ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Čechoslovák And Westsk... Delete search filter
Elephind.com contains 3,097 items from Čechoslovák And Westske Noviny, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
3,097 results
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 5 December 1941

Čechoslovák V pátek, dne 5. prosince 1941. Čtenářů Fort Worth, Tex., 1. pros. Ctěná redakce Čechoslováka, též všichni jeho čtenáři! — Už je první- ho prosince. Utíká rok za rokem. Každé vánoce si přejem, aby už to- mu rozvrácenému svétu byl konec. Těšíme se, že bude možné naším drahým poslat vánoční pozdravy, ale je to čím dále tím hůř. Naši drazí u- pirají zraky v tu stranu, kde myslí že je země Svobody. Letos budeme jnít ty vánoce smutnější než jindy; Ještě loni jsme v listopadu posílali pozdravy, ale letos ani těch nemů- žeme poslat. Dnes je trochu zamračeno. Už Jsme zde měli taky malý mrazík, který to listí na stromech spálil, se- žloutlo a opadalo. Tak to je i s nám- jni, rok od roku jsme blíže ke hrobu. Ale až přijde čas vesna se vší svou krásou, tu i my se cítíme mladými a radujeme se ze života. My ženy hle- díme si zahrádek. Ovšem že i zimní doba má svou krásu, ale člověk Ji musí vnímat, musí mít smysl pro krásu. Onehdy bylov "Pressu", jak pí. Stanley Thompsonová na Rlver Cr...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 5 December 1941

V Dátek. dne 5. prosince 1941. cechoslovák / Aristokracie. Morganům a Hooverům; chudí lidé zlých následků pro ně, a veřejně to nemají strach z komunismu a soci- doznávají. Mnozí z nich však vidi alismu, nemají při tom co by ztratili, větší nebezpečí ve vítězství Německa Angličtí lordové — to je anglická za to finanční a šlechtická aristo- než ve vítězství demokracii s pomo- aristokracie, a panovnické rodiny kracie je postrašena, ale koho z nás cí Ruska. byly namnoze mezi sebou spřízněny, I by to mohlo mrzet? Už dost dlouho Ludwig Love jují bez milosti proti cizinci v jejich zemi, s nesmiřitelnou zášti proti ne- příteli, který hrozí zničit všecko co dávalo smysl k jejich žiti. A Love ku konci napsal, že Hitler nikdy nezví- tězí nad evropským rolnictvem. Bylo už napsáno mnoho různých úvah o tom, jaké to asi bude po vál- ce, a samozřejmě ty úvahy jsou ta- kového rázu jak smýšlí jejich autoři. Ale hlavní věcí je napřed porazit Hitlera, jak řekli Churchill a Roose- velt, a prušácké Němec...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 5 December 1941

* f* \l CSCHOSLOVAK V pátek, dne 5. prosince 1941. BEST THEATRE Z města a okresu PROGRAM TODAY AND FRIDAY irene Dunne Cary Grant — in — 'Penny Serenade" A1SO LATEST MOVIETONE NEWS Sponsored By KM1LD SFRING CEMETERY ASSN. BATURDAY - ONE DAY ONLY Roy Rogers Geo. 'Gabby' Hayes i -in- 4fBorder Legion" A1SD EL BRENDEL COMEDY SWNDAY AND MUNDAY Joan Crawford Robert Taylor <Greer Garson —In— "When Ladies Meet" /nsa OUR GANG & CARTOON — Joe Maresh s rodinou z Pene- lope a paní Raymond Křenková z Waco byli v neděli na návštěvě u paní Frank Mareshové. v v — Paní George Láničková se svý- mi ditkami z College Station byla zde v neděli na návštěvě u pani Ag- nes Plškové a zpátky s ní jela Alice Plšková na týdenní návštěvu. v v jy 269 akrů míchaného pozem- ku 2 /2 míle od Elk, 150 vzdělané, zbytek dobrý pastr, dostatek vody, dobrý dům a jiné stavby, vedle štěr- kované cesty. Cena $35.00 akr. Hla- ste se u Walter Yowell, Elk, Te- xas. (44-dz.) v v — Edward Makový z Fort Bliss tábora dlel na ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 12 December 1941

I Ik I ■* H i . >V ÍV i l t5\ VYCHÁZÍ KAZDY TÝDEN. PŘEDPLATNÉ: Ročně $2.00 Na půl roku $1.00 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. WEST, TEXAS. ÍTj V AND WESTSKE NOVINY ROČNÍK (VOL.) XXX. (NO.) ČÍSLO 50. Entered as second-claes matter January 2, 1920. at the post ofice at West, Texas .under the Act of March 3, 1879. 12. PROSINCE (DEC.) 1941. PEKLO PROPUKLO V CELÉM SVÉTÉ Spoj. Státy vyhlásily válku Nazisti donutili Japonce Nenadálé a zákeřné přepadení usmrtilo a zranilo 3000 Američanů a zničilo bitevnici. Pouze jeden hlas v kon- gresu proti vyhlášení války. — Ame- Washington, 8. prosince. | «včera 7 proSince — datum, jež rika vyhlásila v ponde i va ku bude nekonEgng — Spojené Stá- ponsku, co japonští bom ovaci e ^ ^yiy náhle a zúmyslně napade- touni zasadili našemu namorinc vu ^ námořní a vzdušnou mocí císař- nejtěžší ránu v historii a způsobili ^ Japonského.. ztráty, které vyvolaly domén u, ze paj< g ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 12 December 1941

Čechoslovák ANUŠE MITTENHUBROVÁ: ZLATO V OHNI ROMAN Ivanka ještě téhož dne odepsala paní Kvapilové do Soběhrd, že přijímá její nabídku a že může nastoupiti hned. Brzo na to došel opět list, v němž paní Kvapilová vy- slovila potěšení, že se Ivanka rozhodla pro místo u ní, a naznačila den a hodinu, kdy ji bude očekávati povoz v Soběhrdech na nádraží. " přinesete-li nám vstříc upřímné srdce, nalez- nete totéž i u nás, a doufám, že u nás brzy zdomácníte a stanete se milým členem naší rodiny." Tím dopis končil a Ivanka potěšena těmito srdečný- mi slovy, chystala se s radostnou myslí a v povznesené náladě na cestu. ještě před odjezdem zajela si k otcovu hrobu, slíbivši matce, že jí z prvního honoráře vrátí vydání spojené s touto cestou. Paní Tachovská namítla sice cosi o zbytečnosti, ale pod vyčítavým pohledem Ivančiným zmlkla skoro za- hanbeně. Za své vlastní, vydělané peníze koupila dívka několik růží. Položila je na hrob svého nešťastného otce a dlou- ho mu v slzách vyprávěla o sobě, j...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 12 December 1941

V pátek, dne 12. prosince 1941. ČECHOSLOVÁK )\ j Jak kdo. V Kalifornii byli odsouzeni dva předáci od Americké federace prá- ce pro vydírání na filmových spo- lečnostech, Bioff a Browne, v obno su několik set tisíc dolarů. Oba byli odsouzeni k vysoké pokutě a dlouhé- mu vězení, a soudce jim vytkl, že je to pohana na dělnické unie. Je však příznačné, že nebyl odsouzen Insull pro ten jeho tříbilionový podvod a úpadek, když to vládu stálo tolik peněz a námahy ho chytit a dopra- vit zpět do Spoj. Států. Nyní bylo obviněno 14 jatečních společností, mezi nimiž jsou také ty čtyři největáí, Swift, Armour, Cuda- hy a Wilson. V obvinění je uvedeno, že kontrolovaly 90 procent všeho masného národního obchodu v ma- lém; že v cirkulářích podvodně pro- hlašovaly rolníkům, že pracují se ztrátou a proto že ceny dobytka mu- sí být nižší, a konsumentům že ceny zdvihali, obojí ku škodě jak rolníků tak konsumentů, a to už po 13 roků. Raketýrství to prováděly skrze zvlá- štní ústřední těleso, tak zvaný Am...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 12 December 1941

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 12. prosince 1941. Enniský Věstník POftÁDA JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavé oznamte jemu. kdysi a nyní. — V neděli ve výroční schůzi Ka- tolické Texaské Jednoty při volbé úředníků byli zvoleni úředníci Fr. K. Španél předseda, I. J. Parma mí- stopředseda, Jos. Drozd st. tajem- ník, Joe E. Válek účetní, b. Kulhá- nek pokladník a zástupce spolku Jos. Pavlačka. Ředitelem zábav zvo- len byl Fr. L. Honza. Prodám malá prasátka. Fr. Lažnovský, Rt. Ennis. — Tak jsem slyšel něco, čemu nechci věřit. V městě se roztrousila zpráva, že prý vláda u nás v Ennis hodlá vyráběti aeroplánové klou- začky (gliders). Němci takových u — Slečna Libuše Tupý koná sa- maritánskou službu, neboť strávila, Naši čeští lidé napořád stěžují so- aneb dosud je v Temple u Jos. Zvo- bě, že jsou podporováni vládou lidé, lánků, kde pí. Zvolánková je stona- ktéří nikdy se nestarali, nevydělali vá a Libuše ji dělá společnici. Přeji nikdy nic a lenošili, kdežto přičinil- panj Zvolánkové ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 12 December 1941

I V pátek, dne 12. prosince 1941. I ř Postup události ze světové katastrofy Ve čtvrtek. — Zprávy z Berlin? | v Libyi znovuobsadila Gambut, kte- oznamovalv mocné a nepřetržité rý britické vojsko dobylo dne 24. li- ruské útoky s tanky, kavalerř a pě- j stopadu, a tak se z těch britických chotou u Rcstova, kde Němci dut-1 zpráv z Libye zdá že tam ženou ty kiivě ž^dait vojenské oddíly Slova- j 'osáky', Němce a Italy, jako raci. kú a Italů ku pomoci ku zastaveni: Což kdyby v té armádě osy v Lybii postupu ruského vojska, a. prchla- j byli sami Němci? 'Rozehnáni' nebo šovali -e pouhé území r.eiu Néra-j'iahnánV ne;:řítele není přece je- cum důležité. (Proč ho tedy stále s ho zničením, ač je oznamováno za- takovými obětmi dobývají?) "Na-! jetí 7000 mužů osy, více Italů než čím cílem je zničení nepřítele, a Němců. Na počátku útoku měla tam naší výhodou je to. že můžeme vé- osa 80 tisíc, Britanie 100 tisíc mu- sti elastickou obranu a vybrat si žů, tedy přssilu 20 tisíc. bojiště, které je pro n...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 12 December 1941

Čechoslovák V pátek, dne 12. prosince 1941. ČECHOSLOVÁK and westske novin* Published every Friday by Čechoslovák publishing co. WEST, TEXAS. OFFICERS: Aug J. Morris, President Jos. F. Holásek, Sec'y-Treas. DIRECTORS: Aug. J. Morris, Jos. F. Holásek, f. J. Čoček, J. A. Urbanovský, Jcs. Pavlíček Redaktor—Aug. J. Morris — Editor Předplatné $2.00 Subscription Pěny oznámek sdělí se na požádáni Advertising rates on application ! Senátor Wheeler prohlásil během debaty, že je mu lhostejné, kdy 95 procent lidi v Montaně není za ním. Koho tedy zastupuje? President byl zvolen třikrát vzdor urputným kampaním, a proto toho senátora je možno přirovná ti k Mussolinimu, který také 'sám nejlépe věděl' co je dob.é pro italský lid, a přivedl to a., pod okovanou botu Němců, kteří j mu poroučí co ma dclat, a kdyby i nebylo jejich pomoci itiikký lid by se ho byl dávno zbavil. . v ' v Hií ch, Nťmec který už delší do- Lu řije ve Spoj. Státech, a stal se oL: anem, byl v poválečném Němec- ku po nCkoilk roku ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 12 December 1941

V pátek, dne 12. prosince 1941. ČECHOSLOVÁK Rusové vítězí nad nazi Bitva v Libyi se končí Londýn, 9. pros. — Ruské vojsko, bojující v mrazivém počasí pod nu- lou, znovu dobylo důležitého města Tikhvinu, 125 mil od Leningradu, na dráze L.ningrad—Vologda, kde za- hnalo zpět tři hunské divise asi o 45,000 mužích, z nichž pobili 7000, jak hlásilo dnes rádio z Moskvy. Sovětské depeše mimo toho sdě- lují, že rudá armáda dobyla nových úspěchu u Tula, jižně od Moskvy a na pobřeží Azovském. V Libyi obrněné oddíly osy ustu- pují na západ před odhodlanými ú- toky Britu a Britové nadějně pro- hlašují, že konec libyjské kampaně muže se brzy dostaviti. Rádio z Moskvy sdělovalo, že rudá armáda dobyla Tikhvinu, kteréž město Němci obsadili před 10 dny. Němci tu zanechali všechny zbra- ně a válečné zásoby a i obývat :lstvu I zanechali oděvy, jen aby mohli co nejrychleji utéci. Rusové, př.vlastňující si vítězství na celé bitevní frontě, sdělují, že do dneška bylo vyřazeno z války 6,000,- 000 Němců v p...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 12 December 1941

V pátek, dne 12. prosince 1941. Besídka Čtenářů dy za neoseté pozemky (ornice).'od roku 1935 přeceněný, předraž;- -<aždý rok jsou povoleny biliony, že ný, ba i s témi vychávelnými sliby, prý pro rolníky náhrady, totiž pod-; Nikdy jsem se nespoléhal na něja- oory za omezené pozemky, které by- ké náhradní parity. To, co novinky íy vyjmuty z přídělu osevního, za o- píši, ani 10% nehradí pravdy. Milí no úhorováni jedni rolnici obdrželi čtenáři, víte-li jak mnoho farmáři parity, ale menší než loni, a mnozí na venkově zbohatli za té omezo- j ršté dodnes nedostali měděný cent. vaci doby, nejen zahrádkoví farmá- Tedy pro koho jsou ony biliony po- ři, ale i ti velcí sedláci-statkáři, voleny a komu jsou vydávány ná- kťři vlastni více než sto akru orné hrady ony parity za omezování ú- pudy, totiž polnost? Také se domá- rody plodin každý rok? Pro stát Te- hali či hlásili o deky čili bavlnové xas jest povoleno každý rok okolo kvilty. Dostali je a matrace také ob- $30,000,000.00, to jenom že j...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 12 December 1941

V pátek, dne 12. prosince 1941. ČECHOSLOVÁK / Zprávy z okresu Bell Pořádá Kamila Fojtášková, Rt. 2, Rogers, Texas. Vččra, když jsme po schůzi v na- šem rauu chtěli jeti domu, tu br. Fr. Špaňhel st. nás žádal, bychom se u mcn zastavili, že jeho žena má pro nás připravené šatstvo pro bé- žence do Anglie, které hodláme v krátkém čase odeslati. Když jsme k nim přijeli vyšla nám vstříc pí. Špaňhelová celá rozechvěná a sdě- lila nám smutnou zprávu, kterou slyšela přes rádio, že Havajské o- strovy byly napadeny žlutými Ja- pončíky. Jako hromová rána na nás působila tato zpráva, neb bylo právě vyjednáváno mezi oběma ze- měmi jak by se dalo to urovnat smírnou cestou. Zatím však ten šik- mooký východní Prušák, kul zra- du na naniém přepadení Spoje- ných Států, po přikladu svého gangsterského kamaráda Hitlera. Tím hanebným činem to právě po- tvrciil, neb zaútočil zákeřně tím bleško ým přepadem, jak to bylo u Hitlera v módě. Jak pravý zákeř- ný vrah, který se na svou nepřipra- venou oběť beze v...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 12 December 1941

cbchoslovAk V pátek, dne 12. prosince 1941. BEST THEATRE PROGRAM today and friday Franchot Tone — In — This Woman is Mine ajlso latest movietone news baturday — one day only The 3 Mesquiteers —In— "The Trail Blazers" also our gang comedy 8unday and monday Bud Abbott Lou Costello —in— "Hold That Ghost" wlth Andrews Sisters also cartoon and novelty TUESDAY AND WEDNESDAY "Hurry Charlie, Hurry" and anotiier picture Kisses for Breakfast Vánoční číslo Příští týden vydáme zvětšené vá- noční číslo, poněvadž následující t,ýden by nedošlo včas poštou ná- sledkem toho, že na čtvrtek připa- dá hlavní vánoční svátek. Naše dopisovatele žádáme proto, ttby hleděli poslati své příspěvky co nejdříve, nejdéle do úterý ráno a oznamovatelé, kteří si přejí míti své blahopřání nebo oznámku, žádáme taktéž, aby nejpozději do úterý rá- na měli rukop;s v tiskárně. Kdo chce poslati vánoční číslo Če- choslováka svým přátelům ke svát- kům, nechť nám pošle 10 centů tře- ba ve známkách, ale co nejdříve, a- bychom ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 19 December 1941

y ZTiW *■ '■* IFM mam. * * Xjo ČÁST I. SECTION I. VYCHÁZÍ KAZDY TÝDEN. PŘEDPLATNÉ: Ročně $2.00 Na půl roku $1.00 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, ty- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: • M REMEMBER PEARL HARBOR! ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. WEST, TEXAS. AND WESTSKE NOVINY ROČNÍK (VOL.) XXX. (NO.) ČÍSLO 51. Entered as second-class matter January 2, 1920. at the post ofice at West, Texas ,under the Act oí March 3, 1879. 19. PROSINCE (DEC.) 1941. r i % aTl / / Pokoj Lidem Dobré Vůle! HLEDÁME-LI příčiny této války, nesmíme hle- dat vinnu jen v zvířeckém nacismu a jeho Hitlerovi. Násilí bylo v celých dějinách ger- mánského lidu příčinou všech jeho útočných válek proti světu, nikdy pak touha po spravedlnosti a právu. Tak tomu bylo v bojích proti Polabským Slovanům jako proti Polákům a Litvě, tak to bylo v bojích proti Rakousku za Marie Terezie jako proti Francouzům za doby Bismarckovy i ve světové válce. Násilím a krvi řešili Germáni své spory vnitřní a Hitler násilím ubíjel...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 19 December 1941

GSCH OSLOV AK V pátek, dne 19. prosince 1941. ANUŠE MITTENHUBROVÁ: ZLATO V ROMÁN la hned při první hubičce: "Až uvidíš slečnu, ta ti je hezká!" A já shledávám, že opravdu nenadsazovala. Blanička se tak hned nenadchne, a jsem rád, že jste ji tak zaujala. To dítě potřebovalo již milé družky, přítel- kyně a učitelky, zároveň jako soli. Doufám, že se s ní do- bře dohodnete — a že u nás také brzo zdomácníte!" ví- tal ji způsobem docela přátelským. "To se již stalo, pane Kvapile, jsem tu opravdu již ja- ko doma." "To rád slyším. U nás se nesmí nikdo cítiti nesvůj. A- však slečna promine, mám po cestě již ukrutánský hlad. Těším se na večeři doma — již nikdo nedovede tak do- bře připraviti, jako naše paní Skálová." Hospodyně domu — vdova po učiteli — statná čtyři- cátnice usměvavého vzhledu, právě vcházela s mísou v ruce, za ní panská Hedvika přinášela rovněž podnos s jidlem. Kvapil podal ruku i paní Skálové, která všecka záříc hlásila, že teď alespoň nepůjdou se stolu plné mísy, když je pá...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 19 December 1941

"V pátek, dne 19. prosince 1941 CSCH06L0VAK / r\ v trápení s jménem Havlíčkovým na Uve smrti. rtech. y y Známoť, že následovala Julie své- Když překročil navracející se Ha- ho manžela do vyhnanství brixen- vliček opět hranice své otčiny, za ského i s malou Zdenčinkou. Na niž byl všechno obětoval, doufal je- podz m r. 1854 se navrátila do Pra- ště, že poletí do ženina náručí. Ně- hy, jelikož se tehdáž již pracovalo věděl ještě o jejím úmrtí. Nebudu na osvobození Havlíčkově i chtěla Učit, co S2 v něm dělo, když strašnou jej očekávati. Byla to velká, štíhlá zprávu obdržel, nebudu vypravovat, brunetka, zajímavé tváře a nevý- čeho se pak ještě v otčině dočkal; slovně jemných způsobů. Bývala, co vyplním jen jednoduše úlohu svou, jsem ji znal, obyčejně vážnou a má- abych sdělil, co vím o sklonku této lomluvnou, ani smích se jí nedaří- skvělé a smělé dráhy. Pamatuji se val. Snad že vidívala jasněji to ne- dosud bolestně na den, kdy jsme bezpečí okolo vášnivě milovaného byli, prof. Hamerník ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 19 December 1941

CKCHÚSLOVAK V pátek, dne 19. prosince 1941. KOUTEK PRO BEČLÁKY Brumštyk, Tex. Toš namudušu to sme sa ale za- hřili, čudoval, dyšsem toťkaj fke- richsich novinách čnul, že naší o- gaři cosu tudyk v Elpaso, museli sa učiť egsecírovat s metlamy a na misto dekunku prej měli strožoky toš od lankverů museli aj ty třeťá- ky opatrovat', atoš davali vartu fšade aj do jejích brány. Víte, tam k nim odvaďali fšelijaké ogařiska ze Slovák a a od Hustopeča, potom z Valachu od fsetína aj i Rožnova, baj s tylovic, no fšelijaké namésíč- stičky, a potem sme čekali ty "tře- ťáky. Kole osmi hodin už sa hrnuli. Já jako komandant varty sem šel a hlásil majorovi že fšecko je fpo- řádku, aj šajby su fšecky, on mé zasalutoval a praví, aptretn. Toš sem si stanul tak na bok a "Ani za pjet zlatí jch byste ho ne- podstrčenou, velkou krabici, kerous- dala?" "Ani za pjet zlatejch", řekla za- seje Boženka. Karel si toho fšak nefším. honem rozbal", řek, a ušpuloval se radostí. Božka roztrhla šňůru, vod vídá jak má s...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 19 December 1941

> J„. «A .. (A< > V Dátek. dne 19. crosince 1941 Čechoslovák N Strýček Sam naslou- chá zprávám z ce- lého světa. Čtyry radiové stanice zaznamená- vají všechny krátkovlnné rozhlasy z cizích zemi za účelem zkoumání propagandy a zjištěni politických směrnic ciziny. Na čtyřech značně od sebe vzdá- lených přijímacích stanicích jsou uši zaměstnanců strýčka Sama na- pnuty k zachyceni každého krátko- vlnného vysílání, ať už tento roz- hlas vychází ze země Spojeným Stá- tům příznivě, nebo ne právě přízni- vě nakloněné. Federální vláda konečně pocho- pila, že propaganda — tato nejmoc- nějši politická páka ve dnešním svě- tě — začíná své podryvné dílo oby- čejně pomocí krátkovlnných rozhla- sů. Teprve po radiu přicházejí v ú- vahu novinářské zprávy, posílané kabelem nebo bezdrátovou telegra- fií, dále slovní propaganda, foto- grafie a teprve nakonec skutečné činy. Tím, že vládni úředníci na- slouchají propagandě hned ze zdro- je, zajišťují různé informace or- gánům, pracujícím na obra...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 19 December 1941

ČBCHQ6LOYAK V pátek, dne 19. prosince 1941, ČECHOSLOVÁK AND WESTSKÉ NO VLN X Published every Friday by Čechoslovák publishing co. WEST, TEXAS. OFFICERS: Ang j. Morris, President /ob. F. Holásek, Seťy-Treas. DIRECTORS: Aug. J. Morris, Jos. F. Holásek, W. J. Čoček, J. A. Urbanovský, jos. Pavlíček Redaktor—Aug. J. Morris — Editor předplatné $2.00 Subscription Pěny oznámek sdělí se na požádáni Adveitising rates on application I^DNÉ osobní útoky a dopisy u- rážlivého obsahu se neuveřejní. PROSBA. Hoj ty štědrý Mikuláši, co to všecko neseš? Bnad to není příliš těžké, až se pod tím třeseš? Mnoho lodi, aeroplánú, tanků, mnohá děla, to je co by naše vláda Jako dárek chtěla. Němcům na všech jejich frontách (proč se náhle mračíš?) hojnost "candy" otrávené naděliti račlžl Kolik Je těch žlutých opic? To se neví přesně, moh bys mořskou převaliti velkou vlnu přes ně? Taliánům zdechlou kočku, tak Je pokoř, uraž, Angličanům z toho naděl trochu větši kuráž. Fin a Maďar, Rumun, Bulhar, (toté zrádců pr...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 19 December 1941

V pátek, dne 19. prosince 1941 dCHOBWVAK o Houstonské Kapitolky Jingle bells, jingle bells no more Christmas song! Jingle bells, jingle bells in tune of waťs gong! Jingle bells, jingle bells: "No more Yuletide mirth!" Jingle bells, jingle bells: "Peace fled from our earth!" Jingle bells, jingle bells, jingle wide and far: "Do you hear the foe's yells? Iťs grim cry of war!" Jingle bells, jingle bells: "Hearken, airplane's drone, booming guns, bursting shells, Mars rules from his throne!" Jingle bells, jingle bells: "Yuletide lost its charms, wrath through our land swells, calls its sons to arms." Jingle bells, jingle bells: "Ye men of shops and hoe, from mountains and the dells, go forth, beat off the foe!" Jingle bells, with planeš zoom and with roar of the guns, with clang of steel ring the doom to hords of slant eyed Huns. Jingle bells in this land of the brave and free: "We will crush stealthy band on the land and sea!" Jingle bells of the zeal of our menfolsks brave, who answeťd...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x