ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Border Watch Delete search filter
Elephind.com contains 725,225 items from Border Watch, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
725,225 results
P May [?], 1861. (From our own corredpondent.) [Newspaper Article] — Border Watch — 17 May 1861

<F»m :... fW tttiff'iiilijiM nrf n^HM iW kat l»* *aA$fe4tlkif far&itfzr rti*. Afeffellf iMliBfWIIlMCtt IM fcroofchl Utt. F*q" F 9, Cfel* tteg . tfc»« ^alifytyh in* .n «t+q*i Ii b§*i«g*jid (Mr. ^Tbc jtftiMftir pte&cdtfa tirtf efcara, ;*?£- tb*»a|*tfrates ata* bit*. Vrtuw}) ^ i^i ?« NflMw of ibt c*ta aod Sttaitfee H M»g ImXMl m 'M'. jM ttetol»gra|ib is «r "" J» ^ i t»44tSr* fclw tW*, «* fat *»? iti < mhiTi lii'' ti 'ill" 'iiM frrrirri * » Ura+fem tk*tth**w w** -* "'.. -llii»iiifti|i»::U.«Pt!iM«l' ilw 1sfagf*f<b A««i tfe+ *i 8«e9<*&fo« «h* l»ig^<0*«fc*»A«<l»«-ii8 4MK^^hcAk^* 'Aib t aWa'a''"' -5'> MTKVr|w9|W * ftl .WIWUIipV IWfwl 9IIHI ? Wf1 m f 1^ ibfo* of fe«btt«< ft'-MMfe «v^&tat£bl*ltli«" dMb of (lit ?tav«rocie«f favtftpfHug by .ti *tom& &*&&*&*>& «r o^^Im pttbli# e it '-.* titt Tufffcy to ttuforteakie trccttfre, t» :|e Ha...

Publication Title: Border Watch
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: SA, Australia
[?] Says—[?] [?] [Newspaper Article] — Border Watch — 17 May 1861

If wttfticnai. I . / >M . ?. WPW®» i"*" WJinnni. jnwpmiP.. r;".:?: ^Shst''. ' .': ' . ? "v

Publication Title: Border Watch
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: SA, Australia
DISTRICT COUNCIL. (To the Editor of "Border Watch.") [Newspaper Article] — Border Watch — 17 May 1861

DISTRICT council* (To ihi KdHor of *\ Bute W**ch,T| - ? '-V'J -? (To "> Sir,-la my l«#t Mf».wiimmiHi to 9hv+ ibftt th* &*h 'jSffflct Cvsattls .nt'' tfrtibibjuif i»« fewo# «*4«Kmd, 9l»n>w .»?v««wl<8 ? %*' .if dimkt. 4 *' . ' . ? la tbe ®»aH*taee «fe*n j H w MICmMiI '.| ri-ml, M |T*C to J&cttv ieiW,4HNl : aum* ft;ii UvqiteWy mtti «ii» £ ' *)£h u Wt>tM » H» tt H)» ' C©w*M *1b« ^%fewd V*B&*8«r» il .4(itff#|«tt'4tt>ttrr i«»(fijr iU(>i(t«»ilfMeitf It^ls |. :s ^ lw 1&il»«*urr |t»» ***** ,&** ' tpe «»«ilv Wr<#* intf to iStttt'kvMtv-* uwawft . , I' wiw «4ae*i*ilaiit»t *© " " -Hw ' , Jm Bm& -ma * ifcr 4*MM( |>uh&4 iliievflMka JiMPftfif tkt ?<*. «», *ii# It« ix»«4W^|afcittj| b« removed w «crtr i»uia < ifelltt it te ~*cw» ". &&>.**, thei* U - Mlfeff *»%irty tr«»on vtlfejr '«te i IMt <Umwtl tort, rfettM k «Imb .l» ^m&*m wfciejr ^«|M(id|w ...

Publication Title: Border Watch
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: SA, Australia
THE BORDER WATCH, [?]. FRIDAY, MAY 17th, [?]. THE COMING STRUGGLE. [Newspaper Article] — Border Watch — 17 May 1861

ax, mUm RM*arot3iMk An.4 Ts::W^"'!,,HI; .fFP-: <Htt£sMfe fnfiMM'W /$!. fMPVMMlbV0&* i^i W*Mw. «n# - ^ , 4o«t:«lr^l|'jpi^';^littf iapmttoa; ^3|iit.si^ fttarit**ill)i?qpfetfe tv4m0k wdMtomM ty 'fMtf It 4ei|B Ww^-Wt* ~ " 'i teg* w # liiti - Ma- j MirrffriV - 1 ' ' _ lliB888lSBwtiifa» 'iiftupn * liilM'lif-*l- ^ /®'84r?__ . j i m ;Md S «l TW'T^T/>W1^-gfeV * «** <^;jf<-'i»mia>.. toNM» \fes| i'i 3iiSi||jR#W M 0mt^ ?$8i . 'i^rnm tow«r4eft 4kMl<M4; of _ $b» 'Iwi jwWjtljp»^|^^jr - i< ?$fa, wm OTirfwifltf 'liMb'ifortftuMftfli tn^ii tht 'lit* iMfrr$r5ifr' «e»|K|wt!tfiL£j^4^ f* flNiW*1*«fitVue tr«i» ilwt Ji&i trie *p*rk * W fea^iSjr *k*a^®«T. caa jw^f<w»idg«prflfr^^ ( 2 *p§i*».wilted Prw»i». ., 4*&pm *f ^k»»*«« is mm tmffam Mm****; IUfrisg»jE i^wkv »»*& V ? WKffi "* .rfeiif." - VcwY *e ?vmi,j&mw;" '' ; - at lina»>|f!l»«la.W«fc«fK«t>»niH>t<aB< w "pr^ R^I'M...

Publication Title: Border Watch
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: SA, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Border Watch — 17 May 1861

teneral Business, !£ " BORDER WATCH*' i» ^ob!i»U«*d every. Friday murtiiog at 10 o^lock. Scbvcriptioii t llrt qii.i*|»rf paid'.> «4t«nc« .. £0 8 0 T«««« d^Ao»*«TWI«a; 8 line* or inch of space ; . £0 3 ; 0 y addition*1 Ho# .. , . (10 9 3 .ttiiemeat* under $ line*, 0 3 0 71'J lOtint oil *.dverti««eiaeat» ordered sj jhr 3 .. ... £& per cent. iS" to fdr lis usrfltht ... ' .. 50 per cent. ' ' each i , }wtiiaJtl*Iil» for 6a«iae»« Dir*v f |ry. per suiftem .. <10 0 _ itrtiWmentt inserted over ittc . j#$#f aire charged -»5Hw* ? . .. " 0. 6 0 additional fine .. .. 0 10 -i i«requeued that adrcrtisetaenb, to secure k insertion, be sent in w e«r!y aspo^ible, at lh«iute<t not Imer «h*a 3 o'clock <m jreday circninff. Of'Jers for ih« alteration or | Mm <i* not later ,ih«p '2 o'oiock on th« .dnexUy pt«-c«diug th«4ty of |Ji*hiiCii»t&n. Idmibenent* mt»v fm. .>«eebo»|%.cif»U U>y cific in«traction» M to tha number of ins*r M» wherwise ...

Publication Title: Border Watch
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: SA, Australia
A BRNEVOLENT A[?]YIUM. [Newspaper Article] — Border Watch — 17 May 1861

A BENEVOLENT A8TIUM. *. M« W prmw A MiwrMl !». tfrnmmhm Me i'ty»w«iif '«.).(» -J"^^|lpBWjW|ii§fPM|1* o.Uw cliwitj Al poblic of (his I Me ? Mrl II prt '""'W** il>« burden I .( ».K«hc <(k« AttliwU >i<* Ul. bt.nl. .» *.*:**? mr-mm* » *» «. .w* Mtf^'wWjiPiiiiiikH. d*w, *°»WM^b««gi®riua.i. Wld i« Mob -?1"! H» : iWiiyMy ' n» Iw. mh s«6«Hwrwjwe «£W*nm»i, naj okawl kT»fr# Wirtliwj»M«ji f»U*t.f ynpa ?>*» '*»»-WlKIMtuiw -*Mcb Btttrtma ,- ibcaKutancM, . B<U , pten. In ' We; «*n ianimtiona jaiiw^ yoa ^ t«tf, »Ad «m»i acetvf^a* itftr%t8, MtyJor an few*. mite dour and ^ fW»bkbtw»«m rim. it;*3pf who frctly l«t f« ibe time of need &a* 8Q **#eaw?ied*tiuo ui .fare, and jmt» family t* fccon venwisce, *«d !***li®»lo fefiM **ti<icfea or bit own . , »rc ao« Mre bal tat ill, War ibe &uen). charts alto. Auotfeer ttftii «a«i* ibc &ackar$e of 4»i« Ptipplf him fot U^if *©rfer iifW «frft*| w *."?,*8PhW Mf. tatttlvteg toaataftily M *ri...

Publication Title: Border Watch
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: SA, Australia
PORTLAKE MARKETS. May [Newspaper Article] — Border Watch — 17 May 1861

mi ji; m Hi-:, ?»* WB&I4Hit#. fM ... . M Mf' vf ' liiet* ... ?irv> in-. M tin*. MfMn! .. . . <KJ. perbMlMl. .. ... 3«<6d. to7«.4ilto. .»» .#»' ' amit; «v/. . .. ' «*«' ; p#f bttibel . . . . ? Sb* if pi .. .. 4*i»9«.ud " «»»../ » . .. . ?.> W» ill. 8 . ? |« .. |ACr cm » * ?: ?;' «* t9 ** ::g%\ ... 4Jlp p*»r nm# of ^iOit per t>»f. ... .. ... v .» »? ..." ? #*" »f '.«*,?. ,%»'. ' ... V* :

Publication Title: Border Watch
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: SA, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Border Watch — 17 May 1861

m i i in « i in i hi] iniijni ,n«»fc^<ij^«jj»^iitiiirti hi»i"«?? - !f A.TKWAI. IOMOOI*KJ«WA}«D. ^ r 1 *;' .? " . *-? sffV'v^ i *'? '- ?*"'£?'"*Vv ? WF** -'Y'r "'*! AC?0* HOD ATK}» friR DOAHO*a». , * , , i i, .1, ' i i' - , - \ c/J2SV4iSs 'r PdMhtMi«mw)A*(OMlMIt MMlMai* 1 '^*wwlPwW^mi fWT ,jp HW 4P'|MRrWPVMF^^ .. . , ? . -:-, . i-v i » Wm Imrihm pmtaahfcra of (bit paptr. - . ?.*/..'/ v ^ 0( ?» ? «' n»i ? |imli(inii|ji'»iiyiiil|i»te-'J> BOAtttltHU HOTSB, 'KIRJfcJkJtn.' *:y& :^: dpct th§ h wl*i«lw>i atrrtaft** ? ? 4&w<»tf>-?jit 4' '5 ft »wa*od«*# **»j» ?': u,/ ? %' i'*' ££ uauis ihy «r siSB^alSSwiiBi^^ poa?ii MhV^ ?x* -,»~ -".' > * Vf IOBR. Hai| #/Md!*i .; w«*i* M il# I"! if* *fh iM " nutty %f'ft <$**«£ if knaliiy U** ®** vfil tw ptoetwlf 7 - * ;*'. t * U ' -V" -? . * .""(" !?;% i"N ? i -4- 'I . T ? .".&$&£- -? .> ,& -,i &J J ?Z^«A J *4 V V" .i-!> !?.:*; %) ,^-IWK^ <:* m ? **me...

Publication Title: Border Watch
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: SA, Australia
E[?] News. [?] [Newspaper Article] — Border Watch — 17 May 1861

" it^.*1 w. % \.. r- , ,i tfm fejgl««l left »h<* Stmnd sSll *.i1 «o :.A#- -Jlli ^H«tf» t JttiMijilh* ifciltrv* rt<,if*. ww&titfmmi !»... «>«. It Afirlt. Jfc*»V tli* Qft^u'amcHher ?|M»; .fbji JGIwmmi^1 Lspfttfca* ofiaspihn vW»2l|wwftK«i«t A*^i t»*» ?. Wto*. *«!> ?itjww roi' of k««d ibt Jintg. **w aeaiw* tfre WWUy & «) »an4ftf« »(I)i . 4Mviil%ii^iili^^ ' nbtoti,4 'be Vilid' 'mhtfWt li nti tn riftltiiiafiinf l^Mi :*0*j§«tta * of the (ih Bf«rd» oirhll v 1 wiaoat^ Jh* ttpBotaimtnr. of Sir John ToaRg m Ck»*V*#©r«i»-ObH?f, It,, *>f Ne« i <teth W»|e» ' ¥b» Yelvtridfi mftrrioter CM« fer t b«to de« cijtd ift fav ur tf lfc% ttd<r, cnusiaf intense T!»m; jMliWi(M# *f in*«*tijtaiija t»«v« bcCO«p£3*9!«d ty t&* tlOttM 0r OM»0«lll9 tin m*e*gg»«oi of »ht OiWil OflhWt AJflBimliijf^ and ib« Otftt fanma m to t«U for NVsr York «. t|u tittfMi$, .««!.* the cotAiTmnri of ib« Ho*. Ccpitta Cftrfffg't* H N.f one of it«e di *i««rt» 4&g...

Publication Title: Border Watch
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: SA, Australia
[?]. [Newspaper Article] — Border Watch — 17 May 1861

-«r_

Publication Title: Border Watch
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: SA, Australia
SEPARATION. [Newspaper Article] — Border Watch — 17 May 1861

\ SEPARATION. fVo the Kditor of t»te " Border ) Sf^r-Albw nt < !«. btbg ttnfar &>{**};« of yow"WI«ri ih ? Mlowiaf* M tantqdriiiua* . .*.» Tfe»« in Purlin* b ent wtiek ^ liieSi t*l town* »n4 4i«ui«u Moftjiig^?) not »K» fovjogtW* tiki HoM lllilbtef to r# m*k tn ft tlfttA frf torpi*, .W^en *H«U ti * M unlet ,*1 Conncii proclaim i J rcci«ff the 604 tutvi tb*k .4 ? ? -F Nw Ml . ... M%i, mu

Publication Title: Border Watch
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: SA, Australia
[?] PRODUCE, [?] [?] &C. [Newspaper Article] — Border Watch — 17 May 1861

tl. iio ;""ii %j^v. ...,. 0 6 ? Qo 0 f, tee 0 6 10 0 9 « 1 *. 8 1 » .**{*- g I ,;. f ,J. »f*r }| 18 p $?. § »».? <* 16 0 -I |« 3 *?. ?? '<.*. it vif''::'0;jr.'O' i 0 <> IKHrtmM ^.fc^Srw^: isltiptrlrttM 0 « « J>. 5 ^ 0 4 0 0 5 o 0 . 0 0 J© © aonio^K -

Publication Title: Border Watch
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: SA, Australia
[?]. [Newspaper Article] — Border Watch — 17 May 1861

j|iiiWlfcy»:ilMIVAftfcft, 4) 0fc«« top. |gin ©b«ii**woos, »&*..

Publication Title: Border Watch
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: SA, Australia
TO CORRESPONDENTS. [Newspaper Article] — Border Watch — 17 May 1861

to will - . . .. C«R "' dJW*;,** yio» " li'

Publication Title: Border Watch
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: SA, Australia
Markets. MOUNT GAMBIER STEAM MILLS. [Newspaper Article] — Border Watch — 17 May 1861

iij,in ii[ij|i|iiii ^ ] i j.: j. __ ,?jI i,.in,, OAMMB* STS4M MILL*. iij&M'Mime**! . fc'* ='.v: * m::m'

Publication Title: Border Watch
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: SA, Australia
S[?]NK[?]N ROCK. [Newspaper Article] — Border Watch — 17 May 1861

SHMKKN ROCK. [,yr CsiJiitA Wnbk, acrrt tinner Jiaby, reports iba ext*te*c« of a .oaken rock wbiclt is not laid doors io lb* chart#, aitufcted «i§hi mil».*a from Port aboafc |«o (2) mile* off abort, and directly ' in (kc tnclt ot *«»*!» m*bteg thrtporttroro Oipe UiidgewiUr. He wj«, "On lb« iSili iiit, abont 6*30 p.m., tieertng N*W. W.,, f»M*ed *i»l»»o b«lfacablc'#ieftgth of airalteft roik, The (oflowing ere theclou *h«»ring» >-C»p« Norlbumbor'and, N. W i "W.j Maunl Scfltnk, N» W. £ W. ; <fi*t«at from Macdono^li Bay eight (0) miiea j And about l«o (2) siltt off tborow The wet* tber was »«jf five at tba time, and tarj lit* tie im en. Di«un«tly »« die rock swish tbree a lidiStrc ajipeired to be artef arooai tl."

Publication Title: Border Watch
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: SA, Australia
CORONER'S INQUEST. [Newspaper Article] — Border Watch — 17 May 1861

CORONER'S INQUEST; An inquest was held on Tueday, 14 th May on the body of Margaret Bell Wallis, who died suddenly on the morning of Sunday last Through the absence of the Coroner C. J. Lyon, Esq., S.M., the case was presided over by Dr. E. Wehl.   The following Jury was sworn: —Alex- ander Mitchell, foreman Henry Brown,   Jobe Jobling, Ernest Knull, T. W   Burcham, Edward Ingram, Henry Vizard, Henry Norman, John McDonald, John C Turner. Albert K Varbey Charles Howard. The first witness called was Penelope Waits, sworn: I am living at     Mount Gambier. I kuew the deceased   Margaret Bell Wallis. I remember Satur-   day the 11th instant Was taken bad at my own house on Saturday afternoon. Complained of pains in the abdominal region. She afterwards went to the town- ship,and returned about half-past three,   We sent for Dr. Graham, as she complained very much. By a juror: This was ...

Publication Title: Border Watch
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: SA, Australia
Family Notices [Newspaper Article] — Border Watch — 17 May 1861

BIRTH. On May 6th, at Naracoorte, Mosquito Plains, Mrs. Joseph Carter of a son. DEATH. At Mount Gambier, of internal haemorrhage, Margaret Bell Wallis, aged 31, deeply lamented by a large circle of friends. —Liverpool papers please copy.

Publication Title: Border Watch
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: SA, Australia
English News. [Newspaper Article] — Border Watch — 24 May 1861

English News. Sir Charles Napier Missed in the House of ; Cummons.-^The front Ministerial bench below the gangway has a strange and unfami* liar look. That shortana squab form, that infirm andfeeble gait, that concentric attire, suggestive of perpetual summer, Were sought in vain, on Tuesday. Grim death ha^sura : njoned the " Old Saltand when Admiral Walcott,a night or two afterwards, uttered a few brief sailoMike expressions of sorrow > over the bier of one who was ever in Parlia* ment the friend of Jack Tar, and had done much to improve his position, the House re^ ponded by an approving cheer, which showed that, with all his faults, Admiral Sir C, jit pier was a favourite with the House, and th&t the navy is still our popular service. ^THE COTTOS AND THE SLAVERY QUESTION. An influential deputation from, the African Aid Society .waited upon Lo/d Palmeriton and John Russell on'Friday, for theputpose of iirgiDg their Lordships to appoint a con sular ageqt at Abbeokuta, the...

Publication Title: Border Watch
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: SA, Australia
NEW ZEALAND. [Newspaper Article] — Border Watch — 24 May 1861

NEW ZEALAND. X)he Kate Kearney bruits six days', later frcm Taranaki. The iuttlligence ia by no m eans cheering. The military force at New Plymouth is to Be.immediately reduced to 750 or 80Q. . General Cameron and staff leave for Auck land i>» a few days. The Niger has brought some unsatisfac tory information from the Waikato district. ; The Taranaki News says:-"In the outlying places ot Auckland, as here, the friendly natives have, it seems, given notice of mis chief brewing; and those who but the other : day said-"Stay where" yon are",*' now say, -Go, it is not safe lor you to stay." ; 'The movement of the troops seem la indicate that the war, if farther war is to be, will presently be transferred tothe North." The News adds, turning ~lo the prospects of the provinces in the posiiiou in ?which it appears likely it will be left t4 we see .nothing but -gl«.om. The past twelve months have sufficed for (he destruction of all that was valuable of property, and, by a fiction, we are ...

Publication Title: Border Watch
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: SA, Australia
x
Loading...
x
x