ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Vestkusten Delete search filter
Elephind.com contains 4,660 items from Vestkusten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,306 newspaper titles in Elephind.com.
4,660 results
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 15 March 1906

21:ste årgången. Torsdagen den 15 Mars 1906 No. 11. — T.iberal Politisk Veckotidning VESTKUSTEN för svenskarne å Stillahalsknsten. Utgifves hvarje torsdag från 535 California st. San Francisco, Cal. Vestkusten är spridd utmed hela Stillahafskusten och utgör derför ett präktigt annonsmedium. Annonspris: 50 c i pr tum; bl. läsning 10 c. pr rad. Prenumerationspris Helt år $2.00 I Fjerdedelsftr $.65 Halft år 1.25 I Ett år till Sverige 2.50 Gratis kartan öfver Skandinavien o. Finland. Agenter erhålla liberal kommission. Allt som rör redaktion såväl som expedition adresseras: "Vestkusten.- " ALEX. OLSSON, UTGIFVARE. 535 California St. San Francisco, Cal. - Tel. Black 5234 Frisinnad Literär och Politisk Veckotidning för Svenskarne på Stillahafskusten. VP^T^IIQTCM -The West Coast. A liberal 1 ^ 1 E-rc Weekly Swedish Journal devoted Literature, Politics and General News. "Vestkdsten" has the Largest Circulation of any Scandinavian Newspaper published on the Pacific Coast and isan Unrivaled A...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 15 March 1906

T. L. CLANCY, BÄSTA SPECERIER TE, KAFFE samt Viner, Likörer och Cigarrer. Hörnet af 24:de och Harrison Sts-, S. F. THE SHASTA 246 THIRD STREET, " mellan Howard och Folsom. 200 ljusa och luftiga rum. Läsrum. 25c., 35c., 50c. till $1 per dag. $1.25 till $4 per vecka. Öppet hela JULIUS ISELE, Mgr. natten. Tel. Green 465. Möblerade rum pr vecka eller månad. Telefon Howard 3193. SVENSK CIGARRBUTIK BARTHELS & WENNERBLAD. 3 STUART STREET San Francisco. NIEMI, Svensk-Finsk Urmakare Guld- och Silfversmed. 1439 Market St., mellan io:de och n:te. Juveler af alla slag tillverkas på beställning, diamanter insättas. Nya guld- och silverur ständigt på lager. Vägg- och fickur rengöras. Allt arbete garanteras. Danish Building and Loan Association utlånar pengar på resonabla vilkor. Hänvänd eder till presidenten mit JAMES IT1AIMSON, PONTUS FRANKLIN PLUMBER 1409 VALENCIA ST., nära 25th St. Midtemot Valencia St. Station. Allt till yrket hörande arbete utföres noggrant. SVERIGE. Hvad telefon...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 15 March 1906

vestkusten, torsdagen den 15 mars 1906. CARMANIA, (Tre propeller, tbip, turbin). , Den största existerande turbin-ångare. CARONIA, (dubbelprÄrkro 076 fot långa, 20,000 ton, 21.000 Ii.-kr. och två af »le stUrwta 1 verlden. De storartade dubbelpropeller ångarne LUCANIA, CAMPANIA, 6£0 fot långa, 30.000 hästkrafter. Da snabbaste ångare å Hew York—Liverpool routen. De snabbgående express-ångarne UMBRIA, ETRURIA, BUS fot långa, 14,500 hästkrafter. De jättestora dubbelpropeller-ångarne IVERNIA, SAXONIA, OOO fot långa, 14,15« ton, T?å af d® största ångare som någonsin anlupit Bostos. Snabba förbindelser till alla skandinaviska och finska hamnar. Se »åra agenter rörande de speciella nya Tredje klass beqvämligheterna. F. G. WHITING, Mgr. West. Dep't,, «.-K. CORN EU DKAKKOKN iSl» UANDOLHI 8X8-, CHIOAOQ. Hvem känner ej Vingåkersgubbens Magdekokt. Ofver hela Skandinavien är den-' na Vingåkersgubbens örtmedicin känd för sin aldrig felande förmåga att bota kronisk magkatarr, tarmkatarr, _ magsyra,...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 15 March 1906

Eastern Outfitting Co. 1320-1328 STOCKTON ST. nära Broadway, San Francisco. Alla spårvagnslinier föra Eder till vår butik. BasasasasasasasasasasasaHHsasHsasiEsasHSBsasasai Salubrin den förträffligaste af alla husmediciner DR. P. HÅKANSSONS både till invärtes och utvärtes bruk i en mängd vanliga åkommor, yttre såväl som inre, der närvaron af bakterigifler eller blodstockningar hindra helsans naturliga återvändande utan hjelp af medicin. SALUBRIN är särskildt värdefullt vid behandling af alla slags sår, utslag, svullnader, inflammationer, ömma fötter, insektsstyng, tandvärk, hämorojder samt katarr i hufvud, bröst och mage, och detta ej blott för MENNISKOR utan äfven för HUSDJUREN. TOALETT-SALUBRIN är ett fint, behagligt och verksamt medel for hudens, hårets och tändernas vård. The SALUBRIN LABORATORY, ^"Caihounst. ■ Cincinnati, Ohio. 1>K JOSUA LINDAHL, Manager. , gEn filial af Fil. Dr. P. HÅKANSSONS berömda fabrik i Eslöf, Sverige. ijj^Agentur i San Francisco: F B. Hutt...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 15 March 1906

OBSERVERA! 1,885.00 Dollars Ren På 9 Måncow, Idaho, der han skall deltaga i luth. Columbia-konferensen. — Pastor Hagoes blef nyl. öfverraskad af sina församlingsbor och erhöll en summa penningar i present. OAKLAND. ALAMEDA. BERKELEY. J. Nelson, 401 14th st. Oakland, agent — Prof. Hugo de Vries från universitetet i Amsterdam, Holland, kommer att under tiden mellan den 25 Juni och den 4 Augusti hålla en serie föreläsningar i botanik vid universitetet i Berkeley. — I ett anfall af svartsjuka sköt Prank Homer först sin hustru och sedan sig sjelf i närvaro af två af makarnes fyra barn. Homer dog på fläcken, men hustrun lefde tre dagar och afled först i tisdags. — Lester McNulty, f. d. biträdande countyclerk i Oakland, åkte en dag för 4 månader sedan på samma spårvagn som miss Dorothy Olsen. I spårvagnen satt han och blinkade åt henne, och när hon steg af vagnen, följde han efter henne och slog omkull henne på en gräsmatta. Han blef emellertid rädd, då andra personer nalkades stäl let, sa...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 15 March 1906

VESTKUTEN, TORDAGEN DEN 15 MARS 1906. MAN! K"811 Dr. (JiDbon Denne gamle tillförlitlih gf:e och välkände speciaist i San Francisco fortfar att kurera alla könssjukdomar såsom Gonorrhse, Gleet, Striktur, Syfilis i alla dess former. [Hudsjukdomar, Nervösa [åkommor, Allmän svaghet, förlorad kön9kraft m. m., vare sig sjelflör- ^ jvållad eller ej, och hvilka.^ »yinptom vanligen äro blekhet o. magerhet, mörka ringar under ögonen, hufvudv»trk, ring» ning i oronen, brist på sjelftillit, tillbakadragen, het, hjertklappning, svaghet i rygg och ben, förlust af minnet, finnar i ansigtet, ^osta, luqg^ot etc. DR. GIBBON har praktiserat i San Praacisco i 44 år och lidande skulle icke tveka att rAdfråga honom och begagna sig af hans erfarenhet och skicklighet. Han botar när alla miaxlycka» Försök honom Bot a*-anteras. Patienter hotas i hemmet. Or. J F..GI BftON, 6*9 Kewuy »t., San Fraiioisro, Cal. När ni skrtivei nämn ann®i»«*m Gust. Anderson handlar med ^ VINER, LIKÖRER OCH CIGARRER Tobak och Sven...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 15 March 1906

GÖTEBORG, SVERIGE. P. R. POULSSON, Skandinavisk Hufvudagent. 411-413 CALIFORNIA ST. Tel. Main lH4ii Prenumerera! FOSTERBARNET. Svensk OriQlnalroman af J. Brun. (Forts, frän föreg. n:r.) — Hvad var det för en? • — Det vete sjutton, men förliden gäng han var här, var han klädd som en veritabel slusk. Gud nåde mig, om jag släppt in honom. Sedan den der vartetésångerskan, älskarinnan, blifvit bestulen, tycks gross' handlar'n sväfva i beständig fruktan, att hon ska' uppsöka honom för att 3 nyo af honom utpressa pengar. Der för upprepar han beständigt sin strän ^a befallning att afvisa hvar och en, eom ej umgås i familjen. — Det vore inte ledsamt, om den der menniskan från varietén komme hit och ställde till ett riktigt spekta,' kel, skrattade kokerskan. Om jag vore som ni, så släppte jag in henne, om Jag också miste min plats på kuppen, Betjenten, som var en ifrig tidningsl&sare, och som var noga underrättad om alla enskildheter rörande inbrottsstölden hos sångerskan, svarade...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 15 March 1906

Sotter Street Hammarn Bad 415 SUTTER STREET, Mellan Stockton och Powell TURKISKA. RYSKA, ELEKTRISKA OCH MEDICINSKA BBAD Öppet för damer och herrar dag o. natt. l.ludKtroiu A- Johnson. Skandinavisk Tandläkare. Kronor - - I5.00 Fyllningar - - 0.50 "Plate, full Set" 5.00 Chicago Dental Parlors 24 SIXTH ST. Kongliga Svenska Konsulatet för california, oregon, washington och alaska SANSOME STREET, San Francisco. Henry Lund, Konsul. 130 Svenska konsulataffärer ombesörjas fortfarande. VESI.AE ©CM POSITAMYISmiTOAK på Sverige och Norge säljas och Arf inkasseras af HENRY LUND, 130 Sansome St., San Francisco. RUM 7, 935 Market St. SKRÄDDARE Tmg°r.w1"»— Hulting s Svenska Apotek N. W. Hörnet Third och Howard Sts. F. B. HULTING, APOTEKARE. Fullständigt lager af svenska mediciner, såsom Allmänt Läke- o. FlussplåsterKron Essence samt Importerad Norsk Fisklefvertran m.m. MITCHELL'S PULMONARY BALSAM jir^^ttsäkertJjotemedeljnothostaochfork^lning^ TELEFON F0LS0M 3831 C. J. REHN, Svensk: Skräddare STREET...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 22 March 1906

\iccti/1 ICTCM ~ liberal Politisk Veckotidning for svenskarne å Stillahafskusten. Utgifves hvarje torsdag från 535 California st. San Francisco, Cal. Ve&tktjsten är spridd utmed hela Stillahafskusten och utgör derför ett präktigt annonsmedium. Annonspris: 50 c. pr tum; bl. läsning 10 c. pr rad. Prenumerationspris Helt år $2.00 I Fjerdedelsår $.65 Halft år 1.25 I Ett år till Sverige 2.50 Gratis kartan öfver Skandinavien o. Finland. Agenter erhålla liberal kommission. Allt som rör redaktion såväl som expedition adresseras: "Vestkusten.- " ALEX. OLSSON, UTGIFVARE. 535 California St. San Francisco, Cal. - Tel. Black 5234 T*" Frisinnad Literär och Politisk Veckotidning för Svenskarne på Stillahafskusten. X/FQTirilQTFM —The West Coast. A liberal V E.Q I KU O 1 t.IN weekly Swedish Journal devoted £*it^rature, Politics and General News. "Vestkusten" has the Largest Circulation of any Scandinavian Newspaper published on the Pacific Coast and isan Unrivaled advertising medium. Rat...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 22 March 1906

NIEMI, Svensk-Finsk Urmakare Guld- och Silfversmed. 1439 Market St., mellan io:de och n:te. Juveler af alla slag tillverkas på beställning, diamanter insättas. Nya guld- och silverur ständigt på lager. Vägg- och fickur rengöras. Allt arbete garanteras. Danish Building and Loan Association utlånar pengar på resonabla vilkor. Hänvänd eder till presidenten MR .JAMES MADISON"- , 3 STUART STREET San Francisco. med kh 30,500. » VESTERNORRLANDS LÄN. Beviljad ansökan. Pastor Gustaf L. Sjöström, pastorsadjunkt i Bjertrå, förut anställd såsom prest i protestantiska episkopalkyrkan i Amerika, erhöll genom k. resolution af den 21 Juni 1902 rätt att efter aflagd teologisk examen i mottaga prestembetet inom svenska ! kyrkan, dock utan rättighet att innehafva kyrkoherdebeställning. Pastor Sjöström har nu, efter derom gjord an sökan af k. m:t beviljats rättighet att innehafva äfven kyrkoherdebeställning. En försvunnen skidåkare. Den 25 Febr. på f. m. hade idrottsföreningen Kamraterna i Hernösand an...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 22 March 1906

VESTKUSTEN, TORSDAGEN DEN 22 MARS 1906. SKÖN ELLEN ELLER FOSTERBARNET. Svensk OrlQlnalroman ni «J. Brun. (Forts, frän föreg. n:r.) XXXIX. Upprättelse. Yl lemnade vår vän Birger Elfman 1 en öfvergifven, rent af hopplös belägenhet. Träffad 1 bröstet af lönmördarens kula, hade han om en kort stund medvetslös signat till marken och der blifvit liggande som en liflös. Det tycktes vara ute med honom. Hen han, som tillmäter hvarje mennickas lifslängd, hade dock icke här satt gränsen för Birgers Jordevandring, fastän det verkligen såg så ut. En kvinna, som bar ett barn på armen, kom gående öfver fältet och observerade den svårt sårade. Dels af förskräckelse, dels ock 1 ifvera att bringa hjelp, om hjelp här var möjlig, lade hon ifrån sig barnet och sprang tillbaka till stationen, så fort hon förmådde. Välvilliga personer lyssnade också till hennes föreställningar och skyndade ut för att bistå den nödstälde. Framkomna till ort och ställe, utbrast en: — Asch, det ä' ju en sjelfmördare! Se, här...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 22 March 1906

3893 24th Street, S. F. TEL. BLUE 476. \ ; Frisinnad Politisk Veckotidning för Svenskarne på Stilla hafs-kusten. Entered at the Sai Cisco, Ca.]., Post Office Second C'--ass IV. 4 teer ^- vestkusten! Utgifves Hvarje Torsdag. Prenumerationspris: Ett år . $2 °° EEtt halft år 1-25 Ett kvarts år - 65 Ett år till Sverige 2-5° Annonspriser: Efterfrägnmgar, pr gång S00"Önskas,- " "Att Hyra" etc 25c. Dödsannonser med ram 75cFödelse- och Vigselannonser 5DCAffarsannonser 50c. pr tum pr gång; for fortsatt annonsering rabatt. Professionela annonser pr månad $1.50. Annonser för baler, teatraliska föreställningar, piknikar, etc. $3 pr gång om 5 tums utrymme. Läsnotiser 15c. pr rad, med rabatt för längre tid Alla prenumerationer måste åtföljas af kontant likvid. I annat fall fastes ingen uppmärksamhet vid desamma. Adressera: "VESTKUSTEN,- " 535 California St., San Francisco. Telefon: Black 5234. Branchkontor 608 Larkin. Tel. East 745. __ All prenumeration är bindande till dess prenumeranten tillkän...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 22 March 1906

DR. F. A. WILLIAMS 532 EIGHT STREET, HULTBERG BROS. Hörnet af Clay, Oakland, Cal. midtemot apoteket "Svanen"- . Läkare för Svenska Sällskapet. Timmar: 2 — 4; 7 — 8e. m. Färgning ocn Rengöring af HERB- OCH DAMKLADEE 109 STOCKTON ST., 1254 Broadway, San Francisca) Oäktas*. Byggmästare. E C. Brennan & f. H. WiMsr C. H. WEVER Begrafningsentreprenör och Balsamerare. 1502 PARK ST., Tucker Block. | Kvinliga medhjelpare för Barn och Kvinc Snabbhet och vänligt bemötande vårt valspråk. Kontoret öppet dag och natt Tel. AlamedLa 157 Alameda, Cal. i 833 Harrison St. Telefon Oakland 5511. Oakland, Cal. Våra glasögon bota hufvudvärk när den förorsakas af öfveransträngning af ögat. Rev. F. W. Hart J. K. Hendkrsow Henderson & Hart Begrafningsentreprenörer 1300 Webster St. Tel. Oakland 1878 Residens"parlors"- . Lägsta priser. Opnci^ F. W. LAUFER, OPTIKER 1001 Washington St., Oakland. WILLIAM GADSBY & SONS (INKORPORERADT) HÖRNET AF 1st & WASHINGTON STS. ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 22 March 1906

VESTKUTKN, TOBDAGEN DEN 22 MARS 1906. Dr. Gribbon Denne gamle tillförlitlige och välkände specialist i San Francisco fortfar att kurera alla könssjukdomar såsom Gonorrhie, Gleet, Striktur, Syfilis i alla dess former. I Hudsjukdomar, Nervösa åkommor, Allmän svagjhet, förlorad könskraft m, m., vare sig sjelfforjvållad eller ej, och hvilkas symptom vanligen äro blekhet o. magerhet mörka ringar under ögonen, hulvudvärk- ringning i öronen, brist på sjelftillit, tillbakadragenhet, hjertklappning, svaghet i rygg ocl» ben, för lust al minnet, finnar i ansigtet, hosta, lungsot etc. DR. GIBBON har praktiserat i San Fr»:;cisco i 44 år och lidande skulle icke tveka att rådfråga honom och begagna sig af hans erfaveuhet och skicklighet. Han botar när alla misslyckas Försök honom. Bot *a»*anteras. Patienter botas i hemmet. Dr. J. F.GIBHON, 6%0Keiuruy Ht., San Fraiiclfteo. Cal. När ni skrttvei nämn annou wo . MAN! BU Om ni lider af någon af de sjukdomar som äro egendomliga för män, gå till den älds...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 22 March 1906

CO.,» i. Johanson SVENSK URMAKARE 1189 MARKET STREET Nära City Hall, San Francisco. Utför alla slags Vägg- och Fickurarbe ten samt juvelerare-arbeten till billigaste priser. Obs! Vägg- och fickur säljas på be ställning lika billigt som på någon annan plats i staden. Allt arbete garanteras. Alameda Cafe Cafe och Lunch Parlor 9 MARKET STREET JACOB PETERSON. Egare. Telefon James 421 SPECIELT ANBUD! $1.25 för endast 29 cents. tt bkå$cnts. För att bekantgöra våra varor bland allmänheten och för att visa att vi göra precis hvad vi annonsera, vilja vi göra Eder ett anbud, liberalt och frikostigt och enastående i sitt slag. Sänd oss 29 en-cts. frimärken och vi skola sända Eder 6 ark skrifpapper och kuvärt med svenska flaggan tryckt i tre kulörer, 30c., 6 ark skrifpapper med blomma och vera. 15c., 1 Svensk-Engelsk Brefställare, 25c., 1 Svensk Sångbok af Ivar Stahl. 15c.. 5 Vy-kort från olika städer, tryckt i kulörer, 15c., 1 ex. af Napoleons Marsch, 25c. Summa $1.25. Allt Detta för 29 cents!...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 22 March 1906

VESTKUSTEN, TORSDAGEN DEN 22 MARS 1906. San Francisco. DistriktadvokatenLangdon besökte i söndags Vallejo. Under tiden passade en advokat vid namn O'Neil på och appaökte med polisens tillhjelp ett apeLhas i kineskvarteret, bröt sig in och arresterade de spelande samt gjorde hvad man kallar en lyckad razzia bland hedningarne i fråga. Då Langdon kom hem blef han mäkta vred och på det att i framtiden icke hvilken advokat eller annan smart politiker som Hielst skall hitta på dylika "snedsprång" har poliskommissionen beslutat att utan dess egen eller polischefens befallning komma hädanefter inga dylika rensningar att företagas med polisens tillhjelp. Distriktsadvokaten påstår att O'Neills motiv icke varit ärliga, enär han lär representera kinesiska spelhus, hvilka konkurrera med de spelhus, som denna gång genom O'Neills medverkan blefvo stängda. O'Neill påstår att han eger full rätt att stänga spelhusen om han kan, men att (listriktsadvokaten sjelf önskar hela. äran. En storartad konsert...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 29 March 1906

AMERIKA. Hotande olyckstillbud. Under det man bygger en bro på North ave. öfver Chicago-floden, gå de elektriska spårvagnarne öfver floden på en pon ton-brygga, belägen femtio fot söder om North ave. En kväll närmade sig en med arbetare fullsatt spårvagn e a s h n e t a r g n denna bro och skulls gå öfver den. Motorman Charles Ekström märkte icke i tid, att brovaktaren gaf signal om att bron skulle öppnas, och när han märkte det. var han i så stark fart och så nära, att han icke kunde stanna. Spårvagnen sprängde derför kedjan, som var uppsatt framför öppningen, och gick med främre delen ut öfver kanten samt stupade framåt. Till all lycka observerade brovaktaren vag nen och slog back, hvilket hade till följd, att vagnens främre ända fastnade på ponton-båten och blef stående lutad mot denna med bakhjulen på gatan. Om bron svängt litet längre, skulle spårvagnen med dess passagerare störtat i djupet. Säkerligen hade de alla i så fall drunknat som råttor i en fälla. Passagerurne kastades...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 29 March 1906

VESTKUSTEN, TORSDAGEN DEN 29 MASS 1906. DR. E. C. COLLINS MEDICAL INSTITUTE 140 West 34th Street, New York. Farmare, Observera! Sänd edert smör, ägg, höns och fjäderfän till oss o. ni erhåller snabb expedition, bästa priser och betalning ined omgående. BRYAN COMMISSION CO. a Scandinavian Commission House 65 Tehama St., San Francisco. Hotel- och Restaurant-orders i staden önskas. Innehållande öfver 175 sidor f*amt inånga illustrationer oeli fiirglagda planscher, sändes fritt på begikran. Denna bok är skrifven pä ett enkelt och lättfattligt sätt, så att hvem som helst k«n förstå den. Den har redan räddat många lif och kommer att rädda tusentals menniskor från en förtidig graf. Den visar vägen till lycka och hälsa. I denna bok beskrlfves alla sjukdomar som hemsöka menniskan och sättet att bota dem. Den ilr skrifvcii uteslutande ftir svenskarne I Amerika af professor Collins af New York Universitet. Författaren förklarar pä ett klart och tydligt sätt hemligheterna inom könslifvet och äk...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 29 March 1906

EAGLE HOUSE C. A. johnson, Egare. VINER, LIKÖRER & CIGARRER 309 Minna St., nära 4th St Hvem känner ej Vingåkersgubbens Magdekokt. Öfver hela skandinavien är denna Vingåkersgubbens örtmedicin känd för sin aldrig felande förmåga att bota kronisk magkatarr, tarmkatarr, magsyra, halsbränna, kolik och katarrsjukdomar bronchitis blåskatarr, gikt, urinsyrsten, sockersjuka m. fl. sjukdomar. Enda säkra medel mot kronisk magkatarr och rubbad matsmältning. I öfrigt hänvisa vi till de många intyg som medfölja hvarje flaska hvilka äro ( skrifna af aktade välkända personer i Sverige, hvilka borga för varans godhet. Pris $1 pr flaska, första flaskan för 50c. Erhålles i Amerika äkta endast från THE UNIVERSAL CO. importör and Generalagent för U. S. 317 N. Franklin St. Chicago Dl. NORGE. Till fredspriskandidat nästa Nobelliag är enligt "V. G.- " presidenten Roosevelt föreslagen af prof. Baldwin vid Yales universitet, prof. Pratt Judson i Chicago, tre professorer i Washington och prof. Har...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 29 March 1906

YE 8T KUST EN"- , TORSDAGEX BEN 29 MARS 1906. Entered at the Sai "runciaco, Cal., Poet Office Second Class ft *uer. vestkusten7 Frisinnad Politisk Veckotidning för Svenskarne pä Stilla hafs-kusten. utgifve8 Hvarje Torsdag. Prenumerationspris: Ett år Ja.oo Ett hälft år 1-25 Ett kvarts år 65 Ett år till Sverige 2.50 Annonspriser: Bfterfrågningar, pr gång 50c. "Önskas,- " "Att Hyra" etc ascDödsannonser med ram 75c. Födelse- och Vigselannonser 50c. Afiarsannonser 50c. pr tum pr g&ng; för fortsatt annonsering rabatt. Professionela annonser pr m&nad Annonser for baler, teatraliska föreställningar, piknikar, etc. $3 pr g&ng om 5 tums utrymme. Läsnotiser 15c. pr rad, med rabatt för längre tid Alla prenumerationer måste åtföljas af kontant likvid. I annat fall fästes Ingen uppmärksamhet vid desamma, adressera: "VESTKUSTEN,- " S35 CAufornia. St., San Francisco. Telefon: Black 5234. Branchkontor 608 Larkin. Tel. East 745. _ All prenumeration är bindande till...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
x
Loading...
x
x