ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Vestkusten Delete search filter
Elephind.com contains 4,660 items from Vestkusten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
4,660 results
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 3 October 1907

— Hallå, John! Hallå, David! — Alla edra fåglar ä' visst bortsköljda, John. — Ja, men ankorna kunna simma, — svarade den gamle mannen med ett svagt leende. — Äppelträdena ha gett sig i väg? — Ja, men di sa'- , att det skulle bli ett dåligt fruktår i år. Floden har visst gått ett stycke öfver edra fönster? — Det är alldeles rätt, David. Men fönstren ha behöft tvättas länge, så nu blir det verkligen af med det. Nöjd i alla fall. En Kansasman berättade en historia, som bevisade den amerikanska optimismen. Det hade varit en öfversvämning i Kansas. En gammal kamrat, som hade mist nästan allt hvad han egde, satt på taket till sitt hus, under det att det flöt bort. Hah blickade fundersamt ut öfver vattnet, då en man i en båt nalkades. En försigkommen pilt vid Quebec-expressen och ett frakttåg. I kollissionen, som orsakades af felaktigt gifna order, dönamn Albert Anderson i Minneapolis stälde härom dagen sin moder i bryderi. Modern hade lagt en väska innehållande en större summa kontanter i...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 3 October 1907

2. Vestkusten den 3 Okt. 1907 , SVERIGE-NYTT STOCKHOLM. Hedersdiplom med — kors och guldmedalj (Diplom of Honor with Cross and Gold Medal) har tilldelats ing. Iwan Zandén, Stockholm, å internationella utställningen i London 1907, för lokaltelefoner och sjelfve\lar, hvilken utmärkelse endast kommit ett fåtal utställare till del. Oscar lf:s vandringsbibliotek. Härom dagen anlände en anhållan från Svenska föreningen i gulddistriktet Nome i Alaska 9m att erhålla ett bibliotek med allra snaraste. Föreningen uttalade äfven sin stora tlllfcedsställelse med biblioteksföretaget och denna lyckönskan åtföljdes af en bankanvisning på 500 kronor som gåfva till biblioteket. På grund af att sjöfarten från Amerika till Alaska upphör 1 slutet af denna månad, äro redan en del böcker afsända med posten som korsband för att hinna fram före vinterns Inbrott. En svensk vid namn W. Larsson är polismästare 1 Nome, Alaska. Vid Geological Societys sekularfest 1 London d. 26 Sept. kommer professor A. G. Natho...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 3 October 1907

Heiuli 011 tor p 3v' I nära TelegWm, Roehr. Juiyius F ai/tings Continental Bar Viuer, Likörer och Cigarrer. If. W. hörnet ai Golden Gate Ave. och Laguna Sts. Förut å hörnet af gth ocli Mission Sts. North Star Bottling Works 3335 26th Street, Telefon Special 953. Agenter för det berömda Columbia Iirewing Co., Tacoma, Wash, CARLSON & ANDERSON, Ec.ark Etablerad 5 Jan. 1879. Tivoli Cafe Kale och Lunch House. Öppet hela natten. 50 Eddy St., San Francisco. Färska ägg direkt från farmen hvarje dag. CARI. C. I<arskn,; Egare. Anchor Brand Svenskt Snus, Rulltobak, Cigarrer m. m. Xlirane Brothers. 2100 Market St., hörnet af Waller San Francisco. P. Svensk Urmakare 1102 McAllister Street San Francisco. " -1 ——— J. JOHANSONSvensk Urmakare och Juvelerare. 2431 Mission St., javeler och- ^- smyctan- * ^eparationer utforas skyndsamt Svonsk Restaurant,- ' Dolores Bakery and Lmneh f^oom 16th Street, nara Dolores, Sail Fran. (Dolores Market.) Forsta klassens piatlagriing. Mrs...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 3 October 1907

ALEX. OLSSON, Jvntered »t the San Francisco, Cal., Post Office Second Class Matter. den med de amerikanska slagskep De båda polismännen Skain och pen. Verldsomseglingen begynner I Morgan bletvo svårt skadade i fali december och beräknas vara aflet'",en lät0 icke al|a 'le arresterade , ... , .. , „... , undkomma, utan lyckades halla 7 slutad tidigt nasta host. Affården af dem kvar j de tyå polisvag. sker från New York och färden af- name flin 11 os 26 personer, arresteslutas i ocli med skeppens åter- rade på natten för hazardspel i Russ komst till samma hamn. Denna Jiouse. flottdemonstration blitver den mest i . Förare» ä spårvagnen arrestera- , . . . cles. imposanta verlden skadat, ej pa, Rn spårvagn å Fillmore st. bacgrund af fartygens antal, men till ken mellan Green och Filbert förföljd af den amerikanska regerin lorade sitt tag i kabeln sent i söngens lörmåga att sända sådana sto- dags kväll och åkte baklänges med ra, moderna slagskepp till hvilken väldig fart, men föraren lycka...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 3 October 1907

Stillahafskusten. Tacoma, Wash. Föreningen Valhalla firade sin byggnads invigning lördagen den 14 Sept. med en fest för medlemmarne och deras familier. Supé serverades o. aftonen tillbragtes med lekar, i sång, musik och socieltsamkväm. "Skomakar Olson" lilef nyl. utsläppt ur fängelse i Walla Walla, där han suttit häktad i 3 år för utskrifvandet .af falska vexlar. Han blef dock sedermera arresterad emedan han ånyo började • utöfva förfalskareyrket. Svindlaren, som är norrman till börden, torde nu bli inburad för en längre tid. En ung- norrman vid namn Guldstad påträffades nyl. i beruradt tillstånd ä Pacific ave. Han fördes till polisstationen, där han blef sittande i en stol och befanns om en stund vara död. — J. W. Sandström, sonV kallar s- '- g privat-detektiv, bestal härom dage i en man vid namn W. Collander på $45 o. lät senare arrestera C. som vansinnig. Sand strom måste dock omsider be känna. Tvättinrättningarnes egere hafva beslutat att priset pä tvätt 1 1 skull höjas. En ny a...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 3 October 1907

6. Vestkusten den 3 Okt. 1907. Zaida. (En arabisk berättelse.) öfverä. af E. H. Solens strålar brände heta. Lufter, var tryckande tung. Under det ut spända soltältet rörde sig Zaidn af och an, ordnade för sista gången sina fä tltlhörigheter, och medan hon sä gjorde, bildade det sig af värmen små fuktperlor pä hennes marniörhylta panna. — Kom till mig, mitt barn, befalde hennes blinde far, som suttit orörlig längst in i skuggan. Hon lydde honom genast och knäföll vid hans sida. Han strök med handen öfver hennes hår; det föll i mjuka vågor ned öfver hennes hals och axlar. — Ditt hår är värdt guld, det blir min ålders tröst, sade han, i det han Btrök det ömt. Derefter smög sig hans hand öfver hennes panna, öfver hennes ögonlock med dess långa ögonfransar, öfver hen nes raka, fina näsa ned till hennes lilla mun med dess gropar 1 kinden. — Du är vacker, sade han. Han lutade sig fram oph tryckte henne intill sig; hennes hjerta klappade mot hans. — öfver alla kvinnor står du i skönhet, o, ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 3 October 1907

San Francisco. OA KLAN 13 BUTIK: »958 Broadway Kostymer pä beställning $18 upp Pantalonger $5 upp. Största och finaste lager af ylletyger på Stillaliafskusten. SPHINXEN. ROMAN AF DORIS, FRIH : INNA v. SPAETTGEN. (öfversättning.) (Forts. fr. föreg. n:r.) XV. — Jag mäste på det kraftigaste bedja er, att ni lägger er att hvila några timiliar, fru Lee! SAsom jag redan i går antydde, behöfver den sjuke eder icke för narvarande, under det att den yttersta andliga och kroppsliga utmattning talar utur edra egna ögon. Så talade doktor Sexton till fru Luisa, under det han, i begrepp att gå, redan stod med hatten i hand. Dörren till sängkammaren, i hvilken Jacob Lee låg, stod till hälften öppen. Under långa, ändtlöst långa veckor, sedan den der sista soliga dagen i Februari, då åsynen af Herberts och Rosas porträtter framkallade en så uppskakande verkan på den sinnessjuke, hade han legat der inne på sitt plågoläger. Och under hela denna tid hade Luisa vårdat honom med outtröttlig trohet och so...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 3 October 1907

FÅ STILLAllAFSKUSTEN BANK Vexlar säljes direkt på Sveriges Riksbank till alla städer i Svetige. Intresse betalas å vanliga insättningar med 4"u från insättningsdagen. Inga uppsägningar nödvändiga. Intresse betalas på vexelkonto med 2%. Tillgångar och öfverskott, $2,530,000 Inbetalt Kapital - - $825,000 Svenska pengar till salu. Svenska talas och skrifves. GEORGE 1*1. RUDEBECK, Bitr. Kassör. Har NT försökt livitket underverk eu annons i Vestkusten utför? San Francisco. SVKNSKA LUTH. KBENEZER-KYRKAN i5:de och Dolores Sts., San-Francisco. Söndagar: Högmessa kl. n f. m., aftonsång kl 8. Söndagsskola kl. io f. ni. UugdonismÖte hvar fredagskväll. Alla välkomna Philip Andreen, a. m. Pastor. Bostacl: 208 Dolores St. strax intill kyrkan. Telefon Market 3305, Ä3S- Kan träffas hvarje dag Kl. q—10 f, m. SVENSKA BAPTIST KYRKAN håller sina möten i Emanuel Baptist Church, Bartlett St., jnellan 22nd och 23rd St., nära Mission St., på följande tider: Söndagar kl. 10:45 f. 111. och kl. 8 aftonen. Tor...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 10 October 1907

VESTKUSTEN — Liberal Politisk Veckotidning för svenskarne A Stillahafskusten. Utgifves hvarje torsdag. Vestkustkn iir spridd tilmed hela Stillahafskusten och utgör derför ett präktigt annonsmedium. Annonspris: 50c. pr tum; bland läsning iqc. pr rad. Prenumerationspris $0.65 2-50 Agenter erhålla liberal kommission. Allt som rör redaktion såväl som expedition adresseras: "Vestkusten.- " Helt år $2.00 | Fjerdedels år Halft år. 1.25 | Ett år till Sverige.. ALEX. OLSSON, UTGIFVARE. San Francisco. 30 Sharon Street, Frisinnad Veckotidning för svenskarne på Stillahafskusten. VESTKUSTEN — The West Coast. Independent Weekly Swedish Journal devoted to Literature, Politics and General News. "Vestkusten" is the oldest Swedish Newspaper publishedojj the Pacific Coast and is an Unrivaled Advertising medium. Rates: 50c. per inch each insertion. Reading notices 10c. pr line. Liberal discount on yearly contracts. Published every Thursday. Address all communications WEST COAST PUBLISHING COMPANY 30 Sh...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 10 October 1907

2. Vestkusten den 10 Okt. 1907 SYERIGE-NYTT •t STOCKHOLM. Sverige—Island. En framstående jurist,overretssagförer Sveinn Björnsson i Reykjavik har meddelat att han kommer att i Reykjavik starta en juridisk upplysningsbyrå, afsedd att förmedla förbindelsen mellan isländska och svenskå affärsmän samt meddela upplysning om de båda ländernas ömsesidiga export- och importmöjligheter. Hr B. är vidare sysselsatt med utarbetande af en adressbok med förteckning på isländska köpmän, deras import och export. Detta arbete blir färdigt i Oktober, vid hvilken tid äfven byrån träder 1 verksamhet. En 11-årig kampanj I Sydafrika. Efter elfva års vistelse i Sydafrika har hr Fredrik Gumselius, en son till framlidne stationsinspektor Gumselius i Grillby, återkommit till fäderneslandet. Vid 18 års ålder drefs han af äfventyrslystnaden att resa ned till Sydafrika, der han sedan hela tiden haft sin verksamhet, stundom som affärsman, stundom som krigare. Förutom i boerkriget, der han kämpade på engelsmännen...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 10 October 1907

Telefon Oakland 790r. d SURGEONS ice: 719 Van Ness Ave. ra Ivddy Street. * NORGE. William Bruce funnen. Från Trjmaii telegraferas d. 22 Sept., att upptäcktsresanden William Bruce, som antagits blifvit förolyckad och för hvars återfinnande en expedition blifvit utsänd, återfunnits jemte Biu följeslagare Hjalmar Johansen å Prins Carls ö och samma dag ankommit ombord ä slupen Bakke till Tromsö. Ehuru de voro mycket medtagna af brist på proviant ha de repat sig betydligt och äro nu fullt återställda efter den äfventyrliga färden. Skandinavisk arbetarekongress. Den 7 skandinaviska arbetarekongressen i Kristiania d. G Sept. Näi varande voro 385 representanter, deribland 127 från Sverige, 80 från Danmark och 6 frän Finfand. Norska arbetareförbundets ordförande dr. O. Nissen helsade ombuden välkomna i ett tal, hvari lian särskildt berörde de svenska socialdemokraternas (riksförrädarnes?) hållning under händelserna 1905. Derefter talade se kreteraren vid den internationella socialdemokratisk...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 10 October 1907

Svensk rockskräddare kan erhålla stadig plats lios C. J. Relin, 1028 Märket st., rum 27. 2271-73 Läsare af SPECIALITETSTICKADE TÄCKEN. $3.50 Stickade Täcken $2.75 4.00 Stickade Täcken 3.25 1.00 Stickade Täcken 0.75 2.00 Stickade Täcken 1.40 FILTAR. $0.90 Bomullsfiltarfull storl.$0.75 1.25 Bomullsfiltar \}( 1.00 1.50 Bomullsfiltar full storl. 1.30 2.00 Bomulsfiltar "- 0.75 4.50 Ylletäcken full storlek 3.75 81x90 Lakan i linnestil 0.55 72x90 " " 0.49 FJÄDERDYNOR BORTSLUMPAS. Stor dyna 20x27 reg. $1.25 nu 0.95 Stor dyna 19x26 reg. $1.00 nu 0.75 VI äro de förnämsta försäljningsagenter för McCALL'S MÖNSTER. SPECIALS Ett års prenumeration å McCall's Magazine tillsammans med mönster 35c. The SCANDINAVIAN SAVINGS BANK OCH MERCHANTS NATIONAL BANK CHRONICLE BUILDING Market St., San Francisco Kapital och öfverskott $360,000. Totala tillgångar $2,300,000 4 procent å termininsättningar. 334 å vanliga dito. Penningar hemsäudas till de skandinaviska länderna till lägsta priser. CHARLES NELSON, Prk...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 10 October 1907

Vestkuaten, den 10 Okt. 1907. Stillahafskusten. Seattle, Wash. A. E. Pawler, sekreterare i japansk-koreanska utstängningsförbulidet härstädes hade företagit en agitationstripp till Bellingham. Här uppträdde Fawler pä ett sätt, som var mycket besynnerligt och han häktades såsom vansinnig. Hans sjukdom tog en våldsam form. Hans här boende fader begaf sig till Bellingham för att taga värd om sin son. Sinnessjukdomen antages vara orsakad af öfveransträngning och upphetsning pä grund af orientalistuppträdena i Bellingham och British Columbia. — Seattles drug-stores få hädanefter icke försälja rusdrycker annat än pä läkare recept, såvida de ej ha vederbörlig license. C. Foster, apotekare i Seattle, blef nyligen fäld för att han sålt två buteljer maltdrycker till en fru, som uppgaf, att hon skulle ha dem för medicinska ändamål, och statens högsta domstol har stadfäst domen. Välkomstfest hölls Sv.--luth. kyrkan för pastor och fru Martin L. Larsson, som hemvände frän en nära 4 månaders resa ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 10 October 1907

0. Vestkusten den 10 Okt, 1007. uset med de tusen Husen. ROM AN af MEREDITH NICHOLSON. I. John Marshall Glenarms testamente. Pickerings bref, som underrättade mig om min farfars död, nådde mig i Neapel i början af Oktober. John Marshall Glenarm hade dött i Juul. Han hade efterlemnat ett testamente, som under vissa vilkor insatte mig till hans arfvinge. Pickering skref, att det var nödvändigt för mig att ofördröjligen komma hem och legitimera mig som arftagare. Det var för öfrigt mer tur an konst att hans bref kom mig tillhanda, emedan han adresserat det till generalkonsulatet i Konstantinopel, i stället för till min bankir derstädes. Det var ej Pickerings förtjenst, att konsuln just råkade vara en af de vänner, som brukade hålla reda på,- " livar jag fanns, och derigenom var i stånd att i största hast sända testamentsexekutorns bref efter mig till Italien, dit jag hade begifvit mig för att träffa en engelsk finansman, som, enligt livad man sagt mig, hade obegränsade tillgångar att n...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 10 October 1907

NYA ADRESSER: 731 Van Ness Ave. 1432 Fillmore St. San Francisco. OAKLAND BUTIK: 958 B roa d way Kostymer pä beställning $18 upp Pantalonger $5 upp. Största och finaste lager af ylletyger på Stillaliafskusten. (Forts.) Skämtlynne. Alexander Pettersson öfverliggare och fil. stud., har sin vana trogen firat midsommar, som han, till följd al vexelomsättningarnas mångfald, måste tillbringa i Upsala. Få midsommardagen kommer Alexander Pettersson fram till en poliskonstapel, som han gemytligt klappar på. axeln: — Hör nu stassbude'- , var snäll och bär hem mej till min tant på^Thorsgatan, men, förstårru (pekande på sitt omtöcknade hufvud) de' säjer ja' dej: denna sida opp! Hick! Alla vägar bära till äktenskapet; Han (vid åhörandet af barnskriket.;: — Ack, fröken Hulda, om ni ville rm d mig säga: "Detta skall hädanefter blifva vår musik.- " Brandkåren i ett litet stationssamhälle har ord om sig att vara mycket snabb. Inspektören i ett brandstodsbolag har en gång pröfvat kåren och alarmerat d...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 10 October 1907

4 Procent. — ODetPopolis— TRUST & SAVINGS BANK 1237 Van [-less Ave., San pfaneiseo. Telefon Franklin 687. SVENSKA SÄLLSKAPETS BYGGNADSPONDS BANK och SVENSKA SaNGARFÖRBUNDETS Å A SaNGARPÅ STILLAHAFSKUNTEN BANK Vexlar säljes direkt på Sveriges Riksbank till alla städer i Sverige. Intresse betalas å vanliga insättningar med 4"0 från insättningsdagen. Inga uppsägningar nödvändiga. Intresse betalas på vexelkonto med 2%. Tillgångar och öfverskott, $2,530,000 Inbetalt Kapital - • $825,000 Svenska pengar till salu. Svenska talas och skrifves. tiKOROK M. RUDEBECK, Bitr. Kassör. Har NI försökt hvilket underverk en annons i Vestkusten utför? San Francisco. SVENSKA LUTH. KBKNKZKR KYRKAN i5:de och Dolores Sts., San Francisco. Söndagar: Högmessa kl. ii f. m., aftonsång kl 8. Söndagsskola kl. io f. ni. Utigdomsmöte hvar fredagskväll. Alla välkomna Philip Andreen, a. m. Pastor. Bostad: 208 Dolores St. strax intill kyrkan. Telefon Market 3305, Kan träffas hvarje dag Kl. q—10 f. 111. SVKN...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 17 October 1907

• » » Som jag sitter och skrifver till eder kommer in till mig den kände och beryktade brottaren Lundin och slår sin kraftiga näfve på min skuldra och helsar frän hela "Svensk-Amerika" säger han. Lika kry och säker som då jag för tre år sedan såg honom och hans nu saligt sofvande "Dick"- . Han har varit i Sverige någon tid och brottats lite här och hvar. Då brottning är totalt förbjudet i Stockholm, måste Lundin söka sitt arbetsfält utom hufvudstadens hank och stör och derför hade han för några veckor sedan sin brottning i Sundbyberg då han besegrade tysken Emil Ban. Den 6 september vann han en hårdt förvärfvad seger mot fransmannen Fr, Chevalier. Den sistnämde var mycket mera populär innan drabbningen och märkvärdigt nog blef mycket mera firad, men då blef bundin litet snörpig af sig och sade till sig sjelf: "seger eller död"- , och så i blef det ingen död af utan seger och se'n var det Lundin och ingen annan, man ropade på. Med Samuelson har Lundin äfvenså haft ett par duster. Lun...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 17 October 1907

Vårt kontor är i No. 1946 Post Street, S. F. Öppet alla dagar mellan kl. 10 oeli 3 och lördagar från 10 f. in. till 8 på aftonen. R. FREDRIKSON, I. PETERSON, MAX VANZI. ' '- »•'c* . » - "1 •" " f.- ' " A A • '■vi >?.- •- '- . g!ifi3a«$iS$s3®r' Peterson Automobile Co. har efter sin stora förlust under branden inkorporerats med ett kapital af $50,000 i afsigt att återupptaga sin automobil affär, både tillverkning af nya autos såväl som ock att reparera och ombygga skadade sådana. Detta är en aflär som växer dag för dag. Vårt kompani har praktiska män son 1 förstå sin sak och har vunnit förtroende både från enskilda såväl som från de firmor som handla med automobiler. Vi kunna försäkra alla som köpa aktier i vårt kompani en stor utdelning, många gånger större äh någon bank kan betala och med lika stor säkerhet. Aktiernas pris är $10.00 per stycket. Detta är en affär som skulle understödjas af våra landsmän. Ett tillfälle att få edra besparingar att växa fort och säkert. ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 17 October 1907

s i fi U n för behandling BOTAD. och kunna bota. som vi botat och som andra nser. n kan icke betvifl? säker som en regern, TRE PROF? äkert och framgångsfullt. Telefon Oakland 7901. d SDRGEONS ice: 719 Van Ness Ave EddStt79 ra Eddy Street. DKN ENDA BANK SLÖRDAGS EFTERMIDThe Market Street Bank Handels- oclAlla slags bankaflärer ... 1 Intresse ä sparbanksinsättningar \ Utfärdar vexlar, och resekreditiv Ilar ett af de mest fullständiga ockassalådor uthyras frän $2.50 pr är. Mottager penningar på upp- och akorporationer, klubbar, firmor eller inSydöstra hörnet af 7th & NORGE. Grisbådarne. Morgenbladet 1 KrlBtiania Innehöll d. 11 Sept. en artikel angående tvisten om Grisbådarne, i hvilken tidningen påpekar att tvister om fiskerätt och gränslinier just äro | egnade att afgöras genom skiljedou, såsom exempelvis tvisten mellan England och Amerika om fiskerätten i Berings liaf och Newfoundland. Tidningen hänvisar till den resolution på den interparlaxnentariska konferensen i Londo...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 17 October 1907

4. Vestkusten den 17 Okt. 1907. Knurt-d, «& the San Francisco, Cal., Post Office Second Class Matter. Vestkusten, Frisinnad Politisk Veckotidning for Svenskarne på Stillaliafskusten. Utgifves Hvofje Torsdag från jo Sharon st. San Francisco ui ■ \ lOth, CbiircV» it S.iv> he/ Prenumerationspris: Btt är |2.0(. Ktt halft år I.2J Ett kvarts år 65 Ett år till Sverige 2.5c Alla prenumerationer måste åtföljas af ko/itant likvid. I annat fall fastes ingen uppmärksamhet vid desamma. flUEX. OLaSSON, Utgifvare Vestkustens nya Telefon No. är: Market 4851. Fedan nu kvinnorna ämna bölja taga del i den politiska agitationen här i staden kan man vänta sig mera omvexlande och upp ryckande kafferep än de vanliga. Svenskarne vilja hem till Svt rige igen, påstås det lite hvar stans. I Norge, Danmark, Tyskland m. fl. länder pågår en rörel se bland de utvandrade, som tyder p£i att hemlandskänslan vaknat till lif och det lär äfven finnas flera svensk-ar.ierikaner bosatta i Sverig...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
x
Loading...
x
x