ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Čechoslovák And Westsk... Delete search filter
Elephind.com contains 3,097 items from Čechoslovák And Westske Noviny, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
3,097 results
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 8 December 1939

Čechoslovák V pátek, dne 8. prosince 1939. ČECHOSLOVÁK ANI) YVťSTSK£ NOVINY Published every Friday by Čechoslovák publish. co. West, Texas. OFF1CERS: Aug. J. Morris, President iot. F. Holásek, Sec'y-Treas. D1KECTORS: Aug. J. Morris, Jos. F. Holásek, F. J. Čoček, J. A. Urbanovský, Jos. Pavlíček Redaktor — Aug. J. Morris — Editor Předplatné $2.00 Subscription Do Evropy $3.50. Ceny oznámek sdělí se na požádáni Advertlsing rates on application £ADNÉ osobní útoky a dopisy u- riillvého obsahu se neuveřejni. PRESS Bavlna vystoupila na deset cen tů libra minulého týdne. Šikovné vnadidlo bavlnářských spekulantů, aby farmáři volili v sobotu proti tržním kvótám. Až se vypěstuje pak 18 nebo více milionů balů, budou platiti pět centů za libru a far- mářům se smáti. .# • Demokratický kongresník Keller z Illinois projevil náhled, že jestli konservativní členové demokratic- ké strany budou se stále stavěti proti sociálním zákonům nového pořádku, že mohou vyvolatl jak kongresní, tak i soudní při, oh...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 8 December 1939

V pátek, dne 8. prosince 1939. <*rCHOSLOVÁK Z města a okresu — Dr. Thos. Scanio, Chas. Ko- cian, Elo Zátopek z West a Fr. Lešovský z Cameron vrátili se mi- nulého pátku z lovu jelenů, ale ne- měli štěstí, což není nic nového pro mnohé lovce vysoké zvěře, ale prozradíme něco na Elo Zátopka, co nám vyprávěl. Neřekl nám, že to nemá jiti do tisku a proto si bé- řeme to právo sděliti jeho zkuše- nost, prožitou na jeho lovu. Sly- šeli jsme několikráte, že lovec byl zahnán dravou zvěří do úkrytu neb na strom, ale aby kozel vyhnal lo- vce z pastviny, jsme dosud nesly- šeli. Pan Zátopek, lovící s kama- rády v samé pastvině, jako my před tím, seděl u povaleného stro- mu na čekané. V pastře bylo ně- kolik set koz a ovcí, které pro lov- ce jsou jenom překážkou. Tak ta- ké najednou celý regiment koz za- čal pochodovati kolem Elo, ale on trpělivě vyčkával ža přejdou, že o- pět vše utichne a že se paroháč může před ním objeviti. Na konci kozího pluku dostavil se ošklivý kozel, jehož jsme také v...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 8 December 1939

Čechoslovák V nátek, dne 8. prosince 1939. TV'nm.Ti'i' i.n Enniský Věstník PORADA JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavá oznámte jemu. ÚSPĚCH PRÁCE ČESKÉHO CLOVÉKA. — První rodinnou ratolest obdr- — Náš český mladý džinař Will želi manželé Jerry Patřilovi, bydlí-Hanuš zajel navštíviti svého otce J cí v Corsicana, kterým se narodilo J. Hanuše, bývalého našeho osadní- hezké děvčátko, jako chůva která ka, který doma při Waco se zotavu- | bude opatrovati ty další, které ješté je ze své choroby, neboť ztrávil ne- přijdou. Že je tomu tak, Jerry? Dě- j jaký čas ve Waco v nemocnici. Přeji dové s babičkami, Fr. Patřilovi st. a starému příteli brzké a úplné uzdra- John Slovákovi, spolu s mladými ro- j vení. diči mají z dévčátka radost. Gratu-! — Mladý 18 let starý Anton Vol- luji! Škoda, že se toho nedočkala1 čík přišel k zabiti v sobotu večer o vaše teta, moje zemřelá dobrá man- j pul deváté hodině večer, kdy u ole- želka. járny v městě na cestě 75. se srazil ZW Oznamujeme, že vlastní...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 8 December 1939

V pátek, dne 8. prosince 1939. ČECHOSLOVÁK Zprávy z okresu Bell. Pořádá Kamila Fojtášková. nikdy příliš nebavilo, bylo při tom moc sezení a pro mou pohyblivou povahu to nic nebylo. Později jsem své povolání zaměnila za žehlířku, při tom jsem nemusila sedět. No, ale No, jestli to není k zlosti, když má t0 vše ^e dopadio Za chvíli,1 člověk smůlu smůlovatou. Ještě kdyz ^sem J1Z horlivé sila, abych kdybych byla rozena na 13., to bych svou vlnu naPravila pi Najmano-, se nedivila, ač jedenáctka také zrov- ™ „mne san?a ,fkac^ve vybízela: na není to nejlepší číslo. Dle toho, že /ak zplvej slav'ku' k^ i ja jsem na to datum jsem spatřila světlo doma a ne jen kdyz vytáhnu paty!" světa a celý můj život nebyl právě tvice hodaaamkdy ,*c ouho ký mladík docílil úspěchu u g r í ODBOČKY S.A.Č.T. V DALLAS,! TEXAS. utěšený. Asi v ten den ani sluníčko nesvítilo, růže nekvetly a ptáci ne nehněvala a měla pro naše mládí porozumění. Také i při práci jsme zpívali, proto se na mne ta smůla ^ěly zpívat, jen k...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 8 December 1939

Čechoslovák V pátek, dne 8. prosince 1939. BEST THEATRE PROGRAM TODAY — BIG BARGAIN DAY "Sorority House" Admission 5c and 15c FRIDAY — BIG BARGAIN DAY Leo Carrillo Tim Holt —in— *The Girl and I the Gambler" Admission Children 10c or 2 for 15c Adults 15c or 2 for 25c SATURDAY — ONE DAY ONLY Bob Burns Martha Raye -in— "Mountain Music" with Rufe Davis AND OTI1ERS Also BETTY BOOP & 1IEADLINER SUNDAV AND MONDAY "Dancing Co-Ed" with Lana Turner Artie Shaw & Band also "OIIU (iANíi COMEDY" TUESDAY AND WEDNESDAY Edw. G, Robinson —ln— "Black Mail" with Ruth Hussey ANI) OTIIERS LITTLE CAESAR AS KINO OF DYNAMITERS The most spectacular dramati: entertainment that Robinson ever made Dr. T. J. Reeves specialista v přehížení defectivních očí a správné přípravy brýlí bude v Šmajstrlově lékárně VE WEST, TEXAS každé neděle od 9:00 ráno do 4:30 hodin odpoledne. (42-dz) Z města a okresu — Pani Marie Píchová odevzdala nám 50c na S.A.Č.T. a Karel Kašík a John Mikulik si koupili za $1 me- daile. Vř...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 15 December 1939

Vychází každý týden. PŘEDPLATNÉ: Ročně $lí.00 Na pal roku $1.00 Dv staré vlasti $3.50 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adreru: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO West, Texas. . 1 ■■■ ' %*s#HS^1^^5E3S ^4 E, ODPORUČTE ČECHOSLOVÁKA SVÉMU SOUSEDUI * 0<> • <y to listu, šíříte pr i> oy každý měl vědětt. G0^ tfdoměloatí a svornosti do- ^ o* ál československý lid t T - <5>.^ jU uznání a ctL AND WESTSKE NOVINY ROČNÍK (VOL.) XXVIH (NO.) ČÍS. 49. Entered as sccond-class matter January 2, 1920, at the poet office at West, Texas, mider the Act of March 3, 1879. 15. PROSINCE (DEC.) Pohmožděná nazi bitev- nics znemožněna po bitvě Montevideo, Ururguay, 13. pros. — Čtrnáct hodin trvající námořní bit- va mezi třemi britickými křížníky a německou kapesní bitevnicí Admi- rál Sche^r skončila ve středu večer s porážkou pro německou válečnou loď, která velice poškozena uchýlila se do neutrálního přístavu Monte- video s třiceti členy posádky mrtvý- mi...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 15 December 1939

ČECHOSLOVÁK V p*tek dne 15. prosince 1939. MARIE KYZLINKOVA: DVĚ MATKY ROMÁN Božena zatím sedéla ve vedlejším pokoji a s hrůzou vyslechla celou rozmluvu. Zbledla až po rty a z očí se jí vyřinuly horké slzy. Tak ji nalezla paní Haufová. "Co je to, Boženko? Proč pláčeš? Snad ne proto, že ten hlupák té urazil? Člověk jeho rázu té přece nemůže opravdu uraziti! Nebuď bláhovou a nezapomínej, že tvfij pláč škodí i dítěti." "Čím bych byla dnes bez vás, milostivá paní? Celý můj život nestačí k tomu, abych se vám odvděčila!' vzlykala Božena, sklánějíc se k ruce paní Antonie. "O tom nemluv, Boženko. Jednou pro vždy si to zaka- zuji. Můj život byl prázdný a bezobsažný a nebyla jsem nikomu na světě potřebnou. V tobě jsem získala více, než ty ve mně. Vím dnes, že mne má někdo rád, že pro někoho jsem nepostradatelnou, a to je pro mne vzác- ným vědomím." "Ano, jste mně nepostradatelnou," zašeptala Božena. "Bez vás bych neměla síly k životu. Nedovedla bych sné- sti svého životního zklamání, nebýti v...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 15 December 1939

V pátek dne 15. prosince 1939. Č55CHOSLOVÁK Zprávy z okresu Bell. Pořádá Kamila Fojtášková. Máme zde nyní v našem okresu krásné, slunné počasí, s příjemným tepličkem, jako před velikonoci a ne před dobou vánoční. My ze staré ho kraje si tak potrpíme na vánoce s pěkpou bílou sněhovou chumeleni- ci, tak aby to mělo půvabný zimní ráz, jinak se aspoň mne ne, vánoce bez sněhu nelíbí. Jinak však farmá- ři se z takového počasí radují, že aspoň v poli si budou moci trochu poorati. No a do vánoc je ještě 13 dní a za tu dobu se můžeme všeli- jakých změn v počasí dočkat. Zde v Texasu by to nebylo docela nic div ného. Jeden den se tepličkem zrov- na pečeme a na druhý den se již kr- číme u kamen. Ale musíme býti s tím počasím, jaké je, spokojeni a pa- nečku, my jsme spokojeni. Náramně spokojení! Vždyť k nám přijela we- stská Slavie zahrát u nás krásný vlastenecký kus "Budem žít na vě ky". A což ty jejich krásné sborové zpěvy! O to vše bychom přišli, kdy- by nám to bylo špatné počasí poka- zilo. ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 15 December 1939

čechoslovák I ■'' i Enniský Věstník PORADA JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavč oznámte jemu. RUCE MÉ SVRBI. Navazuji na poznámku učiněnou přítelem E. Bažantem v jednom čí- sle Čechoslováka, kde psál. že zdali bude zase znovu bráněno po znovu- obnovení republiky Československé "pohlavkovat!" ty nazisty, kteří dnes se roztahují v naší republice. To ne- ní ani možné, aby jim bylo bráněno vypořádati se s tím pronárodem, s těmi nácky a mně již dnes dlaně svrbi, že bych chtěl sobě zgustnout a schladlt žáhu na takovými lupiči, Jaké tam dnes řádí. Myslím, že dnes by se nenašel český člověk, který by zabraňoval této odplatě a svojí holu- bicí povahou chtěl urovnati to utr- pení, které naši lidé dnes snáší. Do- jde-li ku znovuzrození naší vlasti, o čemž ještě mnoho našich vlastních lidí pochybuje, ač já pevně věřím, že zda-li ta Anglie nezačne něco spo- lečně s Němci proti Rusku, žě Němci — W. S. (Concho Bili) Robinson, známý velmi dobře našemu české- mu lidu, kdy bydlel v Ennis a p...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 15 December 1939

V pátek dne 15. prosince 1939. <TSCHOSLOVÁK Besídka Čtenářů Tulsa, Okla., 10. prosince 1939. Milí bratře Morrisi! To koukáme a vyvalujeme oči, co se v tom božím světě děje. Vzpo- mínám jak tak za těch starých do- brých časů, když jsem jezdil po A- merice po těch "side dooř Pulman" jsme čekali na "náš vlak", který měl jeti směrem na východ k New Orleansu. Místo něho přihnal se ale vlak jedoucí od Kalifornie, na který též čekala řada "cestovate- lů", jimž slušní lidé říkali "bums". Mezi nimi člověk asi padesátiletý, v jedné ruce měl suitcase a v dru- hé toolbox. Jak si chudák předsta- voval že na ten vlak skočí nevím, snad si myslel, že je tam jakýsi "regular stop". Vlak sice v zátoči- ně zmírnil, ale sotva 30 mil v ho- dině. No a na takovou rychlost i zkušený "bum" potřebuje obě ru- ce. Musíš vidět dobře, proteze za žebřík pro "brakemana" se musíš chytit jednou rukou, a to se musí dělat v běhu a nohou vyskočit na "bearing box" kola, u některých vozů ten žebřík není nad tím ko lem,...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 15 December 1939

Čechoslovák V pátek dne 15. prosince 1939. ČECHOSLOVÁK amj w£stsk£ noviny Published every Friday by ČECHOSLOVÁK PUBL1SH. CO. West, Texas. Postup událostí evropské tragedie Ve čtvrtek. — Francouzský časo- pis Le Matin ve čtvrtek oznámil, že Maginotova linie tvrzi byla zdvojnásobena a dohotovena. Nové ! linie tvrzí byly zbudovány nyní i tvrdi o postupu 50 mil ku předu Britická admiralita oznámila, že dísiroyer Jersey byl poškozen ně- meckým torpedem, vypáleným ně- meckou ponorkou. Dva důstojníci a osm mužů asi zahynulo z posád- ky, a 12 bylo zraněno. Britické letecké ministerstvo oz- namovalo, že britický eroplán po- topil německou ponorku pumou. V sobotu. — Zatím co Rusové OFFICERS: Aug. J. Morris, President Jos. F. Holásek, Sec'y-Treas. D1RECTORS: , - - - , .. „ u .. , , , . Aug. J. Morris, Jos. F. Holásek, podél švýcarských a belgických hra- na částech finské fronty, Finové V J Čoček J A. Urbanovský, j nic a stará linie byla zdvojnásobe- dokazují dále, že zahnali r jos pavliček na ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 15 December 1939

V pátek dne 15. prosince 1939. Čechoslovák Z v i r - m 0 | vv# ceske tridv vyssi školy ve West. Český Klub. Jak jste se asi dozvěděli, letos máme dobré hráče v košíkové hře. Hoši a děvčata hrají velmi dobře. Hoši vyhráli všechny hry, které hráli. Děvčata prohrály v pátek, ale hrály velmi dobře. V pátek na- ši hoši budou hrát v tělocvičné pro- ti Waco. Bude to dobrá hra a dou- fáme, že všichni se přijdete podí- vat. Hoši kteří jsou Češi a hrají jsou: Walter Soukup, Ernest Hu- tyra, Alivn Kučera, Raymond Hu- lyra, Johnny Soukup a Adolph Di- vin. Český Klub bude mít svou vánoč- ní zábavu v pátek 22. prosince. Za- čátek bude v sedm hodin až do de- síti. "Chaperons" budou oznámení v příštím čísle. — Zpravodajka. , Wěst, Texas. Milá Lillian! Děkuji Ti za Tvůj dopis, který jsem obdržela v úterý dne 21. listo- padu. Jak se všichni máte? Měli jsme volno ze školy ve čtvr- tek a pátek, pak v sobotu a v ne- děli. w pleaAufi* a Dejte k Vánocům ZLATNICKÝ DÁREK, KTERÝ VYTRVÁ! & Ed. Baurle m "P...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 15 December 1939

Čechoslovák V pátek dne 15. prosince 1939. Další tajný dopis z vlasti (Poz. red.: — Níže uveřejňujeme <<aHi dopis ze staré vlasti, jenž jest pokračováním předešlých dopisů, tajně poslaných ze staré vlasti pří- buzným do Ameriky, v nichž se pravdivě popisuje zvěřstvo a mučení naíeho lidu v Čechách nazistickými bandity a Gestapem.) Sobota, 28. října 1939. Naši drazí tam za tou vodou! Přijměte srdečný pozdrav a po- líbeni. Včera jsme Vám psali po- hled, zda jste Jej dostali? Psala jsem, že někdo pojede do X , £nad jste rozuměli. Pepa přišel vče- ra domů a sdělil ml, že 10. list. po- jede posel do X , abych vám napsala pěkný dopis, tak se dávám do díla. Žel Bohu jen, že nemohu napsat nic pěkného, neb ta bestie nás strašné tlačí. Ale my se nechce- me nechat mordovat. Živobytí v posledních několika dnech je trochu víc a i máslo a vej- ce se dostanou každý den. Je prý to tím, že ti lotři vyrabovali Polsko, které mělo hodně potravin v záso- bě. Ale je to veřejné tajemství, že když Něm...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 15 December 1939

V pátek dne 15. prosince 1939. ČECHOSLOVÁK — V Jednota Cechů a Slováků Karel Gam — K;s' —i ř?čník koaliční a státo- tvorné strany v bývalém Českoslo- vensku Pronesl tuto vštu. "Ksby sme sn len prali a vadili, mohli by sme příst' o vžetko čo bolo za re- publike vybudované". A dnes Slo- vensko ztratilo všecko. Svedeno zrádnými vůdci dostalo "svobodu" pod ostruh"" německého, hladové- ho vojáka. Nvní slovenský lid uvě- domuje si, kam byl zaveden, a u- vědomuje si, že jeho místo je jen po boku Čechů a Moravanů v Re- publice Československé. Uvědomu- jí si, že to bvla jednota Čechů a Slováků, která je zachránila před utonutím v maďaronském moři před světovou válkou. Tehdy umí- rající Slovensko bylo inaviráceno životu a po několika letech v rám- ci Československa kypělo zdravím a životní energií. Vzrůst počtu o- byvatelstva, povznesení kulturní, hospodářský rozvoj, zvelebení prů- myslu a živností, pozemková refor- ma, pošty, telegrafy, peněžnictví .J-X povznesení stavebního ruchu, elek- tri...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 15 December 1939

Čechoslovák V pátek dne 15. prosince 1Q39. Z města a okresu — J. Vrbas s rodinou z Dallas dle- li návštěvou u Karel Vrbasových. — Pan Alfons Schwenke s man- želkou z Granger, dleli návštěvou v neděli u rodiny J. A. Šulákových a paní Frank Marešové. • • ŠW Pronajme se malá farma, asi 35 akrů pozemku vzdělaného. Hlaste se v redakci Čechoslováka. (dz) • • — Chas. Bartosh s rodinou dlí tohoto týdne v Corpus Christi, kde navštívil příbuzné a přátele. -# • — Frank Klanica se synem a dcerou spclu s Will Sýkorou z Axtellj dleli v pondělí ve West. Příležitost- né p. Klanica si předplatil Čecho- slováka a složil také $1.00 na Sdru- ženi Čechoslováků v Texasu. Dí- ky. • • Vhodný vánoční dárek jest vaše fotografie. Obstarejte si ji za- včas. Urbanovský Studio. (5t) BOVEX žlučové solné tabletky čís. 2. Jste oprávněn cítiti se dobře. Aby vaše tělo bylo ve zdravém stavu, žluč musí patřičné účln- kcvat. Jste-li přesycen, ustarán, ztrácíte-11 spánek, působnost va- ší žluči je omezena. Mnoho projímav...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 22 December 1939

Section 1. Vychází každý týden. PŘEDPLATNÉ: Ročně $2.00 Na půl roku $1.00 Do staré vlasti $3.50 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adremi: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. West, Texas. - v -* o->-\x>\sv BríPiST ■///ýyS/Ss'; Část 1. ODPORUČTE ť TOSLOVAKA SVÉ*' ^ *•>" listu, šíříte prav- jy každý měl védětt. .edoméloatí a svornosti do- . si československý lid v Tt- xasu uznáni a ctL AND WESTSKE NOVINY ROČNÍK (VOL.) XXVIII (NO.) ČÍSLO 51. Entered as secoad-class matter January 1920, at the post offlce at West, Texas, *nder the Act oř March 3, 1879. 22. PROSINCE (DEC.) 1939 Veliká bitva ve vzduchu nad severním mořem i " Britové zvítězili i Bitevnice Spee nad německými letci zničena Němci Šedefát pět nových britických pu- ^ Montevideo, Uruguay, 17. prosince, movačů vrhlo se na Německo v pon- Hrdá a mocná německá bitevni- dělí v největšim vzdušném náletu v ce Admirál Graf Spee byla v neděli přítomné evropské válce. raději zničena samými Němc...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 22 December 1939

Čechoslovák V pátek, dře 22. prosince 1939. MARIE KYZLINKOVÁ: DVĚ MATKY ROMÁN A nemluvili tedy již o ní, protože bylo zřejmo, že Stá- na trpí již při pouhém vyslovení jejího jména ... Staří rodiče však nebyli lhostejnými neutéšenou bu- doucností svého jediného syna. Když odjel a oni osaměli ve své útulné vilce, spřádali tisice plánu, jak vrátiti Stáňovi Boženu a s ní i radost ze života. Po čase se zdálo, že je Stána klidnější. A tu jednou '{j starý pán pokusil se opět po dlouhé době promluviti s ' ním o svých záměrech. "Rád bych ti, Stáno, něco řekl. Znamenáme snad pro tebe něco v životě: maminka a já?" Stána se vzpřímil a jeho šedé oči zahořely něžným, jasným svitem. "Jste mně vším, tatínku. Není snad třeba, abych té ' tím ujistil. Vždyť nebýti myšlenky na vás", Stáňa nedokončil a odvrátil se, aby neprozradil, co chtěl říci, "Ovšem, že jsem zde spokojena. Ale nesmíš se tak přísně vzdalovati světa, Božo. Snad nechceš ve svém vě- ku zřící se již vší radosti ze života? Dožila jsi se s...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 22 December 1939

V pátek, dne 22. prosince 1939. Čechoslovák Granger, Texas. Ctění čtenáři a čtenářky Čecho- slováka! — Jelikož toto čislo je vá- noční číslo Čecohslováka, tedy píši pár řádků, neb si myslím že každý dopisovatel, i ten nejlenivějši a i ten nejhloupějši by měl mít v tom- to čísle aspoň pár řádků, když ne ji- ného, tedy aspoň přání veselých svátků vánočních. Tedy i já předně přeji všem odběratelům a čtenářům, ovšem i čtenářkám a jejich dětem, mužům, kmocháčkom, kmotřenkám, strýčkom, tetičkám, stříčkom a sta- řenkám veselé svátky vánoční, aby jim Ježíšek nadělil všeho, co si sami přejí, především zdraví. Farmářům dobrou úrodu příštího roku, bal ba- vlny po akru a dva bity za funt, kor- ný aspoň 60 bušlů po akru, a ti far- máři, kteří ještě farmují mulami, aby ty mule ve zdraví ten kom se- žraly, a ti co farmují traktory, aby jak budou ty traktory krenkovat, a- by je nekopaly a ruky nezlomily a- neb je nepřejely. Obchodníkům pře- ji poctivé a hotově platící zákazní- ky, kteří když přijdo...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 22 December 1939

Čechoslovák V pátek, dře 22. prosince 1939. ^\V ^VtstirfoJ yLJ uató esteT* O yí fms l Uw ] Xmiíí i I r r RADOSTNÉ VÁNOCE -A- BLAHODÁRNÝ NOVÝ ROK 1940 MERRy CIIRISTMAS VŠEM SVÝM PŘÍZNIVCŮM PŘEJE BILL GIRARD VÁŠ OKRESNÍ KOMISAŘ WEST, —TEXAS. r r VESELE VÁNOCE $! VŠEM KRAJANÍJM PŘEJE GEORGE E. KACÍŘ WEST, TEXAS. VESELÉ SVÁTKY VÁNOČNÍ -A- ÚSPĚŠNÝ NOVÝ ROK IWĚ^X > -4 přeji VŠEM KRAJANÍJM A MOJÍM PŘÍZNIVCŮM Vám k službám DR. J. L. ČTVRTLÍK WEST, TEXAS. VESELÉ VÁNOCE —A— ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK ChristmasCheer přejeme všem našim příznivcům Southwestern Life Pojišťující Společnost Rud. Kolář J. F. Sváček MÍSTNÍ ZÁSTUPCI West, Texas Z VDĚČNOSTI A MERRY C.HRKTMAS za přízeň mně prokázanou po dobu tohoto roku přeji všem svým přátelům československého původu RADOSTNÉ SVÁTKY VÁNOČNÍ A ÚSPĚŠNÝ NOVÝ ROK 1940! Vám vděčný, DR. THOS. J, SCANIO WEST, TEXAS. VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK Dříve nežli uplyne tento rok, přicházíme, bychom vyslovili náš upřímný dík za podporu udělenou našemu grocernímu obchod...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 22 December 1939

\ V pátek, dne 22. prosince 1939. ČECHOSLOVÁK Tlak na Východ a Britská říše. — Karel Gam — / Čtenáři Čechoslováka vzpomenou si snad na můj článek ze dne 13. října 1939 "Transeurasijská osa a Dunajská pánev". V dnešním člán- ku přichází tento názfv opět. Řekl jsem, že německá strategie snaží se kontrolovati Eurasijskou osu z Hamburku až do Basry v Perském zálivu. Vedeme-li vzdušnou linii té- to osy vidíme, že nám prochází Černým mořem Suchozemská ce- sta by odbočovala buď poněkud na západ přes Cařihrad, Bosporus a Dardanely, nebo přes ruský Kav- kaz. Ať je to kterákoliv cesta na Východ, Německo musí jít přes střední Evropu. Pochod na Kavkaz vedl by k ne- vyhnutelné srážce s Ruskem, na na jih znamenalo to srážku s Malou Dohodou a Itálií. Severní cesta do Ruska vede přes Polsko,; jižní přes Československo. Nyní Hi-1 tler uvažoval. Půjde-li přímo na Polska aniž by neměl nejdříve Če- skoslovensko, toto by se mu octlo v boku jako dlouhý, nemilosrdně: bodající trn. Pokud bude existovat Čes...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x