ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Meie Kodu = Our Home Delete search filter
Elephind.com contains 8,854 items from Meie Kodu = Our Home, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
8,854 results
Australian Clipsheet FAMOUS SAILOR. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 24 November 1949

— v-i—— Australian Clipsheet FAMOUS SAILOR. (V 24th Novmeber, 1642, Abel Tasman discovered the present is land State of Tasmania. Tasman was a noted Dutch sailor, who sail ed i in a little ship from the Dutch Bast Indies on a voyage of ex ploration, and he named the island that he had found Van Diemen's Land, after the .Governor of the Dutch East Indies. To-day the is land State is named after Tasman. Sailing across the Tasman Sea, which is also named after him, Tas man discovered New Zealand, which still bears the original name that he gave it. City's Beginning. On 1st Septem ber, 1835, the first building, was erected on the site where Melbourne, capital city of Victoria, now. stands. In his little vessel the "Enterprise," John Fawkner's party entered Port Phillip Bay and sailed up the Yarra. They had come to the Aus tralian mainland from the island of Tasmania, looking -for country to graze sheep and cattle. • New Settlement. ' 6n 12th Sep tember, 1803, the first 'settlement on th...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
AMEERIKA ÜLIKINDLUSED KUKUVAD ALLA. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 24 November 1949

AMEERIKA ÜLXKINDLUSEB KUKUVAD ALLA. Möödunud reedel kukkus Flori das alla Ameerika hiigelpommitaja B-29, kusjuures surma said 5 lendu rit. See, 011 järjekorras neljas len nuõnnetus ühe nädala jooksul B-29'ga." Esimene ülikindlus hukkus ookeani kohal, lennates Ameerikast Inglismaale. Mõni päev hiljem põr kasid kokku kaks ülikindlust, kus juures surma said 18 lendurit! Ameerika ajakirjanduses on neid katastroofe, mis nädala jooksul ön tabanud nelja hiigelpommitajat, märkimist, • et uks B-29 maksab uni marguselt 1 miljon dollarit.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
THE CRUISE OF THE ERMA (Continued.) [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 24 November 1949

'By Voldemar Veedam with Carl B. Wall. (Continued.) Harry and Arvid are the only ones who have ever been to sea or know the first thing about sailing a boat. Both, however, sa;y they are excellent navigators and "master mariners " I hope they are not niere ly boasting. Harry says the route which we must follow at this time of year is known as the "trade winds" and that ''Erma" must tra vel more than 7000 miles. Our supplies seem to worry him a little. Since it is unusual for Harry to worry about anything, this worries the rest of us a good deal. The purchase of "Erma" left us with very little cash. We have nine pint cans of condensed milk for,the children, six bags of potatoes, 3 large bags of rice some Swedish hard bread, oatmeal, and a few cans of corned beef and sardines. We have built waiter tanks into "Erma's" sides arid lined them with cement to retard souring. Harry says that with very strict rationing, there should be enough of every thing for 60 days: - "Kragero," Norway, ....

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
IMMIGRATSIOONIPOLIITIKA TULE ALL [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 24 November 1949

IMMIGRATSKJONIPOIJITIKA TOE ALL Austraalia parlamendi valimiste eelses pinevuses on pea kõik kõne lejad, kas lühemas või suuremas ulatuses, peatunud 'valitsuse immi gratsioonipoliitikal. Sellejuures ärä täb tähelepanu, et enamik erakon dade esindajaid suhtub immigrat sioonipoliitikasse jaatavalt. Ainult ühe kääbuseräkonna esindaja r Lang'i tööliserakonna liider X T. Lang — suhtub eitavalt uutesse im migrantidesse. Oma hiljutises valimiskõnes väi tis Lang, et iga " migrant" läheb valitsusele maksma ümmarguselt 1000 naela. "Kas poleks paremaks lahenduseks, et valitsus annaks perekondadele protsendita * läeitu uue kodu rajamiseks, makstes 200 naela esimese lapse ja 100 naela iga järgneva lapse sünni puhul. S£e oleks palju paremaks tulevikuka vaks kui praegune hasartmäng mä dälatasemeliste eurooplastega. '.'J Selle, süvenematu ja vastutus tundetu sõnavõtu kõrval äratab laiemat tähelepanu peaminister Chifley sõnavõtt, kes käsitle!) küh must riigimeheliku objektiivsusega. Peaminister ütle...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Välispoliitikat [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 24 November 1949

V^älispoliitiiiut Austraalia ja Inglismaa seisavad tähtsal . riigipoliitilisel teelahkmel. Üks rada viib sotsialistliku ühis konna suunas' kooskõlas Karl Marx'i poolt rajatud ideoloogiaga,; teine teeharu, tähendab senise ebamajan dusliku süsteemi jätkamist.Austraa lias langeb liisk 10. detsembril toi muvatel valimistel, milleks V võistle vate parteide kampaania on juba täies hoos. Inglismaal leiab see aset küll alles järgmisel aastal, kuid valimiseelne sõnasõda parlamendis ja ajakirjanduses ei jäta ägeduselt juba praegu enam midagi .soovida^ Mõlemal maal on riigitüürii sotsia .. listlikud valitsused ja nende tagasi valimine tähendaks, et rahva ena mus pooldab sotsialistlikku siiunda. Selle loomulikuks tulemuseks oleks osaliselt juba algatatud sotsialiseeri , mise lõpuleviimine või vähemalt süvendamine ;olukorrani, kust enam ei ole tagasipöördumist ilma revo lutsiooniliste murranguteta.) Peale sotsialismi on teiseks tähtsaks vaid lusaluseks küsimuseks suhtumine ' s.t. kas lasta neil ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SÖPRUS VENE-AMEERIKA VAHEL "UINUNUD." [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 24 November 1949

SÕPRUS VENE-AMEERIKA VAHEL "UINUNUD." Ühel hiljutisel ajakirjanike kori verentsil "Washingtonis seletas Vene välisminister Voshinski, . et endine sõprus Vene ja Ameerika vahel oh "magama uinunud." "Kuid ühel päeval see sõprus ärkab uuesti ja kui see päev saabub j siis maailmarahu vaenlased vabise vad hirmust." . v

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
LÖPP SÖJASEISUKORRALE SAKSAMAAGA. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 24 November 1949

LÕPP SÕJASEISUKORRALE SAKSAMAAGA. Peale Pariisi konverentsi külastas Ameerika välissekretär Dean Ache son Lääne-Saksamaa presidenti Theodor Heussi ja kantsleri Dr. Adenauerit Bonnis. Järgneval pressikonverentsil rõhutas Aclieson" et Kolm. Suurt on Pariisis otsusta nud toetada Saksamaa ülesehita mist. Lääne-Saksamaa peab kuju nema ühendatud Saksamaa baasiks, kuid ühendatud Saksamaa küsimuse lahendamine on eelkõige sõltuv Nõukogude Venest. Ühtlasi teatas Dean Acheson, et Ameerika ei mõtle tunnustada Ida-Saksamaa valitsust.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
CONDUCTED TOURS FOR FOREIGN VISITORS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 24 November 1949

CONDUCTED TOURS FOR FOREIGN VISITORS Although the Soviet visa is one .of the;: hardest things tit) obtain ill this /world, .some ' ' 'deserving'.] foreigners, either outright Commun-i istsor trusty fellow-travellers, oc-> ■caisioiially get permission to visit 4he USSR- and on their, return .prof claim that they had visited many fowns, factories, sanatoria and everi •workers' dwellings and found, if! hoi luxury, then a high standard of living and a people mostsa.tisfied j.wiih : their life arid gdveminentj .^he .. Soviets kiiow perfectly well ~tha,t the accounts of such "eye '"witiiesses" . are the most valuable - and convincing propaganda ..imagin able and therefore the conducted tours, for .foreign visitors have de vel^p^d 'into a find art in the '' h'oftieland -bf • Socialism;" " li&poi good time before; the arrival of the visitors the officials; responsible ,£are. :them during their stay in the! • T7SSR compile' a, progtaipHie ; for them and fiaake the :proper prepara ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 24 November 1949

EESTI MEESKOOR / AUSTRAALIAS KORRALDAB I Jj AUPÄEVAL, 26. NOV. 1949 A. ALGUSEGA KELL 7 ÕHTUL EESTIMAJAS, 141 CAMPBELL STREET. ; E.M.A. JUHATUS. Soovitame Agr. Erich Priksi "ÄRILINE KANAKASVATUS" Hind i7/6. Posti kaudu , tellimisel. 3d juurde lisada. Saadaval "Meie Kodu"; talituses.: 141. Campbell St., , Sydney, N.S/W. MEIE KODU. Austraalia eestlaste nädalaleht v Peatoimetaja Juhan Viidang. Vastutav toimetaja ja litsentsiaat Ilmar Randina.' Toimetus javtalitus: Estonian House, 141 Campbell St., Sydney, N.S.W. Telefon MA 8009. ' i Ilmub kord nädalas. Üksiknumbri hind sh"!/ Aadressi muudatused šh 2/-. Tellimishinnad: 3 kuud sh 13/-, 6 kuud £1/6/-, 12 kuud £2/10/-. Kuulutuste hinnad: sh . 15/-, taU, tekstis 50% ja esiküljel 100% kallim. Ojpaaster-ja tööotšimise, ning korteri otsimise ja korteri pakkumise kuulu tused 6 d. sõna. - Publicity (1938) Press Pty. Ltd;, Regent St., 71-75 Sydney.i

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
THE ESTONIAN SOLDIER [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 24 November 1949

THE ESTONIAN SOLDIER H By ILMAR RAUDMA. . Next Monday it will be 31 years" •;kmce the beginning of our first war . of independence. On the heels ox -jttie German occupation troops cjm-; tounist Russia attacked the inde pendent Estonian Republic on 28th November, 1918, in order to con quer by brutal force the small Es tonian nation that had refused to "be politically fooled. Yet this time the murderous red axe hit iron. The Etonian people's army, the soul of which were school youths and stu dents and the fighting bulk of which was composed by highly ex perienced Estonian officers and sol diers of the first World War, threw the fied Army, which outnumbered it ten or more times, out of the boundaries of the country and fin ally forced Lenin to make, peace. ;'fto matter how highly we esteem the material assistance of England 'tod the USA and j;he contribution ."of Finnish and Danish volunteers, it ^vas the Estonian soldier who made !hiistory on .the Narva,, Aidu and qther battlefields. ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
MEIE KOORILAUL [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 24 November 1949

MEE KOORILAUL J Muusika ja laulukultuuri harras tamine oii eestlaste üks väljapaist vamaid loomuomadusi. Muusika oli see, mis kandis meie • rahva kul ipurilisi eneseavaldusi kodumaal, oli seda paguluses ja 011 seda ka ümberasumisel: Seejuures koorilaul $n ikka olnud meie harrastatumaid alasid. ä- Ka Austraalias oii uustulnukate poolt laulukoore ellu kutsutud ja |>aljuis kohtades ollakse agarad muusikaliste ürituste teostamisel, feee 011 esmajärjekorras küll laulu rõõm ja meelelahutustung, mis iiii mesed koori kokku toob. Kuid selle juures täidetakse veel teisigi täht said ülesandeid. , On ülituntud nähteks, et laulu koori tegevus põhjustab avaramaid muusikalisi üritusi. Koorilaulule! liituvad sageli vokaal—ja instru-^ mentaalsoolod ja . grupiettekanded; mis läbi muusikaline pilt värvika? jnaks ja mitmekesisemaks muutub. On ilma- pikemata selge, et eesti koorid ka eesti repertuaari esita vad. See on uudne ja huvitav aus traallasest kuulajale, kuid seller ( järele tunneme ka ise si...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
AVAMEELSEID MÄRKMEID [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 24 November 1949

AVAMEELSEID MÄRKMEID New Yorgis toimus hiljuti nur gakivi panemine Ühendatud Rah vaste Organisatsiooni uuele hoo nele. Sel puhul leidis aset üks ühe võrra tähendusrikas kui sümboolne sündmus. Nimelt müüriti nurgakivi sisse Ühendatud Rahvaste Organi satsiooni põhikiri ühes Inimõiguste Deklaratsiooniga ... Ja seda sisse* anüüriinist toimetas mitte keegi muü tui UNO peasekretär Trygve Lie1, kellele heidetakse ette tema pahem poolset kuuluvust. Meenub tahtmaj Ttult Atlandi Deklaratsiooni saatusV :inis sõlmini ühe sõjalaeva pardal iuskil ookeanis ja mis ilmselt ül^ parda merre kukkus . .... Nagu, Atj landi Deklaratsiooni kõrged iäeäa'r iid, nii leidsid nüüd ka ÜNO põhikiri ja Jnimõigüste. Üeklärätf .«ioon omale "rahupaiga." Ainult, «elle .j vahega, et üks ori sügava^ . anerepphjas, teine : ehitatava pilve* lohkuja raske koorma all . . . i ; ' •" " * I • I ' ' Ühendatud Rahvaste Õrganisatf su>öu cjn nähtavasti paisunud riii y vord , suureks, et üks bsakbrid ei '^ai/miš teine teeb. Sama...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
EESTLASI VÔÔRSIL [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 24 November 1949

i -1- Juta Ädämsöü, kes siirdtis mõni aeg tagasi Geislingenist Kana dasse töötab . Ottava linnahaiglas koos oma emaga, kes on maali- v kunstnik, õhtuti aga töötab tantšitär Juta Ädamson õpetajana kohalikus balletikoolis, kus ' qh tunnustatud jõuks. Tema kohta ilmus kiitev artikkel ajalehes "The Ottawa citizen." " —- Dr. I. Kiisel Geislingenist siirdiis hiljuti USA'sse, kus • .sai Färgosse (Nörth-Dakota) teenistus koha. Ta töötab kohalikus haiglas sisehaiguste ja röntgenolo.ogia • alal; vv—i "Valga" laager toodi septem bri lõpul üle Geislingeni;. Koos "Valga" laagriga tüli iile ka Erlan gfeni laagri: rahvas, kes enne kppn dati " Valka.* ' Seega suurenes .Geis lingeni laager jälle 270 inim$£e võrra. • — Jään Lattik; on lõpetanud oiaa memuaarteose '4 ' Teekond läbi öö," mis ilmub " Orto' ' .kirjästüseL tuleva aasta alul. See. teos hõlmab .eest laste 6ltf sajandi algusest-kuni eiiajm läste• ökupatsiobniiii.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
KOMMUNISTID SAID LÜÜA SÖEKAEVANDUSTES [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 24 November 1949

KOMMUNISTID , SAID LÜÜA ; SÖEKAEVANDUSTES . Möödunud nädalal New South ,Waiesi põhjapoolsetes kaevandus piirkondades toimunud esindajate Valimistel Söekaevurite Ametiü hingute Kesknõukogusse saavutasid Toolis erakonda pooldavad kandi daadid silmapaistva võidu - kom munistide üle. Kesknõukogusse va liti kolm mittekommunisti jä uks kommunist, kuna siiani oli suhe vas tupidine. Valitud esindajad hakka tvad omi ülesandeid, täitma alates tuleva aasta algusest, mil lõpeb prae guse Kesknõukogu tegeviisperiood. Silmapilgul on kesknõukogus 10 kommunisti ja 6 mittekommunisti. Juhul kui'ka teistes kaevandus piirkondades lähemal ajal toimuva tel valimistel kommunistlike ja lriittekommunistlike : esindajate va hekord jääks samaks kui seni, saaks üude kesknõukogusse võrdselt kom muniste ja mittekommuniste, oleta takse aga, et koiümunistid vähemalt ühe koha veel kaotavad, jäädes seega kesknõukogus vähemusse. • Peale selle võeti ülalnimetatud valimistel 4618 Häälega 3040 vastu otsus jatkata ühist p...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
USA VIHANE HIINA PUNASTELE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 24 November 1949

USA VIHANE HIINA PUNAS TELE. Ameerika peakonsuli arreteeri mine Mukdenis punase Hiina või mude poolt on äratanud teravat pahameelt Ameerika Juhtivais ring konnis. USA välissekretär Dean Acheson on teatanud, et selletõttu Aiiieerika ei saa tunnustada kom munistlikku valitsust Hiinas.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
BERLIINIS TOODETAKSE AATOMI LÖHKEAINET. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 24 November 1949

BERLIINIS TOODETAKSE AATOMI LÕHKEAINET. Briti okupatsioonivõimude poolt Iitsenseeritud Berliini ajaleht "Te legraph" teatab, et venelased too davad ühes vabrikus Berliini eeslin nas Erkneris* lõhkeainet aatompom mide valmistamiseks. Lõhkeaine ni meks on "Garbazol." Vene püssi mehed patrulleerivad ööd kui päc< vad vabriku ümber, kusjuures va brikusse ' sisseminek on lubatud ainult Moskvas treenitud" saksa keemikuil ja vene (eriteadlastel./

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 24 November 1949

"MEIE KODU" TELLIJAD kes tellinud lehe 3. kuuks, alates esimestest numbritest, hoolitsegem selle-eest, et lehe saamisel ei-tuleks vahet. UUENDAGEM AEGSASTI TELLI MIST! : PINNA JA LÜÜDIK TAPETI PÕGENEMISEL? Kodumaalt kaudseid teid kaudu saabunud teated jutustavad kind latest kuuldustest, et Paul Pinna ja Agu Lüüdiku surm toimus äärmi selt " dramaatilistel asjaoludel. Ni .melt on mõlemad, maha lastud põge nemiskatsel. - - --.r> Vapustatuina küüditamistest, mis just samal ajal algasid, olevat Pin üa ja Lüüdik otsustanud teostada meeleheitliku katse. — põgeneda läände. Põhja-Eesti rannikul paati asudes aga sattus neile peale vene piirivalve, kelle kuulide ■ ohvriks mõlemad ka langesid. Kuna aga te gemist oli üldtuntud teaatri inimes tega, siis lavastati neile avalikud matused ja teatati ametlikult, et mõlemad on . surnud,' 'pikaajalisse ■haigusse." "Eesti Hääl," Võitan tellimisi vastu MEES JA NAISRIIETUSELE rätsepmeister O. TALVAR ~ ; - 14 Adelaide Street, Belmore. K U BBERE jämerukk...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
EESTI SÔDUR [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 24 November 1949

Eeloleval esmaspäeval möödub 31 aastat meie esimese kommunismi vastase Vabadussõja algusest. Lah kuvate Saksa okupatsioonivägede kannul alustas 28. novembril 1918 a. oma rünnakut iseseisva Eesti Va bariigi, vastu kommunistlik Vene maa, et toore jõuga vallutada väi kest eesti rahvast, kes ei olnud end poliitiliselt lasknud hullutada. Aga punane tapakirves raksas seekord rauda. Eesti rahvavägi, mille hin geks olid koolinoored ja üliõpilased ning mille lahinguliseks tuumaks olid suurte kogemustega eesti ohvit sei-id ja sõdurid maailmasõjast, peksis mitmekümnekordselt ülekaa luka punaarmee kodumaa piiridest välja ja sundis Lenini lõppeks rahu .tegema. Kui kõrgelt meie ka ei. hin daks Inglismaa ja USA materjaal set abi' ning Soome ja Taani vaba tahtlike panust, oli Eesti sõdur see, kes tegi ajalugu Narva, Aidu ja teistel lahinguväljadel. Tegi ajalugu mitte ainult oma . enda rahvale, vjaid kogu Kirde-Euroopale, olles ainukeseks reaalseks jõuks, kellega ."venelased olid sunnitud arvestama ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
PEENNAHATÖÖ KURSUSED. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 24 November 1949

PEENNAHATÖÖ KURSUSED. algasid laagri käsitöökoolis 16. no vembril. Kursuste juhatajaks sai palgalise õppejõuna "Goyal" 23. okt. saabunud eestlanna pr. Laine Vardi, kes vastava ettevalmistuse juba kodumaal saanud ja Saksa maal, Nürnbergis peennaha ja na havoolimise tööde kursuste juhata jana tegutsenud. Õpilastena kursus tele registreerinute hulgas oli rõhuv enamus eestlasi. / «'-■ Senini laagris korraldatud käsi töönäitustel oli peennahatöö just eestlaste ^kõvemaks alaks; Võib ole tada, et edaspidi selle käsitöö ala oskajate arvu suurenemisega meie inimeste ~ osatähtsus veel enam suu reneb. .1

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
RUMEENIA VENE ARSENALIKS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 24 November 1949

RUMEENIA VENE ARSENALIKS. Viimaste kuude jooksul on pide valt suurenenud põgenike vool Rumeeniast Itaaliasse, kusjuures põgenike hulgas on esitatud kõik ühiskondlikud klassid. Eriti roh kesti on põgenike hulgas ohvitsere.. Sellejuures on tähelepanuäratav, et piiri ületamisel aitavad Rumeenia põgenikele kaasa Jugoslaavia piiri valvurid. - Põgenike tähelepanekute, järele on Rumeenia Musta mere sadam, Kon stanza, muudetud venelaste sõja väearsenaiiks. Sinna on koondatud kõik relvaliigid, alates raskeka hurväega ja lõpetades lahinglen nu^itega. Musta- mere äärde, Jugoslaavia piirile, on vene üksuste poolt raja tud lcindlustusliin, niihästi Rumee nia kui ka Ungari piiri vööndis. Ühtlasi on selles piirkonnas ehita tud uued salajased lennuväljad. Lääne vastuluure andmeil on venelased . ehitanud allveelaevade baasi Adria mere suudmesse, Saseno aarele.■

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
x
Loading...
x
x