ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Vestkusten Delete search filter
Elephind.com contains 4,660 items from Vestkusten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
4,660 results
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 10 November 1910

VESTKUSTKN Liberal Politisk Veckotidning f«»i- svenskarna £« Stlllahafskusten. Utgifves hvarje tomlnjsj. VIOrtTKUSTEN ii r spridd utmed hela Stillahuf.skusten dch utgttr derför ett präktigt annonsmedium. Annonspris: 50c. pr tUm; bland läsning 10c. pr rad. PRMNUMRRATIONSPRIS: Tlelt år $2.00 | Fjärdedels kr $0,f.r> Halft år $1.25 | Ett Ar till Sverige $2.r»0 Agenter erhålla liberal kommission. Allt som rör redaktion såväl söm expedition adresseras: " VI0STK11ST EN.- " ALEX. OLSSON, RED. OCH UTGIFVARE, 30 Sharon Street :: :: San Francisco. Frisinnad Veckotidning för svenskarne på Stillahafskusten. ' VESTKUSTEN === (THE WEST COAST) Independent Weekly Swedish Journal devoted to Literature, Politics and General News. "VESTKUSTEN" la the oldest Swedish Newspaper published om the Pacific Coast and is an Unrivaled Advertising medium. Rates: 50c. per inch each insertion. Reading notices 10c. per line. Liberal discount on yearly contracts. Published every Thursday. Address all c...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 10 November 1910

PALACtt BAKERY KRRestaurant, Luncli och Coilee Parlor SVENSKA VIÉNERBRÖD, alltid färska KRINGLOR. Försök vart nya Matted llygienle Bread, och Malted Zwieback brödsorter som vunnit erkännande af Kikare och rekommenderas för klen mage. Insvept i dammtu'a omslag! Renlighet | framför allt! Alla slags tina konditorivaror p:i beställning. \ Danskt rågbröd. PETERSEN & HESSE, Egare. g- * 1012 WASHINGTON STRBET 471 ELEVENTH ST., OAKLAND, CAL. • ♦ Telefon: Oakland 630. Homes A 2431 (Eiirut i No. 623 Kearny St., San Francisco. J(y , rancisco. J*************************************************** ' DR. PETER'S Jo, emedan det går rakt till roten af det onda, orenheten i blodet. Det beredes af helsogifvande rötter och örter och har varit i bruk i mer än hundrade år—en tillräckligt lång tidrymd att grundligt pröfva dess förtjenster. I olikhet med andra mediciner kan den icke erhlllas å. apoteken, utan tillhandahälles allmänheten direkt af de ende tillverkarne ochegarne ^ DR. PETER FAHRN...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 10 November 1910

VESTKUSTEN. Torsdagen den 10 November 1910. 3. i "Vestkusten" Skall man annonsera för att dermed komma i beröring men den svenska befolkningen i California, så MÅSTE MAN ANNONSERA Det Svenska Bryggeriet CARL. TORNBERG, Kgarc. 3070-23rd St., S. F. Tel. Mission 5791 Svenskt Öl och Porter. Maltextrakt, Stcam- och Lager öl. Fri leverans titt alla platse t stud en "THE UNION STORE.- " 490 CASTRO STREET, Nära 18th St., San Francisco. Begrafningskransar till lägsta priser. Johnson FloralCo. Skandinavisk Blomsterhandel, fllamcda Cafe 7 ^Market Street San Francisco. JACOB PETERSON, EGARE. Telefon Market 6668. Pucketts Cotillion Hall 159 CHURCH ST., nära 14th och Market. Förstklassiga dansskolor för barn och äldre. Lokaler uthyras för baler och fester. PROF. G. R. PUCKETT. Danslärare. Pucketts Maple Hall POLK STREET, nära California St., och Pontus Franklin Plumber 49 Sacramento Street Telefon Douglas 964. Allt till yrket hörande arbete utföres noggrant. Eagle Saloon C. A. JOHNSON. VINER, LIK...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 10 November 1910

'4. VESTKUSTEN. Torsdagen den 10 November 1910. RAPPORT öfver den finansiella ställningci CENTRAL TRUST COMPANY CALIFORNIA och SWISS AMERICAN BANK. af OF (Sammanslagna.) Den 31 oktober 1910. Resources: Loans and Discounts.. .$5,768,053 Investments in Stocks & Bonds Furniture & Fixtures, Safe Deposit vaults.. Customers Liability on L|S '- .... Other resources Real Estate CASH ON HAND AND IN BANKS 1,078,524 30,076 11,462 43,099 4,000 1,175,647- Sv. Boardinghus Rum och board, 3 mål om dagen, $6,50 per vecka: tva mal om dagen $5,50 Board ensamt $4,50 per veckad Frukost 6,30—9, 25c., middag 5—7, 30c. 2149 15th Street, San Francisco. UNG SVENSK MAN mellan 20 och 23 år kan få aflönad anställning och tillfälle ätt lära massage och svensk gymnastik i Lindströms Institute, 1515 Scdlt st. EN HÄNDIG MAK, van att sköta kreatur, får en god plats å ranch nu genast. Adressera: Chapian George IL Jones, Presidio, San Francisco. GEORGE M. RUDEBECK, Svensk banktjensteman Förestå...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 10 November 1910

VESTKUSTEN. Torsdagen den 10 November 1910. 5. Svensk Massage Ansikts- och Skalp-bcliauti'ing, Manicuring ges af ulr\;iminer;vrt och prakticerad sjuksköterska o. mav-orska Nervösa åkommor en specialist. Timmar: kl. 11 f. 111. lill !' >■ 111. 1220 Droudway, nära lilli, Oakland. SALUBRIN Såväl vanligt till 50c. pr flaska som toalettsalubrin till 75c pr flaska hos MARTIN PETERSON, 627 H Street, EUREKA, CAL. John Hansen Skandinavisk skräddare. 1219 BROADWAY, Midtcniot Yc Liberty Theatre. Rum 7 och 8. Oakland, Cal. The Compass Saloon 379 12TH STREET, OAKLAND. Alla slags ini|K>rterade skandinaviska spirituosavaror. Carnegies Porter, Punsch 111. in. Merchants lunch. Smör, bröd, anjovis. Telefoner: llomc 4861. Oakland 3516 Phone Oakland 742. Förut i firman Hansen & Matthiesen. Hörnet af 9th & Broadway Enkla had för Damer och Herrar. Öppet dag och natt. Första klassens bet jeiiiiiK- HAMMAN BAXHS TURKISKA OCll ItVSKA IIA1) lClectric Vibrat...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 10 November 1910

RÖK-och TUGGTOBAK. Begär Union Leader. Dess äkthet igenkännes på det röd-liv i tablå bandet. .Tag ej nå- , got substitut! THE AMERICAN TOBACCO CO, ANGENÄM tillfredsställande tuggtobak. Den faller flere rökare i smaken än något annat märke af "Cut Plug" i marknaden och säljes hos nästan alla handlande i Förenta Staterna. Hvarje paket är försedt med ett CUT PLUO Leads thim ku Union Leader CUT PLUG umm lmdcr LEDER DEM ALLA Af egen förtjenst har denna tobakssort blifvit den mest sålda i hela verlden. Den ger en rik, mjuk och jsval rök och är en ~ SALUBRIN THE SALUBRIN LABORATORY GRAN-TOILET-SALUBRIN och SALUBRIN INHALER LABORATORY GRAND CROSSING, CHICAGO, ILL. Dr. Josua Lindahl • - . Manager Dr. Peters Kuriko och Ole Oid Dr. Salubrin. FINNAS STÄNDIGT PÄ LAGER, i No. 30 Sharon Street, San Francisco. "LIFVETS'HEMLIGHETER 99 en af oss utjjifven bok på 48 sidor, omhandlande lifvets hemligheter, äktenskapet, många slags sjukdomar, deras följder o.s.v.; den borde läsas af hvarje ung man. Sänd...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 10 November 1910

R. F. McKESSON CO. 667 Mission Street, 2:dra våningen. Möbler, Mattor, Madrasser, Kaminer 8®" "FRÅN FABRIKEN TILL EDER"- . Någonting'nytt i Möbelaffär. Vi sälja direkt till våra kunder som fabrikens- agenter. Snabb leverans. Vi kiiiina spara eder pengar. R. F. Mc KESSON, 2:dra vän., 667 Mission st.. San Francisco. C. E. Force, tore..!. ED. GREGORY'S KONDITORI rekommenderar sina tillverkningar af KARAMELLER, KONFEKT, GLASS o. s. v. Leverans till familjer och föreningsfester fullgöres skyndsamt och bestämdt. 2279 MARKET ST., (nära 16th), San Francicsco. Telei'oa Market 3041. MAYER BOOT & SHOE CO. MILWAUKEE. Wis.1* /Of A. A—11. Iugen, som lider af kroniska sjukdomar eller följderna af ungdomsförvillelser oeli dårskaper, borde underlåta att skrifva till N. Rosenberg Co. ufter ett exemplar af den utmärkta boken "Lifvets Hemligheter"- , som sändes portofritt till en hvar. Ni <kall i denna bok få full upplysning nn ert tillstånd oeh derigenom få ögoöen öppna för ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 10 November 1910

8. VESTKUSTEN. Torsdagen deSv. Luth. Ebenezer kyrkan, 11»f 11 &. Dolores Sis Sunda g.ii iiogihecfia hl. il f. ni., Aftonsång kl. 8 ööndaesaku ia i l. ti.4B t m. ung«1umsrnfihVHr hTfcdngsk väll. Tel. Market 2 a oft. Teol. Dr. i 'Ii. Andreen, Past. Bostad: 2U8 Dolores Sr., vid kyrkan. Svenska Methodistkyrkan, Guerrero o«'h <';tinp st. S:i 11 Kram-ifefo. Mötestider: Stindngs.skola kl. 10 f. in. Predikan kl. II f. in. IrttKdoinsrnöte kl. f» e. in. och predikan kl. 7.--if. ♦*- . in. Bönemöte hvarje onsda^ekviill kl 8 Alla ii ro hjertlljren lnbjudna. J. H. Levedahl, Pastor. Hostad: 4'J:i (Juerroro Street. Svenska Tabernaklet, 15H Dolores st.: Söndagar: Predikan kl. 11 f. ni. och 7,4f» e. ni. Söndagsskola JM 5 l"- . m. Tisdagsalt nar ungdomsmin <*- , torsdagsaftnar predion och bönemöte kl. 8. l abernakle'.s kapell, 4« College Ave Söndagsskola söfid. 9,30 f. m. Predikan o. bönemöte hvarje ondagsafton kl. 8. Sjömanshemmets kapell, hörnet al Drumin- o...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 17 November 1910

No. 46. 25:te årg. San Francisco och Oakland, California, Torsdagen den 17 November 1910. = VESTKUSTEN ■ (THE WEST COAST) Independent Weekly Swedish Journal devoted to Literature, Polities and General News. "VESTKUSTEN" I» the oldest Swedish Newspaper published om the Pacific ('oast and is an Unrivaled Advertising medium. Rates 50c. per inch each insertion. Reading notices 10c. per line. Liberal discount on yearly contracts. Published every Thursday. Address all communicationsWEST COAST PUBLISHING COMPANY, 30 Sharon Street :: :: San Francisco. Alex. Olsson, Editor and Proprietor. VESTKUSTKN Liberal Politisk VeckotidnliiR for aVeiiHlforno A StilluhaTskuaten. Utglfvea livarje torsdag. VHSTKUHTI5N Ur spridd utmed hela Stlllaliafskusten och ul^'ir dorför clt präktigt annonsmedium. Annonspris: 5Uc. pr tum; bland läsning 10c. pr rad. PRENUMERATIONSPRIS: Helt år $2.00 | FJeidedéls Ar $0.65 llalft Ar $1.25 | Ett är till Sverige »2..>0 Agenter erhålla liberal kommission. Allt ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 17 November 1910

Smärtfri behandling. • Förlorade tänder återställas utan "plate" eller "bridge work"- . Detta är vår stora specialitet. Genom (fenna metod kunna vi insätta tänder som synas naturliga och kännas som sådana, utan att afsåga den naturliga tanden och utan att fylla munnen med den sedvanliga plattan. Vi fästa lösa tänder och behandla "Pyrrhea"- . Tänder utdragas utan smärta kostnadsfritt när löständer beställas. Aflägg ett besök i denna San Franciscos mest moderna och eleganta "Dental parlor"- . EASY DENTAL PARLOR 20 YEAR GUA (Förut i No. (i Turk Street) 702 MARKET STREET, SAN FRANCISCO Hörnet af Geary och Kearny. Timmar: 9 f. m. till 9 e. m. Söndagar 9 till 1. PALACE BAKERY! !- Restaurant, Lunch och Coffee Parlor SVENSKA VIENERBRÖD, alltid färska KRINGLOR. | |- Försök vårt nya Malted Itygicnie Bread, och Malted Zwieback <> brödsorter som vunnit erkännande af läkare och rekomniende- y ras för klen mage. Insvept i dammtäta omslag! Renlighet framför allt! Alla...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 17 November 1910

i "Vestkusten" NORGE. Eldsvåda. En af Hedemarkens största egendomar, Horne i Romedal, har härjats af en våldsam eldsvåda. Skadan anslås till omkring 80,000 kr. Det befaras att mordbrand föreligger. Försvunna. Ångaren "Bengal"- , det första fartyg som gick från de stora anläggningarna i Sydvaranger med malmlast, förliste för några dagar selan på Finnmarkskusten. Man hoppades att manskapet räddat sig i båtarna, men hoppet är nu uppgifvet. Besättningen utgjordes af 17 man. Den norska Australialinien. Firmorna Fearnley & Eger och Wilh. Wilhelmsen ha hos Wm. Doxford, Sunderland, beställt två nya ångare på 8,500 ton för den planerade routen på Australien. Båtarna, som djuplastade skola göra 11 knop, bli äfven inredda för passage ra re traf i k. Elektriskt ljus inledes ombord oeh iifven i andra afseenden bli båtarna fullt moderna. Den ena ångaren skall levereras i maj, den andra i juli nästa år. Norska regeringen har lofvat att stödja den planlagda routen genom att föreslå stat...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 17 November 1910

4. VESTKTTSTEN, Torsdagen ilen 17 November 191Ö. -x. Entered at tbt San Francisca. Cal.. Post Ofdco Second Clas» Matter Vestkusten, Frisinnad Politisk Veckotidning för Svenskarne pä Stlllahafskusten. UTGIFVES HVARJE TORSDAO frfta 30 SHARON ST.. SAN FRANCISCO mellan I5tb & 16th, Churcb & Sanchez. PRENUMERATIONSPRIS: Ett Ar $2.00 Ett halft är *1-25 Ett <varts är 65c. Ett helt Ar till Sverige $2.50 Alla prenumerationer mäste ätföljas af kefntant likvid. I annat fall fästes Ingen uppmärksamhet vid desamma. "VESTKUSTENS" Telefon: Market 4851. ALEX.. OLSSON, Redaktör och Utgifvare. Var först säker på att du är rätt: kör sedan framåt! sa' Jphn Ericsson. Det amerikanska folket tar sig fortfarande för att rösta "independent" när det så tycker, synes det. Reformatorer, som endast vilja lära andra reform, men ha så svårt att sjelfva följa sina egn|. teorier, få lof att ursäkta, om man anser dem som "luftblåsor" endast. Uppkäftighet är icke alltid det samm...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 17 November 1910

A, F. WERNER,M. D. 13TH OCH BROADWAY (öfver- I h* Q»I Drug Company) runt ?ti och 29. luySny 1115 Broadway och 45/ 13th St. Kon torst! mmar: '1 till 4 och 7 till 8 e. rn. Sfintlagar enligt öfverenskommelse. Tel. Oakland 14GO. Bostad: 1627 Grove St., nära 22nd. Telefoner: Oakland 8078. Home A 2878. Oakland, Alameda och Berkeley. En leklärare för barn öuskar man i Berkeley. Efter två månaders letande har styrelsen för stadens parker och lekplatser icke knntiat finna eri lämplig person för denna syssla och annonserar 1111 i tidningarna. Tvä. sjömän å ett engelskt fartyg rakade i slagsmål i söndags nere vid Franklin st. Den ene, Christian Kelson, stack sin antagonist med en knif fyra gånger, likväl utan alt ustadkomma farligare sår . Xejson blef arresterad. I» - ' • . Sjelfmord begick en bekant handelsresande vid namn W. T. Schlichlirian i närheten af Haywards i lördags. S. var 3.5 år gammal och trodde sig lida af en obotlig sjukdom, ' hvarför han hegaf sig ut i Corral Canyon och sköt si...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 17 November 1910

THE AMERICAN TOBACCO CO. Af GUY Öfversätlning t Forts. fr. förej»- . nr.) "Jag kan oj hillin lnifvndot uppviitl,- " ii I er (oj* lcnrhm merl samma monotona si ii mina umlc r det stora svettdroppar föllo från Hans ansikte ned jia ffidfvet. Allas litiekaiv i den storn salen voro fiistade på dem, oeh till oeli med ötVersiepresten si räckte siff t'ram För att ej förlora ett ord. "Kemna 1111 detta ram!" sade Nikola, och orden skuro genom luften liksom en skarp knif. Mannen lyfte ögonen och försökte lyda utan att höja hufvndet. "Lemna nu detta mm!" sade Nikola. "Tills i piorgon vid denna tid kan dn ej stå upprätt som andra menniskor. Sådan är min vilja, och <1 ii måste ly/la! Låt detta bli dig en varning att. för framtiden lemna mina tjenare i fred. Gå!" lian pekade på dörren oeh mtinken gick genom rader af gapande åskådare ned på gården nt i det klara solskenet. Öfverstepresten reste sig upp, ropade till en munk och sade: "Följ honom oeh tag reda på om lian lemnnr klostret...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 17 November 1910

Kl». GREGORY'S KONDITORI rekommenderar sina tillverkningar af KARAMELLER, KONFEKT, GLASS o. b. v. Leveraiu; till familjer och föroningBfoster fullgöres skyndsamt och beritämdt. 227!) MAIIKLT ST., (nära 16th), San Franc.icoco, Telefon Market 3041. KURIKO OLE 01D, VIGORI och UTERINE till salu hofi MRS. KATE OLSON, 16th och Dolores Streets, San Francisco. (X Dolores Market.) French-American Bank of Savings. JERNHANDEL 215 Chh S215 Church St., nära Market. Tel. Market 2521 Alla slags verktyg & jernsaker. Oljor, målarfärg, glas m. m. Moderata priser 5. M. ISING skandinavisk August Johnsons Grocer i butik 22nd & Capp Sts. Telefon Mission 4909. Fri leverans. Sänd Eder order pr telefon eller post. "Vestkusten" till salu Salubrin. Svenska Föreningar. patriotiska förbundet afhåller sina reguliära möten 4:de måndagen I månaden i Swedish-American Hall, 2174 Market Street. A. O. Lindström, Ordf. Alex. Olsson, Sekr. svenska damsällskapet afhåller hädanefter sina l-eguliära...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 17 November 1910

8. ^ESTKTJSTEN. Torsdagen don 17 November 1910. Viking Cafe and Restaurant 499 Haight Street, hörnet af Fillmore Restaurant, Bar och Grill Förstklassig Matsedel, goda Viner ocli Likörer. ve. pr on, agIngång för (lamer å Fillmore »St. Telefon Mur ket 1'JO.i laget t I * <• ♦ ♦ * * ♦ Göteborg, Sverige. TILLGÅNGAR: $12,502,879 eet 28 ♦ ♦ EDWARD BROWN Ät SONS» Generalagenter J 202-204 SANSOME STREET, hörnet af Pine San Francisco. $ Assurans mottages af I'- . K. 1'OULSSON, 75 Sutter St., S. F. $ % Accnt i Sacramento, Cal., H. A. McCELLANL) CO. Agent i Sacramento, Cal., * Svenskt Apotek — OCEAN SHORE PHARMACY & dAHn pmission Street & Otiondaga Ave., Han Francisco. Alla slags recepter fyllas. Fullständigt lager af svenska husmediciner såsom amykos, salubrin, krones sens, torsk-, prinsens, nerv-, Rosens, lioffuians, hjerlstyrkande droppar, Kiga balsam, Lovens blandning, sensalva, slagvatten, suudhetssalt m. m. Sänd eller fullständig kalalog. Order frän ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 24 November 1910

25:te årg. DEN FÅNGNE ELGEN. Man niimde mig fjellets höfding Och skogarnas majestät, Och mötte man mig1 på tallmon, Man gerna min stil? förlät, Ja, äfven sedan jas bundits I bojor, jag höra får, Hur högt mitt härliga släkte I dvergarnas aktning står, Men ingen af minn väktare Har öga och vilja se, Hur fången från höglandsstignrne Förintas af lifsledans ve. En gång, en vårdag i fjellen — o, mäktiga fjellars fröjd! — .Tag steg med ungdomens styrka Till branternas högsta höjd. l)e hvitnande fjellens rike, De buktande skogars svall, De vidgade myrars skymning, De stupande forsars fall — Det var dock en verld för gångare Af min och min makes natur, Oeh bröllopsgemaket vi redde oss I hägnet af granhvalf och fur. Min maka fick stupa kungligt En soldag förliden höst, Fick falla för tunga kulor, • Som refvo den trognas bröst. Så höfves en drottning falla, En maka till fjellens drott, Ty det är dock elgars lycka Att dö vid skallgång och skott — Men bindas som jag af vårdare Med jernburens kal...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 24 November 1910

DR; PETER'S KURIKO ttr ett läkemedel af erkändt värde. Den är alldeles olik alla andra mediciner. Den mi hafva sina EFTERAPNINGAR, men des FINNES INTET, som ersätter densamma. Den renar blodet Den befordrar matsmältningen. * Den verkar på lefvern. Den reglerar magen. Den verkar på njurarne. Den lugnar nervsystemet. Den närer, styrker och uppfriskar. Den Sf, kort sagdt, en familjemedicin i ordets fulla betydelse och borde finnas i hvarje hushåll. Den kan icke erhållas å. apoteken utan tlllhandahålles allmänheten direkt genom särskilda agenter. Om ni Icke Känner n&gon agent.sä. skrif till de ende tillverkarne och egarne, Dr. Peter Fahrney & Sons Co. &. wÄ. Chicago iritftffr"•iftiarinrrtftiTiffr- nr <■* 1 Kontor: 350 Post Street Cypress Lawn Cemetery1 LRUM 305 Telefonrr: Douglas 1515, Home O. 6516 Lokalkontor: Colma, San Mateo Co.,Cal. Tel. Mission 3341. Besök eller filtsk rif oss for pamflett. Denna begrafningsplats är den vackraste p...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 24 November 1910

Lioais Liindström Svensk Damskräddare MERCEDES BLDG., 251 Post St. mellan Stockton och Grant ave. Telefon Kearny 3097 Mjölk, Grädde, Ägg och Smör från San Carlos Dairy För vidare upplysningar besök, tiliskrlf oiler telefonera. N. S. Nelson, Egare. 143—145 NOE STREET, mellan 14th och Henry sts. Order mottagas och levereras. North Star Bottling Works 3335 26th Street, Telefon Market 953. Agenter för det berömda ALBANY ÖL och PORTER. CARLSON & ANDERSON, Egare. Market St. Florist EDWARD E. BRENAN, Egare. Förut) anställd i T. Sahlins svenska blomsterhandel. Blommor, Kransar, Buketter, Plankor etc. Dekorationer. 2105 MARKET ST., San Francisco. O.W.JENSEN KOL OCH VED Alla orders fyllas snabbt. Express af koffertar och dylikt. 67 Landers St., mellan 14th & 15th, Church och Dolores. Telefon Park ö 541. Hansens (Mck Lunch 184 CHURCH STREET, nära 14th, rekommenderas. Besök oss och vi garantera att Ni blifver nöjd. Specialité: Hamburgerstek. Eagle Saloon C. A. JOHNSON. V...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 24 November 1910

JOHN A. RENSTRÖM, Ejjare. Svenska Kägelbanan liXHJ{i, IJjjare. jt, hörnet af haight. wling Allies. Cigarrer, Tobak, Snus OBSERVERA! Alla nya helårsprenumcranter å VESTKUSTEN för 1911, som NU insända prenumcrationsafgiften — S2.00 — erhålla Merchants' National Bank ÄDARK TILL ■ SAVINGS BANK LE BIJD'G. JIILLS BUILDING, BUSH & MONTGOMERY STREETS. (F. <L kassör i Svensk-Ära. Banken.) rår tt ke ch v. oen v. mda mn ll 5 lr nr rn n , r å r i r P. E. Erickson, Edw. Lindblom efterträdare, 108 East st., har emottagit ett större lager af importerade Syenska och Norska böcker, Eskilstuna Rakkiiifvar, Fickkrtifvar samt Messings- och andra Snusdosor m. ni. Alla slags snus, tobak och Cigarrer, Cigarretter, rök- och tuggtobak. Prenumeration emottages å östra staternas Svenska tidningar samt Vestkusten. Svenske glasmästaren Ollo Thompson utför alla till yrket hörande arbeten väl och billigt. 40G4—66 18tb st., San Francisco. Förut 862 Mission <t. — Telefon Pa...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
x
Loading...
x
x