ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Meie Kodu = Our Home Delete search filter
Elephind.com contains 8,854 items from Meie Kodu = Our Home, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
8,854 results
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 14 September 1950

UUSI 3AAVUTISI KÄSI. TÖÖ ALAL. Nagu hiljuti selgus, on eestlaste kõrgeväärtuslikud ja nägusad käsi tööd leidnud järjekordset väärikat hindamist Austraalia Royal Show' del, Proua Ragni Sumbak saavutas hiljuti lõppenud Queenslandi Royal Show'l Brisbane'is oma nahatöödega kolm esimest auhinda ja ühe eriau hinna, mis vastab Sydney Show " Championile," parima meistrina kogu rakenduskunsti ja käsitööde osakonnas. Ühel teisel Queenslandi Showl pr. Linda Tuulik saavutas kolm esimest auhinda kunstkäsitööde alal ja tema abikaasa Eevald Tuulik oma foto dega ühe esimese ja ühe teise auhin na. SYDNEY EESTI MAJAS v laupäeval, 23. septembril 1950 algu-, sega täpselt kell 7 Õlitul Sydney Eesti Seltsi näitetrupi ettekandel . KORDUSETENDUSENA "MIKUMÄRDI" H. Raudsepa komöödia 5 vaatuses. TANTS Pääsmed 6/- sh. Eelmüük einelauas. Laudades kohad tantsuks eraldi 1 / 6.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
ADELAIDEST [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 14 September 1950

ADELAIDEST Hiljuti lõppesid Lõuna-Austraalia meistrivõistlused korvpallis, millest võtsid osa 72 meeskonda. Meistri võistluste üldkestvus oli 3 kuud. Teiste meeskondade kõrval võistlesid A klassis ka üks eesti, üks läti ja üks leedu meeskond. Esimeseks ja sellega ka Lõuna-Aus traalia osariigi meistriks tuli leedu meeskond "Vytis," kes võitis finaalis ülekaalukalt läinud-aastast meistrit "Kingtoni" punktide vahekorraga (54:34)Neljandalfe kohale platseerusid lätlased ja viiendale eestlased. Leedu meistermeeskond "Vytis," kes oli Sak samaal Euroopa parimate "Sarunase" ja "Kovase" järel kolmandal kohal, võitis teenitult Lõuna-Austraalia meistrikarika. Parima individuaal-mängijana saa vutas eriauhinna eesti meeskonna "tsenter" Ado Männik, kellele, anne tati Lõuna-Austraalia Korvpalli Uniooni valik-komisjoni otsusel Nõel Wecllacett'i hõbekarikas.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
THIRLMEREST [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 14 September 1950

THIRLMEREST ' Jhirlmere eesti selts "Koit" pidas, oma 'erakorralise peakoosoleku selt- >■ simaja ehitusprojekti kinnitamiseks 26.'aug. Juhatuse poolt eistatud ehi tuskavand leidis üksmeelse heaks kiidu ja kinnitati. Ehitusele tulev* hoone on mõõtudelt 60 x 30 jalga ja sisaldab saali näitelavaga, köögi,, daamidetoa ja eesruumi. Hoonele on. pärast võimalik juurde ehitada. Läbi- . rääkimistel ehitusmeistriga selgus, et hoone ehitusmaterjal läheks maksma umb. 512 naela. Koosolek' leidis tarviliku ehitustöö anda ehitus meistrile, kes tehnilise töö ja juha tuse enda peale võtab, kuna suurem-: osa tööst tehakse ära talgute korras. Juba 3. sept. kogunes umbes paar kümmend meest kirveste ja muude tööriistadega seltsile,, kingitud maa tükile ja nende lahkudes jäid sinna kännud ja suits^rad tukid. Ees sei sab kändude kõrvaldamise töö.. Esi meste telliskivi koormate saabumist; alusmüüride jaoks loodetakse lähe matel päevadel. Nii et—võib olla pee takse jõulu- ja uueaasta peod jubä seltsi oma...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SKAUTIDE ELUST [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 14 September 1950

SKAUTIDE ELUST Meie skaudid, kes " viibivad emi grantidena lääneriikides, on organisee rinud ühise Keskbüroo järgmises koosseisus: Peasekretär skm. H. Michelson (USA) abid nskm. A. Elmik (Inglism.), skm. E. Saarniit (USA), välissekretär skm, V. Hiir (Saksam.), õppealajuht skm. U. Jürima (Sak sam.), majandusala juhataja skm. E. Igarik (USA), liikmena skm. E. Tarn (Inglism.), ja esindajad nskm. E." Loo (Kanada) ja skm. S. Eber (Austi Eesti skaudid ja skaut-tegelasea Austraalias, kes tunnevad huvi meie noorsoo kasvatuse ja töö vastu, palun ennast registreerida minule Eesti Skautide Keskuse loomiseks Austraa Eriti palun skm., nskm. ja noorte magistreid koheselt registreerida, et saaks moodustada skautmasterite kogu, milline organ on hädavajalik noorte töö juhtimisel. Samuti palun teatada, kui kusagil osutub võimalikuks eesti skautide s.alga vöi rühma moodustamine. Vasta vaid juhiseid saab minult aadressil: Sam Eber-skm. ESP Keskbüroo esindaja Austraalias. 43 Birrong Ave., Birrong, N.S.W...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 14 September 1950

MELBOURNE'IS on asutatud Uusaustraallaste Klubi: Kooskäimise kohaks on Toe H. ruu mid, 476 Collins St., igal reede õhtul. Korraldav komitee loodab rohket uus austraallaste osavõttu, kuna seal on uustulnukail võimalus tutvuda koha pealsete oludega vanade austraallaste kaasabil.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Uustulnukad korvpallis [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 14 September 1950

Uustulnukad korvpallis Brisbane-'ist Austraalia osariikide vaheliselt korvpallivõistluselt tagasi teel olev Adelaide 'i meeskonnaliige eestlane Hans , Kannussaar astus Sydneys peatudes toimetusse ja jutustas oma võistlusemulj etest järgmist: "Võistlused peeti 4.-9. septem brini s.o. nädal aega, Brisba"be'is. Osa võtsid 4» osariigi: Queenslandi, N.S. Walesi, Victoria ja Lõuna Aus traalia meeskonnad: Lõuna Austraa lia meeskonda kuulusid 2 austraal last ja uustulnukaid 2 leedulast, 3 lätlast ja üks eestlane (Hans Kan nussaar) . Nii koosnes meie meeskond rõhuvas enamuses uustulnukatest. Esivõistlustest kirjutati palju leh tedes. L. A. meeskonna kohta märkisid lehed, et sel on kirju sisse rändajate koosseis; Hiljem õiendasid seda väljendit . lehed lisandiga, et uustulnukad on austraalia korv palli taset 50% võrra tõstnud ja on sellepärast teretulnud igal võistlusel. Sama väljendas oma eriti uustulnu katele suunatud tervituskõnes mees kondade vastuvõtul ka Brisbane'i linnapea. Vic. meesko...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
5 aastat abistamistööd [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 14 September 1950

Eesti Abistamiskomitee Austraalias kutsuti ellu poliitiliste põgenikena võõrsil raskustesse sattunud kaaseest laste abistamiseks.- Kui esimesed-tea ted rahvuskaaslaste hädast Saksamaa põgenikelaagris saabusid Austraa liasse, • siis püüdsid abistamistegevust organiseerida Sydney ^Eesti Seltsi tege lased. Sissetuleku hankimiseks korral dati pidusid, kohviõhtuid, jne. Varsti jõuti aga äratundmisele, et abistamis ~ tegevuseks tuleb .ellu kutsuda eriorga. nisatsioon, mis eripõhikirja alusel töö tades oleks suuteline koondama oma selja taha kogu siinse rahvusgrupi. Asja hingeks ja organiseerijaks oli ak tiivne Eesti Seltsi tegelane hr. Lints (surnud). . ' t EAK esimene koosolek ^peeti 22. juunil 1945. Komitee juhatusse valiti hr-d: Sildever, Jürgens, Lints, Kauss, Rebane, Pilt, Liivamäe, Varik ja pr. Sammul. Samal -koosolekul valiti põhikirja koostamise komisjon. EAK põhikiri võeti vastu 8. aug. 1945. Selle Vasakult paremale istuvad): J. Peters on, prl. A. Veidebaum, A. Lond, 'pr. S. Pete...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
FAMILY AFFAIRS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 14 September 1950

FAiVliLY AFFAIRS "N. Yakovlev, engineer at the con struction bureau of the Veliki listing shipbuilding yard, called on the direc tor;'1 ofr the enterprise, Comrade Chepyghin, on a spring day and told Him of his family affairs: "I have got a divorce from my wife, Engineer Shemiakina. You, I hope, wilL understand my position . . . It is hard to work at the same enterprise and; the same bureau with a person who . .. i" •'7 After some more talk about the hardships of common work with a di vorced wife Yakovlev asked to be re leased from his job at the yard. Let his divorced wife, Engineer Shemia kina, stay on and he, Yakolev, will go away . ... The director complied^ with his re quest; Some time after the departure of ^akwlev/the director of the Veliki Ustirig 7 yard received two • applica tions. In one of them, the departed Yakovlev asked permission . . for his wife; Shemiakina to join him! In the other O. Shemiakina demanded that she be allowed to follow her hus band, Yakovlev. Apparen...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 14 September 1950

RAAMATUm JA AJAKIRJU vai asuvas eesti kaupluses "Baltic ori* ^y'(Jneys müügil!Eesti Mäjävkõr^ DelicartešsenM 143' Campbell St.^r

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SOVIET COMFORT [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 14 September 1950

SOyiET COMFORT "In this village the Bielousovo, Ugodsko-Zavod district, half of the room in the teashop is for the eaters and half is a barber's shop. For. weigh ing out goods to the customers the barman uses a padlock instead, of weights, maintaining that its weight is known precisely." H..v • (IZVESTIA,; 16/4/50)..

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Bernard Kangro 40-aastane [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 14 September 1950

YŠŠO-aastane Käeosleväl kutil pühitseti Rbotsis. oma 40. sünnipäeva luuletaja ja kir janik Bernard' Kangro. Kui arves tada/et Kangrolt'paguluses igal aas tal- luuletuskogu ja kahel viimasel aastal'kummalgi oli ilmunud romaan, võiks teda pidada üheks produktiiv seimaks paguluseesti löövaks jõuks. Muidugi • on ' temalgi, nagu rõhuval enamusel meie paguluses elavatel vaimsel alal loovatel jõududel, kir janduslik tegevus kõrvaliseks har rastuseks voma igapäevase leivatee nistuse kõrval. " Bernard Kangro sündis 18: sept. (u.k.j) 1910. aastal Võrumaal Vana Antsla vallas Rüütlil talupidajate Andrus ja Miina (sünd. Amos) Kan gro teise lapsena. Suguvõsa isa poolt harus oli' märgata musikaalesid kal duvusi ja vaimseid huvisid juba mitu põlve. Isa Andrus on noorpõlves te gutsenud värsside sepitsemisega. Su guvõsa ema ja vanaema poolt harus võis mitu põlve tagasi tähele panna kirjanduseharrastust ja erilist loodu searmastust ning ilumeelt. Bernardi kirjanduslikud kalduvu sed avaldusid juba Valg...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SOVIET SNAPSHOTS REMAKING NATURE [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 14 September 1950

' ' S OVIETSN AP S HOT S REMAKING NATURE We have heard much about the "Stalin Plian of Remaking Nature." Among the more important measures was to* be the planting of great forest belts in the Russian steppes, whereby droughts.. were to be made impossible in future. Recently, the Soviet papers have betn writing a good deal about -the4 progress1 of this plan. The follow-, iri'g is a characteristic example: "The'kolkhozes of the Chkalov re gion are; to plant 10,500 hectares of forest this year . . . For the planting of-toaks 750 tons of acorns were to be provided. Late in autumn 638 tons were obtained from Ukraine and Tataria, 53 tons were collected on the spot. Owing to careless transportation and especially to unsuitable storage in winter half of these acorns are !now unfit for sowing. Tons of acorns i have sprouted and decayed in the warehouses of "Sortsemovoshch" and the regional co-operative federation in the towns of Chkalov, Abdulino, iBuguruslan . . . . " (IZVESTIA, 114/3/50). ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 14 September 1950

EESTLASTE TÕULISE , KUULUVUSE , määramisega on korduvalt hädas i.eie lõunanaabrid lätlased. Nii kir jutab k.a. 22. juuli' numbris USA-š ilmuv läti- ajaleht "Laiks'':

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 14 September 1950

The Estonian Relief Committee is holding letters for following country men: ■ ■ : Mr. Viktor Vallaste S ..v Mr. Albert Kivistik * Mr. E. Kacak -.f Mir. JuriQser ' . i fcs. Erna Zincevicius, born Tammi; & Mr, EndelwTohver• Mrs. Lea Vichmann, bornKivi ->Vv Linda Prank . /v ]kr.'^^ksiander'Kiil : Mr. Taevo Klaosen Miss Silvia Volga Mr. E. Lehtsalit - Mr. J. Mascinskas - Mr. Hugo Vortim Miss Maimu Raha Mr. Voldemar Nurm Mr. Justin Urbanik Mrs. Irene Naaber Mr. Elmar Rannu ' Mr. Valter Kuusik Mr: August Kubarsepp Mr. Aleksander Aland. . Mr. Arnold Allik., Mrs. Nora Arvak. Miss Dina Arzibashev c/o Erica Laor. Miss Antoonia Emits. Mr. Frieman. Mrs. Herta Heinis. Leida Heister. Mr. Ilmar Jalast. Miss Leida Janno. Mrs. Erna Leht Mr. Julius Lepik Helmi Luik Mrs. Johanna Mark. - Mr. Lembit Maetamm. Miss Lya Magi. Mr. Eduard Mord. Mr. Voldemar Nahkur. - Mrs. :Anette Nahkur, born Kippar. Mr. Fred Nurmet. Aino Oru. , ■ Miss Gerda Prost Mr. R. Krunk Mr. A. Lamaris Mrs. Purje Mr. O. Lamb...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Korea sōda [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 14 September 1950

iK orea s o d a 1 Huvitavaks vahejuhtumiks^ Korea >šõja taustal oli kommunistliku Hiina ^metlik süüdistus Ameerikale, et ;|meerika lendurid on 4 korda pom mitanud Hiina territooriumi, tehes Ainelist kahju ja surmates ning vigas tades Hiina kodanikke. Sellele süüdis tusele vastas USA delegaat UN-i jul ■geolekukomisjonis Warren Austin, et ^see võib väga võimalik olla." ühtlasi ;tegi W. Austin ettepaneku, et UN Saaliks komisjoni ameeriklaste lennu lünnakute uurimiseks. 'M Korea tandril aga üha suureneb •iähingute ägedus. Kui möödunud nä dala keskel USA president Truman Ifnnustas prohvetlikult, et juba nä aala lõpul surutakse põhja-koreälased ftagasi endistele positsioonidele, siis jinde tegelik olukord viitab hoopis ^vastupidist. Nimelt on põhja-korealas $el õnnestunud teostada sissemurdu §inde kirdesektoriš ja tekkinud olu korra kohta väidab MacArthuri pea korteri teadustaja, et järgmised kaks päeva kujunevad kriitilisteks. Rinde sõjakirjasaatjate arvates võib karta isegi selle rin...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Välispoliitikat [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 14 September 1950

Samal . ajal kui aina jätkuvad "rindejoone õgvendarnised" Koreas juba tõsiselt ähvardavad liitlasväge: sid hoopis merre paisata, sagenevad ka "Washingtoni Valgest Majast tea ted", mis panevad pead vangutama. Peale algas see üsna terava ja ava liku konfliktiga president Trumani ja kindral Mac Arthuri vahel. Nimelt avaldas kindral pikema deklarat siooni, milles ta kategooriliselt nõu dis, kogu Vaikse Ookeani, eriti aga Austraalia, julgeoleku seisukohalt ülitähtsa Formoosa saare kaitsmist. Nii pea kui Truman sellest kuulda sai, andis ta kindralile korralduse deklaratsiooni tagasivõtmiseks. Kin dral tegigi seda, kuid õige sarkastili ses vormis. Vahepeal aga oli Mae Arthuri deklaratsioon ühe ajakirja -veergudel juba avaldamist leidnud. See intsident leidis USA avalikkuses laia kõlapinda ja paljastas ühtlasi sügava lõhe USA juhtkonna välis poliitilistes arusaamistes. Ja seda mitte ainult Kaug-Ida küsimustes, j vaid kogu maailma praeguste saatus pr.obleemide ulatuges. Ühed, nende hulgas ka...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 14 September 1950

ÕIENDUS "Välispoliitikat" jäi meie lehe eel misest numbrist välja käsikirja kaot simineku tõttu, toimetusest ja autorist mitte-ölenevatel põhjustel.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Nädala sündmusi [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 14 September 1950

Nädala sünd m u sl .p.'*Eelmis(B." nädala sensatsiooniks oli •£ene pommitaja allatulistamine USA lennukikandjalt õhkutõusnud hävita^ |ate poolt. Sellele järgnenud Nõuko gude protest, milles ähvardati "tõsiste järeldustega," lükati ameeriklaste poolt tagasi. ||f*Ajal, mil Inglismaa jätkab usinalt pljaliselt tähtsate tööstussaaduste saat ^^6^^^gade?M^iitü^^öo-limatä' töösturite eitavast seisukohast, äratab avalikkuse tähelepanu Formoosäle määratud lennukibensiini keelusta mine briti autoriteetide poolt Hong kongis. Selle keeluga tahetakse tõe näoliselt meeldida kommunistlikul Hiina valitsusele. ★Prantsuse politsei poolt vahistati 268 välismaa kommunisti, kes enami kult saadeti maalt välja 48. tunni jooksul. Haarangul leiti rohkesti viienda kolonni kihutuskirjandust ja salajasi raadioseadmeid. Arreteeritud olid enamikult hispaania. kommunis tid samuti Veiie ja~tema satelliitide riikkondsusse kuuluvad. ★Türgi saadik USA-s Selim Sarper teatas, et Türgi võib välja panna 2 miljonit sõdurit...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
korea-and What next? [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 14 September 1950

iFrom Newsletter from Behind the Iron Curtain, nr. 180. Vol. IV. Innumerable meetings and organi zations in the USSR and its satellites have clamoured for peace in the last months. Any number of Soviet offi cial "declarations have voiced in no uncertain terms a firm resolve to keep and protect the peace. Only a fort night ago the entire Supreme. Soviet of the USSR expressed their- adher ence in a body to the so-called Stock holm appeal for peace and against the atomic bomb. _ The other side of the medal is the war in Korea, another step in the long tow of Soviet aggressions. - This time 5 the Western world is not taking it lying down. The USA are keeping their promise made so recently by their representative, Mr. John Foster JDulles, and even the Security Council of UNO, that organization which started with such great hopes five years ago and has since been reduced to' a rkther sorry and ineffectual as sembly where the Soviet Union and its satellites until recently, when they withdr...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Russification in Estonia [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 14 September 1950

i At the May' 1 <parMe in1 Tallinn, the reporter of the Tallinn Radio spe cially emphasized the fact that among those marching past the stand with the Party and government potentates were not only Estonians but also Rus sians, Bielorussians, Uzbeks, Kazakhs and gypsies. The populations of the Baltic republics are being inter? polated with representatives of these alien races who are settled on the farms whose owners have either es caped abroad or been deported, or employed as workers at factories. These alien settlers are introduced in order to break down the ethnic homo geneity "of the Baltic peoples. Various other measures contribute to this pro cess. Russian is gradually becoming the sole business language in govern ment .agencies and has for the last five years been the first foreign lan guage in all schools. This year the attacks on the Estonian schools have ibecome especially violent. "The majority of the Estonian i teachers have acquired their training ; in bourgeo...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
x
Loading...
x
x