ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Čechoslovák And Westsk... Delete search filter
Elephind.com contains 3,097 items from Čechoslovák And Westske Noviny, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
3,097 results
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 5 February 1937

Čechoslovák V pátek, dne 5. února 1937. v m Čechoslovák and westské noviny Published every Friday by ČECHOSLOVÁK PUBLISH. CO. West, Texas. OFFICERS: A jg. J. Moriss, President J m. F. Holásek, Sec'y-Treas. DIRECTORS: Aag. J. Morris, Jos. F. Holásek, V. J. Čoček, J. A. Urbanovsky, Jos. Pavlíček Karel Radek, svého času přední V roku 1936 bylo mnohem více vy- ruský novinář, při svém výslechu placeno ve mzdách, průmyslová pro vlastizrádu, prohlásil: "musí-; činnost se rozšířila, a olejářský ob- rně zaplatiti za náš zločin našimi chod byl v Texasu nej větší v histo- „ hlavami." Radek se přiznal k spik- rii. Ve velkoměstech prodej v de-' nehcTvlivu' na'poměr jednotlivých nutí proti sovětské vládě Josefa partmentních obchodech se zvét- kategorií zbraní. I když se ve světo- Stalina, ale svůj přestupek řadil šil o 19 procent nad rokem 1935, a vé válce uplatňovaly všechny mo- mezi politické. Jeho konečná slova v prosinci prodaly tyto obchody ví- děrní technické vymoženosti, přece PROBLÉM LETE...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 5 February 1937

V pátek, dne 5. února 1937, ČECHOSLOVÁK li' VŠELICOS F. J. M. To nej větší pšeniční pole v Har- din, Mont., obsahuje 200,000 akrů země, pronajmuté vládním odbo- rem panu Thom. Cambell a je částí dvou indiánských reservací. Pat Mclnerney, zemřel v Robs- townské nemocnici následkem vý- buchu a popálenin v jeho světnici v jednom hotelu zde. Vznik výbu- chu, který vyrazil i okno do jeho světnice, není znám. Oheň, který po výbuchu následoval, byl uhašen dřív nežli natropil mnoho škody, j Odpadky v městě New Yorku j City jsou ceněny $1,000,000, jako hnojivo a pokrm prasatům. Město Lander, ve Wyo. je význám-j ně tím, že má nejméně větrů v ce-i lých Sp. Státech, Sheridan je dru- hé. Nejdelší "mail routě", zařízená r. 1878 z Rock Creek do Etchetah, Mori., má býti nejdelší ve Sp. Stá- tech, a sice 500 mil. Laramie, Wyo., se chlubí s nej- větší ledárnou v S. S. Zaopatřuje celé vlaky ledem, průměrem za dvě a půl minuty káru. , Malé město Ahum ve Francii, se 2.000 obyvateli, nemělo ztrátu o- hně...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 5 February 1937

Čechoslovák V pátek, dne 5. února 1937. í i ty Enniský Věstník POŘÁDÁ Zprávy z Ennis a TY NAŠE ŘEKY. JOSEF VYTOPIL. okolí laskaví oznámte jemu. — Manželé Jerry Svobodovi ze \ Scurry zde dleli podívati se na no- — Co toto piši, tak manželka zná- mého hodináře W. H. Wheelera je těžce nemocná na tu zlou flu, zá- pal plic, která zde řádí, takže byli i nuceni ji přivézti z Dallas ten stan | s kyslíkem, který jest poslední úto- ; čisté v nemoci zápalu plic a kterýž ' stan pomáhá pomocí kyslíku ne- ! mocnému lépe dýchati. V krátkém čase zemřely dvě mladé maminky | ve stáří 26 a 32 let, na ten zlý zápal plic, který se vyvine z té chřipky. Naše kvóta pro Červený Křiž by- vého vnuka_ který se narodil za | béře ^ obchodnT ku"1' la u nás v Ennis několikrát znaso- velkých dešťů a mrazu man-; -i6- . tana než bylo oznámeno poprvé, ^elům Frank Svobodovým, ze které- i . ' oma béře Dallas obchodní kurs v ta- na ná- I dy byla dána kvóta 85 dolarů pro j^ož vnuka má déda s babičkou ra- |v®^věu syých r°d...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 5 February 1937

v pátek, dne 5. února 1937. čechoslovAk Fort Worth, Texas. Ctěná redakce Čechoslováka, též milí čtenáři! — Tak už jsem doma z vandru po tom slunném Texasu, který není slunný, ale moc deštivý a uplakaný. Stanley Křenek a jeho žena se pro mne zastavili v Temple o 4 hodinách odpoledne. Žena mé- ho bratránka je pozvala na kávu, kterou nahonem uvařila. Říkali, že jeli v dešti až k Temple, a já jsem měla za to, že už tam kde jsem by- la neprší, že ten dešť jsem odvezla pryč. To asi stařiček Bartoš těch hadů má hromadu na íencu. Někdo by měl k němu zajet, kdo ví jak na něho a všecky ty hady spálit. V Temple jsem se též měla dobře. Navštívila jsem rodinu Muchovu, též i pí. Joe Mikeskovou, která je v nemocnici King's Daughters. Přeji jí brzké zdraví. Tam nás dovezla pí. Štěpánová, sestra to zdejší pí. Ječ- menkové. Na druhý den ve středu, můj bratránek, jeho žena a já, jeli jsme se podívat na Marák a jeli jsme přes Cameron. Mám tam též hodně známých, ale adresy jsem nemela, tak jsem žádného ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 5 February 1937

Čechoslovák V pátek, dne 5. února 1937. !< ( i i! \\ ZAHRADNÍ SEMENA. Právě jsme obdrželi ČERSTVOU ZÁSOBU zahradních semen, které prodáváme na drobno neb v balíč- kách. Jsou to vyzkoušené druhy pro tuto krajinu, které porostou a při- nesou nej lepší užitek. LOUIS KRAMR, ve West. (dz) * $ * Na své zpáteční cesté z kon- vence obchodníků traktory v Dal- las, zastavili se ve West na krátko minulého pátku krajané, Geo. Ha- vel a Wm. Talášek z Rosenbergu a Henry Talášek z Temple. GEO. E. KACÍŘ právník, West, Texas i AIhbiio Garage W. A. Zátopek, majitel West, Texas Máme vždy úplnou zásobu GOODYEAR ALLWEATHER a SURE GR1P RÁFŮ EXIDE BATTERIE které vám můžeme připravit, ja- ké potřebuje vaše auto a na které můžete spolehnout. Kdykoliv a kdekoliv máte jaké- koliv nesnáze s vaším auto, dej- te nám vědět a my vám to spravíme. VAŠE OČI! Oči vaše jsou tím nejdražším ze všeho co vlastníte — a tak jako vše, co není penězi k zapla- cení, zaslouží si dobré opatrno- sti — neb nemůžete koupiti si no...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 2 April 1937

p \ Vychází každý týden. PŘEDPLATNÉ: Ročné $2.00 Na půl roku $1.00 Do staré vlasti $3.00 Periéžni zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: CechoslovAk publishing co. West, Texas. >> v. > odporučte Čechoslováka svému sousedu! Šířením tohoto listu, šíříte prav- du, kterou by každý měl vědétt. Pouze uvědomělostí ? svorností do- bude si českoslov lid v Te- xasu uznání a 4* ^ AND WESTSKE NOVINY ROČNÍK (VOL.) XXVI. ČÍSLO 14. Entered as second-class matter January 2, 1920, at the rost office at West, Texas, wider the Act oř March 3. 1819. 2. dubna (apríl) 1937. nuíeční obřady za 55 obětí katastrofy i".' London, Tex., 28. března. — Sila rklíčených příbuzných a ;• '1 f>tálo tiše, slavnostně a se sl- ip v očích za jasného jarního (Hrdneš odpoledne, a vyslechla u- iící slova pamětní bohoslužby dováných 455 dětí, které za- ^nu!y\?ři výbuchu plynu ve zdejší ■yšsí skoří před 10 dny. Shromážděni na místě záhuby, se zejícími zákísily pobořené školy...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 2 April 1937

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 2. dubna 1937 i PROLET ARI Román ze sociálních poměrů pražských k® konci minulého století. NAPSAL VÁCLAV ČECH. Teď slyšela to tedy paní Kordinová sama, že ka uznává své poblouznění, že chce se zříci, ze strany Jiří již jest odpoután. Pevně a určíte pronašeia Josefinka slova svá a přece byla prodchnuta n ^ nou pokorou a šlechetnou obětavosti. Pani ien žasla slyšíc ji hovořit a odříkat. Coz nevšimla si nikdy toho děvčete, což vnuknutím osvícena Tf°mu že jest darem moudrosti, což bylo lze se diví • oblíbil si toto děvče nevšední tou měrou, ze cela jeho duše byla jí naplněna? . . , k ůu "Josefinko", pravila pani Kordmova pr opaku jsem přišla sem. Ty nepůjdeš nikam.bameto souhlasu. Já Jiřímu jsem slíbila, ze se o tebe postaram a proto tu jsem." _ „ p i A Josefinka ukázala se skutecne bytí moudrou ze hned, jakmile vycítila opravdový úmysl Pani Kordni vé. podrobovala se jejímu přáni a neseitrvf *" měrech, jež za změněných těchto okolnostije 'y , nutně přemrštěnými....

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 2 April 1937

) mm ▼ pátek, dne 2. dubna 1937. ČECHOSLOVÁK , Z CEST PAffi KRAJI (Z osobních zkušenocM pro čtenáře Čechoslováka podává JOS. F. RUNDUS.) Město jest na malé rovině pod ▼rchem a jest velmi krásné. Mon- te Carlo jest jihovýchodně a výše než mč-sto. Zde jsou krásné budovy a vůkol, jako malé městečko, jsou , máni nad tak malou věci a pravil: "Ho, to toho bylo, já myslel, že sop- ka ozáří celé moře a že kamení bu- ; de pršet na loď, a ono zatím jen trochu světla, to bych byl také zů- íetohrádky světových hráčů, milio-j ta] „ nářŮúAktleřÍ iem, PřÍ1Lhá!CjÍ. Ubijetl " Nejzajímavějši byla cesta průli- díouhé pm chvíle, a hrati si s pre- vm JMesginy Na jedné straně svět. bývajícími miliony. Kasino, budo- va, ve které se hraje, jest nádherná, krásná budova. Nedaleko ní jest pevnost, kde stále jest vojenská po- sádka. Několik >.'.ěl s jícny ku přista- la Messiny, a na italské straně po- dél břehů svét!a města Rhegium. Nikdy na zemi se to tak krásně ne- vyjímá, jako z moře. An jsme po- byt v M...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 2 April 1937

( ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 2. dubna 1937 ČECHOSLOVÁK and westské noviny Published every Friday by Čechoslovák publish. co. West, Texas. OFFICERS: Aug. J. Moriss, President Jas. F. Holásek, Sec'y-Treas. městech dávno nezákonitě prodá- valo a Kansas měl pivo, ale žád- ného příjmu z něho. vláda připravuje lepší dohled na letadla Z le- D1RECTORS: Aug. J. Morris, Jos. F. Holásek, i F. J. Čoček, J. A. Urbanovsky,; Jos. Pavlíček Redaktor—Aug. J. Morris—Editor Předplatné $2.00 Subscription Do Evropy 3.00 Ceny oznámek sděli se na požádání, Advertising rates on application. 2ADNE osobní útoky a dopisy u- ražllvého obsahu se neuveřejní. du, že navrhuje reformu ve vrch-! skutečně vážná! Na vás jest, chce- ním soudnictví! Zde jest nejlep-j te-li si pomoci sami, nebo se sami j ší důkaz, jak jeden soudce může opět chcete zničiti. Vláda jest vám' Washington, 28. března ! svým rozhodnutím zahrávati si s k disposici, chce vám, rolnici po- tecké úřadovny odboru obchodu by- Čtyřicct hlav Herefordových ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 2 April 1937

V pátek, dne 2. dubna 1937. ČECHOSLOVÁK Z MÝCH PAMÉTÍ V EVROPĚ. Joe Shipula. Bajgaž, tohle to ale začíná v Če- choslováku cítit "koninu" ,a tak choslováku cítit "koninou", a tak kum mi promine, jestli se vrátím do Evropy, no nějací koňáci se hlá- sí o slovo a myslím, že jest slušno jim dát příležitost se pochlubit, jak vypadali v těch "rajtkách", když měli inspekční službu u "kobyl a valachů". Víte, ne abych snad nadsazoval, já píši vždy pravdu, ale jak vidím, ltom se markýrovala "válka". Náš 1 že teď asi nadchází ctěnému pu-|prap0r dostal rozkaz, by zrychle- blikum příležitost, vyslechnout ty j ným pochodem a co nejpřímější čá- "malované děti". rou bral se k Břeclavě. Naši důstoj- Ono, p. E. B., to jsem jaksi pro- j nici i my jsme si často odlevovali, minul, že se o nás landveráky po j neb v téhle nepohodě se to nikomu par rázů jaksi po koňácku otřel, ono nezamlouvalo. rozvodněné, takže v nížinách a ro- vinách byl náš postup ztěžován, mí- sty zacházením na větší mosty a místy bezed...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 2 April 1937

jju čechoslovAk V pátek, dne 2. dubna 1937 VŠELICOS ZE ŽTVOTA LENINA. Dráha M. P. má nyní žně. Denné se vyveze z Rio Grande Valley na 375 kár ovoce a zeleniny. Ve čtvr- tek byl rekordní den, kdy městem Kingsville přejelo 378 těžce nalo- žených želez. vožů. Toto potrvá do 1. dubna, kdy je konec vyváženi ovoce z Valley. Mám za to, že p. J. S. nepřišel na tu pravou příčinu množících se vražed a zločinů vůbec. Proč se tak neděje v jiných zemích, ku příkla- du v Kanadě a v Evropě? Či p. J. S. mysli, že lidé v oněch krajích ne- jsou tak uvědomělí jako lid ve Sp. Státech? Vídeň, 19. března. — Abraham Poljak, spisovatel 37 roků starý žid, zakládá novou víru, v které by se srovnali židé s křesťany. Poljak byl vypuzen z Německa a ve Vídni nalezl útočiště, a doufá, že i ame- rický lid bude v jeho hnutí inte- resován. Sekta Poljakova uznává božství Ježíšovo Houston, Texas. V literatuře dnes je známo jmé- no Rasputin. Osoba to velice pro- minentní, u carského dvora v Pe- trohradě. Právě ve dnech...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 2 April 1937

V pátek, dne 2. dubna 1937. ČECHOSLOVÁK DOPIS ZE STARÉ VLASTI. 1 Pan Jos. Kosař z Corpus Christi zasílá nám k uveřejnění následují- cí dopis ze staré vlasti k uveřejně- ni, což rádi činíme: — V Přerově, Československo. Milí přátelé! Dopis tento píši pod dojmem vzpomínek na naši zdařilou cestu, na milou společnost a zvláště na Vás. Teprve nyní, kdy po návalu práce, uchýlím se doma do klidu, vyvstanou mi v myšlenkách různé vzpomínky, které tak snadno z pa- měti nevymizí. Vždyť člověk neko- ná takové yýlety v životě mnoho- kráte a zvláště tak zdařilé jako ten- tokráte. Já jsem se dostal šťastné domů. Doma bylo mi přichystáno milé přivítání, že jsem se zdráv a spokojen vrátil domů. Dovedete si jistě představiti, jakému jsem se tě- šil zájmu. Vypravování o své cestě neznalo mezí. Mám mnoho známých a každý byl dychtiv, jak jsem se měl, co jsem viděl a jaké jsem pro- žil na cestě zážitky. Samozřejmé, že jsem vyprávěl s velkým zájmem o své cestě. Zvláště vzpomínal jsem p:'i každé příležitos...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 2 April 1937

clchoslovAk Enniský Věstník POŘÁDÁ JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavě oznámte jemu. společnost ze státu New Yorku seí — NM stát Texas vlastní šest ne- informovala u nás ohledně budov, j mocnit, kde jsou léčeni pacienti čili které stojí ve Fair parku, které by blázince, které se nalezaií v Austin, mohla používati k tomuto punčo- j rerrell, San Antonio. Wichita Falls chářskému řemeslu a zdali jim to a Rusie. Tyto nemocnice již nestačí bude vyhovovat, tak by tam nalezlo a proto stát bude stavětí další dvč asi 150 lidí zaměstnáni. Jedno sto; nové aemocnice pro choromyslné. padesát zaměstnanců u nás již zna- jcož je známka, že ta deprese zane- čí dcsti větší výplatu, která by u nás j chala nám památku, ale velni' dala do oběhu větší počet peněz. Kéž .-mutnou. Ono tam přijde také hod- by ::e tomu tak stalo, neb kromě že- j ng iicju ne z bídy, ale z dobrého bi- lezniční dílny a olejárny není u nás j ,jia, ntb jak j em znal jednoho A žádného průmyslu, kde větší počet j meričana, ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 2 April 1937

V pátek, dne 2. dubna 1937 črthoslqvAk ti 'M ' í li NAŠE POŠTA Pomeranče při Corpus Christi. Fort Worth, Texas. Oíěr.á redakce Čechoslováka, též všichni čtenáři! Minulý týden jsme zde méli mráz a ješté dnes je chladno. Stromy už měly ovoce, jsou pomrzlé. Slívky máme velice dobré, ty nám též zmrzly. Já jsem se tak na to ovoce těšila, že letos bude nějaké. Též i moruše máme velké a dobré, též vzály za své. Nékdo radi je polét než vyjde slunce. To jsem dělala, ale wepomohlo to. Když přijde pán mráz, tak spálí všechno. Tak je to i s námi, když máme něco proti dru- hému, to mu hledíme ten hamižný život též spálit, až když přijde na nás pohroma, tak toho pak litu- jem. Právě co toto píši, mluvím za dítky ze školy v New London. Pra- j telé, je to hrozné pro rodiče, je to hrozně pro nárcd, co to mladých li- ; di přišlo o :ivot. l án Bůh nás na-I pomíná a zdá re. áe ie to vše mar- né. V Lvropě to vře, 733 se připravu- je k válce. Právě včera bylo vzkřise- í ní Krista Pána. Proč ten celý svět...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 2 April 1937

v/ t-gfHOSLCV^g, V pátek, dne 2. dubna 1937 PROGRAM BEST THEATRE TODAY — LAST DAY , "Clarence" Iťs a Paramount Picture. FRIDAY AND SATURDAY AFTERNOON. "Bulldog Drumond Escapes" with Heather Angel Also and others. Technicolor Cartoon. SATURDAY NIGHT ONLY. Dick Foran —in— "Guns of the Pecos" Aiso "The Blonde Bomber" SUNDAV AND MONDAY Gladys Swaríhout Fred MacMurray —in— 'Champagne Waltz' with Jack Oakie Z města a okresu. — Rud. Kolář, zástupce South- western pojišťující společnosti na život vyplatil následující životni po- jistky během měsíce března: Karel Vítek, Granger, $5,000.00; August Marek, West, $1,000.00 a Will Bar- toň, West, $2,000. * • W NA PRODEJ SENO Higera, mi- let a cukrol, levně. Navštivte Mrs. F. M. Casey ve West. (dz) • * — Kdyby někdo se probudil v pondělí po několika měsíčním spán- ku, tak by byl jistě tvrdil, že máme Vánoce a ne Velikonoce, poněvadž počasí se tomu podobalo. V neděli bylo sice u nás jasno, ale pořádně chladno a v pondělí celý den dešť byl promíchán...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 23 April 1937

a Vychází každý týden. PŘEDPLATNÉ: Ročně $2.00 Nu půl roku $1.00 Do staré vlasti $3.00 Penéžni zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: Čechoslovák publishing co. ' West, Texas. ^NE- odporučte Čechoslováka svému sousedu! Šířením tohoto listu, šíříte prav- du, kterou by kaidý měl vědě^ Pouze uvědomělostí a svorno.'* bude si československý i* xasu uznání a cti. i and westske noviny ROČNÍK (vol.) xxvi číslo (No. 17.) Entered as second-cíass matter Januarv 2, 1920, at the post effice at West, Texas, rnider the Act of March 3, 1819. 23. DUBNA (APRÍL) 1937. „ Když přijde tor- nádo, utíkejte President varuje před novými daněmi Da'!as, Tex., 21. dubna. — S pří- chodem období, kdy se dostavují zhoubná tornáda, dr. Joseph L. Cline od spolkové povětrnostní ú- řadtwny, pokouši se poradlti lidu, kteři uvidí kotouč přicházeti, aby se snažili tomu vyhnouti. (Lehko se řekne, ale jak?) Dr. Cline na rady, aby v domech stojících v cestě točáku, byla ote- vřena ok...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 23 April 1937

Čechoslovák _V pátek, dne 23. dubna 1937. PROLETARI Román ze sociálních poměrů pražských ku konci minulého století. NAPSAL VÁCLAV čech. í <■ — "Jaká pak povinnost?" nikoliv bez příkrosti zvolal pan Kordina. Tušil již zase odboj a chápala se ho oba- va že Jiří by se chtěl vrátiti k dřívějšímu způsobu je- va, že Jiti by ho života. , "Má povinnost, abych složil zkoušky," rázem udobřil svého otce. "S těmi chci býti hotov do vánoc. V říjnu jsem plnoletý a chci mí ti způsobilost, abych si své ži- vobytí uhájil sám." "To jsou velmi krásná předsevzetí," svědčil pan Kor- dina, ale s výrazem, který neschvaloval, nýbrž jen u- znával. "Tvou první povinností je, abys se staral o své zdraví, které bylo silné otřeseno a kterým se jen vysvět- li ti dají tvé nerozvážné kousky, které jsi prováděl. Tře- ba že si přeju, abys měl jednou nějaké zabezpečené postavení, to snad víš, že závislým od něho nebudeš a proto na tom nezáleží, jak brzo své zkoušky složíš." "Na tom snad nezáleží tobě, tatínku, ale...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 23 April 1937

v pátek, dat 29. teku 1Ml CVCHOSLOVAK I Dallas, Texas. Mili čtenáři! Také zase trošku vod hu nás, ale mnoho toho nevím, nějak se mé ztratil čas, na vše strany se mé ho nedostává, honem, honem, a práce Cto}i. Zahrádka přibyla, jarní šiti, nemoc sestřina, štora a ještě když máme chvilku, chci sehnat nějaké to pojištěni a tak den uběhne a na psáni je pozdě. V neděli jsme byli my obchodnici pozváni do velké jatky ku jeji pro- hlídce. Bratři Neuhoff, kteří zde vykoupili "Meat Packing Plant", vše nové moderně přestavili a dali o- becenstvu zdarma prohlídku celým závodem, pohostili návštěvníky je- jich výrobky, různé salámy, šunky a vše co kdo si přál mohl si vzíti. Domů každý návštěvník dostal dá- rek jednu libru vepřových malin- kých "sosičů", takže jsme měli ráno dobré snídani. Přijeda k jejich závodu, byli jsme uvítáni jejich zřízenci, kteří nás za- jedli napřed do stájí, kde jest živý dobytek a odtamtud jsme šli jako ten dobytek tu samou cestou na je- ho smrt, kde jest čištěn, maso ro...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 23 April 1937

Čechoslovák V pátek, 4ne 23. dubna 1937. SEVERUV ZAVOĎ SE ZAVDĚČIL PROGRAMY KRÁTKOVLNNÉ STA- ' STARŠÍM UDEM. Poptávka po Severové Hořké vzrů- stá den ode dne. NICE PRAHA (Čas je Central Standard Time.) Známá velkolékárnická firma V/. F. Severa v Cedar Rapids, Iowa, měla minulého podzimu šťastnou myšlenku, když se rozhodla znovu vyrábéti starodávnou "Horkou", jež před léty bývala nejznámější a nej- vUíhledávanéjší žaludeční silivkou. Zvlášté starším lidem se Severův závod zavděčil, neboť zima zle pů sobí na soustavu starých lidí. Po- byt v uzavřeném byté bez sluneční- ho jasu a čerstvého vzduchu sesla- buje hlavně zažívací orgány a to jest také příčina, proč na jaře nám odchází tak velké množství starších lidí. Tělo nemá potřebnou odolnost, aby překonalo náhlou změnu a ča- sto podléhá. Severova Hořká získá si rázem přízeň každého, kdo ji použije, ne- boť jest lahodná, mírná ve svém působení a při tom přináší žádou- cí vzpruhu celému tělu. Zvláště při kyselosti v žaludku, nechuti k jí...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 23 April 1937

V pátek, dne 23. dubna 1837. CechoblovAk VŠELICOS F. J. M. Krádeže automobilů ve Spoj. Stá- tech dosahuji číslice 350,000 v roce. Od roku 1924 do 1936 více jak 10,000,000 lidí navštívilo Leninovu hrobku v Moskvě. Maso z velryby jest pochoutkou v Japonsku. Tito je chválí, že chutná jako zvěřina. S pomocí 200 palcového daleko- hledu, hvězdáři na Mt. Palomas v Caliíornii doufají, že jim bude mož- no fotografovati hvězdy jeden bili- on světelných roků daleko. Tento dalekohled stál maličkost, $6,000,- 000. Tento rok bude postaveno více nežli 200,000 auto-trailerú, ceny od $300 do $3,500. Půl bečky oleje denně vydávající studně byla objevena v městských hranicích města Stamford, když Mexikáni zde kopali studni. Studně jest 291/2 stopy hluboká. Nikde v 0- kolí se žádné podzemní olejové ná- drže nenalezaji. Pohřben v místě, kde se narodil. — Will. L. Daniel, 741etý, narodil se v čísle 2600 Lovers Lane v Dallas, kde nedávno též zemřel. Byl to far- mář na odpočinku. Město Dallas má příjem $10...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x