ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Vestkusten Delete search filter
Elephind.com contains 4,660 items from Vestkusten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
4,660 results
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 6 December 1906

Vestkusten den C Dec. 190G.—5. DR. PETER'S KURIKO har få, om ens någon jämlike som blodrenare och återuppbyggare af kroppssystemet. Den har begagnats öfver etthundra år — länge nog att bevisa sitt värde om och om igen. Den innehåller endast hvatl som vill göra dig godt. Fråga ej efter den på apoteket. Speciella agenter tillhandahålla den Adressera DR. PETER FAHRNEY & SONS CO., 112-114 South Hoyne Avenue, Chicago, Illinois. OAKLAND -Fastigheter säljas på förmånliga vilkor--Köp 1111, innan priset går upp. »T« p j • utaf de vanliga krämporna nu för tiden härleda j\|Q JlT 11(1 6ig f »ån orent blod, hvilket försvagar lifsorganerna. En pålitlig blodrenare botar dessa sjukdomar. AHDREOl SÖDERBERG Svensk Skräddare (Förut i San Francisco) 21 «1 Nliattucli A vp., 2:dra våningen. Berkeley, Cal. Vid Key-Route stationen. Sternberg, Chisholm & Lindberg No. 8 Telegraph Ave. och 1305 Broadway JOHNSON & NOBLE Första klassens SKRÄDDARE 2048 University Ave., Berkele...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 6 December 1906

J. G. Niemi, GI L»- och SILPVERSMEI). UR- OCH KLOCKREPARATIONRR UTFÖRAS VÄL. INFATTNING AF DIAMANTER EN SPECIALITET. No. 3 STEUART ST., San Francisco Hörnet äf Market, ett kvarter från Färjan, Reparationer 2116 Sutter Street, San Franciso Mitt jullager är redan färdigt. Besök min butik och välj edra julklappar. Kn liten handpenning tillförsäkrar er livilken artikel som helst. GEORGE LARSON Gravör Ritare Medaljer Märken Klass-11 ålar f<Jr skolor och föreningar. Browns Höbelmagasin MÖBLER MATTOR, SÄNGAR, BOLSTRAR, GARDINER, LINOLEUM, SPISLAR, OCH KAMINER SAMT HUSHÅLLSARTIKLAR. Market Stree , nära hörnet af Church och 14th Sts. San Francisco. Tag Fillmore St., Market St. eller Chutes-spårvagnar Marshall's 1959 Mission Street, nara Priserna de lägsta, varorna de allra bästa Kaffe rostas dagligen i butiken. Svaga män återställda Mitt arvode $8 I komplicerade manliga sjukdomar: IlVCiEN BOX, IN<iEN BliTAI.NIN(i. Snabbaste, säkraste behandling i staden. (ifver ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 6 December 1906

MRS KATE OLSON Agent för KURIKO och OLE 0ID iötlt och Dolores Street, Sail Fran. Före eldsvådan i No. iu$\4 8th st. WHITE STAR LINE (NewYork-Queenstown-Liverpool route) De välbekanta Express-och dubbel- , propeller-ängarne BALTIC 23,876 t. OCEANIC 17,274 t. TEUTONIC 9,9841. CEDRIC 21,035 t. CELTIC 20,904 t. MAJESTIC 10,1471. BOSTON-LIVERPOOL ARAI5IC 15,801 ton REPUBLIC 15,378 t. CYMRIC 13,096 t. Baltic, Cédric och Celtic äro ile tre största ångarne i verlden. AMERICAN LINE PHILADELPHIA 10,629 t. ST. 1'AUL 11.6291. NEW YORK 10,79st. ST. LOUIS 11,6291. O. N. KOEPPEL Passenger Agent Pacific Coast, Room 207, Monadnock Bldg. SAN FRANCISCO, CAL. och MALVOR JACOBSEN, 1785 Turk St. San Francisco. Skjortor, Hattar, och Regnrockar för Mär. Julgods liar nu anländt. Axel M. Pettersen 2511 Mission St., mellan 2i:a ccli 22^a S ko batik 38- .- 45 24th St., s. CHÄS. LYONS SKRÄDDAREN NYA ADRESSER: 731 Van Ness Ave. 1432 Fillmore St. San Francisco. .OAKLAND BUTIK: -—958 BroadwayKostymer på bestallnin...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 6 December 1906

8.—Vestkusten den 6 Dec. 1906. SAN FRANCISCO. SVENSKA LUTH. KBENEZKR-KYRKAN i5:de och Dolores Sts., San Francisco. Söndagar: Högmessa kl. ii f. ni., aftonsång kl 8. Söndagsskola kl. io f. m. Ungdoinsmöte livar fredngskväll. Alla välkomna PHiLtP Andreen, a. m. Pastor, Bostad: 208 Dolores St., strax intill kyrkan. Telefon: Capp 2222. Obs! Brödraförbundet möter hädanefter i Roesch hall, N. W. hörnet af Mission och 15th sts. Kristallbröllop firades sistlidne lördag af målaremästaren mrH. P. Hanson och hans fru Selma. Ett stort antal vänner voro .- inbjudna till det vackra hemmet å De Long ave., som dagen till ära var rikt dekoreradt. I matsalen stod ett fullsatt bord och väntade på de djerfva anfallen .at ett 40-tal festande. Mr Alf. Olson skötte "uppdraget" som nmpskänk med kläm och dessutom bistod värden sjelf i att bjuda på allt livad huset formådde. Ku kvartett bestående al J. Nelson C. Gardelius, Jos. Okerblad och K. Egnel, sjöng flera sånger, mr Nelson sjöng solon .och 111 i S3 Eg...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 13 December 1906

A M E 1(1 KA. Hädangången gammal svensk-ame-rikan. Nylig afled i sitt hem i St. Louis, Mo., en gampial svensk-ameri-kan, Bolivar Owen, i den höga åldern af 81 är Han var son till Sveriges förste ängbätsbyggare Samuel Owen, som koin till Stockholm från England, och var det sista af dennes 19 barn. Född den 22 juni 1825 i Stockholm, erhöll Bolivar Owen sin skolundervisning vid Nya Elementarskolan och genomgick derefter Edward Nonnens berömda landtbruksinstitut. Han praktiserade derefter landtbruk ä Marielund i Upland. 1S4S afreste han till Amerika, men till fyljd al' ett missöde ined fartyget framkom lian ej till New York förrän den 30 April, påföljande år. Här kvarstannade han till i Februari' 1850. då han reste till St. Louis, der han allt .sedan varit lwsatt. 1 början af hans. vistels.e dejstädes voro sven¬ n n a n t n r a skarne tunnsådda der i staden, men så småningom började de komma, så att efter några år kunde de i förening med norniän och danskar bilda en förening "Oden,- " s...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 13 December 1906

8 Vestkusten kan eihallas å följaude platser i San Pr. II. Brunell, 19II1 & Mission Sts. I'- . K. Erickson, 108 Iiast, nära Mission. 1 Model Stationery Store, 940 Fillmore St. Phil. Englund, 20S Dolores. Thrane Bros., 2100 Market .St. I G. T. Johnson, 201 3d st. (i. Källander, 869 14th st. I OAKLAND lios J. W. Trudgett, Broadway Depot, 7th St. J. II. Nissen's Cigarrbutik, 401 141b St. C.J. Larson, 467 toth St., nära Wash. I BERKELEY hos Geo. \V. Rix, 3217 Adeline St., So. I PORTLAND, OR., lios Mike Johnson, 221 Burnside st. Wald. Lidell, 50 N. 6th st. I SEATTLE, WASH., lios A.J. Thuland, 13333d ave. Wilson McWay Co., 104 Occidental ave. I MINNEAPOLIS, MINN,, lios Alb. Baker, 1109 Washington ave. So. Tohnstoti A. Frank, 1127 Wash. ave. So. Erih Hnton ©cv0 Eskilstuna, Sweden, tillverkar: RAKKNIFVAR, SKOM A K A R K N i F VA R, SNICKERI VERKTYG, TÄNGER, Etc. Export öfver hela verlrlen! Guldmedalj i Paris 1900, Begär pris etc.! DANMARK. Mördaren Thygesen död. FöröfvareD det r...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 13 December 1906

: (fil . . ■s-«, 14- . •- •- • r i*if Vestkusten den \ i Dec. 1906—3 ROYAL IN SI'RANCH COMPANY OK UVEKP-öi-öVeNCL-ANrV. Ärlig préftiicfnktim'st 15"*friiilibriér dol!ai$ - ' •- ' . / tyfjj-sta Nettoöfverskott öfver 12 " " . Assuransbolag. Tillgångar öfver - 72 " " Absolut San Franciscos förlust 5 " " "-liiaml-.åkert"- . Har betalt sina förluster i San Francisco "dollar för dollar"- . HALVOR JACOBSEN, Agent 1785 TURK STREET, San Francisco Sänd postkort och vår respresentant skall besöka eder., TELEFON TEMPORARY 977 Boi'itfeldt-Propfe Co. Importörer sapjt . ,, . . Vin- och Likörhandlande Eh Oros .Garnegies Borter, svenskt Bränvin, jPijnscli .och aiidrä syeqslca likörer'på lager, 106-108 East St., San Francisco. Kuw. j. x. WqoiAViJiD , tii lVOl.sofc JA M HS •- ' M.- - W'fK!l6K 4 Telefon West 7296 Woodward, Olson Wilson Mäklare Fastigheter och Assurans. JgJQ FILLMORE 1116lläll GG3.FV OCh PöSt 'San Francisco. gQ FILLMORE 1116lläll GG3.FV OCh PöSt HANSEN &, KAHLFR ^ HANSEN &...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 13 December 1906

All sorts of Boot* Cut Glass,'Jewelry, Leatlier Goods. Christmas Novelties of all Kinds. Mail Orders Filled the Day They are Received m i > hq)i i mh»|i I Vestkusten. Frisinnad Politisk Veckotidning för Svenskarne på Stillaliafskusten. Utgifves Torsdag från 30 Sharon st. San Francisco mellan 15th &: l6tli, Chnrcli & Sanchez. Prenumerationspris: Ett år ....$2.00 Ktt halft år . 1.25 Ett kvarts är 65 Ett år till Sverige 2-5° Alla prenumerationer måste atföljas af kontant likvid. I annat fall fästes ingen uppmärksamhet vid desamma. »är All prenumeration är bindande till dess prenumeranten tillkäiinagifver, att han ej längre vill hafva tidningen. ALEX. OLiSSON. Utgifvare. ALIF-RBD ERICKSON, AGENT. Alexander Dowie, som äfven kallade sig Elia den II, har nu blifvit vansinnig — högfärdsgalenskap antagligen, som utbröt dä Dowie icke kunde bära motgången längre. Glöm ej att skrifva det der j .ilbrefvet, som dina anhöriga i Sverige vänta på, och som komme...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 13 December 1906

Pal mer JUVELERARE och OPTIKER Belåtenhet garanteras 1762Yi Seventh St., Oakland. Intet "billigt arbete,- " utan godt tandläkarearbete till så billigt pris som möjligen kan åstadkommas, Begå icke misstag när ni söker platsen. Se efter den stora skylt-tanden och doktorns portratt, hörnet af 13th och Washington, Oakland, samt säg att ni sett annonsen i "Vestkusten" fattig arbetares starka helsa, om sådant vore möjligt. Det är föga troligt, att han skulle göra många "om" och "men" rörande vilkoren för bytet. Detta ådagalägger, fastän på ett svagt sätt, det värde vi alla sätta på en god helsa. Hvilken ovärderlig skatt är den icke! Huru angelägna och omsorgsfulla borde vi icke vara att bevara och skydda henne! Bästa sättet att göra detta är att rätta de små oregelbundenheterna hos systemet, så snart de gifva sig till känna, medels användandet af ett välbepröfvadt läkemedel sådant som Dr. Peter's Kuriko. Officiella handlingar bevisa att det varil i ständigt bruk i öfver 100 års tid. Det ä...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 13 December 1906

J.G. Niemi, GULD- och SILFVERSMEI). UR- OCH KLOC K Riv P A R ATI ONK R UTFÖRAS VÄL. INFATTNING AF DIAMANTER EN SPECIALITET. No. 3 STEÖÅRT STri, San Francisco Hörnet af Market, ett kvarter från Färjan. GEORGE LARSON Gravör Ritare Medaljer Märken Klass-nålar för skolor och föreningar. Reparationer 2116 Sutter Street, San Franciso Mitt julläger är redan färdigt. Besök min butik och välj edra julklappar. Ivn liten handpenning tillförsäkrar er hvilken artikel som helst. ...BOKTRYCKERIARBETEN.... KOM IHÅG VÅR OFFICIN , SMAKFULLT ARBETE MODERNA STILAR RESONABLA PRISER West Coast Publishishing Company 30 Sharon St., nara 15th och Tiarket. FÖR PRIMA TE01 KAFFE ga.ci Marshall's 1959 Mission Street, nara Priserna de lägsta, varorna de allra bästa Kaffe rostas dagligen i butiken. Vid behof af alla slags Svaga män återställda Mitt arvode $8 I komplicerade manliga sjukdomar: I'KiiK'X BQT, itETAI.KINK. Snabbaste, säkraste- behandling 1 staden, (ifver 30 år den ledande specialisten i San Francisco....

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 13 December 1906

Vestkusten den 13 Dec. 1906.—7. RT NORGE. Hvad "Mary" inbringar. Enligt uppgift 1 en Kristianiatidning har Bjövnstjerne Björnson hittills förtjemat 25,000 kronor på sin senaste bok, Mary. Konsul Persson inför norska stortinget. En anmälan mot konsul Persson 1 Helsingborg angående missförhållanden vid grufdrift beslöt stortinget d. 9 Nov. att öfverlemna till justltiekomltén. Svenskt grufköp. Rollöens gruffält i nordliga Norge har enligt Narviks Tid. för 90,000 kr. köpts af en person från Stockholm vid namn Eriksson. "Fontänen"- . På inbjudan af konstIntresserade har för Vigelandsfontänen redan insamlats ej mindre än 80,000 kronor, hvaraf 10,000 kronor hvardera af sex personer. Bland öfriga bidragstecknare märkes statsminister MichelBen med 5,000 kr. GJöaexpeditionens hemkomst. Programmet för de festligheter, som anordnas med anledning af den Roald Amundsenska expeditionens hemkomst till Norge, ser ut så här: Tisdagen den. 20 Nov. skulle i Kristiania hållas en lysande festbankett för ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 13 December 1906

8.—Vestkusten den 13 Dec. 1906. SAN FRANCISCO. SVKNSKA LUTH. EBENEZER-KYRKAN i5:de och Dolores Sts., San Francisco. Söndagar: Högmessa kl. ii f. ni., aftonsång kl 8. Söndagsskola kl. io f. in. Ungdömsmöte hvar fredagskväll. Alla välkomna Philip Andreen, a. m. 1'astor. B >stad: 208 Dolores St., strax intill kyrkan. Telefon: Capp 2^22. En svär storm med blixt och häftiga regnfall utbröt tidigt i måndags morse och vållade åtskillig skada till i hamnen liggande fartyg, som drefvo ihop på olika ställen. Klera under uppförande varande byggnader blåste omkull och åtskilliga efter branden kvarstående murar störtade, spårvägstrafiken afstannade å åtskilliga linier och stockniligar uppkonnro i kloakledningarne. En rörläggare vid namn Jos. Richards dödades i en byggnad som rasade å Broadway och Sansoine sts. och öfver ett 20-tal personer skadades mer eller mindre svårt å olika platser. Färjbåtarne på viken måste på grund af dqn höga sjön ligga stilla vid sina förtöj niugsplatser...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 20 December 1906

isinnad Veckotidning för svenskarne pa Stillahafskusten. MIDVINTERSFEST. Drakarne hvila vid Fyrisåns vallar, ändadt är sommarens vikingatåg, stäfvarne summo till tallgröna stränder, godt var ej stanna på isbunden våg, bättre i gudarnes brynjklädda salar är det vid bärsärkars midvintersfest, bättre att härliga högtiden vara Upsalakonungens hedrade gäst. Tempel i västerled viking väl skådat fulla af vekliga kvinnor och män, make till Upsala mäktiga tempel aldrig han mötte i ledungen än: Takåsen, buren af bergfasta murar, brant öfver Åsarnes grafhögar når, skirdgården, röfvad bland urskogens resar, rundt omkring lunden som tempelvakt går. Öppna stå hvalfdörrar, höga likt Valhalls — buga sig djupt ,- är ej vikingased — blicken vill bländas af ljuset där inne blänkande rödt, som då solen går ned: gullplåtar glöda på tak och på väggar! gnistra i elden från sprakande bål, gjuta sitt sken öfver kommande gästen, hjälmen han bär, men ej Völtinders Stål. Stolt träder storsinte Nordmannadrotten...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 20 December 1906

I Erik Hilton Bevo Eskilstuna, Sweden, tillverkar: RAKKNIFVAR, SKOMAKAR KNIFVAR, SNIG K ER I VE R KT YG, TÄNGER, Etc. Export öfver hela verlden! Guldmedalj i Paris J900, Begär pris etc.! 8 Dr August Eonig's | Droppar lindra och bota kroppssystemet Pris 50c per flaska Bekins Van & Storage Co. Sheppning och Express till lägsta priser—— 1016 Broadway, Oakland Telefon Oakland 907 13th & Mission Sts, San Francisco. Telefon Park 169. poundlokomotlv, ined stålgjutna amerikanska ramverk* För närvarande äro å Motala verkstad för statsbanornas behof under tillverkning ytterligare två lokomotiv af samma typ samt 16 maskiner med s. k. öfverhettnuig, enligt Schmidts systern. FINLAND. Finlands finanschef död. Senator Kasten Antell afled 1 Helsingfors d. 20 Nov., 61 år gammal. För några veckorj sedan nödgades senator Antell af etty svårt hjertlidande att lemna finanschefsposten i Finlands senat. Hans »våra sjukdom, förvärrad under trycket af den tunga arbetsbördan, har nu g...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 20 December 1906

Vestkusten den 20 Dec 1906. .-jgsgg 9a s 9 oC\i ar 1 " tt 9a s 9 oC\i ar 1 — • ihiiip ,p!^yW^p® bovaiA(le o- " pa ett liar NI försökt hvilket underverk en annons i Vestkusten Utför? 2431 Mission Street, San Francisco. , Jtjofessional optician - BAST AF ALLA HUSMEDICINER << SALUBRIN O DR. P. HÅKANSSONS (Eslöf, Sverige), stora uppfinning, ett fullkomligt giftfritt och alltid pålitligt medel mot yttre skador i allmänhet, sår, inflammationer, svullnader, brännskador, halsskjukdomar, etc. Toalett-Salubrin är ett fint, behagligt och synnerligen verksamt medel för hudens, hårets och tändernas vård. Sändes med Express, då likvid åtföljer order för minst tvä flaskor. Salubrin 50 Cents, Toalett-Salubrin 75 Cents. Skrif till The Salubrin Laboratory, Dr. Josua Lindahl, Manager, Cincinnati. Agent för California: Alex. Olsson, 30 Sharon st., San Francisco. — : Med ett nytt lager och en ny butik till Julen kunna vi nu stå våra ärade kunder till tjenst bättre än någons...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 20 December 1906

Vestkusten den 20 Dec. 1906.—4. ■m 0 m<0 fl i Jfr All sorts of Boolu Cut Glass,'Jewelry, Leather Good*. Christmas Novelties of all Kinds. I Mill Order# Filled tio Day They are Receired Santa Claus Headquarters Gifts for Young and Old Toys, Dolls, Game» [WLcel G 00 da. j \ DR. PETER'S KURIKO —den gamla, välkända rot och örtmedicinen—är den droppe olja Eom sätter "kropps-mekanismen" åter i jemn gång. Den rensar ut orenligheterna och uppfriskar lifsorganerna. Är icke en apoteksmedicin. Tillhandahälles af speciella agenter. DR. PETER FAHRNEY & SONS CO., CO., 1113-114 So. Hoyne Ave., CHICAQO, ILLINOIS. Första klassens accidenstryck-ning å Vestkustens kontor. VAN NESS AT POST ST. San Francisco. Cal. Likt ett ur. Hundratals ur lemnas till urmakaren för ' xiuuumiaio u* icumao tin ui manåren i I dyrbara reparationer, då en droppe olja skulle hafva afhjälpt allt.; / ' ^ j /rn'' ^ J\ \ "eutsctland, Rekon'- , 5 dag. 7 tim. 38 min. y, ,500 hästkrafter. (in ) och ;i A'l...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 20 December 1906

5. — Vestkusten den 20 Dec. 1906. OAKLAND. — Mr Alfred Johnson i Piedmount har mottagit den sorgliga underrättelsen att hans kära moder aflidit i Laholm den 22 nov. Mr Johnson har nu öfvertagit hela det stora Piedmount-badet, som för 15 år sedan uppfördes för en kostnad af $175,000. Saltvattensbad, simbad i bassäng såväl som karbad erbjudes nu allmänheten för endast 25 cents. Dessutom "serveras" de sedvanliga medicinska och hammambaden scm vanligt. — Salubrin tillhandahålles alltid i Swans Pharmacy, 8th och Clay street, Oakland. — I "Fruitvale Progress" tager mr R. Dybergh till orda emot den föreslagna annekteringen af Fruitvale, som i Oakland diskuteras i dessa dagar. Oakland har mera än det kan smälta nu i mera än ett afseende och Fruitvale skulle, för att bättre kunna taga vara på sina egna intressen, i stället för att slå sig tillsammans med Oakland, inkorporera sig och skaffa sig statsrättigheter, dä det enligt mr Dyberghs åsigt skulle gå en bättre framtid till mötes i alla afs...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 20 December 1906

LIV. Bröllopsresan. Att de gamle Sterners numera lefde i mycket fciMWi- det hade ingen behöft underrätta Birger om, ty det hade han redan vid sitt första besök i deras hem tydligt nog märkt. Hvad de förtjenade på sina inackorderingar, det räckte nätt och jemt till det allra nödvändigaste, så att de ofta måste ålägga sig rätt kännbara försakelser. Fru Sterner beklagade sig viBserli ligen aldrig, men det var ej svårt att förstå, att hon rent af måste arbeta öfver förmågan, ty bördan hade, som vi redan förut nämnt, nu i många åt hufvudsakligen hvilat på hennes sva ga skuldror. Ja, hon hade fått det tungt och sträfsamt på gamla dagar, och bekymren tryckte tungt både henne och mannen, hvilken senare i motgångens dagar icke i någon nämnvärd grad förmått lätta hustruns börda. Hur skulle det väl gå, när den a» åren böjda fru Sterners krafter helt och hållet sveko? Med bäfvande oro tänkte de båda gamla ofta derpå, och man får ej förtänka dem det, om de i sådana stun der funno lifvet tungt oc...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 20 December 1906

Dr. Gibbon Denne gamle tillförlitlige och välkände specialist i San Francisco fortfar jitt kurera alla könssjukdomar siVoni Gonorrhaj. Gleet, Striktur. Syfilis i alla dess former. ^- 11 udsjukdomar, Nervösa Jåkommor, Allmän svag'Jshet, forlorad könskrnrl 111. 111., vare si g si el fTör^lTd llji111. 111., vare si g si el fTörsSSs^vålTad eller ej, och hvi.l kas symptom vanligen äro blekhet o. magerhet mörka ringar under ögonen, hufvudvärk, ringning i öronen, britt på sjelfrtllit, tillbakadragenhet, hiertklappuing, svaghet i rygg och ben, förlust af minnet, finnar i ansigtet, hosta, lungsot etc. I)R. GIBBON har praktiserat i San Francisco i 45 år och lidande skulle icke tveka att rådfråga honom och begagna sig af lians erfarenhet och skicklighet. Han botar när alla misslyckas. Försök honom. Bot garanteras. Patienter- "- botas i hemmet, »r. J.ll .GIKHON, I<M4 California St., Sai 1 Francisco, Cal. När ni skrifver uämu aunonseu NORGE. Kung Eduvard talar till sin måg. Sedan ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 20 December 1906

Vestkusten den 20 Dec. 1906.—8. ijr * :i A Jfcx.jBS? SAN FRANCISCO. SVENSKA I«UTH. KliKNKZKR KYRKAN t i5:de och Dolores Sts.f San Francisco. Söndagar: Högmessa kl. u f. m., aftonsång kl 8. 'v- *' Söndagsskola kl. io f. ni. IJngdomsmöte hvar fredagskväll. Alla välkomna Philip Andreen, a. m. Pastor. R3stad: 208 Dolores St., strax intill kvrkan. Telefon: Capp 2222. Får han det? Alex. Jacobson liar stämt United Railroads och önskar skadeersättning uppgående tilj $2,500 för skador som vållades liotioni under det han åkte på en af bolagets vagnar. Hyrorna stiga allt jemt och enda medlet att hålla detn inom en resönabel gräns är naturligtvis att bygga flera hus. Men timmer och allt annat material stiger, aflöningen har '- stigit och assuransen har stigit, följaktligen bli husen dyrare — och hyrorna högre. Det synes knappast finnas någon annan utväg nu, än att invänta den ljufva vårens ankonjist och då flytta ut i ett eller en s. k. prärieskonaie. En öfverraskning beredde den unge mördaren ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
x
Loading...
x
x