ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Mcmurry War Whoop Delete search filter
Elephind.com contains 2,632 items from Mcmurry War Whoop, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
2,632 results
Page 3 [Newspaper Page] — McMurry War Whoop — 22 October 1932

SSSi Mt$St3j .- McMURRY WAR WHOOP Page Three TOUCHDOWN IN LAST QUARTER GIVES SULROSS GAME.H-0 Paramount Sunday and Monday FRESHMEN WIN G--fccTrt Association To fotoxer M'lirehinj; for nrxx and l in of the Cumumnitx Contort beautiful iiuisli " nssot intion mill will lie admitted All Mi Murrx students iCKivtoi to Ihoso aitists' piognuus on ill us tegular students mi' litem tln-ii -Indent mtiwtv thket. Hear Artists Daniel's Squad In First Win Of Year Over Jackrnbbits 4 INITIAL INDIAN LOSS OF THE '32 SEASON Bridges Scores On 35 Yd. Run After Indians Stop Plunges The Indians lame from the field of battle ih bated l Snl Hik-j in tlio sotuud game of the sens-in Inst Satuulux afternoon lUt till" lobllOs XOIO tillable to miw until the final pi noil when ltrnljit"- m a toxoise i.i tan lITi tmls for a tutu hdoxxn making tltl si OIO tit) III tlot of Mil Kllss I ho Indian-- woro loiifiontoil with tnmv poxxu than li.ul boon t M'l'tl III tl Stti Hoss sl) in si X oiiil xoais and failuio to iimiioit...

Publication Title: Mcmurry War Whoop
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — McMurry War Whoop — 22 October 1932

Page Four McMURRY WAR WHOOP PICNIC IS SOCIAL FUNCTION OF ' FRESHMEN Readings. Musi c. And Wrestling Make Up Recreation S.'XOIltX III Hi' I II' ll II I.I" ami inn- of ilii'ii ihi-iiix Urn loil-un ini'l at I i..i li Mnt the hi'tiii' I ..'' Iln-lilnml nt 7 (Hi in In. U I..ii.I.i i m'iiiiii. t" m (i-i'iii lln ii' in i iii" I" tin I'll teintinn I'laiil Im tin n -ennui lll till III III' M'lll I 111' ' .11- XX ell imikeil in-iil. tin- u iti' nut tin pile xin- Im ki il In Ki i i nut i n oIiIiii-im iiiu'ii la ini'ii I Vii full il.iiuiiiL iini;iaiii I I Hutu in lui-li Im a -ln'11 xxlule l....tl M.u-liall L'HM' a i ' ii.Iiiiu lulluxii.l l' lli'l'liv llla kluini (lie i ' ni-i'li nt ul tin- i la Miipim. i ln-1 ulllilll t s i C.IKIlll X lll"ll III III Itklll- miil s i I im II .hi -ri nil i inn it nullum- It 11 can iiii i'i Hi ut iiintatii'ii "I a 1 1 III!' X.'ll -lllt.llill' Inn- xxn- Kixt'ii li lii'iiilil M""ii -inciiiL a olli-t turn nl -niik'- witli k'nitai .u iiiiiaiiiiin'iit lli-lto-linu'iiN ...

Publication Title: Mcmurry War Whoop
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — McMurry War Whoop — 29 October 1932

iWiEitrrg Har Hljnmi VOL 10. STUDENT PUBLICATION OF McMURRY COLLEGE SATURDAY. OCT. 29 1932 NO. 7 INDIANS MEET RANGER JR. COLLEGE Successful Conference Reported By fflcfflurry Delegates Attending Lubbock Meeting Of Students DR.4PT GIVES THE Newman Speako SUNDAY MORN To Tfee Mission Baad nnnsvmi afcKmUN Student Delegations Have r ct ji :- v.iiargc vi wiuniuig Worship Services Kloxoi tloh'-.-ato from Mi Mm i attotitli'1 the W li Stinlont .xsnwuuio.i -.miH'iou. .-ill... .in.- ill Luhhoik ul tho l'11-Nt Mitlimli-t Chmvh (). lulii-r '1 l li-va- IVi h I'atiliuiullo A ami M. I'ltuvml. 11 Junior Cillouo. ami Wi--t lc.i Sfito ri-ai-ln-1'-. Coll" .xi-iv nth ti" - hools r -i-iiti-il at tli MMltlllll "Mu" Tin- tli.-iiu- o( tho piMjt am Im mo tian.iu.-i xxmiii xxa at .- i' uuoiiv 1 iiuax I'xiMimi;. xxa in I 111 lull I Hill . II II. I W .11 til I if W ll.lt Wo iv Domit. Tin- t.Mtmtli xxa- loin Watou. rtvulnt. Ttfu- li-ih Chapli-t of Wilx Koumlatmn Miv Ktlu-I Mi km lox ot ulthuik ivuiltv.l 0111 p i...

Publication Title: Mcmurry War Whoop
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — McMurry War Whoop — 29 October 1932

Page Two McMURRY WAR WHOOP fHrifltimj War IMlinup Stmlint Piihliuilion of MtMurrv (ailkge Ahiluie. rta Mi itiln r levas Intuiollofiiute Pre- Axi.iutioii l.lltLTLl! .1- -LlOIIll tlu- nutter ul the PoMoffiu- ut U.iline 'lexas SiliMriptinn Hiilc 31.5(1 per e.ir; .75 pi r hrm tlvirliiui; ilulii Jii Application to llie Business .Manager I in mm m. St.mi 1.1. i i in( In I . i tie I ilitm -s ih I Hi; I tiller I tli hii I ihtor iitt I ililnr I'.ilwartl An-lt-) kalhirine Simp-un .Mill ic ( . null ... thiiih u Its !lu)il Mar-hil 111 slMss StAtt lliilliex Man.ifM r vaul lliumi M in.i! r s.it ml I tn-'itit. M in n r iK ili.uu Man ij-i r ilv rtiiu it ml Hirmiin II Hill Jr ( lnu.lt 1' Mvirs MCnP DIG INDIAN Wliuc f i'i tun li il tin vtoulx In ile-i rilie the betuur lavnnii ' I 1 1 mi it- kiu h ill it sin- ii mt) atrudie pitllv. IiimhIU. i il hi I hit lite word-i scetii imulupi Ue mill tiukii it tin ipii'iix wi wish intpn4'. 'I lie Juniors win wise in t li i litij lit r a- tin 1 1 i hiss favorite. ...

Publication Title: Mcmurry War Whoop
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — McMurry War Whoop — 29 October 1932

McMURRY WAR WHOOP Page Three mm TO MEET EAST MAS IN HP GAME SINSE SEASON OF 1928 Keeping Up With T.I.A.A. Elevens BIG DAM LOBOS OF CISCO HIGH DOWN FRESHMAN SQUAD 13-g I'li'innl MjrlliiiHc i tin- pilie A wood kiiket litis mote ftli'ntli r liheit.x mill nl-n scful in the mi tin- L'liiliiiin Hum in the ilia m "Im I of the liaiiklitu' Iiii-Iiii'ss jmniul LAST GAME ENDED 42-13 FOR Tiffi SPOTT SQUIBS Line-Up For Indians Due To Be ShiftcJ For Th Gani" llu li Minn I in I m- will ilii hnttle with Hip l'iM . ii i ui i .il Oiiiiinene I i i n umlii it s nilnik I his w In mi mi i if i nffiii .1- I i t I is s i in nihei (if III!' l 11 Oil! I II ll S leietiie while Mi Miiiin is.i u . i 1 i of the I I I P i liHi'linn dl thi' tun ti'inis wi i ! I'l.'s xxhen 1 Mm in n it ili in tl I! Pie li'iihi'is n. u. i i.iiuil i lull this w ii with n lv i liai j im liui' tiiul a uiniii uf tttsl. t'hl-IM' links Ull' IlilXO (iklMll IW 1 mini's this XI .11 t- liist inn- hem. i .. uo'i s ! with limitx wh Inst lust w ...

Publication Title: Mcmurry War Whoop
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — McMurry War Whoop — 29 October 1932

McMURRY WAR WHOOP Page Four ISOCIETYi SUCCr.SSrUI. CONrERENCn SENIORS ARE FETED BACKWARD THEME COUCH RESIDENCE BY PARTY CARRIED OUT SCENE OF SOPH TUESDAY BY JUNIORS PASTY In Aliilrne it i- Home of Natural Milk With Cream that "Whip.-." Plume 0277 llli .mil t lio-ttiut tnmpll'll unit It tlinle limn if ttt' -ppml unit li liino in piiblir wot- K iiiiIi-i i il fiutii i.it.e mil1 1 'I'M' 1. .i il ttf lilt- it- "i Vxo uiIiup tin- litiiimn -til'' m1 m l h mpx 1 mix iii-Cio tif wm-liip Mini Ihti- tin tin' Mil lln 11.11 I' .ItHllll I IIIU'Hlltl II MIUlHllll If We XX llllllCIX fin ill pi in' iMIifilt f lilt' III pit nil il li'ellius we winim r ' X.I.I It'.llltX Ili'Mlllll tlllt II'IM' tllflll tltlll lint flllll Ml llllltll ulni li xxe i f mill Ih'.ii ttt t "tti it li I i- itlw ti - ii f. i icil In tt i.inilli' l.tiihl Ctiinmiiiii'iii l.ithii llii fpti t ! l - I"' Setxuo xxii' lifltl in llto miilitn it mill umIi'x .tinl in. t'liliLM miii iiiiini'tliitti'h following tin' linn in Hint ' mi u ah-...

Publication Title: Mcmurry War Whoop
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — McMurry War Whoop — 5 November 1932

imtiHurrg Wut Wtytmp VOL 10. STUDENT PUBLICATION OF McMURRY COLLEGE SATURDAY NOV.. 5. 1932 NO. 8 DRAMATIC CLUB PLAYS SUCCESS; "THIRD GONG" IS FEATURE OF TUESDAY EVENING TWO OTHER PLAYS Paramount Manager INTERESTING TO Speaks To Art Club AUDIENCE Mi i'" ''i-'"-"'-' of lln Paiainnunt Iheatei spoke ti tin- tt ("lull lhuisdax i'm' Large Number Students mug mi imumuiiai n And Visitors Enjoyed K'-111 - i'" " ll p. p ui.i lei h xxheio he was mapiiuig lne frogram ln . itl ttii--. when tin- Wml.l War i .line mi hlle in the 'llio -llio-man Ptaiiiatu Huh l'1v' l"' heiaine louxinied that presented three o.ie ait plax s 'an hitot tin e was not his fold fin "The Thud Cons:. "Pot Hoileis. Illu'- ""l Uw- he nine lepulstxo anil Tin- Woman Who Was e t'" 1"l UUittoil' Tuesdax exeninnt 00 I mi In- loltmi In- decided to o'llink in the McMuiix Phapel ' Muil ait .it S rat u-o llo -non The three pla xxeie student ih euteieil the P.ouimeit ial Alt Held reitetl iiiulei the Mipei wmiiii of nod latei ilufteil ...

Publication Title: Mcmurry War Whoop
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — McMurry War Whoop — 5 November 1932

Page Two McMURRY WAR WHOOP jHriflumj Har )i)iiai Nuilint I'lililii.itinii nf Mi Mm i ( iillrj-f M.iIiiii- I.x.i- Mimher leu lull nnlli "i.ilc I'n-.s s.h ijIiuii Kiiliml .iv xinnil i la inallt i .it tlit.- IVlofli't .il Milium. Texas Sil.xiiplmn Hates 8 1. .VI piT leai ."." ptr ti nn ili(ilisiii! llale ni ilii.iliiin to tin- llii-nu- Manager I in 1 01:1 M i m lil t in I luil oiiiile I ilitiu ati I ililor I xihun-t I ihlm Spot t I illloi I'tlwartl Anll Kullii run' Simpson Mn I it- (.Mioll . tlieltlu Vills Html Manlul III IM Mill Hernial. I! Hill. Ji ( l.iu.le I- Miers IIiIK llohlikis. I I .nit ts i rill M.iijnrit' Walket 1 t- 1 1 1 i -. ( iawlii.il I'.ilil. Itoli it t in r . Mattu- tltiliili Doris loitl-i H ad. th Jnlmx.u Marfan I I'lullip. Metleuli It it lins Man Jam Nitipsou Horali Ninth I a I an Mini liioml. 1 1 Ml lit lentil.'. Ilon.llii Waul ami Mime ill aim lllllllf Milll.l!ll itai.l IIiimiii' M.iii.ii i --il.ini Itiixnt - M in i ti du iliniir M in ipi i .lit itini" -itaiit l' u...

Publication Title: Mcmurry War Whoop
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — McMurry War Whoop — 5 November 1932

Page TKrec Indians Meet Hill Billies In Eighth Game McMURRY WAR WHOOP ID ARISIM MY GAME IS LAST MEETING OF T(0 SCHOOLS AS MEMBERS OF T.I. A. A. V IN SEVEN YEARS THE GAMES ARE Hill Billies I-I.ivc Scored Two Mor- Points Than Indi.ins Ililln - .mil .In"- tilum-i t 1 1 of tln Next I n.l.iv att.Mtinn n ! ii I'1'1"' Im'I"i-. Ii.imiiu ""ii Hie otl.uk II... M!. Iti.ti.it ''I'll luit.'tnn Mini with a k'.k Im.'t tl... Dun. I It.iUci 1111 I'.il r""" I'1"'"-"!''"! Ill's fill til. 'l hill ion llll' WU'U Is pKlMIIJ lit M'lltl-1 f il MI tlic Millies .mil In lins M iui lhi- s .s nt.'MM.' N'- "M'H''ii- .illiii' fin tin' Imli.ins .mil tli' sl"' initli. pl.iMii In- lliiul .in- tut In .lil.-tt tin- 1111 I'.ill .. 'M'. Hit Knuiii. anil lli.pknis .lu- ll. l tin fimitli mils. ii - .u Hi'' imt-t.mihiii. liah.'s fdi Daniel t Hi.' pics in t tint. ..i h i mi Daki'i Hopkins was .1 flash in linl.ls tin. wins kI i tic mi MMMll.. Hum ami also tui last With D.I .l.-l 11. kl'l Allium the '.U - ll-!l tl'.llll tils'...

Publication Title: Mcmurry War Whoop
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — McMurry War Whoop — 5 November 1932

McMURRY WAR 'WHOOP Page Four ISOCIETYi FACULTY MEMBERS ENJOY BANQUET SATURDAY Trill Of Dan DodsOli Part i nai nji v.-in ijousuii i .in Ofllltircstinj; Ovcnillj; ' Of nntfrtainment I ill I inn mil a u im nil lln me nl Ilallnwi in tin M Mm i v I u nlt I ipn I was In Id la -I Sal untax niklil nl lln Itiillaln (lap lintel Willi a iiutiihoi nt leu iieis anil then n IiiIim s I h i. inl.al temhlik tin fe.lixi all in whn li took plai e in tin ilimm.' mum ami in tin p ii has nl lie imiel lle.nitiliilh ilmiialiil v 1 1 1 1 an at ni of ai a u ill il i In santlie munis the iIiiiiiil. iiinin iissiimeil an an n( piik l ami hiippnn .s while Ihe ("iiesls w. n .ui u leail IIIKs al the .iinitl l.ilili s i ai li of whn h hail a will h lnilnm trllniK Kami' I nllownu.' lln hit time hum a ileln mils ilium I was si i eu 'I he ineim i misisli t n "-' - is.i.1.1.. piitaluiM (i.i hul inlls i inn hem pieseiM s liml .nlad ami pumpkin pie Aftei the ilium i w is (m i i eiMine wi nl inln Ihe p.u Im wheie a Mum' u...

Publication Title: Mcmurry War Whoop
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — McMurry War Whoop — 12 November 1932

K' iUiEttnra War lloim VOL 10. STUDENT PUBLICATION OF McMURRY COLLEGE SATURDAY NOV. 12 1932 NO. 9 INDIANS BLANK HILL BILLIES 13 TOO Totem Queen Race Holing With undulates In field From Opposing Factions GREEN AND MURFEE ARE CHOICE OF GROUP Fish And Uppcrclassmen A train Struph To Crown Choice Mrs. Lucille W'vnn Croon and F.'hovl Voia Mm no wore nomi- nated from the uppou.'ns-men nnd freshmen groups icipective- ly a e nd date for Hie Annn il Totem Qucu Hue in meeting i lipid Thuisdav mornm! at 10 "0 The into opened Thin-day and will inn for nlumt ten dtvs ae conhnp to Mist MhKip Carroll editor of tlio lotiin Mi". (Veen mule her home with her aunt Miss Lula Mt until her mniuago to Mr Hill G-oon la t veal. Mi-. Green op oned liei Pio lnnan ear in C 1. A and is now a senior in Me- Mil' iv and incident ill her thlul oar tu the in-titu'iou. She is a member of the T. 1 P. and Wah Wihtav-co rignnizitious Miss Kthel Vet a Mm fee is the daughter of Mr. and Mr. Gouge W Murfp. of Abilene. She K...

Publication Title: Mcmurry War Whoop
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — McMurry War Whoop — 12 November 1932

McMURRY WAR WHOOP Page Two President Hall Gossip tt - --. 'iill s:cuiid class certificate permit the-e pron to "Hirflillt!!! ItU&f itUUIOll icaih whool up lonml including llicS.-ond grade WUiUUUM .-j. preparation on their pait. It i- (erlainl) true that it the ptihlic Mhools of Texas an- to race tluir standard- thai the teach- Tlii- hi- lertainli I'd n a ;u mi nr lllllkl III' lllllirDVCll. llllS i CMJl'tiulh mioL in II. ii ill mi I'Miiimn li u .Minilirr Texas lutrreollcgiate Pri s Asociation ln1. f t. Ua fn in llie small rural tiliool-t and . M.nx ))M(mm ui n ml ... I 1. itr i ii... Itlffirr at small ""' '"I1'1 --hoos. umo. ami miii iii' the li iffti hntrred aS second i as matte r nl Hi. I ct.iff.ce . (( t() UatC( nn( (( ( ( "" upon tin ir actions. JSiarl) all ol the moileru re- Sub-tription rates SI. 50 per ear; .5 per term form have In en initialed l the women. 30 I . I .I... ll .... ..f ti.vna 1. ill I. Kill lei us nope mat u.r inm.-ii hi ...- ..in uu.i reform movement 111 th...

Publication Title: Mcmurry War Whoop
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — McMurry War Whoop — 12 November 1932

ftiW v INDIANS TO MEET PIRATES FOR THIRD ANNUAL CUSH AT GEORGETOWN FRIDAY NIGHT PIRATES FAVORED TO DEFEAT INDIANS Scoreless Tic And A One Po'nt Win For Pirates Resultr Of Games The Mi Mm i Indian-- jptiiuev to Gemgetiwu l'i dn to meet S uthwe tctn t'nixetsitx. The IMino will be nWed at 7:"0 I'm i!n mght on S'lMlei l'ield The Smi'hvvesttrti temn is the sttongtxt tlmt the sihool ha- had in exeial vwis 1 hex luxe not lost a lonfeieme game this si son and b'tl fail tn gn thtough a'l the season vv ilium lo-uig a gaine The Indians have not been ahle to beat S iithxxestem but have gixeu them a good state the past txo e.ii-s ixxii xi rs ago they plaxed a mhuIi- tie on the Me.Muiix field lheie x is a Inch wind blowing xxlmh kept Mi Mm ry fi-om using a passing nt'nik that might luxe pi ixoil t he downfall e( the Pirates Last xear the Ipilni. opened the fire winks xxith lliiste- Hell (Minting a punt li.uk 70 vatd foi a teuihdoxxn. I atei in the guue xxith Southxxestim lending 7 ti t!. Hoe (iiv...

Publication Title: Mcmurry War Whoop
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — McMurry War Whoop — 12 November 1932

McMURRY WAR WHOOP Page Four ISOCIETO SPEECH TEACHERS Many Attractions At TO MEET IN Ritz This Week McMURRIANS TAKE PARI IN MUSICAL ' UN1TPARTY PERSONALS Juan Mason graduate u( 1027 xus seen on the enmpus Tlmrs- lii Jilim has been nttonditig Oil to n fiw nf tin- MiMihiv mIiooI at Starntt students mill ftrultv initnbon " iiiiiimiI llir ii.iitN gmn n nil' lr. James K I rccmnn was Mil n nl I ml fni llic iiii'iiiIiim (C to tlic licdslile n( his oiitcr iml lln it guests Widne-dnv eve Mrs J. C Denton nt Knox City limn. Now inbet ft at tin' Woiitcn ( ufsdnv morning. She was FORMER McMURRY STUDENT IS SHOWERED FT. WORTH Meeting To Be Held In Connection With State ! Teachers Convention Hotel Tin IV'I'I I innsitlerabiy improved when Mr. mimic was liinl in III din's ricciniui returned to Abilene car- v.nik taken Nnx ember 1) j Thursday morning the lust of the ji t nine i " tns r.wMwme mine in patty Raleigh Minis and Luther in-tiiiiic so as In lend more to Gluver are spending the week tin iitiiio...

Publication Title: Mcmurry War Whoop
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — McMurry War Whoop — 19 November 1932

vr fc fflMnrt War ttOptop VOL 10. STUDENT PUBLICATION OF McMURRY COLLEGE SATURDAY NOV. 19 1932 NO. 10 INDIANS PIRATES IN SCORELESS TIE FIKSTHALFSilESlER;THIRTi FOUR STUDENTS ARE NAMED; SENIOR TOPS THE LIST WITH 69 ! POINTS Sophomores Take Second And Third Positions On The List Including approximately one- tenth rt the student hodv the Honor U ill of. McMuu.x College has jut been announied foi ilio first half of the first semester Miss Katheryiie Sitiip-ott n S nior the eititor of rill". G l LEON the sduol imguiiue. and a resilient of Abilene hi ads tlie list of students who-o siholastu standing is highest she had a total of sixty nine points llx man Teague a Sophomore held second place in the hi nor roll with sixty-three points. nd Miss La Fae Stinehiombal-oa Soph omore. was third with stt one pOllllS. Sinlon Tho Senior class of McMuriv. with fle members on the llouoi Roll was of lour-p headed b Miss Simpson. Tho Juniors w th six on the honor roll h id no leader fov vutue of the fai...

Publication Title: Mcmurry War Whoop
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — McMurry War Whoop — 19 November 1932

Page Two McMURRY WAR WHOOP Pi iHJciJlurrg Bar Wmy Stuihnt I'ubluutitm of MtMurn ( oHific Ahdcne 7 vxu j Memlicr Texas Intercollegiate Prc Aoiiatiun Entered as second clas mailer at the Postoffne at Abilene 'ltxa. Subcriptioii Hates $1.50 per )car; .75 per term Advertising Kates on Application to the Uuine Man igei bl.lTOItHl. Stah Editor iii.(.hief Asjih iate Kdilor Aodate Kdilor Exchange Kdilor Spurt Kdilor. b'lature Writrr . . Ilcligiou Aititit) bdilor III imss Stui Husine Manager Assistant llusmc Manager Assistant liumc Manager l.tlwurd Anlo) kallierine Simp'on Mii.kiL- ( arrnll Atllllll.1 U'.ll I lo I Mar-.li.ill llehn Wnllc r La 1 a)o Sliiiiluoni'i . Herman It. Hill. Jr. ( landf F. M)er llillt llnlchki Jot- Ilmr) WiihkaiMiipoi ( ollutor Itn'iiliTHis: (rawford llabli lloht-rt I urr. Mattio ( liiirih. Don Fouler. 1 luabeth Johnson Margant riullip-. Medial. Hawling HEEP BIG INDIAN liy C.raujord llabb It i- about time lor a rcrtain popular )oung coed in lln Senior (.In to In- liuie...

Publication Title: Mcmurry War Whoop
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — McMurry War Whoop — 19 November 1932

.1 ... McMURRY WARi WHOOP Page Three .-r.-. Papooses Close Year With PAPOOSES TO COMBAT DANIEL BAKER KIDS FOR LAST GAME OF Iffi SEASON WEDNESDAY DONALDSON FIELD SCENE OF THE BATTLE Teams Are About Equal In Strength In Only I Game Of Season Wednesday afternoon at 2 .H o'clock the McMurrj Papooses tatiRle with the Daniel Baket Kids on Donaldson Field This li the first game of the season between the two club and it is due to be n tosMip between them with the Papooos tixing to follow the Indian tradition of de feating Daniel Baker and the Kids trxinjr to get rcenge foi this defeat of the Billies ' Perry is the outstanding man for the Kids and Is due heic to1 show the Papooses a thing or two about plaxing football He goes all over the field to make taikles and beside this he is an ouMaud ing punter who will prohnhlx do all the punting for the Kids I.oik lear is another outstanding man that may not get to see seruce because of injuries received in the A. C C. game. 'Hits man is a nice bal...

Publication Title: Mcmurry War Whoop
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — McMurry War Whoop — 19 November 1932

Page Four McMURRY WAR WHOOP ISOCIETYi Mil LUNCHEON IS HELD LIFE SERVICE BAND BY McMURRIANS HEARS ALSIE ATAMAR1LL0 Annual Affair Is Gien Saturday Noon With Mrmy Attending I 11 'I ho tiaditioniil MeMunv lun- ihenn dining ronfoioiue wail In hi nl the High Siliiml Cafeteria at U' .'.II Sitturiliii hi Aninrllln. Mi 1" II l.iiudiot'h nu on Mr.Mur i) student was in charge of the affan 'I lu tnastinuster was Vol lain I iceman loasi of aniiK'i latlon anil hue foi small nilleges and of then Ulll'lllltll)ll foi lll'illK mi In lull in tho Mt.Miuii hliuhiMin nolo giien bv lopresoulntivos from Clan'iiiltui mill Manifold Juinni Collides 'lheo tubules at know I edged li AIIiimI I'loomim a graduate nt tin- Mi Mum i lass of I ho Mi Mum i (Juaitet sang Sili ur ami i.inili Lou. anil tin Oilit sunt; ' lion Dai I'ailos ami Hugh Wnddill plav oil lupine VioiutoU (Ktoisloi) anil Cmiutii (iiiiilous (Ciruugoi ) l)i J Hunt gaie a lute! siitutuaii of Irluns liistiu lie saul in at I. " ftot tho lue at Stiiuifuit...

Publication Title: Mcmurry War Whoop
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — McMurry War Whoop — 26 November 1932

'"" "Tn wj1 Tgf TT - v iJ$Murrg Har Ipxan VOL 10 STUDENT PUBLICATION OF McMURRY COLLEGE SATURDAY NOVEMBER 26 1932 NO 11 FOOTBALL BANQUET THURSDAY NIGHT II f) INDIANS MEET JiWELINAS IN GAME TONIGHT FOR THE FINAL APPEARANCE OF SEASON 1932 INDIANS ARE D3PEDPhios Hear Origin ! TO LOSE AS Thanksgiving Dav USUAL Win For A. And I. Means Championship TIAA Conference The MiMun liuli m- mcot tlio vtmnp A hurt I Jiveh-ns it 7 ! tonight at Cmmis Clin ti At vt ml the Indian no it in into the (tune a the uul-rd it vinie A ami 1. t le.uhmt t''i eon feiviuo with no defeat ami 01 ly need this erne to win the T I. A A conforeuie title A anil I hue pkn ul m' nue (tames this eai In xxumiiut all their ttamos evoont (he cmu. with i nit M CiHoite whuh ended 11 0 in tu (i of the Wit e ami with Kie whuh iul 'il .'10 in fixoi nt tlie Owl-. The Hi's lotnpb tolx ti iniplod the Chllstiutis 2Mt twi wioks ti ami rou'ed the 1) mb I l.ikei Hi 1 Initios the week Is'fuie I lie Indians haxe showed plen t of stuff in t...

Publication Title: Mcmurry War Whoop
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — McMurry War Whoop — 26 November 1932

Page Two McMURRY WAR WHOOP 'J1 1 f iHriMumi War liljmip Stiiilcnt I'tililiciitiwi u MiVurry Lullrgi Abiluic 1 1 xas Member rcxas lutcrcollcgiulc I'rtss Association Entered ns -ccond tlass mutter at tin l'ostofficc at Abilene lexas. Suhcription Hutu . . $1 50 per )eur .75 per term ilvciti-uig Itutts um ApitiLjtiuii to the llimness .Manager I-mrnitivi. Fthfoi in ( linf Aoiialc 1 ilitur A otiate I ditor Lxchangc I ditor Sport- I ditor Feature nttr Religious i lull) I ililnr llu-ine-s Minugtr A i-tiint llu-iuiss Manager A i-t.inl l!uiness Mini igt r ( olht tin Ittl'oimns: ( rawfnnl Hahh Unlit rt ( urr. Matlic ( hurth Duns h'owkr I Itihtth Jnlin-mi Margaret Phillip- Medcah ltawlings. Mar) Juno Sinip-on Dor ih Smith l.a r"ii)e btinchcotnb Hvman Tiague Dorolli) Ward Allure Williums Typists: I onliiit Ylat-on Mildrtd v ilium- and Dorothy Marshall The War Whoop Motto Kor the wroii"- that nied resistance For lit tiiu-e that nttds assistance; I'or the fuluie in the distance And the food that w...

Publication Title: Mcmurry War Whoop
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x