ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Interior Journal, The Delete search filter
Elephind.com contains 6,785 items from Interior Journal, The, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
6,785 results
Page 4 [Newspaper Page] — The interior journal. — 28 January 1876

a w mmmtw. Isas Mt Has. M at. A aV.aan is aitksr at Uai nrlk last's toMk, MMmw liitiHi miiaiMntiMiim,llllMtl K IS. flat wallae BW Ik )maa Isisjssfc, Wism aikli mat stssa, ik ntirfnrn if a fa ikas, Uw asjkussl sf Ik. sank. to arart,k kaas, artrik, aaA 1m; Tim in aat arMTa a'arakslailai si, A tla fur safMr Issta-kal Ml ar Ikla. Yaatk tka afaalsa fsaa Mat few Mm IMa ks Ikainas Assay, A a nails at llssrtajl IkraJ ansa! aT Has TkH a:t Is f ,nM w.- "K la MM lk.lt arT laa . ks. thatr Hm. ta fn. A a ft.srmkllkrf al Ika atk sisal's tosalk. A ran fa aptbal all Una last H aia IMasaaa, R talk' W'r kraa? ian swans altall vaaa, 'kliauat klrshllasa a akall rfraa IS. aa, H'kM aataaml kaa kaM llaaa tfn (nals Tsla 0.1 ka BkaU Mack as M last la. Ikas ti II wbak lfiass Int fats tmaxlartk la hLarr akarrtk rUrls I la? Is H aksa rmm n mm sills, mrmw safer Tksf kart aaa aasna all ar aar la Slat Tkna art vl fa Mlln Ian, Tkaa aft kr maair alalia asaa fat air) TatlMbl BaTw BPIIwtBA BO IB BBT PB9Aol laW AbA tb...

Publication Title: Interior Journal, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Kentucky, United States
Page 1 [Newspaper Page] — The interior journal. — 4 February 1876

$1 interior journal. The Interior Journal. W. P. WAITOI, EditMMlPnprlMor. 1UTK OF ADVERTISING. Om mmnm. m 1w,0.., at ss A MWI lls. M t,. rt, mlmm .1 lastrtha. T. 1. WALTOsT, Jr, BJoi Manager. ni sins, nmiss will WoS m., fi ss hp M TtinMWl II saiAaLV,! ADVANC. m n ant Mtwt rfrtatl ssssf . S r Irtm. I, rvnt. m mm . j ISf His Is lsir.1 1 nlsms. .wt m hw Awswi,fif..w.His sf Msrfta atnh. m t9ttt IswnM Aw rfnm. UMlnsHss, Trlhtttf.srfts-ssrt. s., vttl, Krw -r hs , ht,rss si th rsts M I nmu p Umm, IsstssS id lu trats, s. SrtuSifSi. .ir job orrici w (ompletr im c-,r, rv... uthfl.lB smsiIs ..(II VOLUME IV.-NUMBER 48. STANFORD, KY., FRIDAY, FEBRUARY 4, 187C. WHOLE NUMBER 204. ASsmMse tato AinlilM isf1tewM. Is srsry psnlr.t.r mi wtr Jlnm fsisTs. a sr. nnm I hs Iwsf IM Us, mM9. erlrss tr, ,l, Ihs IIimm. &ty 3lnlfrior onmat. Y R. JAM KM it. CAKPKNTER, IMSr. M SsssArf. Hnlrl, Lbsms Ssr atrwt, iss-i, p W. LOO.IX, M. D. HAM IIKMOVKD turn 1. sif. iMiff sossis by kiss, l.swisls, si., tm bit rew or...

Publication Title: Interior Journal, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Kentucky, United States
Page 2 [Newspaper Page] — The interior journal. — 4 February 1876

r iThc nicrior journal a, rfcr .it. Tin UK Iim been Introduced in oar Plote Lajrislatnr abill tn rqnalU taiathm. la other Word, lo niak a . which will compel the V Tty to Value the aame Sir ( law ttnn at il mtl worth. It hi notori-, mm tort, llmt mm living on adjacent firm, tli IikI, Ac, of which arc of he amo alue, often f nine their es tate at greatly diftVrenl priert when ika Aeir ralli anon them, Mire than thi, not one-f.Hirtl of them plnce . the Tabic at proper figure. Thin i ! wrong, and tin matter bunld lie reoll- j fird. Here i ar imuinre. Mr. A. i fl'reil rti an aeiw lor ni mrm 01 vf acre. The Aaaeamr call for bh list, ltd b Kve it tn at 5 or 130 per ere. II then call upon hi neigh bor for a li't. and I he rame kiiwl of property may be, and U often put down apon tit Aawamra book at 135 to 40 per acre, and aomelimea at 120 per a?r. Thi i what we call une ll tniathm. I tliere no way to remedy thi evil? It really aceui to u. that there If a way to equalise tax ation, ml our pr...

Publication Title: Interior Journal, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Kentucky, United States
Page 3 [Newspaper Page] — The interior journal. — 4 February 1876

3 1? 3 tit interior journal. . HTANKIMIII. K T rrfctaa WJwefrtw), rwwee , MM. . ArnB Vimmllf AaaVma A McRcb ert. I'mirnT tntl fceal jmerrlea M I. ft. Mat hen; 'a. riintij TuImwi will il Artaenta A alcKuhtrl'. I (HI I'wl ilea Vlrinie TwU Tittiaevn al N. It. Millm) . Ma. W. II. ARprMoa lnbM ta bnr errah Milrh ..w. Rutin at HtAiin eanteeily rliwlrt nw le nrltle your imuM. ton.lear rh.'lrw hrand rigar al lliiilxili MM. It. JlalhenvV Par.ria'D ae Awremrra A MoRubetta, Ik nnl Kiatnla mini; ktmwa. Binm A Inn I htratlol ttf I'm beat Tirherrn vrr Itniiiglil m Hnnfmd. Anmt. UrK tgnr e II theiWr reliable retnttly ntr rk-rtlcnee, nrl la tnckid liM In ratll. MaThr A MnTw t, have Jimt re reived a lara- 4fll tf H'tlll B, I'anla atari IKerrnal ImI. awl ere arYMrvd In make the m up In It ueet m ly lee. tr rata want a rnaial tuia anil nf rlothra mule in tit latenl tavlr, awl out nf Hi ttret material walk right up t Mulitmv A Marshall a leilimna; uutirtiwenl, worih aid Main etreet. ( YoP IIayb ho EmTa...

Publication Title: Interior Journal, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Kentucky, United States
Page 4 [Newspaper Page] — The interior journal. — 4 February 1876

f mm PVr, tvpfi lw9 t . im I sra 4ria. Fsrr. . tUa las MnM alls Sjsl, As It ar DIMM aaja It IlitW aS laa ...aOa Slat. Lrl ttlaa anaa, DM Qiiaia, lasts r1 aw, Raata th aMaj saw W Itaw Mr, I aa Ika snail kaaf rraaa, TIM, saal Oars Saras MMl taaf. TKV a; mri aattt rrl'ras rrjlnaa, ra Mr starts. M as mnw- TW wnrrr-l ait arataraart Sala-fa tl-saj4a.t WMt ul . IImm HMvrtfW taarrla wntNj sar, fiMvl I 4 tkrlr wwif1! sill, f mom tarkk lita t town. Mr, Ika BM TrlkaKlr Mill. Ira a--rartar arrrrtr aatal aa Mark llM lata taaaa hM a, ' r m toman-i kml lnt rllr4 !, Tsraa fcla atari I kal SraM Ihr Matt. Ilrar, IHraa Brllarat an lr a-afcta-, Mr star aHall IK raj, Hl"t, wta raa ! 'r atlas as, Maallf ittscs aofW away. Slaaaila iHr aaar ploWan ral,t,la liapi aaaOratt Siaat al Saaftsr, Waatr Iha Sail, afaaraaa, (tr-arta, Wsraa arlltila tar l.tararl kaaaaa, hfl aar. Par Ik U-aT. Sara laM arf, jlllarMaipifa, clrrllna art-. Thai aar Wanat artt aria enaaaalaalrS, Yet ah all aaaaal Ika ikraa af tlaaa. Anal a...

Publication Title: Interior Journal, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Kentucky, United States
Page 1 [Newspaper Page] — The interior journal. — 11 February 1876

Jnlfrior Jonrnat W, p. WALtOI. tditorua Proprietor. T. 1, WALTOf, Jn BofluMi MMpr. T I I II M W i IMIAMAHl.t 111 ADTAW-C im Oiff, mm fmr .... , fflMt , all MNtHa.... I as Ta UnftS tat yw.H.H. nMW.MH.HW A4rvMl4Nfj Mw (BTv"NtateR. mi aa)lRratla4i, II ram moot iu JB. J AMES It. CAKI'EXTER, IMS- i4 Sssiblrfa HoM, lsis--lbf Strsst. p W. I.IDIAN, U. It. tl AN REMOVED turn tM aWcr, an ko w mfM hf Ma, liarartM a., la ti mew met os mai-i mtmet. i unite riMk C-IVas, bo-, K f . M4i II, T. IIAKHIH, ATTORNEY .it I1W, iM-ur TANrMi Lr" ar It oliKKT III.AI5 ATTORNI YArVl A, IVW J ra-nrllllM irtsaf IMtOlk Jlrt .Mrlrl. "- a. r. iirrui. a c. waas. JiAtrXlY A WARKKX, ATTORNIYI AT LAW, bTASniHO, RKNTtrXV. Will brbrllf lb IhfMMtf -ft-m-itit. In la a- Main .swaallsa, aal In ba I mmr 4 Apssals. IN- Sx, M , Ubrbslar DIM titaMl.tfet Ra I bl iss US-IS J f. K.UrKMAX, .'niitahy punt.ir ATTORNEY AT LAW, LAWCArrxm. kt. JUIIS f. MMjI'EK, ATTORNEY AT LAW AND UEHULAL COiXCCTOH, aasO MrsH, MasSs. Uasslb fls., K. M If...

Publication Title: Interior Journal, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Kentucky, United States
Page 2 [Newspaper Page] — The interior journal. — 11 February 1876

fthnffrior journal ATAitrnnn, nr. trr VntAaf ,Tr II. late. A TtRMBI.B C'AtAMtTT. At IJnK lWe Opera House, (1iH-innatl, lust i Bat inlay MeDinrfthero wcra.Oi0 per anna-promt. ken red calcium I light waa ma le to diplay a .acene, I mm one, who ertinn thought Ihcj houaa waa aflame, cried out "Fire I" j At oncw men, women, and children ran pell moll to tba ilmir-wrs, and. auch waa tlm iatiic and excitement 'that they tumbled oxer and down up oa each other until the mas waa ser aral deep with dead, dying, ' an I wounded, of all ajjes and sexes. (Juiet wa restored finally, but not until considerable number had been killed , and wounded. Hail they walked out aa uual,all of the audience could have got out safely lu twu or three minutes, CVM though the house had been on aire. But people lose all presence nf Vjaiod under such excitement, and be woote a unmanagcablo as so many atam poled horse or rattle, rrescuce of mind uuder circumstance like this, emme to he impossible. The strang est part ...

Publication Title: Interior Journal, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Kentucky, United States
Page 3 [Newspaper Page] — The interior journal. — 11 February 1876

i r it-lift ihi.fprinr 'tlniirml U cT'lllllur ,0'niini.ll. -------- . HTANPIMII, KV., rrMft tWalaaj, rat-Mr- ll.l'Ta. I.IHAI, XnTHHV. Al-ri.r Vlml ,. Amltroni A M JVh aria. I'lirtriwt and l-. Malhrnv'a. grnrrrk .1 H. 11. CN.trt.and Tol aero call A MrrUtarrt'a. al Airier", a Ion ('Ilk Virginia Twl.t Tulam al . II. Malhrny'a. Ihtilnw Mr.iHt aarnrttjr tl.-aira yrni lu arttlr y.nr arct.iint. Jigl.nrm ch..irn hrantl rigan al hidi-anl I M, B. .Malhcnja. I'mxl-inu. ht Ainkrom A l. It,,l. ri. Vtr onlf KiMula rrmcly known. lmii, NiathtH-rr, dc., ran Iw hnnght al IVihnn t Ntagg'a, rhrarr llian al any oili er (ilait in loan. A M K.INKHT aril I III- ml, rrlialilc rrnMily fur Mrraichva, and al t racked hrr I in ralilr. MaTiirnVr A M in'tii.i. havr j.,.1 rr. rcWr.1 a larvrr .l.K-k iaf Mniii. g, I'.i.ia and Ovnrmal I ,.!., ami ara .,r.,l l aiaka invrn up in ma irrl 01 atrhi. Ir yo wflhl fonil fin inn atiit ut rlfllic mail In lit I in M vlr, ami nut nf I be Itml mttrrirtl, IKlk HkIiI nn lo Mmhenr t...

Publication Title: Interior Journal, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Kentucky, United States
Page 4 [Newspaper Page] — The interior journal. — 11 February 1876

A Osawafa.al' mM4.-r. Iktx-trMVrl trll ". -Mi,. lilt Cwtw," M toiwfciltt m-mm) km tM IV tt nmH Hr4 tf lu 4VM, Whft lb, iltM ItllilUhlt MdM- k a tke w M M kwka - kxra aa eke I , wmr AM a auii)' i mtnl Him Ik WkaaaVH, k Ifct -ia,l M aw kMk-f foa" mt I IMti kiiaapl la tanaiM t -a;" f Mo Mtltnt tmm llk a aalVa ally rntat i-aan Baaaa fka Mtaitwrl w4tf aahaaaUfal Hk) lMaMMiM4 jmft'mf 1 "r) la.aaTtkaaaMi, alna a t T kla ava akaaklag mM pla, ay lk wi ,) aV4 MNa m aa Ik t lalkMr atMpaalaat ttiaa, laawaaaa5lklag lar faa tw4mjr "Wa, I Jaat ralM la a-a," Ida tlUar aaM) 'I'ai a turn ml wiwpl aiaa" Mala ka laatffaa tMadkMn-ktWarMr kli kraj, Aatf "uylMjl IW atltar't at. I'tt raat aN Ifca pa ra'n aril r Sari, Am4 iMrr'rv atrahrkl la Ikr r I r l Tkal'ar mm raa 0a Kararr aai airulalr Mt Vaa ara ak araaatiat, la laa afaat," l'a) f14 faa tr akaara." asM lha wriiar, laarai al foa aeaW aw taa blsklr, hf hr- m at nrkaaf omi f.j pMaHMarial, ' Ami a klk) rlla( tl. lr Iklarkjar. Uj ika af, I'raa aiaaai baMMl...

Publication Title: Interior Journal, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Kentucky, United States
Page 1 [Newspaper Page] — The interior journal. — 18 February 1876

iliif ntrrioirdfournal. W. r. W1LTOI, XliMTMapropritlor. T. B. WAITOI, Jr., Basloeai Kuifn TKItHNl lVaiALT IX ADVA, B, n.ff, MM W... i Ot. I BMMlha ................... ..... I Tl Oh, M - ..... ....... -.ll W ,tJ)lWaf raw Nm'iM i aa asrUralluw. raotr-aoami.. I) R. J A MM . t ARIT.STKR, tMHABB, nr. t)e ,1 Batata-fa llatal, Laara Iff nt. isa-lr p W. l.iaMAX, M. I. HAN IIKMOVKD fnn IM M. fcaftt nrrnHnl ttf Mm, l4iOTMlr rt., la hi siw orriri os aim mtjket, mpmH Tmmm Vltt, fttaniW,, K f . tfH-4 m II, T. fUKRIH, AT LAW. UTAH rutin, likccu.k ro. v n (HlKRT BLAHf, ATTORNEY AT LAW, RAWrORD, SI. . ra--nraa la all its, mm af lha lik J4irta JwartH. ttlMf U- C MtrtBT. ft. C. s Al'FLfY A WARRF.N ATTOR NIVI AT LAW, flTAIirUKM, KKRTI'I . Will prartlf I t(M mmMf .4 liwnt. U Ito IntMlM ) I, a) M it mh f Antnh IN- rm, M Iw, UnnUfWim kmmt,itm9iy ItaiM Ng iaVU II. C KAl'FFMAX, MoTAnv pvnt.tc ATTORNEY AT LAW, LAMCASTCH, ST. oll.N C. CTXM'KR, ATTORNEY AT LAW NP OCXXRAL COIAECTOR. fowwrtrt Mm, SustX. Unrwll...

Publication Title: Interior Journal, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Kentucky, United States
Page 2 [Newspaper Page] — The interior journal. — 18 February 1876

athf ... n. I maimer journal.' MTANFnilt), KV . Prt'lnf HaMMlllft. Feftlisrf I. Ifs. . Dn. Litkr I'. 1M.a Minn, ol I.mi. ilariHe, ha prl nirauir, which Itc is trying In f'rev l!ilr upon (lie lator of Kt'Ml urti f tin is net aitis- fled with the iirtinii tnkrn ly I !. t ISody, am! will nk lliom lo adil Lis lew, Ita eli an interview hcf.ire Stalo IW.I i f Hinllh, al l.icli l. promises tii slinw eiHicln-ively, ami Isr Jood Ilia polhilily nf a doulit, that ' 4 he us f cistern water in an aim-lute preventive of eliolrra. The lnctor only wants a "whiio man ' ehai.ee" in order In lolly oaliihlish hi astertmns, ami 04 ilii i n nj;e nf progress, when j:fithiiiff seen. to lio iinMrililo for titan to discover nr ti;lilih, wa sin cerely hoy the (iei.crnl Ass n.hly will pive the Doctor a full, fnir, ar.tl easy t'lmnra to rtubii.li that, which would t.e f eo much I cm fit to tlx liiiman f.unily. All eittrrn water h not purr, however, ami Dr. II. only eluini tlim ynrt rain wctcr will set si a prev...

Publication Title: Interior Journal, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Kentucky, United States
Page 3 [Newspaper Page] — The interior journal. — 18 February 1876

2 -interior journal. MTANt'OIIII, KV.. rrM ralaaj, frkramra III, lT. tot a. xorim. A rn.it Vitm ta lie An.n-ra.rn A Miltrb. aria. fnin-rira at . U. ( lirtriwT and boat Matlirny'a. i m iaaard Tul trrv rail Hi Amlrm n A MrH..hrrt'a. (V)l,1lli Virginia TwiM Tulniro ml P. II. Malhrriy 'a. 5ll),0li1 rh-ire brand ri(ara at tii(lryiU I N. II. Mathray'a. Two Tuwanf avai.1 TiiHnihj liar, halril, for ! Iit i. Ilri.lit. Parnari. nr Aiidrrmn A Miltoltrila, llw only Fiatula munly known. A Ma iiilr nf Mantle fur nil Ma. rkiHVa ju.t riivivnl al Aml.ra.in A Mi-llub- rrt a. Put, Nutiiiterr, r tr., ran br buimbt al nuntm A niatrx a, rlnairr llian at any uth' f dace in tuwn. III a i-rrminia fur I "75, are due, at . I we lpm vtir Irirmia trill rum r.irwaril ami eeltl. K II. Cum avi.t. AwnitaaiiN A Mi li.mrnia aril Ilia eay relialile rrnitity fur rVratrliea, and alaii I m ked hevl in milk. W bur Ih-'isa fnm Ihr nl rrlialdr liunaea, anil by rre.iienl imri'liaara, alwaya 'trip uur Murk lit.li aal K. II. C...

Publication Title: Interior Journal, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Kentucky, United States
Page 4 [Newspaper Page] — The interior journal. — 18 February 1876

nvjtmt .-4Tt " wiu mm nsriww, nw1i)r.,w k) , tka .M f wfJaaaar;, nrs ) t i. t. i arm. . " UnWariwr-M .'M Ikt aaaaawM Tkr km mi Ikfnk VI r h aarl hMi !rk Ml II WHkavwtMfl-ainMikr asms www tiiastS i mm r joj ' aM; am fk;swlrll- pars I 11 IBwlB BBjwBf nnnh riwwrs a.rti let HUM M waar an ta slna. sVrsa Ikt fcrkrkl aaara, ana Ik ikrit,k Ik. a wtata. kiwwi 7 rstka aa vaarllrai lad. Tkf alaja ksarlss-asa; kal Ika m a sr. aaBSr Tkal mn a talk awwtwf ik wM; a asais. awl, r.lifc a at kwa kt tMw aa kmbaurk, r Ik; kasw; H" Jar. writers. TSnwaS a as iksr's ttsir pnisata Is aaalk waf s- IM IB, As wa tttwss naar lltwr hi Id Ikpr Ma, Val, IriwtalaklBa kind ImmmI wss kai asanas Ba al li as, Kaa aa, la Ha lass, ika 4aril wk; tkrswat aha kir'ia k a aaa aaawafs I assaa. Ika dark vatar Wwas wIM, ragta aaiifc Wars Aa If asfala bm; lawk aa, kwHaslaa; Ikrlr 4aitlr la ilk, im raft, la arr faMa la tUSskla. Tit; 11 la a aallmi r pa;, arkjktwr Tkaa aMas ta Ik fesa nf Ika rala ami Iks ibwwiI. Aw tkr !iaa la ik;...

Publication Title: Interior Journal, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Kentucky, United States
Page 1 [Newspaper Page] — The interior journal. — 25 February 1876

V 6 $ interior Journal. W. f, WALTOff, ttllr ajrfiVrpriavjr. T. L WiLTOI, Jf, lulwMMCfi. tavjaUtir I ABTjlIfl. Oa. fpr, mm ymf ..H.. oae s imiIm...hmm. Tw CsSSSS, aa fNf mmmh -.l -1 I -it at 441 Mag fataa fcrwlafcaa aa SftsH?altaa D K. J MM . CARI'ESTHK, (CN, KT. ! M kaaetna HaM, IwvM kni iss-i, W. I.OOAX, M. l. HAN REMOVED Irmm Ik mmr. as kae Maaala wf klaj, aa umhw Ik, aa mm tw ornci ox ais nteet. aasa)la taMab (alb, Ptaafcaal, R f. VM4 SM II. T. imtnis, ATTORNEY AT LAW, rTAKroan, uxixk.n ro, it. 11 OBKRT HLA1X, ATTORNIY AT LAW, rrAxroKD, if. ftu.-TMaslaalllka faartaef Ik Ilk Jaslrta IMaulrl. tal- r. aavmr. . wamji. s JAtH FY A WARKKX, ATTORNIY! AT LAW, TAPirUHl, 1MTII1T. Ill frartim la (W matt a Uata, hi iLW aaV MtilM Mil : nmalfci, aaJ Hi ll lawn AffMto. II. C. KACrKMAX, NTAnV Pl'III.IV ATTORNEY AT LAW, LAHCASTXR, KT. jons c. rooi'KR, ATTORNIY AT LAW ASD OEXERAL OOIXXOTOH. UtrMM HUM), MaatiM, Uarata C. f. Mil jy:F. F. Ill KIMAX, SURGEON DENTIST! a 4mm ksasw Ik f. . .NTAMI'OIIII,...

Publication Title: Interior Journal, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Kentucky, United States
Page 2 [Newspaper Page] — The interior journal. — 25 February 1876

interior Journal uTANrnnn, KT, frta. MnliiB,rkrwtr ,l1. Tfltl tush to rIISH 4 1849-CO. kB the fnM ' ewji". M gnat, aw irnrtcr than that whirh nMi it Ih ftwnt Hn nvrr lh lit ef jnU tht Cluck Hill. Freea tM for if Ihe country lean that there rt companies form- lag, ia nnmhera varying from 50 to I 600. The government stems to nara girea tacit consent to tha forming or such eipediliona. At any rate, Ihera aaema to ba no eery aerioua olijectiona to Uieaa eompanlc of gold acekera go ing into the gold regtona of tha lUack Hilt. Trua it b that tha Indian har that country aa a rotrrration, but it h alio troathat if tha gold there in to allowed to remain Ihera until lha Red Skin get it out and coin it, tha world will coma to an end before they will bare accomplished uch an and. Wauy, let the Indian have the land, but git, the miner n chance to dig nut the gold from under the aurface. That would not ouly ba to the ben' cfH of the civilited world, but the lav age a well. Tn National Committee o...

Publication Title: Interior Journal, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Kentucky, United States
Page 3 [Newspaper Page] — The interior journal. — 25 February 1876

fthij nfrrtor Journal uTAxroni), kv, YriAt aiarwlasj. raear M, Ufa. An-Lt Vixbiai he Andcratm A MclhV erte. (.'HltrraT and beet ajrurerici II H. II, Mallietiv1, (iwil Tulorcn- cull ( Anitcrsua at lrR..hrt. tuO far! lira Virginia Twist Tobacco at . II. .M alhrn v a. CnO.OilO rh-'ic brand cigar al wholesale at It B. Maihenr'e. 20 Trianf Timotlif liar, baled, tut aal be J. Hril.t. fierARtB tr Amlrrana A M. Hubert, lb only rami la rcnied known. A ttwir. npiilr nf imliM for all Ma- Mn juat rrceired l Anderson A Mcltob vri'a. Or i ccntinl for 1S75, amine, and w b..p our friends nill com f,a-erl and atlila. r- H.I Hnnut. Atthrajul A McRniiiii aril th reliable rermdr foe Hrralch, and aim t racked heel in call la. Wl bur Proia from Ika anal reliable bouses, and br freiinent un liasca, alw barn our slock trash ami r"i K. R. Irian tlLT. MaTtimtrv A M a hall hara jinrt re ceived a laray stork nf Hiiiil a, Fanta and Overcoat and are im'naml lo makr beta f p ia Ilia ban of Mr Ira. Yxt nuv ba told...

Publication Title: Interior Journal, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Kentucky, United States
Page 4 [Newspaper Page] — The interior journal. — 25 February 1876

tmw fM sWsif, IWl timm tkt m sajM, A ia, af wa aa pi mi It mi iaai kf m r tlakl, It ) fmmt wj MM MajM, Wtr Hlinliif tMrr . I rmm I mi Hi spirit lata), As i Han am rVfll la iaweFea4jrla freef 004 JflSIt$a, I Mltn Mm Iks mtvm mm, Tk iw aaa amaiia kj tsa. Taay aaa H naa.w Ik latllaf IMa, nass'aiaiaj Mi) sals, kkfvrttfi w n IM. 1 SrttVlar.liiaait Ihrtl ! Ik. A. saajasr.'. Map kf Wlafar, 4 I am kt M la m k lakw m. , Ma Ihl. Hi irt Ifk AftNl IvHW treSl aW V1 fa) wWm Bt ttrraet tlM tMlMff. kert, e lese tkwfa eerfc aet-alng gjrln, IbtJ mIM el wttm ifctw mmH tin. AMI tkmi la tVoMiKg WhMif, U i Mm, nk MimekkMi mm). llwUMl fl - kj tJielM l jm pif I Im rtdlrrf TeW llhMjfitt he 'acl J9 lull, A ltM yea 444 fimr 4mm, IhM mnm fum mm - Mlf-r rwrJi Am kv4 m my ibltila wm, Am4 ftrr jwm hmi ln Mwtvi rf ltfll.1 tVlMay! fwiwtl to H4poj' eUrtr-rirtl n-li AMI IINfnksNlpbiifnJ M trtafrk, for 4o4ra f I b MtBW!' A mI iktM to KU tkr iWrv hj Vail, A la I heir t44fv a fMlatrr, Awl I wok fraai thai 4trm4 Mala, Ta...

Publication Title: Interior Journal, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Kentucky, United States
Page 1 [Newspaper Page] — The interior journal. — 3 March 1876

r - Y W. t. WAtTOI, tdlMtMirnpiMMr. T. B. WALTOI, Jr, KiMpi TiniMm IKVABIABLt I AOVaBCB. in. rar, rar . I I ta T-a IkfH tea rest .11 ttnnMnf mn knhM Ml tifMtalli. JJR. JAMKM u. carpmter, BAB B'MAftB, MT. a las-lr p '. LtXJ.VX, M. 0. II AH HF.MOTF.D fra Ik . aa Isa aun.ml fcf kns, a UMM M , M Mil Hew orrirt ox am kteet, WalM rnak f'r. MM, If. IM4IB J T. HARRIS, ATTORNEY AT LAW, JJOBERT RLAIX, ATTORNEY AT LAW, himtBla all ika nwh af ika Ok Jlrt. lirtri. wn a. r. urnif. e. waseae. gAtri.rV A VTARRE., ATTORNIVI AT LAW, TAyniiui, mrnir, Will MMIa la tk. anaalr NT tinsala. ta Ik , ai saat, . la IMM traat. Oasis BallA- J J C. KAi'FKMAJt. XOTAttV Pl'IIMC ATTORN BY AT LAW, uxoiim, KY. Ml ATTORNEY AT LAW - Al oz urn a i. oouxorom. tavaw M, WmM, llmll (k, li. If JEE F. lll'rrMWS, SURGEON DENTIST 1 Mtoklii Ika r B. HT11IIIII, KV. Ma1a ansa,. kU af.sskaa.raj taaaratna. li ...aaa Hi rk ! aiaaak af kit AUTIIItlAI. TKKTH Iwim la tasasaal ,isna Wla. ISS-lrf. VV. MKRKIMA. DENTAL SURGEON I 8TANKORH. K...

Publication Title: Interior Journal, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Kentucky, United States
Page 2 [Newspaper Page] — The interior journal. — 3 March 1876

Stfc't interior journal. HTAMFOnn, XT, rils Ssralaa, Mars B, 1ST. . WaUt bto tbf dotM with Bab- ooek, waa tho daily aiMtkm asked my handrail of proplo hut wrrk, an J till Ibo qvaatioa ia pn pnunM by thuo who ka Ht yet beard tUt be waa memiitlnO . Ho n of iba ablest tditon in l) omintry, wild ltcpubli eaa MnUfucnta, ar thai the verdict hovU bar ban "aut prorei" in Mkr wcirU, tby bolter be wat full If, but, by roatoa el the aicliuioa of aaattrial part ei too tvlflenco, aud tba eharga of aTadgt Dillon, lb Jury wae bound to at fx if. Tb grnrral Impraafioa la, bowortr, that ho M a uilty aian, and ho wilt rsst under a tJoud nf tosplcka all I ho halanoa of! bit life. Ilii a line will wodowa in hUtorr, aa kmg at aocli thing over bare a pave, aa a guilty man. Tlii eoso help in makt an era ia our Na- Mooai aiaua-jr an era or Trawl, pecu lation, and perjury. Stxtr, oince the fcaudativu of our 0vcra:ntnt, hare eurb atopondoua fraud bcou commit ted upon the rereuuei of the country, by uon who we...

Publication Title: Interior Journal, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Kentucky, United States
Page 3 [Newspaper Page] — The interior journal. — 3 March 1876

frh nicrior rjournal. . lata. CntArorr aad Wet Maine; 'a. grocerl M I. B. 100 f ad Dm Virgtaie Twbl lobar m P. II. JHalltray a. 910,004 ck.'ic hnixl rlgar al wUleaab l B, II, laltluy a. SO Tratuf gaid Timotby Hay, bltd rvr ww ny . Drigni, A traeix A. Miftcauir bav fur ba In (ebcliiai al Mirror. A Btatrrirt'l. 1.4 nf Picture fium lot tab al Andrnuu A MvHofaaru'. Parr!: by An.br A MrKubrrta, tea eniy riatuia reaieviy aauwa. Ir yoa went I a a aier, rban atock to o HMmn Hcnunrv frag suit. A LAMB eaiuilv nf need be Air all Ma. ekia jiiat rewired al Aider A Mcltub- rna, (K B Hrnwu for I Ma, an dee, and w tope eur Invade aaall ruaw forwent and rill. K K. CutaalLT. Wa b Uniet fr.H Ua meat reliable biaiia, ami by fnuiwul purrbaaea, alwara avp wr awe ire ami gttraa. K. K. I'llBaACLT. N. X. MftTHKMBT haa jitat received bra auek uf Rulti.p, I'ant and Overroal (rt-ala, aaal art peeparrd la make ' I hem ap ta th beet al at; Ira. Yon" at lM priraiely, lhal yoa fan be.' Dru. tit baa money tbaa at w...

Publication Title: Interior Journal, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Kentucky, United States
x
Loading...
x
x