ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Čechoslovák And Westsk... Delete search filter
Elephind.com contains 3,097 items from Čechoslovák And Westske Noviny, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
3,097 results
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 26 June 1925

-CECH08L0VAF.-- KOZNI NElfCCE V pátek, dne 26. června 1925' jsou trapr.t a nepříjemné, ale pomoc a úlevu zjedf-á. SEVEROVO ESKO Antistatická tn&eť. Zastaví svrbení a podráždění kůže. 50 centů kelímek. Požadujte ji v lékárribch. W. F. SEVERA CO. •.CEOARBAPJDS, IOWA pwce Theatre Program: V pátek, 26. června Edmund Love ve fotohře "CHAMPION OF LOST CAUSES' a "FIGHTING SKIPPER" V sobotu, 27. června "SCAR HANAN" s Yakřma Cauttem, světovým championem cowboyem v hlav- ní roli. V pondělí 29. června "BELLA DONA" 8 Póla Negři v hlavní rolí-., Mk '13 i Okružní lístky za smiené ceny $175.00 Z NEW YORKU do HAM BURKU Zde se Vám nabízí vzác- ná příležitost navštívití sta- rou vlast, za sníženou cenu třetí třídy . okružní • ctísty, výletní ceny. N^ši cestují- cí jsou vypraveni z íjam-, btirgu zvláštními vlaky až na mrato, po dozorem zku- .šeného pvůyodčího. Zde bydlící cizinci moKou se na- vrátili zpet během roku bez ohlc du Da kvótu. Kdož mají povolt:jí k návratů, nebudou zadrženi na Ellis Isl...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 26 June 1925

V pátek, dne 26. června 1925 — CECHOSLOVÁK — £3 ■ca 3E 3BS DVOUDENNÍ SLAVNOST A VELKÝ VE DNECH 3. a 4. ČERVENCE 1925 VE WEST, TEXAS Různá pobavení pro všechny účastníky Jelikož je všeobecným přáním našich občanů abychom oslavili tento výroční svátek, West Commercial Club se rozhodl pořádati výroční, dva dny trvající, VELIKÝ PIKNIK a oslavu ve dnech 3. a 4. ČERVEN CE. V minulosti tyto slavnosti a pikniky byly vždy navštíveny velikým počtem občanů, kteří se tu ve spolek pobavili a obveselili. Letošího roku přípravy pro tu- to událost jsou rozsáhlejší než kdykoliv před tím a návštěvníci zajisté nebudou zklamáni v jejich očekávání. Obchodní Klub ustanovil generální výbor, který má na starosti připraviti program, který by uspokojil v každém ohledu návštěvníky. BUDOU ZDE POVÉSTNl ŘEČNÍCI; MÍČOVÁ HRA PO OBA DNY; ZDOSTATEK ZÁBAVY A MNOHO RŮZNÝCH ATRAKCÍ PRO KAŽDÉHO. HUDEB- NÍ KONCERTY BUDOU POŘÁDÁNY PO OBA DVA DNY. MÍSTA BUDE DOST PRO VŠECHNY NÁVŠTĚVNÍKY. * NENECHTE SI UJÍTI PŘÍLEŽITOST KRÁ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 26 June 1925

CECH08L0VAR — V pátek, dne 26. června 1925 iQeoooňooooooGCio '^woaceeoooocoeooooooQrxiMccoe, VĚHLASNÉ LÉKY DRA. J. H. McLEANA kteréž byly ve ctálcm užíváni a obstály zkouíku času PŘES SEDMDESÁT LET. Lékárnici a obchodníci léky drží tyto výtefné léky na skladě. — Nejsou-11 k dostáni u Víteho nejbližšího obchodníka, může vám je ob- starat] za krátký řas přimo z velkozSvodu. VÝSTRAHA:—Naše zboží přichází pouze v původním obalu a it ceny, jež udáváme níže. Nikdy nekupujte zlomený nebo částečný obal. DR. J. H. McLEANA VOLCANIC OIL LINIMENT (Sopečný Liniment): Je dobrý pro poškození rámu těla, kde je dobrý liniment žádou- cím. On ulehčuje a hojí, nepálí a nedělá puchýře ani na té nej- jemnějši kůži. — Jest to pravý přírodní lék. Cena 30c, 60c a $1.20 lábev v Spojených Státech. DR. J. H. McLEANA STRENGTHENING CORDIAL AND BLOOD PU- RIFIER (Sílivý Kordiál a Krvečistitel):—Sílívá měnivka, určená k povzbuzeni tělesných orgánů ku práci a k osvěženi funkci života a jeho procesu. Nepřemrští aniž ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 26 June 1925

V pátek, dne 26. června 1925 — cechoslovak — Z města a okresu. — Přítel Willie Janák je i ČESKA LETNl ŠKOLA. } ZÁBAVA PRO ŽENATÉ, dosud nucen tráviti nynější Započneme s vyučováním bude se odbývali na West horké dny v posteli, těší nás j českého jazyka v Grammar platformě ve středu dne škole ve West v pondělí dne sčeryence. Dobrá hudba a 29. t. m. Všichni rodičové, jdobré pobavení. Každý je kteří se zajímají o vzdělání uctivé zván. Seith & Veselka, v češtině pro jejich dítky i Paláce Divadlo má pro jsou žádáni, aby se přihlásili j příští týden ve středu a ve Ve škole v 9 hodin ráno. Vy-'čtvrtek 1. a 2. července na učovati bude sl. Terezie Ma--;p10<n-amu úchvatnou fotohru . xi. m . i m t í rn i . rnu — Vldp. Jos. Pelriář odjel ^ jeho stav je USp0ko- minulý týden na prázdniny do ■ '& aéko]iv pozVolna přece Československa. . jse pozdravuje. Seno! Seno! i Pan Pesout ze st. Louis Přímo od pěstitele, pravé dlí na prázdninách u rodinj Oklahomské "Uplands Prai-jM. J. Mazancových,...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 31 July 1925

imtítň' r\fe. VAtkr Fuj tu 8 STRÁNEK \% PAGE8) i ...< ■*4ň VjreMrf kaÍ4ý týim. PftEDPLATNt: fto&tě. ffof Na pftl roka mg Do staré vlaeti $3.00 Penélní zásilky, jakož i dopisy týka- jící e redakce, fcuíteš zasílán* na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHINC CO. West, Texas P w.i ■ ■ ■ iLimlul ZA ř N>;\vvx;-.^-. Přestěhujete-li m, sdilte aáa hned NOVOU I STASOU adrwa, oychom potřebnou mém moMt ihned ttčínhL ■m AND Wl NOVINY mt články, ÚTshy a dopisy redakcí zaslány nejpoxdéji do děli ROČNÍK V VOL.) XIV. , Cis. (No. 31.) Entered as tecond-class matter January 2, 19É0. at the pos^lřřice at West, Texaa onder the Act oř March 8, 1870. —— 'v. 31. července, (July) 1925. Státní zprávy. TfclNÁCT OBCHODŮ TOLIK KOLIK ZMOŽETE j ZA Tftl DOLLARY.' Teague, 24. července. — William J. Báván mrtev. Pivnice, nalézající se asi 3 ^ UZAMČENO míle odsud byla rejdována1 D^ton, Tenn., 2b. července. Galveston, 24. července. -I1 včera městským maršálem1 William Jenninga Bryan Šest zdejších obchodů se stu...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 31 July 1925

V Pátek 3L. Července, 1925. — Čechoslovák ~ E. B1CE BURKOUGHS TARZAN. DÍL VIL TARZAN NEPŘEMOŽITELNÝ (Pokračování.) Její počáteční strach před tímto neobyčejným mužem pomalu mizel a ona byla naplněna ne smírnou, neukojenou zvědavostí, která ji nut kala k tomu, aby se ho vyptávala na jeho zá wěry do budoucnosti, pokud se týkaly jí samé i jeho. Ale Tarzan z rodu Opů byl právě tak mlčenlívým jako před tím a místo odpovědi zabručel vždy jen cosi nevrle a odklidil se stra nou. A přece nebyl tak nespolečenským, jak se dělal. O tom byla Berta Kircherová pevně přesvědčena. Vždyť ho sama viděla, že se hor livě bavil s opy při slavnosti Dum-Dumu a že se zúčastnil i jejich porad i zábav, jokoby byl jedním z jejich kmene, který předčil ostat ní svou životní a výmluvností. Její strach následkem těchto myšlenek se počal z její mysli ztráceti úplně. Nedavši se zastrašiti svými předešlými nezdary, počala se ho vyptávati znovu. S počátku setkala se ee stejně nepřátelským zavrčením, ale když neustával...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 31 July 1925

— CECH OSLO V AlT _ poíádá praní • lilsUHurti n apo j«ai • VlatnikMi uaUti dlužno na: Vnak Ennia, Tuu, Bor 1M. V Pátek St. četrtace, 1925. ENNISKY VĚSTNÍK -sa= NÉCO O SPÁNKU. Shakespeare nazývá spá- nek lázní unaveného ducha. A vskutku, je spánek něčím, co možno přirovnali k potra- vě, neboť jako ona přináší po- silu. Staré přísloví přece ří- ká: "Kdo spí, jako by jedl." Spánku kromě některých ryb a tvorů prajednoduché sou- stavy nervové podroben je skoro každý tvor. A i tito I tovy. V neděli dojela domu jejich dcera sl. Louisa, se kte- rou dojela z Dallas slečna A- nežka Poláškova a Karel Čer- venka, kteří se dostavili ve- čer na zábavu do Sokolovny. — Jiří Koppa a jeho rodi- na z Fort Worth a pí Kadlčá- ková dojeli k nám a byli ná- vštěvou u rodiny Joe M. Ko- hutové. — Slečny Nesrstovy z Au- stinu dlí návštěvou u svých tvorové, kteří "nespí" upada- příbuzných rodin Parmových, jí v klid spánku se rovnající. Dovídáme se, že jejich rodi- Nedostatek spánku může bý- če hodlají se do En...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 31 July 1925

V Pátek 31. červenci 1925. ČECHOSLOVÁK KND WB8TSKÉ NOVINY. vrmtf fňiaj by MCBOSLOVá* PUBUSHtNU CO. at W« rast, Tem J. E. KftlŽAN. { Redaktor — Editor OFFICERSi Aac. J. Morris, President tm. f. Holásek, Secy Treas. §m K. Kfiian, Manager. DIRECTORS: jlnf. Morris, Jos. F. Holásek, J %. Křížan, Frank Marák, jr., Jí F. (httanovský, Ben J. Vanžura, Frank i. Cožck. tM lataé $2.00 Sabscriptioa Do Evropy 13.00. May (známek sdělf se na poíádáw AAftttlsing rates on applieatlon. liMII osobní útoky % dopisy uráíů- véfc* obsahu se nenveřejní. PROBLÉM KTERÉMU ČELl ROLNICI. Suchem postiženi farmáři středního TexaBU čelí dnes vá- žnému problému a zachrániti je před hrozícím nedostatkem jest povinností nejen obchod- níků a bankéřů, nýbrž i o- statních občanů. Mnoho far- mářů v suchem trpící oblasti vypouští jejich dobytky když na ně připevnili lístek s nápi- sem: "feed me and keep me." Silnice na mnoha místech jsou; přeplněny dobytkem, který je hnán do míst kde je tráva a voda. Počínaje okresem Ellis...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 31 July 1925

v- Sálejte Dopište si o kata- log levných cen na Vikla Nurseries, Lonsdale, Minn. (29-40pd.) VELKÝ PRODEJ na Piana, Victroly, Šicí stroje druhu White, jakož i hudeb- ní nástroje plechové, struno- vé a plátkové všech údělků. Vážíme si objednávek poštou a ceny naše jsou zvláště níz- ké, kamkoliv vyplacené. Pi- šte hned o podrobnosti nežli koupíte jinde. Krajanům pro- dáme i na úvěr neb na mírné splátky. Spravujeme nástro- je všeho druhu dobře a laci- no. SLOVÁČEK - NOVOSAD MUSIC COMPANY Temple, Texas (31dz) MORRIS & KOLÁŘ pojištění vSeho druhu WEST, TEXAS Zastupujeme dobře známou SOUTHWESTERN LIFE INSURANCE společnost, u které můžete si opatřiti pojistku na 10, 15, 20 let neb na doživotí, za nej- mírnější poplatky a s nejlepší- mi výhodami. Naše společnost jest nejspolehlivější a služba vždy nejlepší. Pište neb hla- ste ee o české tiskopisy. Taktéž vám můžeme poji- Stiti domov, obchod neb jiné stavby proti ohni, vichřici a kroupám. I pojistky proti ne- moci a úrazu, úplně spolehli...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 31 July 1925

m "V Pátek SI. července, 1925- National Bank OF WEST "BANKA OSOBNÍ SLUŽBY" Čtyři procenta úroků platíme na úsporné vkladv ZAPOČNĚTE ÚSPORNÝ VKLAD JE&TÉ DNES H. V. Šmajstrla, výpomocný pokladník H. F. Ellis, výpomocný pokladník W. R. Glasgow, předseda W, P. Cook, pkladník SHE2 | Spolehlivá Služba 1 15 jest co můžete vždycky očekávati když budete ob- §= Si chodovati a námi. Zbudovali jsme náš obchod na 55 5 základě Spolehlivé služby a naší zásadou bylo vždy- = .55 cky dáti vám hodnotu sto centů za každý dolar u ES ;5B nás utracený. ~S Máme jednatelství pro světoznámé ráfy jako jsou SE U UNITED STATES, GOODRICH, DIAMOND a FISK. || JH Držíme stále v zásobě vše co majitel automobilu =5 5 potřebuje. Máme pravé Fordovy součástky, jakož == ■55 i součástky na automobily mnoha jiných údělků. Nezapomeňte, že naše ceny jsou vždy správné a == že naší snahou jest uspokojiti vás v každém ohledu. ==j ] West Service Station ( H West, Texas H == 30-32 = ste, aby za 8 v oj i C#Ioroční i SPOLKOVÝ O...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 31 July 1925

_ CECHt VĚHLASNÉ LÉKY DRA. J. H. McLEANA kteréž byly ve štítem užívání a obstály zkouiku čitu PŘES SEDMDESÁT LET; Lékárnici a obchodnici léky drti tyto vjtořné léky na skladě. — Nejsou-li k dostáni u vašeho nejbliiélho obchodníka, může vám je ob- fitarati za krátkf řas pMmo z velkozávodú. VÝSTRAHA:—Naše zboii přichází pouze v původním obalu a za ceny, jež udáváme níže. Nikdy nekupujte ciomený nebo částečný obal. DR. J. H. McLEANA VOLCANIC OIL LINIMENT (Sopečný Llnlment): Je dobrý pro poškozeni rámu těla, kde je dobrý liniment žádou- cím. On ulehčuje a hoji, nepáli a nedělá puchýře ani na té nej- jemnější kůži. — Jest to pravý pKrodni lék. Cena 30c, 60c a $1.20 láhev v Spojených Státech. DR. J. H. McLEANA STRENGTHENING CORDIAL AND BLOOD PU- RIFIER (Silivý Kordiál a Krvečistitel):—Sílívé měnivka, určená j k povzbuzeni tělesných orgánů ku práci a k osvěženi funkcí života a jeho procesu. Nepfemrětl aniž oslabí, jako mnohé tak zvané silivky činí, ale je složena, aby dodala stálou záři ka...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 31 July 1925

V Pátek 31. července. Z ■ésfi «tknu. — Minulé pondělí byla dovežena do West mrtvola pět a půl roků staré dceru- šky manželů Inocenc Opělo- vých z okresu Atascosa. Po- zůstatky byly uloženy k vě- čnému odpočinku na katol. hřbitově ve West, vdp. A .W. i Nesvadba vykonal pohřébm obřady. Zarmouceným nídi-! čům vyslovujeme tuto' naši upřímnou soustrast. 14 liber cůkru za $1.00 Včera jsme opět obdr- želi- zdravici od Dra. Pázdra- la, tentokráte ze Santa Fé IN. M., která zní: Santa Fé jfi staré město, kol jsou velké ruiny; Indiáni zde prodávaj* divotvorné byliny. Vypiješ-li odvar z těchto, hned máš fajnskou opici, zapomeneš na starosti i na tu prohibici. Jsme oprávněnými zá- stupci pro Cherokee tabák Tná- me jej vždy na skladě Gro- 1 černi obchod Johna S. Hrušky v grocerním obchodě Johna S. ve ^egj. Hrušky ve West. j _Pan Jog Mapesh g rQ_ - Louis Stěpan s manžel-;dinou z Penelope odjel v těch_ to dnech do jižního Texasu .jW* Hledám práci co ko koi! a jeho bratr Jan odjeli v sobotu na návšt...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 21 August 1925

8 STRÁNEK (8 PAGES) "w Líc -s /Jt V-žcUy ■ ! I " i SI Vyehixf kaidý • týden. PŘEDPLATNÉ: Ročně.. 1 • |2JM Na půl roka....._ tl.N Oo ataré vlasti. $3.00 Penéínf zásilky, jakož i dopisy týka- jící ae redakce, buďtež zasilárv na tato adreea: ČECHOSLOVÁK PUBLISHINť CO. Weat, Texas v - . ír^^fcSSi-sP Č vv ^ * - OZNAMOVíKt Čechoslováka jert výhodné a enj Přestěhujete-li ae, hned NOVOU I STAROU bychom potřebnou změní ihned oéinrt. Články, úvahy a dopisy necht redakci xatlány nejpozději do děli veéer. AND WESTSKEfOVJNY ROČNÍK \ VOL.) XIV. ClS. (No, 34.) Cntered as second-clasa matter Jannary 2, 1920. &t the post ojíice t West, Texaa ander the Act of Mnrch S, 1879. 21. srpna, (August) 1925. Státní zprávy. STÁTNÍ POMCC daň z dědictví $500.000. tr ' r •' k' austín, i5. srpna. — w. m. , ^oraw americke. vyt h "Woodall, vrchní klerk dědič- „ . ........ . . VlírHFM^T.trMVM néh0 departmentu v Comptro-! Novy zpu«,b jízdy >« alepo sob SUCHEM POSTIŽENÝM . ^ departmentu prihl4jLos Angeles, Callt...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 21 August 1925

w "V ?1. <^""1 1í 25. — Čechoslovák — E. IICE BOKKOUUHS: TARZAN. 1(5] | mýtiny, a pohlížel lítostivě na dvě postavy, v džungli, za to však je znal Tarzan z rodu Kricherová se pustila ramene poručíkova, je- hož se dosud ustrašeně držela. "Nemohli bychom něco podnknoutii?" otá- zala se ho s chvějícími se rty. "Nemohli by- chom ho zachrániti dříve, nežli ho ta strašli- vá šelma roztrhá?" Poručík Smith-Oldwick se bezradně roz- hlédl kolem sebe, hledaje nějakou zbraň, pomocí níž by mohl levharta s úspěchem na- padnouti a pomoci tak Tarzanovi z rodu Opů v jeho strašlivém boji- Ale v tom vyrazila ze sebe Berta Kircherová hlasitý výkřik a běže- la rychle k chatrči, jež stála uprostřed kru- hovité, trníkové ohrady. "Počkejte zde!" zvolala na poručíka, obrá- tivši hlavu v běhu. "Přinesu vám oštěp, který mi tu zanechal". Poručík Smith-Oldwick viděl, jak strašlivé pazoury levhartovy se snaží rozdrásati tělo opího muže a jak tento napíná své svaly a užívá své neobyčejné mrštnosti k tomu, aby ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 21 August 1925

_ ČECHOSLOVÁK — V pátek 21. srpni 192S> POŘÁDÁ FRANK MOUČKA Spri*7 • ^Ueiitoatí • spojeni ■ Knafckýa Yiatnlkm xaslati dlužno na: Frank Moaéka, Enni*. T«u, Bos 1*0. ENNISKY VĚSTNÍK POfcÁDÁ FRANK MOUČKA Zprávy a šálelitoati n spojeni • Vfetníkem zaalati dlnino na: Frank Ennis, Taxa*, Box 1M. Dočkánre-li se úsměvu stě-j jev pochopení a dobré vůle. steny? Olejářská společnost z j Záležitost byla vyrovnána ú- "Corsicana zlísovala v severní stupem provinilců- Nedám se pak severovýchodní a východ- ní části naší osady 5,000 akrrů pozemku k pokusné vrtbé ole- je. První taková studna vrtá- na bude neprodleně na pozem- ku Johna Davise míli od mě- sta. Vrtná věž už se staví, stro- je dováží železnice z Corsica- na a jakmile vše bude usaze- no, započne se s vrtbou stu- dny, což celá veřejnost s nej- vétší dyehtivo3tí sleduje a vy- čkává na výsledek. Olejová horečka dosud se zde neproje- vila ačkoliv naděje na tekuté zlato je všeobecná a kdo ví, i oprávněná. Krajan John Kou- ba dostává nabídky...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 21 August 1925

■třk 21. srpna 1925- ČECHOSLOVÁK kMD WESTSKÉ NOVINY MUiahtd evarj fridajr by OBLOVÁK FUBL18HING CO. at West, Texas J. E. KfiíZAN. Redaktor — Editor OFFlCERSi Al J. Morris, President (m. F. Holásek, Secy Treas. JL K. Krlžan, Manager. DIRECTORS: &Bf. Morris, joa. F. Holásek, J. B. Křižan, Frank Marák, jr., J F, tJibanovský, Ben J. Vanžura, Frank 1. Coiek. PMplatmé $2.00 Subscriptíoa De Ettopt 43.00. •snámek sdělí se na požádán) AiVartlsbiff rates on application. osobni útoky a dopisy arftib- «a* obsahá se neavefeiof Je ku podivu, jak rád člověk o sobě mluví, jakoby nemě lepších předmětů. J. Zeyer • • • Bojujte mužně o spravedl- nost a bojujte tak aby veške- ré vaše úsilí o dobrou věc mělo svůj výsledek. • * * Národnost není v jazyce, ale je ve státě a politice, v ho spodaření a sociálním usilo- vání, v mravnosti, ve vědě, fi- losofii a umění. Masaryk. • * • Odvykání sobectví jest jedi- né vychování, jakého se může dostati citu člověka a proto nás uráží egoism lidí odrost- lých, že...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 21 August 1925

-ČECHOSLOVÁK-, V pátek 21. Z města a okresu. — V úterý 25. t- m. bude "den čistění" ve West podle prohlášení Mayora Davise a městkého seketáře E. ÍI. Bres- lera. Všichni osadníci jsou žádáni, aby všechen ''junk" u- místnili do starých nádob na pokraji ulice aby městky vůz vše mohl odvězti. Prof. Stanovský, který jest návštěvou v rodině Johna Mi- kulika, zamýšlí zajeti do Cor- pus Christi dříve nežli odjede zpět do St. Louis- — Slečny Helen Škrabánek a Irene Hruška odjely v pon- dělí na týdení návštěvu pří- buzných a přátel do Housto- nu, Galvestonu a Texas City. — Miss Massey navrátila se ze St. Louis a jiných tržišť kde byla nakupovati pro její modistský závod. — SI. Pari Emmonsová na- vrátila se z Duncan, Oklajio- ma, kde dlela návštěvou u své sestry po dobu tří týdnů. BEST DIVADLO Prořram: V pátek dne 21. srpna. George Larkin, ve velice pě- kné fotohře "THE APACHE DANCER" a 'THE R1DDLE RIDERS". Též velice dobrá veselohra- V sobotu a v pondělí dne 22. a 24. srpna . Veliký Dvojitý ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 21 August 1925

tek 21. srpna 1925- uetem, americkým SVĚTEM. vidíte Rabbitťs Ear (Zaječí ucho), v předu, jako by nám - ČECHOSLOVÁK {Popisuje Dr. J. A. Pázdral.) cestu zabrániti chtěla, jest Si- v era Grande jest to největší (Pokračovaní.) gám q gobé gtojfcí kopec ve Tvářnost krajiny začíná se Spojených Státech, co se týče, íněniti. Z dálky objevují se rozlohy, ač není vysoký. V "vrchy, sice, ještě sami o sobě Clayton, ptáme se šerifa jak -stojící, ale když člověk jede rychle se smí v Novém Mexi- tolik mil po rovné prérii, tato su jezditi Tak rychle jak mů- aměna jest vítaná. Na právo žete odpovídá tázaný, a my využitkovali této výhody, le tíme jako s větrrem o závod, jinak pustou krajinou. Sierra Grande nás uctivě pronásledu- je. Jednou je na levo, jednou na právo, tu zase v předu a když již myslíme že jsme již pod ní, ustupuje tvrdošíjně do pozadí. V dálce objevuje se podiv- ný vrch. Úplně souměrná ho- SL Enfoy th? Best Time of the Year mole, jejížto vrch zdá se jako by byl uražen. Jest to vy- has...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 21 August 1925

_ CECHOSLOVAK — V pátek 21. srpnu 1925- VĚHLASNÍ IÍKY DRA. J. H. McLEANA kteréž byly ve stilem uiiváni a obstály zkoušku času PŘES SEDMDESÁT LET. Lékárníci a obchodnici léky dril tyto výtečné léky na skladě. — Nejsou-li k dostáni u vašeho nejbližšlho obchodníka, může vám je ob- starat! ca krátký čas přímo z velkosávodů. VÝSTRAHA:—Naše zboží přichází pouze v původním obalu a za ceny, jež udáváme niže. Nikdy nekupujte zlomený nebo částečný obal. DR. J. H. McLEANA VOLCANIC OIL LINIMENT (Sopečný Liniment): Je dobrý pro poškozeni rámu těla, kde je dobrý liniment žádou- cim. On ulehčuje a hojí, nepálí a nedělá puchý e ani na té nej- jemnějši kůži. — Jest to pravý přírodní lék. Cena 30c, 60c a $1.20 láhev v Spojených Státech. DR. J. H. McLEANA STRENGTHENING CORDIAL AND BLOOD PU- RIFIER (Sílivý Kordiál a Krvečistitel):—SlUvá měnivka, určená k povzbuzeni tělesných orgánů ku práci a k osvěženi funkci života a jeho procesu. Nepremršt! aniž oslabí, jako mnohé tak zvané sllivky čini, ale Je slož...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 21 August 1925

Y pátek 21. srpna 1925- — CEC 2 aésta a okresi. — Pouť westské katolické osady, která byla pořádána v sobotu dne 15. srpra, zda- řila se velice dobře- Dopoledne byly odbývány ve zdejším ko- stele Eohoslužby a odpoledne odbýván byl program v S. P. J S. T. parku. Bohatý oběd, který připravily české hospo- dyňky byl ve 12- hodin. Asi ve 2. hodiny po obědě byly předneseny slavnostní řeči, a sice anglická našim komisa — Přítel Václav Ježek při- šel minulou neděli k bolestné- mu poranění, když auto, ří- zené krajanem Joe Stmadlem do něho vrazilo, přehodivši jej přes radiator na zem. Neho da se stala naproti obchodu p. J. S. Hrušky. Blue Ribbon malt vždy na skladě. Také čekáme zá- silku "Prazdroje" každým dnem. W. W. Prašífka, Gro- cerista, ve West- -r- Minulý týden byli jsme poctěni návštěvou našeho sta- fem . R. J. Marákem a česká! rf'í° odběratele Jakuba Mahl- prá vnikem p. B. P. Matoehou ata a' J.eh<>. ™nzelk>'..\syml ■ z Cameron. Řečníky předsta- vil obecenstvu p. Robert Čer-...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x