ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Čechoslovák And Westsk... Delete search filter
Elephind.com contains 3,097 items from Čechoslovák And Westske Noviny, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
3,097 results
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 25 March 1938

Vychází každý týden. předplatné: Ročně $2.00 Na půl roku $1.00 Do staré vlasti $3.00 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adreru: Čechoslovák publishing co. West, Texas. odporučte Čechoslováka SVÉMU SOUSEDU I Šířením tohoto listu, šíříte prar- du, kterou by kp*dý měl vědětL Pouze uvěd'v * svorností do- bude ^.Ký lid t Te- AjV .0^ - cti. AND WESTSKE NOVINY ROČNÍK (VOL.) XXVII. ČjSLO (No. 12.) Entered as secoad-class matter January 2, 1920, at tbe post offjce at yyest. Texas, iinder the Act of March 3, 1879. 25. BŘEZNA (March) 1938. Allred nebude se více ucházeti Aurtin, Tex., 19. března. — Guver- nér James V. Aiired oznámil v sobo- tu večer na radlo rozhlasu, že se nebude více ucházeti o třetí lhůtu a zároveň že nebude svým přátelům raditi, koho mají voli ti co jeho ná- stupce a ponechává pole otevřené, nechť si kandidáti vybojují svoji vlastni bitvu v červencových pri- márních volbách. Řeč Allrsda neobsahovala žádnou hořkost, jak se očekáva...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 25 March 1938

Čechoslovák V pátek, dne 25. března 1938. HŘÍCH PANÍ HELENY ROMÁN Napsala MARIE KIZ LINKOVÁ Helena chápala docela dobře pocity své dcery a proto jí přispěla na pomoc, třebaže ji před chvíli Brož ostře pokáral. "Však maminka i tatínek jistě si vzpomenou, jak se měli rádi a že se vzali z lásky," řekla mírně. "Mamince rodiče dost bránili a přece si nedala poručit! K tobě, Haničko, nebudou tedy rodiče tak zlí, aby tě nutili ke svatbě s panem Němcem. Ten si najde starší, zkušeněj- ší ženu — a dobře udělá!" Brožová se zamračila a blýskla po Heleně nevraživě očima. Ve shonu denního všedního života už dávno zapo- mněla na svou zamilovanost a na city mladých let. Slo- vo "láska" jí teď už neznamenalo úplně nic — jen prázdný zvuk bez vnitřní hodnoty. Docela tajně v du- chu si kolikrát už řekla, že vlastně prohloupila, když si vzala, přes všechny výčitky rodičů, Brože. Mohla být selkou — a mohla mít mezi lidmi víc vážnosti! Jen lás ka ji tak zaslepila — a proto došla k přesvědčení, že Hané nes...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 25 March 1938

V nátek, dne 25. března 1938. Cecho®£Í2. VŠELICOS P. J. Morávek, Robstown, Tex. Jak bude vypadat Tělocvična a Konvenční sin v Cor. Christi Jack Conor, ncční hlídač na Leo- pard ulici v Corpus Christi, který zastřelil Herberta McClaina, by! proupuštěn z vězení na záruku $2,- 000. McClain byl střelen třikrát. Byl to táta, který omdlel, když sf mu narodila dvojčata v taxíku Mrs. George Legault, 26, porodil? dvojčata, když byla vezena do ne- mocnice v Montrealu, ale byl to Mr. Legault, který při tom omdlel, zda- li radostí, že dostal zrovna párek zpráva neudává. G. Shanline, z Turon, Kan., již osmdvacátou zimu tráví v Ccrpuf Christi a praví, budu-li živ — je ji<* 83 roků stár, — přijedu zas, proto v Corpus Christi jej jmenují "Tou- rist No. 1. Bakersíield, Kalifornie. — Za 30 minut po té, kdy J. C. Robinson, 52, a jeho nevěsta si dali slib, že jen smrt nás rozloučí, byli oba mrtvi. Auto, na kterém se vezli od oddavek, narazilo na těžký truck, při čemž přišli oba o život. Luteránský k...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 25 March 1938

JPCHOSLOVAK^ V pátek, dne 25. března 1938. -)o(- " začal dorážlivě do pelecha vlčího zprávám z okolí. Jen tak dále cté- pod skalou štěkat. Byli to hladoví ný příteli. sirotci skolené kojnice. Nevím, kolik, Otevírá se nám zde též již to tou- | jich všech bylo, ale v trávě jsem se- žebně očekávané jaro. Nebudou-li brai dvě buclatá štěňata, které ve- při jasných nocích následovat mra- 'sele a hravě obskakovaf Bokáčo, ja- zyky, tak za dva týdny bude mnohý Dalas, Texas kQ kdyby tQ byli jeho piemenní pří- strom ovocný v květu. Rolnici už za- Nemohu sobě dělat žádné nár°-|buzní. Dlouho jsme je nepodrželi, čínají se setím obilí a připravují pu- ky, že bych byl úplně schopen ngb nejsou úplně spolhlivým pří- du jiným pozdějším plodinám, vče- ssprávně psáti v mé mateřske řeči. telgm člověka i když dorostou jako ra jsem slyšel hned z rána švitořiti České školního vzdělání jsem měl peg Když jsme pnjeli zpět zase do sedmihláska. skrovně málo a ten kulturní němec- TexaSi talc jsme časem také navšt...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 25 March 1938

V pátek, dne 25. března 1938. ČECHOSLOVÁK VZORNÁ PÉČE O ZDRAV} V RUSKU. vovédě. R. 1917—1918 byl předsedou jPirogovy společnosti lékařů, kteří Píše Wm. Kořínek, Houstoa, Texaa. ^ prohlásiU proti yládé sovětů. Když _J__ ' ale zástupce sovětu od zdravotmc- Zdravotnictví a lékařství za dob *fhH° odbo™ sportoval o úmyslu carstvi, nebylo silně vyvinuté. Po- zdokonaleni systému lé- kařského, tu profesor Tarasevich ke konci r. 1918 přišel ke komisařům čet lékařů a nemocnic ku porovnání s velikým počtem obyvatel, byl ne- dostatečný. Dnešní dobou knihy odboru zdra- vovědy nám podávají důkaz o po- ,, ... . . . kroku, který učiněn za ruské repu- zpusoblly nesnaze cdboru lekarske sovětů a nabídnul jim své služby, které také vláda sovětská přijala. Hlad a nedostatek r. 1921—1922 bliky. Rusko je země, kde často řá- dily epidemické nemoci, a v mi- nulosti bylo málo činěno pro zá- chranu lidí, když zákeřná nemoc se objevila. Při veliké snaze lékařů če- liti nemoci, tito měli nedostatek prostředků k...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 25 March 1938

CEUHOSL0VAK_ V pátek, dne 25. března 1938. ČECHOSLOVÁK and WESTSlKÉ noviny Published every Friday by ČECHOSLOVÁK PUBLISH. CO. West, Texas. OFFICERS: Aug. J. Morris, President Jos. F. Holásek, Sec'y-Treas. DIRECTORS: Aug. J. Morris, Jos. F. Holásek, F. J. Čoček, J. A. Urbanovský, Jos. Pavlíček Redaktor — Aug. J. Morris — Editor předplatné $2.00 Subscription Do Evropy $3.00 Ceny oznámek sdělí se na požádání. Advertising rates on application. ŽÁDNÉ osobní útoky a dopisy u- rážlivého obsahu se neuveřejní. PRESS Jaro, které započalo v pondělí 21. března, ukázalo se v celé své kráse, neboť slunce jasně svítilo a zářilo nad přírodou, oblečenou v krásný jarní háv. Letos jsme již užili krá- sy jara, snad více nežli obyčejně bý- valo v minulosti, kdy v tom čase se dostavuje špatné počasí, často zi- ma anebo prašenice. * • Senátoři v pondělí zamítli admi- nistrační reorganisačni předlohu, kterou by bylo sníženo vládní vy- dání o deset procent. Páni ve Wash- ingtoně asi si vzali příklad z te- x...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 25 March 1938

-r-r; V pátek, dne 25. března 1938. ČECHOSLOVÁK OZNÁMENI KANDIDÁTŮ Ceny: Státní úřady $25.00 Okresní úřady 15.00 Komisařský úřad 10.00 Jiné precinktní úřady 7.50 All political advartisements must be paid in advance. Níže uvádíme kandidáty, kteří Vás žádají o hlas a podporu v demokra- tických primářkách v sobotu, dne 23. července 1938. WILLIAM McCRAW Za guvernéra. okres McLennan JOHN W. DUNCAN za šerifa. C. O. MOORE BILL SURRATT Za komisaře, 3. precinktu W. J. (BILL) GIRARD AUGUST DULAK M. J. (MIKE) MAZANEC (o znovuzvoleni) HENRY POCHYLA F. F. LEDNICKÝ za smírčího soudce 3. precinktu okresu McLennan. LOUIS E. GARRISON za smírčího soudce 3. precinktu. OKRES HILL. Za distriktního soudce WALTER L. WRAY (O znovuzolení) A. J. (ANDY) BRYAN, JR. za kriminálního distriktního návladního. H. MAURICE CLIETT za komisaře 2. precinktu. SAM GLASS za Okresního Komisaře Precinkt čís. 2. (O znovuzvoleni) CLARENCE J. SMITH za šerifa FILM COMEDY OFFERS GAGS, SONGS, STARS Comedy by a sextette of capable ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 25 March 1938

CBcflOBLOVAK V pátek, dne 25. března 1938. r]-V Enniský Věstník POftÁDÁ JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavě oznámte jemu. NĚMECKÁ PROPAGANDA. Žádná země na světě nevyplatila tolik milionů jako Německo za ku- pováni cizích redaktorů, kteři jsou upláceni, aby ochotně psali pro ně- mecký režim. Na tyto zvláštní účely bylo vydáno Německem každým ro- kem kolem 30 milionů marek a po- dařilo se jim získat listy všude. Prů- měrně Německo utrácí na podplace- ní na propagandy v celém světě v cizích zemích asi 194 milionů ma- rek, kteréž peníze jsou poskytovány státem a také hodně soukromými osobami a sbírkami. Dnes Německo má v cizině sorganisováno přes 4 ti- síce zahraničních spolků, které pod- léhají kontrole zahraničnímu oddě- lení ministerstva propagandy. Jen na samotné Polsko utratili v roce 1935, 16,300,000 marek a na jiné subvence 5 milionů marek, takže za ty peníze Němci mají zakoupeno ti- síce Poláků, kteří udávají, co se v Polsku děje a také pro Německo polští redaktoři pí...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 25 March 1938

V pátek, dne 25. března 1938. ČECHOSLOVÁK ŽIVOT A CESTY KRIŠTOFA KOLUMBA Z angličiny Washingtona Irvinga přeložil J. Malý. Obyvatelé tohoto okolí jevili tuž divokou a bojovnou povahu, jakou vůbec vyznačovali se Indiáni celého toho pobřeži. Byvše však získáni při- nášeli na výměnu mnoho šperků z pěkného zlata, i ujišťovali admirá- la, že doly leži nedaleko řeky .Vara- guy, vzdálené toliko asi dvě míle. Adelantado měl schůzku s Kvibia- nem, kazikem Varaguanským, kte- rý potom i lodi navštívil. Byl to za- smušilý bojovník postavy vysoké a hřmotné, ale málomluvný a opatr- ný. Několik dní na to vydal se ade- lantado s osmi a šedesáti dobře o- zbrojenými muži, vyzpytovat kraji- nu a hledat doly. Asi půl druhé míle šli nahoru proti řece, kdežto přiáli ke vsi Kvibianové, položené na jed- nom pahorku. Kazik sestoupil jim vstříc, provázen velikým množstvím svých poddaných, kteří byli vesměs neozbrojsni, a usadil se na velikém kameně, jejž jeden z jeho lidí byl vyvalil z řeky. Zdvořile přivíta...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 25 March 1938

čechoslovák^ V pátek, dne 25. března 1938. BEST THEATRE PROGRAM TODAY AND FRIDAY "Danger Love At Work" Also TERRY TOONE CARTOON SATURDAY — ONE DAY ONLY Charles Starrett —in— "The Old Wyoming Trail" Also Comedy "OH, WHAT A KNIGHT" arratt ozna- mme za SUNDAY AND MONDAY The Yacht Club Boys Eleanore Whitney Johny Downs Larry Crabbe Dorothy Lamour Thrill of a Lifetime' Also POPEYE THE SAILOR TUESDAY — ONE DAY ONLY CZECH PICTURE "Svatý Václav" A POHŘEB PRSIDENTA MASARYKA ALSO SONG HIT COMEDY WEDNESDAY AND THURSDAY MARCH 30 — 31ST. John Boles Jack Oakie "Fight For Your Lady" Also Comedy "PRAIRIE SWINGROO" SUP** Na předej bavlněné semeno k setí, dobré jakosti. John Bogges, ve West. (12-13) • * POLNÍ SEMENA. Přijďte k nám a zásobte se kva- litním druhem spolehlivých polních semen, která múžeíe vždy u nás koupiti za nejlevnější ceny. Všech- na semena jsou vyzkoušená že u- spokojí. Uvádíme zde některé naše ceny: — Red Top Cane Seed, 100 li- ber $1.75; 100 liber Prancy Sudanky $3.00. — West Flo...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 1 April 1938

Vychází každý týden. PŘEDPLATNÉ: Ročně $2.00 Na půl roku $1.00 Do staré vlasti $3.00 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adreru: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. West, Texas. odporučte čeckoslovAka svému sousedu i Šířením tohoto listu, šíříte prav- du, kterou by každý měl vědět! Pouze uvědomělostí s ^rnosti do- bude si českoslover P <1 * xasu uznáni a ilove' / ct •> pj AND WESTSKE NOVINY ROČNÍK (VOL.) XXVII. ČÍSLO " (No. 13.) Entered as second-class matter January "20. at the «* office at West, Texas,jmder the Act of March 3, 1879. oř A* 1. DUBNA (APRÍL) 1938. Tornádo stíhá různé části Spoj. Států Jacksonville, 111., 30. března. —. Tornádo přehnalo se přes Rushville, Astoria ve středu státu Illinois dnes odpoledne, kde usmrtilo několik o- sob a natropilo mnoho škody. V South Pekin byly usmrceny dvě o- soby a dva farmáři byli zabiti v o- kolní osadě. Prvnější zprávý oznamovaly, že vichřice smetla okolí Mount Ster- ling, Illionis, a Warren a...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 1 April 1938

^.BOSLOVAK V pátek, 1. dubna 1938. HŘÍCH PANÍ HELENY KOMÁN Napsala MARIE KIZLINKOVÁ V duchu litoval, proč raději neužil mí r0seb- 'p°hybovala se íako str°í' ov!adaný íinou vůli- než svou jného tónu. Hana by snad poslechla r^eh°' P iešté vlastni. . . . ; zvěděti pravdu o svém původu. musila jeji myšlenky byly úplně soustředěny na jediný za- | Hana po jeho slovech prožila stejný D ■ mulého jem a na jedinou starost, takže nebyly schopny obírati ohromeni, jako před chvíli. Zase ji ohtwT, "[Lota, se něčím bezvýznamnějším. I zastírající na okamžik všechny jeií ? 7„v0- Slova matky Brožové, jimiž se tato snažila ucmně iem y J 31 "W JaKo í působiti na svou Schovánku, zůstávala bez vUvu na Ha Brož mu přisvědčil, ale nebylo mu právě volno u srd- ce, když se vracel domů. V duchu proklínal svou slabost, že tak snadno pod- lehl pokušeni, ale bál se Němcovy msty a proto musil vyhověti jeho přání. Druhého dne byla sobota před posvícením. Hana s matkou měly plné ruce práce s přípravou ko- láčů a s c...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 1 April 1938

V pátek, dne 1. dubna 1938. Čechoslovák Alvin, Texas. Milí čtenáři a čtenářky! Je neděle, tak místo besedy vám sděluji, že pí. Nevolová z Hošťálko- vé u nás byla 23. března. Dovezli ji k nám Jan Zemánek s manželkou a synem Willikem na jejích autu. Zá- roveň s nimi nás navštívila pí. Fran- tiška Palat se syny, Alvinem a E- dou na jejich káře. Obě tyto ná- vštěvy nás potěšily, neb jsou to mo- jí dobří přátelé z Guy. Zemánkovi a Palátovi odjeli ten den k večeru domů a pí. Nevolová zůstala u nás na noc a druhý den 24. jsme ji za- vezli k rodině Trnčákové do Sugar- land. Nejdříve jsme se zastavili u rodiny Fr. Havrlanda; Frank dělá v cukrovaře, jen jeho ženuška Otil- lie byla doma. Otillie je moje neteř, a je dovednou švadlenou, má stále moc šití. Po chvilkové návštěvě jsme jeli k Trnčákům. Už jsme tam byli očekáváni, pí. Trnčáková už chy- stala oběd. Po dobrém obědě a chví- li besedy, my jsme ujížděli k domo- vu a pí. Nevolová zůstala u Trnčá- kových na besedě, neb jsou spolu dobře znám...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 1 April 1938

ČECHOSLOVÁK " 1. dubna 1938. ti A'' žádoucí Článek nalezen. Houston, Texas. Ze mnoha spisů učenců, badatelů a profesorů materiální védy a filo- sofie, vychází na jevo, že schází přece ještě jeden článek, který by dal konečné svědectví, že člověk má svůj původ, jak učenci světa tak rá- di tvrdí, z opice. Theorie učence Darwina dala důvod k zatemnění mnohé mysli, i u jinak nadějného studenta věd přírodních. Přísloví naše praví, že když slepý vodí sle- pého, že oba v jámu padnou. A sta- lo se tak již velmi mnohým. Žijeme v dobé velice pokrokové na vědu a umění. Přítomná doba chová v sobě jas i temno. Kdo ne- přemýšlel správně, ten zůstal hod- ně pozadu a stojí ve tmě bludů, a věří i dnes, že člověk má původ ve zvířeti. Vyšší vědě ducha můžeme povděčni býti, že dnes není nám ví- ce potřebí článku, jenž by odhalil tajemství člověka v dávnověku. Známo nám z dějin o poklesu a úpadku Sodomy v době Abrahama, víme, že přečin sodomský je pře- stupek člověka s němou tváří. So- doma a Gomora zni...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 1 April 1938

V pátek, dne 1. dubna 1S38. CECH08L0VAK Z pamětí prvních českých osadníků v Texas. Píše F. J. Fojtík z Flatonle. (Dokončení.) Chvíli jsme hospodáře pozorovali a pak přišel k nám a povídá: "Víte, ogaři, já jsem měl schovánu kvar- tu tvrdej a chcel sem vás počasto- vat, ale dosi né to vyňural a ukrad, tak včil nemám nic." My jsme o- všem pokradmu na sebe pohlídali, ale jemu jsme to vymlouvali, že když máme dost piva, že o tvrdou nestojíme a říkali jsme mu, že však to může vynahradit až někdy po- druhé, třeba v neděli jak budou po- pravky. Když už se chýlilo ke druhé hodině s půlnoci, tak začala hodně přeprchávat a na tančeni měli usta- venou podlahu z desek na dvoře, te- dy bylo po tančení. Nám se domů zrovna nechtělo v dešti a k tomu tma jak v pytli, tedy jsme se roz- hodli, že pojedeme domů až ráno, ale co budeme dělat až do rána, a tu kterémusi napadlo, abychom vylezli nahoru do toho seníka a tam se tro- chu do rána přespali. Tedy jsme se jeden po druhém vytratili, aby to nebylo ná...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 1 April 1938

mMh CECBOSLOVAS V pátek, 1. dubna 1938. I ČECHOSLOVÁK and westské noviny Published every Friday by Čechoslovák publish. co. West, Texas. OFFICERS: Aug. J. Morris, President Jos. F. Holásek, Sec'y-Treas. s, 4bí musí zemříti, jest hitlerova víra. John Lear, zpravodaj Sdružené- ho trku podává v pondělním čísle Dallas Morning News Proč si Hitler tak počiná v jeho rozpínavosti. Me- zi jiným Lear pise: directors: Aug. J. Morris, Jos. F. Holásek, F. J. Čoček, J. A. Urbanovský, Jos. Pavlíček Redaktor — Aug. J. Morris — Editor Adolf Hitler jest u řídicího kola nové německé válečné mašiny, kte- rá se převalila přes Rakousko, jest předplatné $2.00 Subscription Do Evropy $3.00 Ceny oznámek sdělí se na požádání. Advertising rates on application. ŽÁDNÉ osobní útoky a dopisy u- rážlivého obsahu se neuveřejni. PRESS J. Drozda, redaktor a vydavatel Texana, vydávaného v Houstoně, před třemi týdny podrobil se dosti těžké operaci, ale dovídáme se, že jest na cestě k uzdravení. Pan Droz- da jest již v p...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 1 April 1938

V pátek, dne 1. dubna 1938. ČECHOSLOVÁK OZNÁMENI KANDIDÁTŮ Ceny: Státní úřady $25.00 Okresní úřady 15.00 Komisařský úřad 10.00 Jiné precinktní úřady 7.50 All political advartisements must be paid In advance. Níže uvádíme kandidáty, kteří Vás žádají o hlas a podporu v demokra- tických primářkách v sobotu, dne 23. července 1938. WILLIAM McCRAW Za guvernéra. OKRES McLENNAN JOHN W. DUNCAN za šerifa. C. O. MOORE BILL SURRATT Za komisaře, 3. precinktu W. J. (BILL) GIRARD AUGUST DULAK M. J. (MIKE) MAZANEC ^ (o znovuzvolení) HENRY POCHYLA F. F. LEDNICKÝ za smírčího soudce 3. precinktu okresu McLennan. LOUIS E. GARRISON za smírčího soudce 3. precinktu. OKRES HILL. Za distriktního soudce WALTER L. WRAY (O znovuzolení) A. J. (ANDY) BRYAN, JR. za kriminálního distriktního návladního. H. MAURICE CLIETT za komisaře 2. precinktu. SAM GLASS za Okresního Komisaře Precinkt čís. 2. (O znovuzvolení) CLARENCE J. SMITH za šerifa 100-YEAR OLD ENGINE IS SEENIN FILM HERE One of the most unusual birth- day c...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 1 April 1938

Čechoslovák V pátek, 1. dubna 1938. A Enniský Věstník POftÁDÁ JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavě oznámte jemu. ZASE TEN VOLEBNÍ ROK. Letoší rok zase připadají ty stát- ní a okresní volby úředníků a s temi volbami vylézají ven též i ti kandi- dáti a vypadá, že jich bude hodné a proto bude výběr dosti velký. Co uděláme my? Je nás zde voličů ce- _ Letos na vše strany je slyšet, že ten neb onen ztratil dobrou krá- vu aneb i více najednou, když se na- pásly na rosné jeteliné v pastře a po napasení se naduly a plyny zabily tyto krávy. Již je jich několik desí- tck _ Enniská tragedie! V úterý 22. ské národnosti, ale na nějakého če- 0 g hod. večer zastřelil z .38 kal. re- ského úředníka jsme se dosud ne-1 volveru 781etý B. F. Phelps llletého zmohli, a proto bychom se mohli le- chlapce souseda, Edwin Ray Grego- tos lépe sorganisovat a jako celek svého kandidáta podporovat, který by byl k našim voličům uznalý — něco za něco — nic za nic. Již zase budou choditi, vlastně již chodi a ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 1 April 1938

V pátek, dne 1. dubna 1938. clchoslovAK Z angliciny Washingtona Irvinga přeložil J. Malý HLAVA XL. ný Diego Mendez pustil se dovnitř Cesta k Jamaice. — Příběhy na ostrova ještě s třemi jinými muži, i tomto ostrově. (1503.) ujednal se vzdálenějšími kaziky, a- Ku konci dubna opustil Kolumbus by denně zásobovali přístav na vý- neblahé pobřeží veraguanské. Cha- měnu za evropské trety. Vrátil se ví- trnost jeho lodí, sesláblost mužstva těžně v kanoe, koupeném od Indiá- a nedostatek potravních zásob při- nů a plném potravních zásob; a měly ho k tomu, že hleděl co nej- snáze dostati se na Hispaniolu; bylo však potřebí, dříve nežli přímo za- mířil k tomuto ostrovu, plouti hod- ný kus cesty na východ, aby se vy- hnul proudům, které by ho zanésti mohly daleko od žádoucího přísta- vu. Lodivodové a námořníci, kteří nebyli stejně zkušeným a pozorným okem sledovali plavbu v těchto mo- řích, vidouce Kolumba držeti se bře- hů v rovném směru na východ, do- mnívali se, že zamýšlí přímo do Špa- něl se...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 1 April 1938

MrrHOSLOVAK V pátek, 1. dubna 1938. Z města a okresu. V sobotu dvanáctá osoba stala se obétí automobilových neštěstí v okresu McLennan letošního roku, když byla usmrcena 141etá Dorothy Endersova při srážce jejího auta s truckem na křižovatce u Waco. • * gy- NA PRODEJ dobrá mula. — Geo Lednický, West Furniture Co. (13-15) • • Ve středu minulého týdne ze- mřelo sedm měsíců staré dítko man- želů Vilém Kučerových od Penelope. Pohřbeno bylo na penelopském hřbi- tově ve čtvrtek. Zarmouceným ro- dičům projevujeme naši soustrast. • • gy Rud. Kolář oznamuje, že do- ručil manželům Joe J. Makovým mladým ček na $600.00 pojistku od Southwestern Life Ins. Co. po jejich zesnulém synáčku, jenž zemřel v pá- tek dne 18. března. (oz.) • • — Paní Karel Bartošová od Pene- lope, která před dvěma týdny po- drobila se vážné operaci v nemocni- ci ve Waco, nalézá se již na cestě k uzdravení, což jí ze srdce všichni přejí. • • ggdr- PRODÁM velmi levně zacho- valý upotřebený Farmall traktor v i prvotřídním poř...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x