ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Dallas Weekly Herald, The Delete search filter
Elephind.com contains 2,786 items from Dallas Weekly Herald, The, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
2,786 results
Page 4 [Newspaper Page] — The Dallas weekly herald. — 6 June 1874

'l ,1 , ' I ' ,''!'' I I "' I 'III' I! M.I,, 'I ' , 'i'.V 'I I'i" I'll'I'll'l, ", llll'llll lllll' ll'l ll" I'., till' "III III i, Inr miih kivi ii, Mini ill i few iiiin lid h Mic Miinii"! tverr rmlilnn IIiiiiui'Ii till- l'lillf"f II MHnll llMll-C III III!' III"! I iii'iirly (iimih1U' tin- ruiliimil ' . i ii In two Illilll-H the I Mile lilnrli WIIM ..........I I . ... . I.. .... ulvU, nn, I uf,v- enty-IH'p tliouifiinl dollnri, iiHiirniH'O iitiKiiou'ti. lin.Mi:. .Sli'V .id,-Tin' V Amouut of; . . iii.-.'.'ii' i ! ' COIlllllll IlltJ l'l'I'Dll III' Iliu Ioim-' ii-' covery iViti'i Ills icarnt ilhirxH. fV.iilliiul Viinnlfll CuxUiv in lt--id. The Itiilian pu-li:mifiit will nrolmlily liotlimiolvi-il hi August. The ilt'imti.-H ol thu left will then issue nn iuMitsm to the iiutloii. It 1b thought thu loio will Willi! linn n imi tlripiitioti of thul.'atliolks lor the next (?in.'iil clod ion. Havana, May ;i0. Tlie drawings for the white militia eavnlry will lake jiluee on the lifth proximo, and...

Publication Title: Dallas Weekly Herald, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — The Dallas weekly herald. — 13 June 1874

1 ii 111 DALLAS, DALLAS COUNTY, TLX AS, SATURDAY, JUXL 13, 1SL VOL. XXL NO. 39 MS i A BUS! HID, 184S. Mtji VvV.LKLY HERALD - I'l HUVIK.I Mi lll V.ftllDAV 11V JOHN W. SWINDELLS Kill'' rll!.ih, i "i lVi:i! i 11 M tin-. ;,. U ! ' I . 1 1 Ml 1 II . 1!) . ,i;i!llll. " I VI1UCO... ':'?! I. HI -I I'l.' H'l'"' ll' ' lllll'H "f i ioia t iht, uiel 7.5 eenu it riiiin-iitiiyr h -I ii n i n hi nil ii n I'uf HIIV Ultl' i lilMl.;i- iilVHl I felie iiiinuiiiii'".ai'ii! in iM-t'iii''t. inillilnli i!y u-beli I Mi-nwr. ltli-linril II. (lilllln, AiIvciIIkIiik Ati-nt. No. t Houlli street, llultlinm- .Mil H. M. i'l lti'iiulll A Co., :7 I'uik llow, X York. finiL MeSHl'M. (or IUI7 I'ii.w'.fiil ulnii.l. I'lliluill'llilllll iirli'iliily I milv ii.tfhiu-ly.t.H til full t l-ncl fur IlilVertiw incuts for insertion In tlm DALLAS lll-.ll-Al.P, lit our lowest rides. ttirMi'MKrii. Puslilell A Wiilers, Hunker, Kaufman, hit niillioilznl iments fur THh HKKAI.I) In Kaul'iinin eoiinly. T. M. Snillli, Ki.,aC l,i-visvllle,...

Publication Title: Dallas Weekly Herald, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — The Dallas weekly herald. — 13 June 1874

i I mi I if u a I II It I . Il'l II I ! I,' ill I I I II III,. I I II' I ti- i .'illi'IH!' ' III llll' I IMIHI' I III I. mi' ixi"- I li Mill!! .Mr, I ' nil I . i i a i i n en! I llil' I 1 1 II "T . ulll'V, iiml I ll'-ll. Ilill ; i S l " ' ' ' 1 1 ' ' r i in- in-.i-iiri i' 1,1 : HM II '"ll I I llll UK' I'liuv. llodl'11,1 III livllli'illtf III ' 'II.'. ill II' ..ttarl. nu Uif :n'l, .mi- Ci-loln! .'iilW' I i fully "'"' cvi-r i.fli-i lnimo.lc.ity mnl violation of li,.,-.' ilclli.uto villi' i "I' I'vi.i.rkiy which HlliKllil CMIItnil nil iu!ll? Illlll'llllrt. T Jnsiii'y lliu r-i iiovjil ! f .1 uti,- J tin Ulil, llin lihl mul M.il iilU-.-Uil rcr- vi.iil, hui.ii.VH ii.-;ii,;ii!iitiin.'i,t wis only ti'i'ipni'iiiy, lit,if., f'lr.-nc.lli, (OU! ye n.i.ls" ami .'.limit's of .1 1 Ili l.-oM,! Mr, Diirn hil invviniihly wriltvii lu Iii run, ti I'lli.cn of llll' t-Utu of Xi'Vttila, to i-imio to 'IV.xiiH, tluit he mi-flit intiki him fhlffi-U-rU of tliu tiviisury ili:ii't ini nl of Tt'XiiM. Thin Is wor...

Publication Title: Dallas Weekly Herald, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — The Dallas weekly herald. — 13 June 1874

i, . lltlllllllf.'IW, l.Nl ll rim oiiio.ii pjiimt r tii id Weliovollie Hit IIHl.-H iimI Hi work- ... iri.oil niirll. IIHll Ml II llli'ii up low rule, a ran lie l' aiijnnere. mil menu ' ,,r," I I,,, Job Work loTHl! lH V IIUI- Mil I II Hllll Lmiinr iliwli. NOT I (IS. liKineromitanKaliiMt employe In Hie Herald Olll. on III lie allowed ' ' p-liu-iita Willi IH im" m,,"r rruui ho Proprietor Ufleii JiOTU I. TO AWVKBTWKHN. Hereafter nil lillWIoruilvertlHement In IhU paper will beeollei-teil mommy, uiiIcnh otlierwlao n perilled In eontruetw. - ' from Hnturdny' Dully llurulil.J Dai.i.ah enmity fanner!) uro ln-gln-ninj to "I'col tlll'il' OlllH." A IjAdv iiroinemuU'il Main Hired, yesterday, wi'iirlng liltfh top ulioes whose strings were Hindu of gold.' Next year a reiiiwylviinliui, who worked liuder tw need prince, Laml reth, is going t start a seedry iu tlU city. Seedlelous! A TJiRHK lmndred and twenty-two dollar tiforKO Wood niuludcoii, for the old school Presbyterian elmreli at Fort Worth, w...

Publication Title: Dallas Weekly Herald, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — The Dallas weekly herald. — 13 June 1874

ll,lell ! Ii t t I ''I. Pl I'AI I I , ' . V, .I"!" Ill x( - 'I I I'll' I i'nii nil il mill " ' Im iir .1 -I ii,i. A I . ii 1 1 I u . -:i t won- fit -( . I I ,,!, ml ill Wlii-iiloll ...l.i.ii I 11 lanilillili' mill l'i''illlli"ll MIIMMIIU-'I II J' .... , loruiHUi.M.iil ..llilinl !"'' ....H.-ljVlii'l; "M-" to secret societies. After a lnn l -. "I"' K"i"(' niiieliilim-nls II"1 ''I'"1'1 W"H i I " -! Tho in of 1 1"' party I I" Ann riciius,'' mill tin- tiliitlonn !' I'l l" ellili'H Ih to he fnuni'il by a coiimillltec ill' oiki I'niiii cai'li Hluli'. A lIHtiolllll IMIIIVI-lltllHI 1m to lie culled to nominate a pri-siili-miiil ciiiullilntc Tim delink' wan very warm in ie.",i"'d loi-mliudyliiKtliuiiamtMir (l"d in the constitutional plunk In tin-plat form, which was linaliy adopted. Washington, Juni' ". The Judicia ry hus decided to Impeach llusleed, district Jii.Iko of Alabama, on two flint ooiintH for lion residence uml ir v.mliirllv Inholillnircollils. Thelhiiil chnrfje, which involves iec...

Publication Title: Dallas Weekly Herald, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — The Dallas weekly herald. — 20 June 1874

liiielii 14 STHl DALLAS, DALLAS COUNTY, TEXAS, SATURDAY, .JUNK 20,1874. VOL. XXI, NO. 10 KSTAHLISI1K1), 1848. v. WEEKLY HERALD rTBllKHKD KVXHV tUHKHAI Hf JOHN W. SWINDELLS. TICItMHl HnliHoriptlnii, pi-r annum, In lulvunoo NlllMerlUlloll,! llllllltllM, " ...KM ... 1 11 APVEKTIHlNd One wiunrn (h-n llni of llitMMUf tvpo) l ftu fur tin- Mint, und "Senilis forHli aililltloiiiil Insertion. ns-OiimliaiKM iiruiiiioiiiii'lnK n enmlliliiti' for any nlniHlHl5, niiviihlc Invni'lubly wlii'ii tue uiiuouiiuemHiit U iiiHeiteil. AGBNTSl MomHM. Kli-linrri If. (Irlffln. Advertising Airent, No. 4 Huntli street, Hiilthiir, Mil.; 8. M. PotU'iiKlll Co., :!7 Park llow, V;W York, slid .Messrs. Cm-, Wetlicrlll fo., No. 8U7 C iiMtnut street. riiuiMieipiiiii, urn i Bly uutlinrlxisl to eontniet for nil vi;i tlw. menu for Insertion In the DALLAM Hhlt- A I. II nl rtur Ifiurual. fiili'M. rv iiuuiiii.il Waters. Rankers, Kiuifmun, lire authorized intents for I lib I1K11AL1) In Kiinfiinin county. M-l'. M. Hlllltll, K...

Publication Title: Dallas Weekly Herald, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — The Dallas weekly herald. — 20 June 1874

PWfldiP A4jfjp 00fi W ' MM I . I-., 11 'Wfchlu 'JStrM; Mill M Mill l 1' II" HII.IHHII IIIMHHII tl , III Ilic I Hirni V i'f Hf" " l iivi. i.i i'ii I . r n. . ..1... 1 1 l,i,l I,. ..,.11, miillllliy llii'l H nil" " ii" mi hlilln lii Min r 1-1 iipi'i'iip tiller limn liuliiii' l If tlii'iii-oiliwn inn ciHili'iii J wllh IiIkIi-Iiim'Ii .I Ik.oIh iiimI Iicc-Kuim Jintu in n millli'li'til ilwiiy. TlmlWTut InliTiiiiirilni!!' In-lwrcn ir ilcli'Kiillon from tin' I'.n iit Lull l'l'i. kniiwn uh Kuiimiim ( ll.vt Him I down on J.nlltU''H nlil mIiiiiiiIii Krniiml, now tin- Muml Cli.Vi rciiiliiln uh ol thuH)Htllt-luvlli ifnilc. WHH liflliw, erect, iHiHtrllti iliHliMiilud ami "'yt,N rlht," they pnHBull iuUTinotlliilu locul ltl.'H uh If they, thu IiIkIi fontrautlntr pnitit'H (rvblduiit rpHiuctlvily ni a hiiiuI bur in thu gulf, nml on the UlvliliiiK line butwoi'U "Jlluwllnn Kuushh," mid tUe old ImuiiUoftbu "JJonliTltulllan") tarriud ull Tcxiih, thcClioctftWH, Cliick hhuws, CreuUs, Muinliiokw, OHiigi'H, ...

Publication Title: Dallas Weekly Herald, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — The Dallas weekly herald. — 20 June 1874

hXJAIi INI'JH'H Tim OlllHul Vwr 'f ' ' J OH KOMM, We liars lb" fni ltlM""1' Iris '- - i- d,. -a anml worh. ami N law rales, ae nutnltrrr, .n.l mean in l H. Mr'"- ""r Vina Job War In Til K IDAII- II KH ALI orrM'K, I'orimr l ' nlt Lamar ilrwK, .. Tin: omd Tint:. iiy J. W. IIARTIIOMIW. All me! Ah me! tlie birds In !" Fly out of lhi summer golden, Aud my huurt blimma out like blussomln. tree With ttiouulit Hurt are sweet ami oldon. All me! All met how often it throa In days Unit burned liken splendor, Horrowlossund HioimUHeKclillUtiooil freo That droit in no divine, ho tender! Ah mo! Ah mo! It wus sainted glee, And brlKht U8 1 ho smlln of mi tingel, Ho plaint of meiii'ry's threniHly, And tho days wore Pence's Kvungel. All mo! Ab mo! will It novor ureo, The Now with tho Thou so holy! Hweet Christ! Can tho old tlmo never bet Hus my lifo, Indeed, lust Itw Iiullyf E roni rJuturdny's Dully Hemhl.J Tim legitl talunt of Italian In among the llrst in the state. The ruin yesterilny arrived like ...

Publication Title: Dallas Weekly Herald, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — The Dallas weekly herald. — 20 June 1874

ITIT M'iWn, H..IHl rl"''"h llh. IWllM M'l'lM' I'AHII, Jilllh U. A litfM" Wi'l I'SI'll n cn.wil mmiImYiI nI lU western ! .i( In l,ty -Hlm tlniK fi.r Urn l -irf-ur of l ni!li' fr Vi'rnlll. Onin In'IIii win un t'K'il with el muni I'M. 'I'lin hiii lllli'lllit'i til lll- ixi' tlintliruiiK, Imnillliitf tlii'ni MiiKlily In am Instant'. U-frorK, uVWlV f Hit lufl, wu nrrwtod, bul w ul(Utiil y rtloiiwil. A tumult nrow, ninl Uiwn ImtU wwi nKftln IiimiHimI. 'J'liu ill'e uluurud tliu rullruml Ntatloii, ninl occii ilod It tlio vnllre aftornooii. In the uwwmlily M. Jlrwla iIviiiahiIviI nil Inquiry Into tliu m-rlous hmji'imI IngH, which tho guveruiutmt iiruiiilnoil to Institute. On tho returu of the ikutU'a to Ver .allien, Count Hullit Croix nlrilfk Uuin betta across the fuce with a ntlek, lor which he wan promptly ur-rcalml. During the hi-hsIou thin uftornoon, the excitement among the members beoumo InteuMO, and iiarlluiucnttiry business was much impeded, The municipal council of Uor luuux baa bee...

Publication Title: Dallas Weekly Herald, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — The Dallas weekly herald. — 27 June 1874

4 -V ,1 MM 4 t, t . L' a m r L-.Mt 1)ALLAS, DALLAS COUNTY, TKXAS, SATU U I ?A Y, JUNK i27,lSl. VOL. XX f, NO. II .v id !f1 11 mil Si ijWWav WEEKLY llLRALl) I'l'HLihllKU KVKHV HA1IIIUAV Hi JOHNW. SWINDELLS. TKHMSi Hnliwrlptlnii, mt annum. 111 ii'lviuiue Mntidlllit lull. HlX llllllllllH. " .. 150 ADVKHTIHINU mo K(imiii (ten Urn of tills stm Ivpi'l l "m I'ortlm Ihsl.uii'l ,.)ci iil (ori-iicli a'llillllonnt Insert Ion. iMI-oiu-cliarm' lurannoiinclim it .'iiiiill. il fur any ntlli'i'ls!',, imyiililc Invariably wlicn tlie iin'uoiiiiwmi'Ul l liiHurtuil. AG-HNTSi MersHrs. ltUlmr.1 II. (Irlllln, A.lv..itllim Awtit, No. 4 H.iulli Hlnt, Hiillliii"!". Ml., H. M. IVIt.'niilll Co.,;? 'ark How, .V'W York, anil Messrs. Cue, WcIIi.t II A o No. II.7 l'li..sl..ul h.,vH, IM.Ila.l.-H.hlH, nr.. . y anly autliorl.i'il to -":!'m vi lli. It! lucids for Insertion In tiio UAM.AS IlMl A1J. at our lowest rates. lllk n .r.McHsrs. PashMI Waters, B"",") Kaiifniiin, me mil horiK.-'l intents loi nib jlDHAI.n III Knu...

Publication Title: Dallas Weekly Herald, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — The Dallas weekly herald. — 27 June 1874

HS 00 mm -0-0 ' l KM M IN II4N Oil lit. l l .ll'llili' Willi III'1 'ill l i ll ii I mii in if i lil i iiiiin "iiiiiiil ill-'l ri I, Hi" 'li iiiiii i il i of hull i niiMil.v nri' re iin li 'I In iiii'i I lil lliilr viii Inn-Jii- H ii.' .r-i'l n'( , mi Hiituriln.v, .hil.v Hlli, I nil. I i'li ! iImIim'iiIm I" n rniiiitv i "H vi'iitlmi l In- In-Ill nl Hii- i "Mil Iihii-i-In Miillii", mi Hulitrilii.v, .Inly .'llii f"i Hill llll'llll- llf SI'llllltlK lIl'll-KUll'M to (In- i-nliri-riHliiiwil illstrlrt run vrnl inn In hi' lli-lil lit I'mt Worth I'll Wt'illirsilliV, July ail Ii. 'I'lic ilriiuiiiiitfi nf in-clin,l N". I will meet III tin- mill I Iiiiiisi- nl Ditllii. Thn-ip of iirocliict No. - will iihsi-iiiIiIi-lit J,iihi-intor; nf No. -'I, nl ilurton mill; of No. I, ul llrcckliiriil,'o, uiul of No. 5, at Scyriie. No. 1 willst-iul slxti-en (leli-jjiites. No. 2 will Hi-nil woven iU-lciitcN. No. ,'l will Ht-iid four ilt-lt-tjiiti-H. No. 4 will hviiiI eight (Ic-lcgtiU-s. No. ft will Ht-iiil hIx...

Publication Title: Dallas Weekly Herald, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — The Dallas weekly herald. — 27 June 1874

li.. I innU w ll'i'i'l 'i " . ll.l."l'IH It" ' " " ' I I , I I I I I llll- 1 I i-ooAi- .M.m ;;;;; U il m mm ll. ,1 " r , I II.: ,. I, 4 H 'l U, it I r :.., . c .i Tim WlUrtnl I'niM'f r I'"' " JUH WOIIII. M lint Mi fm llMlm Mini III wnrfc. uisn to lo h miI iirM, M" liiw rales, its "" I'" '"" ii "I"'"'' nml uiriiii In II. Ilrlntl r tin J oil Work In THK Otll.Y II MI AMI tirillH, ornrr l l.ninnr slrels. from Huliinliiy's Imlly llrulil. MKUIIANICS' lllHtillllu lU'Xt. Tiik flrxt iron l-uhHiikh uttliu foundry are 11 rat-rut o. Tiik bulltliiiK of cihiiiiuhUoiim iiriviik roHiUvuucH 1m Htill goliitf on. Tiik frnKrmit new-mown I my wiih brought in yoHturdiiy in ninny wiiboii Hoxaof tlio mnrket hoimo finee the lmUiht-rs liuvu left : "I'm lonely with out thee !" 8kvkuai, Htiitioimry uiikIih' for tho forents of ciisteni Texas uro lit the J'uclllo ilejiot. Communication between llil city nml nouthwent Texas In to bo Improved upon by tlio establishment of a four horse vouch Hue. Tho party who is t...

Publication Title: Dallas Weekly Herald, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — The Dallas weekly herald. — 27 June 1874

ENDOWKtllTSClOE Do Not Give Your Order Until You llavo Seen the LATr.sT Nl.V. 1 1 in ill i -i- II ' I I i .H ii in i i.i. 1. 1 h i imi I i.w.w .1 1 1 n i I t. hy, nf lin HM'l'lll fl'llll I'.lHl"!!-1 I I'tll, 1,1, W1 i.'ivh I 'I I it- lluii'luii l i!nl'- liiri'lni'i'il lln'i I ruin l"ml i f 1 1 1 1 1 1 in lliiu'll.v. Tlio li:iiiiin I I ' I I'!';''1 Will lln niiinilc-t iiU'.ilr ( Hi'1 I'1"1 1 I'Vl'l' HIW. A llllf lilll'" I'illlil 'll'V" ll uliiln II. i. i.iii--x. I lit rr liilliill'iil III leu il, liii'lliilllin Hi" -il il t liji l r tin' tini-l fXlruViilMlll 1ih-s, Many toiisN wen; kIvvii mI r--1 m ! t ; A Mil :i . , I tn iiinMi1 inn him- tn. Tlic iiiii-I iiriiiillfiil iiii'l I'l'i'imnl 1 ntiuy i.f wur t orii'.V miMlu1 prnvi IVhhiIIsi win lliliilu ly Ciiliini'l I 'lo'll' ! h-iuiui nf tin1 Hi t nl' April li!, 1ST I, Tor liny to "Our (iiltwl." Kvi'i'y 'H. f ! tin- i- ! I t i.f )iiiiHih MillrTiliK fndii llie (lie city biu'hIm c.in"'i'il nnicli (-'nillll-! nvci lluw nf l!ic lower ."Hi-.-...

Publication Title: Dallas Weekly Herald, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — The Dallas weekly herald. — 4 July 1874

II ftil I ft V4 jjf J ipii-tllil MS DALLAS, DALLAS COUNTY, TEXAS, SATURDAY, JULY 1,1871. VOL. XXI, NO. lii ESTAMJSllKI), r WEEKLY HERALD rna.NiiKii kvkiiv mil iiiiav in JOHN VV. SWINDELLS, T liJItlSIMl Hiilii-rlitlnii, tier an mini, In ml vimiv. HiiIimtIkiIiiii.hIx j i i ti 1 1 1 m , " ADVKIt'NSINIl Mu K.llilie (ten UlH'Hi)f IIiIh hIxii ivmi si ;) fur tin- lli-Ht, ami Tuceiiu fur cilfill nililllliilllll Insertion. Hiroiiri'liiime fur iiniiiMiiiflim nrnmlliliitii fur unynllli'i'lHil'i, pimilili' Inviirliilily wlii'ii tlu uiiiiiiuiint'iiii'iil Ik fiiHurti'il. AG-H 3NT T 3 I MiirHHin. ltleliuiil Jl. Urlltln. AiIvciIImIiik Avi'iit. No. I Hniiili street, lliillliiimv, yiii.; K. M. I'ellimitlll A 'ii., !!7 l'nl'll llnw, .;; York, nml Messrs. Coe, WVIhcrlll A :!., No. B:i7 CIii'hIiiiii street, I'lillnilelplilu, hk' ilnly llillv ulltliiirl.eil to eoiitmct l"l' ii'lvcrllsc meats for Inierllnii In Hi" DALLAS Jll.lt ALU, utmir lowest rules. it-.Mi,Hi-8. lmshlell Wiili'iH, llniiltcrii, Kuiif'ii...

Publication Title: Dallas Weekly Herald, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — The Dallas weekly herald. — 4 July 1874

ill i ' III " Mil l lif ' icirl lh'l"i h'li ' 1 W I 'lltiil.f -I lill ll', I I ill, hi' I lllllllli fll'M lllll'lll I .1 ill 1 1 1 II, 'i I ut ii kik Hitu ixi'tmii run. Y, lilli mil- i'f 1 1 i lili lc l Km nl ' i'l fi" Mil ll'ivi rlilili lll I- III)1 l lllllllili II' Ini-lil i T 1 1 1 lnil"n of till' I'li'lili', I'I'll it Imi t H J ll'"lllll' illli,llil"l lif 'I ll'llll'H ulii ii li IHii'ily limy lie mure tlnlnl.v .n i rvc(l, nil fVll Hrli' III finterlliKi IIiiimh'Ii li'iiiptiillnii, an iimliii' ililr fur nillif iiihI imiwit. Wlun wi-Minl fnri'M-ry mllei' In llir lit 1 1 t, liuviivri Mllilll, Wllllel'illls illlXilllH llllli'lllll. II h evident llml hoiiiu ullicr ll-i'ful lirmirli of Industry In ilclleletil. In ullicr wnhl.H, if every iiiiiii liiul a useful mill ui.'lnir oi'i-iipiit Ion, II would lu'ilir lll'llll to ll'l I lie minor ciIIU'ih with Clllll-ju-li'tit iih'i1. No iriisici'oiiH mccliiuili! would iiluiiiiluii hi Imii-Iih'i-h to Mil a Hiiuill loriil ollli'i'. OurtowiiH lifi'i...

Publication Title: Dallas Weekly Herald, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — The Dallas weekly herald. — 4 July 1874

JlailU Mtctald, J, IV, It Hf 1101,0, f.iil Mllor, The Olllrlnl I'lipcr of Hie City JOII WOIIM. We have the rnrllllleaaml the wnrh unmn in ! n xmhI work, ami at ft low rntes. aa rftn ti !" anywhere, ml w mean lo lo It. Brln your Mne Job Work to THE DAILY HER ALD OFPM'E. Corner ot Main and I.amnr atreet. Irrom Saturday's Dully Hiimlil.) Kvkky factory Ih worth to Dulhis an niucTI Qnu ruilroiul. Tub jrruliw of com this yuur ure no tieeauly lurger than for miiiiy yunrs pUHt. Ik the comlug comet should hit this enrth the congressional couvuntion will be delayed und marriages sot for the coming fall will he postponed. At the regular semi-annual election for o(Ilcer8 of Cour DeLeoii lodge o, 8, held Thursday night, In their castle hall, tlio following irentleinen were chorea to serve for tlie ent-iiing term to be installed next Thursday night, July 2d: Chancellor Commander, 15. "Ward : Vice-Chancellor, T. M. Mlero Keener of Itoeords and Seal, J. ( Leigh; l'relate, R. 1. Aunsimugli: Master o...

Publication Title: Dallas Weekly Herald, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — The Dallas weekly herald. — 4 July 1874

. I'll ill' . ,1 li l.i i I . - I in Mii II' I il'lt V 1-IIIM I'lN, ,1'IIIC 'V 'till' '' I, Hire ill ,'llll,l III llll llllllllllll! "I' ll Ivi'il II ) v t II III , Mltll "II" 111-1 III clMlt.V Infill iiM'il liy I lie I lliu Ii I III, i'l tin- I Jit 1 III ill loll of lln in.lll t'liiixi'iiliiiii I K l w ten I' rum i' Mini Die I'iiiImI SIiiIcm by the Kn iii ll ii-cinlly. Tin- I n m il iiilnNcr lo-'luy i-xin-.-i-il in llic iotiiin -ti r Kcninil lil' iliilrc Dial llic iiiiivi'iilliiii n liiliiicinlliiii on III.' M uf .Inly, liiil llii i'iiii'I If iliiiic, tit I In- lil "I ' AwiiM ! Hxi'il for llml ihii'Ihinc, mill lliu inllllriitiiilis Imvi" In be fM llllll'll. ' J llll I'llill'ttr l'"i- I'l ll'l'S I'l'lllll I'l .1 II' I' I I ln I nili'il Muli' will lir k'lifi'iils l' if a lliii'l i'l "I" "Hi"''' iiii'l "mm lint l nlli'il Slnlin I" limitr nine cents I'm' lialf hi (.'; iuiiiiil lelli.TM to 1'ii.v lln- aliovi' lali- Willi live I'i'lilH mlililioiial. 1'iwlaK'' on l'U-i HUWKpllin'lx, Mllll...

Publication Title: Dallas Weekly Herald, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — The Dallas weekly herald. — 11 July 1874

7 I . 'if, 11 Will lit 1 ESTABLISHED, 1849. WEEKLY HERALD n'HLiMHKII KVKHV HATI'IIUAI BV SWINDELLS & SIMMONS. TUnMMl Hiibwrlptlon, per annum, 111 nilvnnoo '2.V Biibserlptton, six months, " 1 nu A11VKKTIHINU One square (ten linen of thlM Mlxo tv) 81 W for the llml, uiul cents for eneh ii'ilillltoiiiil IiihuN Ion. riiiireliiirue for niinouneliiK a caudle iiie for nny olllee isSlfi, payable Invariably when ttie aiinoiiiietiiiient In liiHorteil, AO-Z1 NTSi Menwrs. nielninl II. Urlffln. Advertising Aent, No. 4 Houtli street, Bultlinnre, Mil., 8 M. Petteimlll A Co., :I7 l'ark Itow, New York aii'l "leU,.. Coe.'Wetl.erlll Co.. No. 007 Chestnut Ntreet, Philadelphia, are cliil uuly iititlmrKMl to eontraet . lor n'JvertliJB menu for Insertion 111 tlio DALLAS Hr.lt Al.l. at our lowest riitct. , iWlesHrs. Dushlell & Waters, Bankers, Kaufman, are atitliorl7.ed annuls for 111. HHKAIil) In Kaufman emnity. BrT. M. Hniltli, Kw., at Lewlsvllk). Denton count v, Ik an aiitIiorl.eil aent for the ...

Publication Title: Dallas Weekly Herald, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — The Dallas weekly herald. — 11 July 1874

u cchln licvaiuJ';'";:-'" t'nrT1 ' ,";;,;r r. il'ii l Hi" I in H y nf lil- cli ii ruder n fi'l I In- riir i DOKIKI, UK TMH Tin- ileiiiiicr iln of Piillin ciMHily III ciillt'il iiinii by llu county t-liftlrmiin to nncMililt' In prlrrmry infi-tlng In their ri.-sncetlvu prei-lncls. on the lHth in Hiniit, fur tl.n iiirinn of si h-ctliur di-lc-gliti-a tu the 1'iiiiiily niiiveiitliill Unit Is to 1)0 lii-lil oil III" L'.'itli "f till liiolitli, which said county convention will In charged wit li tin' iluty of selecting del-i-g itcs tu net In bchull'of Hid dcu.neruts of thin i-uuiif.v In tin- i-onvi-ntliin to In held lit Kurt Worth on tlieL'Hth liiKtmit to select a candidate of the party for n Neat in tho next emigres. In oidcrthal thu iietlon lit Km-t Worlh nuiy ho In consoniiiieewlth Hit' will of tho people, it Ih I'.sMuiitint Unit thu people should tittoml tlu-so irhniiry meet lug, and jniike their will known. Thoi-t' should bo no chanco loft for delegates to ill 1h rcpresent their const...

Publication Title: Dallas Weekly Herald, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — The Dallas weekly herald. — 11 July 1874

I 1, Mi H llllil. OH, lnet.1 Mil. The Ol.Hliil hMMr of IIh- Ml) JON Hllllll. liars (he Ini'llltlt'onnil Hip ttiirlc Mir ill na himI worb, mni nl low rales, na run b ilium nnywlierr, mill wo menu to tin II. Ilrlnn yinir tin Job Work lo Till: IIAII.T IICK AI.D nVYH V., Corner of Mnln null Lnninr atreel. NOTICE. All nccniiiiN due the airraid olllcoui to July UU IiihIiiiiI. must lie pttld at ouc. from Huturduy's Dully llcmld.J Kast Dam-as in niplilly Improving la u beautiful and xtitwtuutlul mini uer. A lady uml liur child wuro precipi tated from u buggy on l,iiintir street, yesterday, by mime boyH In it tree frightening -the horse tittaplied to the vehicle. Two women, ouo white and the oth er colored, were adjudged iiwaue, yen terday, before Judge ICerfoot, by a ju ry, and they were provided with tem porary quarters at the jail. Ma.iok T. Johnson, cuttle in tipeetor for this county, Hblpped from tills city yesteriltiy, two hundred and seventy head of No. 1 beef cattle, for lieu. Barr, ...

Publication Title: Dallas Weekly Herald, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x