ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Meie Kodu = Our Home Delete search filter
Elephind.com contains 8,854 items from Meie Kodu = Our Home, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
8,854 results
INGLISMAAL KAOVAD TÖÖVALIKU KITSENDUSED [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 31 August 1950

INGLISMAAL KAOVAD Tö ÖVA LIKU KITSENDUSED Inglise tööministeeriumi teadaande; kollaselt kaotatakse, alates 1951 a. kehtivad kitsendused töövaliku alal nende isikute kohta, kes saabusid Jnglismaale "Balti luikede", jä "Westwood Ho" skeemide alusel ja kes Inglismaal on töötanud vähemalt 3 aastat. Nende kohta, kes tulid inglise perekondadesse ma<jateeni jaiks erikokkulepete alusel, ei käi see korraldus.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
VIKATIMEES TÖ ÖTAB [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 31 August 1950

VIKATIMEES TÖ ÖTAB 25. juunil suri Helen Meralda Mannov, 32 aastat vana. Austraa liasse siirdus kadunu 12 aasta eest. Leinama jäi abikaas. Maetud Liver pooli kalmistule. ■ 2. juulil suri Alma Juliane Buch, 57 aastat vana. Austraaliasse siir dus kadunu 22 aasta eest. Leinama jäid abikaas ja lapsed. Maetud Roek wböcti kalmistule. • . •: V!r 16. augustil /suri Julie Marie Rässa, 74 aastat varia. Kadunu oli kodumaal Tartus tuntud klaveriva briku omaniku abikaasa. Põrm tu hastäti ja viidi* tütarde poolt Euroo passb. Leinama jäid lapsed perekon dadega ja lastelastega. •k - 23. augustil suri Eduard Tondi, 59 aastat vana. Kadunu oli põline. Aus traalia eestlane. Omas hülsside ja suitsupaberi.. tehase Sydneys, Leina ma jäid abikaasa perekonnaga. Mae tud Rooty Hiili kalmistule.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
PEN-KLUBIDE KONGRESS SHOTIMAAL [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 31 August 1950

PEN-KLUBIBE KONGRESS "V SHOTIMAAL Laupäeval, 26. aug. äigas Slioti maälEdinburgisPen-klubide kongress millest eesti kirjanike esindajaina võtavad osa A. Rannit ja G-. Helbe mäe. Kongressil esines ettekandega eesti draama üle Ä. Rannit. Prof. A;' Ränniti põhjalikult läbi töötatud et tekarine. äratas suurt tähelepanu. !

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 31 August 1950

EIRIKLIKUDTEATED \ SYDNEY EESTI EV.' LUTERIU SU JAANI KOGUDUSE JUMAL TEENISTUSED on 90 Goulburn Street Luteriusu kirikus pühapäeval, 3. septembril ja pühapäeval, 10;: sep tembril k.a. KELL 7 ÕHTUL. : KOGUDUSE KOHVIÖHTU kor raldatakse Koguduse saalis- 760 George Str., sissekäik "Parker Lane" -st laupäeval, 2 septembril algusega kell 5 p.l. Palutakse kõigi kaasmaa laste rohket osavõttu sellest Kogu duse perekonnaõhtust. , Koguduse õpetaja telefon on XL2302. . . -Praost Pr. Stockholm^ SR. ;■ . MEIE KODU. - Austraalia eestlaste nädalaleht. Peatoimetaja Juhan Viidang. Vastutav toimetaja ja litsentsiaat ~ Ilmar Raudma. Toimetus ja talitus: Estonian House, 141 Campbell St., Sydney, N.S.W. Telefon MA 8009. Üksiknumbri hind sh 1/-. Aadressi muudatused sh 2/-. Tellimishinnad: 3 kuud sh 13/-, 6 kuud £1/6/-, 12. kuud £2/10/-. Kuulutuste hinnad: sh 10/- toll, teistis 50% ja esiküljel 100% kallim." Omaste;—ja tööotsimise, ning korteri otsimise, ja korteri pakkumise kuulu • tused 6 d. sõna. Printe...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 31 August 1950

immiiiiiiiiiiiiiiimiiiimmiiiiiimimimiii SYDNEY EESTI MAJAS V pühapäeval, 3. septembril s.a. . kell 12 päeval KUNSTINÄITUSE AVAMINE,;. kell 6 p.l . • MEELELAHUTUSLIK OSA • ETTEKANNETEGA kell 8 õhtul ! TANTS. ' Käsitöökoondise müügikapp on avatud kogu päev. Pühas sissetulek Eesti Täienduskooli heaks. . . ■ Näituse Toimkond. Soovin osta või laenata Geislingeni E.R.K. AUTOKOOLI LOENGUID Kirjad: A. Saar, c/- Yalkuri Päst Gö., Narruna, ,S.A. . • T ' Eesti majas " , laupäeval, 16, septembril 1950 algu sega täpselt kell j õhtul Sydney Eesti Seltsi näitetrupi ettekandel "MIKUMÄRDr' HiRaudsepa komöödia 5 vaatuses. TANTS Pääsmed 6/- sh. Eelmüük einelauas alates 2. sept: Laudades kohad tank süles eraldi 1/6 sh. ^ /Teatan oma lugupeetud tellijatele ja tuttavatele, et" asun. nüüd Syd neys ja, VÕTAN TELLIMISI MEESTE RIIETE JA DAAMIDE KOSTÜÜMIDE PEALE vastu. Töö garanteeritud paremas Euroopa hea duses ja stiilis; r --rsiifSABAKULAv Mi-Style-Tailors •:, 874 Pitt Street Sydney ; • Anthõny Hordern vas...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Family Notices [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 31 August 1950

Pika raske haiguse järele lahkus siit maailmast Eduard Tondi sünd. 17. aug. 1891 surn. 23. aug. 1950     Sängitatud Rooty Hilli kalmistule   Leinavad sügavas kurbtuses abikaasa Klaudia Tondi ja perekond

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
MEIE TELLIJAILE [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 7 September 1950

MEIE TELLIJAILE Juhime oma lugupeetud tellijate tähelepanu asjaolule, et kontrollitaks oina lehe tellimise tähtaega ja uuenda-, taks seda Õigeaegselt. Tellimiste uuen damise hilinemine raskendab meie asjaajamist, põhjustades ka hilinemist lehe kohalejõudmises. Meie poolt praktiseeritud meeletuletus—templite pealkirjad jäid Viimaste nuittbrite väl jäsaätmišel^tehhilistel põhjustel kasu: taWiätä. ' ' ":'' "Meie Kodu."

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
BERNARD KANGRO AKTUS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 7 September 1950

BERNARD KANGRO AKTUS "Meie Kodu" korraldusel peetakse luuletaja ja kirjaniku Bernard Kan gro 40 aasta sünnipäeva tähistamiseks kontsert-aktus Sydney Eesti Majas pühapäeval, 24. septembril kell 7 Õhtul.8 Kavas on: Kangro elulooline ülevaade ja romaanide tagapõhi— Peeter Lindsaarelt; kirjanduskriiti line ülevaade pr. Ilse Tultsilt; dekla matsioone ja romaanikatkendeid Jaan Mürgilt ja muusikalisi ettekandeid.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
BONEGILLAST [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 7 September 1950

bonegillasT Esmaspäeval, 28. aug. õhtul süttis põlema" 22-s blokis asetsev barakk, mis kuulus laagri personaalile. Tuli sai alguse lühiühendusese, levides kiiruga üle kogu baraki. Et baraki elanikud viibisid väljaspool kodu peale eest lase J. T.> siis suudeti päästa vähe., kuigi J. T. püüdis uste mahalõhku-; mise järele esmajoones päästa kaastee nistujate varandusenatukest. Tulele ei suutnud piiri panna ka laagri tule tõrje ning kümne minutiga põles' barakk maha.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
WEST SALE LAAGRIS VICTORIAS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 7 September 1950

WEST SALE LAAGRIS VICTORIAS on viimasel ajal eestlaste arv laagris töötajate näol tõusnud. Peale varem siin töötanud kunstnik Neeme ja ta; abikaasa töötavad praegu laagris veel järgmised: hospitalis pr. Aia, polit seina lira. Tammepuu ja tema abi kaasa köögis, tarnas veel hra. Saarva. Hostellis elab üks eesti perekond ja kaks muulastega abielus eestlänfcät.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
TOWNSVILLE'IST [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 7 September 1950

TÖWNSVILLEiST ; "Saabusime 27. juunil "Dundalk Bay'ga" Newcastle kaudu Gretä nr. 2 laagrisse. Meie transpordi 7 tööjõuli sest; mehest saime kolmekesi töököhäd ■ siia Townsville lähedale Queens landis,kuhu jõudsime juulikuu lõpul. Meil polnud kellegi aimu, et kesku sest nii kaugele sattume. Keegi meist ei tulnud selldley et end kirjamärkide ga.! varustada. Nii ei saanud me tükk aega: ühendust välisilriiäga; Kirjä inarke saab kõige lähemalt 22 .miili eemal asuvast Ayr linnast Meie tööandjaks on riiklik ettevõte—Irrigä tidn and Wäter Supply Cömmission. Selle ülesandeks on siinsete jõukate tubaka—kartuli—ja pilliroofärinide veega varustamine vihiflavaesel pe ridodil. Kuulu järeie öllä siin Umbes 80 farmi ja uusi rajatäkše järjest juure. Nii muudetakse see tüüpiline Austraalia, metsa- ja rohumaa riik likke summadega põllumaaks: Maale ehitatakse tarvilikud höoned ja siis antakse farmid kasutamiseks väljavali tud farmeritele. Nendeks on endised sõjaveteraanid ja korralikud hea minevikuga l...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SAKSLASI IMMIGRANTIDENA AUSTRAALIASSE [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 7 September 1950

SAKSLASI IMMIGRANTIDENA AUSTRAALIASSE . . Immigratsiooni minister Holt teatas avalikkusele, et föderaalse valitsuse. ot suse järgi tuuakse Austraaliasse suure mal arvul saksa immigrante, nende hulgas ka endiseid sõdureid. Kuid viimaseid tuuakse siia vaid vähemal harvul ja peamiselt erialalisi tööjõude. Mr. Holt väitis, et ilma sakslaste sisse-' toomiseta ei saa valitsus täita oma Jcavä 200.000 immigrandi sissetoomises 'aasta jooksul. Sellest arvust tuleb £500-1.0.000 täita sakslastega, kes toodi Hitleri poolt Saksamaa piiririikidest "emamaale." Väärib märkimist, et Austraalia en diste sõdurite organisatsiooni juhatus võttis vastu valitsuse poliitikat toe tava otsuse sakslaste sissetoomise^ küsimuses, samal ajal, kui asjaomane juudi-organisatsioon asus eitavale ^sei sukohale..

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Eesti kunstnik muusikatuneel [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 7 September 1950

Eesti. kunstnik mwisikatumeel Meie lehe veergudel on varem juttu olnud eesti muusikameestest, kes aastate eest Austraalia mandrile saabu sid. Nii lahkusid korraga 1927. a. Estonia sümfoonia orkestri koos-, seisust Austraaliasse klarnetimängija Eduard Simson, Karl Sammul, cellõmärigija. Arthur Meldorf " ja praegu juba surnud August Park, pianist Fred Villems, korrietimängija Jotin Tenukest, kornetimängija Shulz, viiüldajä August Liiv, metsasarve mängija Strandberg. Öšal neist õnnes tus peale esimeste raskuste oma muu sikamehe elukutsele tagasi pöör duda, nagu Eduard Simson ja Karl Sammul, kes praegu Sydneys konser vatooriumi õppejõududeks ja umbes samal ajal siia siirdunud Gabriel Joffe " Tartust, kes praegu Melbourne'is Wil lemsoni teatris oskestrijuhiks. Teistele jäi muüsika kõrvaliseks harrastuseks igapäevase leivateenistuse kõrval ja osa loobusid sellest üldse. Lühivestlusel meie lehe esindajaga jutustas samal ajal siia saabunud cel lomängija Arthur Meldorf, keda* Syd ney kontser...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
LÖPP KOMMUDE RINGSÖITUDELE [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 7 September 1950

, LÕPP KÕMMUDE RING SÕITUDELE .Immigratsiooni ministri Hoiti tea daandekohaselt ei anja austraalia kommunistit^iö jenaipL sõidulubasid Venemaale ja satelliitriikidesse sõit miseks. Esialgu pandi korraldus keh tima, aastaks. Valitsus tegi otsuse, käa ludes küsimust julgeolekupolitsei esindajatega. Seega ön kriips peale tõmmatud kohalike kommud,e kavat sji&ele yotta psa loemai *ijal Varssavis peetavast - kompude "ra^u^QEigr^s si$t."' • "

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 7 September 1950

LJETTERS FOR COUNTRYMEN: Mrs. Aleksandra Pilli Mrs.Anneli Kiil-Liin Mrs. Alice Viilup Fam. Georgia Mr. Ernst Kabi Ahti Kand Mrs. G. Luukas Mr. Herbert Murnik Mr. Ruudi Baud Mr. E. Rimmeld Miss Maret Yiks

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Tegelasi N.-Eestis [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 7 September 1950

★Polütehnuise instituudi õppejõu dudeks Tallinnas on prof: Maaisson, Kiviselg, Ojamaa, Morovin. .Silikaat-., tehase direktoriks Tallirin-Nõmmel on Rivisson. ★PÕllutöÖmmisteeriumi juhtivaiks ametnikeks on rida tundmatuid tege lasi. Nii on söödakultuuride peavalit suse pearägronoomiks söötade 'Valitsuse j Raidna. Tuntud nimeks ori kartuli aretuse-riihma juhataja Voldemar Tamm, kes varemält Jtoötäs Jõgeva sor dikasvänduses samal alal. ★Kompartei Läänemaa komitee sek retäriks on pärast puhastüsaktsioöni keegi Selli. ★Läänemaa "Partisani" nimelise kolhoosi esimeheks on venelane An drei Makarov, ★Viljandimaa täitevkomitee esime heks on Jaansoo. ★Tallinna turismibaasi juhatajaks on Andrei Alpius. ★"Aatomrelva ärakeelamise komi tee" koosseisu (millise komitee ülesan deks oli allkirjade kogumine) kuulu sid: Gelberg, Jakobson, Tolbast, Juliane Telman, sõjaväekomissar , Lombak, punane luuletaja Schmuul, _ lauljatar Elsa Ma'asik, Tamara Laas, Läiksaar, ;R. Piilbergj Kress, Martshin ski ja'Gusta...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
FRAUD AND THEFT From "Newsletter from Behind the Iron Curtain." [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 7 September 1950

From "Newsletter from Behind thelron Curtain." In iZVESTIA of May 28 E. Udras, Estonia's minitser of state control, has signed an article accusing high Com munist functionaries of the republic/ including several cabinet ministers, of corruption and unlawful appropria tion of Socialist property. It appears from the article that the board of producers' co-operation (headed by A. Kurvits) has been sys tematically defrauding. the producers' collectives or artells of large sums. In 1949, e.g., 6,870,000 rubles of their in come, or five times as much as neces sary, has been'appropriated for ad ministration expenses. Furthermore, are same board has unlawfully inflat ed the "culture fund," making the artells contribute 526,000 rubles to wards it. This fund was a "reserve" which Kurvits and his deputies Mart sev nad Kriiger used as their own money. Without any justification they organized a publishing business at the expense of the board, appointing their accomplices Gronimov and Ren nik to ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
EESTLASE HEA NIMI [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 7 September 1950

EESTLASE HEA M>1I Eesti inimese väärtomadustena on välisvaatlejate poolt märgitud kainust, sitkust, visadust ja tugevat isendiik kust, mis võimaldab isikul ennast maksma panna kõige raskemais oludes. Neile loomujoontele seltsib veel tugev enesedistsipliin, millest tingituna meie inimene ei kaota ku nagi nii kergesti oma vaimset tasa kaalu kui näiteks slaavlane või ger maanlane. Tänu neile tõuomadusile on eesti emigrant kõikjal laias maail mas ennast majanduslikult üles töötanud. Sellejuures on ta võitnud oma rahvale hea nime kõige tundma tumais - maailmanurkades. Kui siin seal esineb üksikuid kahjatsemisväär seid erandeid, siis on enamik juhtudel tegemist võõraverelište "eestlastega" või üksikute kõõrdikasvanud tüüpi dega, milliseid esineb igas ühiskonnas. Austraalia vanemad eesti asukad on alati seisnud valvel eestlase hea nime eest. Nende ridade kirjutajale on jutustatud vanemate siinolejate poolt, kuidas nad üksikute väärnähete esine misel on pidanud kulutama palju energiat se...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SOVIET SNAPSHOTS BOLSHEVIK WORKING METHODS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 7 September 1950

SOVIET SNAPSHOTS BOLSHEVIK WORKING METHODS SOTSIALISTICHESKOIE ZEM LEDELIE (13/4/50) reports from the Kursk region: "In many cases the regional execu tive commitee confined its work with regard to the development of irriga tion to the making of numerous re solutions. Iii 1948 and 1949 the com mittee carried over 100 resolutions on this matter but none of them were ful filled." The same paper (26/4) writes: "On April 20, in the high season of field work, all chairmen of kolk hozes and village councils, leading workers of machine and tractor sta tions, the Party and the administra tion actives were sunimoned to Bezen chiuk (Kuibyshev region). Over a hundred people sat in consultation until the dead of night. The problem on the i agenda was—mistakes in the direction of spring sowing." Apparently the sun and the season are expected to stand still until the leading workers find time to deal with the practical side of agriculture. LIGHT AND SHADE. The Soviets often boast that they have fl...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Luteri kirikupea ametijuubel [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 7 September 1950

Luteri kirikupea ämetijuubel Ühendatud Ew Luteriusu Austraa lia Kiriku (The United Evapgelical Lutheran Church in Austraalia) Pre sident General Dr. Johannes J. Stolz, pühitseb 13. sept. k.a. enda vaimulik ku ametisse õnnistamise 50-dat aasta päeva' Brisbaneis, kus 14-19 sept. peetakse Austraalia ülemaalist üldsino dit. Vaatamata oma aastatele (sünd. 17. mail 1878. a.) on J)r. Joh. J. Stolz säilitanüd oma suure ja väsimatu tööjõu, noorusliku iseloomu, organi seerimisvõime ja avara pilgu olukor dade hindamiseks. Ta võis 11. mail s.a. tagasi vaadata oma 25-aastasele vil jakale tegevusele Austraalia Luteri Kiriku peana. Dr. Johs. J. Stolz on alati lahket vastutulekut osutanud ka meie Eesti Ev.-Luteriusu kogudustele, õpetaja tele ja rahvuskaaslastele—immigrariti dele Austraalias. Sellepärast soovime ühes teistega kõigi luteriusuliste eest1 laste ja Austraalia Eesti Luteridstf? Koguduste nimel auväärsele juubila-: riie tööindu, head tervist ja rohket Ju mala õnnistust veel paljudeks aast...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
x
Loading...
x
x