ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Čechoslovák And Westsk... Delete search filter
Elephind.com contains 3,097 items from Čechoslovák And Westske Noviny, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
3,097 results
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 28 May 1937

Čechoslovák LÍNÍMI KRAJI pro čtenáře Čechoslováka podává i J08. F. RUNDUS.) Sk - tovou plochu, ještě jed- povést, kterou ěl Carpenter. Je- t ukázal mosazný ^kterém bylo né- ^řebů. Průvodčí ^ každým vě- f, a až vy- tne konec Urpentro- au jeden den hřeb femu zdvo- Ee pro jeden 'světa. Musíme upozbrniti, že ijící člověk by na málo dozvěděl [nám to bylo nemi- na plochu chrámo- pyly naše kodaky o- ae nemohli žádné o- lýly nám vráceny te- fíe vycházeli ven. Pro- Ifou, zastavili jsme v Pi- ji, totiž co z ní dosud zbý- bděni tam byly narysova- hry římských žoldnéřů, krátili dlouhý čas, a kde hyby byli během soudu Ježi- li měl Pilát svoji stolici, jest Lple, kde stále se tiše a hor- jřkteří modli. Každý člověk ff.de zvážnět, když vše to vidí. Eni uličkami procházelo sta Zdravých i nemocných, žebrá- Pa neduživců a slepců. Zvláště la utkvěl v paměti otrhaný, sle- fmuž, kterého vodil malý chla- t. Téměř jsme se cítili vinnými, [jemu nic nedáme. Co ale plat- i, když jsme museli opatrně vy- ívat,...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 11 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 28 May 1937

ČECHOSLOVÁK rj i lA PROGRAM BEST THEATRE TODAY — LAST DAY "More Than A Secretary" Fríday Big Bargain Day! Z měst . 5c 25c ADMISSION: Children Adults 15c or 2 for . On screen Alison Skipworth Polly Moran —in— "Two Wise Maids" Also Cartoon "Pórky Gabby" SATURDAY — ONE DAY ONLY Buck Jones —in— "Empty Saddle" Also Comedy "Grandma'8 Boys" SUNDAT AND MONDAY Dick Powell Joan Blondell —in— "Gold Diggers ofr 1937" Also CARTOON AND VAUDEVILLE ACT TUESDAY — MATINEE 3:00 P. M NIGHT 7:30 Victor MdLaglen —in— "Nancy Steele Is Missing" VE STŘEDU, 2. ČERVNA Odpoledne o 3:00 hodinách. Večer: v 7:00 první — v 9:00 druhé. Česky mluvkí film "ZA ŘÁDOVÝMI -a- 'Pouť na Svaté Hoře* Nenechte si ujiti přijďte s' cel veďte své : — Dnes v pát^^ou^^í vati následující žáci ve zdejší far- ní škole: Louise Bačák, Eduard Bar- toň, Josef Brengging, Robert Čer- venka, Margie Chuděj, Ludvík Chu- déj, Ruth Rose Čeček, Estell Dei- terman, Ráymond Gerik, Wílma Mae Holý, Clara Mae Jeřábek, Henrietta Kaska, Lillian Maresh,...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 11 June 1937

í?SBHBteíyř gp>-J ČECHOSLOVÁK Annual Financial Statement City oř West RECEIPTS AND DISBURSEMENTS GENERAL FUND APRÍL 21. 1936 TO APRÍL 20, 1937. Balance 4-21-36 184.76 RECEIPTS: Current Tax Collections Delinquent Tax Collections Interest and Penalty Fines Occupation Taxes Auditorium Rent Jail Rent Alley Lease Gas — Band Reíund — Lights Ccnstruct. of Cul. Cot. Oil Mill PdII Tax ; Sale of Fordson Sale of Tractor - Rent Machinery, Etc TRANSFERS: From Water Funu 5700.00 řrcm Sewer Fund 5000.00 TOTAL TO ACCOUNT FOR DISBURSEMENTS: SALARIES: G. B. Helton-Mayor 300.00 Geo. Kacir-Commissioner 300.00 Rud. Stanislav-Commissioner .... 300.00 Ray. Urbanovsky-Sec'y 1142.50 Ray Garrison-Marshall 153.33 E. Gerik-Marshafl & N. Watch. 842.50 J. A. Williams-Street Dept 866.50 Ben H. Wiliíams 866.50 . Fr. Busby-Care Fire Truck 122.50 E. J. Jerabek-Fire Marshall 24.00 Bili Holy-Night Watchman 302.50 H. A. Gilmore-Night Watchman 596.50 Walter Harrls-Scavenger 302.49 Mamie Nielson-Librarian 30.00 Mr...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 11 June 1937

■/ / Čechoslovák V pátek, dne 11. června 1937. L i sr l r Z města a okresu. — Emmett Plášek dlel ve středu tohoto týdne ve Fort Worth za pří- činou obchodních záležitostí. ♦ * — Ed. L. Marek, účetník Hl. Úřa- dovny S.P.J.S.T. zastavil se ve West v neděli, když se nalézal na cestě do Dallas a Fort Worth. * * — Pani J. A. Šuláková obdržela v pondělí smutnou zprávu, že její strýc Jan Hájek zemřel. Vyslovuje- me ji upřímnou soustrast. * • Na prodej použitý psací stroj lacino. Hlaste se v redakci Če- choslováka. (dz.) • • — Malé děvčátko manželů Václav Ježkových nalézá se na seznamu nemocných. Nalézá se doma v lé- kařském ošetřování. * * — Pí. Joseph Chernoská z Rose- bud dlela ve West návštěvou po do- bu minulého týdne u své dcery pí. H. E. Besedové. * * ■V Kupujeme kukuřici v kla- sech, jakéhokoliv množství. Máte- li tuto na prodej, přijďte k nám Vždy zaplatíme nejlepší tržní ceny West Flour Milí. (22-dz.) ' — Oznámení! V neděli čtvrtletní schůze spolku sv. Josefa. Důležité! Dostavte s...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 11 June 1937

=sssaaiMBa Vychází každý týden. PŘEDPLATNÉ: Ročné $2.00 Na půl roku $1.00 Do staré vlasti $3.00 Peněžní zásilky, jakož í^dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. West, Texas. ,v ODPORUČTE ČECHOSLOVÁKA SVÉMU SOUSEDU! Šířením tohoto listu, šíříte prav- du, kterou by každý měl vědět! Pouze uvědomělá'- • svorností do- a. bude si česko?" ?> lid v Te- xasu uznání ty A1®" AND WESTSKE NOVINY y ROČNÍK (VOL.) XXVI. ČÍSLO No. 24) Entered as second-class matter January 2, 1920, at the post Office at West. Texas, under the Act of March 3, 1879. -* ■ 11. aERVNA (JUNE) 1937. Krajan Škrabánek AUred chce vyčistiti Zatmění slunce zemřel v Perry Texas od gamblování zdařile zaznamenáno Náš život přináší nám radostné i smutné překvapeni, jenže těch smutných jest více, nežli těch, které nás těři a blaží. Ve středu byli jsme hluboce do- tčeni zprávou, že v Perry, Texas, západně od Mariinu, zemřel náš sta- rý přítel a odběratel Čechoslováka, Pavel Škrabán...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 11 June 1937

J* . ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 11. června 1937. ř T > t-- / PROLETÁŘI Román ze sociálních poměrů pražských kn konci minulého století. NAPSAL VÁCLAV ČECH. "'Rozumí se samo sebou, že o svých nehodách s mi y se ji nezmíním, za to tím spiše pobavím Josefm a vj pracováním o kávé s cikorií, o ohřívané věčen a o iu bitkách dětí Bártových." , Jakmile mladý Kordina u Frintů na dveře zaklepal — klepal dle umluveného spúsobu, jak klepaval, mu Josefinka v otcovském domé chodila otevírat slyšel, jak nékdo vyskočil a radostné zvolal: To jest ji- " "Vy vidíte skrze dvéře," smála se paní Frintova víta- jíc Jiřího a dodala: "jděte si jen do druhého pokoje, znáte si toho hodné co povídati. -i Josefinka odhodila svou ruční práci a jakmile se za oběma milenci zavřely dvéře pokoje, bylo to první ze Jiří sevřel Josefinku v prudké objeti. A pak držíce se za ruce, sedli si k sobě a dali se do hovoru, který pro jme uši by byl docela bez významu, u nich vsak budilo kaž- dé slovíčko a každý úsměv veliký záj...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 11 June 1937

-v. V pátek, dne 18. června 1937. ČECHOSLOVÁK ' - l Z CEST PAMÁTNÍMI KRAJI (Z osobních zkušenosti pro čtenáře Čechoslováka JOS. F. RUNDUS.) podává Sem tam jest vidět pěkné pole, vini- ce, sady, zahrádky. Jest to asi 16— 18 mil z Betléma do Hebronu. He- bron jest na západním svahu Jud- ských hor, a jest to dosti velké mě- sto, ale chudé. Čítá asi 10—11,000 o- byvatelstva. Rozlohou jest menší nežli La Grange. Jest to jedno z nejstarších mést Palestyny. Zde přebýval Abraham, zde začal kralo- vat David, a tak město má též pouč- nou a poutavou historii. Ve vyšší poloze a téměř na východním kraji města jest veliká mešita, původně křesťanský chrám, královnou Helenou, matkou Kon stantina Velikého. Budova tato jest nad jeskyní, ve které jsou pochová- ni Sára, Abraham, Izák, Rebeka, Jakub. Mohamedáné dosud vlastní tuto budovu a žádnému není dovo- leno vstoupiti do této jeskyně, a ani mohamedáné se tam neosmělí. Pra- ví se o jednom velkém tureckém vo- jevůdci, že se odhodlal vejiti do jes- kyn...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 11 June 1937

Čechoslovák V pátek, dne 18. června 1937. BEST THEATRE PROGRAM TODAY — LAST DAY. "Black Legion" FRIDAY ONE DAY ONLY BARGAIN DAY Children 5c Adults 15c oř 2 íor 25c On screen "The Girl from Scotland Yard" SATURDAY ONE DAY ONLY Buck Jones —in— 'Left Handed Law" Also Comedy " HILL BILLY GOAT" SUNDAY AND MONDAY Ruby Keeler, Lee Dixon —in— "Ready Willing and Able" with Allen Jenkins Ross Alexander VITAPHONE GAYETIES AND SHORT TUESDAY — MATINEE 3:00 P. M. NIGIIT 7:30 Kay Frances —in— "Stolen Holiday" WEDNESDAY AND THURSDAY JUNE 23-24th. Holly wooďs new Star in Fiction's Boldcst Romance.. "The Soldier and the Lady" with Anton Wallbrook COMEDY "RHYTHM ON THE RAMPAGE" STUNT FLIER PROVIDES THRILLS IN SPY STORY Tex Rankin, outstanding film stunt flier and o ne time holder of the worlďs record for outstanding loops, is responsibie for most of the thrills in a spectacular aerial "dog fight" in "The Girl From Scotland Yard," story of interna- tional intrigue which opens on Friday at the Best Thea...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 18 June 1937

u . Vychází každý týden. ♦ PŘEDPLATNÉ: Ročně .... Na půl roku Do staré vlasti .... „i ,$2.00 $1.00 $3.00 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány riia tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. West, Texas. * odporučte Čechoslováka SVÉMU v ^JSEDU! Šířením tohoto listu, šíříte prav- du, kterou by kažóý j^ěl věděti. Pouze uvědomělosti V i-ností do- bude sl deskoři ovečky lid v te- AND WESTSKE NUVIM xasu uznaní ? ROČNÍK (VOL.) XXVI. ČÍSLO 'No. 251 Entered as second-class matter January 2, 1920, at the post Office at West, Texas, under the Act of March 3, 1879. Guvernér vyzván k odvolání prohlášení Austin, Tex., 15. června. — Guver- nérova kritika předlohy na zákaz gamblování v domovech roztrpčila mnoho senátorů, i těch jeho "17 věrných". Sen. Davis gavrbl resolu- ci ve které má guvernérovi býti vy- slovena nelibost, a žádost o odvolá- ní toho co řekl. Je prý to ponižující pro celý senát a zvláště pro ty, kteří hlasovali proti zákazu koňských do- stihů a sázk...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 18 June 1937

Čechoslovák V pátek, dne 18. června 1937. PROLETÁŘI Í Román ze sociálních poměrů pražských kn konci minulého století. NAPSAL VÁCLAV ČECH. "Jiřiku! Ne. ne. zde nesmíš zůstati," zvolala bolem a, obavami překonaná Josefinka, ale vidouc nyni překva- pený a vyčítavý pohled jeho hned se opravovala. e nemůžeš zůstati, ale: poň dotud ne, dokud tu nebude nej nutnější pořádek, dokud tu nebudeš alespoň spati jako člověk." . . „ "Bárta spí právě tak i tisíce jiných jeste hur, předhůzkou, ale něžně pravil Jiří. "Že nebudeš ty spo- kojena, to jsem neočekával." "Já, já!" zoufale volala Josefinka. "O mne tu nejde, ale o tebe. Na holou podlahu, do koutka chci se někam skrčiti, ale ty, ty nesmíš takhle bydleti. Jsem nešťast- ná k vůli tobě, poněvadž ty nemůžeš v takových pome- rech býti šťastný." "Kdo ti to říká?" „ "Můj cit, má zkušenost. O, já si zoufám. To učinila jsem z tebe já." "Ty jsi učinila ze mne člověka se sebou samým spo- kojeného." „ , ... "Ale na jak dlouho! Ty se klameš, Jih. Takový ži...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 25 June 1937

■ MIMI I Ml ^ otbmnmhmk |. v" Vychází každý týden. PŘEDPLATNÉ: Rc-čné Na půl roku .... Do staré vlasti $2.00 $1.00 $3.00 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. West, Texas. I! .->• \\\ -vv.v ,-.<*ir=íí7 '■(// -svv,v.^V '///./s/ ODPORUČTE ČECHOSLOVÁKA SVÉMU SOUSEDU! Šířením tohoto lisf ^šíříte prav i, kterou by k' .1 védétl du Pouze uvědom* bude si tes' xasu uzr ^ S vědětl. svorností do- .ský lid v Te- -L AND WESTSKE NOVINY ————^— — . .. MaaHMHMMHHMHMHHM ROČNÍK (VOL ) XXVI. ČÍSLO (Nr 28 ' Entered as secorid-class matter January 2, 1920, at the post otfice at West, Texas, Hnder the Act of March 3, 1879. 25. ČERVNA (JUNE) 1937. Rangeři střeží 19 desoerátních plynárenské dělníky trestanců uteklo Fort Worth, Tex., 21. června. — Jedenáct texaských rangerů, posla- ných sem na žádost stávkou posti- žené Lone Star Gas společnosti, střežilo 60 nestávkujících dělníků této společnosti, kteří převzali prá- ci ve sk...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 25 June 1937

Čechoslovák V pátek, dne 25. června 1937. PROLETÁRI Román ze sociálních poměrů pražských ku konci minulého století. NAPSAL VÁCLAV ČECH. &ama však po straně jedla suchý chléb. Nejedna hád- ka vznikla pro tento zjednodušený jidelní lístek a Jiří nejedl, pokud Josefinka se s ním o jeho jídlo nerozděli- la. Ale Jiří zřídka kdy přistihl Josefinku, jak sama sobě od úst utrhuje, dovedla svou ženskou obratností svou spořivost tak zastííti, že Jiří málo kdy na její šlechet- ný podvod přišel. Dlouho to však trvalo, nežli Jiří při- nutil Josefinku, aby ani pro něho masa nekupovala, že to zkusí s obyčejnou stravou. A Jiří prosadil svou a do- sti mu chutnalo jídlo, které v životě svém jídal nyní po- prvé: škubánky, knedlíky se zeiím, hrách, čočku, bram- bory na loupačku s kouskem másla a co všechno ještě činí jídelní lístek chudých lidí. Jiří, aby Josefinku po- těšil, říkával vždycky: "Od tebe, Josefinko mi všechno chutná: věř mi, že náš brambor v našem bytu v Libni jest mi milejší, než- li ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 25 June 1937

Čechoslovák Triumfální úspěch našeho sokolstva Chicago, 111., 21. června. — Vče- rejší slet na Soldier Field byl jednou z mála událostí v našem krajan- ském životé, které na sebe dovedou strhnouti zájem všech složek na- šeho života, zájem všech organiza- cí, jelikož není snad jediného spol- ku, ve kterém by nebylo alespoň několik sokolů či sokolek. A kromě toho tradice sokolských sletů ve staré vlasti ujala se i zde, totiž, že sokolské slety jsou událostmi ná- rodního významu a téměř každý po- važuje za svoji prestyž, aby shlédl veřejnou ukázku činosti v sokol- ských jednotách. V tom ohledu se včerejší slet řa- dí právem po bok v historii ostat- ních sletů v Chicagu, jehož obyva- telstvo jest se sokoly dostatečne se- známeno. Poznamenal jeden z ná- vštěvníků z východu, že sletům a- meiickému sokolstvu daří se oprav- du nejlépe v Chicagu. Povšiml si zajmu, jaký byl včerejšímu sletu věnován zdejšími americkými ča- sopisy a současně prohlásil, že to musí býti sokolstvu v jiných mě- ste...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 25 June 1937

a* 11 mi i miniírn jCechoslovak V pátek, dne 25. června 1937. I NAŠE POŠTA VŠELICOS Fort Worth, Tex Cténá red. Čechoslováka a též mi" j li čtenáři! F. J. M. Tak se chytají ryby v Corpus Christi. Tentokráte z Crosby, Texas Začíná být horko, což je nepři- Tož haliou' jemné Nevím čím to je, brzy na! štěstí nám přálo tak, že j<me měli vesnu jsem na naších cedrech ne- příležitost zúčastnit se 401eté slav viděla žádné housenky a teď jich 110Stj řádu Pokrok Houstonu čís. 88 je jako kdyby se tam nasel, nesta-ja krásného divadelního kusu "Má- čím je obírat, též jsem je stříkala, ryša". By jsme nezmeškali, vyjeli a zdá se, že to nic nepornaha. Je to, jSme z domu hned v pátek, totiž náš asi tim. že těch užitečných ptáčků nejstarší syn Josef se ženou a já f zde není. Jestli se některý ukáže,! mojí mámou. tak béda páni kluci se tak dlouho úrody, co jsme kde viděli, jsou za nim honí až ho sestřelí. Na to by, všude hodně "strakaté", ty rannej- mel býti přísný zákon. Tolik těch §í jsou dosti sli...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 25 June 1937

i -asCii 3S& *'mt mm - I IMi HMWH 'I V pátek, dne 25. června 1937, ČECHOSLOVÁK OD NAŠÍ PRAHY TEXASKÉ. L. B. Černý. v rodině, nebylo tedy kdy ani ná- lady jsem k tomu neměl, až dnes, Když zapršelo, asi šest coulů — t ... kapky od sebe. Jo, jo, deště třeba, s UJ1- * íf\ co c naše pošta samé apprcCiation, a pak je tam' rili, až je stihlo neštěstí. Muž 3 jen—? ! mřel. Ale i tu ránu přetrpela a ad-, Návštěvou u známých byl zde Jo- le pracovala s malými dětmi a : Dávno tomu. co jsem nepsal, ale1 seí Šťast°ý z Porl ^vaca 1 se že",tud ta™ ^ f AGL'" * nedivte se, práce tolik a pak úmrtí n"u a s detmi- j ,n>'ni 17 le_| mr v ' nebyla Slepice jsou na stávce, ale ne ze Potom sia mezi deti, kde n . ^ Shiner, Texas. by seděly na hnízdě a nechtěly u- zklamána, neb tam bylo to do r Ct. redakce Čechoslováka a všich- hnout, ale chybí krmiva a proto vychování, co nynější mládež ne ni čtoucí! ávkují. zna. Té mládeže, která ví, co stan Br. Staša sobě stýská, že v Čecho- al„ nenřišel Kdesi Dři La G...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 25 June 1937

Čechoslovák V pátek, dne 25. Června 1937. ČECHOSLOVÁK AND WESTSKÉ NOVIN! Published every Friday by ČECHOSLOVÁK PUBLISH. CO. West, Texas. OFFICERS: Aag. J. Moriss, President Job. F. Holásek, Sec'y-Treas. jen málo. Je prý to velmi tvrdý o- í řišek pro vládu Spojených Států. 0 • John P. Senning vzdělavatel na státní universitě v Nebrasce, jenž přednáší v letním kursu na texas- í ské státní universitě v Austině, pra- vil v pondělí texasským zákonodár- | cúm, že během času všech 48 států v Unii zavede zákonodárnu o jedné komoře, jakou má stát Nebraska. ' "Nemůžete očekávati, že se to sta- ne v jednom dnu neb roce, vezme i to dlouho. My začali o tom mluviti v Nebrasce v roku 1913, vážně v ro- ku 1920, a teprve v roku 1934 byla u nás zavedena", pravil Senning. V Texasu začali o tom mluviti letos . a proto doufáme, že za sto roků asi Ceny oznámek sdělí se na poza an ,; tal?^ přijdeme zde k rozumu. Advertising rates on application. * , — : , * ♦ i « o** „ "Dostal jsem se na mizinu, ale ÉADNE...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 25 June 1937

v ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 25. června 1637. ZASMĚJTE SE S NÁMI, JE TO ZADARMO. Povim vám, jak nás — učitele — děti baví ve škole a vy nám to opla- títe pěknými dětskými vtipy, kte- rých doma denně slyšite zvláště od malých capartů jistě dost. Maminka přivede šestiletého chlapce do školy a napomíná ho: "Stůj klidně, to nesmíš, jseš ve ško- le!" Frantíkovi to není milé, stydí se před osatními žáky, kteří si ho zvědavě prohlížejí. Chvilku se zamý- šlí a potom rázné řekne: "O to ty se, mami, nestarej, od toho je tu pan učitel." Pan učitel se usměje chytrému chlapci, ale maminka ne- ví, co má rozpaky dělat. Frantík po- zoruje, že se mu to povedlo, dodá si odvahy a pustí se znovu do mamin- ky: "Mami, a ty tu vlastně nemáš co dělat, jdi domů a nepleť se me- zi nás!" Mami celá zrudlá se odpo- roučí. Frantík si vítězoslavně sedne do lavice a má zřejmě radost, že hned napoprvé udělal dobrý dojem. Nyní ti poslyšte bohatou žeň od- povědí nepozorů! Šimpanz je opice, která se musí stále živit, ne...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 25 June 1937

Čechoslovák V pátek, dne 25. června 1937. POftÁDÁ JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavě oznámte jemu. STĚHUJÍ SE 2 TEXASU. — V neděli u manželů Fr. Felc- manových zde dleli z Rosenberg pa- ni Fred Felcmanová s třemi dítka- mi návštěvou. V úterý ráno zase vyjela paní Fr. Felcmanová s mla- "Jest mě lito, že se musim stěho- vat z Texas, ale nemohu sobě pomo- ci". Tak pravil ten Waggoner, který má zařízené místo pro koňské dosti- (jým Franke, s manželi Bili Marko- hy při Arlington, mezi Fort Worth výmj a dceruškou Billie z Cameron a Dallas. Náš guvernér Allred řekl J do toho carisbad prohlédnouti ty to samé, že prý lituje, že podnik ten- krápníkové jeskyně, které mají býti to se bude stěhovat z Texasu do je§tě pěknější než jsou u Macochy ítátu New Mexico a státu Colorado. na Moravě. Dále jeli do státu New Oba dva litují — a nyní, který ma "recht", pravdu? Tyto koňské dosti- hy jsou pěknou zábavou, kterou prováděli první obyvatelé Amenky, Indiáni, kteří na svých chlupatých konící...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 25 June 1937

T V pátek, dne 25. června 1937. čechoslovák Jednoho horkého odpoledne uči- nili jsme se projížďku na Nilu. Vý- let náš byl na plachetní loďce, kte- (Z csobnieh zkušeností pro čtenáře Čechoslováka podává JOS. F. RUNDUS.) sti veliký alabastrový Sphynx a dále a na druhé vidíme tu nejnižší tu- jižně, padlá v zemi, mezi palmami, post n^ysle, která se nepovznesla veliká socha Ramsese druhého, pod nad ctěni obyčejných telat. Odtud ííao UJt lla j jehož vládou lid Izraelský nejvíce Udj 1 i izraelský si přinesl my- rých jest vidéti zde na sta, menších trpěl, s kterým Mojžíš vyjednával 3^e!\'^u 2 at&ho telete, když byl na i větších. Zde neužívají motorových ' o propuštění lidu na svobodu. So- pou i- lodí, a to bezpochyby proto, že pla- j cha jest asi 30 stop zvýše. Jestli Opustili jsme hroby telat, či bo- chetní přijdou laciněji. Viděli jsme egyptští rytci správně naznačili ta- hů-býků, a šli jsme kus dále, a ve- některé dosti veliké lodice zde. Vý- Velkv Domocník farmy! Údolí Refaim. (Tot...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 25 June 1937

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 25. června 1937. BEST THEATRE PROGRAM TODAY — LAST DAY. "The Soldier and the Lady" Also Comedy "RHYTHM ON THE RAMPAGE" Z města a okresu. pí. Sophie Janková minulý týden v Temple. ztrávila FRIDAY BARGAIN DAY Admission: Children 10c or 2 for .... 15c Adults 15c or 2 for 25c On the screen "Fair Warning" Also TERRY TOONE CARTOON SATURDAY ONE DAY ONLY Gene Autry —in— "Rootin' Tootin' Rhythm" And Comedy "LA LOPALOOSA" SUNDAY AND MONDAY Errol Flynn Anita Louise —in— Lloyd C. Douglas' "Green Light" Also "Here Comes the Circus" TUESDAY — MATINEE 3:00 P. M. NIGHT 7:30 "Internes Can't Take Money" WEDNESDAY AND THURSDAY JUNE 29TH AND 30TH. Robt. Taylor Virginia Bruče —in— 'When Love is young' Also OSWALD CARTOON & NOVELTY "GREEN LIGHT" COMING TO BEST SUNDAY AND MONDAY "Green Light," best-selling nov el for two years, and now trans lated to the screen as a Cosmo politan production, has been baok- ed by the Best Theatre for Sun day and Monday, June' 27-28 as a First N...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x