ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Meie Kodu = Our Home Delete search filter
Elephind.com contains 8,854 items from Meie Kodu = Our Home, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
8,854 results
KEHA JA VAIM. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 September 1949

KEHA JA VAIM. Osa meie ettevõtte laagreid on | nädalapalgalt üle viidud tunnitasule ja mis see tähendab meie sademete juures, on selge ilma pikemata. Meie ettevõtte töö seisneb teede parandamises, sildade ehitamises ja mitmesuguste õgvendustööde sooritamises. On arusaadav, et see töö oma iseloomult nõuab muskli tega mehi. Selletõttu ei saa me kurta füüsilise treeningu puudu mise üle. Mis aga kipub kängu jääma on vaim. Lähemas linnake ses on küll kmo-"udupildid" kord nädalas ja see on ka kõik. Raama tukogus on esitatud vaid niisugused autorid nagu Edgar "Wallace, Aga tha Christie, Max Brand, j.t. "Met siku Lääne" lugude kirjapanejad.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SAKSA KAOTUSED KREEKAS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 September 1949

SAKSA KAOTUSED KREEKAS Venelased on Saksa Idatsooni ,,siseministeeriumile" annud tea teid Kreekasse mässulistele appi saadetud "rahvapolitseinike" saa tusest. Nagu selgub, on 4700 ine heliite"^aksa grup^^ k^ 50 surnutena, 200 haavatutena ning 17 meest on maha lastud deser.teerimiskatsetel. Osa saks lasi on alles väljaõppel Rostockis ja Berliini eeslinnades.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Kilde Tasmaaniast [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 September 1949

Kilde Tasmaaniast "Meie siin Lääne-Tasmaanias elame vihmade tähe all. Kümme kuud aastas sajab ja sellele järgneb omakorda veel kolmekuine vihma periood, nagu seda kinnitavad "pärismaalased." Kui siia juurde arvata inimasulate hõredust, siis muutub arusaadavaks, /et siinne dzhunglimiljöö ei soodusta eesti seltside ja klubide asutamist. Samuti on äärmiselt, raskendatud omavaheline sidemepidamine. On teada vaid umbkaudselt, et, mõned kaas-eestlased töötavad Põhja— teised Lõuna-Tasmaanias. Üksikud eesti näitsikud töötavad siin-seal väikelinnades. Nende ridade kirju taja, kes on rakendunud "kehalisse treeningusse," Department of Pub lie Works juures, pole siinses "met siku lääne vaikuses" enam pikki kuid kuulnud armast emakeelt.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
"Naine ja lapsed viidi..." [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 September 1949

„Naine ja lapsed viidi. . Kodumaalt saabus hiljuti kiri Rootsi, milles kirjeldatakse ka möödunud märtsi küüditamist. Väl javõte sellest kirjast on järgmine: „01ukord on siin kohutavalt muutunud. Kõik on praegu lootu setu ja tume. Keegi ei tea mis toob homne päev. N. N. abikaasaga on küüditatud — kui kaugele itta, seda ei tea meie siin. Võib-olla, et nende omaksed Rootsis omavad võimaluse neid otsida. Keegi pole hoolitsenud nende asjade eest. Kõik on paisatud segi. Nii on see ka nendega, kes liiguvad ringi ootuses ja ei tea millal nende kord tuleb. Perekond X küüditamisel õnnestus mehel põgeneda pakku metsa. Teda ei tabatud, kuid ta naine ja lapsed viidi loomavagu nisse. Meie, kes oleme veel järel, ei tea, mil meid sunnitakse minema sama teed. Sellepärast ongi kõik morn ja lootusetu ..."

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
"KÖRVUNI PETTUNUD." [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 September 1949

"KÕRVUNI PETTUNUD." Samal ajal kirjutab teine eestlane: "Sellest Ameerika maast olen kõr vuni pettunud. Mitte üksi mina,' vaid ka paljud teised. on rääkinud, ehk oleks siiski; Austraalia parem olnud. Muuseas , sain ka prl. K-lt kirja. Ta töötab siis seal, eestlaste "kolhoosis" Seabrookis, kuhu. pas tor K. paljudele garantii muretses. Ta kirjutas, et alguses mõtles, et on maapealsesse põrgu kukkunud. Lihtne must töö, 11-12 tundi päevas, saavad 65 centi tunnis. Kaks näda lat. töötavad päeval ja kaks nädalat öötööl. Kui koju jõuab-olla laip. Neil on barakkides iga perekonna peale üks tuba, väike elektripliit sees. Talvel pidi tööstus 2-3 kuud seisma, siis sellest natukesest, mis nüüd teenivad, peavad ka hoidma omale tagavaraks. Raske on seal elu. Käisin ühel pühapäeval K. ki rikus, et seal kohata teisi eestlasi. Rääkisin seal mõnedega. Kõik ilma erandita läheksid tagasi Saksa maale, et olla seal viimse võimalu seni laagris." Toodus^ selgub, et ka Saksamaa eestlaste unistuste maal Ameer...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
PUNASTE VÄLJASÖELUMINE SÖJAVÄEST. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 September 1949

PUNASTE VÄLJASÖELUMINE SÕJAVÄEST. Neil päevil tehti Austraalia sõja ministri, Mr. Chambers'i poolt teatavaks, et . on alganud kom munistide väljasÕeluänine sõjajõu dude hulgast. Mr. Chambers ütles: c 'Kõik keda kahtlustatakse kom munistlikust tegevusest osavõtmises, võetakse põhjalikule skriinimisele. Juhul, kui juurdlusel selgub, et j üks sõjaväe liige on aktiivselt osa võtnud kommunistiku partei tege vusest, võetakse tarvitusele vasta vad abinõud." 1 . Au

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Eestlasi Ameerikas VALGUST JA VARJU. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 September 1949

Eestlasi i Ameerikas ■ H Mft! VÄLGUST JA VARJU. Ameerikasse siirdunud eestlased 011 sattunud väga mitmesugustesse elutingimustesse.. Kui üks osa elab kitsastes oludeSj olles suuresti pet tunud oma emigratsioonimaast, siis teine osa on leidnud küllaltki lahe dad elutingimused. Selle iseloomus tamiseks esitame väljavõtteid ka hest kirjast. Eesti arst, kes töötab laboratooriumis oma erialal, kirju tab kokkuvõtlikult järgmist: "Saime. rentida omale terve maja ilusas elamisrajoonis, kus palju rohelist ja puiesteid. Maja on kahe kordne, alumisel korral kinnine veranda, elutubäv söögituba ja avar, kahe aknaga köök, mis on moodsalt sisustatud. Elutoast viib lai trepp teisele korrale, kus on vannituba ja kolm tuba. Üks neist, meie magamistuba, teine Vambola tuba ja kolmandas elab üliõpilane, kes maksab meile selle toa eest 30 dollarit kuus. Majas on keskküte, pesupesemise masin, tolmuimeja, kolm raadiot ja kaks telefoniapa raati. See on keskmise ameeriklase korter kõikide mugavustega. Mak sa...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
MÖNE REAGA [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 September 1949

MÕNE REAGA v Eesti algkool Loondonis avati juuli alul, mis on mõeldud täien duskoolina. Kooli õppejõuks on Salme Pruuden. Kanadast tagasi Rootsi saabu sid prof. Riives ja rohuteadlane pr. Saul koos perekonnaga. 1

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
AUSTRALIA'S WAY OF LIFE (Continued from previous issue) [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 September 1949

AUSTRALIA'S WAY OF LIFE (Continued from previous issue) Lower rates are provided for unmar ried minors (e.g., 15/- per week for youth or girl between 16 and I8r£l weekly between 18. and 21 years). If ill, those living in Australia have up-to-date hospitals .to go to for treat ment. There are about 570 public hospitals which rely on Government subsidies and public organisations for their income,, and several hundred private hospitals. , J ' Public hospitals are usually divided into three sections—public, intermedi ate and private — and cater for the needs of-all members of the commun ity. These hospitals charge patients who are able to pay, a nominal fee for the attention they receive, but the Commonwealth Government has ar ranged with the States a scheme under which it pays the State Government 6/- a day for all patients occupying beds in public hospitals, to ensure every person a right to free hospital isation and 6/-' a day subsidy for those in approved private hospitals. In the c...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
EESTIS 3000 KOLHOOSI [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 September 1949

EESTIS 3000 KOLHOOSI Nagu „Isvestija" hiljuti teatas, 011 kogu Eestis organiseeritud um bes 3000 kolhoosi, kuhu on liitu nud 71 prots talupidamisi. Seoses1 sellega on kerkinud üles kolhoosi asulate rajamine. Nagu leht tea tab, on esimestena otsustanud lõpe tada elamise isoleeritud taludes ning alustada kolhoosiküla ehita mist Võrumaal asuva kolhoosi "Par tisani" liikmed. Seoses kolhoseerimisega seletas N. Karotamm hiljuti, et kolhoosi des on tulnud möödunud talvel kätte nappus liobusetoidust. Kõr rekünd on „unustatud'' sügisel tegemlatai Kesamaad olevat ku lakute pärandus" ja need tulevad nüüd üles harida. Suur viga ja. patt olevat see, et traktoristidele on kolhoosides Süüa .antud ilma tasuta. „Niisugune söömine ori ebaseaduslik," märkis kõikvõimas parteipealik.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Communist Tactics in Estonia (Continued.from "Meie Kodu," No. 2) 2. Political Troublemaking [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 September 1949

Communist Tactics in Estonia By Ilmar Raudma (Continued.from "Meie Kodu," No. 2)1 2. Political Troublemaking Efforts weytymade to cause troubles to the Esi^ian Republic in both in terior affairs' tfrid foreign policy. Being absolute democrats in their Constitu tion as well as in their mentality, thtf Estonians had not forbidden the acJ tivities of the Communist Party and other Communist organisations. Com munists enjoyed the same, almost un limited freedoms, ^as all other political groups although they even officially maintained their illegitimate political aims. Notwithstanding the Parlia ment was elected in the system of pro portional representation, the Commu nists were able to get few seats only. The attempts to smuggle Communists into the Parliament under some camouflaged name asi "Independent, Socialist Democrats" or "Radical Socialist Democrats" failed .since the overwhelming majority of the voters could not be fooled by. this trick. After having experienced for some time tha...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Kagu-Aasia,Rahavavabariik' Austraalia punaste unelm [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 September 1949

"Sydney Morning Heraldi" Hong Köngi korrespondent Jack Pereival toob .huvitavaid üksikasju Austraa lia kommunistide kontaktist Hiina punastega. Nii on mõningad kommu nistlikud organisatsioonid Austraa lias must-,valgel tervitanud hiina kommuniste nende võitude puhul Peipingi, Nankingi ja Shanghai vallutamisel.. Tervitavate organisat sioonide hulgas on ka kommunistlik "Uus Perenaiste Selts," milline ter vitus on avaldatud Shanghai ja Hong-Kongi kommunistlikes ajaleh tedes. Hiina kommunistide ustavaiks toetajaiks peetakse austraallasi Kathleen Bacon'it ja Lawrence Sharkey't. Viimane on teatavasti Austraalia kompartei peasekretär. Ühel kommunistlikul "cocktail party'1" Hong-Kongis on Hiina kommunistlikud^tegelased avalikult kõnelenud 4 'Austraalia Rahvavaba riigist, " mis oleks liidus Korea, Hiina, Philipiinide, Malaya, Indo Hiina, Burma ja Indoneesia revolut siooniliste valitsustega. On huvitav, et Kagu-Aasia <fNoorte ja üliõpilaste konverent sil;," mis peeti Kalkuttas mööd...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Välispoliitikat [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 September 1949

• r VäMspolütikcrt Pinevus Jugoslaavia., ümber on endiselt maailmapoliitika tulipunk tiks. Kremli üha ägedamaks muutu vatele raadio- ja pressiatakkiclele Tito vastas õige järsu, ga enesekind la noodiga, mille tuumaks oli: Käed eemale Jugoslaavia siseasjust i Kuuldused sõjalistest. ettevalmistus test sagenevad. Ühe seni kinnita mata teate järele Belgradist on 6 Nõukogude Liidu motoriseeritud diviisi Ungarit läbistades lähene mas Jugoslaavia piirile. Üldiselt aga kaldub enamus läänevõimude vaatlejaist siiski arvamisele, et tegemist on vaid n.-n. külma so iaga ning et need võimalikud sõ javäeosade liikumised on mõeldud närvipinge suurendamiseks. Oleta takse, et. Kreml püüab saavutada Jiigoslaavias sisemist pööret ^ voi vähemalt kodusõda. Selles mõttes oh iseloomustavad sagenevad sabo taažiaktid Jugoslaavias, kus muu seas' Fiumes põlema süüdati suur õlirafineerimise tehas. .. rt Tuleb märkida, et üheaegselt Ju goslaaviaga alustas Kreml omayol fehšiivi kä põhjas — meie vennas rahva Soome...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
USA LAEVASTIKU KÜLASKÄIK HISPAANIASSE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 September 1949

USA LAEVASTIKU KÜLASKÄIK HISPAANIASSE. USA sõjalaevastiku üksus, inis koosneb raskeristlejast Columbus est, ühest lennukite emalaevast ja kahest hävitajast, külastab Hispaa nia pealaevastikubaasi El Ferroi'i. On märkimisväärne, et raskeristlejal lehvib Admiral Richard Conolly lipp, kes 011 USA Vahemere lae vastiku komandöriks. See on esi meseks Ameerika sõjalaevastiku külaskäiguks Hispaanias, arvates kodušsõja algusest, 1936. aastast.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Vana viis punasel pillil [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 September 1949

Vana viis piinasel pillil ' Möödunud \ kolmapäeval vabastati Sydney vanglast 8 ametiühingu juhti, kes olid mõistetud kinni 12 kiluks, kuna nad ei teinud kohtule 'š'öerööi^ pankadest väljavõetud summade asukohta. Kõik vangimõistetud ju hid, peale ühe, kuulusid kommunist liku partei aktiivsesse juhtkonda. Kaevurite föderatsioonist vaba nesid vanglast — föderatsiooni pre sident Williams, sekretär Grant ning juhatusliikmed Parkitfson, King ja Fitzgibbon. Sadamatöö liste föderatsioonist — president Healy ja Roach, rauatöoliste fcide ratsioonist-peasekretär McPliillips. Vabastamine toimus asjaomaste isi kute Vahekohtule esitatud aval duste põhjal, kuna vahepeal olid pankadest väljavõetud summad ametiühingute poolt jälle tagasi makstud. Nüüd selgub, et vaevalt sai van glatolm maha pühitud, kui kaevurite föderatsiooni juhid uuesti alustasid demagoogiliste nõudmistega, Nad deklareerisid neil päevil Söetöös tuse Tribunalile, et nad jäävad en diste nõudmiste juurde, mis olid möödunud suurstrei...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
ESTONIA UNDER THE RUSSIAN YOKE [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 September 1949

ESTONIA UNDER THE RUSSIAN YOKE As a result of the continuous de portation o£ Estonians in groups of varying size since the beginning of 1945, the native population of the country has decreased, though, for obvious reasons, it is not possible to ^S^timate the extent of this decrease. It fully apparent in the towns thou^fiV: particularly in Paldiski, Ha^psalu, Narva, Valga arid Voru. Large;. Soviet garrisons are stationed in Tallin, Pai;nu, Tartu, Voru and Valga. In Tallinn, moreover, there are many Soviet civilian functionaries. The troops occupy not only all the 1 available barracks bul^Mso a large number of the/best and incest comfort able private apartment houses. Ac cording to' an estimation, Tallinn's population are Russians. ' In the streets the Ru^ffi|f^n90St noticeable owing to thei^'SySrbearihg behaviour and conspic^\is clothing which is better, thoug^pjpn it tiSed to be under the first 6^u^%tipn in 1940-1941. The Estonians a£e iiery re ticent and easily recognizablfea^ thei...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Kuidas saata raha postiga [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 September 1949

Kuidas saata raha postiga Postiga rahasaatmise moodused on: "Money Orderiga," telegram miga, "Postal Notega," panga tše kiga ja rahatähtede saatmine tähi tud kirjas. Raha saatmiseks Money Orderiga tuleb postkontoris täita formular "APPLICATION FOR A MONEY ORDER." Formularid on kahesu gused—punase trükiga ja kirjaga "PAYABLE WITHIN THE STATE" on kohased raha saatmi seks isikule, ijkes 'asub saatjaga samas osariigis. Musta trükiga for mularid, kirjaga "PAYABLE IN OTHER STATES AND COTJN TRIES," on kohased rahasaatmi seks üle Austraalia. Postkontoris raha saatjale antav ' 'Money Orderi" pool ei ole kvii: tung, vaid see tuleb saata raha saa jale, kes sellega sihtkoha postkon toris raha kätte saab. . Jlahasaa,tja peab veel rahasaa jale täpselt, tähttähelt teatama, kuidas on avaldusvormil kirjutatud nii rahasaaja kui ka saatja nimed. Nimed on märgitud ainult "Money Orderi" teisel poolel, mille lähte koha postkontor saadab sihtkoha postkontorile, ning kui rahasaaja andmed ei ühtu täpselt po...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
PIIBUJUTTU [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 September 1949

PIIBUJUTTU Uut kaastööd. Peatoimetaja nägu hiilgas õnnest, kui posti hulgas lei dus kaastööd ka ühelt tublilt "com rade'ilt." Sügavas täimtundes oma uue kaastöölise vastu avaldame seile.-. muutmatult: "Teie lius leht. pole mitagi muut kui üks coperitut Sydnei ajalehest niida võime 2d eest osta, sest seal on seda propokandat paremini wäl jeuut kui tei lehes. . Saadan siin ühe lehe mida wõite oma .lehes ooperita ja kus tõtt ja õigust kiriutab ja mida iga Eestlane teata tahab oma kodu maast." Uue kaastöölise lahkel soovil aval dame siis järgmise väljavõtte Amee rika eesti kõmmude häälekandjast "Uus Ilm" No. 25, 1949: '-'Meie kallis sünnimaa — Eesti, kes pidi läbi elama hirmsaid aegu parunite ja tsaari kassakate terrori all ja hiljem eesti «oma kodanluse klilcevalitsuse türmide pigistuses, on saanud täielikult vabaks, - iseseis vaks riigiks. Kalev on "jõudnud koju — oma rahval õnne /tooma, Eesti elu uueks looma, Linda võib kuivatada oma pisarad jäädavalt ja „ särasilmil jälgi eesti Õnne...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
EESTLASTE KESKORGANISATSIOON KANADAS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 September 1949

EESTLASTE KESKORGANI SATSIOON KANADAS. Kanadas asutati tänavu suvel eestlaste keskorganisatsioon, mille asukoht 011 Toronto. Ajutise juha tuse esimeheks valiti A; Weiler, abi deks J. Soo ja ins. Kerson, sekre täriks S. Weidebaum ning juhatus liikmeteks A. Ekbaum, J. Veskimets Möldre H. Reio, Voore, Tammets ja pr. Lasu.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
No title [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 September 1949

"Ma pean võtma tarvitusele tõhusamad abinõud selle rakitsamehe vastu"—ütles Vana Vunts. !

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
x
Loading...
x
x