ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Meie Kodu = Our Home Delete search filter
Elephind.com contains 8,854 items from Meie Kodu = Our Home, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
8,854 results
EMAKEELE TÄIENDUSKOOLI. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 12 January 1950

EMAKEELE TÄIENDUSKOOLI. õppetegevus pärast pühade vahea egg. algab 21. jaanuaril kell 2 p.l. Õppetegevuse kindlama aljise loo mise huvides palutakse lapsevane maid, kes oma lapsi viimasel laste vanemate koosolekul (18. dets.) ega pärast pole registreerinud, seda enne õppetegevuse algust sooritada.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
ANNETUSI EESTI RAHVUSFONDILE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 12 January 1950

ANNETUSI EESTI RAHVÜSPON DILE. ' Eesti Rahvusfondi peasekretär saatis . "Meie Kodu" toimetusele isikute nimekirja, kes on .vabasta nud annetusega Rahvusfondile end 'isiklikest jõulu- ja uueaasta õnne-, soovest. Nimekiri sisaldab ligi 400 isikute, organisatsioonide ja pere kondade nime. Sellist suurt, nime kirja pole ltieil .kahjuks võimalik lehes avaldada ruumipuudusel. Säi-. litame selle nimekirja toimetuses ja soovijail on võimalik sellesse pilku heita'. - \

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Teadmiseks kunstkäsitöö harrastajaile [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 12 January 1950

Tšadrmseks kunstkäsitöö harrastajaile Meie rakenduskunsti ja käsitöö harrastajaile järgmiseks, esinemise võimaluseks on 1.^—12; aprill 1950. a. peetav Sydney Royal Eastern Show. Kui esitame sellel võimali kult koguka välimiku nägusaid käsitöid ja saame rohkesti kõrge maid auhindu, siis on see näitusel' esinejate tuleviku ja meie rahvuse tutvustamise seisukohalt suure tähtsusega. . Et vajaduse korral nimetatud näituseks veel midagi valmistada, selleks on veel tükk aega, sest tööd tuleb näituse büroole teatada 1. vee bruariks ja kohale saata hiljemalt 15 märtsiks 1950. a. Näituse kodu- ja käsitööde osa kond on jaotatud amatöör- ning üldosakonnaks ja moodustab 150 klassi. Amatöörosakonnas - võivad esineda isikud, kes ei tooda näitu sele esitatavaid töid müügiks või muuks majanduslikuks otstarbeks. Üldosakond haarab amatööre ja majanduslikke tootjaid. Iga esineja võib esineda vaid ühe tööga igas klassis. Näitusel esinemise üldtingimuseks ön, et exponaadid peavad olema: 1) väljapaneja en...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
EESTI KANÄKASVATAJAIL KÜLAS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 12 January 1950

EESTI KANÄKASVA TAJA1L KÜLAS Hallist suvetaevast nõrgus udu vihma kui astusime Blaektowni jaama perroonile uue aasta hommi 3cül. Hoolimata dr. B-i 100 mrt. jooksu stardist õnnestus Aussiel nä kata meie niiiia alt jaama ainus taxi ja nii olimegi kuival. Õnneks tuli arukamail meie hulgast idee helis tada eesti kanafarmerile Black Itownis—kas ei leiduks sealpool kättesaadavas kauguses mõni veok, .mis transpordiks sihtkohale mei<? viieliikmelise seltskonna. Vaevalt <©3i möödunud veerand tundi, kui. niiele ülimaks meeleheaks, saabitski sõiduk. Surusime sügavas tänutun (ües 'kätt vastutulnud sõidukiomani kule, vana. tubli eesti ma j andus in ehe pojale, kes äkki üllatas meid •lausega "Sorry, I don't speak Es tonian." Kohale jõudes koitis meie tähel epanu eesti kanafarmeri hästikorras tatud iluaed ja puhtus, hoonete ümli •xuses, mis kõneles omaniku sünni ; pärasest ilutundest.:" Järgneval ju tuajamisel selgus, et 'niihästi kana-, farmer S. kui tema naaber A. kuulu-. ]...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
MELBOURNE'I ÜLIKOOLI TUNNUSTUS EESTI TEADLASELE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 12 January 1950

MELBOURNE! ÜLIKOOLI TUN NUSTUS EESTI TEADLASELE. Melbourne ülikool määras eesti õigusteadlasele ja filosoofile Dr. Ilmar Tammelole stipendiumi järg miseks aastaks teadlusliku uuri mustöö jatkamiseks õigusefilosoofia ja-teooria alal. Dr. Tammelo saabus Austraaliasse 1948. a. juunikuus Valitsuse töö kohustuse alusel. Varem ta töötas dotsendina Heidelbergi ülikoolis Saksamaal õigusfilosoofia ja -teooria alal. Töökohuslasena Aus traalias ta saadeti metsa, kus hai gestus raskesti ja tal tuli viibida haiglates enam kui pool aastat. Õigusteaduse alal on Dr. Tammelo kadunud Prof. Jüri Uluotsa ligi maid õpilasi, samuti 011 ta äsjasur nud saksa väljapaistvaima õigus filosoofi Prof. Gustav Kadbruch'i otsene õpilane. Puht filosoofia alal on tä rakendanud mitmeid Briti filo soofi Bertrand . Russell'i ideesid Õigusteoreetiliseks tööks ja, võitnud selle kui ka teiste väljapaistvate filosoofide ja õigusteadlaste tunnus tuse mitmetel, maadel. Praegu töötab Dr. Tammelo Syd neyd "Meie Kodu" toimetuse ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Pea vastu HENRIK VISNAPUU. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 12 January 1950

Pea vastu HENRIK VISNAPUU. Sa sündisid tules ja tões, mu murelik Maarjamaa. Taevalagi oli tahmas ja nões ning leekides külad ja laas. Suitsujugasid ristati taeva heitis aastasadade tuul. Kui lapsesaamise vaevas sul verre hammustet huul. ' Ja aastatuhande higi kui janune ruhmikus jõid. Kuid. tõde jäi sinu ligi ka siis, kui sind pikne )õi. Kokkupigistet puserdi hambad—. kangekaelseni su tõemeel. Sinu mõtted kui kaljukambad maha langesid teiste eel. Aastatuhanded ori sinu kätes, pea vastu, rahvas ja maa! Eestis voolab su eluläte. Hoia kinni! Niikaua kui saad!

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SADAMATÖÖLISTE STREIK KOLLITAB. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 12 January 1950

SADAMATÖÖLISTE STREIK KOLLITAB. Teisipäeval 3. jaan. loobusid Syd ney sadamas 200 sadämatöölist tööst, põhjendades oma sammu as jaoluga, et laeva esmaabi ametnik ei olevat sadamatöölist ametiühingu liige. Keedel, 6. skp. järgnesid 200 streikijale veel 4153 Sydney sada matöölist. Ka Port Kembla ja Ho barti sadamatöölised järgnesid Sydney eeskujule. Tulemuseks on, et Sydney sadamas ootavad 69 laeva. laadimist ja ümmarguselt 6000 sada matöölist on keeldunud tööst. Sadamatööliste streik seatakse asjaomaste asutuste poolt ühendusse ülemaailmse kommunistide streigi kavaga, mille eesmärgiks on; laos tada Vaikse ookeani edela osa kau bavahetust ja laevaliiklust. Eelda takse, et meremeeste ametiühingu kommunistlik sekretär E. V. Elliott, kes külastas hiljuti kommunistlikku Hiinat, sai vastavad juhised komin formi niiditömbajailt. Sadamatöölised oma massmiitin gul 9. jaan. otsustasid lõpetada streigi 10. jaan. - Viiulikunstnik R. Avasalu tuhas tatüd põrin •, jnaeti 13. >110v.. ümber (xeisl...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
ÖHUMARSSALLI POEG HUKKUS LENNUÖNNETUSEL. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 12 January 1950

Ö||P§AItSS^ Neil päeval hukkus Inglismaal" öhumarssall lord Tedderi kasupoeg: —lennuväe kadet Alästair Setort Hamilton-Blaek. See on järjekorrast kolmas lennuÕnnetus õhumarssalli perekonnas, mis lõppes surmaga. Teise maailmasõja ajal hukkus vae-1 nulennul Saksamaale õhumarssaäl Tedderi vanem peog , raskepommi taja lendurina. 1943. a. sai lennuõn netusel surma öhumarssall Tedderi abikaasa ja nüüd-kasupoeg.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Canberrast [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 12 January 1950

Canberrast Canberra eestlaste ühine jõuluõhtu korraldati 16. dets^ kohaliku YWCA ruumides. Sellestv võttis osa Can berra eestlaste pere pea sajaprot sendiliselt. Peale jõuluevangeeliumi ettelugemist, mille esitas väga mee leolukalt H. Mölder, oli õhtu kavas veel ühislaule, H. Mölderi meeskvin \eti ettekandeid ja ühismänge. * Jõulukõne pidas Jaan Simm, kes meenutas neid rahvuskaaslasi, kel lel pole antud võimalust jõulude pi damiseks ning peavad jõulupühi yastu võtma vägivaldselt eraldatu ina omastest ja perekondadest. Kohe selle järele ilmus jõuluvana kuuske asendava kahariku männi juurde, mis oli kaunistatud. Jõulu vana jagas l?a kinke ja sai eriti meeleoluka vastuvõtu laste poolt. Selles osas esines A.. Rebane, kes juba 20 aastat on jõuluvana ''tei nud." Kutsutud külalistest võiks mär kida austraallasi—YMCA sekretäri Mr. Black 'i ja YMCA sekretäri Miss Owen'it, kes 011 suhtunud suure Poolehoiuga eestlaste ellu. ★ H. Mölderi meeskvintett, millesse kuuluvad peale tema veel A. Tislas...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Henrik Visnapuu 60 aastane [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 12 January 1950

Henrik Visnapuu 60 aastane Kuuekümne aasta pikkune elutee j neljakümneaastane luuleta j ateekond —need on tähised, mis sunnivad peatuma 1950. a. künnisel iga eest last Henrik Visnapuu isiksuse juures. jKui 2. jaanuaril 1890 (U.k.j.) Hen rik Visnapun alustas oma maist snätka kusagil Tartumaa sopis mõlsateenija pojana, siis temale lähedalseisvad vaevalt küll suutsid \kujutella, et seda meest nimetab kord eesti rahvas oma suurimaks isamaaluuletajaks peale Lydia Koi dula. Henrik Visnapuu kui luuletaja nimi saa -ülemaaliselt kuulsaks 1917/18. päevil, mil Siuru kirjan duslik rühmitus pälvis seltskonni tähelepanu. See oli' elumeelne Amo rese luule, mis tegi noore luuletaja tileöö kuulsaks. Kuid üksikud selle kogu luuletused olid kirjutatud juba rida aastaid varemini. Vahepealsed 40 aastat sisaldavad ilusaid tulevikulootusi ja nende lootuste täitumist Eesti omariiklu ses. Kuid nad sisaldavad ka rohkesti .pettumusi, raskusi, lootuste luhta minekuid ja otse üleinimlikke kan natusi, mis on tul...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
LÄÄNE-AUSTRAALIAST Kuumad Jöulud. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 12 January 1950

Kuiima^pöulu^^ i Esimesed kuirmad ^p^va^lfäaiil"* ^Austraalias algasid jõulu-eelsel ■nädalal, iilileHeriuom&etfer iiile:; >WOj. jkräädiw varjus1 niäitas;" l:!;jaä:nuar.ili pii; ?Northamiss > f ;110.f kraadi: i ja ' uus / faastä. algas u suure i -ihigistamdsegav i •: l ' Perfchiš • valgus inimesi ^massiliselt' jrannikuilev Pühades taliea^aksv saaf : bus siia ka palju^eestlaSsi,;'iNmigari-'« iilist ^iütiuseas ' peagu .^arjaprotsendiliK feelt.'- ' V '' Ehituslubadel. ja seostatud ehituskitseuduste kaotamine Lääne-Austraalias on sel aastal teoks saamas, nagu see on Ida-riikides. Nii võib loota, et vaba ehitustegevuse kaudu senine väga terav korterikriis ajajooksul lalie neb. Praegu maksavad elamud vabä müiigil-ajalehe kuulutuste alusel— 1500 kuni 3000' naela. Ehituskrnu tide hinnad olenevad linnaosast, asendist ja maastikust, kõikudes 25 kuni paarisaja naelani. Nende nor inaalsuuruseks on neljandik kuni pool aakrit. !%j■ t. I |iaa^|-Atistraalia f suurim päevaleht'. "The We...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 12 January 1950

IGA EESTLANE TELLIB ENDALE "MEIE KODU.'*

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Sydneyst JÖULU JA VANAAASTA SÖNUMEID. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 12 January 1950

Sydneyst JÖULU JA VANAAASTA ' SÕNUMEID. Sydney Eesti Seltsi poolt 18. dets.: läinud aastal korraldatud laste jõulupuu kujunes suurimaks jõulu avataktiks, millest võttis osa üm marguselt 300 inimest. Päevakohase jõulukõne pidas õpetaja Friedrich Stockholm, millele järgnesid laste ettekanded. Deklamatsioonina esi tatud jõulumeeleolulised eesti luu letused; tõendasid, et meie äsja ellu kutsutud täienduskool 011 teinud tõhusat tööd mudilaste keskel. LÕ {pufks tuli jõullufvana oma tradit siooniliste kinkidega, tuuest 'ülla tust ja rõõmu noorteperele. j Teiseks avalikuks jõulupuuks oli .Sydney Eesti Baptisti Koguduse, poolt 17. dets. õhtul Central Bap tisti Kirikus korraldatud jõulupuu. Peeti pidulik jõulu jumalateenistus Dr. E. V. Peipman'i juhatusel; Um-v bes 20 liikmeline segakoor I. Talli" juhatusel kandis ette 4 koorilaulu. Ka lapsed esitasid jõululaule ja dek lameerisid salmikuid. Jõulukõne t dega esinesid J. Peipman ja CL Proos. Enamik Sydney eestlasi veetis jõuluõhtu kodus, kitsam...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
ADELAIDEST. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 12 January 1950

ADELAIDEST. , Adelaide eesti rahvatantsu trupp, esines 26: dets. koos teiste rahvuste rahvatantsijatega Glenelgi ranna-; karnevalil.. Samas esines ka eesti, tsirkuseartist Fred Will oma popu laarse numbriga lõdval köiel. Eestlaste ühine jõuluõhtu, mis. oli kavatsetud pidada 25. dets. jäi ettenägemata takistuste tõttu; pida mata.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
EESTLANE KUNSTIÜHINGU LIIKMEKS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 12 January 1950

EESTLANE KUNSTIÜHINGU LIIKMEES. Eesti kunstniku Gunnar Neeme tööd Albury kunstinäitusel said hea arvustuse osaliseks ning kunst lik võeti Victoria kunstiühingu liikmeks. Gunnar 'Neeme asus koos pere konnaga Bonegillast hiljuti avatud West Sale'i püsivlaagrisse, kuhu sai koha bürooametnikuna.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 12 January 1950

MEIE KODU. Austraalia eestlaste nädalaleht. Peatoimetaja Juhan Viidang. 'Vastutav toimetaja ja litsentsiaat Ilmar Raudma. ' Toimetus ja talitus: Estonian House,. 141, Campbell Si, Sydney, N.S.W» Telefon MA 8009. Üksiknumbri hind '.sh" 1/-. Aadressi muudatused s sh 2/-. Tellimishinnad: 3 kuud sh 13/-y, 6 kuud £1/6/-, 12 kuud £25/10/-. v : Kuulutuste hiönäd: sh lQ/-tollr. tekstis 50% ja esiküljel 100% kallim. Omaste—ja tööotsimise, ning korteri, otsiiniše jat korteri pakkumise küiilu-: tused 6 d. sõna; Publicity (1938) Press Pty. fctd,7 Regent Št., 71-75? .

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Family Notices [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 12 January 1950

AVALDAN TÄNU     kõikidele tuttavatele ja sõprad ele nende         rohkearvuliste õnnesoovide, tervituste ja kingituste eest, mis olid saabunud minu 50. aasta sünnipäeva puhul.      L. ERIKSON.             Teatan käesolevaga, et minu aadress alates 12.1.1950 on järgmine: 74. SHIRLEY RD., WOLLSTONCRAFT.     (5-es jaam Centralist Hornsby poole North-Shore Line)                       DR. PELIX RUUT, Sisehaiguste eriarst.                                                 &am...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
RUSSIFICATION IN ESTONIA [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 19 January 1950

Rl'SSIFICATION IN ESTONIA In all the Soviet-dominated areas -the Soviets are making great ef forts, to get a grip, on the rising ^generation, brushing aside the middle-aged and older citizens as .hopelessly infected .with "Western ideas and unsuitable for re-educa tion. The same Soviet attitude pre vails also in the ^Baltic countries. A good idea of Communist educa tion may be derived frdm along pro grammatical article of A. Raud, Soviet Estonia's minister for edu cation, published in RA.HVA HAAL (No. 201; 1949) at the beginning of -the present scholastic year. ^Vriting on the .usual Soviet ■"dialectical" pattern,. A. Raud first enumerates the achievements •of the Soviet Estonian school, then devotes the greater part of his .article to the castigation of defects .and winds up with the pious hope (one paragraph) that the shortcom ings will be avoided in fhture if the directives of the Party and Comrade Stalin are carefully fol lowed. Stating that the mission of, the :school is "to ed...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
AUSTRAALIA JET POMMITAJAID EHITAMA. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 19 January 1950

AUSTRAALIA JET POMMITA-' JÄID EHITAMA. Neljapäeval 12. veebr, teatasid Austraalia - õhujõudude minister T. W. "White ja varustusminister R. Gr. Casey, et Austraalia hakkab Fisher men's Bendi lennukitehases Vic torias ehitama jet (diiüs) pommita jaid Canberra." Düüspommitajaid hakatakse ehitama seniste Lineoln pommitajate asemel. Ohuminister "White seletuse ko haselt asutakse düüs-pommitajate ehitamisele niipea kui võimalik. Minister ei fikseernud lähemalt töö algust; ' Teatavasti' on Inglise düüs-pommi- ' taja "Canberra" maailma k|iir\ec maid pomimtajaid, olles ühe valis vaatleja arvamise järele sama kiire Ikui inimmõte. ^

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
TIPP-KOMMUNISTID KUTSUTAKSE KORRALE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 19 January 1950

! TIPPKOMMUNISTID KÜTSU ! TAKSE KORRALE. Poliitiliste vaatlejate tähelepane kute järele 011 kolm juhtivat Aus traalia kommunisti, kaasa arvatud ka partei prseident R. Dixon, partei poolt "korrale kutsutud." .Peale Dixon'i on korrale kutsutute hulgas ka sadamatöölitse ametiühingu peasekretär J. Healy, ja sama ame tiühingu abisekretar E. Roäch. Mõned teavad kinnitada, et koln^ eelnimetatud partei tuusa olevat ise gi välja heidetud. On arvamisi, et ülalmainitud ' 'korralekutsumine''' on lihtsalt partei suitsukate. ^

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
x
Loading...
x
x