ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Vestkusten Delete search filter
Elephind.com contains 4,660 items from Vestkusten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
4,660 results
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 1 November 1906

Ves tic listen. Den 25 Okt. T906. 3. Blombuketten* (För denna tidning.) Lilla Clara nätt och fin Uti morgonstunden Trippar glad och fjärilslätt, Samlar hlommor till bukett Uti gröna lunden. Der fen blomma fin och skön, Liksom Claras kinder, Och en annan blyg och blä, Liksom hennes ögon två, Hon tillsamman binder. Daggstänkt ros, så purpurröd, Nu till dem blir bunden, Glödande af solens kyss, Som till lif den väckte nyss Uti morgonstunden. Vid en lilja hög och skön Nu ses Clara stanna, I buketten snart den är, Högt sin hvita kalk den bär Ren som Claras panna. Några kvistar guldregn hon Slutligen ock plockar, Solens glitter visst som har Glömt sig ibland blommor kvar Och. bland Claras lockar. Ännu några blommor små, Hvita, blå och skära, Fäster hon vid sin bukett, Skyndar se'n att snabb och lätt Den till mamma bära. Modren hviskar kärleksfullt, Kyssande sin Clara: "Sjelf en blombukett du är Mera skön än den du bär, s, Fast e n blomma bara.- " E. B. NORGE. Intrång of norska hummerfiska...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 1 November 1906

The "SUN ' Starkt strålande ljus, oumbärligt för alla hoiu bruka sina ögon. Uppfyller assurance- I lagarne. Jtllda en klubb och få speciell rabatt. Stor Lorauiit>*Jon till agenter. I SUN VAPOR LIGHT CO., Box 119, Canton, Ohio. lf hCbll UN VAPOR LIG, , Begä* katalog. Licennee of the Campbell patent. Entered at the San Hrancisoo, Cal., Post Offu eeond Class Matter. Vestkusten, Frisinnad PoTitisk Veckotidning för Sven skarne på Stillahafsknsten. Ulgifves Hvaeje Torsdacj -—från 30 Sharon st. San Francisco Prenumerationspris: Hit år .$2.00 .. 1.25 Ku lialft är litt 1: \ arts år Ett år till Sverige. .. .65 Alla prenumerationer måste atfoljas af kontant likvid. I annat fall råstes ingen uppmärksamhet vid desamma. JPeÉf" All prenumeration är bindande till dess prenumeranten tillkännagifver, att lian ej längre vill hafva tidningen. AliEX. OLiSSON, Utgifvare. HUFFED E^IC^SON, AGENT. San Francisco skall nu få en "Tammany hall" påstå dagtidningarne,, Ja, alltid kunna vi väl stå u...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 1 November 1906

MEALY & GILLESPIE nara Mark eft ! i- Church Street., .t M*£C .t 1FVM*£ RjkOC 1cÄä! F^V,domar. s,a9 och ar i .- '•v5'- ;"- e h. HEALY& GILLESPIE Fastighets agenter och Mäklare 244 (UuiTcii St rer t, nära Market Hörntomt $25,000 —Butiker och "flats" nära Market st., å Church -.t,, stor tomt, hyra $200 i viån. Detta är första klassens egendom. Tva flat3 $6,700 — Hyra $70 i män. tomt 25 x 100 på 17th st., nära Church, i godt skick. $7,000 Tomt 25 x 75 å 2nd st., nära Brannati, ett utmärkt köp. $46,000 — Haight st., egendom nära Market, hyra $265 i månaden, tomt 55 x 120, hus i godt skick. Hörnhus $75,000 Butiker och boningshus. Hyra $500 i mån., tomt 85 x 110 å nordvestra hörnet af Devisadcro st. Byggnaderna i ^odt skick och hyran kan lätt höjas $100. Hörn $85,000 — Mission st., tomt 65 x 117, hyra $350 i mån., och kan höjas betydligt. Detta är en god egendom, som ni borde undersöka närmare. Sex flats $15,500 — hyra $175 i månaden, tomt 49 x 160 å iStli och SALUB...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 1 November 1906

6. Vestkusten. Den i Nov. 1906. '1 '- •••■•i Q a & & >•; 'i SAN FRANCISCO. SVENSKA I„UTH. EBEJNEZF.R-KYRKAN I5:de och Dolores Sts., San Francisco. Söndagar: Högmessa kl. 11 f. 111., aftonsang kl 8. Söndagsskola kl. 10 f. 111. Ungdonisniöte hvar fredagskväll. Alla välkomna Philip Andreen, a. m. Pas^dr. Bostad; 208 Dolores St., .strax intill kyrkan. Telefon: Capp 2222. Dödsfall. Mrs Eclela C. A. Wetterman, född Torngren, August Wettermans älskade maka, afled den 31 oktober i Old Peoples Home, hörnet af Pine och Pierce st., i en ålder af 78 år, 2 månader och 27 dagar. H011 efterlemnar utom make en sondotter, Edna C. E. Wetterman. Sonen Edwin A. Wetterman afled lör några år sedan. Den aflidnä, som i sin krafts dagar var en glädtig och i svenska kretsar afhållen kvinna, har på senare åren fört ett tillbakadraget lif med sin man i det vackert belägna ålderdomshemmet å Pierce St., men begges helsa har varit god. Det är endast under senaste året som mr...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 8 November 1906

2i:sta Årgången. San Francisco och Oakland, Torsdagen dkn 8 Novkmber 1906. o Frisinnad Veckotidning for svenskarne på Stillahafsk usten. misstänkte honom. De begge banditerna ha opererat här sedan i februari. Efter eldsvådan arbetade Simpson en tid som murare. Simpson, hvilket ej lär vara banditens rätta namn, är af gqd härkomst och är född ä Hawaij samt eger god uppfostran. Hans mor är född å Hawaij, hans fader är tysk, men familjen har för länge sedan jagat den unge banditen ur hemmet. Han har suttit i Folsom i 5 år. dit han sändes för stöld 1902 o. han slapp ut i decemberi fjol. Han försökte bli en respektabel menniska, men det lyckades honom icke, påstår han. ' Sitt stora "- misstag" begic Simpson i lördags dä han oci Dabner samt en tredje person, som man ännu icke lyckats arrestera, försökte råna juveleraren A. Behrend. Denne är emellertid en stark och orädd man och ehuru han blef illa slagen af banditerna höll han dem sysselsatta sä pass länge att folk i- ' närheten tillströmm...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 8 November 1906

Pontus Franklin Plumber 1409 Valencia Street, nära 25th. Midtemot Valencia Street station. Allt till yrket hörande arbete utföres noggrant. CHAS. LYONS SKRÄDDAREN NYA ADRF.SSFR: 31 Van Ness Ave. 14.P Fillmore St. San Francisco. .OAKLAND BUTIK: 958 Broadway Kostymer pä beställning $18 upp Pantalonger $5 upp. Största ocli finaste lager af ylletyger på Stillahafskusten. 862 Kllis Street San Francisco. SUNDQUIST & CO. Skräddare. J. JOHANSON Svensk Urmakare och Juvele:are. 2431 Mission St., och 1154 Golden Gate Ave. mellan 20 och 21 st. Nytt lager af nr, juveler och smycken. Reparationer utföras skyndsamt F. A. Hjelte C. M. Sorensen SORENSEN & HJELTE Skräddare 1304 POST STREET, nära Franklin San Francisco, - Cal. Vestkusten kan erhallas följande platser i, San Fr. II. Brunell, 19th & Mission Sts. I'- . K. Frickson, 108 Fast, nära Mission. Model Stationery Strfre, 940 Fillm'ore St. Pliil. Knglund, 208 Dolores. Thrane liros., 2100 Market St. y , 94Pliil....

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 8 November 1906

Vestkusten den 8 Nov. 1906. — 3. TEbEl'UX l'RANKVIJN 116.5. pFR ANK P. B RO PH Y * 3®t- -.- .- ... -3®t> 11 £8 (itary S»i., near Van Ncs.s Ave. Jag garanterar centralstationen å detta område. t Förena Er med vär FRIA EXKURSION SÖNDAG till the BR0PHY BEACH TRACT och bese de förnämsta af alla dessa "subdivisions"- , med det yppersta läge. / JAG SÄ I JER DESSA UTMÄRKTA TOMTER 1'Å AFBETAENING. Det kostar er ingenting att bese dem och iakttaga huru läll ni kan förtjena pengar nu. Fria biljetter och pamfletter. DE VACKRA NATURSCENERIERNA KRING t HÄLFMOON BAY dess goda läge, 21 mil frän San Francisco, d^ss utmärkta klimat m. 111. göra det till en af-de förnämsta villastäder pä kusten. Slöra tomter säljas nu mycket billigt, hvilka värden komma att tredubblas nära Ocean Shore jernvägen blir färdig och planlagda uöjesetablissement hunnit uppföras. BÄST AF ALU HUSMEDICINER < SALUBRIN > RDR. 1'- . HÅKANSSONS (Eslöf, Sverige), stora uppfinning, ett fu...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 8 November 1906

Vid behof af alla slags ...BOKTRYCKERIARBETEN... KOM IHÅG VÅR OWICIN SMAKFULLT ARBETE MODERNA STILAR RESONABLA PRISER West Coast Publishishing Company 30 Sharon St., nära 15th och Harket. New Century Bakery LANDEREy 1032 Temple Street. Los Angeles, JOS. LANDER, Egare Det äldsta svenska bageriet i California har 1111 slagit ner sina bopålar i Los Angeles och tillhandahåller landsmännen alla de välbekanta svenska brödsorterna, som knäckebröd, skorpor, limpor m. m. Fri leverans inom staden. Orders expedieras till landsorten. Tel. North 518 Johnson Dairy Company 3275 18th St., hörnet af Howard St., San Francisco. Absolut ren mjölk och Grädde levereras öfverallt i staden. wuhder BEER Vårt 01 är alltid godt. Beställ en låda från er specerihandlande eller telefonera: Oakland 1078. Kontor: nordöstra hörnet af 6th och.Webster St., Oakland. j, a. STIRN, Manager. HANSEN & KAHLER AGKNT1.K FÖR Tel. Oakland 458 Hornet af 8th & Webster OAKLAND. BARTLETT MINERAL VATTEN ANHEU...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 8 November 1906

Browns riöbelmagasin MÖBLER MATTOR, SÄNGAR, BOLSTRAR, GARDINER, LINOLEUM SPISLAR, OCH KAMINER- * samt HUSHÅLLSARTIKLAR. Market street, nära hörnet af Church och 14th Sts. San Francisco. t Tag Fillmore St., Market St. eller Chues-spårvagnar. FÖKTVIFLA ICKE! Ni kan blifva botad om ni vänder eder till DR. COLLINS MEDICAL INSTITUTE, D140 W. 34 St., New York City. Detta institut är det enda i Amerika som specielt behandlar och botar alla sjukdomar. KRONISKA, PRIVATA OCH NERVÖSA SJUKDOMAR behandlas af de berömda specialisterna inom nämda institut personligen genom bref eller vid besök. Vt hafva under måDga &r med största framgång botat Mag- och Bröstsjukdomar, Njur- och Blåssjukdomar, Gikt och Reumatism, Hudsjukdomar, Hjertats och Lungornas sjukdomar Manneus privata sjukdomar, Könssjukdomar och Kvinnosjukdomar m. fl. m. fl. Det betyder ingenting om andra läkare ej lyckats hielca eder, ni kan blifva botad af detta Grundläggaren af Collins Medical Institute Jtg ;peciaiister samt...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 8 November 1906

Vestkusten den 8 Nov. 1906. — G. OAKLAND. Att vara artig och hjelpsam betalar sig inte alltid här i verlden, det fick minsann en yngling vid namn James Zuckerman i Oakland erfara här om kvällen. Unge Zuckerman kom vandrande sin väg ensam fram a 8th st., och stående i närheten af Clay street märkte han en ung kvinna, som det syntes, illamående, stödja sig vid en telegrafstolpe. Zuckerman var genast färdig, gjorde en djup bugning och bad att få ledsaga den sköna okända till närmsta spårvagn åtminstone. Det fick han också. Stödjande den sjuka, tills han uppnått W. ä 8th st., der den okä nda tog spårvagnen, kom han helt hastigt att tänka pä sin plånbok, hvari en hel del slantar och andra dyrbarheter voro lör-! varade. Plånboken var borta. Den sjuka damen var en slug och listig s. k. "pickpocket"- . För Zuckerman återstod ingenting annat än att anmäla saken för polisen, och i öfrigt anse sig som "sucker"- . * — Politiska klubben i Oakland kommer att fira stor höstpiknik i Shellmound park...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 8 November 1906

FINSKT B0ARDINGHUS. RUM OCH BOARD såväl som enskilda måltider. God matlagning. 2fi24 Woolsey Street So. Berkeley, California. HAFVET I HÖST. Hissa seglen sista gängen, pojke, pn vår »inimamt),- — stvr mot kobhafrna, där tången gvllenst tinker hnfsgrön stråt! Vt. ilit hal'vets (luft, del friska, känns som smekning öfvor kind, mödan brisens starka piska jagar ekan som en hind! I ndcrvattensskiiivn spruta mm krevader högt mot skyn, men du lotsa lärt en skuta oell på långt häll varsna hyn. Därför s.jömanshlodet brinner och hvar muskel spanns lill slid, när du mellan hällar linner vägen till vftft drömda mid. Det iir hafvet, stormomsusadt, skummande i vattenfall, eller stilla, knappast krnsadt, som vore det metall — Det iir hafvet, mjukt i flyn ing, rullande mot slipad lui.ll, purpurstiinkt i morgtfrfgrvniiig, gnldhelagd i månUJau kväll. Det har röst som lejoninna, rytande bland kaktussnär, det kan hviska som en kvinna, när i blomning känslan går . . . Bort dess storm allt on dt. kan jag...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 8 November 1906

Vestkusten den 8 Nov. 1906. — 8. .SAN FRANCISCO. - svknska i.uth. ebenqzkr-kykk an 15.de och Dolores Sts., San Francisco. Böndagar: Högmessa kl. 11 f. ni., aftonsång kl 8. Söndagsskola kl. 10 f. m. Ungdomsmöte hvar fredagskväll. Alla välkomna Phijlip Andreen, a. m. Pastor, Bostad: 208 Dolores St., strax intill kyrkan. Telefon: Capp 2222. Operasångerskan fru Anna Hellström frän Stockholm, den svenska linfvndstadspublikens stora gunstling och äfven häri Amerika varmt uppskattad för sin härliga sång och sitt älskliga, anspråkslösa uppträdande, gifver, såsom förut omtalats, en konsert här i San Francisco lördagen den 24 nov., i Oakland fredagen den 23:de. {I förra numret blefvo dessa dagar omvexlade af misstag.) Vi kunna ej neka oss nöjet anföra hvad ett par tidningar, en svensk och en dansk, yttrade om henne, då hon i somras gjorde en konsertresa i Sverige och äfven uppträdde i Köpenhamn, skrifver "Skandinavia"- . Den svenska tidningen "Skånska Aftonbladet"- , uttalar sig sålunda: Fru ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 15 November 1906

2i:sta Årgången. San Francisco och Oakland, Torsdagen den 15 November 1906. - Frisinnad Veckotidning för svenskarne på Stillahafskusten. — Dä' vet jag inte. d , t e , t — Vill ni vara god och underrätta mig livar den svenska Odd Fellow logens byggnad är belägen? Mycket väl vetande att hemliga föreningar ej omfattas med synnerligt välbehag af de religiöse kunde man väl icke derför vän ta sig en dylik taktlöshet, somjag blef föremål för — åtminstone ej från en tidningsman. Med en släpande, föraktfull röst svarades det emellertid: — Sådant intresserar mig ej. Jag stod några ögonblick villrådig om jag skulle skratta eller framställa en ironisk fråga. Jag valde emellertid att skyndsamt begifva mig derifrån och räkna honom till de inskränktas antal. Odd Fellow-byggnaden var endast belägen 2 kvarter derifrån, och en svensk kalender utgafs 1904. Jag vill härmed endast fram hålla ett exemplar af "Nordens fransmän "i närheten af "Stora Bondegatan" i Chicago. Chicago är ju kändt öfver hela den...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 15 November 1906

F. A. Hjelte C. M. Sorensen SORENSEN & HJELTE Skräddare 1304 POST STREET, nära Franklin Sau Francisco, - Cal. SUNDQUIST & CO. Skräddare. 862 Ellis Street San Francisco. Vestkusten kan erliallas å följande platser i San Kr. II. Brunell, 19th & Mission Sts. 1'- . K. Erickson, 108 East, nära Mission. Model Stationery Store, 940 Fillmore St. Phil. Englund, 208 Dolores. Thrane Bros., 2100 Market .St. y 94Phil. Englund, 208 Dolores. Thrane Bros., 2100 Market G.'i* Jolinsoir, 201 3d st. (i. Källander, 869 i-itli st. 1 OAKLAND hos J. \V. Trudgett, Broadway Depot, 7th St. J. H. Nissen's Cigarrbutik, 401 14th St. C. J. Larson, 467 loth St., nära Wash. I BERKELEY hos Geo, W. Rix, 3217 Adeline st.. So. I PORTLAND, OR., hos Mike Johnson, 221 Buruside st. Wald. Lidell, 50 N. 6tli st. I SEATTLE, WASH., hos A. J. Thuland, 1333 3d ave- "- . Wilson McWay Co., 104 Occidental ave. I MINNEAPOLIS, MINN., hos Alb. Baker, 1I09 Washington ave. So. Johnston A. Frank, 1127 ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 15 November 1906

UNGDOMENS RÅDGIFVARE, eo oas iitgifven pä 48 sidor, o«i handla tide itfvetw hfniHgbfter, äktenskapet, många »leg;» \)uk domar, dern» f^Ijd^r o, p. v. : d»5*) horde Iftann «f hvarje ung man. Ancles fritt i frjr^polp* om«lqg till hvar och en på eft uos^ort el'*r I b»rf !n?^nHp«- fin artro?* un N, ROSENBERG CO., 80 Dearborn Si, B26, CHICAGO. ILL. SKON E.LLEN ELLER FOSTERBARNET. Svensk OrlQlnalroman af J. Brun. (Forts. fr. förg. nr.) — Ack, det Sr nog så sannt hvac] Birger nn säger, det är det visst det, men.... — Se sä, behäll nu bara pengarne och köp hvad tant vill för dem! v Då fattade fru Malm hans hand, tryckte den länge och innerligt och tackade honom med de från hjertai kommande orden: — Gud löne Birger för all den glädje, som Birger bereder oss båda gamla! Sedan gick hon fram till smeden, visade honqpi innehållet i börsen och yttrade: — Titta, ska' du få se, en så'n hisklig mäiigd med bara guldtior. Har du nå'nsin i ditt lif sett maken? Gubben knäppte med andäktig min Jbop hände...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 15 November 1906

New Century Bakery &Ey y 1032 Temple Street. Los Angeles, JOS. LANDE&, Egare Det äldsta svenska bageriet i California har 1111 slagit ner sina bopålar i Los Angeles och tillhandahåller landsmännen alla de välbekanta svenska brödsorterna, som knäckebröd, skorpor, limpor m. in. Fri leverans inom staden. Orders expedieras till landsorten. Tel. North 518 Telefon West 2769 WUNDEft BEER Vårt Ol är alltid godt. Beställ en låda från er specerihandlande eller telefonera: Oakland 1078. Kontor: nordöstra hörnet af 6th och- .- Webster St., Oakland. J. A. STIRN, Manager. HANSEN & KAHLER AtiENTEK FÖR— BARTLETT MINERAL VATTEN ANHEUSE$-BUvSH BREWING CO., ST. LOUIS. BUFFALO BREWING CO., SACRAMENTO. Tel. Oakland 458 Hörnet af 8th & Webster OAKLAND. Lindström & Stohl, Egare Lorenz Ericsson DEKORATÖR OCH MALARE. Skyltar och husmålning. Tapetsering, "graining"- , "Tinting"- . Kostnadsförslag öfver allt hvad till yrket liörer. 973 MCALLISTER ST....

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 15 November 1906

Vestkusten. Den 15 Nov. 1906.—5 OAKLAND. — Dalton besegrade Thomas, trots det att den senare kom segraren ganska nära. — Byggnadsverksamheten i Oakland visar inga tecken till aftagande lika litet som fastighetsaffärerna. Inflyttningen är icke blott temporär och har icke pågått från San Francisco endast, utan från östern och mellanstaterna dessutom. Industriidkare hafva äfven börjat få ögonen öppna för de fördelar, som Oakland erbjuder uti billigt land och goda kommunikationer. •— Vestkustens agentur i Berkeley är belägen i no. 3217 Adeline st., So. Berkeley. — Politiska klubben i Oakland kommer att fira stor höstpiknik i Shellmound park den 18 nov. — Vår välkände bicykelhandlande C. F. Salomonson har i dagarne inflyttat i sin nya och eleganta butik i no. 1057 Franklin st. mellan llth och 12th st., der han tillhandahåller ett stort lager af alla slags bicyklar för damer och herrar, motorcyklar m. m. Reparationer utföras förstklassigt. Stort lager af knifvar, saxar, jufvelerareartikla...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 15 November 1906

Svaga män återställda Mitt arvode $8 & I komplicerade manliga sjukdomar: iNCiKN BOT, y KETALNInC. Snabbaste, säkraste be¬ hdlii tdif30 ådilitELNabbaste, säkate behandling i staden. < ifver 30 år den ledande specialisten 1 San Francisco. Registrerad och utexaminerad för 30 är sedan af Is särskilda regeringar och medicinstyrelser. Jag-utför alla operationer och behandlar alla patienter personligen Jag l»etalar ingen slcyddatide M. 1). och ingen hyra hvarför jag är färdig att bot* iniins sjukdomar för pi och olla äfven för •>. Dr Lebigs 3 yån. stenhus, son; nu uppföres ii Polk st. ofvanför Ellis kommer att bli en af de bäst utrustade medicinska och kirurgiska anstalter för män här pä kusten, byggnaden kommer att innehAlla rum för mottagning, behandling och operationer, auatomatiskt museum,fcireläsningslo. ka! samt apotek allt å nedra botten. Inga trappor att'klifva uppför, lutet vanligt logihus att passera. EXCLUSIVA OCH PRIVATA INGÅNGAR. Antag...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 15 November 1906

FINSKT B0ARD1NGHUS. RUM OCH BOARD såväl som enskilda måltider. God mat lagning. 2624 Woolsey Street So. Berkeley, Cal if a. Annonserar ni i Vestkusten? Sir Roberts dotter. — Sjung ut, menniska! Klart oeli tydligt! Jug är ruinerad! Är (let icke det, ni lueuaf? Stämman var hes, och det skratt, soin följde på orden, var kallt oc-ti hardt. En pinsam paus uppstad, oeli den gamle advokaten sökte efter ord. — Uäste hr Saville! Sä farligt iir (let icke. Ni har haft otur, det är sannt, men.... men.... ni har ju ännu ett par hundra pund om äret i lifränta. — Men hör, Duncombe, visste ni, att jag tänkte pä att gifta mig? Nej, det visste ni naturligtvis icke. Jag friade ju i gär afton. Och liek ja. i dag skulle jag hafva talat med hennes fader. Hon är dotter till sir Robert Leighton. — Sir Robert Leighton? NI syftat högt! T Ja, tänk er i hans ställning för ett ögonblick. Ni är millionär med en en da dotter, och eu man med — hvad var det ni sade? — 200 pund om året friar till henne. Hvad skulle ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 15 November 1906

fl.—Vestkusten. Den 15 Nov. 1906 QAM FR A MPT QfO > F Ix^xlN SVRNSKA I.UTH. F.BRNKZKR-KYKKAN i5fde ach Dolores Sts., San Francisco. Söndagar: Högmessa kl. ii f. m., aftonsång kl 8. Söndagsskola kl. io f. m. Ungdomsmöte hvar fredagskväll. Alla välkomna Philip Andreen, a. m. Pastor. Bostad: 208 Dolores St., strax intill kyrkan. Telefon: Capp 2222. Anna Hellström-souvenirer (kulörta vykort och brickor af aluminum) försedda med hennes porträtt och Särdeles elegant utförda komma att skiljas under recessen samt etter programmets slut vid konserterna här och i Oakland för 15c och 25c stycket. Dödsfall. Bertil Norman, Gustaf och Jennie Lindegrens yngste son, afled den 9 nov. i en ålder af endast 2 år och 3 mån. Den lille efterlemnar utom föräldrar en äldre bror Arvid Norbert och många slägtingar hvilkas älskling han varit. Sorgen drabbade alla så mycket hårdare, som • den lilles bortgång kom ganska oväntadt, enär han alltid varit kry och liflig. . 5,000 stugor för de liusvill...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
x
Loading...
x
x