ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Evening Herald, The Delete search filter
Elephind.com contains 19,163 items from Evening Herald, The, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,306 newspaper titles in Elephind.com.
19,163 results
Page 1 [Newspaper Page] — The Evening herald. — 8 December 1908

lli 'Km -t. laid xt Our Advertisers Get The Best Results. Kbiii.nl' VaM iirwt mm IIL'tl liiiiy. Li.Yi:ak.N. -SI. KLAMATH FALLS, OlttXiON. TUKSDAY, LWCKMHKIt 8, 1908. I'wcE, 5 Cents Pie f ti aim Be IEETING OF CITY COUNCIL llw' I lilrloen Mills Midc (ofGl'MTUl 4111(1 Spuiidl Purposes ii iii ruiiin r Hit cii) Miiiiii it,i.nliiK'li" "' "' "," " H"- .. i.i. It U UI..H..I. I f HlMIIIIIMII Willi ' K" tJ II H irU'l' n mil'"!!"'! "I'' rotitl Tin iiMillii''ll f ", jrt nK'f p"iiieinnn ' .mii)ih ill iiillhtiihilliii; Will lulu "" mi ini'il lull i mil I II III M I'll i Chief IIIImi Infoiiniil M. 'iiilinll ill ii iMiiiun matin In Ml I'llNHMI llll tin. IIH,. , t,,, , lllglho mi I Iiii ntuillii'l Klllllllitll U Mil' ill) Wlllllil rill 111 t) ,;m ii ' lllltli It tin Iiihi The matter Willi III felteil In Hi,. I'd,. ,,, V,,.r (,. lllltli With ptiwel In , milium. t,. iii-iommii) iiiiiiliu-.H 'In t,i. min,,, oln in II t wan ii.i.iti.i II,,. iiinllii ill m iiitliif IiI.iiiIiiIh in,, Inilillni; fin llii. ...

Publication Title: Evening Herald, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Oregon, United States
Page 2 [Newspaper Page] — The Evening herald. — 8 December 1908

MARSH LANDS OREGON'S RICHEST SOIL ABEL ADY .N 303 50 PER CENT. VEGETABLE MATTER. KLAMATH'S GREATEST BARGAINS AT $25 PER ACRE AND UPWARDS, EASY W!y - i TERMs w ' 'tfu ,. fli :?.5i: su w t " M, THE EVENING HERALD ImuoiI Dully, Kxcopt SiimUy, liy tint HERALD PUBLISHING COMPANY W. O. SMITH, Editor SUHSCKIt'TlON KATK8 Itelly, by null, ono r f J tally, liy mall, rix month - ! Dally, by mall, thrve montl 1 "" Pally i by mall, one month M Dally, delivered by carrier, one week 15 KLAMATH FALLS. TUESDAY. DECEMBER S. VMS. Tin tlonlnl li John 1) KockcfolkT Hint lu litul tin) wroiiK Inti'iitlim In liiNcstltiK In tin stock of rallro.uls that lunnti'il rebaton to tlu Stiuulnrd Oil rumimny has hetn tnkvn lth a liarrcl of .ilt by many iltlivns Clr iiltiintnntl.il evidence sit'MH to tm Irl li tut. The situation recilN a utorj tohl roKanliiiK Soiinlor Vest, who, time uHn n time. i ilefoiiil ItiK a man nrcuititl of a crltiu' to which thcto hail born no actual wltiimmc rhla ram- rcmlmlri mo of u 1oIiihk...

Publication Title: Evening Herald, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Oregon, United States
Page 3 [Newspaper Page] — The Evening herald. — 8 December 1908

""T.! tw 7. We Deliver to Any Part of Town. ici; fll.Oil A TON, i I will put up Upper l.nkn Irn at lliln prim ovoiythlmt fiirnlHlii'il, tix-' repl miwdlinl. Oidem limy hn luft at lliln oltlc.it 271-1 MMIT IIAI,I llllVl' )OI HI I'll lllUMI diiuhlii sided ' loionlii lit llellliempi i'h7 Two hii. letlloiiH tor llin iili ii lit unit. 20 I mil pnpmed to itu nil lilmln of I'ldiim I'rmiilni: In r.lll iiml iiilimlnii. , i IIiiIIiki'I, tin- I 'ii nil t urn Mini 22U Ibaldwin Hardware STORE phone 261 Ti'll MiiIIit )our Hiiwlni: ni'ti'liltinl IliMilili'H Mm lilii'i Tin ii'iil Alku l Ili'i, nil, i Ii 'I i i phone j:,. k 1 WOOD HAWI.NtJ ii lolly. All' iinliri will rrtiilvii ikiiiii.iI uttimllnn, I I,. fielder, jsotf I.O'IH WAN'Milt Tllli llliADV- MAIIIi IIOt'Hi: COMPANY will Imy ' mum viiiiint IiiIh nl iiukiiiiiiIiIm pip ii ('nil m Hie nlllii' mi M i.'i ilri"t I'll No hi I III AUCTION tf 1 f AAA Worth of tyLJfjJvJ Diamonds, Watches, Silverware, Jewelry, Notions and Revolvers, etc., etc. The old f...

Publication Title: Evening Herald, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Oregon, United States
Page 4 [Newspaper Page] — The Evening herald. — 8 December 1908

. h- fHOW ABOUT Why Pay More?j BRIEF MENTION. foi' BU,' V UlxX it ' H Froah liuttor ami okk nC Clio Mini nrch, " I IIDII.N To Mi mnl Mm tl Holt kompor. J I , at nunii lnlii . a I--pon ml Iiiii A rlinlro lino n ilnntti ami lohatto at tlio Milium Ii Mormntllo Co. Sit J It i:illnit. nt Klaiiiiitli Agility. U In tlio i'll ttulny . Your Groceries Your Dry Goods Your Foot Wear ? Ily ii weial nrninjtcii.riit with Clio ivliliritlil lUIiliwu riniiii ('., ulinni I roproonC in tlilo Coriltnr), I urn -oil )iii ii PIANO We have a full line of GENERAL MERCHANDISE WITH A PACTOHV CiFAU.VNTKP VOH TKN VKA.IS, IXIU FHOM KNl to 91.10 LPJW THAN Vol IIAVK IIUIIKTOFOIIK PAII. tiiav m Krm it tut mi lntwrtltiff tht nond ton Mill rrnlUo It In mil nocotwiry In aympnthlto wllli tlio wmiiiiii who It ttiuiloil aliiml hoi Imok lialr II hoi llnsi'iH inn hon II v Jouoloil MiiIIh thai III mnl lit tn "I" til "ttltx thn poikol Imok that llts Clio pnokol ,it tlio I'liitlaiul Stum Tlio illtloioliio hotuonli liolim la Hi...

Publication Title: Evening Herald, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Oregon, United States
Page 1 [Newspaper Page] — The Evening herald. — 9 December 1908

Pte ; Our Advertisers Get The Best Results. lUlllKllll lulls' KilHt mid HcHt Daily. iteming 4) jfefttlfc. LlMi YliAH. No. 71. KLAMATH FA U.S. OltKtiON. WKDNKSDAY, UKCKMIJKK J). 1WJ8. Prick, G Cents BIG BARGEUINCHED Great Activity at Holltinri. Which Is to Bel (lie Winter Railroad lorminus ! . InuiiililMK "I "'" '! barge iLlch li l'"'n l"'1" ,,y "'" MoiiIIii.iii "' "little mi Hi.' Anki'iiy i.inih. '' . .. ....... .. . I ll..., j .,tHf (illlll'IIM) Mir WH'ir IK w iiiimiki. i nuiiu. Hill Hihlilll Hllpl'llli t.uk plan I'"'1" "' ""'"""l "" "l" ',oir !"' '"'I u 'I""'' "" ,',',i H..n" " ' "" "" Uhc iln-dr" 1" " ''J "" ''"' ""ll !,,!. Htnl fill llii' lint lit 111 n) It iIii'iIkc l:Irli tU" "' ") I'h.iih) pun iiiih- tj Id H.i n riniiilxiii. ami lili li mux v) Into llml It liml ' '"' taken tu IHr tlaiiinl I" citliiiiH 'Hiln liieunn lilt mirk l tu iiiliiliii'iiri' In III" ni'iu fiiuri' mi llmiwlmt ni tin' mail lieil H'liUelH. Mli, III., mhiinl mi N,,v , 21 mill iii-nln im Sm :tu i. liioiiHlit ...

Publication Title: Evening Herald, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Oregon, United States
Page 2 [Newspaper Page] — The Evening herald. — 9 December 1908

MARSH LANDS OREGON'S RICHEST SOIL ABEL ADY P-H.., 50 fEjt gEjty. VEGETABLE tAJIER. KLAMATH'S GREATEST BARGAINS AT $25 PEK ACRE AND UPWARDS. EASY TERMs i r THE EVENING B5 , Itiiiol Dully, Kxeept Sunday, tiy tlu HEIIALD W w w v N HERALD PUBLISHING COMPANY W. 6. SMITH, Editor fuini n Ioiik mill lini it Hol;t or 1 llliohl feel Doilll D.IVllt In III tl'l Till l.ltl'l.ll. hmiii liitlun of tin Men III Hiliool ini'l lust Pililii) iiml ell'lted l HlHtl'tH Those 0l(M tvl uete Ciilxln HiihUIiih ii i Hlilenl Al III HiiIIh Wie-pieildi nl (iiu Uin Inn I txtri'tmv. Chenler llnnklim men.. . ...,...... ...... i . . -. buusiiuii'iiiin KAri.it iiriiiI. Klin.i Can- llluurlmi. Chmll. Dallr, by mall, ono )ear f. no l"n eillloi. Dnlil nii-li, tienntei J tally, by mall, alt month M A ' 'll lit t hum nlen In Dally, liy mail, three niontl I ""i 1'rmirlH Katun hint tf.ilurilh) iinliiii Pally, by mail, mm month M leixono hiul mi enjouilito linn Dally, ilrltcretl by carrier, on. week IS Those pi ..sent weie .In...

Publication Title: Evening Herald, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Oregon, United States
Page 3 [Newspaper Page] — The Evening herald. — 9 December 1908

k,J We Deliver to Any Part of Town. Mf.r-a,-. .v.-,, BALDWIN Hardware STORE Phone 261 in: :i.im a ton. ; I will iii up Upper l.iikn ten nl tlllrt i In' iivmylliliiK furiiltilieit, nx ii'pt hiiwdiint. Onlem may hn left at Mil ollli ii -M-l IIIJUT IIAI.I. limit Mm mill ttiiiitn ilmihlii iiIiIimI leiuiiM at IIHII(iiii"i'h? 'Iwu mi tirlliniN fur tliu pi lie nf hum. ho j I am pirpaii'il In tin nil Mmd, f jl'lilinii I'laiiilm: In i-.llt ami mhmluii, liillii'i'i. Mm I'liitilliirn Mini aiilfl I Tell Mullet- )niii iii.mIiik urn Iilnn Itliiulili'H MaililniM fur leul Aliuil UfoillcH. nil, uli- Telephuiui :. I IK WOOD HAWINO a specially. All union will NMclvi) piuiiipt attention. 1 I. I.. Welder, jaotf I.OTH WA.VII.K Till! UIJAIIY- MAHK IIOtlHi: WMPANV will buy J mini mii nut IuIh at U'liKiiiiniil'i prlc- ii fall at tin- hIIIiii mi ,l i.ii ilii'i'l I'liniiii No HI I t:i AUCTION C 1 i AAA Worth of tyl3JJJ) Diamonds, Watches, Silverware, Jewelry, Notions and Revolvers, etc., etc. The old firm of ...

Publication Title: Evening Herald, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Oregon, United States
Page 4 [Newspaper Page] — The Evening herald. — 9 December 1908

x,A f.t' ,h! m i w Sfll. 5 .' L' ' J ', 1.1 13 it MJ m M t. i ! t ,. If Jk1 i ll. fi! I V ' I 1?'". ! P"T. i m $'? L'ifWJJi! I'mijS fc 2rW Br- I fay-Si i tr.r-fclK Hti5 Jot Wl . 4 Why Pay More? BRIEF MENTION. I i ! It) n !. Ul iurniiK'iiil Hli tlio iflolinitotl lUltlttin 1'Imiio Co., ttlioni I roprvtonl In IhU torrlloi), I nn -til J on n I'lANO with . iwctoiiv ut.ii.imt.k iiiii ti:x vi:aiis nm niou IOO In f iso i,i:ss than- vor havi: iiniiKToroiiK lll. Tlioy nrv lirrv. nntl on Importing Iho bmxN yon ttlll ronllo tttutt n fitrtor) lo )ou prorHwItlnit, itioitm In )oii In n ntliiK. In ii oouplo of tin) Ihi'tv will Im wiiiic kliool iiinlr, ottllrvly til .. .1.. I. f.. I..V.. l.uL- nl III.. ilium, mill l'lltuk llt OW'lllllK " "' " ' iitn wiiii. r.i-i it in Inko n nip) Iiiiiiii'. & n: !! 1 Will V ll.ililtiln toimiioil ftiim X 't'ottlitml lnt ownltiK j I'n'ih luittor mill i-SKn til tin Mun- nidi. -I 5 Knink I III Wlilto, wlui Iiiih In 'li III Si I'nrtlnml foi hoioiiiI ivkn, it nun ji'i...

Publication Title: Evening Herald, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Oregon, United States
Page 1 [Newspaper Page] — The Evening herald. — 10 December 1908

Vil . to wring ibfalft Our Advertisers Get The Best Results. Klamath Fnlls' Iirst Ykaii. No. 7l!l. hllR KLAMATH FALLS, OKKGON, THURSDAY, DKCKMIJEIt JO, VMS. Price, 6 Cents He MOTHER DECISION lllt III lllllll CllhlH III hi, rH ,,, II Willi sIlllMII tlml hii (11,1 ,,,,1 ,.1( llm linilhiieHt iiniili'i, I lii' liinil In iiintiiiM'iN) until Hiiiiii' tueni) iiiln- Hll'H lllll'l till- llllll'l lippllllilllH llllll tTeiteil W'ltl.'tlli'lil. hi, IK f,vi. iticii hiiiiii ruin rntti.H iii a hiiihk iiiiii I j niii Afitiin Rules ini"""'1"1 "'"," "" l"'"1 ' ''''r"'i lod Ollicu Again nun. i ,.,,,, ,,,,, A ,, ,., favor tif lirsl Applicant Aqtiinst Settlers HUH' Luke U ni'liln mil Imiiiiihi, of tliH (mi Hun hi liiiiriii'iiii'iiiH inn mi liilntii ullii'i limn Ilium' In uililln lemi. mi pieilnunl) ..tin., I 'Ihlii bil let ill'llnlilli In In HI I ill, llllll" wild the ruling ol tin' li.'iuiitn t Unit Mlit'i), nil I'tllryiniili ili'Hlii'H In ni'iuti. IiiiiiIh louitcil In iiinii' iIiiin inn. pmtliuliir ii...

Publication Title: Evening Herald, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Oregon, United States
Page 2 [Newspaper Page] — The Evening herald. — 10 December 1908

MARSH LANDS OREGON'S RICHEST SOIL ABEL ADY PHONE SO PER CENT. VEGETABLE HATTER. KLAMATH'S GREATEST BARGAINS AT $25 PER ACRE AND UPWARDS. EASY 303 TERMS ' i I Un. tru i JT n m Si THE EVENING HERALD v - lMnJ Dully, Kicapt Sunday, by tlm HERALD PUBLISHING COMPANY W. O. SMITH, Editor Tom tulKlit hnu lioon roiuloroil limiu). loss iiml would lmc liiul tit llu xx It tt tin tiolKtituuti l.imt Stmilny Albeit Jones, ntio wiih im-tliimtiliiK Mile Mi'l'urnili'k on his y to look nt Ills tinm. nril-.' ilontly roll on u xhttrti ntlrk nml nor I Unisly In Jut oil Ills shin itipll he' Is nhlo to lie iii ntiil nroiitul nRnln I Kono w Uih'hsimI u iirvtty uooil sunn Wily, by mall, one year $3 00 Morm Tiieiilii No serious iIiiiiiiiko, Ihilly, by tnsll, lx month M to t. himwo tout hnvoor lUr, by ra.il, thrw months 1 i.V. j0,lAcMj ,., , kImiiiiIIi nil 'iii -. V i '"iKnlU Sunilio. rotniiilliK Alun.l.ix )ally, delivered by carrier, onn rrk 151 I it. -11. i.miivi ill .Uill'llUei, Weill III. Kliuniitli Kill Is...

Publication Title: Evening Herald, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Oregon, United States
Page 3 [Newspaper Page] — The Evening herald. — 10 December 1908

! iiiid "f We Deliver to Any Part of Town. ins n.m A 'ION. iiiii'oiit oi' 'i hi: condition oi' IIici Kliuiiiiili County Hank ill Klum nlli Falls, Oiokihi, lit tlm iIiiiiii of Iiiih IW'H.i, NoviiinlMir l!7tll, IIIOH. Hl'llllllll'l.. I.OHIIH mill iIIhi nillilM 12 13, KH. 4.1 Ovi'iilniflM, hi i I mill iiiih ifil H'J,I74.7 II'UiiIh, h llli'H, ill . fi2, 737.0 1 lliitililiu; Iiihihh, riitiilliiin mill IlKfuii'H . . . d, INK. Ill Oilier iimiI I'Hliiln oumil I .'1112.40 I itin ii i'inii imI in ilii nil klmlN of 'Dun hum Imtikti (mil n I'li turn I'lmnliiK In Kill nml iiiIhhIuii. mum Imnliiil. .. . safilHM Diilliiior, llin riiriilliiru Mini asir I Imt riiuii uhiirinul - limikh I I will pill iii Upper l.iilin in, at JIIiIh irlin nviiiylliliiK furnished, n. ii'pl hiiuiIiimI Orilnni limy lm left nt llitx llllll I. - 11 IIIJItT IIAI.I,. Hum miii ii i tluiHii ilntililn ulilnl i i'i iiiiln nt lli'lilii miii'i'ii? Two hii- Mi'illiiiiii fur llui price of otin 20 i m f rb, a A7T ibT DAXtViniM. Hardwa...

Publication Title: Evening Herald, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Oregon, United States
Page 4 [Newspaper Page] — The Evening herald. — 10 December 1908

'.'nrT3 m i W: t t Jln Hi ' r i- ! n L1i fcU"St'2KHl 5 Why Pay More? Ity n kikh'UI iirnuigeinent with Hip evict!! lUltluiii riauo Oi., ttlinm I rrprrsont In IhN tr-rrllnr), t rmi mll you n I'l.XNO WITH A FACTOHY ClUAItANTKK l-XHt TKN YKAHS, POll 1'HOM S10O to $150 LESS THAN VOf HAVE IIKRKTOPORE l'AII. Thcr uro here, ami on lnpvrtlnR the gtxl you will ronllie what n factory to you roNltlon, moans to you In a mIiik. In n eouple of dayi there will ! Mime Itrvl limlc, entirely free to you. All you hate to ilo l to tako a look nt Hit plnno, ami take a voiy home. Heitkemper's Kill TIIK RKST OK KVKKYTIIIMl. A.M TIIK SATISFACTION OK KNOWING THAT THE THICKS AHK HKJIIT. BRI1SK MENTION. We're Up Against It. i 00 J I I'rojett KiikIih'it l W Mtirph) left thin mortilim ror Sun I'muilim I'resh butter iiml ei!R nt tlio Mou lin h. 24 choice line of tlKiua ami tnhnim nt the Monnrih Memintlle To. :i lte i: lliiiil, of the Oluiio iiiiuh, left this tmunliii; Mr u tour of 'loxim mid othei mithein Htntes ...

Publication Title: Evening Herald, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Oregon, United States
Page 1 [Newspaper Page] — The Evening herald. — 11 December 1908

mm timing o Klamnth FallH' FirBl Our Advertisers Oct The Best Results. ami Hest Dally. J tl , J I It N UH Ybaii. N. 7:i0. KLAMATH FALLS. OREGON, FRIDAY, DECEMBER 11, 1908. Price, 6 Cents llllBD : fie lef aid. i fOGRESS OF CIRCUITCOURT;; (ci milrlti LH Inrt lHClrt to Re- lll"l' ili"liiiportmi.eof tho pranojuM 1 iuy Hrin,oi i ti rutmij wtt nnrt Soon Verdict lor Mwnl( i'tiiiriuliilni;ly on tlm rullglous iiulliHik met lila largo territory. Dr. II11111III1111 Kill apeak on tlm church lit 11 hnaliioaa loipotntlou mih Anim Kiilo will iti'iil with tho mitltiir ehiiuh ilinlr mill Km lelnllon In aplrltiuil worship, c. i: Wlddoea (ho Hun- being of Hi" ihinih unit Ihi' nation. Iir I.Otltllllll Mill MllftlU fill (llllll.ll.u hu n Loiuj ll Company i,,.,, u, UHI. ,miuy u,,. , Tlm matter nf tint Inral church niiUtlx fifth lny Hint ihu flrand ,ilflt will uUo 1,0 preaoiitod and un . . 1 in m.kHliiti unit titilv i lltiholtllllllv iflvoii tn nit wtui miiv ftu. ..- Ml IM'l II in " - ' ' - ' I ' rrtorl I...

Publication Title: Evening Herald, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Oregon, United States
Page 2 [Newspaper Page] — The Evening herald. — 11 December 1908

MARCH T AKTnC ORFnnW'5 RTr.HF.RT RftTT. ARFT. AW fhne XwAXLIP L L aasBBBaHaft sk.LB mLmWmmmV Jfc aaa gWS mmh ivrfV tfc MgF a T i JLmrJImtJmmt mk JmtJBr JL 303 iii Wi m i lT 3. IT1 M A Sj n - h j Mm4 w: M u n KpSpj msxi 50 PER CENT. VEGETABLE MATTER. KLAMATH'S GREATEST BARGAINS AT $25 PER ACRE AND UPWARDS. P"" HFWWB" EASY TRmi. THE EVENING HERALD Ittntd Dally, Eicept Sunday, by th. HERALD PUBLISHING COMPANY W. O. SMITH, Editor SUBSCRIPTION RATKS DMf, by nail, on. year 3 00 Dally, by mall, all monthi 2 Ml Dally, by mall, three month 1 2.1 Dally, by mall, on month 60 Dally, dslWersd by carrier, on weak 1ft KLAMATH FALLS. FRIDAY. DECEMBER 11. 1908. LOUKI.LA NKWH NOTKS. OLKXK HAPPENINGS. Mr. Verlle, the Bonanta freighter, pent tt'ednesday night at Oleue. Mr. and Mra. John Pool and twlna, Irwin and Irma. Tltlted at the Qrlg.- by ranch Sunday. Mlaa Ward, our teacher, baa re turned from ner home at Talent and haa reaumed teaching Main. Ilnrry and Bessie Handle, have ilo cldl not to attend t...

Publication Title: Evening Herald, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Oregon, United States
Page 3 [Newspaper Page] — The Evening herald. — 11 December 1908

WM ; , We Deliver to Any Part of Town. .? BALDWIN Hardware STORE Phone 261 in hnvinti Drutts. Chemicals and their t official prepara tions, we buy only Bin the most reliable urces, Insuring the hest In Quality. 5JHITWOOD DRUG CO. j BRICK WORK A AND iPla:tering CIIIMNI.YU AND KIHE I'UCKh A SI'hCIALTY H. E. HOLDERS KUMATH rALLS, OMOON ENTRAL CAFE Open Day and Night Private Dining Parlor iters Served In Any Style I. V.HOUSTON, Prop. C.P.MASON Dentist xricin Hank A Truit Co.'s llulldlng WM. MARTIN Dentist lOfflceover Klamath County Bank uioni it D. V. KUYKENDALL Attorney at Law Klamath Falls, Orvgsn NOTICK. N'oicititu.p K inna Tkro aro fund In tho City Trcas- "or mo redemption of oil War " P'otntwi prior to and Include l8Pt. 6. 1 'J 0 r, . Inl.r,.t .... ..inn 11 tel" from above date. J. W. SIEMENS, City Treaauror. 00 ACIIKH FIIKK. IJ5 kkosldo company hai 3600 H Of Ian..! ... k i -. ...IU unuor the Adam ditch , " w glvo HUNT mKB foi Tear. tm. ii..j ..- . and water. The renter muat piace ...

Publication Title: Evening Herald, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Oregon, United States
Page 4 [Newspaper Page] — The Evening herald. — 11 December 1908

ti v ,r us I si Why Pay More? I BRIEF MENTION. Ily a iprdal arraacemrAt with the celebrated llaldwta llano Co., whom I represent In thl territory, 1 can aril you a PIANO WITH A FACTOnV OUA1UXTKK XR TKN YKARH, rX)ll KUOM S10O to 9180 LK88 THAN YOV HAVE HEIIKTOPORK PAW. They ar here, and on inspecting the good you will realltc what a factory to you itronoeltion, nicani to you in a mvIiik- In a coule of day there will be wtiie theet munlr, entirely free to you. All you have to do I to take a look at the piano, and take a copy home. lnu Mullt'r equip iir plionOKrnph with tlio now attachment m ,Miii limy imjoy the tiew 4-mluule Amborol iec oriln. 1 1 Hoy tl. VIe cnino down fiom Toil Kliuuntli lint ctetilnK ami left IIiIh morning on tht boat tor the railroad. rreh butter ami ckk at the. .Mon arch. S4 The Twenty-one Club will hIm their regular Homl-monthly tlMiire nl the Oporu House thin evening. Now illaiiiiuul ring t Win torn. " Mr. tJ. V. MtiHtoit will leave In the morning tor Lot Aiino...

Publication Title: Evening Herald, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Oregon, United States
Page 1 [Newspaper Page] — The Evening herald. — 12 December 1908

Hfi KM i f y ii L'lVi ef alii I Klmnatli l-allH' 1'iiMt nll.l Ht"' I);liV- Our Advertisers Get The Best Results. nll Hcsi iiniiy. i , Li.Yi-.au. N.WI. KLAMATH FALLS. OREGON. SATURDAY, DEGKMHKK 12, 1D08. Price, G Cents TO WOKING BY BOYS ILLEGAL LmU'io N," 1 Asked lo u'sl!(.ilf Ollt'iiilcrs ol Anli-t irollts hm .1 (HI llll' Ittlltllll I M il iiilliiii law in iilii'iiUuli ill Inn I hi') iulllilill' li.lltl. I llllH ll-li-lll-ll lull mill mi effort i v. tin' law niifiin i .1 In I.IIVK IIKllllt . . II I ii well i iiiip ' lniiiilriiln ni ii. iiimilii'tlm. iln .1 H. II IIH lIllll'lK l.lll ll'lllllt IIM ful Ullllllllllli H.-.l II) I h, I ,ft . 111111 ' i"lliill Ilin iiimihIi.iI'h Hlll- Mnli In $ ,l p,,! mnuili rtlui II I HI I dirt- i uhm ii. inn Hiiihiiu' ii. nmi,, W11H ,1,,,,,, 'I In- Mntni iiiiiiiiini.il i n it t ilin tux- ilili. iiiiii-iI, III III,. it , ttllM mi thing Iimh Hum (tin, nun ,. mill iii uk li.ln. fin ih,. paum-M "' "I I II.IM H. Illll III, . ,,. Ii'llll ririllll. nt tin. ,11...

Publication Title: Evening Herald, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Oregon, United States
Page 2 [Newspaper Page] — The Evening herald. — 12 December 1908

MARSH LANDS OREGON'S RICHEST SOIL ABEL ADY ni0. DV r&K tAfll. vaUaVlABLfc MA1T2K. 1U, A MATHS GREATEST BARGAINS AT $Z5 JfLll AUIfti AWW urWAltua. EASY XERMe 17 'tf H mi . &.. M 'V"M ma k i I . i ! oU KM F fit" ; rtj! L Hi: m try "" 4 yy iili m THE EVENING HERALD a ItsusJ, Dally, Eicept Sunday, by Ilia HERALD PUBLISHING COMPANY W. O. SMITH, Editor SnnJors, (loo. N, I'nrimtiiH, (loo, Hwn ltli Prank ArniHtriiiiK, J. Moilor, J. W. Hhulti, IM. Wny. t.urmi Miiiiri'. Jo. Kiluell. MIhxoah l.nrulno IVifni'l, Ivn Muimtthiiu; Minnrn. Iluy t'lmse, Knrl MmmKhnn, Tony Uiirr.osx. Jim Hoover, K. U. Cobiirn, Arclilo Sim dors. Mimic vn furnish)! liy Mo. lor's OrchoHlrn. SUBSCRIPTION RATKS Mlll'lnir nnornllon. nrn ..I ,l.l. Itally, tiymall, on. yrar fi 00 "" il",t "f 'I'" fanillloH, howuvor. lally, by null, six montha , 2M."l tvmn ttiroimh tlio wlnlvr. Jlly, by mall, tlirx month 1 i."i! K. T. Abbott, iti'iu'riil munnKcr of Pally, by mall, one montli M the K. I,. It. It., loft Htiiuluy for nn P...

Publication Title: Evening Herald, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Oregon, United States
Page 3 [Newspaper Page] — The Evening herald. — 12 December 1908

(,l We Deliver I to Any Part i of Town. Hi: tjU.IIII , IO.N. I will pill up I iii'i' I, alii. Idi nl IMh pili. i vi Dllilnr, fuiiihiliiil, i ri pi hiiHiliml fiiilniu nniy In, rt .11 Mil nlllm -' I '' Itl'.IlT MAI, I. Hun iiii " i. 1 1 ilunhlu Hi 1 1 ' I H'IIIIIm HI llnllli H. ' 'I Hl) K1, I li Ilium tin Kin ii li" nl nun an V I inn ui pin il In ilu nil Un.li u 7. I'll Inn. I'liunlni; In c 1 1 1 uml iuIhhIuii Tl llllllll-lll, llm I'iiiiiIiiiim Mim m BALDWIN Hardware STORE Phone 261 J itit I'ii-hIi uhI-.h, IIhIi iiikI ii-hhi-i I Hit ill I In. Minimi li Mi-iiiiiiIIi. l'n :iu WOOD HAWINIJ ii iiii-lullr All irilri will tr-iiiivu iiiiiiiil ultnutluu. J I. riiilitnr. J :s o t f 1.1 III VVII'll 'I IHf l Mil. lllll'Hi: I'UMI'AN'l Hllllll . i Cull III Ilu- iitllii mi M.. I'liiiuii Nil HI I Ml MMI.ItH m:vk. ' . Imit l i il II 111 UK linn- HlX-lllllHH ilnit mi 1 1n- Offnuliailii'i iiiiilIi. I ..i.i iniiiilli inn m IiiiiiI wiih illvlili-il In hull, mill uu l hi cil In hi 'I- Willi II mill. I ii ...

Publication Title: Evening Herald, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Oregon, United States
Page 4 [Newspaper Page] — The Evening herald. — 12 December 1908

J s t t IW " f'j ; ;. iw i 'i - !I ! w ;i r. & I SB kvKx SfStt IP fi i '.'J I 2 .t Why Pay More? II) a MrliU ittrniwiiu'iit ' 1"' ii'Minittil llalilnin I'lmio Co., ttlinm 1 rvprviK'nt In this torrltor), 1 iitn vll you n PIANO wn ii r.icroHY ir.tu.vrKi: koh tkx vkahs. foh kiiom yum .. viao m:ss than vol- havk hkhetokokk iui. Tin-)- nn licrv, nmt on lnMTllnff tho grnxU you will rvnllio it tut I n fmlorj to Jim noUlon, iihwii to )ou in a ittliil. In ii roiiil of tlay llirrv will lw kiiiip IhtI munlr, I'ltllrvly ftvo lo yon. All )ou him to ilo l lu titko n look ill llu lnin, itnil (nko it ropy Imiiic. I1: BRIEF MENTION. I J LOST l.ai ko black fur mu IT. Khutor plouso return to Mrs. Uroii, i l.akt'sltlo Inn Sultnblo lowitnl "t J liooil KtottlttK' I ill'tS lllltl' lit I It I'll I Heitkemper's Koit tiik iikmt or i:vi:vtiiim. ami tiik satisfaction 2 . , OIKNOWINO 1 HAT TIIK I'lUCKS AUK IIIUIIT. 000frfr' ! M itiulitolln out MillATTAN. II We're Up Against It. IlllWlIK IliM'll foil III III...

Publication Title: Evening Herald, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Oregon, United States
x
Loading...
x
x