ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Vestkusten Delete search filter
Elephind.com contains 4,660 items from Vestkusten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
4,660 results
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 22 November 1906

Frisinnad Veckotidning for svenskarne på Stillahafskusten. __ _______ ningsverk. Det iir nu på tal att de äfven- " skola sälja "Deseret News "- -byggnaden, som byggdes för pengar ur kyrkans tionde-kas-sa, samt kyrkans aktier i handelshuset "Z. C. M. I.- " (Zions Co-ope-rative Mercantile Institution),som gör stora affärer isynnerhet med de mindre handlandena inam kyrkan. Det ser ut som om de nitmda ledarne vilja draga sin kyrka ut ur de verldsliga affärerna här i Utah, skrifver Korresp., samt att de göra sig redo att flytta kyrkans hufvudqvarter och sig sjelfva, tillika med sina många hustrur, silt guld och sitt silfver, antingen tillfälligtvis till Jackson county, Missouri, eller för längre tid till gamla Mexico, der de 1111 i 20 års tid uppbyggt'åt sig en tillflyktsort, der de kunna ostördt utöfva polygamien och uppbyggtv "Guds rike"- , om det skulle blifva för hett för dem i Förenade Staterna. HEDRADE New Britainsvenskar. — Den stora och inflytelserika Vasaorden, som räknar 2,840 ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 22 November 1906

SUNDQUIST & CO. Skräddare. 862 Ellis Street San Francisco. J. JOHANSON Svensk Urmakare och Juvelerare. 2431 Mission St., och 1154 Golden Gate Ave. Nytt lager af ur, juveler och smycken. Reparationer utföras skyndsamt K. A. Hjelte C. M. Sorensen SORENSEN & HJELTE Skräddare 1304 POST STREET, nära Franklin San Francisco, - Cal. Vestkusten kaii crhallas å följande platser i San I'r. II. Brunell, 19th & Mission Sts. 1'- . K. Krickson, 10S Kast, nära Mission. Model Stationery .Store, y.|< >«l"i llmore St. 1'hil. Englund, 20S l)tiltn»s.l • ^ Thrane liros., 2100 Market st. G. T. Johnson, 201 3d st. <i. Källander, 869 1 Itli st. 1 OAKLAND hos |. \\ . Truilgett, llromlway Depot, 7th St. J. 11. Nissen's Cigarrbutik, 401 14th St. C. J. Larson, 467 iotli St., nära Wash. I BERKELEY hos Oco, W. Rix, 3217 Adeline st.. So. I PORTLAND, OR., hos .Mike Johnson, 221 Burnsidest. Wald. Lidell, 50 N. 6th st. I SEATTLE, WASH., ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 22 November 1906

Svensk Orlolnalroman ut J. ltruu. (Forts. fr. förg. nr.) Km Rosalie »Sr mycket förvftnnd ut. — Hvad ?ä?er du, käre Allan? .Ta;; förstflr dig; info. — l)ot kan också göra det samma. Hvar är er dotter? * — Alice? — Ja. Hvar är hon? fräcar .lag. — Hon är pft mitt rum. Vill du ta la mccl henne? — .lag måste. — Då ska" jag hemta henne, käre Allan. * — Alice? — (Uir de<! — JDu är väl inte ledsen ]>å henne, li are Allan? frågade mostern ängsligt. Ingeniören skrattade bittert. — Nej då! svarade han. Det hat jag väl ingen orsak till. Kan jag få tala med henne.? — Strax. Jag hoppas, att allt nn ska' bli bra igen.... — Det hoppas Jag också. Men jap har brådtom. — Inom ett par minuter ska' jag vara tillbaka. Och fru Rosalie skyndade med ängs ligt klappande bjärta att hemta sin söta dotter. Hon visste Icke, hur detta skulle af löpa, men hon hade skäl att frukta det värsta. Det. var också med knapp nöd bon förmådde öfvertala Alice att följa med, ty de» skuldmedvetna ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 22 November 1906

New Century Bakery NDEREy 1032 Temple Street. Los Angeles, JOS. LANDER, Egare Det äldsta svenska bageriet i California liar 1111 slagit ner sina bopålar i Los Angeles och tillhandahåller landsmännen alla de välbekantt svenska brödsorterna, som knäckebröd, skorpor, limpor 111. 111. Fri leverans inom staden. Orders expedieras till landsorten. Tel. North 518 Telelon West 2769 WUNDER BEEt? Vårt Oi iir alltid godt. Beställ en låda från er specerihandlande eller telefonera: Oakland 1078. Kontor: nordöstra hörnet af 6th och Webster St., Oakland. J. A. STIRN, Manager. HANSEN & KAHLER AGENTER 1ÖK Tel. Oakland 458 Hörnet af 8th & Webster OAKLAND. BARTLKTT MINERAL VATTEN ANHEUSER-BUSH BREWING CO., ST. l.OUIS. BUFFALO BREWING CO., SACRAMENTO. The A<iai 11 "J Saloon 43 4th Street, hörnet af Jessie, San Francisco. Fullständigt lager af inhemska och importerade svenska likörer såsom svensk Punsch, svenskt Bränvin, Malörtbränvin, Carnegies Porter, Etc. O. li. ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 22 November 1906

Vestkusten den 22 Nov. 1906.—5. OAKLAND. — Politiska klubbens piknik i söndags blef lyckad fram på kvällen, men det tog publiken en lång stund att besluta sig för om den skulle infinna sig eller ej. På aftonen roade sig alla af hjertans lust och man skulle knappt kunnat tro att det var i november om icke en och annan kall vindpust stulit sig in i paviljongen och påmint derom. Mr Eric O. Lindblom inbjöd vid 7-tiden ett 25-tal personer till supé i kapten Siebes restaurant. Supen var förut bestäld och matsedeln en betydlig förbättring å det vanliga. Som afslutning på det hela serverades champagne, hvilket bidrog att höja stämningen. Mr Linblom kunde icke sjelf vara närvarande utan representerades af mr L. Johnson, Pianoer Mining Co:s superintendent i Nome, en präktig dalsländing och ungdomskamrat till mr John Brynteson. Mr C. T. Peterson tjenstgjorde som ordf. och inbjöd alla å mr Lindbloms vägnar till supen samt introducerade mr Johnson. Mr Johnson höll senare ett kort tal, hvari han ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 22 November 1906

Browns /Möbelmagasin MÖBLER MATTOR, SÄNGAR, BOLSTRAR, GARDINER, LINOLEUM, SPISLAR, OCH KAMINER SAMT HUSHÅLLSARTIKLAR. .Market Stree , nära hörnet af Church och 14th Sts. San Francisco. Tag Fillmore St., Market St. eller Clutes-spiu vagnaiv GEORGE LARSON Gravör Ritare Medaljer Märken Klass-nälar för skolor och föreningar. Reparationer 2116 Suiter Street, San IVanciso . Mitt jullager är redan färdigt. Besök min butik och välj edra julklappar. Ku liten handpéiiuiug tillförsäkrar er hvilken artikel som helst. J.G. Niemi, • v och 8ILFYER8MED. 1"K OCfl K LOCK RI Cl' A K A TION K R UTFÖRAS VÄL. INFATTNING"AF DIAMANTER EN SPECIALITET. Wo. 3 STEUÅRT ST., San Francisco Hörnet af Market, ett kvarter frän Färjan. Marshall's i 1959 Mission Street, nara Priserna de lägsta, varorna do allra bästa Kaffe rostas dagligen i'butiken. FÖR. PRIMA TE "KAFFE H t i 1 1 G. NYSTROM, EGARE. GERMAN FISH MARKET haudlar med FÄRSK FISK. OSTRON, CLAMS, KRABBOR och RÄKOR. 840 VALENCIA ST., mellan igth och 20th. San ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 22 November 1906

FINSKT B0ARD1NGHUS. RUM OCH BOARD såväl som enskilda måltider. God matlagning. 2624 Woolsey Street o. Berkeley, California. Blicken. jf' Eu Indianhistoria. ' — Jag skall berätta for dig om ei, inan, som Jag en gång vill»* döda smit Stenhjerta- , och räckte mig ca |j 1 pa tor du och Jag tia sett på hvarandra genom pipröken och ätit kött. ur sam ma kittel, och derför äro vi bröder. VI sutto ensamma vid lägerelden min brune vän och Jag. Han hade ell djerft »karpt ansikte och ögon, som >å go tvärs igenom en menniska. — Det var många vintrar och som rar sedan Jag var ung, började lian ho rätta. Jag är gammal nu. och inlii bllc-k söker Jorden, ty Ja v. skall siuyi hvila under den. Men i kväll ha inhia ögon blifvit unga Igen en llteu stuud. så att Jag kan se Paezha, Douba Monas enda dotter. Hon liknade icke vi ra andra kvinnor, hon var icke sä stol som de, ty hon var icke skapad för att bärä ved och vatten som de andni Hon var liten och vacker att se på son) en af dina hvita...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 22 November 1906

O 8.—Vestkusten den 22 Nov. 1006. SAN FRANCISCO. SVKNSKA I.TTIf. KBKNHZKR-KVRKAN I5:de och Dolores Sts., San Francisco. Söndagar: Mognu-ssa kl. ii f. ju., aftonsång kl. 8» Söndagsskola kl. ib f. ni. Ungdotnsniöte hvar fredagskväll. Alla välkomna 1'HiiiP Andkkkn, a. m. Pastor. Rostad: ;oH Dolores St., strax intill kyrkan. Telefon: Ca pp 2222. Borgmästaren Schmitz såväl som A. Ruef äro anklagade för utpressning af penningar. Ruef har ställt $50,000 borgen. Schmitz liar ännu icke anländt, men man väntas lidiom säkert. En större mottagning med fackeltåg, musik etc. säges vara förberedd af hans anhängare för att motverka det nedslående i situationen att stadens ötverhufvud står under anklagelser, låt vara att dessa kanske representeras af hans politiska ovänner. Vi skulle dock helst önskat se honom återkomma ined bibehållen heder och framtiden får väl utvisa i huru hög grad bevismaterialet är fällande eller icke. Spårvagnsolyckor- ' äro ganska vanliga nu lör tiden på grund af de öfverfyk...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 29 November 1906

^ ' C011 Cretans arf. Irländsk berättelse af Charles Lever, Den rikaste farmaren i trakten -het te Henry McCabe, och han hade tvä söner. Dessa kifvades alltid om hvem som skulle ärfva den gamles förmögenhet. Peter, den äldre, gjorde all ting för att förarga Mat, och Mat åter betalade alltid med samma mynt. Slutligen tröttnade Mat på kifvet Han tog afsked af fadern och begat sig följande dag till Dublin, der han tog värfning vid ett regemente. Tre veckor senare seglade han till Indien. Den gamle mannen blef öfverväldt gad af sorg och reste sig aldrig mel från sjukbädden. Hans död kom dock icke plötsligt: lian låg länge och tynade långsamt bort. Peter bad honom oupphörligt, att han skulle göra sitt testamente och fill Peters fördel utesluta Mat, "»om vauärat familjen"- . Men gubben förklarade, att allt hvad han egde skulle Selas rättvist mellan bröderna. Dessa ständiga dispyter voro kända I hela trakten. Många af grannarne, hvilka glngo förbi Henry McCabes hue, kunde höra deras resonn...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 29 November 1906

SUNDQUIST & CO. Skräddare. 862 Ellis Street Sau Francisco. Vestkusten kan erhallas å följande platser i San Fr. H. Brunell, 19th & Mission Sts. 1'- . K. Erickson, 108 East, nära Mission. Model Stationery Store, 940 Fillmore St. Phil. Englund, 208 Dolores. Thrane Bros.,.2100 Market .St. y , 94Phil. Englund, 208 Dolores. Thrane Bros.,.2100 Market G. T. Johnson, 201 3d st. U. Källander, 869 i4th st. I OAKLAND hos J. W. Trudgett, Broadway Depot, 7th St. ; J. H. Nissen's Cigarrbutik, 401 r4th St. C. J. Larson, 467 10th St., nära Wash. I BERKELEY hos Geo, W. Rix, 3217 Adeline st., So. I PORTLAND, OR., hos Mike Johnson, 221 Burnside st. Wald. Lidell, 50 N. 6th st. I SEATTLE, WASH., hos A. J. Thuland, 1333 3d ave. Wilson Mc Way Co,, 104 Occidental a\"e. I MINNEAPOLIS, MINN., hos Alb. Baker, 1I09 Washington ave. So. Iohnston A. Frank, 1127 Wash. ave. So. J. JOHANSON Svensk Urmakare och Juvelerare. 2431 Mission St., och 1154 Golden Gate Ave. Nytt lager af ur, juveler o...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 29 November 1906

Vestkusten den29 Nov, 1906—3. SKON 6LLEN „ ELLER FOSTERBARNET. Svensk OrlQlnalroman nt J. Brun. (Forts. fr. förg. nf.) Han HtrHOii'to* iTi""öegge sliiH Tiäeitpr mot de häda kvinnorna och fattndt deras. Så drog lian dem närmare sig. Den sjtiUc hadt' t den veka, vemodt fulla sinnesstämning, livart han nu befann sig, plötsligt fattat ett stort, ett afgörande beslut. Med hemlighetsfull min och försik tigt dämpad röst sade han: — Jag har någonting viktigt att anförtro er. De båda kvinnorna sflgo frågande på hononl och undrade storligen, hvad | som nu Jiomnia skulle. August Brink fortfor: — Jag vill försöka att i någon mån fisa er min erkänsla, för det ni gladt tnig med edra besök. Har någon af er farit 'hemma hos mor, se'n jag kom på sjukhuset? Nej. det hade ingen af dem varit. — Ja, jag vet jtt, att du inte vidar» vill gå hem. och jag kan inte förtänka dig det, vände sig den sjuke till si;i dotter. — Mamma vill ju inte se mig vidare, Kade den tilltalade med bedröfvad uppsyn. — Nej, jag ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 29 November 1906

All sorts of Book# Cut Glass, Jewelry, Leather Goods. Christmas Novelties of all K. 1 n d s . Mail Order# Filled tke Day They arc Received mååmmm C. h. Rehnström Svensk Skräddare SAN FRANCISCO. 2415 FILLMORE ST., (Förut i The Mutual Savings Bank Bldg.) VAN NESS AT POST ST. San Francisco, Cal. WUNDEft BEER WUNDEft BEE- » x, , Vårt 01 ar alltid godt. Beställ en låda från er specerihandlande eller telefonera: Oakland 1078. Kontor: nordöstra hörnet af 6th och'jWebster St., Oakland. j. a. stirn, Manager. Telefon West 2769 Hambupg-Amcmean Liine 908 Market St, San Francisco. eller deras Agenter HALVOR JACOBSEN, 1785 Turk St., Sail Francisco, Cal. KAHN & HEISE, 2 Van Ness Ave. Chäs. Carpy, Pres. Arthur Legalist, v. Pres. Lean Bocqueras; Sec'v. John Ginty, Kassör. M. Cirard, Bitr. Kassör. French-Am. Bank. French Savings Bank Inbetalt kapital $1,000,000. Inbetalt kapital $600,000. TOTALA TILLGÅNGAR: $6,000,000. Insättningar i mindre och större belopp mottagas och intresse utbetala...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 29 November 1906

Vestkusten den 29 Nov. 1906.—5. Burlingame Grove Company 918 Monadnock Bldg. Telefon Temporary 1053 Market St., nära Palace Hotel, San Francisco eller på platsen. AMMA SOM HYRA. San l\fateos Elektriska vagnar afgå från 5th och Market sts. hvar i2;te^ninut och stanna vid BURLINGAME GROVE station vid anmodan. Cirkulär sändas pä begäran. HEMSÖKARE! SPEKULANTER! BURLINGAME GROVE TOMTER I DET SKÖNA BURLINGAME. Sc dessa priser och storlek 50 x 120!' $500.00 och upp. $10 pr månad och en liten kontant afgilt genast. Priset inbegriper kloak- och vattenrör, gatuarbete, cementbanor och skuggträn. HEM BYGGAS PA BILLIGA VILKOR. RELIABLE TE & BAZAAR CO. DEN STORARTADE 5 OCH IOc. BUTIKEN 1245 Broadway, Oakland, mellan 14th och 16th. tmm Telefon, Oakland 1076 N. W. HÖRNET 34th & ADELINE STS. OAKLAND, CAL. North Star Grocery Co. ===== FULLSTÄNDIG SPECERIHANDEL== Tillika med KOL, VED, HÖ, och alla sorters SÄD FRUKT och GRÖNSAKER Välsorteradt lager al KOKKÄRL och KÖKSSAKER. God...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 29 November 1906

Svaga män återställda Mitt arvode $8 komplicerade manliga sjukdomar: INGEN BOT, TNCilCN KICX.VI,Ning, Snabbaste, säkraste be¬ handling i staden. (ifver 30 år den ledande specialisten Francisco. Registrerad och utexaminerad för 30 sedan af ls särskilda regeringar och medicinstyrelser. San b bldlllgye. Jag utför alla operationer ocb beliaudlar alla patienter personligen. Tatr bWåliHiieeii skvdiw M iiwr/>n ti 1-1 .. t; «• *•,} J,.- .. ( 1 i...t :: 1- ''- C" ■ 1. rv . v.. daiuk- M. D. och ingen hyra hvarför jagHr Uirdig äll bota iniifis sjnk.iomär'l8r och "äfv«n'för $5. l>r.I.clMgs } van. stenhus, som nu uppföres a 1'olk st. ofvanför Kllis komitier att bli en ai de biist / EXCLtlSlVA OCH PRIVATA INGÅNGAR. Atftagligen kommer ni ihåg värt fila anatomiska museum ocli föreläsningssal ä Market och Kearny streets. HU>I>FÖKGIFTNJN« botas snabbt. . Likaledes KATAItlt, KKl .MATIS.M ocli NKltVSVAGHKT I'll niäriRd personer hafva blifvit l...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 29 November 1906

FINSKT BOARDINGHUS. —- ■ «, RUM OCH BOARD såväl som enskilda måltider. Göd matlagning. 1624 Woolsey Street o. Berkeley, Califor.uti. mot sjukdomen för tre och (emtio ria ekan och seu dess går dlfterien jemt, så vi tå ha epidemisjukhus och andra dyrbarheter härute. Detta är märke ligt. 1 påskas hade jag satt en tobaks buss t halsen. Och doktorn kom hit tör Lisa trodde att jag var nära ändar, och hon har alltid älskat mej, sä hoc ville inte att jag skulle ligga här oefc sjelfdö.... — Dä ä' difteri! Serum: tre oct femtl: resa femton, summa attan i feinti, skref doktorn, sprutade och for Bussen hostade jag upp. Men glktei blef djädrlgaMä af serumet. Dock vai jag räddad. Nu ville jag be' dej, Jo'an, som boi 1 Stockholm och har tillgång till lan dets visa, att du ville fråga konungen eller Staaffen eller Petersson 1 Påbo da eller Branting, huruvida serumel Inte har skapat difterien i stället föl btt det påstås, att dlfterien framkallat den s. k. framställningen af serumet Jag tycker att d...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 29 November 1906

8,—Vcstlaisten den 29 Nov. 100(5. ri&Fi SAN FRANCISCO. SVKNSKA I.UTir. IvBRNEZRR-KVRKAN i5:de och Dolores Sts., San Francisco. Söndagar: Högmessa kl. ii f. m.f aftonsång kl 8. Söndagsskola kl. io f. in. Ungdomsinöte hvar fredagskväll. Alla välkomna Philip Andreen, a. m. Pastor. Bostad: 208 Dolores St., strax intill kvrkan. Telefon: Capp 2222. Eldsvåda höll på att utbryta bl. tälten i Jefferson square hSrom natten och att inbyggarne blefvo mäkta förskräckta faller af sig sjelft. Kn flicka vid namn Alice Toliig satte med ett ljus eld på ett tält o. en stund såg det ut som om hela lägret vore döindt, men brandkåren lyckades dock snart släcka den. Slutsändningen af hjelpmedel från komiten i Stockholm anlände för någon tid sedan till härvarande nödhjelpskomite. Summan utgjorde omkring $260. I allt har från Sverige erhållits 7,318 kr. 61 öre. Personer som önska guld- och silfverpjeser, hushållsartiklar eller prydnader in. 111. af guld eller silfver kunna erhålla sådana till bi...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 6 December 1906

C. F—g. Stockholm den 8 Nov. 190G. ("Strix.- ") Sverige-bref. *>■ I ett föregående bref lofvade jag att nämna något om den diskussion som föranleddes af det ämne som hi Fahlcrantz nyligen inledde vid Sv. Amerikanska sällskapets årsmöte: "Hvad kan göras för att undanrödja de hinder och betänkligheter, som visat sig så ofta uppstå hos svensk amerikaner, sedan de mad afsigt att bosätta sig i Sverige, kommit hit öfver — och som hittills i de flestr. påverkat dem ■'&, att iJ • o. att stanna i Sverige uppgifvits?" Vid ett föregående möte hade Ex portföreningens direktör hr John Hammar framhållit att allt för litet tet gjprts af regeringen i Sverige föl att organisera konsulatsaken i Amerika, att konsulataffärerna i Amerika varit placerade i alldeles oriktig!' händer, att en direkt ångbåtslinle med subsidier från regeringen borde åstadkommas o. s. ^Riksdagsmannen o. chefen f. verldsgodtemplarne, Wavrinsky, tog regeringen i försvai och framhöll att regeringen icke...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 6 December 1906

Vestkusten den 6 Dec. 1906.—2 SYERIGE-NYTT Dödsfall 1 utlandet. Fiån Indien har Ingått underrättelse om, att missions-, pastorn Hugo Natanael Arén d. 27 Okt. aflidit i tyfoidfeber i Sagar. Den aflidne sörjes närmast af maka och tre små barn, föräldrar samt syBkon. Storartad gåfva till K. F. U. M:s byggnadsfond. På Gustaf-Adolfs-dagen hafva bankirerna Carl Cervin och hans fru öf<"erlemnat en gåfva af 50,000 kr. till Kristliga föreningen af unge män som bidrag till kostnaden för den tillbyggnad till föreningens hus, som är afsedd att uppföras under loppet af nästa &r. Det sista sammanträdet med Sveneka afdelningen af samfundet för Brödrafolkens väl hölls d. 31 Okt. på Hotel Rydberg under ordförandeskap af direktör Ernst Beckman. I enlighet med styrelsens förslag beslöts att afdelningen skulle omedelbart upplösas. I fråga om användandet af afdelningens medel, som till j största delen utgöres af frih. L. von j Platens donation, hade från donatorns I arfvingar ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 6 December 1906

Woodward, Olson & Wilson Mäklare Fastigheter och Assurans. 1615 FILLMORE ST., mellan Geary och Post i [San Francisco. HANSEN & KAHLER * AGENTER FÖR I BARTLETT MINERAL VATTEN ANHRUSER-BUSH BREWING CO., ST. LOUIS. 1UWALO BRKWINO CO., SACRAMENTO. Tel. Oakland 458 Hörnet al 8th & Webster OAKLAND. JOHN A. RENSTRÖMS Utskänkningslokal och Logihus. 3417 16th Street, San Francisco. Svenskt Bränviif, Punsch, norsk Aquavit samt andra Lik öser. Svensltt Snus. Horiuinsjs Pianon Hornung pianot är det mest välgjorda och tillförlitliga piano som säljes på billiga afbetalningsvilkor. Alla pianon garanteras tör 10 år. 1554 Eddy St., nära Fillmore, San Francisco. SERVEAU BROS. Florister och Dekoratörer Kranar och dekorationer för begrafningar. » 2110 Fillmore Street, San Francisco. Telefon West 590 KA8N & HEISE 2 Van Ness Ave., nära Market St. BIIJKTTRR till och från Skandinaviska länderna till lägsta priser. Penningförsändelser, ombesörjas och resekredi...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 6 December 1906

KOSTYMER PA BESTÄLLNING Moderata priser, ga2770 Mission St., mellan 2nat i kärlekens garn. Han har inför sina forna ungkarlsvänner, rådman Berg, major Hane och prof. Brun högtidligen svurit att aldrig gifta sig. Efter att i flera är ha varit gift får han plötsligt besök af sina ungkarlsvänner. Emma sändes pä visit till sina föräldrar och Hammar bedyrar för sina vänner att han fortfarande lyckats motstå det täcka könet. Det var dä, han syndade mot lite budet, som lär lyda: Du skall icke förneka din hustru. Hustrun uppenbarar sig plötsligt och för att rädda situationen presenterar H. henne som sin dotter, hvilket vållar allehanda obehag. Under besöket har prof. Brun fattat tycke för Fanny,som i sin tur hjelper honom "pä träden"- . Han förklarar sin kärlek för den listiga Fanny, som tar honom för "hans goda hjertås" skull. Professorns roll spelades på ett ypperligt sätt af mr Gustaf Källander. Maskeringen, rösten, de lärda uttrycken, allt var präktigt. Major Hane var skåning, skorrade ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
x
Loading...
x
x