ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Meie Kodu = Our Home Delete search filter
Elephind.com contains 8,854 items from Meie Kodu = Our Home, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
8,854 results
"MIGRANDID" LOOBUSID TÖÖST. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 19 January 1950

"MIGRANDID" LOOBUSID TÖÖST. Ühe kohaliku Sydney ajalehe teatel loobusid 29 /Euroopa ' 'mi grant 'i" Põhja-Queenslandis sõja väe laagris töötamisest, sõites Towns ville'i linna. Kohalike politsei või mude poolt lubati neil ööbida koha likus politsei jaoskonnas. Tööst loobumise põhjusena nad tõid ette, et ei suuda töötada troopilises kuumuses, pealegi, kus nad peavad elama lahus oma perekonnist.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
EESTI INDIA AJAKIRJAS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 19 January 1950

EESTI INDIA AJAKIRJAS. Bombays ilmuv India merendusa jakiri "Oceanite" avaldas juuli septembri numbris (nr. -14, 1949) pika artikli Eesti üle ja tema oku patsioonide okasteist. Artiklis puududätakse muusea,s ka abistamispakti ja baaside ' 'tule musi," küüditamisi ja põgenike saa tust. Kaheksa hästiönnestanud fotot illustreerivad olulisi momente sisus. Väga "õpetlik" on pilt "vabast" hääletamisest Riigivolikogus 22. juulil 1940 a., kus pünäsödürid rivis-~ tuvad istungitesaalis. Kirjutis lõpeb Vabariigi Presi- \ dendi K. Pätsu pildiga ja lühida selgitusega tema saatusest. Artikli autor on sümpaatne hindu, laevaohvitser Mogus-liini aurikul "Mozaffari," milline laev möödunud aasta mais tõi ligi 1000 diipii pögenkku Lääne-Ajustraaliasjke. Mr. M. R. Bhagati artikkel algab kuulsa katkendiga Kalevipojast: ' 'Some day the time will come When all splinters shall burst into flames From both ends . . jne. Autor võrdleb Eesti rahvuseepost teiste; rahvuste ja India omadega; ning ihõningaile paral...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Sydneyst EESTI MEESKOOR AUSTRAALIAS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 19 January 1950

EESTI MEESKOOR AUSTRAA LIAS. teatab, et kooriharjutused toimuvad endiselt igal laupäeval kell 1 päeval Eesti Seltis ruumes. Koori täiendu seks vajatakse uusi lauljaid. Palu takse tungivalt" kõiki lauluhuvilisi koonduda kopri koosseisu. Eesti Vabariigi aastapäeva aktus peetakse Eesti Majas, laupäeval,- 25. veebruaril algusega kell 3 p.l. 'v Samal õhtul algusega kell 7.30' korraldab Eesti Selts kireva kavaga sestskondliku koosviibimise.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
HUKKUS INGLISE ALLVEELAEV. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 19 January 1950

HUKKUS INGLISE ALLVEE LAEV. Therase jõesuudmes sõitis Norra tanklaev "Divina" : otsia Inglise allveelaeva "Trueulendile." Saadud vigastuse tagajärjel vajus allvee laev põhja. Meeskonnast õnnestus päästa ainult 10 laeva,meest, kuna 65 hukkusid. Päästeõid raskendas tihe udu, millest tingituna isegi tugevajõulised helgiheitjad -suutsid vaevu valgustada vaid 50 meetrilist raadiust.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
KUUS UUT LASTEHALVATUSE JUHTU N.S.W.-s. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 19 January 1950

KUUS UUT LASTEHALVATUSE JUHTU N.S.W.-s. New South "Walesis registreeriti kuus uut laste haigestumise juhtu lastehalvatuse taudi, kusjuures viis haigestunuist elunevad Sydney äärelinna osades, kuna kuues on pärit maalt. Kokku on halvatustau di sellel aastal haigestunud 23 isi kut, milline ar.v on 14 võrra suurem möödunud aasta-'' haigestunute ar vust. Samal ajal on haigestunute arv -Viktoorias 25.. Kogusummas haiges tus möödunud aasta , jooksul Vik toorias lastehalvatuse taudi 783 isikut, millisest arvust 48 lõppesid surmaga..

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
AUCKLANDIT KIRI. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 19 January 1950

ÄUCKLÄNDIT ■ KIRI, - : ; . Uus-Meremaalt, AukiancTist kir jutab1 kaasmaalane: "Enne jõulupühi oli meil siin KNNÜ juures rahvusvahelise klubi '(jõulupuu, kus ka eesti segakoor esines. Koor polnud suur, kuid esi nes päris hästi ja sai guure aplausi osaliseks. Eestlasi elab siin hõredalt ja laialipillatult. Väikesel rahvusgru pil pole säärane hoogne seltskon naelu võimalik, nagu teil seal Syd ney'^, millest tihti lehes loeme. Aedades õitsevad punaste Õitega jõulupõõsad. Kodumaised toalilled hortensiad, fuksiad j.m. kastavad siin aedades sirelipõõsaste suurus teks."

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
PÜHA AASTA KÖIDAB TÄHELEPANU. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 19 January 1950

PÜHA AASTA KÖIDAB TÄHELEPANU. Paavsti poolt väljakuulutatud Püha Aasta väetakse vastu hardu musega kõigis katolikii maades. Sel puhul oodatakse. Rooma kuni kolm miljonit palverändurit. Väärib märkimist, et Püha Aasta ajel on isegi kaks tuntud Sitsilia mägestiku röövlit ennast annud politsei kätte.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
TAHETAKSE ÜMBERASUDA ROOTSI. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 19 January 1950

TAHETAKSE ÜMBERASUDA ROOTSI. Hiljuti külastas Saksamaa eesti laagreid tuntud naistegelane Helmi Mäelo. Registreeritud andmeil ta havad Rootsi ümber asuda ligi 4000 eestlast. Enamik registreeijaid on invaliidid, vanad, ja tööjõuetud, ke llel puudub võimalus ülemeremaa desse asumiseks. Helmi Mäelo külas käigu tulemusena on inimesi vallu tanud "Rootsi palavik." Kuid tõeliselt puuduvad siiski reaalsed väljavaated Rootsi ümbera sumiseks, sest Rootsi kiriku ring kondade poolt loodetakse üle tuua vaid vähesel arvul eestlasi.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 19 January 1950

: ,PHILIPS RAADIO ületamatu, kvaliteedilt. Agentuur—Nõuanne—Raadioparan duš Ü. LAUBE, 116 .Glenmore Rd., Paddington. Hinnad alates £18/15/-., Kaasmaa : lastele soodustused. Võtan vastu '• .. ".".'.j SÜGAV-PSÜHHÖLÖpiGrlLISI LÜH IANALÜÜSE 'eesti,, inglise ja saksa keeltes nendel isikutel, kes taotlevad enesetund mist, .eriti; ettevalmistusena abiellumiseks ja siirdumiseks avalikule elu-,, i . , kiltsolfit KINNITAN JA TEEN TÕLKEID inglise ja saksa keelde ja keelest. Kirjutan (ingliskeelseid kirju ametiasutuste, äriettevõtete ja eraisiku : i , v tega läbikäimiseks. , Täidan. tölliinisi ka., kirjalikult., • -v ^ BjR. ILMAR TAMMELO: ' Kõnetunnid reedel ja laupäeval.kell 3-5 p.l. \ \jLadw3Sö8!,'.-;^ei?bruari..lõpuni: 74 Wollstoneeraft (6-es jaani Centralist Horiisby poole, North Shore Line). • ;

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
JAAPANI PUNASED EI KUULA KOMINFORMI KÄSKU. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 19 January 1950

JAAPANI PUNASED EI KUULA , |f KOMINFORMI KÄSKU. ^J|ominformil oh .tekkinud,-raskusi ¥a Jaapani kömmunistiäe* ohjelda-' misega. Kominformi poolt on süü distatud Jaapani kommunistliku partei juhti Sanzo Nozaka't "gener alnaja liinia'st" kõrvale kaldumises. Neljapäeval, 12:ndal jaanuaril, motiveeris Jaapani kommunistlik partei oma seisukohavõttu järgmi selt: "Nozaka on üks tublimaid' pa trioote Jaapani rahva hulgas, olles võitnud rahva täieliku poolehoiu." Kominformi poolt süüdi mõistetud partei juht Nozaka on lubanud lä hemas tulevikus vastata kominformi süüdistusele.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
JUUT NŌUAB EESTI LAST OMALE [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 19 January 1950

jüüt:7nöuašieesti last omale Harukordsed sekeldused ön tek kinud Saksamaalt USA'sse emigree runud Täisi ja Sepal oma 9-äastase poja Toivo pärast. Nimelt on poja omaks tunnistanud juuditar Golda Klein, kes laeval oli ühises kajutis! -Sepaga. Teekonnal Bremienhavenist New Yorki Klein hakkas väitma, et Toivo Sepp on tema poeg Abraham, kes temalt olevat Vilnos omal ajal natside _poolt ära võetud ja hiljem edasi "müüdud." Laeval laskis ta lätlasest laevaarstil poisi läbi vaa data, kes leidnud poisil ka "ümber lõikamise" armi. Peale selle olevat ta Golda Kleini abikaasa "pee gelpildiks' ' kes surnud saktea KZ laagris. Tegelikult on siiski Toivo Taisija Sepa poeg,- kusjuures arstid, kes olid sündimise juures, asuvad Root sis. Toivo "ümberlõikamise" arm aga pärineb operatsioonist ühes saksa haiglas- ja on võetud , ette arstlikel ja mitte usulistel motiivi del," kui Toivo oli 4-aastäne. Viimast tõendas ka prof. Karell, kes saabus New Yorki samal laeval. £Tew Yorki saabumisel paigutati mõlema...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
LÖHE PUNASE HIINA JA VENE VAHEL. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 19 January 1950

LÕHE PUNASE HIINA JA VENE VAHEL. Viimaste Ameerika teadete koha selt on puhkenud lahkhelid punase Hiina juhi kindral Mao Tse-tung'i ija Stälini vahel. Lahkhelide põhju se"^ olevat Vene nõudmised Man churia võtmesadamate. ja Hiina põhjaprovfotjside järele. Vene põhjendab oma nõudmisi sõjalise abi andmisega Hiinale. Loo vutades Hiinale lahinglennukeid, sõjalaevu, relvi, öli, toitaineid ja sõjaväe ning õhujõudude instrukto reid, tahab Vene oma valdusse ka Hiina põhjaprovintse, kus leiduvat! uraaniumi. Ameerika vaatlejate vii maste teadete järele, keelduvad Aasia juhtivad kommunistid Moskva käskude ja korraldutse täitmisest.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
AUSTRAALIA KŌVERPEEGLIS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 19 January 1950

AUSTRAALIA KÕVERPEEGLIS Elasin pisitasa Saksamaa D.P. _ laagris ja oleksin vist edasigi ela mud, kui; mu elamist-olemist üks väike sündmus segi poleks, paisanud. iSain kirja., Tahab vist jälle raha, mõtlesin ümbrikult vennatütre nime üugedes ja jätsin kirja avamise tei jseks päevaks. Ega tüdruk minust just palju lugu ei pidanud. Nimetas mimd seljataga kitsipungaks, ihnus koiks ja koitanud vanapoisinüiaks ja levitas mu ebaõnnestunud kosjas ikäikude kohta laimujutte. Ainult ^rahahädas kirjutas, nimetades mind Jkalliks lelleks. Tuul puhus seekord aga hoopis teisest suunast, kuigi kiri algas tut tava rahanorimise kirja lausega. IMu noor sugulane kirjutas: ■"Kallis lell. Tead, see Austraalia 011 kõige toredam maa. Tutvusin . läbigäigulaagris konsuli ametni kuga. Joe on kõige toredam inimene maailmas. Ta siirdub oma kodu maata Austraaliasse tagasi ja lubab mind seal oma erasekretäriks võtta. IMu ärasõidupaberid on korras ja J.oe ootab mind Austraaliasse saa bumisel sadamasillal lilledega....

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
VENE MAANDUMISPAADID FORMOOSA RÜNDAMISEKS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 19 January 1950

VENE MAANDÜMISPAADID FORMOOSA RÜNDAMISEKS. Hiina rahvuslaste viimseks kant siks on Formoosa saar, mille rün damiseks käivad juba münda aega ettevalmistused kommunistliku Hiina sõja jõududel. Viimaste teadete kohaselt moo dustavad peatuuma Formoosa rün damiseks ettenähtud laevastikus vene sõjalaevad ja maandumispaa did, et teostada lähemas tulevikus Formoosale ettenähtud invasiooni, on Veine poolt .saadetud Foo chow'sse suurel arvul maandumis . laevu, mis olevad saadüd möödunud maailmasõja ajal Ameerikalt laenu irendilepingu alusel. Vene' laevas.ti kuüksuse-hulgas olevat nähtud ka ühte raske-ristlejat.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
VALEKAEBUSE ESITAJA GEISLINGENIS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 19 January 1950

VALEKAEBUSE ESITAJA GEISLIN GENIS. Geislingeni ERK esindus oa esi tanud palve laagri administratsioo nile, et laagrist kõrvaldataks koos1 perekonnaga Jakob Adamson, sünd. 24.05.1902 põhjusel, et vii mane on esitanud USA ametasutus tele anonüümse kaebuse ühe rahvus kaaslase kohta, süüdistades seda hulgalistes sõjaroimades ja valenime all elamises. Politseilisel juurdlusel tehti tunnistajate varal kindlaks, j et esitatud > süüdistus on aluseta. Adamson võttis valekaebuse esita mise omaks. Koos asjaosalise eemal damisega laagrist otsustati selgi tada, kas oleks võimalik küsimust esitada sõjaväekohtule arutamiseks. Jakob Adamson^ on Geislingeni asunud möödunud maikuus Baben-v hausenist ning esineb insenerina. Olemasolevatel andmetel on ta Sak samaale . asunud enne sõda ümbera sumise korras.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 19 January 1950

Kiriklikke teateid r Sydney Eesti Bv-Luterinsu juma lateenistus , on 90 G-bulburn St. Luterinsu kirikus pühap., 22.. jaan." kell 7 õhtul. Samal pühapäeval, 22; ■ jaan. algusega kell 3 p.l. on kogu,-, duse koosviibimine koguduse saali?,. 760. George St., sissekäik ' 'Parker Lane'st." Palutakse kõiki kaasmiaa* • lasi sellest osa võtta. Kavatsen lähemal ajal leeriõpetu sega algust teha. Neid noori, kes soovivad leeri tulla, palun kirikus enne või pärast jumalateenistust üles anda. Võib ka kirjalikult mulle, sellest teatadja aadressil: 96 Sailor's. Bay Rd., Fiat 2 Nprthbridge, Syd ney. On soovitav, et kõik Ev-Luteriu sulis ed eestlased ka koguduse liik>_ med oleksid ja nende, nimed kogu duse liikmete nimekirjas seisaksid. Palun lahkesti oma nimed ja aadressid mulle saata. Praost Fr. Stockholm Sydney Eesti ev-luterkisu . Jaani koguduse õpetaja. 29. jaanuaril korraldab Sydney Eesti Selts Eesti Majas KOHVI ÕHTU. Taritš eesti tantsuorkestri saateL > Algus kell 7 õhtul. Mr. George Kokk...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
ETTEKANDEID EESTIST. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 19 January 1950

ETTEKANDEID EESTIST. Viktooria Warrnanibooli linna sõjaveteraanide .ühing kutsus kaks kohalikus haiglas teenival; baltlast omale ettekandeid pidama, milles paluti' selgitada põhjusi, miks balt lased põgenesid ja millised olid elu tingimused Saksamaa D.P. laagrites. Ettekanne toimus detsembril algul. Ülevaate Balti riikide ajaloost, kultuursetest ja majanduslikkudest saavutustest iseseisvuse ajal ja sel lele järgneva kommunistliku rez hiimi aasialikest metsikustest andis lätlanna. Põgenemise raskuste, elutingi mustest kohta D.P. laagrites, põ genike vaimsete harrastuste ja väljarännu tingimuste kohta pidas selgitava loengu eestlanna Lygia Gabrel.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
PUNASED ÄHVARDAVAD AMEERIKA RELVASAADETISI [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 19 January 1950

PUNASED ÄHVARDAVAD AMEERIKA mELVASAADETISI Prantsuse kommunistide juhtidele on .antud idavõimudelt korraldus takistada kõigi abinõudega Amee rika , relvasaädetiste kohalejõudmist ja maha laadimist. Esimesed rel vasaadetised Ameerikast Euroopale peavad lähemal ajal jõudma Prant suse sadamasse. Kommunistid, ka vatsevad organiseerida streike. nii hästi sadamais, raudteedel, vabri kuis, sõjaväe arsenalides ja la dudes. Välisvaatlejate arvates on see suurimaks kommunistide offensii-: viks viimase kahe' aasta jooksul. Kuuldavati olevat ka teiste maade kommunistid organiseeritud juhuks, kui Prantsusmaale määratud relva saadetised peaks maha laaditama teiste maade sädamais. A- Prantsuse siseministri Jules Moch'i poolt on igaks juhuks mobi liseeritud politsei . jõud niihästi Pariisis kui provintsis, et vältida kommunistide poolt ähvardavat se gadust Ameerika relvasaädetiste .päralejõudmisel. i .i . ■ , .Need oleks esimesed relvasaadeti sed 300 milj. naelsterlingi väärtuses, mis nähtud ette l...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Välispoliitikat [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 19 January 1950

VätišpoUitifcäi ■; i Juba mõnda. aega üldise huviga oodatud Briti parlamendivalimised jon/nüüd välja kuulutatud. Inglise rahvas läheb hääletuskastide juurde 23. veebruaril, et viieks aastaks valida 625 saadikust koosnevat Alamkoda, kus töölisparteil ehk sot sialistidel 1945 a. saadik oii olnud rohkem kui absoluutne enamus- Na gu Uus-Meremaal ja Austraalias, tuleb ka Briti valimistel otsustami sele ^märksa rohkem kui ainult ta valine parteiline valimisvõit. Vasta . misi seisavad kaks diametraalselt erinevat majanduslikku ja poliiti list .süsteemi: eramajanduslik ja sotsialistlik, või teiste sõnadega— demokraatia ja Karl Marxi ideoloo gia. .Ennustused valimistulemuste kohta or seni olnud väga tagasi hoidlik iiu ja mitte just optimistli kud konservatiivide seisukohalt. Teataval määral peetakse oluliseks "valgekraeliste," s.t. büröoteenistu jate hoiakut, kes eelmistel valimistel töölispartei võidule olevat mõõdu andvalt kaasa aidanud. Perenaistele, kes valusalt kannatavad igasugu kitsen...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
HIIGLASLIKU LÖHKEJÖUGA POMM. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 19 January 1950

HIIGLASLIKU LÕHKE JÕUGA POMM. . Juba mõnda aega 011 Ameerika "Äätomieirörgiä teoksil. uurimused uue hiiglasliku löhkepõuga pommi tootmiseks, mis oma lõhkevoimelt on 10.000 korda tugevani aatompommist. Kui äatomr pommi iõhkevõime saavutati aatom ite laiali paiskumise jõust, siis uue hüdrogeen superpommi lõhkevõime saavutatakse aatomite koondami sest. Senini on superpommi tootmist takistanud selle hind ja arvatav kohutav hävitustöö, mis tekih pom milöhkemisel. Ühe superpommi hind on kalkuleeritud 40 miljardi dol larile. Ameerika ; ajalehe "Washington Post'i teatel 'on oodata president Truman'ilt veebruari keskel hiiglas liku eelarve esitamist kongressile superpommi tootmiseks.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
x
Loading...
x
x