ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Meie Kodu = Our Home Delete search filter
Elephind.com contains 8,854 items from Meie Kodu = Our Home, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,306 newspaper titles in Elephind.com.
8,854 results
KIRIK PARTEIKONTROLLI ALLA. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 27 October 1949

KIRIK PAETEIKONTROLLI ALLA. Tšehhoslovakkia rahvuskogu po liitilise komitee poolt on vastu võe tud seaduseelnõu, millega kirik allu tatakse valitsuse kontrollile. See seaduseelnõu on terevat vas tuseisu leidnud kirikuringkondad? poolt, kusjuures eriti resoluutselt on üles astunud rooma-kätoliku kiriku peapiiskop, dr. Josef Beran, kes iseloomustas uut seaduseelnõu kui kiriku ja ühiskonna vastast ebaõiglast seadust. <

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SUURPUHASTUS TSHEHHIS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 27 October 1949

SUURPUHASTUS TSHEHHIS. Poliitiline suurpuhastus Tsheh- . hoslovakkias, millest oli juttu meie ■ lehe eelmises numbris, 011 paisunud haruldaste mõõtmeteni. Viimaste andmete järele on ainuüksi Prahas arreteeritud 10.000 inimest. Arre 50.000-iii. ! On arreteeritud peamiselt kesk klassi esitajaid, kuid viimaste hul gas leidub võrdlemisi suur prot sent ka tööstustöölisi, kes pole van dunud tingimusteta truudust kom munismile ja • punasele tsaarile Moskvas. Kas selle suurpuhastusega tahe takse hankida uut' tööjõudu vene orjalaagreile, või on . selle eesmärk puht poliitiline—kõrvaldada vähegi kahtlane element rahvastiku koos seisust juhtuva sõja puhuks—pole

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 27 October 1949

''MEIE KODU" TELLIJAD kes tellinud lehe 3. kuuks, alates esimestest numbritest, hoolitsegem selle-eest, et lehe saamisel ei tuleks vahet. UUENDAGEM AEGSASTI TELLI MIST!

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
EESTI KUNSTNIKU TÖID GENFI MUUSEUMI. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 27 October 1949

EESTI KUNSTNIKU TÖID GENFI MUUSEUMI. Saksamaal Nellingenis, IRO Pea korteri poolt korraldatud kunsti näituselt osteti Genfis end. Rahvas teliidu palees avatava põgenikkude kunstimuuseumi jaoks kaks eesti kunstniku Eduard Rüga tööd.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
NATIONALISATION — THEORY AND PRACTICE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 27 October 1949

NATIONALISATION — THEORY AND PRACTICE. As it appeared at the conference of the British trade unions, +he numbers of officials and other office workers in the English coial indus try^ *, since.- its nationalisation, has increased three times in many spheres. And one of the reasons for the shortage of labour in British industry is supposed to be the change of. workers, especially wo-* men, to the positions of "white col lar workers," i.e., bookkeepers, ac countants, typistes, etc., in the con stantly growing mesh of offices. In connection Avith this we re member the situation in Estonia in 1940-1941 when the whole of our economy was nationalised. Then, too, there, was a great demand for bookkeepers and all kind 'of office staffs since the administrative body of all nationalised enterprises in creased. From the point of view of ecenomists this means clear waste, for with the increase of overhead expenses production costs , increase, the goods become more expensive and the buying potent...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
VALITSUSKRIIS PRANTSUSMAAL SÜVENEB. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 27 October 1949

VALITSUSKRIIS PRANTSUS MAAL SÜVENEB. Peale nelja, päeva pikkust pingu tust teatas prantsuse sotsialistliku partei ''tugev mees" Jules Moeh, et tema peab loobuma valitsuse moo dustamisest. President pöördus tu gevuselt järgneva partei, katoliik laste, esindaja Schumani poole, kes oli viimse valitsuse välisministriks. Kuid Schuman loobus otsekohe. Nüüd on uueks peaministri-kandi daadiks Georges Bidault vabariik | laste parteist, kes loodab, et temal Õnnestub uue valitsuse moodusta mine. Valitsuskriis Prantsusmaal on kestnud 3 nädalat.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
EESTI LAULJA ESIKOHAL RAADIO LAULUVÖISTLUSEL. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 27 October 1949

EESTI LAULJA ESIKOHAL RAADIO LAULUVÕISTLUSEL. Adelaide'i ringhäälingu poolt kor raldati neljapäeval, 20. sept. ama tööride laulu võistlus, kus rõhuva häältenamusega tuli esikohale nöör eesti laulja, Lembit Härm. Härm sai 954 häält ja teisele kohale tuleja 585 häält. Seega sai eesti laulja üm marguselt 400. häälelise enamuse publiku hinnangul. Lembit Härm on varemalt tuntud Saksamaa eestlasperes, olles Olden burgi eesti kvarteti liige, 'milline kvartett oma ettekannete tasemelt võistles Heli-4-ga. Praegu töötab L. Härm Adelaide'is ühes automehaa nika töökojas.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
BATHURSTI LAAGRIST [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 27 October 1949

BATHURSTI LAAGRIST Korraldati näitus. 15; ja 16. ok toobril korraldati Bathursti laagris järjekordne uustulnukate kunsti— ja käsitöönäitus, millel väljapane kutega .esinesid peamiselt kahe. vii mase transpordiga, '/Skäugumil" ja "Marine Jumperil" saabunud. Nagu siinse laagri omapäraseks tradit siooniks on uustulnukate tutvusta mine näituste kaudu, nii on teiseks traditsiooniks, et nende näituste kandjaks on kujunenud kolm balti rahvust ja ukrainlased. Need neli rahvust on oma väljapanekutega püüdnud alla kriipsutada rahvus likku omapära. • Üldse esines näitusel 10 rahvust. Näituse korraldamisel sammusid sel korral esirinnas lätlased nii ekspo naatidelt kui ka väljapanekute üld ilmelt. Nende tligevaimini rõhuta tud alaks on puuintarsia. Kuigi, näitusel väliskülalisi välie käis, müüdi eestlaste käsitöid- roh kem kui kunagi varem. Põhjuseks olid soodsad hinnad: Iva anti eesti käsitöödele tellimisi. 16. oktoobril külastas näitust ka laagris külaskäigul viibiv kindral Sir Thomas Blarney ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
NEWCASTLE'ST. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 27 October 1949

NEWCASTLE'ST. Neil päevil lõppes Newcastle's kunstinäitus, kus oli esitatud üle 150 töö. Parimaiks töödeks näitusel tunnustati "Newcastle Morning Herald'i" kunstikriitiku poolt eesti tuntud seltskonnategelase L. Erik soni abikaasa, pr. J. E. Eriksoni, maalid. Väärib märkimist, et ka L. Eriksoni hobby'ks on maalimine, kusjuures tema kui autodidakti tööd on ka näitustel hindamist leid • nud. •Näituse lõppkoosviibimisel esitas Eriksonide abielupaar klaveril, ak kordeonil ja gitarril eesti rahva viise. * Öii loota, et pr. J. Erikson esineb : oma maalidega ka eeloleval raken duskunsti, käsitöö ja kunstinäitusel • Sydneys Eesti Majas. L. Eriksoni korraldusel toimub koostöös; Newcastle'i Cultural Cen tre 'iga rahvusvaheline kunsti—ja : rakenduskunsti naitus, kus tuleks esitamisele: £a eestlaste tööd. a,a: i

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
EESTLASTE KOOSOLEK MELBOURNES 5. NOV. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 27 October 1949

EESTLASTE KOOSOLEK MEL BOURNES 5. NOV. Melbourne Eesti Ühing "Kodu" korraldusel peetakse Melbournes ja ümbruskonnas elutsevate eestlaste koosolek laupäeval, 5. nov. kell 7 õhtul "Temperance Hall'i" saalis, Napier St., South Melbourne/1 Koos oleku päevakorras on Melbourne "Eesti Maja" ühistu asutamine, elukorterite ehitamiseks vastavate korteriühingute asutamine jne. i Samas toimub ka lauljate, sport laste ja näiterühma liikmete re gistreerimine. Eesti Ühing "Kodu" palub kaasmaalasi rohkearvuliselt sellest koosolekust osa võtta. . Eesti Ühing "Kodu" järjekordne tantsuõhtu on 29. okt. kell -J8 õhtul "Temperance Hall'i" suures saalis. Samas müüakse ka . Välis-Eesti päeva puhul korraldatava balli pi leteid.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
AUSTRALIAN LITERATURE [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 27 October 1949

AUSTRALIAN LITERATURE Though a young country remote from the great centres of the world, with their long devotion to art, learning and letters, Australia al- ways had standard bearers in arts and sciences. Australian literature is now a native growth, but its early chap- ters were inherited from Britain. The beginnings of British settle- ment were hard years in which there was little time for contem- plation of the spirits the place. In   Australian literary history, poetry came before the short story, and the short story before the novel. Locally-born Henry Clarence Kendall is accepted as the first   noteworthy Australian poet to sing the beauties of the bushland. A contemporary of Kendall, Adam Lindsay Gordon, contributed some of the first "bush ballads" to Aus- tralian literautre. Later, in the nineties, a genuine, even aggres- sively Australian note was struck by Henry Lawson and A. B. ("Ban- jo") Paterson, poets of a youth-   ful, growing ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
V. LILLAKAS VÖISTLES IIRIMAAL. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 3 November 1949

V. 'LILLAKAS VÕISTLEB TTttTMAAT. Meie parimaid keskmaajooksjaid V. Lillakas Võištleš septembris Iiri pealinnas Dublinis 4 miili jooksus. Sellel alal võistles üldse 13 jooksjat. Võitjaks tuli hollandlane Slykahuuiš ajaja 19.31,9 min; Lillakas jäi iir lase Rossi järele kolmandaks ajaja 19;54,0 'min. Kogu distantsi jooksid läbi Lillakas. Slykahuuiš ning ameeriklane Dreuzdler, kuna iir lased said kõik edumaad, mõni kuni 400 yardi. ★ - Maadlejä N. Karklin on siirdunud hiljuti Kanadasse. Sinna siirdub lähemal ajal ka mitmeid teisi sport lasi Rootsist.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SPORDITEATEID. UUS MAAILMAREKORD 10.000 MEETRI JOOKSUS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 3 November 1949

SPORDTCBATBED. ütJS MAAIIiMABS&ORD iö.ÜOO? IfflEETÄt JrOOKSüfe. I Juba Paavo Nurmi päevist alates oli 10.000 meetrit alaks, kus soom lastel polnud võistlejat. Meie.* ! spordihuvilised mäletavad veel jklaasselgelt Soome kolmikvõitu 1Ö.ÖQ0 meetris Berliini olümpiaadil. Viimastel aastatel oli üllatusmeheks sellel distantsil ^ Soome suur jooksja iViljo Heino, kelle-nimel püsis rida '.aastaid 10.000 m. maailmarekord. I Hoolimata sellest, et Heino; oli tei iiiud läbi rasked sõja-aastad Karjala rindel, püstitas ta alles eelmisel nä dalal uue maailmarekordi 10.000 •meetris. : Nüüd teatatakse Prahast,-et Heino rekordi purustas Tsliehhi jooksja Emil Zatopek, mees, kes sai Heinole saatuslikuks Londoni olümpliaadil. Zatöpeki uus maailmarekord on 29 min.. 21,1 sek, Heino 29 min. 27,1 vastu. Seega on "punase ohvitseri" .aeg 6. sek. võcra parem Heino ajast. See aeg tundub uskumatuna, kui arvestada asjaolu, et Zatopek on suurjooksja, kellel ameeriklaste tähelepanekute järele puudub Õige jno...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
EESTI INVALIIDID SAKSAMAAL RASKES OLUKORRAS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 3 November 1949

EESTI INVALIIDID SAKSAMAAL RASKES OLUKORRAS. Mõni aeg tagasi saatsid Lääne Austraalias asuvad P. Lanno, .Mei palu ja Okas kolm kingituspakki Saksamaale, Geislingeni Eesti Pu nase Risti kaudu väljajagamiseks puudustkannatavatele kaasmaalas tele. Sellepeale saabus Oeisiingeni E. P. R. käest tänukiri pakisaatj a tele ning selles märgiti^ et nende tegevuspiirkonda kuulub Württem berg, kus on registreeritud abivaja jatena üle 700 isiku. Nimelt asub Württembergis ilma IRO hoolduseta 507 eestlast, kelledest lapsi alla 6. a. on 95 ning vanu üle 60 a. ja haigeid 94 isikut. Sõjainvaliide on selles piirkonnas 216, neist laagri hooldusel 145, kuna 71 asub saksa majanduses. Invalii dide koguarvust töötab kompaniides 54 meest, kuna umbes 70 prots. on raskeltvigastatud tööjõukaotusega üle 50 prots. Invaliidide jaoks ÜSA tsoonis enam erilist kodu ei ole, kuna senine Eesti sõjavigasta tute ühiskodu Oeislingenis likvidee riti suure osa meeste laagri hooldu sele saamisel tänavu, .septembrikuu alul. Ne...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Teateid Kodumaalt [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 3 November 1949

—N-Eestis on .ekspertide, puudus küjuÄenud. sedavõrd ^teravaks,, et. oilakäfc, sunnitüd Välja töomä kogum vahu mväliide.i Säärane juhtum. leK diš^ hiljuti' ,,äset;„TPalliünas,*Sniš; Tselluloosi/' vääriku .taastamisel 'ei j^aadüd mstidq. hakkama kui Wodi väija Y5-äastane invaliidist insener LaiigeiiÜraüii, "kesI&hya .Hääle" andmete}, {8e9.dk, ka masinad' korda, •.•.''ei'V^i^l^a^il'k^n lasta. .'/T . .^i&assküüdjtamisei . möödunud kevaidei on.: Siberisse viidud ka • õi^gteadlane Ä. Hanko^ kesi oli . <J. Tõnissoni kabinetis •. Viabariigi alg päeval. Hiljem tegutses ta, laevaäri alal ning tegi -tõlketöid ajakirjan dušiel6? Ta\ <)li üle 75 a. vahä. \ —rTUri liima arstid . |a halasta | jaõe^ /on käinud J Särevere vallas 1 kolhoosides tpöl 50 paeya, kus aitasid • J viljakori&teihisek Rakke arst on pma, j peršpnaäliga, läinud kolhoosi tööle 'l60r .pljsyäikfVj^t 'TOuj^i.kui^äulj., if: lE.esii ajakirjanduse .kaudu,et arstid lön '•Minu4-''*viija^õi?...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
EESTI AVALIKU ELU TEGELASI AMEERIKASSE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 3 November 1949

EESTI AVALIKU ELU TEGELASI AMEERIKASSE. AmeetikäH eesti'" ajalehe "Vaba Eesti Sõna" teatel ön Ameerikasse saabunud rida1 Saksamaa eestlaste hulgas tuntud avaliku elu tegelasi. Juba augusti lõpus saabus USA sse vanema generatsiooni tuntud pianist, professor Theodor Lemba, kelle esialgseks elukohaks on Mon tana. New Yorki on saabunud ka endine, Saksamaa ameerika- tsooni eestlaste keskesitiduse abiesimees, professor A. Perandi ja Qeislingeni laagri tegelane Olev Piirsalu. Ameerikasse on jõudnud ka Va nema põlve näitlejatar Olga Teet so#v, • "Eesti Raja" peatoimetaja Arflo Raag jä omaaegne «eöti asun dusämeti juhataja Toomas Sintarg. Agronoomidest on Ameerikale asunud põllütöököja juhtivad agro noomid Ferdinand Sööt, Voldemar Ojainäa ja Nikolai Viilup.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
UUS VALITSUS PRANTSUSMAAL [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 3 November 1949

UUS VALITSUS PRANTSUSMAAL ! Peale monepaevast pingutust õn nestus prantsuse endisel pea- ja välisministril, George Bidault'1 uue valitsuse kujundamine. Uus valit sus sai poolt 367 häält 183 vastu.: Äratab' tähelepanu, et Bidault valitsuses on västütavail ministri kohtadel tuntud nimed. Nii on pea ministri asetäitjaks endine pea minister Henri Queüille, siseminis triks sotsialistide "tugev ; mees," rules Moeh ja välisministriks, en line pea- ja välisminister, Robert 3ehüman. Seega on uus valitsus öalitsioonivalitsus, kuhu kuuluvad otsialistid ja keskerakondlased.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 3 November 1949

"MEIE? KODU" TELLIJAD kes . tellinud lehe 3. kuuks,: alates esimöstest numbritest, hoolitsegem selle-eest, et lehe saamisel ei tuleks vahjät; UUENDAGEM AEGSASTI TELLI MIST!

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
"SUUR KÄÄBUS JA VÄIKE HIIGLANE." [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 3 November 1949

"SUUR KÄÄBUS JA VÄIKE HIIGLANE." Mr. Randolph Churchill, Win ston Churchilli ajakirjanikust poeg, võtab inglise "Daily Telegraphis" sõna Moskva raadio väljenduste kohta. . Moskva raadio, külvates Titot üle erakordse sõimuvalinguga, oli oma sõimuleksikoni rikastanud mitme uue väljendiga. Nii oli ta Titot nimetanud "jultunud kääbu seks," kelle üheks surmapatuks pal jude hulgas oli see, et tä oli kunagi koos klaasi tõstnud tuntud ' 'fashisti ja sõjaõhutaja," W. Churchilli, poja Randolph Churchilliga. Nüüd kir jutab noor Churchill, et sõja aastatel temal on tulnud ühes juua mitte ainult Tito ja Staliniga, vaid ka paljude teistega. "Olles mõlemaid lähedalt näinud, ma pean kõhklu seta ütlema, et Stalin on Titost mitu tolli lühem ja ei oleks kuidagi õigustatud nimetada Titot kääbu seks. Oleks küll vist ausam ütelda, et Tito on väga suur kääbus ja Stalin väga väike hiiglane," ütleb Randolph Churchill. i .

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
TUHANDED JÄÄVAD SAKSAMAALE? UUDISEID GEISLINGENIST. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 3 November 1949

TUHANDED JÄÄVAD , 'EiVI-.. il 117 1 SAKSAMAALE? OTDISEED aEISLINGENIST. I V Kardetakse, et 1R0 tegevuse lopjpedeš jääb ainuüksi ÜSÄ tsooni turbes .4000 eestlast, kel, puuduvad voimältised väljarändamiseks,- Nen-i deks on peamiselt vanad, invaliidid, sõjamehed ja osalt ka lasterikkad pierekonnäd. Rootsi eestlaste poolt oü astutud samme, et need kaas maäläšed Rootsi või korrasse vastu voetakse, kuid väljavaated on küsi täiräd. Septembri äiul korraldati laagrites IRÖ poolt emigratsiõõnialaline küsitlemine) sihiga emigratsioönivõi melisi inimesi kiiremale väljarända misele sundida. Kuigi seda järje kordset skriinimist väga kardeti, pole see seni põhjustanud kellegi minekut šäksa majandusse. Mõnes suhtes oli söe, kogumi- kasulikki pannes nii itiiifcesi- iüõtleei& emi greerumisele. " l£uni si|ani / pole veelsuudetud, leida .organisatsioon . i$is asendaks IftO-tj ^'4tüä.'.ilröllra|, pärast viimase li^yldeerimist. :. .Ijtö peadirektori poöfi. ■ ciltehtud; tJftO-le ettepanek p^feeiid...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
x
Loading...
x
x