ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Meie Kodu = Our Home Delete search filter
Elephind.com contains 8,854 items from Meie Kodu = Our Home, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
8,854 results
VENE KREEKA KÜSIMUST KORRALDAMAS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 3 November 1949

VENE KREEKA KÜSIMUST KORRALDAMAS. Nõukogude Liidu poolt esitati UNO poliitilisele komiteele 28. ok toobril resolutsioon, milles nõutakse üldist amnestiat kreeka poliitilistele vangidele. Ühtlasi taotleb resolut sioon uute demokraatlike valimiste korraldamist Kreekas UNO kön-* trolli äll. Muidugi peab UNO kon trollnõukogus olema esitatud ka Nõukogude Vene. Peale selle1 näeb resolutsioon ette rahvusvahelise piiri_ komisjoni kujundamist, millest võ taks osa ka Nõukogude Vene. Uue komisjoni peamiseks ülesandeks oleks Kreeka põhjapoolse piirijoone kontroll ja võõraste sõjajõudude' eehialdamine Kreekast.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
The Baltic Refugees in Sweden—A Successful Experiment (Continued.) [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 3 November 1949

r. i ■£■'.4 J?i.$ -a Bv PROF. N. KAASIK^StockholxxiV oV •' ";, ■ : (Gontiriiied.) ■sllh!":iiberai''attitude' o£'the Swed ish Government kild the civil, rights granted; to the refugees, on the one hand; and, oil5 the other hand, the intensive absorption of the re fugees in the- national labour pro cess have created favourable! con ditions for cultural ? pursuits among the Baits. \ ' ; Above all, the refugees, though scattered all over the country, have succeeded in enabling their children to continue their interrupted educa tion in schools of their own, where they are taught in their own lan guage ; the total enrolment is 1,400, cared for by 95 teachers. Although these schools are subsidised by the Government, a considerable part of the expenditure is defrayed by the refugees themselves. Religious life, which for a; while was supported by the Swedish Church, is now entirely sponsored by/the* refugees. They*have their own congregations in the larger centres wherever this has proved po...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
ITAALIA TAASRELVASTUMINE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 3 November 1949

ITAALIA TAASRELVASTUMINE. Itaalia senati poolt võeti vastu sõjaväe eelarve, mis 011 suurimaiks eelarveks alates Mussqjini päevist. J/ähema 5. a. jooksul on ette nälitud moodsa laevastiku ülesehi taniine, õhujõudude varustamine Xturbiin-) lennukitega ja 12. diviisist koosneva moodsalt relvast täfiijiv.armee kujundamine.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SOVIET TECHNICS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 3 November 1949

SOVIET TECHNICS. An American visiting .Moscow was shown a new factory! 14 What do they produce here?" asked the son of the Dollar-country. "Parts; of elevators/' replied his guides. The American was surprised at tiie advanced- technics in the . Soviet Union. ' 'Marvellous!" he exclaimed,, "what parts in particular, do you. manufacture here?" "Metal plates with the inscrip tion -^levator out of order !'" ">

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
PUNANE LUUD IDA-SAKSAMAAL. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 3 November 1949

PUNANE LUUD IDA-SAKSA ' . MAAL. , päev hiljem peale Ida Saksamaa rahvavabariigi väljakuli- : , vene 'võimude, al-v -. - elementide hulgas "suurpuhastus;" Seekordseiks puliastusohvreiks on liberaal-demokraatliku partei ja kristKk-demokraatlikij liidu liik med. Ulatuslik arreteerimislaine 011 seda tähelepanuäratavani, et libe raal-demokraatidel 011 valitsuses 4 ministrikohta.. , *■- On arreteeritud peamiselt need, kes ei nõustunud parlamendi kujun damisega ilma valimisteta.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
WHO MAKES THE BEST PARTY REPRESENTATIVE? [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 3 November 1949

WHO MAKES THE BEST PARTY REPRESENTATIVE? Recently the 9th congress of the communist party was held in Czecho-Slovakia. To this congress the inmates of the Prague zoo also wanted to send a delegate. The m'eeting of all animales unanimous ly elected the lion their represen tative. Yet the lion refused the honour. "-Thank you for the con fidence you have shown me, but I cannot take part in the congress,, since I am the —king/of all animals. If I appear at a com-, miiriist congress, this could be re garded a monarchist demonstra tion," explained the lion. The meeting then elected the bull their new representative. But. the bull also declined to accept the mandate. "You should know that the red colour irritates me," the bull objected, ''since the congress is all red, it might happen that I lose control of myself." ' The members of the meeting then glanced at the monkey, who after some consideration informed them: "I am very sorry, I would wil lingly go, but I am afraid. A very, delicate ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
"GANGSTERID, VELELIKUD JA PETTURID" [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 3 November 1949

Ameerika brigaadi-kindral Frank Howley, kes oli USA Berliini, mandandiks, on avaldanud' ajakir jas "Coliier's" artiklite seeiyä Nõukogude tänapäeva ja Berliini valitsemise kohta, mis Ameerika lugejaile kohati tundub ^ensat$i^> nilisena. >; "Venelased 011 kolossaalsed vate iiküd ja petturid ja pole mingit põhjust eeldada, et nemad võikäd muutuda sellest küljest. On ju väga hea peita pea pilvedesse ja ütehfa, et meie ei saa neist ai-u, või et ne mad elavad teise kömbeõiguse-järgi. See aga ei muuda tõsiasja, et mj|e seisukohalt nemad oh valelikud".ga petturid. f Mä.oieii veetnud unetuid öid ne#jja aasta jookšül, püüdes leida: teid riefiide \ eemaletõrjumiseks, .'ja välmi da,' et nemad ei varastaks linna'$u jalgade alt. Olen rääkinud ja vaiil lenud -neiMega konverentsilaua ta|;a tuhandeid tunde, kindlasti rohkeni kui ükski teine ameeriklane enne mind. Kuid meie' ei jõudnud kunagi kokkuleppele, isegi mitte niisugustes küsimustes kui kartulikahjurite tõrje. Venelased oskasid isegi k...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Välispoliitikat [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 3 November 1949

Välispoliitikat Demokraatiate poliitiline ühis rinne, millele optimistid eriti Ber liini kriisist raadik asfetasid suuri loütifsi, haikkaib. ! silmnähtavalt mõranema. Selle peamisteks põhjus teks on*; järgmised rahvusvahelised Saksamaa ja Jügõlstaavia. Siin on viimastel näda latei sü^enema^ erinevad. ' arusaa mised, iniliel Võib olla kaugeleula tuv mõju kogu maailma tulevikule ja mis kahtlemata nõrgestavad de mokraatiate vastupanujõud.u.; N.— \(eäemää kestvale ja osavalt juhi tud suikele. ' Hiinas ön need lahkuminekud selles, et inglismaa piirdub pea miselt kaubanduslike huvidega, sa mal ajal kui ÜSA arvates stratee gilised jä poliitilised huvid peaks jd seištiiä< esiplaanil. Nendel erinevus tel muidugi tfisaa eiiam oll^-mingit praktilist ; poliitilist tähendust, sest Hiina%aatus koos Briti ja USA.Jiu videga sqtsüstati -" 'kö jmmiiiistivl e relvajõuga, ; küsimata Böhd^nd-. või /V^ä^hingtoni al-vamist! Ometi tuleb sec]m üksmeele pijuftumist pf^da st's.t pliina näol" oh' Mo...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
TRUMAN VALLANDAS MEREJÖUDUDE JUHATAJA. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 3 November 1949

TRUMAN VALLANDAS MERE JÕUDUDE JUHATAJA. President Trmnam . poolt vallan dati Ameerika merejõudude, juha taja, admiral Lonis Denfeld, kes oli tuntud õhujõudude vaenlasena. Ametliku teadaande järele on val landamine teostatud selleks, et saa vutada suuremat kooskõla Ameerika üksikute relvaliikide vahel, teiste sõnadega õhu- ja merejõudude va hel. New Yorgi, "Herald TribuneV teatel saab uueks inere jõudude juhatajaks lendur-mereväeläne, ase admiral Forrest P. Sherman.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
RASKE LENNUÔNNETUS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 3 November 1949

Keecle] 28. okt. kükluis Azöipi säärte köhal alla prantsuse iiinilefi huk, mille pardal oli 48 änimeSt. ©t Ieimuk kukkus 30.0.00 jala kõrgusele mäeahelikule, siis on tõenäolisil kõik Teisijatl ja 'ineeskpnnaliik^d hukkunud. Kei$iijate; prantsuse ptitsijä*^ ja tuntud viiulikunstnik, Ginette Neveu. . Cerdan oli teel Ameeri kasse, kus tal seisis ees maailma meistri võistlus "Jack Lamottaga, Teatavasti kaotas Cerdan maailma meistri tiitli juunis õlavigastuse., 'tõttu. Maailmakuulsat poksijat, jäi. leinama naine kolme lapsega.. V Väärib märkimist, et Cerdan .oti pidanud üle 100 võistluse, kaotädes; ainult >äksikud võistlused punkti-: {dega. Esmakordselt tcpõlvitas" Cer-. ' teistkordselt'' löödi ta põrandale Jack Lamotta poolt, kuid ta tõusis" ikka enne väljalugemist. Marcel Cerdan oli peale Max Sehmelingi ainus Euroopa rahvaste esindaja, kes on tulnud poksis maailmameistriks.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 3 November 1949

Kiriklikke teateid Sydney Eesti Ev.—Lutheriusu ' Jumalateenistused 90 Goulbuni Street Lutheriusü kirikus on : Pühapäeval, 6. nov. kell 4 p.l. sõjas laiigenute mälestusjumalateenistus. Surnuaia-Jumaläteenistus pee takse Surnute mälestuspühal, 20. nov. kell 2 p.l. Rookwöodi Lutheri usu surnuaial (Baltic Section'i osa konnas, kus on eestlaste matuse paik). Läululehed. •Märkus: .sõita- tuleb Butwoodi jaama, kust bussidväljuvad 10-üe min. vaheajaga ja sõita kuni lõpp peatuseni, mis on Baltic Section'i juures.' Pr. Stockholm, Sr. * MEIE KODU. " Austraalia eestlaste nädalaleht. Peatoimetaja Juhan Viidan^. Vifetutav toimetaja ja litsentsiaat Ulnar Raudma. •Toimetus Ja "talitus: Estonian House*; ,141 Campbell St., Sydney, NJS.W. Telefon MA 8009. , .*•{>,-v-v.' Ilmub kord nädaiäs. 7 _ ; ' üksiknumbri hind šh 1/-.' Aädressi muudatused eh t 2/-. Tellimishinnad.: 3 kuud sh , 6 kuud £l/6/r, 12 kuud £2/10/-. Kuulutuste . hinnaä: sh 15/- toll, tekstis 50% ja esiküljel 100% kallim. Qmäste—ja toöo...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
PAVLIK MOROSOV [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 3 November 1949

PAVLIK MOROSOV Every country has its child-heroes and so has the Soviet Union.. Some years ago Pionerskaia Pravda, the organ, of the Young Pioneers of Leninism, a Soviet counterpart of the Hitlerjugend, announced that the -Party and- the Government of the USSR had appropriated a large sum for the raising of a monument to the Pioneer Pavlik (Paul) Moro sov. In 1948 this monument, set up in the "Children's Park" of Moro sov, was at last unveiled with speeches from representatives of the Central Committee of the Com munist Party, the Central Commit . tee of the League of Young Com munists aiid the Central Committee [ of the Young Pioneers of Leninism. Pavlik Morosov is a familiar figure to every child in the USSR. His portrait hangs in every school and Pioneers' Club, the school of ; which he was a pupil, the holkhoz where his family worked, and two streets, in Sverdlovsk and Moscow respectively, have been named for -hiiUL.rOn„_tli)e first, page , of the Soviet primers is the legend: '...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SYDNEY SULID EESTI POISI KALLAL. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 3 November 1949

SYDNEY SULID EESTI POISI. * KALLAL.: . Sydney õhtuleht "The Sun'r tea tas 27. okt., et 22. aastane eesti . • noormees Robert Herman on pal jaks röövitud kahe Sydney noore' huligaani poolt. Asi on seda tähele- * panuäratavam, et röövimine on toi munud hommikul varavalges Syd ney südalinnas, YMCA ruumides;' Eesti noormeest on rünnatud une pealt, pekstud näkku ja röövitud, rahakott ühes £3-ga. Detektiividel õnnestus tabada röövlid; sama maja katused. Röövliteks osutusid kaks Austraalia noormeest. ^

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
STALIN'S DAUGHTER'S ROMANCE [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 3 November 1949

STALIN'S DAUGHTER'S ROMANCE The following is an extract from an article of the "Los Angeles Exa miner" of 18th October, 1949 headed " Stalin V Daughter' Meets Youth at .Receptidn, Romance, Blooms—Papa Liquidates it": Everyone loves a lover—that is, - everyone but Marshal Josef Stalin, Premier of Russia, especially when the object of the lover's attention is his own daughter, Svetlana. And thereby hangs a tale, brought out of Russia by Tibor Reldan, Czech refu gee 'air officer now in Switzerland. It opens on 6.th November, 1945, when the. Great Pajancfrum of the proletariat staged a magnificent re ception to celebrate the anniversary of th 1917 Revolution and the vic tory of World War II. Everybody who was anybody in the Soviet was present. To give the occasion his crowning benediction, the sphinx of the Kremlin departed from his usual custom and permitted his daughter, Svetlana, to attend. There were many beautiful women at the brilliant reception. Svetlana is no glamour girl, but s...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
IRO NÖUAB UUT JUURDLUST. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 3 November 1949

IEO NÕUAB UUT JUURDLUST. lEt pidevalt esineb surmajuhtu meid Euroopast IRO laevadega saa btlvate immigrantide laste hulgas, siis on IRO poolt otsustatud alus tada juurdlust toitlus—ja tervis lioiutingimuste kohta IRO poolt emigrantide veoks renditud laeva del. . .^IRO otsust põhjustas kolme immi ' grä^ilapse / surm - " rootsi ' laeval' "Anna Salen," milline-laev randus Fremantle'is 26. okt.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
TEADAANNE SKAUTIDELE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 3 November 1949

Škafätföto te|f|$juse ^$$Kamii^ .ehngratsiÖqiiimaaid|M meil. vküjune^ nud tavadel eeldät) meie 5 skautide, registreerimist;, lüp^s^lieg^v^õima^ luši . üüt6 • ;iškäüdiüks^te":'VeÜu&tit^ü-'' miseks. Västavalt 11. Rahvusvahe line ; Skautide ' Konverentsiräsöltit iä ioonile nr. 14 tuleksid eri rahvusest 'skaudirühmitused vormiliselt regis treerida: kohaliku ametliku skautide organisatsiooni juures. 1 Aluseks ^ võttes Rahvusvahel. Skaut. Büroo keskkomitee seisukoh ta^.pn Eesti Skautide Keskbüroo heakskiitmisel nimetatud Weie skau-1 tide ajutisteks sidemeesteiks-4-vahen däjaiks emigratsiooriimaades: •Inglismaal—Arno Elmik c/o Hel bemäe, 101 Talgarth Rd., Barons Court London W 14. Kanadas Haris Peets e/o L. E. Re förd Esq. Moylena Farm R.R.3. Ma gog P.Q. Canada. •;XJSÄ's Elmar Saarniit Seabrook Farm Höover Village 2023 N.J. U:S.A. : " Aüstraalias- Ants Ranne c/o Wad low Ltd., Coburg Road Port Ade laide/Albert South. Australia. Kõiki emigreerunud skaute palu takse endast teatada ots...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
PIIBUJUTTU [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 3 November 1949

PIIBUJUTTÜ Kaheksas ma^lmäime. Nad olid jälle kitiedas vaidlushoos—vana ja iius-eestlaiie. Seekotd oli vaidlustee maks kaheksas maailmaimet "Kaheksandaks maailmaimeks on siiski Sydney HarLour Lridge, mis on maailma kõige suurem ühe kaa rega sild, "ütles vana-eestlane. "Eksid vana vennas, sest juba' täna-homme võivad ' 'amid" suüreirift ühe kaamega silla ehitada. Mis aga "amid". ei suuda iialgi ületada, see on Austraalia postikorraldus. Ei ole lihtne ülesar ie tööd niiviisi rife tidä, et ülies ja samas laagris iga lehetellija saab lehe kätte ise päeval Samuti pole kaugeltki k ^rge üles anne posti niiviisi välja saata, et "Meie Kodu"'tellija Sydney |ärelin nas saab lelie ! kätte nädalapäevad peale postipanekut. See on omaette saavutus ja väärib täie^määral kaheksanda maailmtij. ■?-. nime!'" rõhutas nus-eestlane veendumusega,, mis võttis vastuvaid luse isu vanemalt rahvuskaaslaselt. Virgats käiku. Lehe inajarfclusala juhataja nägu hiilgas otsekui Moo sese pale siinai mäest laskumisel, ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
MAA KAITSE KÖNE ALL. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 3 November 1949

feÄS;KAITSE KÖNE ALL. j;-r f^a^tatps rahvasaadik Mr,,G... ;®a^s6nf^^liserakond) küsirirujšele • teatas Austraalia sõjaministerKMr. Ch^iäbers saadikutekojas ko|jŠa- - päeval> 26.; okt., et kindral Stür^ee * ei olie.c-seni^^^^'t^nud;, mingit ettekannet: oma - üiemerereisi kohtä. Sellepärast ajaleheartikkel ■! (moel. däkse * Sydägy-- jMorMng- Heraldi" 23. okt. avaldatud . ärtiklit; ,inilie tõime kokkuvõtlikult meie' ■; le&e - viimses numbris esiküljel pealkirja all <»'Austraalia kaitse \ kus -, kõneldakse nõupidamisest kindral Sturdee ja valitsuse vahel, on selles-' osas vale ja alusetum J ; i Väärib märkimist, et sõjaminister" Chambers ei lükanud ümber artikli. .sisulist külge.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
NÖUTAKSE EUROOPA KOOSTÖÖD. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 3 November 1949

NÕUTAKSE EUROOPA KOOS TÖÖD. Marshalli abi volinikuna külastas hiljuti ' Euroopat . majandusliku kopstöö administraator Paul Hoff man, kes Kanadasse tagasi jõudmisel rõhutas avalikus jutuajamises, et Vene kommunismi pidurdamine ja purustamine pole mitte kauge tule viku küsimus. See osutub võimali kuks kui Euroopa arendab majan duslikku koostööd, muutub tugevaks ka majanduslikult ja töötab tule vikus koos Katiada ja Ameerika Ühendriikidega.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
"PUHASTUS" KA POOLAS JA BULGAARIAS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 3 November 1949

"PUHASTUS" KA HOOLAS JA BULGAARIAS. Viimaste teadete järgi 011 ka Poo las algust tehtud suure poliitilise "puhastustööga," mille ohvriks seni on langenud 4 kommunistlikku ministrit. Juba mõni aeg tagasi arreteeriti toitlusminister, M. Lechowicz. Temale järgnesid põllu tööministri asetäitja, M. KöWacew ski, metsanduse ministri asetäitja M. Bor Ut ja tööministri asetäitja, Äi. Kochanowicz. Kõik ärreteeritttd ministrid on endised 'sotsialistid, kes üle läksid kommunistide poole. Ülalloetletud ministrite kõrval oii arreteeritud veel rida kõrgemaid ametnikke. Kogusummas ulatub arreteeritud kommunistlike tege laste arv sadadesse. Ühtaegu ärreteerimisläinega Poo las on alganud "puhastustöö" kõ Bulgaarias, kus on arreteeritud üm marguselt 200 juhtivat kommunist likku tegelast, nelide hulgas ka en dised ministrid. tBulgaarias On ar reteerimine tabanud neid, keda peeti kahtlasteks Moskva silmis.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
x
Loading...
x
x