ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Columbian, The Delete search filter
Elephind.com contains 11,714 items from Columbian, The, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
11,714 results
Page 3 [Newspaper Page] — The Columbian. — 7 February 1868

afltc atolumbiaw. Ill.OO.MSIUIKl, I IUDAV, Men. 1, 1S0. W'v. nro tmilcr tunny obligations to Hon. U. li. Hiickrilcw, Uou. 1). Jackson nml lU'pri'scmtntlvin Clinlfunt nml Mc Henry Air public iloctniieiits. O.v last Sabbath thu rlto of bitl-m Win mluiliilstercil at thu KUlilngcrcck to nlno .voting converts, by tbo Itov. .). 1'. Tu-tln, In thoprosciu'oofnn unusual, ly largo cuncourM) of ppoplo, IiAHr Saturday morning wiw tinusu ally cold, tbo tbt'riiioniclcr at 7 o'clock Blandlng at ten degrew below Zero. Tliii N tbo eccond lltno tills wlnter,tliut tbo mercury lias readied mi Iowa point. Tin: morning moll from llarrisburg, mlM tbo connection so often at Xortli umberland, thai no dependence can be placed on It. AVo do not .nov wliero tho fault Is, but It Is a serious one, and should be remedied. Tin: Xortb llruncli Conference of the Susquehanna (Lutheran) Synod will meet In llloomiiburg on Monday Feb ruary 10th ISliS. Keformatlon Jubilee meeting on Monday evening. Tho public are In vite...

Publication Title: Columbian, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Pennsylvania, United States
Page 4 [Newspaper Page] — The Columbian. — 7 February 1868

farmer's gciKutmcnt. i I'u.u nuWi Uin rs roil l-ui.w.iw. Tho iixtm lninljro(tiiic(l;fiir n worm foiiiv would luiy tin' Intof'st nml prlii-i-lul of tlm Ht of it uocid relief In flvo To slop tliu potrtto rot, 1'iliilit tlio ceod mid xturt new vnrlutlf. The flr.-t crop will bo nboutthu hI.h of oun;! 3 ej-t,", tliu neeond will yield idiout fair fcil need, while t third will cnnblo you to select 11 u'ood variety Unit will lie free for 11 tlmu from illse.xsu. Thotfrcnt set-rot of succcsi In mUlng irood horns is to loe!i tlu'iti b 'owt ie In rjihI lifidth iind Kplrlts; mill ill's -an only he ilonoby proper feedlnif'.nndRcii crni niro. They wn tt Wiirni, d' v hoi ntulN to ftnnd In during winter, from which they ean ho turiicil nut ilimr-i In pleasant weather for oxeri-in lor tliii N needed ru well in food. Instead of earth iu;Int the hn-i-o Tov bunking up, rottliij; nwny the wood work, use evergreen limnetic, hemlock or wlillo or yellow pine. After 'mw lias lu-en blown In nitkitor Hum they ...

Publication Title: Columbian, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Pennsylvania, United States
Page 1 [Newspaper Page] — The Columbian. — 14 February 1868

J lie 0 ij Irf if VOL. II.-N0.7. BLOOMS13URG, PA., FRIDAY, FEBRUARY U, 1868. rnici nvi cihts. 1 BLOOSISBURfl DIRECTORY. STOVES A XI) TINWAItn. lAColl MIITZ, deiTerln ntovi .t'linwMf. Mnlii J kt., ahoy.-coin t house, rl.nl? A i' I"'.1.'1!"1-! li and tlnmtr,ttniMrt J. hlnek, M ilnat., Host nf Market. Vl 11 1" CLOTHING, AC. DI.OW'ljNliniitl. mi reliant ti,ur, Mnin kt., i . door nhovr Aiiicrlenn house, Viln .1 T,i!;'.f,1 MPil"l' l'nu.lr.all .1.,, tl . i In i ii.tlilii;,iti'.j llartmaiiw hullilini!, Ma "'". M. DIIUOS, CHKMIOALS, AC. I '" Ml. ilrnuclM unci nintheeary, I. h'llutn hlnek Mnln kt, V J'. '-.JT- 'Irumtlut and nit!irair' Iliil vl-,. clocks, WATCH KS.AC. I ni)i lir.lt.vilAlin, wiiki, ,i ci,Kh ,"." li hear kniiiheiisl inrwr Main nn.l imhsts., I , I II. HA VAIUI, dealer III 1'lneks, ,,,ile,, house. ji-'fn., ..nun mi,, nearly nimsllo Aim rli ,ii ll-n' UlUTIIOAICT, watellandel.itk in ikeU'irki M U'liiu-Muih, .ui HOOTS AN I) SIIOKS, n M, IIHnw.v, Jh,..l and s7i7hT,,uker,ii7iln Tr'or V...

Publication Title: Columbian, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Pennsylvania, United States
Page 2 [Newspaper Page] — The Columbian. — 14 February 1868

THE COLUMBIAN, J)LOOMSBUltG, COLUMBIA COUNTY, PA. S5he djfllumbimt. BLOOMS13UHO, PA. Friday MOftNiMd. I'Rii. m, in. Tll COI.DMIII tN linn tlir I.nrflt-.l Clreulitlln In I'eliimbl ml Adjoining! tutilUt mf mny ftptr imlilWIitil here, nntl It ft much Inre'r .hrt limit nit)- of IUrettmprrlM mid I. Ili.te for. the Ii.-ii mttllum fr ftilverlHIiiK In tlil nectlou of lh Ml. !B 1 I"" 'I DKMOcnvric mtatk convk.v no., ItAiimsnUHii, I'a., Jnnunrv s, lsos. Trt ticmoerHttc ntnin t'omm tie, nl rcnnsti. Tmila ho nied Wr.llNKMlA V, THK h'OUHI 11 (IrmliAY OK MAHC'll, Isss, id VI n i-I.h k a., iu llit. Unit, ami tho Hull or tho Homo or llcpii;. ,ntiulvi-, nt lliirrisiuirit, ns tin place, tor hold ln tli annual IViiiveutlon id tun Hirly. Ft t ordered thai tilts Ouitt ration lw rompn.si.il of one mt.mb.T-for encli rs"iiulor iitul llt-iiei(.-li-titttve, who kIimII Ihi elected In Urn 11.11111 inuntict (I.... will moot nt Hut llini' iltlit hlftt-tl ilUm- .aid. for the purpose of noliiliiiitlnil e,indl utii...

Publication Title: Columbian, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Pennsylvania, United States
Page 3 [Newspaper Page] — The Columbian. — 14 February 1868

I '1 ... t (lynlumbiiut, iii.oo.nsnuiiu, i'uuiav, iijii. 11, imi. Wr would mil tlio ultcntinii ;f our ttiximyi.'rs lo County Btutuu'ciit ,nh llshed In niiotlier eolniiin. Ik u frli'iitU mutt not forit t lliu Dol cijiite election on iAilnriliiy. Truo niitl rli tulttft IK'liuieritls kIidiiIiI tilonn bo Will. I'l'.ANK It. S.N VIll.lt lll"it Week talie cliuri' orilic Duiionitt ami .Voo'it- IM. tor, W. II. .lninli.v iitlilni; li r I lit lire. out, AivtmiilNii to a li cent report of tin Auditor (iitioitil no .liunmry lt 1MH, thetu uu. tine tlic t'nioioonui'iiltli unit liiiiiiiil Imiii t'nlinnhlii eoiitily I lie Mini of $7, 1 Hi, HI. This week thirty two men huvo vol mitiirlly (.'oiik Into nur iillleo mid miIi M'llliul fur tlio Ctil.rJilil.iN. Semi the mimes rlj;lit iiloiii. Wuenii print 1(1,0(11) copies in eiwlly ns wo ran l,oim. In response to h pet It Ion recently sent to tliel'iHtomef Dep.irlmciit.fild. eon Mleliuel hit lieen nppnlnteil I'ot 3litter it Kvtuisvlllo In Ilriuraeek Townshi...

Publication Title: Columbian, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Pennsylvania, United States
Page 4 [Newspaper Page] — The Columbian. — 14 February 1868

THE COLUMBIAN, 13LOOMSBU11G, COLUMBIA COUNTY, PA. f: aruur's gfi;utMfiit. H.atafatlnc Araaa l.aa.. iK AtU'tthi'iiy i'orrtKtmk'Mt of tho Mural New Yorker, ftiniNhi"" an luti-i--tvtliiK stiiti'int'iit of hit f xpt rlineiilH In renovating iiitiiilnwri whew ilmr.vlni; l-i tlit prliiilpti' liiinlin', mid wIutp It I tUtilriiblu to ki-i'p tin' lund must of Nu llum In grwu. M'dow thrre becomi' uii'ulW illuiiniMirtl In their i-rorw, In a U?n jern. lit) trluil harrowing tlioetir fuw, tOi-dronlii with iiutiitrr, reced ing, iiUhtrrlnj, applying iwhw, i'li' with 1 Itllii tiritt. llulmrrowcil oiie-lialf of an i'lght.yrar medow after imimtrlnK It In "prlii!, ftnd had nn Incrc-neP of trnty&vp iumli of liny jicr fim Khw-p nuiuure.iipplliit 1 fU n a uieitdovt'tKawAii lnoriji-o of n liundred pound per acre. Discard I titf tlumi raixlft', ui next turned the soj with a gcoil plnir, and rvsifded to clover and timothy iilttr tin Urt crop what thli crop wan ho ilow not xtalc, llu hiw thus renovated .-....

Publication Title: Columbian, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Pennsylvania, United States
Page 1 [Newspaper Page] — The Columbian. — 21 February 1868

5 I VOIi. II. -NO. 8. IIMIUMSMUHI Mlil.CTOItV. srovi:.s and tinwakf.. I ; 'II vilMX. il.'.iliTlnMcvfiA tlmvuiv, Mnlii il v .'.mri li.ui.... il-iiii I l. lll'I'Mll' at,t,. nn.l (iiiwnr,. ltuiwrl ;. "I ' Ii Milni of Jlnrli.t. jiii 1 1 CLOTHING, AC, ' i ' iivi:n'mi:ii(I. hi. n-imm inline MnlnV.. i 1, i ..i rthiAf Anii'iiciui liiiti-..-. t-nri (I. i r in riiuiiliK, .(. tliitiiii'iii-i iHill.llna, Main ' -.Mill Dittos, CltKMlCALS, AC. j N. MiiVI'.tl itriiuk'M mill upnllii'iniy, Tx j' 'i in' iiim-k .Mnlii m, Nun V 1,TV!". ,tf"lt "nl niHirniry. Htipert 14 'lK'l;, Main M west itrMuiki't. vI'MH CLOCKS, U'ATCilKS, M ' I "I'l !!! ItNIlAItlt, vuiWti .ni l (SiTTiw li i r Ulhril'4tr..Nu l Mlllllillid tiniiM,Mnr. l ' SAVAdll, ihihi- hi cloths untehes mm , f-'uvlry, Main M., nearly oppMtc Ameilcnn 1 " l-iitti p 'ATHrAlll', wnw hand clink nmkir, Mnrli I IIs', mi In w Mnlii. , ui Honrs and simi:-."13" ( I M. lilt )VM, h i t -in I iniHiM'.Ai iltiMiT'ri ,iosHi. Vmi'il'iau turn ho. vi-niS i ir.l,lMi:it ...

Publication Title: Columbian, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Pennsylvania, United States
Page 2 [Newspaper Page] — The Columbian. — 21 February 1868

THE COLUMBIAN, BLOOMSJ3 UllG, COLUMBIA COUNTY, PA. he (ifotumbimu BLOOiMKIJlTUa. PA. l'liiDAV iidu.mmi, rr.n, 3I, lUOfl. Uf TUB COI.UMnl.VN li". till- I.nrgril UtranlMlvN In t'ttliilulitn mill adjoining ouatltt of any paper publl.lml lici e, mul li alto & much larger .Httt limn mi)' iif tttcolemporarlt.i anil L t lit rt tore III t lit .1 mtdlnra Tor i1rerllilug lit Oil -colon of I In stale. nnMocnATic rtatk coxvnxTio.v. It AitiiiMit.-i-.ti, r t., January 0, I MM, The Pemoerntlc mate, rolninlllfi' ol IVim-vl. Tnnlt Imvo filed WUIINIXDAY, Till: l'Ol'Uilt (1TIDDAV OK MAItCll.W.S, lit lju'ilnclt M.,li the time, nml the Hull ortho Homo or llcpie. tentative, nl Ilarrtsbunr.ii. the lui-o, for hold Inn tltontitiunl rout cut Ion or thoistrty, Ft 1 ordered Hint this LNmvrnlloil lie. composed or ono member rorench Heiintor nnd lleprcHca la th l who shall liotlot-teil Iti the usual manlier nndlhey will meet ut tho lltno nml place ntori said, for the pnrpo-o of nominating ciintlldutiil for t...

Publication Title: Columbian, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Pennsylvania, United States
Page 3 [Newspaper Page] — The Columbian. — 21 February 1868

THE COLUMBIAN, BL00MSBU11G, COLUMBIA COUNTY, PA. i I s I .. .. K J . 41 WkuiII utti'tulun lo tlio mlvcrtlio (I U I iL'U I lUll U I till. ! I,lent "r Itci'Jnmln WnriMT In nnntlwr ' ' column. W'p I'oiTi'Ct crmiN n utlii .thriSllUltu, 1'ltlllAl, I I.II. :!1, 1SIW. nil. liXiri'4i: sled cumu to urlcf l.iH , , u. 1.11.0 tin' Dciu'oii'h wagim uf ttlil, 1 1 iirt (fnvo wny nt oliri'. Tin; -m-ii. i ll lii lioiiuit' jmi't of tin' 1 , 1 v..: .iir '. John. s' Tlmr.Ml ly of Ittil wpi'k, Mii'till Ii.iI t'Hik Hnyili p utnl J.'iivit tu the mi ' nM.iiy, nini yoiui iiii'iiicr to tlir i . , l' III lli'illlfl', 111.' Int. hut tun i,- lei no a, K"iiliT mill Uivii. i I'm: M'ttliiiiiMit ot tliu ilcbtn bi'lwri'ii i ' iiyiijjluiii linvii'!il) nnil tV'itriillii li i ntn;li, nfti r iMii-liU'rnli'i' liilrfutlun Ii liini I'oiicliiili il anil tlic lulti'i' nwi' Hie ii'i'iiu r a li.ilniii' of 9 ID."), It, i n r. i inn-! ciidwh in l oiiiniiii.i, .Moii' i, .in nnil Noitlitiiiilii rliinil i-niinilrs nro j .,. h.iUiik...

Publication Title: Columbian, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Pennsylvania, United States
Page 4 [Newspaper Page] — The Columbian. — 21 February 1868

'I HJL i OLliMIUAN, BLOOMSBUIIG, COLUMBIA CX)UISTTY, PA. avmcv's gciuivtuuMtt. Unr Mtukrnti NMlm Cutler Ir, Till author of Uiu Trapper's Otililo hijh: Mii'UruU luxvu n curious method of trHVollnnloiigdWHmTxiiuilor tin- Ire, In their winter exeurstoiH lo their foul ing gi omnia, which re fmtuently nt great distanced-from ihclv iiIioiIch, they take la hrcath nt bttutlnn, find remain under tlio writer na long in tney enn. They then rise, to the. Ice, and brenth out the air In their lungs, which re mains In buhblea ngnlnit the lower surface of the ice. They wait till thin recover- oxygen from the water and Ice, mid then take it ngnin, and go on till the operation has to be repeated In this way they can trawl nliuost any distance, and live any length of time under the Ice. Tlio hunters boiiio time-, take advantage of thU habit of tho niti-Urats In the following manner! When tho marshes and ponds where tho niuMcrnU abound nro ilrst frozen over, nd the Ico Is thin and clear, on Mrlkltig in...

Publication Title: Columbian, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Pennsylvania, United States
Page 1 [Newspaper Page] — The Columbian. — 28 February 1868

in '.i . , , munmm i VOL II. -SO. 0. ULOOMSlHIIUi MKKf'TOKY. SI'OVIW AND TINWA1UJ. I Al'nll Mln.. .lellerln Hurra & HhWiirc, Mulfi tl -1 ., IO I" I . 1 1 1 H I T I IIUUSO, I V M, Hlll'llltr, sinus ami tihwaic. Hut-ell l.nlt M iln.t., sc.t of M irl.il. I-IH" CM) I'll! NO, AC. i mi HMU'.mi. hi. reliant tailor. .Mnln St.. a I I tt 'l''r rl m vi Aim Menu house, . tnl I W.i lir.Mll:ll!.I.N, wl.oii .aieah'liolnllileiiT i), it in cl.itlilii ..etc.: Hlrlhintr iiiI1iI(mh. .Mii.h SUO.'t, .l-lll' DIIUGH, CilKMll'ALS, AC. s .NMYini, ill npirM nnil unntliei nry. I'x rli i:ii lilnch Main si. .t.iift 1". I.f r. ilniirdil mi I iiimtliiTary. Ititneri iilnili, M tin Hi,, it ofM.irUii. M-ull clocks, watch i:s, AC. I oil ln'.llNHAIlli, nnteli mi l elts-k maker. U hear southeast corner Malniitiil Iroiisi.v.uli I f SAVAHK, IlIlT 111 flocks, Willi lll'f llllil V. loweiry, Mnln st hulls". nearly fi,psHv AiiK'iluiii l-lil 1 t) i'a rue-Air, r, uifii nii.i i It St., below Main. loUc maker. Mniki vl-lil HO...

Publication Title: Columbian, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Pennsylvania, United States
Page 2 [Newspaper Page] — The Columbian. — 28 February 1868

THE COLUMBIAN, 13L00MSBU11G, COLUMBIA COUNTY, PA. Sflw Columbian. DLOOMS13U1W, PA. fiiioay hoiimno, pkh, , ism. - TUB COI.UMniAS lirta tlir I.nrx'al Clr.nlatlnn In Cftlumula nlitl mlJitliilliK tnnlUi of uny paper ittlilllinl litre, ami It al.s a mn.li Inrs'r .he.1 limn nJ' "f lueoltmpornrlr i (iiitl I tli.r.fori' lliMic.l m.dlttra for ailrrrililng In thl. ..cllnti or thi mate. DEMOCUATIC WATH COS VI'.NTIH.V. llAnitniiuno. 1a., Jnunnry, , I, Th Df raorrHllo stitto I'omtnllttr- tl ,lVnli I Tnnla linvo IU11I WKliNI'-MlAY, TltKl'Ol III II ((III) DAY OK MAKCIMMW, nl Mticlnrk M lit the llnip.nntl Ihe Hull or tho Homo uf Hi'pri aintittlv... nl Hnrrlnimm, ns tin' ila'c for Imld. Inn the minimi Convention of tho puny. It l ordpnil that thl l"tm union im nimpnsnl of one member lor each sennUir nnd llt-pri'M iitn tivp, whoBliiill no elected In tho iimihI timiintr ami tliey will meet nt tlio llmo mul plnec iilori aM.l.for Iho purpose of lioinlimlliiK i'iitidldnti forthonfllreauf Auditor Orlieri...

Publication Title: Columbian, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Pennsylvania, United States
Page 3 [Newspaper Page] — The Columbian. — 28 February 1868

THlCOLfJMMAiN1 BLOOMSBUJIG, COLUMBIA COUNTY, PA. 8flw Ofatumbiam iii.oo.iiNmnd, iniiuv, iuh. as, Tim u.xcciitoM of W. W. Moltclt on WViliit'Mliiy of lint veili sold thu old store Iioiim?, niioltu I'uti'r Knt's store, mul llio hvoitiljoliiliib' riwlik-nini to KiliuyliT for thu Mini ol $l,8uti, nri'oii'W nro IipIiik undo to net a re peal of thu law miwl by the but UrffW luttiro to prcvont llslilnit by net, 'or sullies Ac, In tbowaliTnof I'lililnnerii'l;, so far us It relates to tbe low r town cblps' Tin: Firemen's Hall at Snyder's Hall on bi-t l'rliluy evi'iilnir, mine olT as ar ranged, and was a derided mki-ik. The turnout was luri, mid the receipts ut Isfactory. (loud order was inaliitalned tlilotiKbont. Amonci tbe ibannex made by tbe I'u-t JIaiter (leneral din liiK tbe p.it week was tbe following In I'eniisylvanla, vl: John I'. Iless aipolnted po-Mma-ter al I'olkvllle, (,'olnnibla County, vki I). I,. Kvcihart, irl;;iii'tl. Sin.iiiiv. MndKes' Ainerlean .Sher ry Wine, Is perhaps the ...

Publication Title: Columbian, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Pennsylvania, United States
Page 4 [Newspaper Page] — The Columbian. — 28 February 1868

3 i; ft farmer' department. T if C'..T e Tree nml Ten l'ln.tt. 'i he. Til k t'oiTi:r. Titf.K. Of 1 ltl-4 tree mv As fiuliiT'lii-lnw poMst'(l u (limitation of Ultimo iroMlii Culm, nml I mil iHtrlV ly r.unllliir with Its clmructcr. I jiutivu of YfiiR'ii, In Arnli1' poiirso U troiilcnl. It Is r 1 liiwu Imil trues ton . U u by tliusliglittst !' ..t, nml nl iiibout Its pro1- i tcinlor Hint n'oantry, year old killed ,Mt. All the theories jilblo tiiittinitUiitlnii in our ivhtch Imvo from tlnio to time .irert In piil.Ili'prlnKnriivMtiiiiiry. -i liinerely po-sllilo Hint this tree might tin kept nllvo on tho ojctrcme point ol Florida, lint certainly nowhere cNe. It li nn evergreen I tin of inueh beauty. Tlio berries are u brilliant red, nml the besoms yield a nio-t eX(iuWtoJatnln llko odor. NothliiB tun ."nrpa-i the delicious fi-agrniuo which nno enjoys when pacing through u coffco Held nt ltt period of blowoin. Tlio eolTeo bean row, lii.thoContif cllcdt valley and ma provo ngood Hiilxtltuto ...

Publication Title: Columbian, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Pennsylvania, United States
Page 1 [Newspaper Page] — The Columbian. — 6 March 1868

" t ii 'in VOL. II NO. 10. IJI.OOMSIU'IK) DIllr'CTOKY. Hl'OVKS ANIl TINWAP.i:. Mil .Mill'.. liilirUnlnveiiA linniin-, Miiln ,J st.,lllliV. I'lllt 1 1 Inill-e, l-llll . I. Il"l'l-Jtl', n.in. mil tiiiu.ue. Klll-crl t, luo I. M I III -1., Hi'l ill ,M 4 ki ! l-ll!t CLonilNG, ,VC. It .ini'i-.NIII'lt.l ii it-li.iKl l.illoi. M;iln nl.. li ilour lilmvi' Aniei Ii mi In iii.i, .u I 1 W. t'lllllllllJltl.IN. ii-li.ili-s,n7.,.i.,ii. lull ,'i'..il. I . it III I'liillilMj.i'U'.i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ii 1 'n Iii.IMIiu. M in su-.-,, i-ih DllUlid. CIIP.MICALS, AC'. I N. MnVr.lt, itiiiKuut nn,l npniheenry. I'x I VIKtllltl' HUH It .11,1111 XI. l-UI 1. .1', MM, illnirirlitt mil iii,itl try, Ittipeit Ii. iil'H'lt, .'llllll 1.1. , ur, in iii.i i. VI-MI CLOCKS, WATCH C.S, ,U I OTIS lll.MXlIAI.lt. wuNh ami cloelt nmVur J J ti.'nriullifjiHtrt.rnor Mafnulid tronst. vImiM CI I). MAV.Uli:, dr-ater in clock, watches ami h fi'welry. Main st.. nearlv onmllp American 1) (,TIIfLi:r, ujiithntulchHlt linker, Mnrkit 11 I ...

Publication Title: Columbian, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Pennsylvania, United States
Page 2 [Newspaper Page] — The Columbian. — 6 March 1868

THE COLUMBIAN, 13LOOMSJ3 UliG, COLUMBIA COUNTY, PA. he (jatomMan. BLOOMSBUliGr. PA. rniDAT morxi.no, maucii o, ik. nT-TIIB COI.UM1UAX hat the t,l(tll tllrentatlail In Columbia ami adjoining MMlUt vf a.) pap.r published liera, ami ra Bi mncti lamer sheet than any of lltcot.mporarte. and U therefore the Ijcat madlnm far advf rlltlnff In Oil. .ecllnn of Its. Halt. S"""-'r -ll CALL VOn TUB NATIONAL UF.MO. CHATIC CO.WICSTION. WAimiKOTO.i. February 23, 1908, The NallonnllJemocrutlc Committee, by vlrtuo of the authority conferred upon them by tho last National Democratic Convention, nl a meetlm 1,4 Oils nmv nt Wiv.lilnittnn. I. t voted In hill ttxm nL f -mit-nntlim for the ouriiosn of nornlnii ttng candidates for President end Vice-President ol the United mates nn thellh dav or July, 148, at lzo'clock K., In tho city of New York, Thn linsls nt renrescntntlnn. ns fixed by tho ln.1t National Democratic Convention, is doublo the number 01 senators anil nepresriiiuiivrs lit uoii ress of eecli ...

Publication Title: Columbian, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Pennsylvania, United States
Page 3 [Newspaper Page] — The Columbian. — 6 March 1868

11 wu 1 THE COLUMBIAN, BLOOMSJ3U11G, COLUMBIA COUNTY, FA. $u (ifotumtrimt. f fWIMKIItntn. VltlllAV. MAltrff . trtu ltnxu tlio now advertisements In thli Wis lmvo now lmtl niilntcrrunlcil -IclKliInf,' Tor about tlirco twmtlH, a very unusiml reeord. Tilt: liouso find lot on Third fitreet, aiijoi niiiK u 1111 iii(-y, mu ueeii -old to J, J. Hrower tor WW 00. Now Is tlio tltno to siiberlbo for Tin: CoMt.MMAN-, which Lithe best, liiri;cst nnd Imndnomest iiuw.i-iutijr pilblNhed In tlio County. Tut: snow during thu lint week of February tins been unexampled In amount. Iftho Hrlnj opens with u rain tlio Hoods will be extraordinary. A I'AttM of nbout 100 acres situate) In Maine Township, Into the estate of Hen ry Dauiiiiin dcceueil, on Inst Tuesday was cold to David S. Drown at $30 rib per acre. Thosi: of our sulHcribors, who, i from any cause, havo f.dled to receive .Senator Ducknlew'-s last speech on He I cnntnictIoii by Informing us of the fact will bo supplied. Tun Democrats carried the b...

Publication Title: Columbian, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Pennsylvania, United States
Page 4 [Newspaper Page] — The Columbian. — 6 March 1868

THE COLUMBIAN, , I3LOOMSBU11G. COLUMBIA COUNTY, PA. aimtr' Stiiartmntt. 1 t.lmalt pclrU ttiflufltct. L'liTr, l.tMh t- tulnpltsl (o warm nnd wt vi ew colli, wuir ull. Tliiwu t'llVcl It l miner lrnii'i'tlvo of t'nin. It wotilil wiitm niul wi ctuii ! null not wil rd, In wlili-lt, of roiir.-r, no itoh nn Crowing. Hut III iiiiIit to cfR'cl tliiw clinni:i In tho liiglic.it tU'crrv, it hum In! niilit'il In the form of iiilil; I lino, nwntly iltiukr-tt. In Oils view of tin. effrctstof llinu, It may bo reRitnteil ns in itiiioiittnif nt to moli foil ns are cold rtml onr, prt'jarin'ir them In mlvnncc to recclvn tlm pc1 and mature crow ol MK'll f'ltllltn InVt'fl Wurm, sweet 'll. Thn j)iH.'lflc (Teel of Hum oil the pliints llirnistil vv. un two Mil direct Mini Imllrrc lit, to feed litem with iu iiiiii'Ii of It uitii matter " mu ll the MsiulrcrwnNfif -.-Hit und id, to (IN solve, nnd thu in ifiiii'fiin. thut was before l.-i the null, tint not In .1 condi tion to he (liken In by plunty, 111 no plan...

Publication Title: Columbian, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Pennsylvania, United States
Page 1 [Newspaper Page] — The Columbian. — 13 March 1868

i H WMtf I Ik Jjj VOL. II NO. 11. BLOOMSBTJIIG, PA., FRIDAY, MARCH 13, 1868. I'UIOK FIVE CENTS. lSI.OOMSISl'HU IMKKCTOKY. STOVES AND TINWARE. lAColl Jlirr., dinlrr In lmi nft lliiuurc, Mnln I St., lltwivo court house, vpnll I M. Ittfl'lIUT, A. Mode, Main ft. Moves ami tluwntc , west of Market, llnpert vl-nll CLOTHING, &v. nl.oUT.NIIMIUI, luerchanttnllnr, Main t :d , door nhuui American house, vl-nll V'Tci 1 1 '.M 1 1 7F lFnT hoToiinlcnnd ictall dcnT .1 . cr In clothln&r.elc.; llnrltnnii'M hullillnir, Mnln street. vl-nl't DRUGS, CHEMICALS, AC. IX. MOVIIIl, druggist and apothecary, Hx J. chnngo block Main fit, vl-nll 1 1', IilITZ, itruafflKt unit npntliecury, Itupert J. block, Main St., M est of Mai kct, Vl-nll CLOCKS, WATCHES, AC. I Ol'tH IlLttNIIAItll, wntcll ntnl ctnclt maker. IJ near southeast cot tier Mulnnml IinnMs.v l-nli locks, watches mat orlcnn Vl-nl.I It V.. HAVAfll". denier In J. Jewehy, Main ht., neatly opi'site American UCATIK.'AIIT, wntcll unit rliik iniil.i Hi....

Publication Title: Columbian, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Pennsylvania, United States
Page 2 [Newspaper Page] — The Columbian. — 13 March 1868

THE COLUMBIAN, BLOOMSBURG, COLUMBIA COUNTY, PA. ipic Columbian. HI.OOMSHUKO, PA. KH1UAY MOMS 1.1(1, MAHC'tt 13, ISO. TIIK COIiVMIIIAN the I.r(t.t UlranlMlim In Columbia aurt adjoining umtl.i of njr paper pnhtl.h.A lif r., and I. alo a much largrr .li..t than any of tWcoUMporarUal aud U tli.r. for. tli brat M.dlara for advertising In Oil. ...Hoii of hi mala CALL FOB TIIK NATIONAL DE1IO CRATIO CONVKNTIO. Wahhiiyotok. February 22, Th. National Demoornlle Committee. by vlituo of the snthorlty conferred upon them by the last national vemocrmio uomeiiiioii,iii n iiiceiiuu bald ttiM day at Washington, !. C. vnteil In ho, tlia neit Convention for the tammse of llnmlnil. Una candidate for President nml Vice-President ottho united rttatmun the tin day or July, los, l he Imsls of representation, a nxed by the last National Democratic (.'(invention, Is double the number of Rcnntor and nonresentatlvos In Con gre.s of each Htnte under the last apportionment. Knell hint Is Invited to send delegate...

Publication Title: Columbian, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Pennsylvania, United States
x
Loading...
x
x