ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Albuquerque Weekly Citizen Delete search filter
Elephind.com contains 3,834 items from Albuquerque Weekly Citizen, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
3,834 results
Page 1 [Newspaper Page] — Albuquerque weekly citizen. — 6 April 1895

Citizen V0LUM12 5. ALHUQUliRQUlC, NliW MKX1CO, SATURDAY APRIL (, 1 Ul)f. NUMBER 21. UNI 'in rlllH 9EI Vri i(e t il.lt.l lrll ,UI lit1 SANTA FOOTINGS. How the Democrats Captured the Territorial Capital, The Anti-Thornton Faction Spend Money and Elect their Ticket. Trial ol the Murderers uf Sheriff Frank Cluvcn Next Week, llfTZRUTinC riRSORAL ITEMS. hunt Fr, Arll A In Thr Citum ou Monday apHami a ar-cial ilirpatch fnuu HmiU Fr In Ihr rifer! that A. I'. Hill hod la-en attacked mnt pin it at at tiltfhl with a View tu lemur arrarr mated. A K1"' many madrr of Tim Citiirji hem deaiie thlr corrected, lioth fur the iaa name of llii tnwil ami hrcalira notxaly brlinvee the )arn. Regularly before any election thir )niuf fellow, Hill, frta up a elory llial lie halt lxrti atlai kctl, rlthrr rhot at i r lilt ovrr the head or ruinclliiiitf rift uf Jthe kind, ami thru ttu drtiiueratlc iawi llierr urra thla yam ami maker capital iaHttiHt tin- repilhlicalir. No man at all ecipiaintrd with Kill ami he ...

Publication Title: Albuquerque Weekly Citizen
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: New Mexico, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Albuquerque weekly citizen. — 6 April 1895

Mai miim ALIIllgl'Kltgl K. - AHUI. 6. IM.., Ikm't forrt lu plant fw tire- In (nnit ' .f j-iHir lot It will nii. j Ujktt llilliK almilt tin" Japaln-rr Uli- I fcUatfr 1 tin" i-litltr al-artur of "lilrr w..nl." ImhihatIiis rntrrprlr arr trniHlti In favnr In aII fit'li-ni) whrrr rain n irr) un irrtalli. (iait.tr ii trriiwuij,', thr x.rtuttiir ihrr- Im-Iiii; placl Hi Ilir plrmli-nlial apxtiit IIIPDt lift. Tin Jruit-i uinutiUiti rr mii-nxl with mm. virihlr In-iii Ihla tat), whith i mi utllal at IIiId rramn uf Ilii )ral - Tmm Ik-mural ir making IId- r hi h ulnur ami lalrr arriii,,n that Tiik C'iiiikn ir IrrJ.Uirllil- fin III- tlli.lu 11 tl-.Mil-l.-f A T Itir t I. w l-iirltirrr )-rt-nla) Ilir rarlj in tin- liallnl al tlrarill) r"tirlr.i ill avallalilr raah, $ I s7,l.!t..ii'.Til I I -i'l i ". '.UVI.-Ml Tu plaiitiiit r-ar.ui ir Id-d- I'-. iH't tirrrl to plant a IrW In -r I'll )i-ill pl"p rrl) liu-) i-fl l.nl i it It- aii-l lintif, jfrrat r-tuinr Mam., ilalrr li.-r pi lit pnrx-nt) frnin tlir r...

Publication Title: Albuquerque Weekly Citizen
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: New Mexico, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Albuquerque weekly citizen. — 6 April 1895

Iff in Mnlnla'a II. II) ) Ml. I'llllitir)' Irllirhed to her home at Alton. Ill IhM ntnht W ,1 Mi Null), wife mnl cliiM, i.f I... A tit.'' mn, '''I'l"4 J,,r I) Kill ll, n plolllltmttt attorney of ,.,,, Km , . , in li"l" nil b k'nl liimltmrn. I p t "" ''r. of the Atlantic A IV ill In III the 'lt) In 'III lilllli I , . .Si'iV), npct lal nllher nti llm At ,l,l" A I'ariln, will went Innt lilfc'ht. Minn Mutinl Ati.l-ienn ih tfi'nVfiliiK III. ly fcui a n.'V.'le attack nf r f . II K'-lmral ,,.,.. i.il. tl .fH.mi.al.Sl.irK'K.ll 1 i . .. . i. . . i S t lU'll.) left Unt lillit f"l I'l.n . . in .... . . lull all i i o'M-iiii. or niini.i aooui i vli ra .S.ui llfnM. till' anlelll lllljel fur 1 1 fclil llm . in enrliil Iiihiii' Kmla) of tliln W M Illlike lelnriiril fl out hnlita K- Inet lUk'lil. liaVlliKloiiiietcllilneilrk liy InUt.w illlllen Kin) I Iv While. ill Irtliriieil hntlllila) liifM ll"in I.I 1'an.t, ulmielie win vinilln fnl net el at vii ekn W A Wiln.,... the Armour IWklu . rompali) lr.e...

Publication Title: Albuquerque Weekly Citizen
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: New Mexico, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Albuquerque weekly citizen. — 6 April 1895

Al.HCQl liU-JCH. AI'HIL it, IV.;. I rum t u.M)'a lnll Mlae K M Olern, iif lUlnti, Ir IkIIii h hrr rirlrl ill Una i ll) Mm. J II Alhey. ir Hnlw.fl Knllr, Mmti , ik vimiiti-; lici nephew, il I. Jolie, nil Hi" lllk'lilatidr. Mrn ili" t.'r I'l.!, wife of lhr nil illlrli.r, Helil wea' )raletn) ami will nl tend tin- II' rla a ' L"f Alik'elcn II I,. beak'). II,.' A'Uliln A I'niiln pnaa.'tik'.'r fmnluclnr, le Inkilik' n In) nil of a few da) a. I In. Ninn'l tile to in Ink I lii film wmk Mrr. A 1 1 1 1. iIiit. wlii hnr I if 1 1 nto pliir in ilif i t) f"i ilif "t lew we.-kr, Iffi Infl IUk'IiI f"t C I -fn't". I' Ivaldr in ti future w ilh a innt ,ed ninii r A. Simpler, Hi" well-known la. mi l flu dealer III I In' .N 'I' Alllnj" hillldlllk'. If under Uif wenlhrl tlml If. lie If coll, pUllilllk' ( h flight nltiiek i'f tin- K'flp Hetfle Mclsel.le. "t aliln K". wlm ban lin'll ntlf II tilitf II. lll'itf) H llinl a' U'-aH.II fill lllf pnat Ill"lltllf. pnene., thrniik'h Hi.' i,l) Ufl hitflil "ii liif w...

Publication Title: Albuquerque Weekly Citizen
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: New Mexico, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Albuquerque weekly citizen. — 13 April 1895

vol a: MI 5. ALhUUUKKtiUli, NliW MKX1CO, SATURDAY ADK'lL 1:5, 1M)."i. NUMUKK 21. Ma ilb IwbW lira A LIT re b I in i uilliM N M nt rll ii. r- B ami llb i, ml ur He is Arraigned in Conrt for Disgusting Crimes, Soulhcrn Pacific May Slash Over land Passenger Hales. Ik-nlh of .i l ife limt let In Icvas, Accus ed id Scleral MurJcts. CUBANS Ilf (.LARK THEIR INM rrJIDtnCE. l.iiinl'iii. April II llieal I'lowiln j;1"' reu al lite IHifl rueei Mtni e liiiii , ... j ,Uj when linear Wihle ami Allrel Ta)hi wele I I' illil (linn prinutl III III'' lilack Marm. t" I" eiatnuieil 'li lli' charge "I I haul').' i uuniHetl nerinun oiineiucmiem Wil.te ..mkfil ImKn'nl'l "'l worn The .l iM'Ufti IllHKllikf n ittm' e1i' hi; lit ' in i lawyer lwl() u'ln)el pun rial llicn ever) I""" '''''' WM the "'"' Inatmii r 'nitj! If a pintraiteil af fn Chat ten I'nikii, I lif I'1 )-r-nM I W itlienn fl 'I. Ill MnturiU), wnn nlj.M'lll I.. It I ("HI. Citttllllltl"ll ) .S I Ip.lwnnl Clarke, hut liir ten U111t.11) with net nhnke...

Publication Title: Albuquerque Weekly Citizen
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: New Mexico, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Albuquerque weekly citizen. — 13 April 1895

4tfttfct (Sifiwii'is AUIlVrKHgrH. - AMlll. III. Iv.... ; 1 Ila lilllartl lf I Vrra Urrtl,') nl I lif tlir IrJIl III III Hid (ilall.lr va'lr) . Tim rimmi lliativcrrtaii Uirrliaiu wm Iralr tilt) Calillll'l If Wltliiilit fiilltlilatlitli I'liUka air f"lir rlrlilliK' .aff at ,i l'kfi, an t llii'ln If H 'In liil ulil) ulir n'ml olir. 'I'll L'ltUa.t If I'lillllfil to '.,I"KI pllli acrila-rr. ami ifp'U.i.K thru, at a rani!, rail. lllk italiiitla) Clllia.t will l.i'li aili r la a luiiiiilrtt' H'lli'i nf iii'wf ill ,N'r Mi'iii '. all' I Allulla. Tint .talur-la) i-ilit l'if,'!' I'ltltHt if llralllirtl tu tia tin' lut.ll'l lail) ian'l . I tlir a. .tilliural lllllll Ul lintiii' Hi lilt' MiITm limit) Atllncalri "Aliit llil liar lilf fault, r win) liaa Hut I" Til it frrllli,; If lillti'l at I.af CrtlCrf lit M-tfanl to tllf llllhlllall.t-f luftlt llf tilt) as I lltllltlllal ClIfM. 'I'll. I'llUK.I l I ) nil lis I lif ctif I'pl, Iflf'irl lnl liffl .ti.n) 'avl I'flllll' I III tlir foiitUwi-ft, l.hl a...

Publication Title: Albuquerque Weekly Citizen
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: New Mexico, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Albuquerque weekly citizen. — 13 April 1895

M$ titbit IVi,i-i 'I ur,l)'i Hull) I K J Mi Mnhiui, nf Ceinlloa, in l the Aung, J M Ih'iuiln, the winlerii naw m Her, IP .11 i In- ril) i llnwlr, nf llnllup, waa in the i y l,i satuiil.) I'ltif Klln.iri' 1'hape, nf the Araileln), Icll lapl infill fur Matlla Ke I. I' Waul, nf I Jin WtfHH, lim liin I, Kllir nil the Klllii'all e-per, II. .1,1 Mi'Kinlf), nf iVrnlliw, viif iliitti .i'., r of the raml hli,'e K nf I', it in Hi i ll) IIh Vin'lit, nf .Siaiiirii, wap In the , ,) ll-nlellla). Tlinlllan H ala) H a Wei- . .me llei li A Ni-.lt telurrinl In .Santa Ke )ppelila) eleuili,'. Mini will Wall the fit) Kl I ei-eiilu-. Mm lv llmlm, uf H-a.l-vm-l, Huuth l. le.la, IK lift"' mi a Halt Id ,M.j..r J I' Haket ami family . Mix J A llurke ami Minn KIU Him In nr. nf Wlunlnw, ale n nitlli; it! MuliV lvilliirHli suinifi IUImi, laat 'llntprr at llfllm. till ami ft iim limn nn-lrhaht ef that plan', Ik in tin rity. I. I l.e l'ih'r, hltflil ntatiuti agent l ti. AHmilli' A I'acilie jiilii'linii, tame it I...

Publication Title: Albuquerque Weekly Citizen
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: New Mexico, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Albuquerque weekly citizen. — 13 April 1895

I I.. ' AUK (Jl KIKJl K. - AI'HII. IM. Iv I r .111 "llifi l Ihtil) .1 K Hurlf), iltVlPl"ti niipfl Htti'tiili-ii', rainr ilnwn ffi'tii l.ar Vfn UpI iiilit I'mf J I' Pupii) I ikk i-liar.'.' nf nil Hi illlMtift' fnl III lUllCf of NatiullP, A 't ll II. ml 17 V. h ili''i'll, thf tuinn ami fullli' lairrrnf Mrltn culll. inllif H' In till' inrlrt hi1ik UpI nlk'lit, ptopftl nt Muik'fp' l'.uniH-Aii, mill If ft thip iiiMiiiii.t," T'.r t nurtli llrtir) Maillnnl,, tin- Imck 'llHt-r. I Bt'alll fri'V II. lm lilt,' k'nlllt-l 1 1 If tiff llnlli nflrr f t itik trli 'In) r w llll l'"llilli" lliitv .l.mrr, nl hip I'M town infill', tli iilln-r iln) Jif Fait, of Fnti'r liirnl maikft, who wanilnwti ill Ali"tm mi Caltlf llll) III, luur. i-rtiirtml Immr Momla) tiik'ht, ami link pnrt In thr tirf ili'lfnli'f' run i"ii Hon laat nl'lil .Mj'nl car. Win II MpiiIiiiIi, halllik! nil I -'HP I W. I . Iliitnplitf) Mill nllif! baK'ltmw, Ml rnpitnllflp, pnppft HiroUk'h llii ! ilil" Hi"Miiti: I'll Hi wn) from 1'nllfiiNll...

Publication Title: Albuquerque Weekly Citizen
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: New Mexico, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Albuquerque weekly citizen. — 20 April 1895

- - r (mmh VOI.l Mh ."). AUiUQUKHyUK, NKW MKXICO, S.VITKIW V APKII 'jo. ;.i;. NUMBER 22. : MUM .Mi . Lizzie Carroll Suicides Under Strange Circumstances, She humeri) keMdcd In the Clly of Albuquerque. A lihlJcnJ IktlJicJ In Alhu.ucitiik Na IIiiiuI hank Ikruslluii. t it r 1 Hani i. ui NATiuns ' J K hlH'hlfi mill t'hai l"h .sntiKhtet at" t ) nip mrii w li'. hat l..-1'ii nurilp) Ui)! I -III l'l, M t tlH ! I lllnrk, a tlliitltll papl. Iiul tli") 'll'l liul kI"i th",,' ImpI infill H"ih wim- 'nil lining thi KVfii 1 1 . Mini wlin Mirklm n lnl In-1 It. 1 1 l-xilli mIpIiI In ni-lia'k In- ihm ..kiltil a ) 'ii p' wmiiali I) Hip? "li a aula, ll'l hat Mini WImi wr mi tin I ml. Tin' wuuiali a lira k ) I'M'ntlllli' Main cull Vilii'"l tin )i"IHK IIIH IIimI P"lii"tlilli W I 1 1 I'll K hlall'l I.) Ilt hill" W ah i ImK" IiiiHI mm plum- ll iIihIicI tlitiHIp'h Mli'kl"! p til 111' I at "III " that ah hail laki'li a Iiki- tin- i Hi- lirat in t lilt' III hllllltll"tllllK l ,N..'KI1. wllll ..P .III I 111 tl...

Publication Title: Albuquerque Weekly Citizen
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: New Mexico, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Albuquerque weekly citizen. — 20 April 1895

Wttkv Cittern I : AMIUVl'Kltgi'lC - AI'HILUO, lv... t jiiT lall In H l rluirrh tithinrinw I'l.alitl mail lite hew mite rtlneinehtn in Ibid 1T. HllRalM Cult. V Hi It in iiimVIii. n Wtalrl ulhcial . Tmif In nemllhg iimii) n-omita 1.. the Cllhall UlKIHgl'lltr TUN Maauhn if line cit) f 11 fliM I it Hew hall Ihln niiuuirt. I'm. Mil Kauri If lli.lllg r h'tl lel mirk fur the irrtgatiuh iiiri'M, All the rhuuhen nf the cil) will iinlil applllpllall liaatt'l ftlllnla) eeltli'fn lit Uk flu ..ill. gt men! nhuillit 1 giveli li) llie .. tlur tit) in nmntl factn riea. I )i'u imi km- lid- iii .uii) i.-.k ur'iiiH CriUKHi Hi. g...i .r. I'Mtiliil ib a a I lllMIt l.t llnua mining cahip, III li.lf.k omul). l hating a limb nf ihi3btni atl'l lnpitall.tr. Hk. 11 fm v . ir ; That t-wn will I if wrll replvretitel at tin- uitrrbRtlitlul IT rigalmu cigicee 'I lilt Ir tlic 1 1 mi' nt )l'r W llrtl Hie tlliiilghtn il rni.'li lili'li u ln'l llghtl) turn to lint I) eat r llrrhen Tlia rpMllg ril-tlli'll In'llig nVrr...

Publication Title: Albuquerque Weekly Citizen
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: New Mexico, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Albuquerque weekly citizen. — 20 April 1895

Ktuiu r-aturdpj'n lull) ) I W Walker, ihlrf cerk l the Allan , I'm llif nltlcen, hue gone to California Ju ige W'm Ibini. deputy inlcnial lev- II ... ...t i i u I . 11.. fill ' '" 1 1 ".'.H ,.,, ITT II. 'HI H llll ,tl l IHK i l,a Way, the representative fin K Wanhbilttl A Co , lain) down from ,,,,n.. i. 11 lllghl It II I'aVI , formerly a renidelit i f til lr .Ij.l'iil w Im baa been in Hn Kraticlacn . pat l" )arn, I again In Ibe Irrtl ,,1.1 nietnMill i ll ii kuiati. wlm Ih arranging to te,tlitl) '"II null at lllaltil. in III the ,1 trnllllis' Ctadiltl uri' al the electrical lie II K I,.. Imi'l II Head, of Mora coutily, li In II innHlllg OVCI llie anuilicrti ,rl ! Ilii territory, went up the road In Inline III In Hint lillig '..,ghef Watnon, nf Ilii Winning lititlf paanmiger inn in in Ihe city Walnnli an' 1 u t l fT tlir tin rt iu.l. t ! w iitnmw n jmr (. ll.'ValH ban I'etiir lied ftiitit a lain, nnti) tn- in llit- northern I'liiiiilifh, mill I Ht III llll Kanler Ht'lVICen at tile rtl...

Publication Title: Albuquerque Weekly Citizen
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: New Mexico, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Albuquerque weekly citizen. — 20 April 1895

tnnii Wt-lnlj lmi) II, H. knight went ip In Kr il. lumniiiK'. W. II. tilaii(.'Mrl. Hie . alth rate a Hi Uir oil) . lieute line, hi ickl) ir, Irlt iixi iiii 'riling fen fiatila Ke, T K I'. Haiti') mnl W ife, hrnllll erf k rr limn Maitliall, Mi . ale nt thr M, Krllf . Mia J. II l.utia, Mii" Mntin Kiinei kill) Ml Mills Uli l , "I lef I inn, aft at III Milliard' Kltifall. .1.1.1, I'ullar. Wlhaluw, ami II II Hurtm. il "Aunaum, tw. well-kimwn ri! Ina.lrl, air l Mul4i- I . 1 1 1 1 II A )'tUli-4 Wall nirt n "ll town al tf 111 t I Mill Hie )eMrnln) He Wa ill Cllll'ltll III t Mil llll- III rpntml M tear a IUIicih k ami M .t.i i hair If ll haliU K lur I Vlts f t . ami etjftl In l li Mar-eni'it, llllmiir. in alaiut tun wre k. W. K U'l.rar). biialtie manager nl Ibr l.n r-4n "I'll'. If ill Hit ill), Mnl callett at TlIK l irita.N olth't He Ifturiir tiurtli t.-hylit, J A I'oiuei t,'ii, tlii- late writt'i fni tin- AlhrU'lil-iirniil iMil'lii-atinii. will leave lur tlir L ll nl Jinn "tflail he' C'lUK ...

Publication Title: Albuquerque Weekly Citizen
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: New Mexico, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Albuquerque weekly citizen. — 27 April 1895

X I M xmm VOLUMK 5. ALHUyUKKUUH, NKW Ml-XICO, SA I I K'DAV AI'Ull H.I.". Nt M I IKK 'j;. Relief of Garrison at Gliitral, who were Besieged, Icrriflc Hall Storm Damages Crops In Portions of Texas. lusUtJIy Outrage on 4 l.lltlc lilrl In Kjiisjn. irr.Ro orsrrRAixi shot and killed. t ahull, A jh ti J.'. A ilinpatrh finni hin. lit nlimiiliicin III' luhti'iitn of (In. iliar) . .f I r 1 1. ! r I mi .11. 1 1 1 1 1 1 1 hiiii'h ak'elit I lutlal, wll wan h"nlt'k'is III Hit- lull tinne ninl mln-tnl rtaliittla) Unl 1 1) n ll) Hit: "11111111 i i'IiiiiikImIi'iI I i) ChI, hell), vt lin li mn. Insl ('luteal fri'in Illicit afli'r . . uitipliahiiik' h luilluiiit mililm) nilileve. nifiil in pa,"eliii nVi'i' tin. nhnwi'nvi'mil si.nlnll'1 paH, IJ.ihki i. II.IKHlffft alnll" III" l""l .if till' e.'H, IlKH In'l'll Iffl'IVlll tlll'l". III' HH) H tllHl Mmch .1 the HritiHh k'nirtniui nii h mi'mi iimna m " in lure" ami l"ft JJ 'illii'.'iK ntiil iin'ii kill"t mnl hail .11 hmiiihIiiI Tin' mef" iiuK'r iK-mi MhII'I...

Publication Title: Albuquerque Weekly Citizen
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: New Mexico, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Albuquerque weekly citizen. — 27 April 1895

BBS. LBUqUKKUUK, - APRIL 27. 1K-J& Tu democratic wJr li I be gold stand ard and free trade. That republican victory In Kl I'seo ir not much of a victory after all. Tub people i( thi city art) working unitedly t bullii Ut pel ilk enterprises. 'lit population ol tli litrmali empire U I acre lug at the rati- ol .VKJ.UKI a y-ar No ruLIIICAL scbiail boahts would be lcnacUl to llm I u teres U of tin4 schools ol Ntw Mexico. AixxiBUtxu Ut the miNirt o( till- slate board of health, rah Diego l lilt- health iest city fu California. Tub fold facttou of the democracy la urging II"1 nomination of Gruer Clrve laud lor presidency III ISW. Kvmt home ii.aliluliou which pnxperx, reduca taxation a It Ix-coinrs au III creased Ui paying pr.'puelllnti, Tub mail who couxeuls to accept tlir democratic nomination lor the presidency In t'JU will be a man of utmxiial bravery 1 Ibe pubtiahli g ol tiewepa'iem thr far away tields ol eeiblllly arc ili)i (mo witU the verdure of imaginary xiic- OS. lir lb time ...

Publication Title: Albuquerque Weekly Citizen
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: New Mexico, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Albuquerque weekly citizen. — 27 April 1895

' V TP" , Jfc' (from retard!' DsJIr.) H lUrlletl, ut Magdalen, It in tbe Illtt ol'g"iei nil mm 1 hi iiimi til', ., . ll. ......... lu .1.1. Li Autfle, U ill Ilia city. Mlers, one of the prominent Llriila uf Cuba, Hit county, la lu the iV A'lsiueoii "tei !" "i ineieip . I it... ... .1 . y Vieiieti me ToitauiHi wewi ui me lie Dells Freemen, uf Kane City, I u her during the winter, return. Line Ut tiIkIiI. y llorne, lb owner of the stage Mwrrll YiallacM awl Ihe Corhitl Lug district, la in Ihe city to-day. r it i r iihwiip) in iikii iteriiartiiiiu. I It II . .1.... I - ..t u- II 1 1 win was here on a lll lo Mra, J. luller, relumed liume laat night. krry Limn, wiiii iiai isn Bnci. ik winter In tlita city, will leave for Luiie In Chicago to-imtrniw morning, Nidi (llea, of lllllsls.ro, who at Chicago on business, arrived from ,,rlli last night and continued south luinfliing. J. II. McAIIUW-rarriv.il yester- Ifioui llalliij" with her family, ami aide in the city. Mr. MeAlllsUil la Lcled wlt...

Publication Title: Albuquerque Weekly Citizen
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: New Mexico, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Albuquerque weekly citizen. — 27 April 1895

WMt Cittern AI.IIL'gl'KKgl'K, - AI'KII.'J?. I.v.i:, Irum Mi-lnt hull) ImmiIk llllllltlg, of ItU l.tltlftH, wit in 1 1 If ell) on lilnrK morning It W I) llryii, lnwjn, went n. .. 1am VegftK cm InmllieKM t It Ik tili'Mlltig Krtl i Hem, mii n' 51 h Mier, wk a jMtKtwIiger fur l.i Vegna lad nlglll. Hull I'etlrn Vvtfh nil' I Wlfe.nl Ileum llllu, whu were here yeMenla) , iettiriii-1 liiiinr I Ilia morning Cpt Wm Kri-iirli, lug i n 1 1 It tKtu'i i l A 1 Ilia. N M , Ik hi III" I'll), regiMteteil at MurgeH K.i r - --uti W. II. Mal-'ll, wIih Weill MM fni ft Chi- rgll Willi ItlK W iff, I'll Ill'tWa) .'Met, f lunu-l Inane Uri infill T ll Miilliern, tiiiltiiiiiiel.'i II ll.e .Nrtt Meili.i illtirloli ,,f the hnliU I' 'I, tt no In the i it) IhM l.iilit , Het. H. t nl. the M Mil,. iil rl-tllfl telit'eiil for the trrrllnr) nf New Memo, Ik t'Vrr III the IvM) i.miitl) 1 MlK J I. M -ire, Hlfe ,,f the del It i,f I l.ftK V e,;itK, hi. Ik here f"l her heitlth. Ilni 1 Uketi i.-'Iiik itl MrK hVtlelK'. , Mr- ...

Publication Title: Albuquerque Weekly Citizen
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: New Mexico, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Albuquerque weekly citizen. — 4 May 1895

xihm SEeeklj VOLl'MK f, ALBUQUI-KUUli, NKW MKXICO, SAIL KDAV MAY I, lW)f). NUMBER 24. Engineer on (lie Alton Road Mur dered by Tramps, Heavy Damage Suit Piled Against Ueo. J. Gould. I tic ( imiiiunJer ul Ilk i.t.uiJ Aim) In Kmilc In S.uil.i Ic. IKANSUK ur TklKirS Chirac;,!, Ma) V! i Hlti ialx nf the Alton road dell) ciiiphxllcitll) tu da) that there wax Mi)' k 1 1 1-ni it tu held up tin train at Cailtttville laxt nilil. wln'ii Kiik'inrer Kraiik Unimex wax killed. Tin rliiHilin, the) xa) , wan dnlie liy tralhx Ollii'lnle Hunk the) have tin- muidcre- in a iuhii latik'ht Icavink Hi" lender lluwetet, Mail Clerk J I' hccveie, telle thefi.Jluw- I Hitf xtury Cat lint Ille Ix lift) nvrll lullcx from M Ixmlx, alnl tram No .1. with Cm iliii'lm ( 1 1 1 1 1 1 1 nnil Khuuicr Unimex led thcie mi xfholiile lime nt II In Hardly had the Haiti k'"t under Wa) whelilwu Heiripx I) llik' tlt nil the eual Ml tlii tfli ilfi werexlaillol liy llii- appearance uf two maxked nifii crawling tivri Hie ten ilt-r ...

Publication Title: Albuquerque Weekly Citizen
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: New Mexico, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Albuquerque weekly citizen. — 4 May 1895

It. Ai.ni'gi'Kitgi'i:. - MA I. iv.:, I.iK.iB'T, thenl-eat ali.l '' 'I'llf lUllA t'lTIIHH llaxvaa aTH rr kirlkllik' oil ao until uf unjuat liu-iiraiui- tab-a It ii mM IVnieri'iiiilaiin. live i!i"iii. imiplf wliii will hair pay ah menu- Ui No riiiuiiniiiii) fan !" pnvfrolvp willinllt la-lll).' I'ullis.sr. uf pnVlPl.lM' (nijir. C till I'll ti' TlIK I'iTihX' lint lltli' .. enterpnrr, atel in'H I 'ili Hntitfa t" pt"" rlly. Htatmiks iii tin-i'i all ' I" tffij'l"' wlirn tlip air i'h I "i. f. tlml. ' nil rilVrr ti.vit iif llir I"'fl luetiirml wIik.If trill Irli. Irnrii tli lrrn nf J . r. .itl J l drbt .)lti. Tllk tll.irr li.unt l.r hnl lll.l.'.N till rrvr turn lumiS IliClnrr llr rhrullk I.. ' lri.11 Itmtl I I, U"' ) r TllH Nrw tu l.kr In I It'll ilitn hill Willi I'rrnl.lrlit fi.'V.Uli I Mrl III. tlirl ulilllrr nil tlir tinin.') ..i'rllnli. TlIK ilrlilKrm) Ir p'llitf nil till- .rillll .r tljt tli.' Il;lit tlllir In li.'l.l Imiill) Mmi" Ir )rr wlirn tlirtr Ii" li. rln llnti 1'klull.iOT t'.HtK...

Publication Title: Albuquerque Weekly Citizen
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: New Mexico, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Albuquerque weekly citizen. — 4 May 1895

r'tmii Ui I lull) j ..inltrf ha relume.! in thn uil) T C 1t-r If fl fur I'lnitili )tr v ) CliiMt Ml IpI nl'lit fur I'h i. ,1 i t in hit. i iuifi nimi-p pay . u.....i ... i '. .1 i in . I. lit, liap 'I'll lnil fli nil II In VKi'ntKHl I ,, Mr-lla 'I') ler Wf lit mil to Uallllp lift Plplfr, MfH Kiailk llllmmi, satill'la) lllKllt , J I' Kanlfr, III.- A I Ulitli' A 1'nrlth .tM I PUIfffllll, WHl Ollt tu Nee, I e Calimlny iiik'iI ini Krnent A lliutipfflil, oatniater, ma nl Wnelillik'ton "ll IiIihI lif Mf. Iiu illl.nl I' III" illlUe llf It. K imller. nfl.niiie., kaupa, luntli ; lit of Mm. Htla Irmi'f r. ip ci te,! here In-lnorioW fVf Ultljf . II llflmiek, formerly ..f llin t'n. lumitik' llrlrli'l hut fm nrvi'rtl itl Imateil III Colurnilii, I in theclty. m letiell, till- 1 1 .laughter llf II M)erf. IiaiI plraaul company ri turn iii nmna re UDl MalUMn)' lit I, leiiinlu .if 5lii Kllitwiiitli Claik r fii' l !' Alton, III . Ut inlit fur lai, If III, nreollipmiletl liy N '1' Kp. Hi p MfllMlll, ti...

Publication Title: Albuquerque Weekly Citizen
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: New Mexico, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Albuquerque weekly citizen. — 4 May 1895

if Al.ltl'vrKHgl'K. - MA V 4. Iv.C 'mm WrluU(' I lull i Mr A M lU-t'ftf lx in the cit) ln iii Um l.unaa V. J. l'..itik"toii. f Din ml, lx in tin' city Mi v lull. Kev J. M t'aanleil, Ilif fulhollr ptl.l nf Hetliallllu, in In the ll) tn-ila) . Kev s I, Sn)dr, Hi well kiinw ii nun- itr at Km! IVIiame. if in fnun the weal. , I II I.M..I..H ..f II.- v.....-.., ll II. r'ltchetl, nf I lir Weplelli Mead and Irrigation lotlipali) , I Hi the' ell) from New lmL. Mr I.. i IUrtl.lt and ilaiik'hlci lell laid liirdil fdl Uuiaha, Ncl. , wliele llir) will viut relative mil 1 frinl. L' It iixllititTi i'ifr! umiiitfi uf llii. hriu;i'i ivinciit ciiiiiii) , nl iii'i-i , N. M . Ic Hi U it) on luitier ! MlMI M(,Vlr llojlji, H IIKt I'll I'llfllt )illll,' IimI) (loin Allfli'f, i lirlf on viril lo Mi. mid Mri J ii llutlri. J ll K mi. I W, I' lUiiit'toii. two wHl-ktiown litllronil Ki-lltlriiifii ( To n'kn, Kiirir, mi' m Mui' Kiuow-mi. Mix. Mi.llir K. .Nlnniilt, rrltiv ol KV. TIiihi llri"., Iplrtrml Url ii ,' ...

Publication Title: Albuquerque Weekly Citizen
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: New Mexico, United States
x
Loading...
x
x