ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Meie Kodu = Our Home Delete search filter
Elephind.com contains 8,854 items from Meie Kodu = Our Home, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
8,854 results
Jōulud 1939... 1940... 1949 [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 22 December 1949

Jõulud 1939... 1940... 1949 Õhturahu laskus üle lumiste väljade. Kuusemetsa sakiline müür sulas ühte tuhmi taevaga. Hääletu vaikus valitses , lumise maastiku . kohal. Kuid siis puhkes külades ja talveteedel elu. Tulesilmad süütusid taluakendes, reejalased kriiksusid, kasukassemähitüd inimesed poeta sid end kitsaisse saanidesse või laiadesse "kanakorvidesse" ja kiri kusõit algas. Ka linnades oli puhkenud elu neontulede süütudes. Rohkem kui tavaliselt täitusid kirikud inimestest sellel 1939. a. jõuluõhtul. v See oli meie oma Iseseisva Eesti jõuluõhtu ja keegi ei aimanud veel siis, et ta jääb selles viimaseks. Veel süütusid küünlad jõulukuus kedel, kuid igaüks meie hulgas tundis oma sügavaimas sisimas, et miski on muutunud. Jõulurahu hõljus endiselt lumitanud väljade ja tuhmide metsade kohal. Kuid midagi võõrast ja ähvardavat lasus ümb ritsevas Õhus. . Meie ei olnud enam üksi oma isademaal, vaid vägivaldse abista .mispaktiga sisse toodud võõrad väed istusid oma baasides, ja nende ka ' ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Bathurstist [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 22 December 1949

Bathursiist ii Avalikkuses suurt tähelepanu äratanud dipii' laste kõrge surevus prötsöndi^ vähendamiseks teekonnal Euroopast Austraaliasse ja hiljem kohalikes ; ; läbikäigulaagrites, . on nüüd;.i hakatud teostama suuremaid etteväatusäbinõusid. Nii on parane nud • toitlustus Itaalias, kus lastele antakse: rasvaineid,: puuvilja ning muid aiiieid lisanormiks. Pika mere reisi vältimiseks on hakatud ka toi metama perekondi väikeste lastega lennuteel Austraaliasse. Nii, saabus 6 ;dets. Bathuršti üle Sydney 55 IRO immigranti Napölist esimese transpordina./ 3. jä 7. dets. saabus kokku •, 66 isikut lennuteel Mlipiijii delt, nende hulgas ka 3 eestlast; ? >' ■ ' Viimasel ajal on hakatud nõudma omal erialal tööle' tehüilisehafidiii sega isikuid. Nii siirdus hiljuti; omal kutsealal tööle ins. Oskar "Kar lov. Mitmed on ^iga ka omal älgar tusel otsinud vastavat tööd ning neil päevil siirdus sel kombis! tööle üks maamõõtja. Bathuršti laagri' direktor valis senisele-immigratsiooni minister. A. Ca...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
INGLISMAA EHITAMA UUSI AATOMRELVI. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 22 December 1949

INGLISMAA EHITAMA UUSI AATOMRELVI. Inglismaa ja Ühendriikide vahel käivad praegu läbirääkimised uute aatomrelvade tootmise suhtes. Kava järgi Ühendriigid toodaks aatom pomme kõikide LäänevÕimude tarvis, kuna Inglismaa hakkaks tootma muid uusi aatomrelvi, mille arenda misel Inglismaal on tehtud olulisi edusamme. .

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
TÄNUAVALDUS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 22 December 1949

Eesti Abistamise; Komitee avaldab siinkohal . suurimat tänu kõigile rahvuskaaslastele, kes arvurikkalt külastasid 11.. dets. toimunud " Jõulu-laata" Eesti Majas. Puhas tulu üle 57 naela laekus Komiteele ptmdustkannatavate kaasmaalaste abistamiseks. * x - Erilist tänu ja lugupidamist avaldab Komitee " Jõulu-laada" ja Kunsfi-näituse mõtte algatajale jär teostajale hra. Aug. Jakobson'iie, kes' selliseid üritusi on korraldanud mitmel möödunud aastal. Tänavuse näituse eriline õnnestumine oli tingitud ka suurel määral hra. A. Jakobson'! poolt valitud tublidest kaastöölistest korraldavas toimkon nas. '• A. Lond E,A/ Komitee Esimees.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
ÜHENDRIIKIDE ABI SAKSAMAALE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 22 December 1949

ÜHENDRIIKIDE ABI SAK SAMAALE. Lääne-Saksamaa kirjutas 15. det sembril alla oma esimesele rahvus vahelisele kokkuleppele. See kuju tab endast kahekülgset Marshalli Abi lepingut Ameerikaga. Leping kohustab Saksamaad töö tama koos teiste Marshalli Abi maa dega "Euroopa majandusliku ene serahuldaviise sihi saavutamiseks."

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 22 December 1949

HÄID PÜHI JA ÕNNERIKAST UUT AASTAT , soovib kaasmaalastele ja naaberorganisatsioonidele SYDNEY EESTI SELTS "EESTI KODU LINDA" Kaasmaalastele, organisatsioonidele ja ettevõtetele, kes möödu : I nud aastal heatahtlikult aitasid kaasa meie tegevuses ja ees- v , märkide saavutamisel, soo-vime r RÕÕMSAID JÖULU PÜHI ja ÕNNERIKAST UUT AASTAT' EESTI ABISTAMISE KOMITEE SYDNEY'S. ; RÕÕMSAID JÕULUPÜHI JA ÕNNELIKKU UUT AASTAT EESTI KIRJASTUS ORTO LIIKMETELE JA RAAMATUSÕP RADELE SOOVIB ESINDAJA AUSTRAALIAS, GEORG SECK, NORTHBRIDGE, N.S.W. &ÄID PÜHI ^ ÕNNERIKAST ; jjvi^AAmAT ■ soovin oma tellijaškonhäle. ' rätsepmeister ; ' 11499 ülawarra ltd,, Manickville SYDNEY EESTI BAPTISTI. KOGIJOTSE JUMALATEENISTUSED / Igal Pühapäeval kell 11. e.l i / (2-sel korral) / :,u ; Y.W.C.lA. Building, 189 Liverpool Street, Sydney " Igaüks TERETULEMAST! , TEADAANNE •> Sydney Eesti Seltsi , . V RUUMID JÄ EINELAUD ON . ; SULETUD ' jõululaupäeval, 24: dets. kella ,4-fet p.l. kuni 26. dets. hommikuni. MEIE KO...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Bonegillast [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 22 December 1949

vrBonegillast kirjutatakse meile ! ''Kuna me ,igas ''Meie, Kodus'' loeme uudiseid "Bathurstist, siis" ei tahaks ka mainimata jätta Bone gilla,' Bathursti sõsarlaagri elu. .Elab - ja. töötab seal ligi kaheksa kümmend .kaasmaalast. Mis nad seal teevad ja v miks me pole nen dest: "varem kuulnud, seda näeme Icöhe. Bonegilla eestlased kuuluvad mitmesse "eriklassi." See vahest ongi põhjuseks, miks ei tunta üksteist alati. Kõige enam, umbes 40, teenib köökides, moodustades sellega ■"eriklassi." I£äiakse üksteisega läbi ja teistest ei taheta palju teada. Kuus neist on rühkinud oma visa töö ja eesti tublidusega sheffi koh tadele, hoolitsedes juhtivama vast saabunud emigrantide kõhumurede ■söest. Teine suurem grupp on autojuhid; neid on umbes kümme. Kõik nad •on rahadega mehed ning nende ainus mure on suurendada pangaar veid. Üks neist on juba autoomanik, ning teistel mõlguvad ostumõtted jpeas. Kõige kõrgemaks "klassiks" 011 Taürooametnikud. Nemad "lihtrah vaga" palju tegemist ei tee. Selle t...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
KOMMUNISTIDE VÄED HIINA LÖUNAPIIRIL. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 22 December 1949

KOMMUNISTIDE VÄED HIINA LÕUNAPIIRIL. Möödunud näd.alai laiendasid Hiina kommunistid oma kontrolli Tiibeti, India, Burma ja Indo-Hiina piirialadel. Kommunistide ala järsk suurenemine oli tingitud as i jaolust, et suurte lõunaprovintside kubernerid läksid üle kommunistide poolele. Kommunisitd möönavad, et nende j uus riik on suurtes majanduslik kudes raskustes.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Oma asjus [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 22 December 1949

Oma asjus Aasta lõppedes avaldab "Meie Kodu" südamlikku tänu kõigile, kes teda 011 annetustega toetanud. Paljude kaasmaalaste seas valit seb arvamus, nagu oleks "Meie Kodu" mingi äriettevõte või äriet tevõtteks kujuneda tahtev ettevõte.; :§ee pole aga nii. "Meie Kodu" on Austraalia eestlaste rahvuslik üri tus, mille sihiks 011 süvendada siin võõrsil asuvate eestlaste ühistunnet ning kokkukuuluvuse teadvust, .säi litada sidet eesti r ah vu sgruppide ga znujal maailmad ja aidata kaasa, _et •ei ununeks meie emakeel ja rahvus lik meel võõral maal. Edasi- tahab •*-Meie Kodu" abistada kaasmaälasi •uustulnukaid uutes oludes kohane misel ja sisseelamisel sel inoelr et meil poleks tarvis loobuda oma se nistest parematest tõekspidamistest ja- harjumustest ja ära salata' oma paremat mina. "Meie Kodti" toimetuse ja tali tuse , töö 'toimub tasuta—vabataht likkuse alusel, väljaarvatud toime tuse sekretär, keda -õnnestus, tööko hwslasena hankida madalapalgali sena. Ei saa jätta tunnustamata toi me...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
PRANTSUSMAA KÄRDAB PUNASTE VÖITU INDO-HIINAS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 22 December 1949

PRANTSUSMAA KÄRVAB PUN ASTE VöITU INDO-HIINAS. . Prantsusmaa esitas Ühendriikidele tungiva abipalve sõjalise abi f. saa miseks, et võidelda kommunistide vastu Indo-Hiinas. Ön karta, et Hiina kommunistlikud väed alusta vad peatselt sissetungi Indo-Hii nasse, et ühineda selle kommunistide juhi Ho Chiminhiga*võitlusse Prant suse administratsiooni vastu. • Prantsusmaa abipalves osutatakse, et Indo-Hiina kaotamine jätaks Hongkongi, Malai ja Indoneesia valla kommunistide rünnakule ja ähvardaks Austraaliatki.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
RAADIK VÖITIS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 22 December 1949

RAADIK VÕITIS. : Pärast pikemat vaheaega esines Anton Raadik jälle ' poksiringis. Tema vastaseks oli Tony di Miconi,! kelle võitis 10-ringilises tulises, matshis punktidega, olles kindlalt, parem. : .

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
"JAAPANLASI VÖIB USALDADA." [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 22 December 1949

"JAAPANLASI VÕIB USAL DADA." ' Kindral MacÄrtliur on aväldänud arvamust, et Jaapan on nüüd õigustatud suveräänse' rahva ene sest-lugupidamisele. Kindral on veendunud, et aeg on saabunud, mil jaapanlasi võib usaldada ja et liitlaste okupatsioon Jaapanis on suurel määral täitnud oma ülesande.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 22 December 1949

Kiriklikke teateid Sydney Eesti Ev. Lüteriusu juma lateenistused 90. Goulburn St. kiri kus on järgmiselt: . Jõuluõhtul, 24. dets. oü liturgiline jumalateenistus kiri-; kus kell 8.30 (pool üheksa) õhtul.; Esimesel jõulupühal, 25. dets. kell 7 Õhtul jumalateenistus kirikus. Teisel 1 jõulupühal, 26. dets. kell 2 p.l. juma lateenistus Thirlmeres. Vana-aasta õhtul, laup, 311. dets. on jumala-; teenistus kirikus kell 8.30 (pool üheksa) õhtul. Uus-aastäl, pühap. 1. jaan. on ki rikus - kell 7 õhtul jumalateenistus armulauaga. Armulauale võib kirju tada kirikus enne jumalateenistust kelia 6 p.l.» alates. Koguduse jõulupuu korraldatakse koguduse paalis, 760. George St., sissekäik "Parker Larie'st" (Cen tral Hall) Jõuluõhtul, 24. dets. kell 5 p.l. Öp. Fr. Stockholm. Sydney Eesti Filadelfia koguduse jumalateenistused Phillips Hallis, York St. 1 (Sydney suure silla juures) on—esimesel jõulupühal, 25. detsembril keli 4 p.l. ja uue-aasta päeval; 1. jaanuaril kell 4 pX Juma lateenistust kaunistab l...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
KOMMUNISTLIK "PUHASTUS" PRANTSUSMAAL. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 22 December 1949

KOMMUNISTLIK "PUHASTUS" PRANTSUSMAAL. Äsjasel rrantsuse iLommumstiiKu Partei Keskomitee< kooselekul otsus tati parteist välja heita kõik "välis maa provokaatorid ja . agendid." Väljaheidetuid süüdistatakse • ka "titoismis" ja partei joonest kõr valekaldumises. Pariisis peetakse isegi võimali kuks, et väljaheidetute hulka kuulu vad Prantsuse kommunistide juhid Jacques Duclos ja Maurice Thorez, arvestades seda, et Kremlin on avaldanud rahulolematust asjadfe arengu kohta Prantsusmaal ja tei nud neid vastutavaks tagasilöökide eest, mis kommunismile on seal vii masel ajal osaks saanud. Thorez'le heidetakse Moskva poolt ette ka passiivsust ja käskudele mitteallu mist.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
AINO KALDA ÖHTU HELSINGIS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 22 December 1949

AINO KALDA ÕHTU HELSINGIS. -Hiljuti Korraldati Helsingi ülikoo lis Aino Kalda austamisõhtu, mil lest võttis osa külalisena Soomes viibiv kirjanik. Õhtul esitati rida katkendeid Aino Kalda töödest soome väljapaistvamate näitlejate poolt. Ettekannete kõrgpunktiks kujunes Aino Kalda esinemine, kus lugu peetav kirjanik deklameeris ~ oma luuletust "Pastoraal." Suurte kii duavalduste osaliseks sai ka eesti draamanäitleja Liina Reimanrii poolt esitatud katke näidendist "Mare ja ta poeg." Soome helilooja Pülkanen jutus- - tas, kui suurel määral on mõjustanud Aino Kalda looming tema helitöid. . Oma. Soomes pealmise ajal on Aino Kallas lõpetanud novellikogu "Virvatulet"' (eestikeelses tõlkes "Virmalised"). Jõulupühiks ooda takse kirjaniku saabumist Roetsi oma perekonna juurde.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
E. LAAMANI TEOS K. PÄTSIST ILMUB ROOTSIS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 22 December 1949

E. LAAMANI TEOS K. PÄTSIST ILMUB ROOTSIS. lviom aeg enne .kommunistide võimuhaaramist Eestis 1940 a. su vlel suudieti valmis trükkida. Ed. Laamani teos > "Konstantin Päts." Seda raamatut ei suudetud aga > veel müügile lasta enne kommunistide võimuletulekut. Kommunistid hävi»- , tasid aga kogu väljaande tules. Haruldasel kombel suudeti siiski üks eksemplar sellest teosest päästa ning see sattus Rootsi. Nüüd on see teos uuesti trükkimisel ning selle . müügile ilmumist on oodata veel / selle aasta lõpule "E. Teataja/'

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Välispoliitikat [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 22 December 1949

Välispoliitikat Nüüd hakatakse lõpuks selgusele jõudma, mida õieti, tähendab demo kraatlikule maailmale Hiina lange mine kommunistide saagiks. Nagu poleks varemalt kellelgi olnud, käe pärast Aasia . kaarti, konstateeri takse nüüd nagu mingi suure ülla .. tusena, et kommunistid on välja jõudnud Tiibeti, India, Burma ja Indo-Hiina piirideni ning on juba tegemas ettevalmistusi nendegi alade vallutamiseks. Eriti suurt Kremli aktiivsust on märgata Tii beti suhtes, mis on "tagaukseks'' Indiasse ning mille nii ideoloogilist , kui .materjaalset vastupanuvõimet kommunistide survele peetakse õige väikeseks. Ka Burma valitsus on »juba rutanud teatama, et ta tunnus tab kommunistide võimu Hiinas. Samaaegselt aga kuuldub Washing tonist, et USA kavatsevat toetada Hiina rahvuslaste viimast toetus punkti Formoosa saarel! Ja kuigi kõigel sellel on vaid n.ö. tagant järele tarkuse tähendus, võib see siiski veidi kaasa aidata N.—Vene vastase poliitilise arengu kiirenda misele sõnadest tegudeni. Ka kin d...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
UUSI RAAMATUID. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 22 December 1949

UUSI RAAMATUID. jfeaie aastatepikkust tööd on August Gailitil valminud romaan "Üle rahutu vee," milles autor käsitleb 1944. a. sügise traagilise põgenemise, motiivi. Eeldatakse, et see raamat kujuneb kirjandusli kuks sündmuseks meie raamatutu rul nagu oli seda mõni aeg tagasi ilmunud romaan "Leegitsev süda." ,• A. Oailiti uus romaan ilmub Or to kirjastusel 1950. a. algul.' ■ Valev Uibopüu on lõpetanud -no vellikogu "Kahju läinud aegadest." Rootsi kirjanduslikkude ringkon dade hinnangul on selle raamatu kirjandus—kunstiline tase sama kõrge kui sama autori romaanil '' Keegi ei kuule meid." • - •

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
L. Erikson 50 aastane [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 22 December 1949

L. Erikson 50 aastane Esimesel jõulupühal, 25. • dets. tähistab/ oma 50 aasta sünnipäeva tuntud Ne\vcastle'i eesti äritegelane Leon Erikson. Asudes juba aastaid Austraalias, on ta siiski jäänud eestlaseks ning alati kaasa elanud kaasmaalaste muredele ja raskus tele. Eriti tunnustavalt on ta oma kaasabi pakkunud viimastel aasta tel, kui algas põgenike vool Euroo past siia. Rohket hoolitsust osutas ,ta esi mese dipii transpordiga saabunud E. Saarepere laulukoorile, mis saa-^ ieti metsatööle Newcastle-i piir konda. Teenete; eest laulukoori heaks valiti L. Erikson koori esi mesel- aastapäeval selle auliikmeks. L. Erikson sündis Virumaal, Põlulas. Kui ta oli 9 kuud vana,, siirdusid ta vanemad 'Venemaale. Venemaal omandas Erikson tehni lise hariduse. Pärast Eestiv Vabadussõda optee rus ta Eestisse, kuš sai teenistus koha Teedeministeeriumi juures.. Kuid noormehel mõlkusid peas suu remad kavad ja ta siirdus 1925 a. kevadel koos' kahe Õega Austraal liasse. Siin ei võetud vastu avasüli. Tal ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
TEADAANNE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 22 December 1949

TEADAANNE. ütesti JFunane iXist Augsburgis teatab, et ta. organisatsioon haarab kogu USA tsooni ja ta töötab kon taktis nii Inglise ja Prantsuse tsoonidega Saksamaal kui ka Aus triaga. Otseselt kuuluvad Eesti Punase Risti Saksamaal abistamise alla kõik USA tsoonis elunevad sõ jainvaliidid (praegu kokku 359 isikut), tbe , sanatooriumides viibi vad tbc haiged (praegu 91 täiskas vanut ja 13 last) ja kõik USA tsoo nis väljaspool IRO hooldust elune vad abivajajad kaasmaalased.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
x
Loading...
x
x