ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Albuquerque Weekly Citizen Delete search filter
Elephind.com contains 3,834 items from Albuquerque Weekly Citizen, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
3,834 results
Page 1 [Newspaper Page] — Albuquerque weekly citizen. — 24 February 1894

VOLUMK 4. ALHUUL'KUurK, NliW Ml WHO, S. I I DA V, I I-UK I AMY Jl. 1M), l MI'.I.K hi. CLEAN SWEEP! Republicans Carry Pennsylvania with a Whirl, Att'init FniHtriitoil to Wreck I'aHSi'Htrt'i' Train. Hrnntor M n HK'tintd with the Fliinmi Oimniittrc. CObOlim) I.KllHI.A!TltK. Plillmli'lphhi. ! I . '-'I, Lull- ii mi ul rv return up In iiiui hnw Unit (iniw, tv- ml il icn n for i'ntik'tfKKiii.iu-nt-lnr:i'. will Iihvi' mii I'liiiitimuN uiitjMrib. IIIh iiIiiihI- Sit) run over niir humliitl mh! lxty liouiiml. iiml Ik scry likely In (iirli one iimlii'il iui'1 wvcnlj IIiihim,iiiiI, tlic hiitf- t ever jfivt'ii I ) tin1 ctnli' fur imy rwmli. late .itlrutt, lo n"U n t'.-uin FoMorin. u . I i ' An attempt to wtcck u Nn Ki ! I'lutc enl IhiiiihI t t-M in lii'nr Mel '"inl. I.j pil.ii); tie un the trnck. flit! llllKtl lll'ttoli Mi ll' fnllllll Mill letlinVlll Itiy n farmer mtrixtl I,) nn llml m l the tiliKlrili'linliK been fiiuliil it Kcrinii wreck trimM IimVi reultel Thetv Ik im clue. I iilnrililii l.f....

Publication Title: Albuquerque Weekly Citizen
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: New Mexico, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Albuquerque weekly citizen. — 24 February 1894

v. ...; 4 r p- , V WwMn (Titian S5 AI.IUUI l:iHJI I TlIK t'i I - i i I I II '.'I. I-!H w Hi. . -i I , ,l i wn . HI. I I ' ll llllt I I i "i l.l'.rti mi iii Ni w Mi Rhj t.il .r ..,. ..,. 1 MiiM.-'i. ' (vltniuli 'miiii! IM fH' in. ..I '..t i: i ' i i "ltll.l ll.Hj..lll I,. I .11, l. , Hi l,nt 1 In.lttt l etlttt item, tit Ihfir ionhl mi i,, t. l" M W ii . !.. Tit l"ftll,. ) tlH .Il1.,tf ,) .. ,. I,,.i,i.-, . tut, k ( ,, ii ,'! t , i, . ii, ineiil.iitnl t..,-. i t n t ,i il f,,t n ,, f ,i Willi in. ui lill In . Im. I i I 1 ml. Tim i .tiUii- ). (ttmUtnily imi. vni.t . n.imt I... i t nli'itt I., all ' III ,. k' ' ,, ' . , I ; . i . . fdiiiilim wli. U itli till' llimtt. i, nl li. ,, t'H. l Mil" ..l III II,' I'fi hli, iii. i. .in iit . ii, i. ' nil. I nl'l'4tl "lint. w III. Ii Hi. Ii- li.ji. til, tt Hill i H l.iirtf" Il IK t -. ' l.fc'l. ". . I. At ) l. Hi, ' l,.i' l,i,l.,t r it'll., tlmi, Mi I !. . ,nii I k , i . , !,; ,-i. , , . ii " ' !" "f ., in.-", I i u-i i t. I II. k' i . i t ,1,. , ...

Publication Title: Albuquerque Weekly Citizen
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: New Mexico, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Albuquerque weekly citizen. — 24 February 1894

i lll.nl I I l I l II A Mrtn l-'nlnllj llmtfii nl I run Oilier liilft t-ll"ix tiii U t in k-, N M i. I'. Kllli.r I HKt-ti. Aim,,. I.... IH Hjf.. Hi .. tlu.lMlr.. I Iliiiiicro. I.".vii" lupin, .limn li-llm. I I'oim.w. Tflh'H iiii-l Aliluiilo MmMihk. j wen' ill liikm r hfnvil) ntnl numi limy l'llfllfii in i .ilit ft niitinll, v ll I' ll litullflit llll'lll I" H llllll Till' 1 it 1 1 t l.illl' llll jnlll til tii'llnT Hint I " ii I lli'ini'in in hiiuIi it lint lilii't- llinl ii hnliinli wuillil lii'M'i think i'f.l"illf Hi'' I kf Willi n Iii'uhI. Ilmni'l W'HHKtlmk Willi lia'kn, I'lllliH Itinl iitlifr unknown wi'hhiih, llii In ulf h li'iiviii' tlif ir Hint kn nil l ft hlh l,..y A lllflnl illll'l p.i-tll llllll Itiilllfl'il WIIH I HI I I'll In Inn llllllll'i llllll HH III' lllftllf III' Ciillitllltt llll' ullii i'ln 'll'l ll"l think lilt' "linf hi'Iuhik IT till' llilltl I'lllll) llllll Ui'llll't'", "W I'VI'l. Illl)ffl"'l III Iflflll IHfilll) f"l' I'lllll ilnyr. nli'l "Ii V I iii'r lil IukI...

Publication Title: Albuquerque Weekly Citizen
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: New Mexico, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Albuquerque weekly citizen. — 24 February 1894

Vtt) (Cittern I full 'I, I ' III) I Iniul'x Midi") , I 'in I. Vi". V Taluttrr.. Rinf lawk fh-m RwUte ' TV VJn.-(-lnj hifil.i nih! left I imi ntffht ; It... .Imiim I her- ...ml.., ..h.., n:t u.nlt illiV .,.1 tiVl.t. t ,' . lann will ' ftreH 1 ''IN, ft Tht il i. nirntii will wHI Rlkal nt. life i.iiiiik, "I'., wm-iml if fnnartiiMi i' lhi-nftr I ..ii '.ii ifunril Mr M W illittiiif , m I'... ,( aih.m I.)- h-i SmIi, Kli S. I fl'iin l.n I'l'i. RMI Im.IIi BH- Bl Uif Biltl tVli. I''. I'llltt 'f mHhi. Wlll'f.' Ill- I. I i i.i W'll. nil - .. nr Ml tin I'.ut" " ni. i". Il w n i"'i)(,i'l K I 'i n : i A. SI. i .1 !.'..' ' '.J- ' niiM.'1'M' Pflllll ii. II- l. I" Hinkc H lr.i I. Ilni tVsfhiii iiiiiiii.tr ilWii-l, Ixii tint rr a ?U t'CiJS tn fulIIP. nTioii sntifniil v8(iMiiwl ihlsnwrn- I tip Hi n Initf- rmi. nlll, 'ii.'Ii lb.' .in-t)-nli'l ill III- Ui.'i in. .i -lei n vil.lntihtf !(- n l'i.yn.f ..i, I A iif-ii'iiiif" r .l Im!. i-i f wi-r- . it h li'H.lilitf ). ! 'I.. . rtt.'l Mini.) .Ii- K ! 1. , I&...

Publication Title: Albuquerque Weekly Citizen
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: New Mexico, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Albuquerque weekly citizen. — 3 March 1894

I VOLL'Mli 4. ALBUQUERQUE, NEW MKXK'O, SATURDAY, MARCH 3, 1H).. MMl.l.K 17. HEAYY DEFICIT! fiovernment Running Behind 1 at a Uoauu Wato W Ul U UbUIJ IllUU. 9 Wiutoriiil Dciiioci'rtlic Cuiicim This Moi nin. ri ltd iicrrj in in-1 in i Kmfiinh I'n uili i . HONir Ul A N i OS I 181 ATIDS rnnhiniftmi. Kit. I" Tin' ntthiiil inni-tit nf tin- tivuh.it) ii'ii'lpt mill I'liHre will l- piiMiehrtl In utnl l-nw , I Will hIU' lllllt tl Xpt'llht'H lll'l' Jntly In iXiihh nf tin' r ipti Tin' E'iptH t'r Klit ni 'iitlih ntfifi r-f itti two (It-ill tlllll ntnl till' XM'h-H tun plnil mi I fiirty-n-f lit niilli"ii Tin' I'l'iiiiii'iit ih I 'iiiiiiii U'luml til tin- iiiti' I'Venly-lxxn milium n ji'iir. (ten ilurlnl i tiiii'iin iVftnltlllJftnl,, --. 1 ll'IIIIM-lltit hl'll- re iiii'I in i ti no it o tlnn iimriiiiiif , I fin tin t nxi 'I tin' tiinir lull At II till' mil llf llllj 'III ll-i S ltlMt ll'Jil'l,. Hll) lll'l IP. II. I' ll till' lltlll-l hlllllllllltf ijllllt lit 'I 'r." k ii M ii' will lit' tuk-ll u...

Publication Title: Albuquerque Weekly Citizen
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: New Mexico, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Albuquerque weekly citizen. — 3 March 1894

Ai.tir "r'" Milt :t, l sin IVmiiikm In i "His iiii mir tin1 H..,de that il If II ll) lli I'nplltllc nf M'll p I t'll IIH'lll TlMK II IV Ml II Iiil III III!' ! t tll.ll I'llUII- let fclti'i-n mv tiirtilu' "Mil j ii aiiI II l-f nt Hplll illllH "Hi"' I "'III lll "! 'I'lIK mtllH .. pI'llt llll'tl III"' fVlll'lltly ninny. N'Ctvtaiy nf .p Irultiitv Morton llHK I Ml' II Kill lllll III " lilt,') ill hlK llllll tow II Tun wool (iiiwi-ih of Now Mi'tico will Im ln'iinl limn ih'i lull, hihI l'l"'f,'l"- JoH-lll W ill llllt p't lllllll) V-ltl-H flolll tilt" niu-cp tit 1 1 . VM w ill III"' .IfliliH'tntli' rnilltrll pull- lisli ii ntittemi-nl .f tli tiiiuii. ml eolith (toll of ll llj ' WIlJ IK tllCIV l del ll'IIH' III tile lli cum- Im ipln I It If" "I - I n-1 I t It nt III"1 llihcnl pild llllllfH III till" HOIltllWint Will l' lel'l-..pll Hi if year in tin" .Miipjllmi i in mi tit ji 1 1 1 n-p-Ion In wealcru Kmurm county. HimTMII, I !li Weather prophet, pmtlelH tllHt lllll" of till' IIIOKl M'tl'IV ("...

Publication Title: Albuquerque Weekly Citizen
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: New Mexico, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Albuquerque weekly citizen. — 3 March 1894

, rf . f - FlUtCI li Tit -no; rilO.. I . AibnqmTfjtir thr 'rntrrf lllrnrtlini HlK 'nminiil'H OnctiNUt-it Hy rcft'ivm-p li llm uilli'lrs nf ltnii ni-. ullnti llltil with rutTi'lnry Miller ami piiln Illlllll III nllllllllT C'lllltllll lifTlIK 'iruK, II will Ihi iinHrml Hint Die - lill I T.. ii nltn it m J tit tiy Ii.ivp lllisl llii'ir pasr. Tim lm:orMii iilirH nml iHn-i'lnm un l II OMniumm. K. H. Knl. I' A sltiiMHiti, K. J, Ott'id, Mix. Kalinin Hi-Mi-Hit nlnl CI mix.' V. Hunt Tin' rnpltnl nlip'k nf tin1 rnm- ll' il JI'l.lHNI) a.lll;p hlllllVK, JUKI Tlm rltti n1 pint f hnsilmns nftlm iiiuipnny In Alliiiipiriiip 'I'll iiipiiiiy, Hi it in li'ariinl. will its Pitljy an pilp, nurvpy tlmir html, inaik nil iili ami In', glu their Hitli'H with umdi .Mr Ki'iit wm hii Piitliilninntii' ypnlpnlny. that Im WlUI lllnlltl'l KV1IIK HW'II) i hiili'P n In Ititlinnti- frit-mln. AtlutlltT lig rnliri'lll fur till' lili'llnjpilis nlnn eiinmn finiii llm m-virtur) 'h i.lllr", hihI tlmt In tin- till' t: "f I'...

Publication Title: Albuquerque Weekly Citizen
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: New Mexico, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Albuquerque weekly citizen. — 3 March 1894

I'M- 3 -1 t' I 'Within (Cittern I I'rutii th Dull). Him li J I .tttalf. HllHtiill IH went lilt; Milm t ll.i'll In n new IniiMitiK' ntnl I'xili in-. i.ili.Ui. In l.r kn.-w ti n llii' A 1 1 i n . ii-1-1 llullil lilt, "ll'l I"!! Mtli'll. I i In it III. in' llml kI-miI mil1 hillulriil hIiiiI" p 1 1 1 -M'tlli'il Ml MmiIuIi III it tin 111. win. !m I II In Cllll'lln, illtl IiiihIii).' n Urnl-i ! Mi"' il j rpl'Hitf Mnl hllllitlHT llllllllit'l)', lm Ii" lllllnl Iihiiii' Mini l m mlils'llii fur nil iiK'tiii m.iii h( lii'i I'Ihi i mi ihu III 'I'IiimI htlri'l. Whilr itlirelll li' V lit"l ft mini III It-llVer I'.illllh' lltlm fllnt'i-a, it -! H linf hII'iI M') "I ll tli'lii". u itinll .Mi'viriili t illite --lltll 'fllnillj. lllHlll' llHll till tl.. llltl)! ) lllH Mil' .t M'lllllli; llllll Willi It iltm I. ih ! Tin- i .t . t Imam.' M'i'li Dimniu Mti-, L it Mnji't Ililtiii.U rlnli'n Unit In t innuml I 1 1 1 tin- !.iii..tn ID till ho'K ill (.'InlM Mylt- Jim Hiaalluinli'i, I liv M. Irfinl ill ll tra...

Publication Title: Albuquerque Weekly Citizen
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: New Mexico, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Albuquerque weekly citizen. — 10 March 1894

ithm ALBUQUl'RUUIi, NEW MlXlCO, SATURDAY, MARCH 10, 1WH. M'MI'.I-K IM. VOLUMK 4. IN SIGHT ! The Stocks of Corn and Wheat in the ountry, Monster Methodist ('ont'erenco in Session at I'll liulelphia. Kapld Inircnnc of tlu Mcmbcr-hlp of International Wniifn'w t'nlnn. TI'.HT TIM' UK IIATri.H Will'. Washington, Mnrch 7 Trlcgrnmn re ceived hem from neveral of the ltn 1 i KfT elllen 111 tin! country Indifntti Hint extia ordinary iulcmnl ih uuinifented In tin gov ernment rro reirt by leading oMtntom wild am figuring nn the probable ntoekn of wheat ulnl corn on lliu tlmt of (In- tnontli Till' ri' "'I t Mill In' Hindu public 1hIi to. inurniw lift' ni(m (oh. I ndvircn net-in to Indicate Hint tin wheal i mm t ill nhnw ii HtlH'k III tlx- UI'lghlniho.. of IHI,(H0,(H) tuinhf In, oroni' Ihlid lew. Hum nt thin tune Uit yenr. The fnriucm nf the iiorthwcnt have I n Imlutctl lij tlu Imnl tmirn to innrkct their i-pip nioi-rlonc lli.ui ever, lint itl tin' name time large ntoekn of w in It' I' Will-Ill ll...

Publication Title: Albuquerque Weekly Citizen
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: New Mexico, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Albuquerque weekly citizen. — 10 March 1894

H i?. IM Cittern Ai.ni!ui!i:iMi i:, ma it id, imu Tiik free, trade pti''iHin still hang like iiilllr1 on tin IihIiiMiuI neck of tln enttlitry Tiik t'oiiutr) iiiiikI ii idr l-t-t it pulilioiii protection or continue tetiii.'i a tie pnwttation. Wliirli will ymt havef Tint Hurf i niuil iii i'ltt fit;hl mill" long n li 1 nillicea the ilit-lnn' fnun Klij: Intuitu India nearly 4,INH) tulle fur ship TlIK mslgltatiou nf tlladstone will cae ft gap in lint stnlt'HttiKtiship of Kuiflatid no llllltl (if till' pll'St'tll p'lieriitlot.cati till wild like mIiIIII). 'I'll h Colorado lc;ilatiiif's eitra ses sion, which cmt the people "f llii' stale J7.'i,U, lm adjourned ill last II pass til -1 1 1 fii loll I Ji ixiist. fmiu II tlKuil lik'uit'c (ti'iii II..I.I..V U ,.in.. II,.. V ..I..I- ,.li,,,.l in,.. Ii. .1 I mi..i.Ii.,i.h. r..f ii... .-.i.ni.n. -i, i.iuii,uti. ! It will Im mm If rut tun I Noveutlier. It was Ilia republicans who knocked nut statehnoi hI Washington yesterday. Soft-it A lfXiiili- wi...

Publication Title: Albuquerque Weekly Citizen
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: New Mexico, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Albuquerque weekly citizen. — 10 March 1894

v i nrva -i. mwmm BXtrrmilHaT lirnv wwmwm m . a - en Tiwn WiHiUin, A T i Uan-li 4. Rd. Curtis eamn tlown fnmi Albuipier- a hit a iiui mifl mm if i inm 11. mr ini'iin i i mi . .1 i.. ..i. hi.... i.i- i....ii...u 11 W l,nkllfl Kdward Matthews, a bright Liy from C. H. (loaney, a pmutlncnt business man ii w i u.tr m m 1 1 wvmji hi iiinn iui 11 ii ina w k. sav- i.. i 4 tr ... . Cb. HtwrwiM.il, formerly rmj.loyM hy , A. Jono & Co. hh liarkwMr, left Ut nrwiav rnr nuMiitti. i a . uriitrw lit win Charley Taylor. who pr nxli'i nvir the vijf vffiiit i i? iiiiaaiuo a uidia iv faint Kairltfan wmit to HHh"k Uat iiiMiav iii vinu iiib rinirr. dirni i iiiiiiui w - - " C. J. Hahhctt, nf Flagstaff ntopied over n lnn rum raw hours 1 hurmlav mi route Mrs. W. M Orion, who linn I wen so- uiinuui; in nioii'iiieniiie mr nu iui "ev il. H. Walton, a NiuiUr hrakeman nn ednesdav in in if l um win- ami datii.iier .- i- IIII....1- A pleasant eveiung was bhiiI at tln i.i .. i ii & ii . . i ... eunrsdav. me...

Publication Title: Albuquerque Weekly Citizen
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: New Mexico, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Albuquerque weekly citizen. — 10 March 1894

i iillMw'nlllii II Kli!'',at ll1 j il I? V1 f It it m i htt) (Cittern I'fnn I I. , iiihiiik r mi hi the (I i,,r. lil.,. Dkh) Niil. f w l. 1. 1 . I ! I'.'in nlld I'l'tl'l ll, I W --I, i- l lit. Mi tin ('. II, .Miift liiMiM-, . v .r-.. .t! fii'tplii mnl tB(oIlp'l Hp'tit f"l 1I Aiil Vf rxwil, niiiilolH'il at Kl I 'aim, wan a' 1 lt- Srtti rV ItlS) InkI littfhl 'Pli' ileinm litis Hill imi.l Hinli- pr-litm-H5n tn fulwl .li'lctfnten in rity ninvetittufi ftlmol Uix l'JH. mnl . ivill u III Ire put.. llnltl III llie Hint )f iftHI l,w)-tr Htiaunn, i if On' in tn i .f Alnnm V Ktl-niinn. I" !) uitiiijf liln ffattw" lulu l hi' lti"winvnM nfttft mi tijijmt-avenue, nnni tCiylifli iiwi. TV I l.ll'llvli ..fit , lUltlK, (ihilwll Willi III- HI 1H'. 1 .I,,,W ltf llti'l M.l! i. ii I a iiniik itmn.i.ci, Ml till Jl'-l.'l IIHUl plojtMtlt tn ttwtlly in I tl'lki Win l,HM I -! :' We rvH. 1l I I rt ,..) .i, i I lv.) f 'I - in "I k'n ' Jam" II. ni, u,.. ItPRihinnrtni ni Mnni'i. Cffilninlnii.. when- he fiilkri Mr...

Publication Title: Albuquerque Weekly Citizen
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: New Mexico, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Albuquerque weekly citizen. — 17 March 1894

I'll M VOLL'MK 4. ALBLWKUQUIi, NI5W MKXIU), SATURDAY. MARCH 17. I mm I, Xl'MIII'K ! if. In ! . hi in -OSING HIS NERVE! IGlevcland Will Not Veto the Seignorage Silver Bill. ITIh' Vindictive Course o!' IMt'.x- i(o l.osinir 1 1 i in Sii)iort. Ht. I."iil I'lllll'C IlltVI' N Murul Itefiirm. SpaMI! of l IOHIA MAKIMl A VlMI', Wnnhiugtini. Mult li H Mi'iI'Ih tif itlll' linllne V inltllig l'- pITnldl'Ilt nil) III' rill allow till' neigtiulnge lull In la'CUIIi" Imw liy holding il ti'ii dn)n without nln. lug ur vclning it. Iliaalllnit ItTnlra. Wanlnlig'-'ii. Malrli II Mcudutira, III! lll'Hlllllll InllllMel . l) llllW tllllt I'll )r,mn hangivcn up, IVxnto tun) l.i- nlili' tn crilnh tin' li'li"lli"li rlillU'h mill min imi till' lllll'iillilltl.ill.ll Mllli'lllll't' llf till' in- fitllgciitn lli'ti'ti.f.'ii' In- muld iilli.nl tu run ii'i 1 1 - K -. utiil ln'tiri' iftruiiiod Ir.'in active li'ihtilitu - nciuil ! Mil In mill IU (l.inm I'll, urti tin- I'uitiil st.tten truil In In' neutral in 1 1 1 - ...

Publication Title: Albuquerque Weekly Citizen
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: New Mexico, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Albuquerque weekly citizen. — 17 March 1894

. r--e S -1 AI.IIUMUKIMH K, MAK 17, IHH4 1'iin lalmriiig iiimi of this roiitilry have no rights whlrh (In deiuoei-alli' congress ran In reiect. Tim republicans of III in fit)' are deter, inlliiil lo make a clean switip at lln inn. lilclpal clct'tioti neil miititli. Hi it it llradalreet'H mimI linn's rviU show Improvement In (In hiiainesa eundl tiuns tlirmiif lioiit tin' country. Tux tolal receipt fur Internal revenue since .lime :iil, I MM, were IIHI,:IJI('JH,',, KN against Jll'J.li'.'.'-'lM for tin- same ihtIixI I A I year. TlIK SOUS oflliefallllflll Ml having their Innings. W I. Wilson, mm of Chairman Wilfnti, mill I. H Mi'Vi'Iikoii, hull of tin' Mi l' 'lvlii'llt, llte ImiMI HiHllll i) maeler in tln nav) Jl'STIl'K llHKKH Ik It regular teacher In one of tint Humlay iwIioiIh at Washington, txl lsiiilteaa successful in eiNumlltig tlm scriptures aa lie Is In solving legal problems on the bench. Tiiikti -two couple are tn Im married In tlir rVrrw wheel t tin- Midwinter fair on tin- sei...

Publication Title: Albuquerque Weekly Citizen
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: New Mexico, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Albuquerque weekly citizen. — 17 March 1894

TDK tAtnT TITML Valaaa-l rsrehenrstt In a leal KUii'a sestet. Bsala V Capital Han. Of all llt ilry, dull proceedings at law, It might txi aupMeel that a session of Dm land court, sltlluif I"""" ,llH,n " real estate, would Ik the dullest mm I lint Intcrentlng, tmt Urn court tint ii sitting In New Mexico ami Arlxona l determine the validity anil extent of the Hpatilah grants unearths here ami (here unexMct. mI lilla ol romance from tliu olden time. Then) la curious bit nf history connected with thn case of Kl Hit" grant, Valen. cla oiunt)', a rase that haa lieen twfnre the court for a long Itmn anil la dllllcull to settle lecufe of the singular dlaapear anew of a piece ol wtrcliiucnt more than forty yeara ago. In WA), or thercalaiutn. ahortly after the acquisition of Now Mexico, there came to Hanta Fe a young man hy the name of Hklnner, a bright, energetic fellow having one knowledge of law ami a kitn eye for business chamca. When he came from nnlnsly now ri'in laire if aiiyhmly ever ...

Publication Title: Albuquerque Weekly Citizen
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: New Mexico, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Albuquerque weekly citizen. — 17 March 1894

1 J 11 artn T5 orrirui. rrit or tri rormi. slMtS sa CImi Hatltr it Ik Alts- lB IN it Ofllt. rcnusain sail? arp niim.i, Trmi of Bubaarltitloni Dallj by mall, oa wf .. . ..U llalll lij mull, ll litotillia , I Dall It mll,llir remit.... . I M IMIr tx mill, & mouth M IMItI In City bf (Vrrii. r wk II W.klj, li mall i W" Ailwtllo4t rata mad known on i).tletton t IMIimuf nlllrMIa, Orrici No. Ill Wsat IIumi Atmi'i. Aftm. THIM. HKlHt, rnklUktr. iMn'QUr.ltllE, . MAItCII 17, lht4 IKroni Kfl.l.j'a )ll, Tin1 iimlln-r f lr Wiimlnw ha ivturn-i-d fimn ik trip tin Midwinter (ntr. Oallup ha a "cxlal cluli." wlilrh will Iflvi mi entertainment every Wednesday evening. One of IIdImtIh At LftiiiKirtr's gold waalier will be placed in operation lu tln !) re roil til r- lu a short tinn. Constable V J. l.Uw In fit year old day, and the event I Mug inNrly cel ebrated l) Mr. I.ii' mill hi friends. Kdwardn Chaves will leave tn night fur Trinidad, Colorado, where lie is ollel- S a Nwillll! ill a Hll shipping...

Publication Title: Albuquerque Weekly Citizen
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: New Mexico, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Albuquerque weekly citizen. — 31 March 1894

xthm VOLUME 4. ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, SATURDAY, MARCH 31, 1894. NUMBER 'J 1 . r nsa REPUBLICAN RALLY! Minnesota Republican Glnbs Welcomes McKinly, International Medical Congress at Rome. Berloaa lltarta of I'nsldrnt Morale of Uraill. WILSON (lIHTlNd WKLU Mlnnnatu.lU. M...I, OH Wn. McKinley arrived hum till morning In a special palace cat attached to the Mil waukee & Ht Paul dyer He was accom- ' panted It)' Mm McKinley, Chairman Dick, of the Ohio stain central committee, Col. and Mra Halm, of Columbus, W. W. Tracy and A It Humphrey, renjicctivery ' president anil secretary of the National League of Republican cIiiImi, II II, Kuhl- ssat, of Chicago, ami (he committee of twin city republicans beaded ly Chair man Bixhy. A In rice crowd waa in wait ing at thn iMtt ami iixn alighting from thn car thu governor wm Riven a hearty welcome. Tim University republican cluli. four hundred strong, was drawn up In llnu outside of thu deNit, ami acted aa escort to the governor's carriage to th...

Publication Title: Albuquerque Weekly Citizen
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: New Mexico, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Albuquerque weekly citizen. — 31 March 1894

aann!nBBBBBBBBBBBBBBBBA. HHHIKWIHHIMHIHHHHHHiHI .1? 7' w 1 klWUVMUVK, MART ItT, In9" Thumb urn no native New Mexican tram. fUrrBiit'AK are urged lo attend Urn primary meeting this evening. Card writing In Mialf of candidate haa started Characters tiittsl be saved, Thh tramp army will take up Uk lint of march from Ohio to Washington to day. Arras u the irlntai lvn thU evening. l.el all republican meet in their ward primary . TimC'iTua feels Hint It li In for II, and Ik girding Itself for tin- same old li'lit next Ml. I hi iicmocrals or Hani Kn are t it a big row, ami Crist awl Totn (laliel have daetored war on (Joy. Thornton. THiBTT-savRjf states Itare now adopted tbn Australian ballot Thn reform from the antipoles h evidently come to stay. Ir Coxey's army should run congress out of ita marble hull and stop fiiHln-r democratic legislation, It might not Im an unrolled evil. Thk flnanrlal statement published In thn toil number of the Optic nhowa that Kan Miguel county ha nn indchb'dner...

Publication Title: Albuquerque Weekly Citizen
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: New Mexico, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Albuquerque weekly citizen. — 31 March 1894

if1 5 i -fly ' l Mmm Iymi a avw .rl.svrel year , ratarned homo on a I a Twwna. , Wnfttew, Ai Th Mareh 90, t tootoad f nd Ut week, rbedy bbiwm far soother pay M geUJng to b great A-ater Th O. R.T. and 0. H. 0. wHI t ledge her aoon. , Aubrtokt toad another vWt to Al ia tost week. Tmm trip r I rataar mro farther report ' Val Mamy kouM aorred an etrnt 1 1. kmkfaM to ihrtr patrona ibm O'Brien, ftlf kt brakeman and Einewn among lb uoya aa a yooa ,rturnedtokdutla kat Friday 'r . , . khwwwka aienoa. newn asaoag (a toya aaatraoai . Pulto m rrgbttered on tba aide I m. aa fUva Uk4 week. wen to CVvllfetBU UM weak a few weeki' rcornatlon. W. Btaaon, a promlnast cllUen of iff, was in Window taat Tburaday. P. Bropby arrived from Canada Uat lay anil waa appointed nlfiht opnr. at Betlfman, commencing work Ht- ' evtmlcg. Mr Dropby la brotber naa and Rlwanl Unphy, two pop- In men on tbe Arlaona dlvlalon, la a very pleaaing gentleman hlra- M. Howe waa lndltoeed tbe early of last week. kvkl Drigkam, you...

Publication Title: Albuquerque Weekly Citizen
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: New Mexico, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Albuquerque weekly citizen. — 31 March 1894

orruui. rmn ur th cotxTt. tkUrH at MTa4 flaw Ht'r at 1r. ifki .' Ntl Ottlr " rCBLIHBIl) Dill.T UP flKHLf. Tarm of Buhsorlptloni Itallf tif mull, mm frt 11 U Ihdlf ti; mall, sit month I it) Dull Irj mull, UitK tnmilli" . - I It 1II li mall, oni mimlli ... M IMItrrwl In I'lti t Ciurirr, ir ik IS Wrokl), l) mull . . . I ill Aitnrtiiti rut inula knuwii on iillrllin M Othtwof iolillrliiu Orrirt Nil. lit Wmt llm.li t sart. Hit, THO. HI Ml, I I.IUtr AUIl'qi'r.iKJll.. MAIM' . .11, IM)! (I'min Ktlil' l)nll. i Till! IIIII I K. Thai ( nr Limit of Ore Irnm Cnrliltl All II lent trslnnlay Tim I'mtK.i. Miming it mi nim hi wriln n)w almiit the (Wliltl mill lK dlstrlctthe mine Bin I IiiwiwIIim rvfrrnil to Ihn furl that n car Imi1 of ore fmm tin Crown I i t t mini', nwiinl by Hi'tirj, ln kliut t, Ja I) My, lU-ii JhIiii. win mid nthi-re, mi M-iil tn th So'iinn miirlli-r (! ! mtK)iil TIiik iimming. tlu rt-Kitli-r Imhiiiiiic Hint n-t 11 1 tin linil Im-i'ii ni'i'iwd, ralli-il 'ii Mr. I'klirt, n II' I lb'...

Publication Title: Albuquerque Weekly Citizen
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: New Mexico, United States
x
Loading...
x
x