ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Vestkusten Delete search filter
Elephind.com contains 4,660 items from Vestkusten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
4,660 results
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 12 December 1907

No. 50. 22 :a årg. San Francisco och Oakland, California, Torsdagen den 12 December 1907. ALEX. OLSSON, UTGIFVARE. San Francisco. 30 Sharon Street, Frisinnad Veckotidning för svenskarne på Stillahafskusten. VESTKUSTEN — The West Coast. IndependeSwedish Journal devoted to Literature, Politics and Gene- " Vestkusten" is the oldest Swedish Newspaper publisPacific Coast and is an Unrivaled Advertising medium. per inch each insertion. Reading notices 10c. pr line. Lcount on yearly contracts. Published every Thursday. Address all communications WEST COAST PUBLISHING COMPANY 30 Sharon street, San Francisco. ALF.X. OLSSON, Editor and Proprietor. dent Weekly neral News ished on the Rates: 50c. Liberal dis- VtS'i KUtJTEN — Ijberal Politisk Veckotidning för svenskarne å St'llahafskusten. Utgifves hvarje torsdag. VRstkdstk.n är spridd i»tmed hela Stillahäfskusten och utgör derför ett präktigt annonsmedium. Annonspris: 50c. pr tum; bland läsning 10c. pr rad. Prenumerationspris Helt år $2.00 I F^...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 12 December 1907

INTYG: Herr Fridolf I*ysell, Chicago. liBland <let stora antal olika maltdrycker som finnas uti marknaden anser jag Carnegies importerade porter inlaga första rummet och kan jag med nöje rekommendera den. DKNKMNGDK. K. a. NORDKRMNG, 1684 N. Clark St., Chicago. Established 1803 Imager hos J. W. PETERSON, Ö- Carnegies PORTER Tillverkad och buteljerad i Goteborg, Sverige. Denna rena och närande maltdryck bör livar ocli en använda som känner sig matt ocli svaj?. Dess förmåga att återuppbygga ett nedbrutet kroppssystem är enastående. Ordineras af framstående läkare såväl i Kuropa som Amerika. Tag Kr i akt för Efternpningni'! STOCKHOLM. Tuberkuloskongressen i Washington 1908 torde äfven blifva talrikt besökt af deltagare frän Sverige. En organisationskomité har bildats i Stockholm, bestående af förste hofmarskalken O. Printzsköld, ordförande, doktorerna B. Buhre och Sture Carlsson, professor J. G. Edgren, generalkonsul C. Friberg, professor O. Medin, ingeniör P. Nordenfelt,...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 12 December 1907

Vestkusten den 12 Dec. 1907. 3. Den enda bank soLördags eftermiddThe Market Street Bank Handels- ocli Alla slags bankaftärer f FIntresse ä sparbanksinsättningar \ VUtfärdar vexlar, ocli resekreditiv tilHar ett af de mest fullständiga och bkassalådor uthyras från $2.50 pr år. Mottager penningar på upp- och afskkorporationer, klubbar, firmor eller indivSydöstra hörnet af 7th & MNORGE. Dåliga skördeförhållanden. Norges landtbruksdirektör har uttalat, att den felslagna skörden i år kommer att förorsaka landet en stor ekonomisk förlust. Falska norska två-kronor. Ett stort antal falska norska två-kronor ha i dagarna utprånglats i rörelsen. Mynten äro utomordentligt väl gjorda och kunna knappast skiljas från de äkta. De bära åratalet 1902. Koncessionsvilkoren för Rustvangen. "Verdens Gang" innehåller i sitt senaste nummer en af statsrådet Arctander lemnad redogörelse för Rustvangsfrågan samt vilkoren för den nu åt konsul Persson lemnade koncessionen. Bland dessa vilkor för den ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 12 December 1907

DET VACKRA MILLBRAE PARK (SAN MATKÖ STomter 35 x 200 säljas på billiga vi- Vilkor: $7.50 i månaden. Intet intresse, ingen skatt, gatoförbäde genast. Belägna utnted "Bay Shore THE REALTY OP19 och 21 Schubert Bldg., JlUv ■ :-r.i ■ ' gens minne samma dag Som bisättningen eger rum i Stockholm: torsdagen den 19 dec. kl 2,30. De olika pastorerna oel> ,föreningarnes ordf. såväl spm ^tjiidjei^s.borgmästare, repr. för armeen och flottan samt de utländska ktiiis'ulerrik i'staden hafva Inbjudits att bffioielt déltaga. — Kmbetsförrättningar af luth. pastorn Philip Andreen: Vigde den 2 dec. J. A. Jorgensen och Emerencia Hanson; den 5 dec. Carl Nelson och Constance Berg; den 7: Oscar Olson och Amanda Johanson; den 7: John Holmgren och Sofie Mattfaon. Döpte den 3 dqc.: Elmer Victor, son till Erik och Cecilia Moline; den 3: Fri thiof Wilhelm, son till Isak och Hilma Borgeson; den 29 nov.: Evelyn Charlotta, dotter till Carl och Emily Sandström; 28 nov. Esther Adeline, dotter till John...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 12 December 1907

Vestkusten den 12 Dec. 1907. 5- , << SALUBRIN t» Välgjorda Rottingsmöbler af alla slag såsom gttngstolar för barn och äldre, barnvagnar, möbler, 111. m. säljas till billiga priser af Oakland Levereras fritt i Oakl. O T\ TT AM Pfl 1324-26 San Pablo Ave. Alameda & Berkeley. lvrV I 1 i\ \ x uUi, Hörnet af 28th Street A. ARONSON. TELEFON OAKLAND 2786 Tillfälle m 1EG®T Landthem! j;ifves uti det väl beryktade och framgångsrika TURLOCK IRRIGATION ÖISTRICT der så män^a af våra landsmän slagit aig ner de senare åren, och der alla äro välmående och" belåtna. Här är rum för flera! (lenomalt skrifva till CENTRAL CALIF. LAND AGENCY, TURLOCK, CAL. erhålles all önskad upplysning rörande land, stad och förhållanden. Vid arets början komina vi att sätta i marknaden 3000 acres at det bästa land som linnes i staten California och vi vilja ha vära landsmän taga tillfället i akt. Adressera: Central Calif. Land Agency, TURLOCK, CAL. The PULLMAN W ] Skandinaviskt ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 12 December 1907

B. BLAUERT, Fotograf. Fotografering enligt en ny elektrisk process. Nattetid genom öfverenskommelse. 31. NEWMAN <Sfc CO. VINHANDLARE i parti och tuinul. 3150 21th St., mellan Howard & Folsom Sts., San Francisco, (Förut i no. 251-256 3rd St.) Alla slags importerade svenska, norska och danska likörer. To Contractors and Builders Having recently connected myself with the Usona Mill and Manufacturing Co., I am now in position to furnish estimate [full mill bid] on any size contract and carry out the work promptly. Also special mill work such as Sash, Doors and Interior fittings, Stores and Officers — either hard or soft wood. Hortie Office: HI Carmo, 2560 Mission St. Mill: 1062 Brannan St., S. F. P. O. PETERSON. DR. E. THIELE, Den Tyske Speeialisten förKroniska och Privata sjukdomar hos .MÄJN och KVINNOR liar återväudt till staden och öppnat kontor i no. 1979 Slitter Street, nära Fillmore Street. Om ni är lidande frän privata eller kroniska åkommor såsom syfil...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 12 December 1907

Vestkusten den 12 Dec. 1007. 7. o. c. PETER SERS, Racin*, ■ « WUconstn, Äkfrt dansk m eilndcD rutt från fabri ken till förbrukade. 1 rulle 10 cents; ly rullar för iU OO; -iu rullar för $3.00 fritt till enhvar Tid mottagandet ef beloppet. Frimärken mottags i betalning upp till $1.00. Adress Kagle Saloon C. A. JOHNSON. Viner, Likörer, Cigarrer. Möblerade Rum. 118 4th St., hörn. af Minna S.F. SKOHANDLARARE 1633 Devisadero Street Mellan Post ocli Sutter, San Francisco. Utmärktaskor för gossar och män. Reparationer utföras väl oclv till resonabla priser. Cbas. Anderson svensk Depot: 1971 15th Street, mellan Dolores ocli Church, San Fran. Eureka Dairv . 'fans (J A. FURRIER, Egare. Sn nLbleverans i parti ocli minut. INDIANDOKTORN 2176 Howard St., S. F. ENDAST ÖRTER ANVÄNDAS. Telefon Market 5343 Alameda Cafe 7 Market Street San Francisco. JACOB PETERSON, - Egare. Olli Ni önskar få reda på hur det är med edert helsotillstånd fritt besök den gamle bekante 963 Broadway, Oakland yTelefon Oaklan...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 12 December 1907

PÅ STILLAHAFSKUSTEN BANK Vexlar säljes direkt på Sveriges Riksbank till alla städer i Sverige. Intresse betalas å vanliga insättningar med 4°0 från insättningsdagen. Inga uppsägningar nödvändiga. Intresse betalas på vexelkonto ined 2%. Tillgångar och öfverskott, $2,530,000 Inbetalt Kapital - - $825,000 Svenska pengar till salu. Svenska talas^och skrifves. GEORGE M. KITDERECK, Bitr. Kassör. 95» " ''- -:f' 8VHNSKA I.UTH. KBKNKZKR KYRKAN, is:<lé och Dolores Sts. »inlagar: Högmessa kl. ii f. ni., | aftonsång kl. 8. Söndagsskola kl. 19:45 f. in. lin# dom sin ött* hvar Ire ilugskväll. Telefon Market 3035 PHltJP ANDRKUN, A. M. PASTOR. iill , Bostad:208 Dolores^St., strax intill kyrkan. SVENSKA BAPTIST KYRKAN Håller sina möten i Kmanuel Baptist Church, Bartlett St., mellan 22nd och 23rd St., nära Mission St., på följ a tide lider: Söndagar kl. 10:4s f. m. och kl. 8 aftonen. Torsdagsäfton kl. 8bönmöte. Alla välkomna. öJohn P. Rosquist, Pastor. dMiiAdress: 2431 Mission St. San ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 19 December 1907

ALEX. OLSSON, UTGIFVARE. San Francisco. 30 Sharon Street, Frisinnad Veckotidning för svenskarne på Stillahafskusten VESTKUSTEN — The West Coast. Independent Weekly Swedish Journal devoted to Literature, Politics and Geueral News. "Vkstkusten" is the oldest Swedish Newspaper published on the Pacific Coast and is an Unrivaled Advertising medium. Kates: 50c. per inch each insertion. Reading notices 10c. pr line. Liberal discount on yearly contracts. Published every Thursday. Address all communications WEST CO^ST PUBLISHING COMPANY 50 Sharon street, San Francisco. ALEX. OLSSON, Editor and Proprietor. 22:a årg. _ San Francisco och Oakland, California, Torsdagen den 19 December 1907. No. 51. DIN BARNDOMS JUL. Tänk någon gång, när lifvet trist dig synes, När verldens falskhet trycker sinnet ner, På dina barndomsminnens ljnsa dagar Och sök att glömma hvad ditt öga ser. Tänk på 'i. . 1du som pilt i verlden An kunde bygga höga luftslott opp; Då föga brydde dig en mognad visdom Och ännu mindre...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 19 December 1907

CH'AS. PLAMBECK, 3312 16TH STREET, nära Dolores SAN FRANCISCO. SYMASKINER! Alla slags nya och begagnade Symaskiner säljas pr kontant eller pä afhrPilniir,; : : : Gamla maskiner tagas i utbyte mot nya. Försäljningsagent för SINGER och WHEELER & WILSON maskinerna. Alla slags symaskiner repareras med garanti. STOCKHOLM. Dödsstraffets tillämpande. Ett diskussionsmöte var d. 13 Nov. arrangeradt i ordenslokalen vid Ragvaldsga:t.an på Söder angående frågan tom dödsstraffets borttagande. Sedan häradshöfdingen dr. O. J. Hultgren i ett utförligt inledningsföredrag belyst ämnet och mötet utsett kapten Ljungstedt till sin ordförande, vidtog diskussionen, som blef både långvarig och ordrik. Samtliga de många talarna tycktes enhälligt vara af den åsikten, att det vore samhället ovärdigt att betrakta straffet som en hämndeakt. Allt straff borde gå ut på delinkventens förbättring och redan ur den synpunkten var dödsstraffet orimligt. Polishuset och ransakningsfängelset å Kungsholmen nal...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 19 December 1907

Vestkusten den 19 Dec. 1907. 3. Den enda bank sLördags il.--iiulelH- ocAlla slags bankaffärer l Intresse å sparbanksinsättningar ( Utfärdar vex lar, och resek retlitiv Har ett af <le mest fullständiga ockassalådor uthyras från #2.50 pr. är. Mottager penningar pä upp- och akorporationer, klubbar, firmor eller inSydöstra hörnet af 7th & "rm rr-wmirM NORGE. Drottning Mauds exlibris. "Aftenpostcna" Ijondonkorrespondént berättar, att han hos den samla bokhandelslirman John Edward Bumpus Lt., 350 Oxiord Street, sett drottning Mauds nya exlibris. Märket föreställer ett vinterlandskap frän Bygdö — den udde, der drottningen i somras brukade sitta och läsa och "lille kronprins Olav med några lekkamrater fiska krabbor"- . Sistnämnda situation är dock Inte medtagen. 1 öfre kanten står "Maud, Queen of Norway"- , med engelsk prlnsesskrona öfver. På ömse sidor 0111 namnet synas drottningens älsklingsbloinmor, styf morsblommor, och i kanterna för öfrigt liljor och nejliko...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 19 December 1907

Bästa arbete. Senaste mode. Entered it the San Francisco, Cal., Post Office Second Class Matter. Vestkusten, Frisinnad Politisk Veckotulning for Svenskarne på Stillahafskusteu. Utglfvea Hvaeje Torsdag från 30 Sharon st. San Francisco såg1 nelian 15th & i6tii, Church & Sanchez, mo----a™. vemHtt år $2.00 Ett halft är 1.25 intRtt kvarts är .60 Htt år till Sverige 2.55 j 1 NAlla prenumerationer måste atföljas af hykontant likvid. I annat fall fästes ingen uppmärksamhet vid desamma. somHLiEX. OIaSSO^, Utgifvare. Vestkustens nya Telefon No. Market 4851. ar: baka- _ — gj^yCARL E. LUNN, - - RESEAGENI. ^ö- —- .- — Kom ihåg våra annonsörer när nudu köper julklappar. Kom samtidigt ihåg att prenumerationsaf giften är en kärkommen 'julklapp" för Vestkustens utgifvare- _ - Poandsmannens ynnest 1 dessa aa- ... ' . .- " ,, v x vigar, men glom inte att .tkusten är den äldsta såväl som den enda svenska äningen, som utkommer regelbun i x i. • „i o g<e \aije vec v...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 19 December 1907

Vestkusten den 10 Doc. 1007. .- r> ■ - - afskusten. Stiilahafskusten. Kingshurg, Cal. Det har varil tillfälligt stillestånd i fastighetsmarknaden, men ställningen är nu bättre och flera svenskar hafva de senaste dagarne köpt och sålt land och utsigterna äro lju sare. j Flera lösdrifvare hafva pa sistone hemsökt staden och lokal-; tidningen påstår att enda sättet j att aflägsna dem är att hälla dem i rörelse och aldrig låta dem slå sig ner. — Antag att deskulle vilja taga sig en stunds hvila för att höra efter en s. k. job? — En petition har inlemnats till countystyrelsen om stängning af alla krogar i staden. Supervisors skulle afgöra saken den 13 dec. och det tros att ett extra väl kommer att hållas för frågans afgörande, i hvilket fall nykteristerna tro sig kunna vinna med stor majoritet. — En lyckad bazar hölls förra veckan af ungdomsföreningen i metodistkyrkan. Ett antal medlemmar i församlingen öfverraskade nyl. mr och mrs Carl John- j son i deras hem i Eastside o...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 19 December 1907

P. O, PETERSON. Huset ined de tusen Husen. ROMAN af MERKDITH NICHOLSON. (Forts. fr. förg. n:r.) Jag hade varit s& ifrigt sysselsatt, att jag förlorat känslan af tiden, och jag blef förvånad öfver att finna att klockan var fem, men jag beslöt att gå upp i kapellet innan jag återvände hem. Vägen ditupp var ej svår att finna, och snart stod jag i vestibulen. Jag öppnade dörren, väntade att finna en pågående gudstjenst, men det lilla kapellet var tomt med undantag af att en organist till höger om altaret fyllde kyrkan med tonerna af en triumfmarsch. Med mössqn i hajfien smög Jag mig framåt och sjönk ned i en bppen bänk. Lampan ofvanför orgelmanualen var det enda ljuset i kapellet och kastade en gloria kring organistens hufvud — kcing Olivia Gladys Armstrongs hufvud! Jag log, dä jag kände igen henne, och log äfven, då jag kom ihåg hennes namn. Men den glädje hon inlade i musiken, den hänryckning som strålade i hennes anlete, då den öfvergick i mollharmonier, hennes ensamhet, ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 19 December 1907

Vestkusten den 19 Dec. 1907. 7. luigle Sat<»«m C. A. JOHNSON. Viner, Likörer, Cigarrer. Möblerade Rum. 118 4th St., höra. af Minna S.F, Clisis. Anderson 8VEN0K SKO H ANDLARE 1033 Devisadero Street Mellan Post och Slitter, San Francisco. Utmärkta skor för gossar ocli män. Reparationer utföra:? väl och till resollnbtn pHftg>. Eureka Dairy A. FURRIER, Egare. Snål bleverans i parti 01I1 minut. Depot: 1971 15th Street, mellan Dolores ocli Church, San Flan. INDIANDOKTORN 2476 Howard St., S. F. ENDAST ÖRTER ANVÄNDAS. Telefon Market 5343 7 Market Street San Francisco. JACOB riSTERSON. - Egare. Om Ni önskar fä reda på hur det är rued edert helsotillstånd fri 11 besök den gamle bekante Pontus Franklin Plumber 1409 Valencia Street, nära 25th. Midtemot Valencia Street station. Allt till yrket hörande arbete utfbres noggrant. Bekins Van & Storage Co. SKEPPNING och EXPRESS till lägsta priser 968 Broadway, Oakland fd y, Telefon Oakland 907 13th &am...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 19 December 1907

Skandinaviska Sällskapet Lördagsaftonen den 21 December I Golden Gate Hall, Sutter St., nära Steiner [den elegantaste hall i staden ] Stor julgran, jultomte och julklappar för alla barn, som köpt inträdesbiljett. Barnfesten börjar kl. 6, "Grand March" kl. 9. Biljetter 50 Cents, Barn 25 Cents. Sångföreningen "Lyran" Konsert och Bal Lördagen den 28:de December kl. 8 precis I Swedish-American Hall, 2174 Market Street Inträde 50 Cts. PROGRAM. Julsång • • . Adams Mr. Fritz Wahlin. 1. Overture . . Orkestern 2. Helsning "Lyra'is" Ordförande 3. «) Dalm irseh . . Widen b) "Lugn hvilar sjön" . Phiel "Lyran" 4. t'- . Zardas, Violin Solo D.Montell Mi <s Manning. 5. a) "Heavan llath Shed a Tear" Deklamation 8. Mr. G. Källander. "Du gamla, du fria, du fjellliöga nord" Solo och Brumkör. Solot sjunges af Mme Isabella Marks. a) "När solens klara strålar" !>. Kiieken. 10. b) Brudens fråga Söderman. Midame r*«bc'!a Maris. (i. PianoSolo, "Voices of Spring" b) "Skratta mina...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 26 December 1907

ALEX. OLSSON, UTGIFVARE. 30 Sharon Street, San Francisco. Frisinnad Veckotidning för svenskarne på Stillahafskusten. VESTKUSTEN — The West Coast. IndependenSwedish Journal devoted to Literature, Politics and Gener"Vicstkusten" is the oldest Swedish Newspaper publishPacific Coast and is an Unrivaled Advertising medium. Rper inch each insertion. Reading notices 10c. pr line. Licount 011 yearly contracts. Published every Thursday. Address all communications WEST COAST PUBLISHING COMPANY 30 Sharon street, San Francisco. ALEX. OLSSON, Editor and Pioprictor. dent Weekly neral News. ished on the Rates: 50c. Liberal dis- VESTKUSTEN — Liberal Politisk Veckotidning fcir svenskarne å Stillahafskusten. Utgifves hvarje torsdag. Vbstkusten är spridd utmed hela Stillahafskusten och utgör derför ett präktigt annonsmedium. Annonspris: 50c. pr tum; bland läsning 10c. pr rad. Prenumerationspris Helt år $2.00 | Fjerdedels år $0.65 Halft år 1.25 | Ett år till Sverige 2.50 Agenter erhålla liberal kommiss...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 26 December 1907

Carnegies PORTER Tillverkad och buteljerad i Goteborg, Sverige. Denna rena och närande maltdryck bör livar och en använda som känner sig matt och svag. Dess förmåga att återuppbygga ett nedbrutet kroppssystem är enastående. Ordineras af framstående läkare såväl i Europa som Amerika. Ta^ Ki' i »'it för Efteriipuiiigar! 1NTVG: Herr F ridolf Lysell. Chicago. Bld det tntl ygBland det stora antal olika maltdrycker som finnas nti marknaden anser jag Carnegies importerade porter intaga första rOmmet och kan jag med nöje rekommendera den. NORDKRLINODR.K. a. NORDKRLINO, 16S4 N. Clark St., Chicago. Established 1803 e803 Lager hos J. W. PETERSON, ÖIMPORTÖR 510 Battery Street, San Francisco. * Telefon Kearnv 2977 samt hos H. Jevne & Co., Los Angeles, Cal. NU är den behaglig» tiden att prenumerera på VESTKUSTEN! Adress Namn I . DEN GAMLA, BERÖM HA LÄKAREANSTALTEN, ROSENBERG CDEN GAMLA, BERÖM HA L, N. ROSENBERG CO., O Or. C. P. FRIESE, Modioli Sup't. N. ROSO Or. C. P. FRIESE, Modioli ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 26 December 1907

Vestkusten den 2fi Dec. 1907. 3. Dr. Gibbon Denne gamle tillförlitlige och viilkände, specialist i San Francisco fortfar alt kurera alla könssjukdomar såsom Gonorrhac, Gleet, Striktur, Syfilis i alla dess former. jHudsjukdomar, Nei vösa |ftkommor, Allmän sva#-* ;het, torlorad könskraft jm. in., vare sig sjelffors&wållad eller ejoh lil j, kas symptom vanligen äro blekhet o. magerhet mörka ringar under ögonen, hufvudvärk, ringning i öronen, brist på sjelfitllit, tillbakadragenhet. hjertklappning, svaghet i rygg och ben, förlust af minnet, finnar i ansigtet, hosta, lungsot etc. DR. G IB HON. har praktiserat i San Francisco i 45 år och lidande skulle icke tveka all rådfråga honom och begagna sig af hans erfarenhet och skicklighet. Han botar när alla misslyckas. Försök honotu# Bot garanteras. Patienter- "- botas i hemmet. I>r. J. <;ilSXSO!S, I944 California St., Han Francisco, Cal. När ni skrifver nämn annonsen elf. mäns sjukdomar, de må nu vara ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 26 December 1907

Bästa arbete. Senaste mode. AliE*. OliSSON, Utgifvane. Vestkustens nya Telefon No. Market 4851. ar: »rQPArwr KLAB/AuiiiN i • CARL E. LUNN, - re Ett godt nytt år till ajla våra lä- ! Glöm icke att skrifva 190S nästa sa re oasdag! Det är bäst att rulla sig i stoftet för damerna nu pa nyåret, ty de komma säkerligen att bli mera sjelfständiga under 1908 än någonsin förr. Det är nemligen skottår nästa år och den som hittills icke "menat" någonting genom att spatsera omkring och låtsat sig vara hågad för äktenskapliga förvecklingar, gör bäst uti att se upp. De stackars fåtfgarne i countyhäktet, bland hvilka finnas sådana samfundets stöttor som Ruet, Schmitz, Brown, (ilass m. fl., fingo i år nöja sig med en jul utan kalkonstek. Man var dock icke svinaktig 110g att beröfva all julglädje. Liksom fordom de bålde vikingar — ett slags vikingar ha ju dessa också varit, förstås! — fingo de vilseförda , bröderna der ute på höjden nöja sig med helstekt gris på juldagen och det lär finnas folk, som ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
x
Loading...
x
x