ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Meie Kodu = Our Home Delete search filter
Elephind.com contains 8,854 items from Meie Kodu = Our Home, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
8,854 results
EESTI LAULJATAR ROOTSI RIIGITEAATRI PRIMADONNAKS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 17 November 1949

EESTI LAULJATAR ROOTSI RIIGITEAATRI PRIMADONNAKS Estonia teaatri populaarsemaid operetidiivasid, Milvi Laid, kes juba 5 aastat viibib põgenikuna Rootsis^ on tagasi pöördunud oma lemmik alale. Elades pikki aastaid vaikses perekondlikus ringis, " esines eesti (operetitäht hiljut^ rootsi teaatoi publikule, mille tulemuseks oli ,et ta sai kutse asuda primadonna ko hale rootsi riigiteaatrisse. Esimeseks operetiks oli Kalmani „Tsirkusprintsess", kus Milvi Laid oma kauni häälematerjali ja silma paistva näitlejaoskusega saavutas suure menu. Ka kõige nõudlikumad rootsi teaatrikriitikud pidid .tun nustavalt esile tõstma eesti opereti tähe võimeid. Operett „Tsirkus printsessiga" teostab rootsi riigi teaater ringreisi kogu maa ulatuses. Seega on ka eesti põgenikel võima lus kuulda oma armastatud laulja tari.. ''

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
HIINA LENNUKID VAHETASID "VÄRVI." [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 17 November 1949

HIINA LENNUKID VAHETASID "VÄRVI." Neil päevil' oli Hongkongis suu reks üllatuseks 12 rahvusliku Hiina tsiyiillennuki üleminek punaste poolele. Lennukid startisid ICaitaki lennuväljalt ja ei pöördunud enam tagasi. Hiina rahvuslaste, kahju summa suurust arvestatakse 2. mil jonile ameerika dollarile.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
KUNSTNIKEPAAR VANAMÖIS'ad SYDNEYS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 17 November 1949

KUNSTNIKEPAAR VANAMÖIS'ad SYDNEYS Kujur Heljo Vanamõis saabus koos oma kujurist abikaasa Gert rudiga Sydneysse möödunud jaani päeval. Peatselt õnnestus neil leida eluase Cabramatta äärelinnas, kus said kohalikult eestlaselt kasutada väikese maja, mis sisaldas peale ühe eluruumi veel garaaži ja pesu koja. Vaatamata majanduslikele rasku sile ja küllaltki algelistele elamis võimalustele, kiskus kunstnikepaari kohe tegevus lemmikalal — keraa mikas. Kohapeal leiduv savi osutus katsetusteV -ka-,.küllalt sobivaks ning sel kombel valmisid peatselt mõned vaasid ja figuurid, missuguseid"! õnnestus põletada lähedal asetsevas Fairfieldi tellisetehases. , Põletami ne õnnestus ning kunstnikud on tule mustega rahul. Kavas oil ehitada lähemal ajal oma maja juurde väikest põletusahju, et siis juba saaks töötada täiesti oma ette. Kuna esialgselt pole majan duslikel kaalutlusil võimalik täiel määral . rakenduda kunstialade, siis peab H. Vanamõis praegu töötama ehitustööliselia, olles maalriks ühe aust...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
PRESIDENT TRUMANI VALIMISVÖIT. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 17 November 1949

PRESIDENT TRUMANI VALI MISVÕIT. Kohalikel. Ameerika osariikide ja linnaomavalitsuste järelvalimistel võitsid ülekaalukalt- den^õkraatide kandidaadid. Kõige tähelepanuvää rivamaks sündmuseks neil järel valimistel olij et -vabariiklaste kan didaat Jolin Foster Dulles, kes tun tud sirgjoonelise Nõukogude Vene vastasena, sai kaotuse osaliseks, võisteldes demokraadi, Herbert H. Lehmaniga. Väärib märkimist, et Lehman on esi^seks juudiks, kes valiti senatisse Ameerika valijate poolt. r Demokraadid võitsid enamik kohti vabariiklastelt. Ainsaks vaba riiklaste võiduks oli kuberner Al fred Driseolli valimine New Jersey osariigis, kes ülekaalukas konkur rentsis lõi oma vastast, demokraati Elmer Wene'i. Sel puhul Washing tonis korraldatud-, pidulikul lõuna söögil ütles Truman lauakõnes: "Meie saavutasime võidu New Yorgis, mis mõjub otsustavalt ka 1950. a. valimistele.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
BATHURSTI LAAGRIST. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 17 November 1949

ŠATHÜÜŠTI LAAGRIST. Omavahelise koosviibimise, korral dasid Bathursti laagris viibivad eestlased 5. novembri õhtul rükki leiva ja hapukapsastega õllelauas. Kutsutud oli laagri juhtiva koossei su inimesi ja ilmunud oli kaasmaa lasi ka lähemast ümbruskoiinast, kokku oli koosviibimisel umbes 100 inimest. • ★ Uustulnukate inseneride regis: treerimist toimetati Canberrast ko halesõitnud avalikkude tööde (Pub lic Works) osakonna ametnike poolt 7. novembril. Nõuti diplomide esi tamist ja päriti andmeid selle kohta kus kohal, kui kaua ja mis alal kee gi insenerina 'töötanud:'" Laagris leidus ka kaks eesti inseneri. Kuigi registreerimise eesmärgi 'kohta mi dagi lähemat ei avaldatud,, looda vad asjaosalised, et tulevikus vast neid rakendatakse tööle omal kut sealal. * Laagri kabelis laulatati ' 'Ämara pooral" 21. okt. saabunud Uno Lee sik ja Linda Kommussaar.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 17 November 1949

Eesti kana farm vajab abielupaari,. Mees farjjiitööle, naine kodutööle. v Tel.: LX3686 :: J, PASS s. -■ ■, . 1 i :— —:

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 17 November 1949

SOORITAGE KöIK OSTUD RIIETUSE ALAL LASKY ÄRIS 106 WILLIAM ST., BATHURST. , . (Bussi peatuskoha lähedal) - Saadaval ülikonnad, püksid, särgid, kaelasidemed, sokid ja kõik r K *" riietusesemed. Samuti terinisreketid, korvpallid, malemängud, taskulambid ja igasugused sporditarbed. . RÄÄGITAKSE VENE JA SAKSAKEELT. Kui Teil on keelelisi raskusi, oleme valmis Teid aitama. Eesti Kirjastus Orto Esinduse uus aadress v MR. G. SECK, 96 Sailors Bay Road, Northbrid^e, N.S.W. Saadaval kõik ilmunud eestikeelsed raamatud

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Family Notices [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 17 November 1949

Armast abikaasat Aino Laanemaa'd Sündinud 19.10.1916 a. Tartus Surnud 7.11.1949 a. Sydneys Leinavad       ABIKAASA, OMAKSED JA SÖBRAD       Avaldame Aino Laanemaa ootamatu surma puhul sügavaimat kaastunnet lahkunu abikaasale           Perekonnad: A. Kitsapea ; I. Raudma J. Käis ; I. Reiman   H. Mihkelson ; V. Roostoja J. Pill ; A. Taar L. Rampe ; A. Tanimäe       VARALAHKUNUD KALLIST KAASMAALAST   Aino Laanemaa'd MÄLESTAVAD LEIDA SUBI HILDE HERGMAN PEREKOND KALDA PEREKOND VALDMÄE   PEREKOND LÖHMUS PEREKOND KERJAN 1948 a. novembris a/l, Castelbia ucol Austraaliasse saabunud eestlaste nimel avaldan siiramat kaastundmust Aadu Laanemaa'le tema abikaasa ootamatu surma puhul. Sydney, 7.11.49 — A. TAMMISTO  

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
BATHURSTIST [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 24 November 1949

: BATHURSTIST § Bathursti laagrisse toodi 12. noy.. järjekordne transport DP immi grante, kes saabusid laeval; "Bläth ford." Eestlasi oli nende hulgas 46, neist lastega perekondi 4 ja emasid lastega 4. Teel oli tulnud ette mit meid haigestumisi ning mõned hai getest pandi maale Colombos, Ka õli ühe poola perekonna laps. teel surnud ning laibale korraldati niere matused. Eestlastel möödus reis täiesti õnnelikult.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
LASTEHALVATUS GEISLINGENIS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 24 November 1949

LASTEHALVATUS GEISLIN GENIS. Nagu Geislingenist teatatakse, suri seal paaripäevase haiguse järele Villemikünkal elutsenud 19-aastane tütarlaps T. Surmapõhjusena mär giti lastehalvatust. Kuigi teisi hai gus juhtumeid enam ette ei tulnud, pandi ometi seisma koolid, lasteaiad ja ka emigratsioon kuni 15. nov.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
UUS LUULETUSKOGU "TULEASE" [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 24 November 1949

~OTS* LÜÜLBfTOK^GÜ-^rf"^' "TULEASE" on valminud meie Rootsis asuval luuletajal Bernard Kangrol ja ilmub trükiš loodetavasti detsem bris. Mainitu on • Kangrol neljas kogu paguluses. Muide olla autoril käsil hiljuti • ilmunud romaani "Igatsetud maa" II osa kirjuta mine.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SIIT JA SEALT. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 24 November 1949

F SIIT JA SEALT. — Ajakirjanik Joh. Kaupi tabas hiljuti raske Õnnetus. ^ Ta kukkus sõidul Geislingenist Augsburgi ron gist välja Ulmi ja Neu-Ulmi vahel. Seejuures murdus temal käeluu ning sai vigastusi pähe. Ta paigutati kohalikku haiglasse. Kaupil seisis ees teekond USA'sse, kuhu pidi asu ma mõne päeva pärast. Nüüd lük kub see aga edasi. , , ' . — New Yorgis avati kunstnik Peet Areni kunstinäitus, mis esitab mõnikümmend teost pagulasajast ja mõningaid maale kunstniku abikaa salt Karin Arenilt. j

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
J. KOTKA KOLHOOS VÖRUMAAL [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 24 November 1949

J. KOTKA KOLHOOS VÕRUMAAL - Hiljuti kaotas J. Kotkas oma raskekaalu meistritiitli punaväe ohvitser Masurile. Enne seda oli jõutud aga Võrumaal anda ühele . kolhoosile J. Kotka nimi, mis puhul korraldati siis seal suur pidu. Maadlust demonstreerisid peol J. Kotkas ja K. Palusalu. Kohal oli ka vana sportlane A. Kukk ning mitmeid noorema põlve raskejõustik lasi. ♦' .

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SAKSAMAALE LUBATAKSE EHITADA SUUREMAID LAEVU. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 24 November 1949

SAKSAMAALE LUBATAKSE EHITADA SUUREMAID LAEVU. Londoni "Daily Telegraphi" tea tel on ameerika, briti ja prantsuse välisministrite konverentsil otsus tatud anda Saksamaale luba ookea nilaevade ehitamiseks. Ettekirjutuse kohaselt võib Saksamaa < ehitada kuni 7,200 tonniseid kaubalaevu, kusjuures laeva kiirus ei tohi üle tada 12 sõlme. Lähemas tulevikus lubatakse Sak samaale ehitada suuremaid ja kiire maid erilaevu.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
H. LIPP SAAVUTAS 10-VÖISTLUSES 7539 PUNKTI. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 24 November 1949

H. LIPP SAAVUTAS 10-VÖIST LUSEŠ 7539 PUNKTI. /Hiljuti märkisime Rootsi ajakir jandusest saadud andmeil, et Heino • Lipp on kadunud kodumaa sport laste ridadest ning võis oletada, et "likvideerimise" järjekord, l( /on jõudnud ka temani. Kuid see arva mine osutus siiski enneaegseks, kuna H. Lipp esines mõni aeg ta gasi Tartus peetud võistlustel, kus saavutas 10-võistluses väljapaistva . tulemuse—7539 punkti, vaatamata • . sellele, et teisel võistluspäeval va litses ebasoodus ilmastik. Tema üksiktulemused olid-—100 m-11,6, kuulis-16,18, kauguses-6, 53, kõrguses-1,65, 400 m-50,18, , llö m-15,2, kettaheites-45,95, teivas hüppes-3,30, odaheites-54,41, ja 1500 m-4:55, 9. Teisele kohale tuli A. Transtok Saaremaalt 6095 p ja kolmandaks Ervin Uuk,

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
PÄRSIA SHAHH KÜLASKÄIGUL AMEERIKAS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 24 November 1949

PÄRSIA SHAHH KÜLASKÄIGUL AMEERIKAS. Pärsia shahh, kes möödunud-nä dalal saabus Ameerikasse, on äärmi selt sooja vastuvõtu leidnud, Mitte ainult Hollywoodi filmidiivad ei unista noore Pärsia võimukandja külaskäigust, ■ vaid ka Valge Maja ringkondades leidis shahh südam likuma vastuvõtu kui ükski teine väliskülaline enne teda. President Truman andis sliahhi auks piduliku lõunasöögi, esinedes seal poliitilisi? sõnavõtuga. President Truman rõhutas, et ühe suurvõimu (N. Vene) poolt on korduvalt rikutud antud lubadusi. , Seniste kuulduste järgi jääb shahh Ameerikasse kuuks ajaks, kusjuures ta kasutab Trumani isikr likku lennukit.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SPORDITEATEID V. KUKK LASKURMEISTRIKS SCHVEITSIS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 24 November 1949

V. KUKK LASKURMEISTRIKS SCHVEITSIS. " Zürichis toimusid septembris meis trivõistlused laskmises väikseka liibrilistest püssidest. Koos olid - Sehveitsi parimad — kokku 116 laskurit. Neist lubati osa võtta ka .eestlasel, V. ICukel, kes elab käes oleval ajal Schveitsis. Kuna temal puudus moodne täpsuspüss, siis võistles ta sõjapüssiga, millele oli pandud sisse uus raud. Ta jsaavutas siiski esikoha ja Sehveitsi meistri tiitli, ületades järgmisele kohale .tulnud schveitslase 5 punktiga. Sa : jnuti saavutas ta esikoha püsti lask mises. Auhinnaks sai V. Kukk suure r ,väärtusliku./kapa . ja erilise rinnas ir' Icarilava:medali. ~

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
UUSI SÖJALAEVU HONGKONGI. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 24 November 1949

UUSI SÕJALAEVU HONGKONGI. Hongkongis asuvate briti sõja jõudude kõvendamiseks saadeti välja 6 briti sõjalaeva, \ nende hul gas 20.000. tonnine lennukite ema laev, üks raskeristleja, hävitaja ja 3 vähemat sõjalaeya. Uued sõjalaevad peavad veenma hiinlasi inglise sõjajõudude tuge vuses ja valmisolekus oma kauba laevu kaitsa vajaduse kofral.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
POTTS HILLI LAAGRIST [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 24 November 1949

POTTS Him IAAGMST Sydney külje alla, Potts Hiili "Water Boardi" laagrisse on koon datud enam kui 600 kirka-ja labida ineest, kes palehigis rajavad endale uut tulevikku Austraalias. Rahvastiku koosseisus on ülekaalu kalt esindatud slaavlased, külia bal timaalaste osatähtsus on tundu valt väiksem. Eestlaste arv kõigub 40 piirides. Elu laagris algab kell pool 5 hom mikul. Varaseimaks ülestõus jaiks on kaugemale töölesõitjad ja need, kes eelistavad tüsedat talupojatoitu praetud sealiha ja keedetud kar tulitega. Eestlased tavaliselt piir duvad "kergema lauaga" ja tõu sevad selletõttu ka hiljem. Kella 7-ks on laagrist lahkunud ka hiline nud tööletõttajad ja. ainult "stjuar did" koristavad laudu, elektrikööke ja muid kõrvalasutusi. Elu algab uuesti kell poo,l 5 'pea lelõunal, mil saabuvad laagrisse esi mesed töölt tulejad. Siis särisevad pannid üksteise võidu elektripliitidel ja peale tüsedat Õhtusööki kaob igaüks oma telki, kus veedab aega lugemisega või naabriraadio kuula misega. Üks osa...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
VENEL EI OLE AATOMPOMMI, ÜTLEB FRANCO. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 24 November 1949

VENEL EI OLE AATOMPOMMI, ÜTUEB PRANCO. Neil päevil õli omaette üllatuseks maailma avalikkusele Hispaania riigijuhi, kindral Franeo väide, et Venel ei ole aatompommi. Oma ar vamist põhjendab Franeo sõjaliste ekspertide väitele. Viimased kinni tavad, et 3-4 tuhande tonni lõhke aine plahvatus on sedavõrd võimas, et sellele reageerivad kõik maailma seismograafid (maavaringu- mõõte aparaadid). Franeo vaatlejate arva tes on Vene aatompomm lihtsalt bluff." Seega on sjis punased jälle, kord maailma silmi pimestanud, pannes Kirgüsi" stepis plahvatama 3000 40DQ tonni tugevajõulist lõhkeainet, niii,Franeo. ''spetside'/1.arvamine. ;

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
x
Loading...
x
x