ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Meie Kodu = Our Home Delete search filter
Elephind.com contains 8,854 items from Meie Kodu = Our Home, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
8,854 results
Bathurstist [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 19 January 1950

- -t£a£äšt möüiškiiiÜ^^ läWf 18'/' clfetš.5 laagri' |Mitftsehobiiesf jäirJ(fekordn^:i immigtahtide kunsti-' ja*;'käsitööüäiCtis.'Seekord " esiiifesid; esiftžikordseit,. oma," väljapanekutega I ka iju^oslaavla^ay ? mišpärast' võis; märgata "Äii 'ihon^ägr' uiit'. ; , i ; Baltlaste osas* ^leedulased Ioõbüsi^ esinemast ning ka!' lätlaste' pša oli: väike. Eestlastel oli ^amuti raskusi esinemisega, künäi!viimasei ,'ajäl on •düsi' 'eestlasi vähe'0 'saabunud:' . Se!er.' kord oli eestlaste poolt esitatud väljapanekute korraldajaks Laine Vardi. Canberrast külastas näitust Mr. Scliröder immigratsioni ame itst, kes ütles tunnustavaid sõnu esinejaile. ★ Laagris korraldati jõululaupäeval, 24. dets. jumalateenistus, kus jut lustas öp. 0. Juul, kes alles hiljuti saabus Saksamaalt: Samuti oli jumalateenistus esimesel jõulupühal, millele järgnes lastejumalateenis tus. -Vaha-aasta'ööl toimus jumala teenistus laagri kirikus kus läbi väljas müriseva äikese .kuulati pühakirja sõna. ★ Kuna viimasel ajal o...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 26 January 1950

Kiriklikke teateid Canberras St. Andnve Js katedraa lis 011 29. jaanuaril kell 3 p.l. eesti/ jumalateenistus kus jutlustab Õp. Ui Stockholm. Melbournes laulatati 14. jaan. Õp. U. Stockholmi vpoolt Õigusteadlased Lee Põlijala Ja Victor Luuken. . Otsin A. Petröv'i Ö. Pärn R/T Cen tre iGreta 2, N.S.W. ' . • MEIE KQDÜ. Austraalia eestlaste nädalaleht. Peatoimetaja Juhan Viidang1. Vastutav toimetaja ja litsentsiaat Ilmar Raudma. Toimetus ja talitus: Estonian House, 141 Campbell St., Sydney, N.S.W. Telefon MA 8009. Üksiknumbri hind sh 1/-. . Aadressi muudatused sh 2/-. Tellimishinnad: 3 kuud sh 13/-, 6 kuud £1/6/-, 12 kuud £2/10/-. Kuulutuste' hinnad: sh 10/- toll, tekstis 50%-ja esiküljel 100% kallim. Omaste—ja tööotsimise, ning korteri otsimise ja korteri pakkumise kuulu tused 6 d. sõna. . Publicity (1938) Press Pty. Ltd., Regent St., 71-75 Sydney.' -

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
TEADAANNE NAISKOORILE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 26 January 1950

TEADAANNE NAISKOORILE. Sydney' Eesti naiskoori järje kordsed lauluharjutused algavad^ 11. veebr, kell 3 p.l. Eesti Majas. ' Palutakse kõigil liikmeil ilmuda. Ühtlasi toimub uute liikmete vas tuvõtmine igasse häälerühma.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
FAMOUS FLIGHT. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 26 January 1950

FAMOUS FLIGHT. On December 10, 1919, Ross and Keith Smith, two Australians who served during World. War I in the forerunner of the R.A.F,, landed at Darwin in their Viekers " Vimy" aeroplane thus becoming the first men to fly from England to Aus tralia. The Smith brothres claimed < the prize offered by the Australian Government for the first Austra lians to perform this feat. They were later knighted by Bang George V. Their famous plane is now in the National War Memorial at Can berra. - •

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
UNIVERSITIES IN AUSTRALIA [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 26 January 1950

UNIVERSITIES IN AUSTRALIA Universities have been long estab lished in each of the State capital cities, with, university colleges at Canberra and Armidale (N.S.W.). Valuable benefactions are made to universities by private citizens and organisations. On recent fig ures there were 1,400 engaged as professors, lecturers, demonstrators, etc., arid 11,700 were enrolled as students. Of these over 9,000 were doing degree courses. In cases where university and technical training is justified for Australian ex-servicemen and wo men, and for thousands of students whose parents are unable to finance such education, the Commonwealth fills an iinportant role, through a Universities Commission, by sub sidising not only the universities j and technical colleges, but also the [ individual students. This system I was introduced during the war, and is being continued on a wider scale under peace conditions, for at least a number of years. The Commonwealth Government' has also announced a permanent C...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
STRATEGY OF THE COMMUNIST-INSPIRED STRIKES [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 26 January 1950

STRATEGY OF THE COMMUNIST-INSP|RED STRIKES Since the war the public economy of many western countries has been shaken by strikes—most of them ■wildcat-or started in opposition to" the stand taken by the central la bour organizations.' At this writing' the. coal strike in the USA is seri: v -ously damaging national interests. The majority of these strikes have been Communist-inspired and there of ore it might be appropriate to re view the strike strategy of Statin's fifth column. - For the first the Communists consider the organized labour movement, i.e., the trade unions and their federations which in Europe are usually led by Socialists, just .as, if not more, dangerous to them selves as • the capitalists, " The most dangerous social mainstay of the ■enemies of the revolution in; the period of the approaching revolu tionary showdown are the concilia tory parties" (i.e. Social-Denio crats), says Stalin in his "Problems of Leninism" (Russian . edition, Moscow, 1947, p. 94). The Com m...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
MÔNEREAGA [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 26 January 1950

MONE —Inglased andsid tagasi eesti laevaomanikele järgmised eesti lae vad: a-1. "Aina" — omanik Joh. Adamson ja teised, a-1. "Ubari"— T._ Vompa ja t., a-1 "Jaak"—kapten Saarna ja t. Laevade tagasiandmine ja prahirahade väljamaksmine toi mus inglise laevanduskohtu otsuse kohaselt. —Andr.es' Pirk, kes omal ajal oli Tallinna Ringhäälingu teenistuses, töötab praegu Buenos-Airesis. Dr. Massakas olevat teenistuses samas linnas ühe ameeriklastele kuuluva tehase valvurina. , • . —Bocholti laagris, Briti tsoonis 011 praegu veel 160 eestlast. Laagri 'komandandiks on endiselt ' koi. Stoekeby. ~ •. .

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
VENE SURMALAAGRID. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 26 January 1950

VENE SURMALAAGRID. Vene sõjaväevalitsuse juhi Mar shall Shukovi teadaanne eelmisel esmaspäeval, et nemad vabastavad Buchenwaldi ja Sachsenhauseni kontsentratsioonilaagreist 15,000 in terneeritut, on võetud vastu segaste tunnetega Ida-Saksämaal. Saksa inseneri kinnituse järgi, kellel Õnnestus imekombel pääseda venelaste K.Z.'ist, surid 4,000 inter neeritust viie nädala jooksul 3,000 Tosti laagris Sileesias.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
ABISTAMISKOMITEE JŌULUKORJANDUS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 26 January 1950

WlŠTMiSKOMITEE jÕULUKORJÄNDÜS ■ Abistamiskomitee avaldas 1. det sembril "Meie- Kodü's" üleskutse annetuste kogumiseks Saksamaal viibivate puudust kannatavate kaasmaalaste, invaliidide, haigete, laste ja vanade abistamiseks. Nimetatud üleskutse peale on lae kunud E. Tuuliku kaudu (rändlin nud-ll kaasmaalast) , Ingham'ist, Q. £21.0.0, Sydney Eesti . Filadelfia koguduselt £25.0.0, hra H. Alla kaudu Greta laagri eestlastelt £13.9.0, hra W. Puurand'i kaudu Brisbane eestlastelt £6.1.0, hra P. Lanno kaudu Springhalli'eestlastelt £1.7.0, hra K. Arala ja abikaasalt £2.0.0, perekonnalt A.O. £2.0.0, pr. Mari Pajult £2.0.0, H. Äliebergilt; £1.0.0, E. Pau'it £1.0.0, E. Kivimä gilt 10/-, E. Olbreilt 10/-, kokku £75.17.0. Abistamiskomitee palub ülniial nimetatud annetajaid vastuvõtta Komitee sügavaim lugupidamise avaldus ja abistatavate südamlikuni tänu. Ei saa unustada,; et peale ma terjaalse abi on see suureks moraal seks toetuseks ueile, kes karmi Saa tuse talitel 011 nagu mahajäetud ja unustat...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
HIINA PUNASTE HAARANG AMEERIKA KONSULAADILE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 26 January 1950

HIINA PUNASTE HAARANG AMEERIKA KONSULAADILE. Nagu kapatäis külmavett Amee rika poliitilistele ringkondadele, kes olid asunud eeltööde tegemisele kommunistliku Hiina tunnustami seks, mõjus äsjane Hiina punaste võimu haarang Ameerika konsu laadile Peipingis. Hooliznata ülbusega, teostatud haarangus- - • ;'' natsionaliseeriti" Ameerika koiišuladi /hoone kogu, varandusega.; :'V-.! See mõjus jahmuni/ panevalt Ameerika riigi departemangu kõr gematele juhtidele,, kes väitsid, et kommunistliku Hiina poolt astutud samm mõjub takistavalt Hiina kom munistliku resliiimi tunnustamisele. Et: vältida edasisi üllatusi, otsustas Ameerika tagasikutsuda oma esin dused Hiinast.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
MEES PÄRANDAS 7,771 KOMMUDELE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 26 January 1950

MEES PÄRANDAS 7,771 KÕMMUDELE. James Quinn, 68 a. vana, kelle elukoht Sydney äärelinnas Turra murras, pärandas kommunistliku partei Victoria osakonnale £7,771, jättes oma lähemad sugulased, kes pealegi; kannatavad puuduse all, ilma ühegi pennita.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 26 January 1950

RÄTSEPMEISTER V. KADAK 47 LOCH MAREE ST. MAROUBRA JUNCTION. (Maroubra ehk-La Perouse trammilt maha tulla koolimaja juures) Võtan tellimisi vastu MEESTE RIIETUSE JA NAISTE INGLISE KOSTÜÜMIDELE ; kui ka vormiriietuse peale.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
AMEERIKA ABI IDA-AASIALE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 26 January 1950

AMEERIKA ABI IDA-AASIALE, Washingtonis koostatakse praegu nõndanimetatud ..väikest Marshalli plaani, mille eesmärgiks on abistada Kagu-Aasiat —• kirjutab United Press.' Koostatud kavas jälgitakse üld joontes neid sihtjoone, mis püsitati Briti Impeeriumi Colombo konve rentsil. Kavas on ettenähtud ma janduslik abi, elanikkonna elatis taseme tõstmine. Seda viimast pea takse vajalikuks kommunistlik^ ekspansiooni pidurdamiseks.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
REGISTREERITI KUUS VÄLISMAA ARSTI. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 26 January 1950

REGISTREERITI KUUS VÄLIS MAA ARSTI. New South Wales 'i Tervishoiu Nõukogu poolt registreeriti kolme teistkümne välismaa arsti hulgast, kes olid sooritanud eksamid Sydney ülikooli juures, kuus. Seitsme registreerimata arsti hul gast on üks tuberkuloosi spetsialist, teine sisehaiguste eriarst, kuna viis ülejäänut on. teeninud seitse aastat sõjaväearstidena teise maailmasõja ajal lääne-liitlaste väeosades. Regis treerimata jäänud arstidele on an tud lootust, et nende registreeri mine võib tulla kõne alla peale 4. augustit. Ühtlasi on neile pakutud 'kohti Sydney hullumajades, kus oleks võimalik rakendust leida ars tiabidena.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
KODUMAALT. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 26 January 1950

KODUMAALT. —Viivikonna kaevanduse ühisela mu elanik V. Randmaa kurdab aja lehes järgmist: "Meile ehitati uus ühiselamu, suur kahekordne kivi hoone. Viga seisab selles, ^t majal ei ole õigeid uksi ega aknaid ees. Praegu on meil tuulised ilmad, kuid meie korteri aknad seisavad ikka irvakil ja tuul undab toas. Meil On käinud kohal komisjone igalt poolt, kuid kõik komisjoni liikmed, kes tuppa tulevad; tõstavad aga pali j tukraed kõrbele, ., et tuul liiga ei teejis ja lubavad' aina, et jah, kind lasti',, saab ja otsekohe söab, isegi tähtpäevad on määratud. . Kuid miilis,^korteriomanikele, hakkab' see "Ifeaamine " ' juba. tervisele ;• käima. Praegu oleme juba nädalaid ooda nud, kuid nagu paistab, jääbki- see [•ootus ootuseks. Halb on ka vee^a.. Asula peale on ainult üks pump kaev. Kui tuled öösel töölt, siis . käi" ja otsi terve Viivikond läbi, kus saaks ennast -pesta ..." * . .=• Koht-la-Järve ja teistes põlevkivi kaevandustes on väga rohkesti kor rarikkumisi ja lööminguid, missu gune ko...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
HIINA PUNASED TIIBETI PIIRIL. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 26 January 1950

HIINA PUNASED TIIBETI PIIRIL. Hiina punaväed läbistasid kiir marsil 900 miililise ala Lääne-Hiinas, jõudes Tiibeti piirile. Siin juures väärib märkimist Moskva raadio teade, et Tiibet 011 osa Hiinast. Tiibet 011 ühtlasi 'ka-tagaukseks In diasse. *

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
EESTI AGRONOOMID ROOTSIS OMA ERIALAL. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 26 January 1950

EESTI AGRONOOMID ROOTSIS' ; OMA ERJALAL. Samal ajal, kiu-osa'Rootsi põge nenud eesti. haritlasi töötavad ikka veel aarhiivtöödel, mis vaid paremal junni seisavad lähedal nende eriala dele, on ogronoomid rakendust leidnud Rootsi põllumajanduslike 'asutuste juures. Nii töötab rida 'agronoome Uituna põllumajanduse ^instituudis assistentidena. Eesti ni mekamaist agronoomid?st töötab dots.'J. Mets omal erialal. Samuti töötavad oma erialadel magistrid J. Nöu ja A. Kivimäe.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SAKSAMAAL EI LUBATUD BENSIINI VABAMÜÜGILE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 26 January 1950

SAKSAMAAL EI LUBATUD BENSIINI VABAMÜÜGILE. Teatavasti otsustas Lääne-Saksa valitsus lasta bensiin vabamüügile, alates veebruarist. See otsus pandi lääneriikide komissaride poolt veto alla. •, v Toodust selgub, et kuigi Vene" ähvardav noot Soome presidendi va limisifce eel fcekitasj alul' tteatavat ärevust Soome pealinnas, siis on. nüüd esialgsest kõhklemise, meeleo lust üle saadud ja soomlased on. uuesti selja sirgu ajanud oma suure idanaabri ees. V

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
ÜTLES VÄLJA TÖE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 26 January 1950

ÜTLES VÄLJA TÖE. " Euroopa . kujuta vkunstnikud, kes saabuvad Austraaliasse immi gratsiooni korras, toovad Austraa lia kunstile hädatarvilikku vereüle kanne V ütles kuulsamaid austraa lia kunstnikke Septimus Power Ade laide'is. ■ ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Sydneyst LUDMILLA SEISLER 70 AASTANE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 26 January 1950

Sydneyst LUDMILLA SEISLER 70 AASTANE. Kolmapäeval 18. jaanuaril pühit ses oma 70 aastast sünnipäeva kit samas sõprade ja perekonnaringis proua L. Seisler. L. Seisler 011 esimene eesti naine Austraalias, kes ületanud 70 aasta künnise. Olles (sündinud Moskvas 18, jaan. (u.k.j.) 1880 a. ta lõpetas Peeter Pauli tütarlaste gümnasiumi, täiendas Hiljem oma haridust kun sti- ja kunstkäsitöö koolides. Eestisse saabus ta 1918. aastal. See oli traagiline põgenemise tee kond Vene suure revolutsiooni ja kodusõja keerises, kus ta kaotas oma kaks last traagilistel asjaolu del. Kuid see tubli eesti naine fei vandifnud alla oma saatusele. Ta asutas Eestis künst-käsitöö kooli Kadriorus. Austraaliasse siirdus 1925. aastal, tõotades aJLul'David Jones'i juures. Ka siin jatkas ta innukalt oma tööd kunstkäsitöö alal. Väärib märkimist, et L. Seisler on võitnud tähelepanu ka kujutavkunsti alal oma maas tiku maalidega. Jätkugu sellel tublil eesti naisel endist visadust oma lemmikalade .viljelemisel ka 70, .e...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
x
Loading...
x
x