ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Meie Kodu = Our Home Delete search filter
Elephind.com contains 8,854 items from Meie Kodu = Our Home, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
8,854 results
Thoughts about Science, Philosophy, Religion and Scepticism [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 8 December 1949

Thoughts aboutScience, Philosophy, Religion and Scepticism By Dr; Jlinar Taamneld. '(An extratet from the essay "Experience, Reason, Faith and ; i Scepticism"). Experience, reason and faith are each essential to science, philosophy and religion. Without experience, reason and faith would be object less. Without reason experience and .faith would be blind, without faith reason and experience fcvould be groundless. Science, phi losophy and religion differ as re gards the proportion in which ex perience, reason' and faith are ap plied. Another difference is that whereas in science and philosophy experience and reason yield or ought to yield results which can claim an objective validity, in re ligion the subjectivity of religious experience is conspicuous. Thus it is no wonder> that there is a wealth of religious conceptions which are incompatible with each other. Therefore scientific and philosophic, thought has to ' conclude that , at least some of these conceptions are necessarily...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
EESTLASED WAGGAS MAJAOMANIKUKS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 8 December 1949

EESTLASED WAGGAS MAJAO MANIKUKS. Hiljuti ostsid Waggas elunevad ja töötavad eestlased A. Margus ja A. Dagis ehituskrundi ja alustasid maja ehitustöid vundamendikivide tegemisega tsemendist. Ehitus oleks kaheperekonnaelamu fibro seintega. Ehitusplaan on linnavalitsuse poolt juba kinnitatud. Kuigi ehitajatel puudub kapital, otsustasid nad jul gelt töödega peale hakata "Waggas valitseva korterikitsikuse sunnil. Kohalikud austraallased, kelledaga mõlemail eestlastel hea kontakt, on abistamas neid nõuga ja laenu han kimisel. Maja ehitusettevõtjaks on saksa päritoluga lutherlane hr. Sie bels. A. Margus, kes oli Eestis, Riigi Keskarhiivi abijuhataja ja Geislin geni laagris korteriameti juhataja, töötab Waggas asuvas Riverina nietsadevalitsuses arhivaarina. A. Dagis töötab kohalikus parimas res toranis, ja hotellis "Romano" varus tusametnikuria.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SAKSA LAHINGLENDURID ARGENTIINAS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 8 December 1949

SAKSA LAHINGLENDURID ARGENTIINAS. Rida kuulsaid saksa lahinglen dureid on saksa ajakirjanduse and metel praegu ametis Agentiina õhujõudude juures instruktoritena. Nende seas on kindralid Galland ja Baumbach. • Seal; on ka kolonel Ru del, kes möödunud sõjas oma len nukile monteeritud tankitõr je kahu riga hävitas üle 500 vene tanki. ' Mõningate teadete järgi olevat Agentiinas tegutsemas ka kolonel Otto Skorzeny, kes sai sõja ajal kuulsaks Mussolini hulljulge äratoo misega Itaalias, liitlasvägede taga last lennuteel.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
UUED ALAD ASUSTAMISELE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 8 December 1949

UUED ALAD ASUSTAMISELE. Liberaalide ja Country Party pro grammis nende võimaliku valimis võidu puhul on muu hulgas ette nähtud 250 miljoni naela suuruse põllumajandusliku projekti läbivii mine. Sydney ajalehes "Sun" võtab sel puhul sõna nende parteide ühine senatikandidaat J. P. Tate, viies nimetatud kava seosesse immi gratsiooniprobleemidega. Ta mainib, et nüüd, kus on saavutatud rahvus lik kokkulepe selle kohta, et Aus traalia rahvaarvu peab väga tun duvalt tõstma immigratsiooni abil, peab alustama Austraalia arenda mispoliitika läbiviimist sienisest sel gema plaani alusel. Praegu on Aus traalia laialdased maaalad liiga vahe välja arendatud, kuna linnad sellevastu on ülerahvastatud, Ta haksime näha suuremat osa tulevas test immigrantidest rakendununa uute piirkondale ülesehitamisel. Sealjuures ei kavatse me kedagi selleks sundida, vaid meie kava on viia seni kasutamata aladele sisse Vesivarustust, elektrit ja võimaldada jkrediite.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 8 December 1949

EESTI ABISTAMISE KOMITEE järgmine koosolek on kolmapäeval, 14. dets. kell 7 õhtul Eesti Majas1 TEADAANE Eesti Selts "Eesti.Kodu Linda" tea tab, et edaspidi ilmuvad kõik seltsi teadaanded pidude ja muude ürituste kohta ainult ajalehes "Meie Kodu." Eraldi kutseid enam ei saadeta. OTSITAKSE OMAKSEID: Ernsti Mumm, aadress: Lulsgate V. A. Camp Nailsen, Nr. Bristol, Eng land OTSIB abikaasat Maria Mumm'i ja Meeta Kaljumäe'd (sündinud Jootsid). Eduard Kivi otsivad sugulased. Aadress teatada Melbourne Eesti Ühing "Kodu" juhatusele.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
AATOMISALADUSED "TILKUSID LÄBI." [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 8 December 1949

AATOMISALADUSED "TILKU SID LÄBI." Eacey Jordan, endine Ameerika õhujõudude ohvitser, teatas, et ka dunud Harry Hopkins, President Rooseveltfi erivolinik, andis 1944 a. korralduse-avaldada salajasi and meid aatomi ja uraaniumi kohta Venelie. Oma väite kinnitamiseks Jordanil 011 ette näidata dokumen taalset tõendmaterjali. . Üksikasju ja komentaare lubab Jordan aval dada, kui Kongress hakkab . küsi must uurima. r

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
FADDEN SAADAKS KOMMUNISTID VENEMAALE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 8 December 1949

FADDEN SAADAKS KOMMUNIS TID VENEMAALE. Austraalia Country Party juht Fadden seletas oma hiljutises kõnes Hamiltonis muu hulgas: "Austraalia kommunistide südamed asuvad Moskvas ja juhul kui meie eelseis vatel parlamendivalimistel võimule pääseme, saadame me sinna ka nende nahad."

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SPORDITEATEID. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 8 December 1949

SPORDITEATEID. Uue eesti rekordi, 10.000 m. jook sus püstitas hiljuti Londonis V. Lillakas ajaga 31.59,4 min. Senine rekord oli F. Beldsinsky nimel juba 20 aastat ajaga 32.34.4 min. pagulasrekordi odjaheites püstitas Rootsis H. Moks tulemusega 68,34 m. mis annab lootusi, et te mast kerbib uus 70 m. mees juba lähemas tulevikus. Vasaraheites tuli esikohale Mel bournes '26. nov. peetud Victooria osariigi kergejõustiku võistlustel A. klassis eestlane T. Vernik tulemu sega 115 jalga 4 tolli (umbes 35,16 m). T. Vernik oli juba Eestis tuntud ühe parema vasaraheitjana ning viimati võistles ta 7 aastat ta gasi. Tallinnas peetud maadlusvõist lustel N. Eesti ja Leningradi mees kondade vahel tulid võitjaks eest lased vahekorra juures 7:1. Ainus kaotus eestlastele tuli. kõige kerge mas kaalus. Vasaraheitja Linnaste on Mosk vas peetud võistlustel heitnud vasa rat 53,55 m. mis hea tulemus.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
UUS AATOMPOMM—1000 KORDA TUGEVAM. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 8 December 1949

UUS AATOMPOMM—1000 KORDA TUGEVAM. Ühendriigid tegid teatavaks, et uued aatomrelvad tulevad katsetamisele Eniwetokis, Marshalli Saartel. Tea daandes öeldakse, et katsetatakse ''parandatud relvi." Senaator Edwin Johnson avaldas, et ameerika teadlased töötavad uue "super-pommi" tootmisel, mis oleks 1000 korda tugevam kui senituntud pommiliigid.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
UUS KÜÜDITAMISLAINE BALTIKUMIS? [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 8 December 1949

UUS KÜÜDITAMISLAINE BALTI KUMIS? Läti põgenikekomitee Saksamaal 011 saanud hiljuti salajase, NKVD' korralduse jälile, mille kohaselt on Leedus määratud need isikud lä hemas tulevikus deporteerimisele, keda kahtlustatakse kommunismi vaenulikkuses. Kuna korraldus on säärase iseloomuga, millest võib järeldada, et see kehtiv kõigi kolme Balti riigi kohta, siis tuleb arvata, et sama on oodata ka Lätis ja.Ees tis.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
VERISED LÖÖMINGUD NIGEERIAS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 8 December 1949

VERISED LÖÖMINGUD NIGEERIAS. Briti vaidlusse kuuluvas Nigee rias on puhkenud järjekordsed mus tade rahutused, mille terav ots on suunatud eurooplaste vastu. Nee grite poolt on rünnatud eurooplaste ärisid ja nõutud valgete lahkumist ^'mustade maalt." Politsei oli sunni tud märatsejate vastu tulirelvi tar vitusele võtma, kusjuures 20 im mest siirma ja 40 haavata said.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
AUSTRAALIA PÄRISMAALANE ARVUSTAB EMAMAAD. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 8 December 1949

AUSTRAALIA PÄRISMAALANE ARVUSTAB EMAMAAD. Noor Austraalia pärismaa tenor Harold Blair, kes mõni aeg tagasi andis Sydneys oma lahkumiskont serdi, on Ameerikas ajakirjanikele antud intervjuus esinenud terava sõnavõtuga oma emamaa aadressil. "Praegu eluneb Austraalias ainult 80.000 pärismaalast, kes on järele jäänud 700.000-st. See tõsiasi kõneleb enda e$stM ütles Harold Blair muuhulgas.. Austraalia pärismaalasest tenor Harold Blair, kes oma lahkumis kontserdi kaudu on tuntud ka eesti muusikahuvilistele, on saanud oma esimese muusikalise hariduse Aus traalias, misjonäride kaasabil. Ta viidi Ameerikasse kuulsa neeger baritoni Todd Duncani poolt, et jat kata oma laulustuudiumi seal kõigi võimaluste maal. Todd Duncan ajakirjanikele autud intervjuus kin nitas, et tema on võtnud endale üles andeks anda Austraalia pärismaa lasest tenorile, Harold Blair'ile esi algset õpetust vokaalkultuuri alal.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 8 December 1949

Kiriklikke teateid Sydney Eesti Ev. Luteriusu juma lateenistused 90. Goulburn St. kiri kus on järgmiselt: 3-dal Kristuse tulemise pühal, pühap. 11. dets. kell 7 õhtul. 4-dal Kristuse tulemise pühal, pühap.' 18. dets kell 4 p.l. Jõuluõhtul, 24. dets. on liturgiline jumalateenistus kiri kus kell 8.30 : (pool üheksa) õhtul. Esimesel jõulupühal, 25. dets. kell 7 õhtul jumalateenistus kirikus. Teisel jõulupühal, 26. dets. kell 2 p.l. juma lateenistus Thirlmeres. Yana-aasta Õhtul, laup, 31, dets. . on jumala teenistus kirikus kell 8.30 (pool üheksa) Õhtul. Uus-aastal, pühap. 1. jaan. on ki rikus kell 7 õhtul jumalateenistus, armulauaga. Armulauale võib kirju tada kirikus enne jumalateenistust kella 6 p.l. alates. . Koguduse jõulupuu korraldatakse koguduse saalis, 760. George St., sissekäik "Parker Lane'st" (Cen tral Hall) Jõuluõhtul* 24. dets. kell 3 p.l. Öp. Fr. Stockholm. \ • ;• • Sydney Eesti Piladelfia koguduse jumalateenistused on igal pühapäe val kell 4 p.l. St. Phillips Hallis York...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
PUNANE OHT ÄHVARDAB INDIAT. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 8 December 1949

PUNANE OHT ÄHVARDAB INDIAT. Sir Bertram Stevens, üks endi seid, N.S.W, peaministreid, väidab, et kogu India muutub pehmeks kommunismi jaoks, kui Ameerika ja sterlingi piirkonnad ei anna talle kiirelt ^majanduslikku ata. ^ .'Mm1""saabus' äsja tagasi arifeisiüi '' Indiasse. Peategurid, mis preparee rivad Indiat kommunismile, on kas vav tööpuudus ja kriitiline toitlu solukord. . .

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
TEATEID KODUMAALT. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 8 December 1949

TEATEID KODUMAALT. -—Tallinna on saabunud grupp kolhoosnikke Ukrainast, kes on too nud kaasa arbuuse, et neid Tallinna turgudel müüa. Nad loodavad leida Eestis alalise turu oma puuviljasaa dustele. —Kehtna kolhoosikooli õpilane M. Lipu kurdab Rahva Hääles, et teda on tahetud. koolist välja heita, kuna julgenud ühel koosolekul kri tiseerida venelasest ehitusvalitsuse juhatajat Tsõpovit, kelle kitsed pa nevad nahka kooli lillepeenrad, teed ja imwiud. Tsõpovi naine nimetanud õpilast "oportunistiks." Pika kaalu mise järele leidnud õppenõukogu siiski, et M. Lipu ei ole '' oportunist'f ja et venelase kitsed on süüdlased. —Kodumaa ajakirjanduse teatel tuuakse Tartumaa ja Läänemaa met sadesse uue loomaliigina pesukarud; Elva jõkke ja mõningatesse järve desse on juba lastud biisamrotte, kes 2 aasta jooksul paljunevad 15 kordselt. Tänavu oktoobris pidi toi muma esimene biisamite püük.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SIIT JA SEALT. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 8 December 1949

SIIT JA SEALT. —Kapten P. Animäe töökompanii (Giessenis) likvideeriti, kuna meeste arv oli pidevalt vähenenud emigrat siooni tõttu., Esialgselt jääb seega veel. alles kaks eestlastest koosnevat kompaniid (Schwetžingenis 'ja Nürnbergis)! Kuid needki püsivad ainult nii kaua, kui ori võimalik meeskonna suurust säilitada uute juurdetulejatega. ; . —Nürnbergi eestlased — koguar vult umbes 25 — paigutati ümber Kempteni. —Viiulikunstnik Hubert Aumere kutsuti konservatooriumi õppe jõuks jä kontsertmeistriks Bögo tasse, Kolumbias. Ta ütles oma koha Münchenis üles ning asus koos abi kaasaga teele üle Itaalia ja Hispaa nia. . ' —Klaverikunstnik prof. Th. Lem ba siirdus Saksamaalt USA'sse ning elab esialgselt Mõntanas. Teeneline näitleja Olli Teetsov on asunud elama Chicagosse. —Tenor Heinz ■ Riivald esineb külalisena Salzburgi Landesteateris Austrias. Tema esimeseks osaks oli meespeaosa Dostali operetis "Un gari pulmad." —Ameerikas esinesid Bridgetonis eestlased Gertrud Änilane ja Nadja Korise...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
KUNSTNIK GUNNAR NEEME. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 8 December 1949

KUNSTNIK GUNNAR NEEME. kes praegu Bonegilla laagris õpe tajana töötab, esines oktoobri lõpul Alburis korraldatud Austraalia kunstnikkude kunstinäitusel külali sena kahei töö: ühe õlimaali ja ühe akvarelliga.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
ANNETUSI E. ABISTAMISE KOMITEELE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 8 December 1949

ANNETUSI E. ABISTAMISE "KOMITEELE. Möödunud juulis saatis Rootsis elutsev Ida Jurnas E. Abistamise Komiteele Sydneys annetusena 50 ingl. naela. Nüüd saabus temalt uue annetusena 35 ingl. naeela, kuna rohkem pole korraga võimalik üle kanda. Greta laagris töötavad eestlased teostasid omavahelise korjanduse (21 isikut) E. Abistamise Komitee heaks, mis tõi kokku £10. See sum ma on ka juba üle antud.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Uued aatompommikatsed [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 8 December 1949

Uued aatonipommikatsed Eelseisvate USA aatomrelvade katsete puhul Eniwetoki atollis; Marshalli saarestikus olevat Aus-; traalia sadamad, rannik ja leniitf väljad võptud tugeva, valve alla; Sellega tahetakse takistada Aus traalia kujunemist salakuulajate baasiks. Tõenäoliselt võtab aatom relvade katsetest vaatlejana osa ka üks Austraalia esindaja. Olevat^ võimalik, et mpnda Eniwetokis' jeni Wöomerä rakettrelvade katse väljakül Kesk-Austraalias. Kui selguvat, et austraallased ei suuda takistada salakuulajate sisse valgumist, ei lubavat ameeriklased hilisemaid katseid iWoomeras läbi viia. Katsete aega ei tehta teatavaks, et raskendada salakuulajate tege •vust. Eelolevad aatompommikatsed on järjekorralt kolmandateks amee riklaste katseteks pärast sõda. Eelmised toimusid 1948. aastal, sa :muti Eniwetoki atollis. Nendest -katsetest 'olevat "külalistena" osa kel olevat Õnnestunud salaja kat seaia lähedusse pääseda vastavalt ameerika ajalehe New Yörk Timesi andmetele.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Poolteist miljonit baltimaalast Vene sunnitöölaagreis BRITI SÜüDISTAB NÖUKOGUDE LIITU KÜÜDITAMISTES. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 8 December 1949

.Poolteist müjofflt baltimaalast Vene sunnitoolaagreis BRIK jSÜüIJJSTAB iS>ÜKOGÜDE LIITU KÜÜDITAMISTEE Baltimaades aset leidnud kiiüdi tamised, mis tabasid eriti raskelt ka Eestit käesoleva aasta aprillis, võeti kõne alla LRO (UN) hiljutisel pea koosolekul. Küsimuse ülestÕstjaks oli Inglise esindaja Corley Smith, kes juba varemalt on avalikult; käsitlenud seda küsimust. Ägedas sõnavahetuses LRO üld-' koosolekul süüdistas Briti esindaja? Venet 1,5/ miljoni baltlase küüdita mises Siberi, Uurali ja Põhjanabal piirkonna sunnitöölaagreisse. Sõna-, vahetus, järgnes Vene delegaadid Panjushkin'i nõudele, et sajad tü-? lianded DP-d Euroopa laagreis saadetagu koju. . v Briti esindaja Corley Smith vasr tas, e.t need põgenikud ei soovi min-; na ko ! 'irimi ja kartuse tõttu. Ta väitis, a juba 1940. aastal, kui Nõukx .«""e Liit vallutas Balti rii gid, kü o,itati eestlasi, lätlasi ja lee dulasi massiliselt ja need küüdita misecl on jätkunud hiljem ja kesta vad praegugi. Smith esitas välja kutse...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
x
Loading...
x
x