of Columbia, United States
Page 4 [Newspaper Page] — The national Republican. — 19 December 1866

TrJfrrffi MMIONAiKX'mEFUBTSICAlN. WEDNE8PXY . MOBNINQ3 PEOEMBERire. HWffi gHtJOHCTl gfpttMitlJ ciiuncn diiucctohy. CATIOLIO. The eldest CAlb.ollaoh.areb, 18 Bt. Patriot's, on "treat aorlb, corner of Teats,' alrtet wart, on nin wilt from tb. Patont Offloo odlleo. Rer. J, A. Waller, pattori Hot. father Ken., aeilitaat, El Fetaf'f Church, Capital mil, aboat tare Kiaarea from tho eoalheait eoroer of tha Capitol ground! Rot. Mr. Bojla ll the pallor. 81. Matthow'a Church, ooratr of fVtaantb ud II atreetr, a abort dlitaaoa north from tho Stale Deportment. Pattor, Rot. Charier White, D. D., Her. Mr. MoNally, Militant. , Et Merr'a, (Herman,) oa Fifth, sear II itreet. Tier. Matthlai AHg, ru'or. Sabbath torrloei, 101 o m , and afternoon St. Domlntck'l Chareb, op, th. Ialao., 8Uth etrcet, aboat eqaldlitant betweaa tho oanal and rotomac rlrer. Paitor.Rer. J. A. BokoL 0. 0. D , aitlitaate, ReT. N. D. Yonnf, 0. 8. D.t Bar, J. B. Lynch, 0. 8. D Bot, H. P. Ralph, 0 B. D. Ror. ?. 0. Call, 0. 8. D. St...

Publication Title: National Republican, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: District of Columbia, United States
Page 1 [Newspaper Page] — The national Republican. — 20 December 1866

.5)bi ,o? HaHMaoaa .qwksiou TAagjnmr .had' THE NATIONAL MWBHCMf THE NATIONAL REPUBLICAN Mat JLMCJIM tt '1 iTAlOPTMM iTHTiqOTfl- T.AvrnrrAvr wttt ?fcr'" "'"l "'ST T . . jIuliTaJi liMl -:.IT iJBIW t AT a.ia7TA'mIT 'Mil uk. ii 0 lO P,I " jWBltf8jBSB kikttaaayav , mm eyj JJ B ft 7MMVf OMHtWL BTaBoiiiaitt MHtitp' 100 Meal aeleiejiaea8jii rSK2Tfirtlt '15!SH? wlSSSs. 'WEa-'ijjto.vy 'ppff'Win m Tairri (,' lit j-. ij I i ViT Lti fl,-'-' - --n f f ii.i. yA'X'jiiWf Qi'x'xcz3.rTcyric3ga5r. TVKEJlKTHKNT D? .TBI iKTSBItJK, X,f PglTMitAtMFAtWtOll " ,llf -ireli4 M ).WlMIWWLW.,lWtT 0 U MliUWtDJMMaiail.!! nfWiainramiB' tl H MI a WIWHWPMfllMI atii, u MT-rtwtjm mkitii MJ'J twummtnwmm mil ,iiiuiuii.(i ml nwimiitiiitn w iinMlimiri mitlliib nlM ( tW Mil k tu- 'ss&'snKtffidsra .rsrzs,'Krri;w'aji;,.ii rSBMtav! MBAl KftMfM M.Ma.,iiUiit, allMttMI ltW-alMt Hs9MrVTW WMWHP' loWl- 1W i.-rfiit. ,innMtfiii ( r.-RMWI W M IMtVUU lia M&Ulmlu tklJ HUN. tVMQM u iT-iHPAETMKNT OPiTHK INTKBIbEi "cniMwtmw wiwi omMim...

Publication Title: National Republican, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: District of Columbia, United States
Page 2 [Newspaper Page] — The national Republican. — 20 December 1866

I )l I) J Waahlnaton .City. D C. , , Wt J. MUBTAQH CO., rUBUSHKBa B. P. nANBOOM; EDITOR.' WKDHSSDAY MOBaraai,PKCKMB)Wl, 1M. TO KHUM Of COIOEUI. .- Senators and Kerrosontatlvoo can hire the Dailt ITiTfout Rbhtbiicar delivered regularly -and promptly at thlr reoldeaee, in crowyeri, j Tier ing' It throng, the Secretary of theBeaate, the Cleric of the JJoaae of HcpnooBtatvolVct, al'the oBoo of" III Hihjiuci,Ko. H'Blntnetreet, ill Feaaojrraala arcane'. ,.- OEN. DIXIMTBESEKATK. We learn that vrhevi the name 'of Mijor General Dix was favoraDly reported" from the Committee on Foreign Relation! In execu tive, session of the Senate, on Tuesday; It was, on motion of a distinguished Senator, lai'd on the table I "If any man hauls down the American Sag shoot him on the spot" , INCREASE OF CLERKS' PAY! Mr. Williabs, in the'Senate, on Tuesday, in, behalf of hta committee, asked, to ,be re lieved from the further considerationof the subject of increasing the talariea'of clerks in the Departments, f...

Publication Title: National Republican, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: District of Columbia, United States
Page 3 [Newspaper Page] — The national Republican. — 20 December 1866

Oftli WftJOTO. ItoWTMBm). JUKI' i a. u i i :: i." THK'-MP'A'ILTIIBNTS.- r.t- o iJomCUL.) Xi. it.- m. .J, bi ... l ! i. it i.fi yi mtauma omciu... ?',- i WAi-aWaalft. O..S.T.M. XML ,f ;" All WfOM ho htrt ttrred a woldnteer o&tWb. tii United Stat.' Nary for the fetirf pCtwo year) and Vhodeslr to bt ex trained for admission to the regular Nary, ft ptortded In tli act of ConTW approved jT&tf 29, 185;tn'Venic liuka afipUiJaUori, AJrtased- ;Ooraaodort a-P.li,nrt-'fora.'ConalWlio.wOl'noUryiiwixiiwkiAfo appear, Thou "nho do aot taaM application prior to tie 'lit of January Mxt,'ot ijlid do not present UoomItm wken n&UWi'wOl be ohidCT.d,'u HniVlTfedthelr;niIm for examination..! Oandtdattrirffl take -with them, when nmmond,' their official papers ifhojrinjfjlbelr natal tecord.', J ;.?,, a mm iQisw Willi, rrl k . . -J . tttcnury of tne Mary. t ;t Brt -l .Gui'-The-annual report of the Pay. 'tnaltera(nerallhleh Han .reeedtngly In. UresUnf docomant, hu jolt been f hen .to th're.;tTbeT...

Publication Title: National Republican, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: District of Columbia, United States
Page 4 [Newspaper Page] — The national Republican. — 20 December 1866

THBi JJAYIQNAT,), iSiyUJ?TJPAN. THCRSPAT, yMOBNINQr-JDlWE ,$0s(lffl. ATJOTIOW Al43Ba AUCTION SALK OP GOVERNMENT FHOTUTT AT POIBT LOOKOUT, HD. DliMriKTtM DlPARTKtRT OF W AW HOT 01, ) Orrtci or Ciiibp Qcaetiihartii, I WaSBIQTO.,D C.DM.ll.lSvO. ) Dydlrectleaof the QaarteramUr Qeaeral V, 8. A., there will be sold atpnblle aoclloa At Polal Lookout, St .-rv'0BBly, Md ,andrdlretloa of Brsvet Major Janes OUmoq.A-U M at 11 o'clock. aoes,oe PR1DAY, Dsceinber 3S, 1889, lb folio WlDg'dAetrlbod PtOMItT beloigtag loth tTlt4 SlltMt Aboil 0,000 eceadhaad Brick, A boot W.OCM feel B-eeoad-haad Sewed ShtBgU. Aboat 00,000 fMt Short. Leegth Secoad'head CalUac, StAatllsgs.Ae A best li.OO fcit 4 4 Calllip, Halng .a! oarth work. A boot 1,200 Plat fill To!, avarag S feet leas; aed IS lie s la diameter 400 Pit Pence Post-, (rough,) 10 feel long, 2j0 IlB.al feet Stockading, 10 fMt high " 310 llaeel ft Slab Peaelag, 4 fMt high 11 Small Slab Balldlags, varloas dlBMaaloB. 1 Log Balldleg, 90 by 13 mL 1 Iron tid B...

Publication Title: National Republican, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: District of Columbia, United States
x
Loading...
x
x