ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Meie Kodu = Our Home Delete search filter
Elephind.com contains 8,854 items from Meie Kodu = Our Home, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
8,854 results
AUSTRAALIA ESITIS KUKKUS LÄBI. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 September 1949

AUSTRAALIA ESITIS KUKKUS LÄBI. Kanadast, Montrealist, teata takse, et Austraalia sõjaveteraanide liit esitas impeeriumi sõjaveteraa nide kongressil resolutsiooni kom munistliku partei keelustamiseks (illegaalseks kuulutamiseks), Kuid see resolutsioon sai poolt ainult Austraalia esindaja hääle. Resolut sioon esitati Austraalia sõjavete raanide liidu presidendi, Mr. Eric Millhouse'i poolt.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
DIPIID EHITUSEÖÖSTUSSE [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 September 1949

DIPIID EHITUSEÖÖSTUSSE Valitsuse pealekäimise tulemu sena on lõpuks ehitustööliste ameti ühing lubanud diipiisid > rakendada ehitustööstuste, Kuid endiselt on diipiide suhtes eitaval seisukohal B.W.I.U., mis hõlmab puutöömehi ja müürseppi. Nad põhjendavad oma seisukohta sellega, "et diipii töölised ei omavat vastavat kvalifikatsiooni ega oskust. I Seega on töölepingu korras Auš ! traaliasse tulnud- immigrantidel või malus rakenduda vaid labidatööle uute ehituste püstitamisel. * Newcastle'st teatatakse, et umbes . 100 Euroopa immigrant! on alus tanud tööd kohaliku» terasetööstuses ja järgmised 100 stardivad reedel. Need 011 esimesed immigrandid, kes rakendatakse Newcastle rasketöös tusse. Unioni meeste vastuseisu tõttu on mehed rakendamist leidnud vaid mustemail tööaladel. Korter asetseb meestel 28 miili töökohast eemal. _ ★. Ehitusmaterjalide minister Dixon teatas, et alates järgmisest esmas päevast asuvad IXP-d tööle savi tööstuses. Vormilist otsust DP-de lubamise kohta savitöös...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 September 1949

KIRIKLIKKE TEATEID. Tallinna Vene vägivallavõimu alla uuestilangemise 5. leinapäeva i tähistamiseks toimub Sydney kiri kus mälestusjumatalateenistus 25. sept. kell 7 Õhtul. Päevakohased lau lulehed. Rahvusliku leinapäeva puhul on kõigil võimalik meie kannatava rahva Vja langenute ning kadunute . mälestamiseks tuua kaasa lillesid kiriku ehtimiseks. Rev. Fr. Stockholm, Sr. . Adelaides toimuvad jumalateenis tused baltiiiiaalastele järgmiselt: St. Stephen'si kirikus Wakefield St. iga kuu neljandal pühapäeval, kell 4 p.l. ning. Immanueli kirikus, Tynte St. North Adelaide, iga kuu teisel pühapäeval kell 3 p.l. Kogu duse koosviibimised on igal esmas päeval kell -b 8 õhtul St. Stephen,, si kiriku saalis, Wakefield St. ^ Haiguse korral palutakse eest la'si, koguduse liikmeid, pöörduda preili Ella Nurme poole, Mental T Hospital, Northfield. MEIE KODU. Austraalia, eestlaste nädalaleht. ■ Peatoimetaja Juhan Viidang. Vastutav toimetaja ja litsentsiaat Ilmar Raudma. Toimetus ja talitus : Estonian...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
BULGAARIA, UNGARI JA RUMEENIA ON RIKKUNUD INIMÖIGUSI. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 September 1949

BULGAARIA, UNGARI JA RU MEENIA ON RIKKUNUD INI MÕIGUSI. L ^qshingtonüst -.. peatatakse, et ÜSA välissekretär Dean Aeheson on deklareerinud, et Bulgaaria, Un gari ja Rumeenia on eksinud rahule pingus ette nähtud inimõiguste klauslite vastu. Ülalmainitud riikide vastutuselevõtmine tuleb avalikule arutusele Tihendatud Rahvaste, UNO- peakoosolekul.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
DP VÄIKELASTE TRANSPORT KATKESTATI. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 September 1949

DP VÄIKELASTE TRANSPORT KATKESTATI. Roomast teatatakse, et IRO pea direktor Kingsley informeeris ava likkust, et ajutiselt katkestatakse ££a i 12. kuu vanuste laste transport Austraaliasse. Otsuse tegemisel olevat IRO kuulakud ära ka Aus traalia valitsuse seisukohad. Alates 1. novembrist jätkub laste vastu võtmine Austraaliasse suunduvaile IRO laevadele endiselt. • Väikelaste transpordi ajutine katkestamine on tehtud kaalutlusel, et temperatuur Punases Meres on liiga kuum, mis halvab laste söögi isu, põhjustades nende alatoitlust ja haigestumist. Sellest otsusest on ebameeldivalt Üllatatud Euroopas IRO läbikäigu laagreis viibivad emigrandid, kelle perekondades on alla aasta vanuseid lapsi.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
NORRA LAEV PUNASTE TULE ALL. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 September 1949

NORRA LAEV PUNASTE TÜLE ALL. Tokiost . teatakse, . et Vene kauge-ida sattelliidi, Põhja-Korea rannapatareid on tulistanud Norra mootorlaeva "Helgoy'd." Raske - patareide tule alla sattunud ' 8,000 tonnine norra laev 011 palunud abi USA Yokohama laevastikuüksuselt.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Eestlane Hong-Kongist [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 September 1949

£estlane Houg-Kongist Mõniaeg tagasi saabus Syd neysse 9-kuulisele puhkusele Hein rich Murs Hong-Kongist koos oma 5-liikmelise perekonnaga. Tema abi kaasa on rahvuselt lätlanna. Kumb ki neist pole aga jalaga saanud oma isade maale. H. Murs on sündinud Mukdenis, Hiinas, ning kogu eluaja saatnud mööda mitmel pool Aasias, praegu töötab juba 18 aastat Hõng Köngis laevaehituse insenerina. Sõ jaajal oli tä sõjaväes ning viibis paar aastat Jaapanis sõjavangis, kust vabanedes pöördus tagasi Hong-Kongi. Abikaasa on sundi nud Vladivostokis ega oska sõnagi läti keelt. T^isi eestlasi H. Mursi ... andmetel Honk-Kongis praegu ei ole. Varemalt töötas seal keemi- ; kuna Aleksander Kurrik, kuid ta suri möödunud aastal. Peatunud on seal viimasel ajal laevakapten Ja kobson ning läbisõidul peatas, seal alles hiljuti Kask'i nimeline eest lane, kes põgenes Shanghaist Amee rikasse. H. Murs oskab siiski veel üht teist eestikeeles. Nagu ta .seletab, on tema kodus olnud omal ajal mit meid eestikeelseid raama...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
VENEL 5 MILJONIT MEEST PÜSSI ALL. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 September 1949

VENEL 5 MILJONIT MEEST PÜSSI ALL. USA senatis toodi esile, et Nõu kogude Vene on pidevalt suurenda nud oma sõjajõudusid. Olemasole vate andmete alusel on Venei üle 5. milj. mehi? velvade all. Samuti'■ on tõstetud kulutusi sõjaväele 19% võrra käesoleva aasta jooksul. Kui varemalt oli Venel Saksamaal 70,000 m^est, siis nüüd on okupat sioonivägede arvu tõstetud 100,000 le. , ' ..

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
MÖNE REAGA— [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 September 1949

MöNE REAGA— Lammaste - arv Austraalias on tõusnud 108 milj peale. See on um bes 6 miljonit rohkem kui möödu nud aastal ja 13 miljonit enam kui 1947 aastal. Umbes pool lammastest asub N.S.W. osariigis. ,

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
INGLISE JA AUSTRAALIA NAEL DEVALVEERITI OODATAKSE VÄLJAVEO SUURENEMIST DOLLARIMAADESSE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 September 1949

OODATÄKSE VÄLJAVEO SUURENEMIST DOLLARIMAADESSE. Esmaspäeval 19. sept. teatas^ Austraalia peaminster-■Chifley, eti: Ühendatud- Kuningriigi valitsus on otsustanud devalveerida naelsterr lingi .2 dollari 80 eent-ile seniselt 4 dollarilt-3. cent-ilt. Vastavalt sellele; on ka Austraalia valitsus devalvee* rinud Austraalia naela seniselt 3 dollarilt 23 cent-ilt 2 dollarile 24 cent-ile. Sellejuures jääb naelsteiv: lingi ja Austraalia naela vahekord; endiseks, tähendab-100 naelsterlingit võrdub 125 Austraalia naelale. ~i Ühtaegu sellega tõsteti valitsus^ poolt ka kulla hinda. ( Kui 1 ounee kulda maksis seni £10/15/3, siis kulla uueks hinnaks vääringu ümberhindamise järele on, £15/9/10. ^ Naela devalveerimise esimeseks' effektiks on, et Austraalia -petJfT maksma dollari maadest ostetavate, kaupade eest 30% enam senisest, näiteks kui importöor varemalt makf s'e . -;\õne artikli eest üks nael, sii$; peab ta nüüd sama artikli eest maks£ ma 29 sliillingut. 5 .Naela ümberhindamise otsus on Briti ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Välispoliitikat [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 September 1949

,.Briti-USA finantsläbirääkiniiste peäresultaät selgus nädala alul, mil Briti varakantsler Oipps teatas Inglise . naela devalveerimisest, muutes naela kursiväärtuse . 30% võrra odavamaks. ;; .Hoolimata varakantsler Crippsi . rõhutatud optimismist, ei näi auto riteetsed majandusringkonnad mitte just palju lootvat sellest iseendast dramaatilisest - sammust . ja. selle võimalikku positiivset effekti pee takse üürikeseks. Vihjatakse ana loogilisele olukorrale peale jesimest ' maailmasõda, kus mitmed riigid otsustasid oma rahaväärtuse alla lüüa, et oma eksportkaupa .välis turgudel - odavamaks ja seega nõu tavamaks teha, unustades seejuures et sisseveetavate toorainete hinnad läksid ju samavõrdselt _ kalli maks. Igatahes 011 Inglise naelsterling, millel kunagi oli otse maagiline võim ja usaldus kõigis viies maailmajaos, nüüd saanud teise ränga hoobi sellest saadik, kiti ta, ära läks kulla aluselt. Kas' Briti värakantsleri optimism devalveeri mise soodsast mõjust on õigustatud, see peaks s...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Inglased üllatavad oma lennukitega [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 September 1949

Inglased üllatavad oma lennukitega Eelmisel nädalal toimus Inglis maal Farnborough lennuväljal uu te lennukitüüpide demonstratsioon. Välismaised vaatlejad olid tõsiselt üllatatud moodsaist jet-lennukeist, mida on tootnud inglise lennuki tööstus. Sel puliul ütles briti õhu jõudude konstruktorite ühingu pre sident, Sir Roy Dobson: "Meie käes on praegu juhtimine jet-liini lennukite alal ja aeg, kus Amee rika oli juhtiv . tsiviilõhujõududes, on möödunud." Üks austraalia ANA lennuliini esindaja ütles, et ANA kavatseb osta miljon naela eest propelleriga turbiin-reisil ennukeid, nagu 011 se da inglise moödne 53-istmeline Vi ckers Viscout. Seega tellib ANA 10 Vickers Viscountfi. Eriti üllatas välisvaatlejaid briti esimene jet-pommitaja, Canberra. Selle võimsa masina lennudemon stratsioon oli suureks ootamatu seks kõigile välis-atasheedele. Eeltoodud moodsate lennukitüü pide kõrval äratas erilist huvi amee riklaste juures propelleriga jet-lii nilennuk Cqmet, mille tunnikiiru seks on 500 miil...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
"SUURPUHASTUS" UNGARIS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 September 1949

"SUURPUHASTUS" UNGARIS Möödunud reedel algas Ungaris punase valitsuse poolt lavastatu*! siiurprotsess seniste juhtivate kom munistlike tegelaste vastu. Seekordi^ ' 'pe&phtii oih aks- oii' fendin e*' gari kommunistlik välisminister, Lazlo Rajk, keda peeti kommunist nr. 2-ks tema parteipositsiooni tõttu. Peale Räjk'i on kohtu alla antud veel 7 üldtuntud kommunisti, keda süüdistatakse ühenduse pida mises Titoga. ' Ka Lazlo Rajk oli tuntud rahvusliku kommunistina, kes tõenäoliselt seisis vastu sellele, et tema kodumaa röövitakse paljaks Suur-Vene poolt. Rajk'i süüdistatakse spionaažis ja riigi reetmises. Ta olevat arre teeritucl juba selle aasta juunis ja nähtavasti on mees oma vangisoleku kuude -kestel sedavõrd " läbi masin datud," et ta esimesel protsessi päeval on kõik süü omaks võtnud. . Välisvaatlejad meenutavad sel puhul omaaegseid kommunistide suurprotsesse Moskvas 1936., 1937. ja 1938. aastal, kus mõisteti surma kõik endised juhtivad kommunistid, eesotsas Sinovjevi, Buhh...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 September 1949

I Eesti Selts Sydneys korraldab rpiihapäeval, 25. sept. j KOHVIÖHTU. Algus kell 6 p.l. LASTEVANEMATELE. Eesti Selts Eesti Kodu Linda juhatus palub kõiki kooliealiste laste vanemaid tulla 24. sept. kell 3 p.l. seltsi ruumidesse* nõupi damisele emakeelse kooli asutamise asjus. Igasuguste AJANÄITAJATE parandusi võtan vastu E. S. eine lauas igal kesknädalal ja pühapäe val, kell 7-8 õhtul. Ühtlasi saadanal Eesti, rinnamärgid ja sõled. ICella seppmeister A. Rillev. KODU RATASTEL. Müüa caravan 15 jalga pikk, vesi, elekter, jääkapp, köök, W. C. Mööbel sisse ehitatud. Hind £290. Vajaduse korral järelmaks. Tähtra, 142 Albert Rd., Sträth field, N.S.W. Fotograaf ED. TÄHTRA 142 Albert Rd., Strathfield. "On Austraalia eestlaste ..teenistuses igasuguste ülesvõtete tegemisel pe rekondlike sündmuse puhul, nagu pulmad, leeripeod jne. Samuti laste pildid. Kohaletuleku eest eritasu ei ole. Rätsepmeister 0. ED. TALVAR Mees- ja naistööd (eriti inglise kos tüümid). Tellimiste kiire täitmine. Aadr.: 14 Ade...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
MAJADE EHITAMISE KITSENDUSED KAOTATI. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 September 1949

MAJADE EHITAMISE KITSEN DUSED KAOTATI. New South Wales'i osariigis pole edaspidi vaja eriluba elumajade ehitamiseks, välja arvatud Sydney, Newcastle, Port Kembla ja Mount Victoria. Viimastes piirkondades pole vaja luba väiksemate kui 1600 ruut j alase põrandapinnaga majade ehitamiseks. Vastavalt ehitusmater jalide ministri Dicksoni seletusele, võimaldas kitsenduste kaotamist suurenenud ehitusmaterjalide too dang.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
KALLIS RAHVUSKAASLANE VICTORIAS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 September 1949

: KALLIS RAHVUSKAASLANE , I ^VICTpEJA^ ' \Vf xf\ Käesolevaga .teeme .teatavaks, et. Melbourne Eesti Üliing Kodu". • juhatus_ onya ko.osoielrul. .13. .sept. s.a. ptsustas ülemeelselt iunmstflda "Meie Kodu" ka.'Melbourne .Eesti. 'Ühing "Kodu", häälekandjaks^ ITs? kudes, et., kõilf. e'estlasM .A'ie.torias. ,vähemal,t, 99% ' .ulatuses, .tgUivaci .ja. lpevad "Meie.Kodu,"avaldab $hing. I" Kodu'.' oniä 'Jtegeyuškay^d,' aruai"^'. ideel, korraldused,; koosoleku te, kut-; :sed, teadaanded kokkutulemisteks, harjutuste,";' kliibio^ft'tite ' jne l!kohta niiigr ?peokuülüfiised "Meie Kodus." :Et kiirendada rahvuskaaslastele "Meie Kodu" saamist ja kergendada tellimisega seoses olevat vaeva, soovitasime "Meie Kodu" talitusel, saata ajaleht kõigile Victorias elu nevatele rahvuskaaslastele, kellede nimed ja addressid on teada, arva tes 23. skp. Tellimisraha, vähemalt .15/- aasta lõpuni võib saata otse "Meie Kodu" talitusele või maksta ühing "Kodu" juhatusele. Kui aga mõni "põhimõtteliselt" ei taha tel...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
TÄNUAVALDUS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 September 1949

TÄNUAVALDUS. Südamlik tänu kõikidele rahvus kaaslastele, kes kaasa aitasid hästi õnnestunud pr. Meta Pruuli kont sert-balli ja kireva Õhtu korralda misel 10. ja 11. septembril s.a. Eesti Majas. Samuti olgu tänatud kõik, kes rohkearvulise osavõtuga aitasid saavutada kaunikese summa puhasttulu £190. Eesti Abistamise Komitee Sydneys.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SEISMAJÄÄNUD KIRJAD. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 September 1949

SEISMAJÄÄNUD KIRJAD. Eesti Selts Eesti Kodu Linda kaudu saabunud kirjadest on seis ma jäänud aadressi puudumisel järgmised kirjad—Osvald Talinet, Johanna Taks, Lyvia Mürk, Mr. A. Leinassaar, Miss Erika Vihmar,. Heljo Vanamõis, Aleksander Grün feldt, Enn Talvar, Hans-Henning* Lüdig, Miss T. Horn, Mrs. E. Meimer, K. Salm, Irene Rosenberg,. Otto Jalakas, Theodor Yichman, Rudolf Raud, Endel. Uduste, Luise Mets, Meta Keidy, A. Paemaa, Anni Lembit, Jaan Palumets, K. Tumma, Daisy Põder, Jaan Kirss, Leonid. Looveer, J. Kõll, Mr. Grünthal, J. Halmann, Jaan Mürk, Miralda. Vaik, Georg' Simson, H. Haldma/ Malle Sirgoja, Vaike Mossa, Helene^ Oja, Romuald Dagis, Kirill Üks küll, Hugo Vomm,. Herta Heinisr Salme Pohla, Lembit Ehr, Mr. „ J Koolik, Elly Kercik, Elvine Pitsid Herman Soosuu Hilja Vilumetš, Ernst Rosenberg, Antonina' Tõnis son, Miralda Järn, Harry Laos, Mr.. Frieman, Miss Vaike Kaljuvee.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
UUSI ALATOIDETUD LAPSI HAIGLASSE [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 September 1949

' 1^S£- ^&^0|pET^' Neljapäeval; 15.:' šept.y' šaäbu»: Melbourne liinilaev "Nelly''. Samal päeval Saadeti laevalt ' haiglasse 8 • alatoitluse all kannatavat last.' Ko gusiiifimas oli läevä aiilbuläntsis 50 haiget; last- kellest öiiamik pärast, laeva randumist sedavõrd'.toibus, 'et liad saadeti/' ülieš! vanemategaläbi käigllläiagfiBSe. , j: Nagu kinnitasiä laeva bKvitspriji, ei.,; .olevat .a-latoititis tmgitu^ tpitl^r. olukorrast' laeval,. Isuna täiskasva nud . oleyaj Vaanyid päevas . SdÖÖ— 4000 kalooriat ja lapsed' said" eri toitu. Samuti kinnitab King Oeorge V hospitali peaõde, Constance Fall, kes viibinud nädal aega IRO läbi käigulaagris Napolis, et laagri olu kord olevat päris hea ja laager jät tis talle väga soodsa mulje. Ühesõnaga — kõikjai on asi kõi geparemas korra^ja nähtavasti ala toitluses on süüdi lapsed ise. Laeval oli 54 eestlast. 23. aug. 1949. a. suri laeval vanadusnõrkusse Anna Soo, 83 a. vana. Surm tabas vanakest tema sünnipäeval. Kogu eestlaskond tundis kaas...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
RISKANTNE DEMAGOOGIA [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 September 1949

/^R&kANTNE DEMAGOOGIA , Austraalia üldvalimised! lähene vad ja opositsiooniparteid teevad pingutusi häälte võitmiseks. . Praegune valitsus on vankumata järjekindlusega teostanud tradit sioonilist 'Valge Austraalia Polü tikat", s. t. sulgenud sissepääsu värvilistele rassidele. Öpositsiooniringkondadest aga juhitakse aeg - ajalt otse metsikult sõna- ja sulesõda selle poliitika vastu, nõudes "rassilise diskrimi neerimise" lõpetamist. Ei saa hästi aru, kelle hääli need Valge Austraalia poliitika vastased õieti püüavad, sest ei tahaks usku da, et leidub palju selliseid vali jaid, kes hakkaksid saagima oksa, millel nad ise istuvad ... Igaühele peaks olema selge, mida Austraa lia tulevikule tähendaks ülikiirelt siginevate ja primitiivsete poliiti-1 liste instinktidega värviliste sisse Mskmine siia "hõredalt asustatud maale.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
x
Loading...
x
x