ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Obzor Delete search filter
Elephind.com contains 2,576 items from Obzor, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
2,576 results
Page 15 [Newspaper Page] — Obzor. — 21 September 1911

15 Southwestern University v Georgetown, Texas je nej- lepší školou pro českého mla- díka a českou dívku. Mimo jiné výhody máte zde vyuío vání ve Vaší České mateřštině a nestoji vás to ani o cent více. Tato škola je první vyšší školou v Texasu, která povýšila naši mateřštinu na roveft jiným moderním jazy- kům. Dejte i Vy ji přednost O bližší informace pište če- | sky nebo anglicky na Dr. BISHOP. Georgetown. Tex £ V potřebě střílného a hotového zboží nezapomeňte navštívili velko- obchod pánft A. & S. Levy ve Victorii, kteří nízkými cenami a do- brým zbožím vás vždy uspokojí, eský prodavač p. Jos^f Hnátek PEWI 3E ES a úsporu míní to pro každdio, kdo u nás nábytek a potřeby do domácnosti koupí Máme vždy na Skladě velký výbír do- mácího a kuchyňského nářadí, uádobí a kamen všeho druhu. Pište si pro náš cenník. Náš pohrobnický odbor je pa- třičné zařízen. Rakve a jiné přísluš- nosti máme vždy v zásobě. F.A. MAREK&SPOL Box 111. CAMERON, TEXAS. Dr. R. Heller český zvěrolékař a spol...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 16 [Newspaper Page] — Obzor. — 21 September 1911

16 Zub za 2,000 Chicago, 14. září. — Jistý Wm. Merkel, bydlící v čísle 215 Locust ulice zažaloval u cirkutního soudu včera Nalional Medical University na náhradu $2000 za zub svého 14lctého hocha. Hocha totiž bolel zub a tu jej dovedl otec do zmíně- ného ústavu, kde mu bylo řečeno, že jest to věc velice nepatrná, že jest to první zub pod nímž roste zub jiný a to že hochovi bolest pů- sobí. A také prý se zub i hýbe a vytržení jeho nebude působili žád ných bolestí. A tak byl hochovi bez bolesti na něm se učících fel- Čarft vytržen i s kořenem a tu se shledalo, že to vlastnč nebyl první, ale dokonale vyvinutý zub druhý a sice přední řezák, který nikdy více nenaroste. A za tou příčinou zažaloval otec hocha ztnínčnou ko lej za zohavení hocha ua náhradu $2000. Vejce na zimu vybírejme již ny- ní. Jsou méně náchylná k rozkla- du a linilobé. Vejce z doby dřívěj- ší nastřádaná spotřebujeme v jese- ni a na zimu ukládejme vejce k pod- zimu. Vejce umyjme v slabém roz toku nadmanganu draselnatého...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 28 September 1911

VOL. XXI. IIAI.LKI 1'SYIIXK, TKXAS, TIIUKKIIAY NUlI KMIlKli 21,1 11. SO. 9. Enlercd «s accnnil-rlitit. matic Noiri,il:.r 1!', tl'(IS, ni tIn' n'>t lili m ni Ihillťlt*,illi*. Tcj.m, lindor Ihi- uct uf Mnitli :l, ISTS ROČNÍK XXI. HALLETTSVILLE, TEXAS, \U ČTVRTEK 21. ZÁŘÍ 1911. ČÍS1.0 «). 1 . O Slovanská Podporující Jednota Státu Texas. HLAVNÍ ÚŘADOVNA: JoAcf Dufek jr., Usi dn, Culdwell, Texas. Josef Mikccka, iimtopřťdsudu, W« l«'y, TexM, J. R. Kubřna, tiijenuiik, Knyuttevllle, TeJ . J. J. Frnka, pokladník, N«'\v Ulm, T«'xu8. Účet ni výbor: Jan Kučera, Kllliitfer, Texas J, M. Ilalamíťok, KnyHU villo li. I, Texas. Albert 1'feiičfk, 1'liini. Texas. Dozorci: Tom. Krnjfa ml.. CnldwHI, Texas, Frank ňtcfka, Uraniwr, Jan l)amekr Scsly. Tes. Met. Pazdral, právní radiu-. MíslOní poplatky do úmrtního fondu. Duba přistoupeni Od 18 do 21 roků na $250 15 «t&.. moo 3lkrt ii. asoift. au 35 40 (5 $1000 f .tw I i .w f 1.00 11.20 *i 30 „ 51 " 52 " .... 50 ' •• 52 " 53 " .... 55 •• " 53 " 51 " ......

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 28 September 1911

Proťáme vám levněji než kdo jiný, PRKNA ŠINDEL DVEŘE OKNA a vMu sHiil tím! Náš p. F. B. Drgač vás ochotné a dobře obslouží. MARTIN-TAYLOR LUMBER COMP'Y. Culdwelt, Texas. Dr. Fraocls Wiiliai Stosítie CALDWELL, TEXAS. Telpfniv 1 officc ,95- Telcfon-1 obydli 97. - LÉČÍ revmatism, otravu krva, raka, katar, bolavé nohy, choroby kožní, srdcc, plic, jíitcr, ledvin, žaludku a vnitřností. Žensko nemoce, zácpu, močení do po- stele, zlatou Žílu, zapáchající dech, krváo ní z nosu, zimnice, atd. Koná návštěvy ve dne i v noci. Léky dodává z vlastní laboratoře. Mluví česky. • \ : Domácnost a hospodářství, j Naším (Inkám u hospod)ním. VyŠíváte-li nČco se zoubkovaným okrajem, tedy když je dílo hotové, neodstřiliujte látku okolo zoubkft dříve, až když jste to vypraly a vyžehlily. Takto pak se okraje ue- třepí. Vyšíváte li ntb obšíváte-li dirky na ozdobném vyšívání, tedy natřete místo mýdlem nežli pro- píchnete dírku do látky. Tím zů- stane látka tvrdá čili pevná, a lépe se okraje obšívají. IMcnf ťlil...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 28 September 1911

: Neposílejte penízezasílatelským : obchodům za střižní zboží a šatátvo, kdy/, můžete koupili v našem storu lepší zboží 7.a ty samé peníze. Dali jsme o tom důkaz vždy, kdykoliv Jsme nii'U příležitost* Můžete ušetřit snad peněz na-jiném zboží objednaném u zasílatelských obchodů, ale ne při druhu zboží jaké my prodáváme. Mimo to kdykoliv nejste s naším zbožím spokojeni, můžete, je vrát it iub vyměnit za jiné.ktert* se Vám lioifl. Můžete tak učinili u obchodů zasílatelských, ani/, byste měli výlohV ♦ ♦ é ♦ ♦ o : ZPRÁVY DOMACI: J. F. COlíli COMPÁNY Caldwell.' Texas. * * 'I ❖ lllll!lllil!llllllllllllillllllllllllllllllll!liII1llltllllllllll!ll!li!lil líaitk of SomcTville S0MERY1LLK, TEXAS. # Kapitál a přebytek - $30.000.00 í* vyžaduje si Váš bankovní obchod Poskytujeme naším zákazníkům veškeré e výhody slučitlné se zdravými bankovními zásadami. NezúroČené a nezajistč- § Ej né vklady v této bance jsou záručním fondem Státních Bank státu Texas. ^ R. E. B. BLEDSOE, předseda. ÚŘEDNÍCI: J. D....

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 28 September 1911

/yr Od našich dopisovatelů. - Yi akuiti, 24. září. — Ctěná re- dakc *! Náš řád odbýval svoji mě- síční schůzi dne io září, avšak při male návštěvě bratrů. Příčinu to- ho vysvětluji si asi takto: Předně netečnost ku věci samé; placení popi itků mimo schůzi; spolková místnost; bolení hlaví v neděli rá- no; rozeselilá kola a strach před slunečním úžehem. Nemohu tvr- dili, ale vím, žt některé z těchto příčin vztahují se na Čas letní, ale ostatní na celé čtyři čtvrtletí. Ne- chci tímto nikoho ze ct. bratrů u- rážen, ale jak přísloví praví: "Do očí si mluvme a dobře spolu buď me." Proto, ctění bratří, dostavte se příště v šichni přes tyto uvedené zdi příčiny do schůze, kttrá se brdt odbývati dne 8. října v 10 hod. rá- nove "Woodmen Building." Ujednali jsme se, že po ukonče- ní schůze odebéřeme se do Her mann Soline parku, kde odbývati budeme přátelskou řádovou zába- vu, spojenou s košíčkovým obě- dem a malým "barbeeue." V této schůzi má slořiti každý bratr ob- nos, jaký upsal ve prospěch ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 28 September 1911

Sitook, 24. září. — Ve schůzi odbývané dne 13. srpna, vyzvedla si přestupní listinu sestra Anna Elšik, od řádu Slovan, č. 9. k řá- du Pokrok Mládeže, č. 100. Dále si vyzvedli přestupní listy k témui řádu br.' K. TirmantiDgr a sestra Anna Nedbálek. F. M. Vajdák, taj. —— ♦ V>živnost jablka. Jest již dávno uznanou pravdu, že jedním z nejzdravějšich nejstra- vitelnějších druhů ovoce — jest ja- blko, čistí a zřeďuje krev a působí na zažívací ústrojí blahodárně. Kdo často na zácpu trpí dozná při častějSím požívání jablka v krátké době značného zlepšení, a kdo se čití unaveným, zdá se býti při pravi dělném požívání ovoce toho jaksi osvěžen. Také před spaním dopo ručuje se jisti jablka, ježto utišuji oběh krve a tím působí znamenitě na našeho ducha, denní námahou pobouřeného. Obzvlášť ovoce to je všem doporučitelno, kdož neů- niorni musí pracovati duševně. Rovněž i po větším požití mast- ných pokrmů (zvláště po větších' hostinách), jest vhodné podporo vati zažívaní dobrým jablkem. — Jabl...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 28 September 1911

■/* * A. CARNEGIE. Jal iseiQ st i!': Jest mi velkým potěšením vypra vovati o tom, jaká byla léta učení mé dráhy obchodní. Zdá se mi ale, že dříve žádati bych měl odpo- věď na otázku: "Proč stal jsem se obchodníkem?" Jsem jist, že bych byl nikdy nevolil dráhu obchodní, kdybych byl mohl voli ti. By i jsem nejstarŠím synem chudých rodičů a byl jsem proto již v mladých letech nucen užitečně pracovati, abych se sám poctivě mohl živili a tak na- učil jsem se již v mládí, 7. povin- nosti pomáhali svým rodičům, bych právě tak jako oni brzy stal se platným členem rodiny. Byl jsem proto nucen přijmouti práci, kte- rou jsem mohl dostati a ne, kterou bych si přál. Když jsem se narodil, byl můj otec zámožným tkalcovským mi strem v Dunft rmilnu ve Skotsku. Byl majitelem 4 stavů a zaměstná val učně. Bylo to v době před za- vedením parních pohonů v tkalco- vnách. Několik velkých obchod níků přijímalo objednávky a za- městnávalo tkalcovské mistry, kte- ří lkali plátno a obchodníci dodá- vali jim pot...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 28 September 1911

tál dj podniku, nebo mohl-li bych si je opatfiti. Teď dostal se můj obchodní in stinkt do hry. Poněvad,ž dvéře k společnému obchodnímu podniku s mým představeným byly otevřeny odpověděl jsem rychle: "Ano, my šlím, že mi bude možno." "Dobře, opatřte si je, majitel desíti podílů Adams Expres Company právě ze- mřel, koupíte je tedy. Každý po- díl stojí 50 dolarů a pomohu vám menším obnosem, neopatříte-li si celou sumu." Byla to zvláštní věc. Jmění ce- lé rodiny nečinilo celých 500 dola- rů. Měl jsem však příbuzného, který vždy radou i pomocí byl nám nápomocen, a doufal jsem ji- stě, že matka peníze tím neb oním způsobům opatří. Kdyby byl Mr. Scott znal naše postavení, založil by mne penězi sám; piiznati, že jsem nemajetný a spoléhati se na jiné, bylo by ale posledním na světě, co hy hrdý Škot mohl učiniti. Rodina přived- la to v oné době tak daleko, že koupila a hotově zaplatila malý domek, by ušetřila na činži. Jak si pamatuji, měl domek 800 dolarů ceny. Záležitost byla téhož veče- ra...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 28 September 1911

10 í Od našich dopisovatelů. : . i JI West, 23.září. — V minulé schň zi uveden byl do řádu Moravští Bratří, čís. 6., Jan Křižan. Náš řád bude pořádati společný oběd, tak ať se všichni bratři do- staví i se svými manželkami, neb máme k uvádění novou členkyni. R. Gerlich,taj. Seytnour, 23. září. — Řád Sam Houston odbýval schftíi dne 10. září, ale málo se jich dostavilo; ú- četní výbor se nedostavil, talfže nemohli býti knihy prohlédnuty, a- ni čvrtletní zpráva vyhotovena. — Tedy důrazně vyzývám všechny bratry a sestry, aby se do příští schůze dne 8,října v p'r>ém počtu dostavili. V poslední schůzi jsme se usnesli, že budeme odbývat ko- šíčkovou zábavu ve pr .spěch síně v sobotu 14. října; začátek o 6. h. večer. Bude se prodávati košíčko. vá večeře, načež bude následovati taneční zábava. O občerstvení a doutníky se již výbor postará. Te- dy zveme všechny, aby nás navští- vili a s námi se pobavili. Také hol- kám připomínám,aby přinesli hod- ně košíčků. Vstupné, pán 50 ctů. Rudolí Vaš...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Obzor. — 28 September 1911

ít Řad Texasští Bratři, čís. 104. S. P J. S. T. V sobotu dne 23. září uveden byl do Jedooty řád Texasští Hra- tři, čís. 104 , ve Škole Friedland \ okresu De Witt, asi 9 mil severní:, od Yorluown. Zákládající členové jsou: Ignác a Anežka Strakoš. Frank a Auna StrakoS, Josef a Františka Trlica, Jan a Františka J. Trlica, Karel Habrnal, Frank Chamracl, Frank Rohan, Albert Habrnal Max Kubala, Jan a Josef Eineigl August Hranický a Jan Hranický ml. Nžkobk starších členft, kteří k jiným řádftm patří a v okolí York- town jsou usa/.eni, zadalo žádost o přestupní listy. Za úředníky nového řádu zvo- leni bratři: Jos. J. Kubala, předseda, Fr. Chamrad, místopředseda, Jan Eineigl, tajemník, Jos. Eineigl, účetník, Frank Rohan, pokladník, Albert Habrnal, prftvodčí, Jan Hranický, vnitřní strá?., Jan Tilica, venkovní stráž. Účetní výbor: Karel Habrnal, J Františka Trlica, Frank Stra- koš. Nemocenský výbor: Igná c Stra- koš, Františka Trlica a Joseí Tr lica. Mimořádná schůze bude odbý vána v nedali 1....

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Obzor. — 28 September 1911

12 ♦í •> Výživné a lahodné ZA tčchto parných dnů, kdy horko vysiluje télo a vysušuje hrdlo, chladící a oživující vlastnosti | Plzeňského lahvového piva činí jej pochoutkou potícího se lidstva. Ppptávka po našem pivu se stále vzmáhá, ne proto že vařeno je v HOUSTONU, ale ře obecen- stvo uznává jeho hodnotu co zdravého a příjemného chladícího nápoje, "čisté jak nIiiiicčiiÍ paprsky".- Nejlepší nápoj rodinný. AMERICAN BREWING ASSN. HOUSTON, TEXAS. ***** Shiner Oil Mill and Manuíacturing Co. (Olcjárna v Shlner) Koupí veškeré vaše bavlněné semeno a zaplatí nejvyšší tržní cenu. Slupky a moučka bavlnová vždy v zásobě Prodejte Vaše semeno domácí olejárně a podporujte tak domácí podnik. D. C. DANIEL, ředitel. Všem krajanům a přátelím oznamujeme, že společnost Loutko- vého Divadla, bude dávati předsta- vení v uvedených zde osadách v následujíc! dny. Září: Osada: 3° Granger. Říjen: 2 Bartlett, 4 Holland. 5 Seaton. 6 Oenaville. 7 West. ' 9 Dallas. > i Ennis. 13 Elk. >5 Rosebud. 16 Camer...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 11 [Newspaper Page] — Obzor. — 28 September 1911

W. H. WHISLER ROSENBERG, TEXAS. a sklad Jno. Deere a Kingman farmářských strojů, vozů atd. Hlavni jednatel pro Sharpless Cream Separators. Navštivte mne než koupíte jinde. Proč peníze uložené — ve — State Bank of El Campo, isou ťiplně jisté? Poněvaě její záruka obnáší pres čtvrt milionu dolaru. V čem pozůstává tato zárůka? V dobro zajištěných dluhopisech a hotovostí. Průměrné vklady v této tance obnáší $150.000.00 Záruka čtvrt milionu; takže každý uložený dolar je. zaručen $1 .( " •x Mimo to nezúroeené a nezajištěné vklady Jsou chráněny zajist nýiu lon- dem vkladatelů státu Texas, ťlo/.tc peníze, kde jsou jisté. ft BDI TELE: J. F. K ubcla, Mack Webb. C. M líudson Harry Roun (i. A. Rives. Tato banka byla založena r. 1000. České lidové knihkupectví, fy Bohemian Publ. & Imp. Co. 400 E. 72nd. St., má na skladě čtskť knihy, hudebniny, knihy divadel ní, kuplety, České pohlednice a ji né zboží z Cech importované Pro dej v drobném i na Obchodníky. Každé objednávce věnována krajni pozorn...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 12 [Newspaper Page] — Obzor. — 28 September 1911

14 Nejlepší příležitost přehlé<!hiouti si pozemky tě nej- lepší jakosti v okresu Fort Bend. O další informace pište na FRANK MATULA, ROSENBERG, TEXAS. Stavební dříví a. Nejsme spojeni s trustem. Zasíláme komukoliv a kamkoliv rozličný stavební materiál. Podia- žiny, prkna, trámce, 2x4, atd. PrňmĚrná cena $18.00, nákladání >5Ct. Za materiál ruííme. Pište si o ceny. Zaslané dříví můžete pfed přijmutím 11a vaší stanici prohlédnouti. INDEPENDENT LUMBER CO., Dept. B. ROSENBERG, TEXAS. 1 KONĚ SE SPLASI obyčejně, když některá Čásť postroje se strhá a- nebo povoz se zláme. Přerušeni pravidelného tahu poleká koně. Tako- vá nehoda vás nepotká, když koupíte své potřeby u nás. My máme vždy- postroje, které vydrží plný tah a také naše ko- čáry a lehké povozy vzdorují prudkým nára- zům. Přijďte a prohlc- dňěte si naše zboží a po- rovnějte s jiným. U nás je vše k dostáni, co vidí- te ve vašem katalogu, a to za levnější cenu. Váš ve vší úctě H. J. Heye, sedlář a obchodník Kočáry, HALLETTSVILLE...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 13 [Newspaper Page] — Obzor. — 28 September 1911

Southwestern University v Georgetown, Texas je nej- lepší školou pro českého mla dika a českou dívku. Mimo jiné výhody máte zde vyučo váni ve Vaší české mateřštině a nestoji vás to ani o cent více. Tato škola je první vyšší školou v Texasu, která povýšila naši mateřštinu na roveíl jiným moderním jazy- kům. Dejte i Vy ji přednost O bližší informace pište če- _ sky nebo anglicky na ®Dr. BISHOP, Georgetown. Tex V potřebě střižného a hotového ♦ zboží nezapomeňte navštívili velko- obchod pánů A. Sr S. Levy ve Victorii, kteří nízkými cenami a do- brým zbožím vás vždy uspokojí, eský prodavač p. Josjt Hnátek. v> a úsporu míní to pro každého, kdo u nás nábytek a potřeby do domácnosti koupí. Máme vždy na Skladě velký vvWr do- mácího a kuchyňského nářadí, nádobí a kamen všeho druhu. Pište si pro náš cenník. Náš pohrobpický odbor je pa- třičně zařízen. Rakve a jiné přísluš- nosti máme vždy v zásobě. F.A.MAREK&SPOL HoXjJIl. CAMHRON, TEXAS. Dr. R. Heller český zvěrolékař a spolupracovník "...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 14 [Newspaper Page] — Obzor. — 28 September 1911

i 1 m l I 16 Ztruecná princezna. Za naši doby je veliká úroda na ztracené princezny. Každou chvíli některá s někým uteče a hledá ště- stí na divokých cestách. Zejména zesnulý nápadník Španělského trů- nu don Garlos neměl se svými dce rami štěstí. Jedna mu utekla s že- natým malířem italským Polchim, a druhá, Markéta, to nevyvedla o nic lépe. Zamilovala se do španěl- ského zápasníka s býky El Sarde- nera, se kterým uprchla do Ameri- ky. El Sardenero vystupoval i v cirkusu v Buenos Ayres, ale pro tože byl^pijak, přišel o místo, kle- sal vždy níže a s princeznou se na- dobro rozešel. Její otec se jí mezi tím odřekl a vydědil ji, a co si teď měla ubohá princezna, kterou nik- dy ničemu nenaučili, počíti? Tro- chu šperku a lepších šatů, které při útěku jedině vzala s sebou, by- ly dávno pryč, a vnučka pyšných španělských králů ocitla se v nej trpčí nouzi právě tam v té jižní A , merice, která druhdy patřívala mocným předchůdcům její předků! Na konec její královská výsost,aby neumřela hlad...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 5 October 1911

VOl. XXI. 11ALI.K1 rSVII.I.K, TKXAN, TlIlUiSII.VV IK KMII It 5, 11)11 X SO. 10. ROČNÍK XXI. Ept.r.d «■ .wonJ-cl.M nu,, Npmlut 19.IMK.Mili, oBm ,.( n.lltllnlllr. „ml,-, H„- „.„r Hattk .1,1111 HALLETTSVILLE, TEXAS, VE ČTVRTEK 5. ŘÍJNA 1911. ČÍSI.0 10. Slovanská Podporující Jednota Státu Texas. HLAVNÍ ÚŘADOVNA: JoBrí Dušek jr., pFprisťriit, Culdweil, Texas. JostfMilan Ku. mÍ8to|)řcdhťdii. Wealey, Texas, J. R. Kuběna, tajemník, Fayetteville, Texas. J. J. trnka, pokladník, New Ulra, Texas. Účetní výbor: Jan Kufera, Kllluiter, Texas, J. M. Haliimiiok. Ku ytUuville í(. 1, Texas. Albert Pšcnčik, IMum. Texns. Dozore i: Tom. Kritjfa ml.. Caldwt'11, Texas, Frank Sulku. (Jr:nia T, Jan Damck, Souly, Tex. Mít. l'.mlral, právní rádeo. Mrnični poplatky do úmrtního fondu. Doba přistoupeni na $250 Od l8do2l rokfi.... I.r> ctů... 1500 30ctli.. 35ot« . " .. W " .. 60 .. 65 " .. $1000 * .60 f .70 V .00 11.00 f 1.20 II.30 #' 51 " 62 " SO • " W '' Nt " .... 55 " " S3 " M " .... 00 " ' W " M " .... ftí ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 5 October 1911

Proiláme vám levněji než kdo jiný. PRKNA ŠINDEL DVEŘE OKNA Náš p. F. B. Drgač vás ochotné a dobře obslouží. MARTIN -TAYLOR LUMBER COMP'Y. Caldwcll, Texas. Briraicis Wlai Sttllis CALIMYKLL, TEXAS. Telefon: Office 195. obydli 97. LÉČÍ revmatmn, otravu krve, raka, katar, bolavé nohy,choroby kožní, srdce, plic, jater, ledviu, žaludku a vnitřností. Ženské nemocc, zácpu, močení do po- stele, zlatou žílu, zapáchající dech, krváceuí z nosu, zimnice, atd. Koná návštévy ve dne i v noci. Léky dodává z vlastní laboratoře. Mluví česky. íaibade Lumber Co Nejvěíší (irevosklad v Shiner, Texas STAVEBNÍ DŘÍVÍ, NÁTĚRY Ol, K.ÍE, CEMENT,"' ŽELEZ N Ý MATERIÁLPRO STAVBY Jednatelé pro "Shcrwln Williams' nátěr-. GieseckeBros klempířská dílna BRENHAM, TEXAS. Odporučuje cisterny, větrní mlýny osvědčené soustavy. Klempířské práce vykoná rychle a dobře. Díevosklad v " ' \ W. A. Wood & Ca největ&í sklad v městě: prken, latí, šindele, dveří, okenic, \ntu, vápna, cihel, stud. rour. drátu, lmsp. strojil, vo...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 5 October 1911

>♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦ : Neposílejte peníze zasílatelským : Ý obchodům za střižní zboží a šatstvo, % ♦ v* ♦ ❖ f ♦ ♦ ♦ ♦ ❖ ♦ ♦ když můžete koupit i v našem storu lepší zhe/.( za ty samé peníze. Duli Jsme o toin důkaz vždy, kdykoliv jsme mřll příležitost. Mrtžete ušetřit snad peněz mTJinéin zboží objednáním u zasílatelskýeli obelwdú, ale ne pil druhu zboží Jaké my prodávítmo. Mimo to kdykoliv nejste s našfm /.božím spokojeni, můžete je vrátit nd> vyměnit za Jiní,kteří se Vám hodí. Můžete lak tfiSlnili u obchodů zasílatelských, aniž byste měli výloh? J. F. COBB COMPANY, Caldwell,' Texas. ^iHiiiiiuiiiiiuiiiiiii!iiiiiHiiiiiiiiii(iiiini{iiimiii!miiiuiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimitiiiliiiiiiiaiiiiiuiiuiiniiiii!!:iimiimiiiiiiiiii:!!Ui!i!ii!!mii!!!Uiii:;:iii:tiii:;n![;i:i!i:<'> Bank of Soniorville SOMIÍltVlLI.i:, TEXAS. Kapitál a přebytek -"$30.000.00 p vyžaduje si Váš bankovní obchod Poskytujeme naším zákazníkům vcSkcré g výhody slučitlué se zdravými bankovními zásadami. Nezúročené a neza...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 5 October 1911

■ Tmi# - Haší. Humoreska od D. Romanova. Lev Linda, mládenec v rozpuku 36 jar, klidní prožitých skromným způsobem venkovského kapitalisty, byl oblíbencem veškerých otcův, pokud byli majiteli vdavek chti- vých dcer. Jaký div, pěkně urost lý muž, nezávislý, dobrých mravů, který každoročně ještě ze své renty uložil ke kapitálu nový přírůstek, byl všude rád a dobře návidčn. Bohužel ale právě tato výhoda ve společenském životě, probudila v něm dočasnou nedůvěru a vytvá- řela náhled o lásce a ženitbě, jenž dovedl na propukající city dívek púsobiti, jak mráz na probouzející „ se poupě na jaře, který i ty nejjem- nější květy v zárodku hned utlu- mil. Prvním paragrafem jeho životní dogmatiky bylo: Láska není než dětskou bájkou, přenesenou zvy- kem po otcích a od mnohých lidí s úctou, však bezmyšlenkovitě poja- tou ve víře, Či věrnosti. Pod pří- sným řezem myslících lidí vybled- ne pojem ten v naprostou osobní samolibost a ta je podkladem neb pojítkem většiny manželství. Následek těchto zásad...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x