ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Meie Kodu = Our Home Delete search filter
Elephind.com contains 8,854 items from Meie Kodu = Our Home, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
8,854 results
SURI SEITSMES IMMIGRANDILAPS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 10 November 1949

SURI SEITSMES IMMIGRANDI j" •? ^ , 'LAPS; ' Perthist,;: teatatakse, et reedel. % ; novembril suri kohalikus Princess Margaret haiglas seitsmes imnii grandi-laps laevalt "Anna Salen." Laev lahkus Napolis! oktoobri alul 1500 immigrandiga, neist 500 last. 3 last surid, juba merereisi ajal. Kui :laev jõudis 26. oktoobril Perthi, tuli 75 last haiglasse . toimetada. Osa lastest kannatas alatoitluse, osa lee trite tagajärjel tekkinud .komplikat sioonide all.'

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
100 Dollari eest-vakk nisu MEES EI SAANUD NAIST KÄTTE N.-EESTIST. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 10 November 1949

100 Dollari eešt-yäkk nisu MEES EI SAANUD NAIST KÄTTE N.-EESTIST. Sydneys elutsev J. S. jutustab kuidas tema üritas oma Eestisse jäänud naise äratoomist. See on iselaadi huvitav lugu ning pee geldab omaltpoolt praegu Eestis valitsevaid olusid. "Kohe, kui lõppes sõda," jutustab ta "alustasin oma naise otsimist, v kes viimastel andmetel oli asunud Tallinnas. Kui aga mitmele kirjale ei. saabunud vastust, tekkis juba arvamine, ei ta võis hukkuda sõ jakeerises või jälle põgeneda mõnele naabermaale koos põgienikevooluga. Kuid ma ei kaotanud ikka lootust ning saatsin siis kümmekond kirja teadaolevatele tuttavatele ja sugu lastele. Nii sain ka oma naise jälile juhe Hiimumaal elutsenud sugulase kaudu. Tahtsin nüüd naise tuua siia. Selleks hankisin esijoones maan dumisloa. Et ära hoida selle kaotsi minekut, läkitasin selle naisele Moskvas asuva Austraalia saat konna kaudu. Siis tuli ka teade, et maandumisluba on naisel käes ning ta- oleks valmis kohe välja sõitma, kuid puudub vastav luba maal...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 10 November 1949

PHILIPS RADIO MUDEL 115 £32. (lühilainega) Ületamatu kvaliteedilt AGENTUUR—NÕUANNE: Ü. LAUBE 116 Glenmore Boad, Paddington. . PA 6374. Soodustused kaasmaalastele. NÕUDKE HINNAKIRJU. jämerukldleib, peenleib ja jämenisuleib (VITAMINBEEAD) on müügil järgmistes kauplustes: Sanders Dairy—202 Campbell Street, Darlinghurst. Williams Delicatessen—Rawson Place, near Central Railway. Cambridge Delicatessen—109 .C*as tlereägh Street. Cambridge Delicatessen—Strand Arcade, No. 28. (Cambridge Delicatessen—George Sreet, City. Bloom Health Food Store—9 Royal Arcade. Maison des Delicatesses—Victoria Arcade. Henry Woolfe—130 Pitt Street. Henry Woolfe—c/r. George and. Liverpool Sts. - , Delicatessen—7 Elizabeth Street. L. & M. Delicatessen—7 Castlereagh Street. Harbour Delicatessen—13f Circular Quay.,: ■'.? Delicatessen—-17 Hunter Street. Bull's Delicatessen—Wynyard Ramp. • -v Politzer Delicatessen—New South Hfead Road, Double Bay. Woollähra Food; Stores—352 Oxford Street: Regal Delicatessen—B...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 10 November 1949

EESTI MEESKOOR AUSTRAALIAS KORRALDAB LAUPÄEVAL, 26. NOV. 1949 A. ALGUSEGA KELL 7 ÕHTUL. EESTI MAJAS, 141 CAMPBELL STREET. E.M.A. JUHATUS.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
EESTI TÄIENDUSKOOLI. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 10 November 1949

EESTI TÄIENDUSKOOLI uueks õpetajaks valiti pr. Tults,; kuna senine õpetaja V. Kaasik siir dus hiljuti Thirlmeresse, kus. ta ka vatseb hakata farmi pidama. Õpetus täienduskoolis toimub endiselt laupäeviti. Laste arv koolis on kas vanud juba üle 20. i.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Sydneyst ELAVA OSAVÖTUGA KOGUDUSE KOOSVIIBIMINE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 10 November 1949

ELAVA OSÄVÖTUGA KOGU DUSE KOOSVIIBIMINE. : Laupäeval,; 5. novembril toimus Sydney. Eesti Ev.-Lutheriusu Jk;ö giiduse saalis koosviibimine; ligi 100 osavõtjaga. Koosviibimisel, esines, lühikese sõnavõtuga pastor F. Stockholm Sr., rõhutades koguduse; püüet, sääraste kokkutulekutega meie kokkukuuluvustunde süven damisele kaasa aidata. Ühtlasi tea tas ta, et on kavatsus koguduse juures korraldama hakata meie rahvuseepose Kalevipoja-õhtuid, et värskelt meelde tuletada selle teose kaudu sümboolselt esitätud meie; rahva kannatuste aegu ja võitlust, mis ükskord peab lõppema võiduga. Koosviibimist kaunistasid hästi esitatud klaverisoolodega hr. F. Stockholm jun., ja prl. S. Kass ning meeldivate lauluettekannetega prl.. E. Raim, klaveril saadetuna hr., Stockholmi, poolt. _ \ Kohvilauas istudes vahetati ela valt, mõtteid päevaprobleemide üle ja lauldi ühislaule. Oli korraldatud ka* loterii. Sydney Eesti Jaani Kogudus ka vatseb sääraseid suuremaid eestlas te koosviibimisi-kohviõhtuid, ko guduse...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
RAHVATANTSIJATE ÔHTU [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 17 November 1949

RAHVATANTSIJATE ÕHTU Tavaliste igalaiipäeyaste tantsu õhtute ' segasevärvilisel taustal Jtu junes 12. nov. Sydney Eesti Seltsi rahvatantsijate rühma poolt kor raldatud „Mardiõhtu" meeldivaks üllatuseks. Õhtu algas Uno Pedo sissejuhatava sõnavõtuga, kes -mee nutas päevi 2 aastat tagasi, mil esimese transpordiga saabujad or ganiseerisid rahvatantsu rühma, mis moodustab tuumiku' praegusele Ees ti Seltsi juures tegutsevale rahva tantsijate rühmale. Järgnev õhtu kava tõendas, et ka traditsioonilisel mardiõhtul saab hoiduda labasustest, kui vaid jätkub takti ja enesekriitikat. Nii vahel dus õhtu kava kireva elevusega, kusjuures erilist tähelepanu pälvisid rahvatantsud. Siin ei pääse, mööda komplimendist trupi tantsude ju hatajale pr. Kuusikule, kes oli õh tul- esitamiseks valinud üldsusele vähem tuntud tantsud. Publiku lem miknumbriks kujunes „Härjatants", mis esitati Ü. Vastopä ja V. Kon gatsi poolt tugeva ekspressiivsu sega.- Väsimatust treeningust kõne lesid ka „Pulgatantssamuti kui "S...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
ESTONIA. LITTLE STALIN FALLEN [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 17 November 1949

ESTONIA. LITTLE STALIN FALLEN As we have reported in earlier issues, the . Estonian Communist - Party, like its opposite members in the USSR proper and the satellite countries, was recently purged of deviationists and cosmopolitans. It then appeared that the position of the First Secretary N. Karotam, or '' little Stalin,'' as lie is called^ re mained secure. The latest reports, however, maintain that lie, too, is in disgrace. Especially conspicuous was his absence at the festivities on the ninth anniversary of Estonia's annexation by the Soviets. If he had been ill or "resting" somewhere in the Caucasus, he would at. least have congratulated by telegram. At the festivities the Communist Party was represented by the sec ond secretary, the Russian Kedrov. Karotam has been known to seek. popularity by playing on the na tional feelings of the by'nature in tensely patriotic Estonians. In dis putes between Russians and Es tonians he has sometimes taken the side of the latter. This may ha...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
FINLAND. Soviet Activities in Lappland [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 17 November 1949

Following on Norway's joining the Atlantic Pact, the Soviets have developed lively activities in Fin nish Lappland adjoining the Nor wegian and Swedish borders. The feverish construction of Soviet bases and roads in the Petsamo dis trict and the Salla-Ukhta-Kandalak sha section is causing grave .con cern both in Finland and Sweden. The Soviet activity in Lappland is so conspivuous that in Sweden the security of the northern frontier is becoming the talk of the day. A circumstance pointing to the grav ity of the matter are the Communist sympathies of Sweden's extreme north, the Norrbotten region, where at. the latest elections the Communists registered 21% of the votes, while all. over the country the3r had only 6.3% in their favour. As the most important Swedish power stations are situated in Nor botten and the district, moreover, has the largest copper and iron mines, Communist sabotage acts there would be a serious danger to the economy of the country. _ Roughly 30 years ago Lappl...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
THE CRUISE OF THE ERMA [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 17 November 1949

By Voldemar Veedam with Carl B. Wall. • On the night of December 15, 1945, a battered 37-foot sloop nosed its way through a heavy snowstorm off Cape Henry, Va., and dropped, anchor in the harbor of Little Creek. On board were 16 Estonian men, women and children. The tiny craft had deft' Sweden 128 days' earlier and had sailed over 8000 miles. There ' have been similar voyages since-—but this was the first and by far . the most dramatic. This'record of that brave voyage arid' why it was made is based on a diary kept by Voldemar Veedam, Estonian' historian, and . one of the members of the crew, i- . Stockholm, Sweden, July 5, 1945. : Maia Andre came to the house to-night with a letter she had just received from the Swedish authori ties. . Her hand trembled as she showed it to us. § "It is the wish of tlie govern ment," the formal notice read, "that you return to your liome in Es tonia.'".' ' " The language - is polite, but- the. implication is V frightening. It means that Moscow is pr...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
INVALIIDID JA VÄLJASKRIINITUD ROOTSI? [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 17 November 1949

INVALIIDID JA VÄLJASKRIINI TUD ÄOOTSI ? Tuntud naistegelane Helmi Mäe lo algatusel on Rootsi Välismaa laste Komisjonile esitatud taotlus 3000 eestlase. Saksamaalt Rootsi sisselaskmiseks. Nendeks eestlas teks on vanad, invaliidid ja välja-: skriinitüd,. kel puuduvad iga sugused muud võimalused Saksa maalt lahkumiseks. Taotlust toeta vad Rootsi kiriklikud ringkonnad;

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 17 November 1949

"MEIE KODU" TELLIJAD kes tellinud lehe 3. kuuks, alates, esimestest numbritest, hoolitsegem, selle-eesty et lehe saamisel ei tuleks vahet. - UUENDAGEM AEGSASTI TELLI MIST! Kiriklikke teateid Surnute mälestuspühal,, 20'. no vembril kell 7 Õhtul on Sydney Eesti Ev.-Luteriusu. Jaani kogu duse kirikus 90 Goulburn St. juma lateenistus armulauaga.. Surnuaia- Jumalateenistus» pee takse Surnute mälestuspühal, 20. nov. kell 2 p.l. Rookwoõdi Lutheri usu surnuaial (Baltic Section'i osa konnas, kus on eestlaste matuse paik). Laululehed. Märkus: sõita tuleb Bürwoodi jaama, kust bussid väljuvad lÖ-ne inin. vaheajaga ja sõita kuni lõpp peatuseni, mis on Baltic Section'i juures. Fr. Stockholm, Sr. Austraalia eestlaste nädalaleht. Peatoimetaja Juhan Viidang. ' Vastutav toimetaja ja litsentsiaat. ; : Ilmar Raudma. Toimetus ja talitus: Estonian House,; 141 Campbell St., Sydney, N.8.W. Telefon MA 8009. Ilmub kord nädalas. . Üksiknumbri hind sh 1/-. Aadressi muudatused sh. 2/-. . , Tellimishinnad: 3 kuu...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
HIIGLASLIKUD URAANIUMI LADEMED USA-s [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 17 November 1949

HIIGLASLIKUD URAÄNIUMI LADEMED USA-s Ameerika geoloogide poolt on avastatud uued hiiglaslikud uraa niumi lademed UtahV mägedepiir kohnas. Ameerika tööstusmagnaa tide arvates rajatakse sinna piir-* konda suuremad tööstused.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
EESTI LAEV HUKKUS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 17 November 1949

EESTI LAEV HUKKUS. Kootsi ranna läheclal hukkus 27. sept. ööl eestlastele kuuluv 3000 tonnine kaubaaurik "Jüri.-".-. Laeva meeskond, mis koosnes täies ula tuses eestlastest, jõudis kahel pääs tepaadil õnnelikult randa. Hukku mise põhjuseks oli laeva põHja purür nemine, mille tingis arvatayašti kokkupõrge kas mõne laevavrakiga või muu esemega. Laev oli teel söelaadungiga Inglismaalt Mal mösse. . |

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
300 JAAPANLAST MELBOURNE'I OLÜMPIAADILE [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 17 November 1949

300 JAAPANLAST MELBOÜRNE'1 OLÜMPIAADILE Kuigi Melb'ourrie'is ettenähtud, olümpiaadist 1956. aastal lahutab meid 7. aastane vahemaa, koosta-' vad jaapanlased juba üksikasjalisi, kavasid olümpiaadist osavõtmiseks. Kava kohaselt võtab/ Melboüi^ olümpiaadist osa 300 meheline jaa pani meeskond. Ühtlasi alustavad jaapanlased põhjalikku treeningut; 18. aastaste noorte poistega, kes. tõusevad oma , võimete haritipule 6 — 7 aasta jooksul.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SEPARAATRAHU JAAPANIGA? [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 17 November 1949

I SEPARAATRAHU JAAPANIGA? Ameerika okupatsiooni jõudude juhataja Jaapanis, kindral Mac Arthur, rõhutas juba mõne aja eest, et on aeg saabunud sõlmida Jaapa niga separaatrahu ilma VeneMaJi osavõtuta;. Sellele mõttele suhtus' Nüüd kõnelevad aga ^ämäšefl teated, et "jää on sulanud" ka Briti poolel. Briti välisminister Ernest Bevin on seletanud, et kui Nõuko gude Vene je kommunistlik Hiina kinni peavad oma endisest seisuko hast, et rahulepingu sõlmimine Japaaniga on Välisministrite Nõu kogu ülesandeks, siis tuleb Jaapa niga sõlmida separaatrahu. Reuteri korrespondendi teate kohaselt on Bevin kokkuleppele jõudnud USA välissekretäri Dean Achesoniga, et on aeg lõpp teha sõjaseisukorrale Jaapani ja lääneriikide vahel.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
KAKS RAAMATUT [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 17 November 1949

KAKS RAAMATUT ^ . Nad jõudsid 11111 kirjandus lauale kuudepikkuse hilinemisega — need kaks raamatut, millele raske leida võrdset isegi omariiklusaegsete saa vutuste hulgast. Juhan Liivi „Vali tud' luuletused", Agaate Veeberi illustratsioonidega ja Kristjan Raua reproduktsioonide raamat. Hanno Kompuse saatesõnaga. - . Mõlema raamatu juures pälvib esmajoones tähelepanu välimus, Bea, maitsekalt valitud p^aber, sel ge ja ilmekas trükikiri — need ''ori Karl Kesa poolt väljaaetud ja toi metatud J uhan Liivi iuulevalmiku silmatorkavaid voorusi. Kuid täit tuHnustust pälvib ka raamatu sisu. Algades Gustav -Suitsu pühendus luuletüsega „Käkimäe, kägu" ja lõp pedes Liivi nukratoonilise ^Rända jaga7 V milles kangastub ligineva vaimupimeduse esimesi tumedaid varje — sisaldab see luulevalmik paremiku Juhan Liivi luuletustest. Isikliku elu traagikat käsitlevad luuletused, isamaa raskest saatusest varjutatud luuletused,üksikud lee bed, melankoolse alatooniga loodus luuletused ja imelihtsad, kuid sü-...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
TALLINNA RASKEJÖUSTIKUST. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 17 November 1949

TALLINNA RASKEJÕUSTIKUST* Tallinnas peetud vabamaadluse meistrivõistlustel tulid võitjateks kärbeskaalust raskekaalum. — Kiil, Meos, Šülluste, Purre, Ruuge, Väärt,. Kukk ja Ploompuu.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
VENE HOIATAB AATOMSÖJA EEST. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 17 November 1949

VENE HOIATAB AATOMSÖJA EEST. Oktoobrirevolutsiooni 32. aasta päeval pides kõne Vene välisminis tri asetäitja Georg. M. Malenkov, rünnates oma kõnes teravalt Amee rika '4 imperialismi." Ühtlasi rõhu tas Malenkov, et Venemaal on nüüd aatompomm ja kolmanda, maail masõja tulemuseks on kapitalismi hävinemine.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Pildikesi kodumaalt [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 17 November 1949

"Rahva Hääl" toob oma 9; augus ti" numbris rea pildikesi Tartu kauplusist mis aitavad iseloomus tada praegust elu kodumaal: Too me neist mõned väljavõtted. Tööstuskaupade kaupluse nr. 6 kohta tuuakse järgmine iseloomus tus: "Vitriinidele ja riiulitele on paigutatud mitmesuguseid kirjutus - tarbeid, mänguasju, fototarbeid jne. Siin on täitesulepäid, kuid puuduvad vastavad suled ja tint. On kirjapaberit, kuid pole ümbrik ke. Mänguasjad, mida valmistab samas majas asuv "$Eäng ja Kool" on üldiselt kallid, ja" nende valik väike. " : • ' . Toiduaintekauplus nr. 75 asub kesklinnas avarates ruumides, kuid sellele vaatamata .leiame sealt vaid üksikuid ostjaid. Suures kauplu ses, mis koosneb mitmest osakon nast, on momendil vaid üks müüja ja temalgi pole,kuigi palju tegemist, sest kaupluses on müügil üksnes piima, äädikat ja soolakala. Liha ;ja juurviljaosakond on koguni su letud." ; "Milleks hoiate laos tarvitatud Jesemeid?" esitati küsimus kaubastu baasi nr. 2 juhat. - Tõldsepale "kui me üh...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
x
Loading...
x
x