ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Meie Kodu = Our Home Delete search filter
Elephind.com contains 8,854 items from Meie Kodu = Our Home, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
8,854 results
KALMISTU JUMALATEENISTUS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 24 November 1949

1 KALMISTU JUMALATEENISTUS toimus surnute mälestuspühal, pühapäeval, 20. nov. Kobkwoodi kalmistu Balti osakonnas, kus puh kavad viimset und üle 20 kaasmaa lase. Jutlustas, õp. F. Stockholm, tuletades meelde kõiki neid, kes varisenud mulda võitlustes kodumaa vabaduse eest kui ka neid, kes leid nud onia viimse puhkepaiga põgeni kuna võõrastel maadel ja merevoo* gudes. Jumalateenistusel viibis roh kesti Sydney ja ümbruskonna eesfr= lasi.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Sydneyst TEADE NÄITUSE ASJUS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 24 November 1949

TEADE NÄITUSE jASJUS. Eestlaste kunsti, rakenduskunsti ja käsitööde näitus—laat peetakse, nagu juba varemalt teatatud,; Eesti Majas 11, dets. Näitus avatakse kell 4 p.l. ja samas kell 8 õhtul toimub kohviõhtu tantsuga, mille tulu läheb Eesti Abistamise Komitee toetu seks.' . ■ - •_ . \ . .. Näitusel esitatavate tööde vastu võtmine on Eesti Majas 30. nov. kuni 3. dets. kella 7-8 õhtul korral dava toimkonna liikmete poolt. Väl jaspool Sydneyd elavatel kaasmaa lastel, palutakse oma tööd saata ko hale hiljemalt 3. detsembriks, i Käsitööde osakonna eelregistree rimisele on reageerinud vähesed. Et näitus kujuneks täielikuks, palu takse kõigil eestlastel nende poolt j valmistatud ja. neile kuuluvaid vaa | tamisvaärseid rakenduskunsti ja käsitööde esemeid näitusel väljapane kuks kahale saata.Tungiv vajadufi on veel igat liiki naiskäsitööde, rahvus like—ja karakter—nukkude, keraa mika, intarsia, puunikerduste jne* järele. Näitusele müügiks antud esemete müügihinnast läheb 10 protš. B. Abista...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
TRADITSIOONILINE JÖULUPUU [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 24 November 1949

TRADITSIOONILINE JÖULUPUÜ korraldatakse Eesti Majas 18. dets. kell -|5 p.l. Lastevanemaid palutakse registreerida lapsi sellest osavõt miseks seltsi einelauas, hr. Variku juures või "Eesti poes."

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
LÄTI VABARIIGI 31. AASTAPÄEV [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 24 November 1949

LÄTI VABARIIGI 31. AASTAPÄEV peeti: reedel, 18. novembril Eesti X"Pi<iülikui;~:ä^^ tervitas meie naaberrahvust nende aastapäeva puhul Eesti Seltsi esi-» mees T. Varik, kelle sõnavõotn tõlkis läti keelde Lespa.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
ELUST URANQUINTY'S [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 1 December 1949

ELUST URANQUINTY'S Uranquinty perekonnalaager asetseb N.S.W.—i kagusopis, paari kümne miili kaugusel Wagga "Wag gast. Laagri ümbrus on kõle kuiva nud stepimaastik jättes külastajale lootusetu mulje. Laagrielanikkond on majutatud endistesse lennuväe barakkidesse, kusjuures, perekondadel on omaette tuba ja. suuremail perekonnil isegi 2 tuba. Eestlaste arv selles laagris on kõikunud 20-50 piirides, moodus tades vaid murdosa laagrielanik , koini a üldarvust. Nagu .kõikjal mujal, 011 ka siin rõliüyas ülekaalus slaavi, element: - Laagris on majutatud vaid naised lastega, kelle ülalpidamisraha mak savad eemal töötavad perekonna pead. Laagri administratsiooni poolt on ellu kutsutud ka ingliskeelne algkool, kus õpetajaina töötavad ka 2 eestlast. On omaette huvitav, et meie väike, rahvusgrupp ei osuta mingit j algatusvõimet seltskondlike ürituste teostamiseks, samal ajal kui meie lõunanaabrid on .. tähelepandavalt aktiivsed. Laagri ühetoonilisse ellu toob va heldust vaid--"Meie Kodu"' saabu m...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Teed rajamas Tasmaanias [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 1 December 1949

Teed rajamas Tasmaanias Eestlane, kes* hiljuti asus Bone gilla laagrist Tasmaaniasse, saare pealinna Hobarti läedale tee-ehituse töödele, kirjutab omast elust kokku võttes : Meie tööks on siin vastraja tava / tiee torutamine, loodimine ja sillutamine. Ega see tegevus konti ei riku. Arvan, et nii mõneski tei ses kohas on olukord mõnevõrra halvem. Elame telkides ning oleme jõudnud need juba küllaltki korra likult sisustada, et võib elust mu gavust tunda vabadel tundidel Toitu toob meile kohalik tule tõrje-tegelane, kes elab nieie naa bruses ning võttis selle ülesande lahkelt oma peale. Ka hoolitseb ta selle eest, et meie kirjad ja muud postisaadetised jõuaksid korralikult kätte, kuna lähim 'postiasutus asub meist 2 km eemal. Siin hoolitseb vastsaabunud im migrantide vöi uus-austraallaste meelelahutuse eest kohalik "Coun try Women Association." Nii saa bus sellelt ühingult austav kutse võtta osa immigrantide auks kor raldatavast tantsuõhtust. Seda kut set korrati veel mitmel korral, et...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 1 December 1949

EESTIMAJAS 141 Campbell St., Sydney; Tuleb laupäeval, 17. dets. Bathursti laagri näitetrupi poolt ettekandele 23. Kangro 3—vaatušlik draama Näitejuht Eugen Sume. Ettekanne algab kell 7 Õhtul. LÕPUKS TANTS Piletite eelmüük seltsi einelauas alates 1. dets. . Moodsaid DAAMIDE KOSTÜÜME HÄRRADE ÜLIKONDI JA MANTLEID TELLIJA MATERJALIST . tellite rätsepmeister H. EEDLALT 499 Illav/arra Road, Marrickville, Sydneyd

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SIIT JA SEALT. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 1 December 1949

9 . SIIT JA SEALT. —Ameerikas, Ohio iga-aastastel filmipidustnstel tunnistati pari maks usulise sisuga filmiks tänavu ■"Vastus Aunele" mis käsitleb; di piide elu ja mille peastseenid vän dati balti dipiide '' Valga" laagris, Nürnbergi lähedal, laagrielänike kaastegevusel." Filmi sisu seisneb selles et Anne nimeline ameerika tütarlaps esitab küsimuse, kes on õieti dipiid ja vastusena näidatakse talle dipiide igapäevast elu ja , tööd laagrites. Filmi eesmärgiks on näi data, et dipiidest võivad saada head USA kodanikud. ' —-Saksamaalt, USA tsoonist, oli ametlikel andmetel emigreerunud •tänavu kuni 19. augustini 7881 ■eestlast. Neist" suurem osa USA'sse —2653, Austraaliasse 2177, Kana dasse 1547, Rootsi 481, Inglismaale 428 ja Belgiasse 363. Repatrieeru araid oli 46.. —700 eestlast. uutest sisserända jatest on "jäljetult kadunud'' tea tas hiljuti pastor E. Kiviranna, Ikuna nad ei ole mitme kuu jooksul, ipärast asumist Ameerikasse endist mingit elumärki annud rahvusli kele organisatsioon...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
TOWNSVILLE KIRI [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 1 December 1949

TOWNSVILLE KIRI Asjalugu on siis lühidalt säärane, «et olen otsaga jõudnud Põhja Queehsländi, päris troopikasse kohe. Ega mul olnud siis udust aimugi, tui Saksamaalt asusin Austraalia po.ole teele, et võin sattuda säära sesse kuuma paika, hellitasin ikka lootusi, et leian omale elupaiga mõnes sobivama kliimaga- nurgas. Kuid mis parata, saatuse keerd käigud on vahel päris kummalised. Batliurstist saadeti meid siia 30 meest, nende seas 4 eestlast. Tee tond kestis 4 päeva, kuigi soorita sime selle kuulsa "Sunshine ex pressiga." Pole ka imestada, - sest asume Sydneyst ümmarguselt 1500 miili põhja pool. See oleks umbes nagu Tallinna-Rooma vahemaa), kui seda kujutada Euroopa olude ko haselt. Meid rakendati siin tööle ühe lennuväe üksuse juures. Elame 1-2 kaupa ühes ruumis. Toit on väga hea, tööl pole ka midagi viga ning läbisaamine tööjuhatajate ja teiste asjameestega ei jäta üldiselt midagi soovida. Palka saame 9 naela 40 "tunnise töönädala eest, mis pole sugugi halb. Kuna oleme siin oln...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
VÖSHINSKI JÄRJEKORDNE PROPAGANDATRIKK. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 1 December 1949

VÖSHINSKI JÄRJEKORDNE ■ PROP AG AND ATRIKK. Neil päevil tuli Nõukogude välis minister Võshinski LRO (UN-i) peakoosolekul välja järjekordse propagandatrikiga. Oma sõnavõtus ütles Võshinski, et Venemaa teata vate tingimuste juures lubab kon aatomivabrikuid., dügi on sel juhul üheks "teatavaks tingimuseks"'— nõustuda Vene aatomikontrolli plaaniga, mas tyrn. vastuolus lääneriikide vastava, ette panekuga. ■■

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Australian Clipsheet [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 1 December 1949

Australian Clipsheet First Migrants. On 18th Septem ber, 1816, further history; was made in Tasmania, when the first free immigrants arrived at Hobart. Since 1804, the colony had been practi cally nothing but a branch of the Sydney penal Settlement, and very few^other people were living there. The richness of the Tasmanian coun try; and its resemblance to England, had induced the various Governors to see the advantage of opening up the land. Coal Discovered. On 19th Sep tember, 179,7, coal was first discov ered at Newcastle, New South Wales. Lieut. John Shortland, voy aging up the coast in a small boat from Sydney in search' of. escaped convicts, entered the mouth of the Huiiter River and saw riclf coal seams on the banks. Elans were soon made to work the coal in a smail way, and from that lucky visit have arisen the big Industrial city of Newcastle and the coal that plays so vital a part in Australian indus tries: Hospital ^eg^Q, Qn 30th October, 18il, Governor Maequarie laid the f...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
UUED NOODID SAKSA-PRANTSUSE VAHEKORRAS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 1 December 1949

UUED NOODID SAKSA-PRANT SUSE VAHEKORRAS. - Prantsuse rahvapartei juht, kin dral De Gaiille rõhutas hiljuti pee tud kõnes, et on aeg jalule seada sõbralikud suhted Prantsusmaa ja Saksamaa , vahel. Pressikonverent sil arvustas De Ga,ulle teravalt lääneriikide välisministrite ' senist poliitikat, mis suunatud Saksamaa vastu. "Säärane poliiitka õõnestab lääneriikide julgeolekut"—oli De Gaulle'i sõnavõtu lõppkokkuvõte. Äratab tähelepajiu, et paar päeva pärast De Gaulle'i sõnavõttu väljen ; das umbes samu mõtteid prantsuse peaminister Bidault, kes rõhutas, et Saksamaale peab võipialdama osa võtta Euroopa ülesehitamisest.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
THE CRUISE OF THE ERMA (Continued.) [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 1 December 1949

Ban YpJdgmar ^edam with Carl B. Wall. (Conti#ve$.) We have quartered strong north western winds for two. days JSy^ry five minutes, as though timed by some special 4eYice> a tremendous breaker crashes over "!Erma." The ' -.wieilkgr the r,cabin roofs. Everything and everyone is sotaked. Unfortunately, our seasickness is over. Unfortunately, because now we are hungry all the time. Pre paring hot meals is a chore. To d^y \Ve tried to malcc §pup> on one of th$ alcohol stoves. The stove, up&efc as soon as we put the soup, on. We had.- another try with two, meii holding the stove and another. tEe pot. Th§ marjL holding the pot went off bailai^ce and again the, soup went ipto the bilge. Finally we, had a fourth man brace the pot man. At dusk to-night we had some thing of a scare. I saw Arvid leap suddenly from the bow. to the steer ing. He spun it violently ai$ we. missed a floating mine .by gp -little that X might have touched it. I. do, not know what nationality it was. Just...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
VENE TOODAB 4 AATOMPOMMI KUUS, [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 1 December 1949

.VENE TOODAB 4 AATOMPOMMI KUUS, Inglise ajakirjanik Kenneth. de Courcy, kes viibib praegu New Yorgis külaskäigul, teatus ühele Ameerika kuukirjale antud interv juus, et tema poolt kogutud and mete põhjal on N". Vene praegu võimelina tootma 4 aatompoommi kuus. Vene aatompommi vabrikud .on laiali pillatud mõõtmatuile maa aladele, mis teeb raskeks nende tabamise pommitamisel. Üks aatom pommi vabrik asetseb Siberis, teine Uuralis ja kolmas Turkestaams, 1953. aasta lõpuks Vene suudab märkimisväärse tagavara aatom pomme toota.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
PRIVATE LETTERS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 1 December 1949

PRIVATE LETTERS. An immigrant in Sydney, Aus tralia, received the following letter from a relative in Soviet Estonia": "... We are all doing very well Do not send us any parcels or let ters, we do not want anything from the capitalist world, our life if dif ferent from what it was years ago. We have a room and my salary is. sufficient to buy what we need. Juku and Manni are doing best of all. They are having a good time with their mother. They have a flat of three rooms, which you could use "too when you come home. Do come home!" Juku and Manni are doing best girl referred to, are the recipient's, children. They as well as their mother died before World War II. Their three rooms are their graves. ./With a little ingenuity it is possible to get a good deal of information past the Soviet censor.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
POLIITVANGID URAANIUMI KAEVAMA. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 1 December 1949

li- POLIITVANGID URAANIUMI KAEVAMA. Viimase vangistamislaine tulemu sena on N. Vene suurendanud oma sunnitööliste /'kaadreid." Tsehho-! Slovakkias . asietsevais uraaniumi J kaevandusis uute tuhandete võrra. Poliitilisi!^ Vangid on .tööjõuna rakendatud, kahes kaevanduses, kusjuures nende palgaks . viletsa toidu juures on penni päevas.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
BEEBI-AATOMPOMMID TARVITUSELE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 1 December 1949

BEE^IiAATOHPOMMID TARVITUSELE. Londoni "Daily Mail" korres pondent lääneriikide sõjaväe peas taabi juures teatab^ et ameerikla sed on tootnud väikseid n.n.-beeiii aatomppinsje, mida saab tagajärje kalt kastrtada jalgväe üksiiste-^tjogK tämiöeks^ ;; - - - ' " Korrespondiendi arvates võib kül laldane arv selliseid aatompomme kindlustada Lääne-Euroopa rinde joont ründaja vastu.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
JÖULUKUU 1949. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 1 December 1949

JÕULUKUU 1949. ^öördüme iga rähyuskaaslase $ooleÄiistr^ias — Annetada) jõü * ^Hane'' j d&r&iinetus a^ivajayateie ]^y^kaäsi^teie Saksamaal! :£&. ft&asa häW ^äy^dš^ni sele ja täidame oma raäviifslildni Žiikohust. ;r Korjanduse paremaks läbiviimi-r seks palume üksikutes eestlaste elamis — või töötamiskeskustes ning usulistes ja teistes organisatsiooni des valida isik või isikud, kes kor janduse teostaks ja rälia Abistamis komiteele edasi saadaksid. Organi seeritud korjanduse mitte teostami sel palume iga isikut ise lähetada oma panus aadressil: Estonian Ke lief Committee, 141 Campbell Street, Sydney, N.S.W. Saadetud summade vastuvõtmine kviteeritakse je kvii-; tung saadetakse raha saatjale. Ka püüab Komitee arvestada anneta jate erisoovidega. Eesti Abistamiskomitee^ Sydneys.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
AUSTRAALIA VALIMISTE EEL PARTEIDE SEISUKOHTI KOMMUNISMI SUHTES. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 1 December 1949

EEL PARTEIDE SEISUKOHTI KOMMUNISMI SUHTES. Käimasolevas Austraalia parla-; niendi valimisvõitluses mängib? võrdlemisi silmapaistvat osa kom-' munismi küsimus.. Opositsioonipar teide,—liberaalide (Austraalia koni servatüvid) CountryParty ja Lang Labour Party poolt heidetakse prae--* gusele välitsuserakonnale, Laboui| Party'l ette pehmet käitumist kom^ mmiistlikkude õõnestajate ~vastu. Peaminister Chifley on mitmegi oma valimiskõnes vastanud rieile| etteheidetele, nimetades kommu| nistliku partei keelustamist, nagu! seda opositsioon nõuab, kasutuks| Chifley väidab, et kommunistide»' vastu olevat kergem võidelda, kui neil on lubatud avalikult tegutseda?' Ta loo.dab kommuniste iametiühin^ guist välja tõrjuda, tugevdadei| kommunismivastast* selgitustööni tööliste seas.. - _ : Chifley toob oma väidete kinnii tuseks ette hiljutist punaste lüüasaaf mist söekaevurite esindajate yall| 'mistel, ning seda, et Victoria osarii gis, kus teatavasti on võimul kom [munistide vastu teravamate vahen di...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Välispoliitikat [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 1 December 1949

Viimaste päevade sensatsiooniks oli skandaal Läähe-Säksa Födera tiivse' Vabariigi parlamendis. Kuigi seal ei mindud just rušikahoopi deni, nagu sellega äsja toime tulid .Queenslandi rahvaesindajad, lõppes see ometti sotsialistide liidri Dr. Sehuhmacheri eemaldamisega . par lamendist 20-ks istungiks: Nimelt : mõnitas Sehuhmaeher parempoolse bloki juhti ja praegust riigikants lerit Dr. Adenauer'it^ nimetades viimast " liitlaste kantsleriks,'' mitte ^ga saksa raliva kantsleriks, kuna ta olevat liiga järeleandlik^ Briti,, USA ja Prantsusmaa nõudihistele. Teiste sõnadega — sotsialistide juht .esines saksa rahvusluse eestkostjana. Oleks see juhtunud parajasti enne mingeid valimisi, siis oleks seda võinud pidada paljaks valimiseel ,.seks demagoogiaks. Nüüd aga peab sellesse suhtuma -tõsisemalt ja nii imelik ikui see ka ei . tuiiau, on Scnunmacher oma, viimase sanijnugä astunud Hitleri jälgedesse,' :.-|Fäiien ^.dab — sotsialist oh hakanud rahvus luse eestvõitlejaks, või teistel sõna dega rä...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
x
Loading...
x
x