ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Meie Kodu = Our Home Delete search filter
Elephind.com contains 8,854 items from Meie Kodu = Our Home, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 2,990 newspaper titles in Elephind.com.
8,854 results
VENE SPIOONID ROOTSIS SUNNITÖÖLE [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 31 August 1950

VENE SPIOONID ROOTSIS Sunnitööle Stockholmi raekohus mõistis end. välismaalaste komisjoni ametniku Gunnar Briksoni, kes oli venelastele välja andijud balti põgenike kohta käivaid andmeid, neljaks ja pooleks aastaks sunnitööle. Eriksoni abilisele Ingvar Nordgrenile mõisteti sama süüteo eest neli aastat sunnitööd. .

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 31 August 1950

I The Estonian Relief Committee is holding letters for following country men: ; : • Mr. Aleksander Aland. Mr. Arnold Allik. ~ Mrs. £Iora Arvak. , ; Miss Dina Arzibashev cJo Erica Laor. Miss Antoonia Ernits. Mr. - Friejnan. Mi^Hferta' Heinis. • Leida Heister. Mr, Jlmar: JaJast. Miss Leida Janno. Mr. Leo ICool. Mrs. Eraa Leht; Mr. Julius Lepik Mrs | A. Luige Helmi Luik Mrs. Johanna Mark. Mr. Lembit Mäetamm. Miss Lya Mägi. \ Mr. Eduard Mõrd. s Mr. Voldemar Nahkur. Mrs. Anette Nahkur, born Kippär. Mr. Fred Nurmet. Aino Oru. Miss Gerda Prost Linda Ott Mr. R. Krunk Mr. A, Lamaris Mrs. Purje Mr. Ö. Lambert " Mr. Jaan Järve 8 letters Herman. Masing Salme Masing Ellen Masing - Immi Lutterus ' „ Miss Alide Rarndmann. Mr. Eduard: Reinhdld. Mr.? Väino Tiikjärv. t : Fam. _Mikk. and Vally Tooining. Benita Torm. Dr. Uvarov (Uvarova). Mr. Timofei Vaste. Miss Helga Venessaar. Jtrs. Aleksandra Pilli Mrs. Anneli Kiil-Liin Mrs. Alice Viilup Fä,m.< Georgin Mr. Ernst Käbi ^ Ahti Känd Mrs. ;G.,...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
INGLISMAAL AVATI EESTI LASTE SUVIKODU [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 31 August 1950

INGLISMAAL AVATI EESTI ' LASTE SUVIKODU Augusti alul avati Inglismaal. Bottishamis .eesti, .laste suvikodu, kuhu oli kogunenud 70' last mitme suguseist Inglismaa nurkadest. Suvi kodusse jäävad lapsed neljaks näda laks s.o. 27. augustini.'*Suvikodu ju hatajaks on tuntud Tartu koolitege lane prl. Salme Pruuden. v

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 31 August 1950

. ■■■■■■■■■■■■■■■■■ii ' itAAJVIATUID JA AJAKIRJU vai asuvas eesti kaupluses "Baltic on Sydneys müügil Eesti Maja kõr Delicatessen7' 143 Campbell St. {iiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiBiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Kuidas kasutati E. V. summad [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 31 August 1950

Juunis 1950. a. pöördus Blsti, Va bariigi peakonsul saadiku, Mesah|i<e tes,/Ühendriikides Jõijann^^K^äiv meie, end. E. V. Riigivolikogu, liik mete vandeadv. Leonhard Vahter'i ja Karl Kaups^ning E, V. Riigikon trolöri .Aksel l|ei poole New Yorgjs sooviavaldusega,: andir erapooletute N isikutena objjektiivnq; püt Eesti; $õgef üi^e abistaniise aktsiooni kohta Sak samaal i'a Austrias peakonšulaadis oleva materjali alusel, kuna selguse puudumine selles küsimuses on an nud võimalust eksiarvamusteks ja mitmesugusteks kuulujuttudeks. Läbivaatamiseks anti Peakonsu . laadi poolt vastav kirjalik materjal, . mis koosneb sissetulnud prantsuse, inglise-saksa-jä eestikeelsetest kir jadest, telegrammidest, dokumenti dest, ajalehtede väljalõigetest ja * väljaläinud kirjade ning telegram mide ärakirjadest, millede koguarv on 384 lehte ja 18 riideproovi. Materjali järgi- on abistamise akt siooni asjakäik järgmine: '1945. a. keskel saabusid New Yor gis asuvasse Eesti Vabariigi pea konsuläati...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
CONVENIENCES FOR WORKERS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 31 August 1950

CONVENIENCES FOR WORKERS "On the mine named <Qr ÖG-PU and belonging to "Nesvetaiantratsit" there are four bath-houses. There is room to wash for all worker. Never theless, queues are frequent.. Funny to say, there are-no dressing rooms. Only - a few can put their clothes on the benches. Very often there is only either hot or cold water." . (TRÜD, 8/6/50). " Instead, you would be surprised to hear how many Party agitators and' study circles there are at the mine!

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
"ORTO" romaanivōistlus [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 31 August 1950

W©RT €$4Ä r©iMsaaasiv©istlBBS • . Mõni aeg tagasi "Orto" poolt välja kuulutatuid romaanivõistlus ön äratanud üsna elavat vastukõla pa: \ gulaskir jameešte ridades. Käsikir jade sisseandmise, tähtpäevaks, 1. aug. 1950. saabus Žüriile 18 käskirja, kusjuures osa neist olevat üsna ma hukad. Arvestades seda loodab žürii käsikirjade läbilugemisega ja hinda misega lõpule jõuda alles 1. detsem briks. -v.- ' : ;; Käsikirjade pealkirjad ainnavad teatava ettekujutuse ka võistlusest oas võtnud autoreist, kelle , enamik näib. kuuluvat algajate, hulka: Ro maani käsikirjade pealkirjad on: 1) Võlaraamat, 2) See oli. meeste tee, 3) Viis võõrast, 4) Kolmas võimalus, .5) Üksteisest mööda, 6) KÕrgla, 7) Jäine emake maa, 8) Tütarlaps, 9) Võrgu tatud südamed, 10) ;Mis eest, 11) Jahenenud veri, 1) Jõgede kohtu mine, 13) Suures tuules, 14) Valgus ; ja varjud, 15) Soovimata külalised, 16) Punane hunt. --. Toodust tuleb järeldada, et ro maanivõistluste käsikirjad oma sisult näivad enamikult käsitavat meie lä...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SOVIET SNAPSHOTS Training of Cadres [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 31 August 1950

SÖ,V I E T S N A P SHOTS Training of Cadres '' The; entireträiningofaccountant r cadres for farms, which is conducted by .the study-combines of the Central Board, of Statistics, fundamentally consists, in. collecting, fees for träiii ing and issuing; .certiicates on com pletion of the course.'' V; (Sotsialisticheskoie Zemledelie, 13/4/50 ).f .. >■: Another Potiomkm Village We häve tried to/yjimask Soviet propaganda lies for~years. Sometimes the" Soviets themselves help us. j Co-operation is a very popular movement in Sweden. NYHETER FRAN SÖYJETUNIONEd, a pro paganda weekly issued by the Soviet 'Embassy in Stockholm, published in its No. 21, 1950, a picture of a meet ing with the legend: ' 'Q'o-opera^ots meet at a factory in Moscow.' Actually there is not a single co operative in the Soviet capital. ' A regulation of' the Council of the People's Commissars and -the CC of .the CP, dated Sept. 29, 1935 (of USSR La>vs, 1935, No. 52) abolished .co-operative, societies in all towns ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Korea sōda [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 31 August 1950

s o il a I Punaste diviiside rünnakuhoog osutab raugemise tundemärke, samal ajal, kui ameerika raskelt kannata nud üksused muutuvad üha enese kindlamaks. Nii -kinnitas USA esi mese ratsadiviisi ülem kindral Ho bart Gay, et Kosea sõja kriisipunkt on ületatud. Punased on teinud kor duvaid rünnakukatseid kogu rinde ulatuses, et leida nõrku kohti, kuid need" katsed "on joosriud tühja. Ka vangivõetud põhja-Jiorealaste tun nistused kinnitavad, et punaüksused kannatavad terava toidupuuduse all. Suurte inimkaotuste lünkade täit miseks kuulutasid punased võimu kandjad välja üldmobilisatsiooni, mo biliseerides nii mehed kui naised 18 40 aastani. Seega tuleb arvestada, et lähemas tulevikus ilmuvad rindele uued puuduliku väljaõppega punaük sused. Olukorda võivad otsustavat .muudatust tuua. vaid uued treenitud pilusilmaliste diviisid, kui need las takse käiku Moskva käsul kommu nistliku Hiina või Nõukogude Mon goolia lõpmatuist tagamaadest. Ka esimesed briti ja Austraalia abiväed on otsaga Korea...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Välispoliitikat [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 31 August 1950

Välispoliitikat Samal-ajal liui USA sadamatööli-' sed juba keelduvad laadimast kaupu, imis tulevad N.-Liidust, või lähevad sinna, ja kui isegi Austraalia töqiis partei ja ametiühingute .ridadest oodatakse, eriti .Korea sõja mõjul, patriootlikumat poliitikat, oijl Briti töölispartei nüüd ametlikult võtnud seisukoha, mida võib seletada ainult kas täieliku poliitilise nürimeelsuse ga, või siis sellega, et need saareriigi seltsimehed on Moskva teadlikkü .. deks -käsilasteks. Nimelt avaldati Briti töölispartei poolt "Maailma " Vastastikuse. Abistamise Haan," mis pidavat järgnema:-1952; a. lõppevale ■"Marshalli Abistamiskavale." Kui viimane . aga ' tegeleb ainult mitte kommunistlike riikidega, siis Briti sotside "maailmaplaan" pidavat andma abi kõikidele. Ühtlasi teatati, et Briti töölispartei endiselt toetab kõiki UN-i liikmeid, kes taotlevad kokkulepet N.-Liidugä de^sarmeeri miše ja aatomienergia kontrolli küsi mustes. Kõige kummalisem aga to hiks olla Briti töölisjuhtide endi üles tunn...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Eestlasi vōōrsil [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 31 August 1950

Eestlasi võõrsil ^Saksamaalt Hoehfeldi laagrist emigreerus USA-sse kohtunik August V. Viilu perekonnaga, asudes elama Philadalphiasse. • ^Rohuteadlane Valter Sirgo,; en dine apteegiomanik Tallinnast, asub perekonnaga New Yorgis. ^Insener Valentin Kõiver, pärit Vaivarast, tööstab Argentiinas, tiisel mootorite ja tööstustele jõumasinate sisseseadmisel Patagoonia ja Rio Ne gro jõe piirkonnas. *Mari Pitka, admiral Pitka abi kaasa, elab tütardega Kanadas, Van cuveris. Pr. Pitka pühitses hiljuti oma 80-aastast sünnipäeva. ^Eduard Põldma kes elas USA's, Seabrooki farmis, lahkus elust vaba surma läbi. See on teine vabasurma juhtum Seabrooki farmis. - *Vabadusristi kavaler major Pee-* ter Plädo, kes emigreerus Saksar maalt USA-sše, suri Baltimore'is. Kuigi arstid teostasid haigele kahe kordse vereülekande, ei õnnestunud neil vana sõjamehe elu päästa. *Dr.; med. Iie. A. Põldre määrati Jönköpingi nakkushaigla juhataja kohustetäitjaks. A. Põldre töötas sa mas haiglas arstina. * Ajakirjanik Alek...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Nädala sündmusi [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 31 August 1950

^Ameerikas puhkes streigilaine, j mis ähvardab esile kutsuda tõsiseid raskusi majanduselus. Esialgu strei givad u. 100.000 kummi, õli ja moo toritevabrikute töölist. Neile pidid järgnema 300.000 raudteelast, kelle ! tööseisak, oleks omakorda võtnud töövõimalused 1,000.000 raudteetöö lisel, Ähvardava streigiohu välitimiseks tegi president Truman korralduse provintsiraudteede ülevõtmiseks, ar vates pühapäevast 27. augustist. Üht-;" lasi '^n£u4is,ta v.;^li^lt^k^ vaiitsusega. Presidendi kiire Vahele segamise tulemusena tühistasidki kaks raudteelaste -ametiühingut streigi üleskutse. . "^Ameerikas, San Francisco sada ma lähedal toimus tihedas udus lae vade kokkupõrge, mille^ tulemusena vajus veerand tunni jooksul põhja 15.4000-tonnine punaseristiläev. Põh ja vajuvalt laevalt ja merest päästeti 407 inimest, kuna 79 jäid kadunuks. Arvates viimasele arvule juurde 19 kättesaadud laipa, tõuseb hukkunute arv 98 inimesele. *USA valitsuse poolt koostati, rel vastuse eelarve 25 miljardi dollarit -...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
ILMUMAS VAIMULIK RAAMAT [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 31 August 1950

ILMUMAS VAIMULIK RAAMAT "Koidiku"" toimetajal Villi Vink'il valmis vaimuliku sisuga raamatu tõlke käsikiri. See 011 India suure evange listi ; Sadhu Sundar , Singhi: "Näge musi teisest maa- ilmast." Käsikirja tõlge on tehtud inglise keelest. Raa mat ilmub rototehnikasj umb. 40 Ihk. i tõlkija väljaandel loodetavasti käes oleva kuu lõpul. Tiraazh on arvesta tud 200. Sadhu Sundar Singh, kes muide mitu korda Euroopat ja paaril korral ka Austraaliat (Sydneyd) külastanud, kadus; mõne aasta eest Tiibetis jälje tult. . ■ ; Raamatu väljaandja Villi Vink õp pis Narva Kaubanduskeskkoolis.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
HISTORY REPEATING ITSELF? From "Newsletter from Behind the Iron Curtain," Nr. 181/182, 1950. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 31 August 1950

m :,JiVõm "''Newke^ter Behindthe 'l£õ& Cii^äin," Ni\ 181/182, 1^50.: l, % The great probleirt,exercising, jpo iitieäi thinkers at present; is whether the US?B' /will , openly acknowledge the, l^orfh-Kor'ean aggression ,'äs her own and give the signal; for the be ginning of ..World War . Ill or, rather, the continuation ofWorld War II after an uneasy armistice of five years. Quite apart from the grave diffi culties at home which should make the Kremlin think twice and thriee before engaging'in- battle (and to which w.e shall- revert on a future occasion) such a proceeding would :be contrary to Soviet tactics; Al though evolution is among "the words most frequently used in the USSR, there is no state which is so devoid of creative imagination and so sunk in a rut as Soviet Russian. Ideologi cally it is rigidly bound to a religious observance of the doctrines of Marx ism-Leninism .which ' permits minor deviations but no compromises as re gards the ultimate goal. In practice the...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
USA-S 8000 UUT EESTLAST [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 31 August 1950

| : USÄ-S 8000 UUT EESTLAST New Yorgi Eesti Abistamiskomi-1 tee aruande järgi on, alates 30 oktoo brist 1948 kuni 8. juulini 1950 eel mise' DP-seaduse alusel' Ameerikasse saabunud laevadega 7537 eestlast, kes moodustavad 3620 perekondlik ku ühikut. Kõige rohkem eestlasi on saabunud luterliku kiriku kaasabil ja nimelt 4750. Katoliku kiriku abiga on tulnud 1708 ja Churcli World Šeryiee abiga .502. Ülejäänud on maa bunud vähemate organisatsioonide kaasabil. .

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
EESTI LASKURITE VÖIDUD INGLISMAAL [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 31 August 1950

EESTI LASKURITE VÕIDUD INGLISMAAL 'Inglismaal. toimunud klubide vahe lisel võistlustel tuli .püstolist lask mises esikohale . eestlane F. Vaher,; saades auhinnaks tiigri kuju. Väärib! märkimist, et selle rändauhinna saa vutas Vaher juba teiskordselt. . F. Vaher laskis 385 silma, võimali kust 400-st. Teisele kohale tuli *eest laiie K. Mitt 373 silmaga. " Teistest eestlastest tuli J. Koort 10-dale ko hale, ja E. Erik 13-dale kohale. Ka individuaal piistolvõistlusel tuli F. Vaher esikohale, saavutades 197 j silma võimalikust 200-st. Eesti laskurite kõrge taseme, tõttu tuli Inglismaa: läskurklubidest esi kohale Gafferata klubi, mille liik meieskonnq, koosseisu, kuuluvad eest lased. I

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
New Trends in Australian Literature [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 31 August 1950

By Dorothy Äücirierlonie , The finest .fruits of this harvest as far -as the novel is v concerned' are Kylie Tennant's. THE BATTLERS (-194:1); Leonard Ma^'s' 'MOUN TAIN FLAT (1939), and THE GO GETTER (1942), and M.; Barnard Eldershaw's TOMORROW AND TOMORROW (1947). THE BATT LERS, although, it is an uneven, picaresque affair j somewhat static in characterisation, is nevertheless a whole-heatred v attempt, to deal with •a new set of facts, to present charac ters in relation to social forces with out alio wing the book to degenerate into a roinah a these, as happens so often; when writers are carried away by sociai injustices. Leonard Mann has been under „ rated. by his contemporaries as much as Kylie Tennant has at times ybeen over-rated, and the two books men tioned here" are among the best writ ten in this country for many years. THE GO GETTER is set against a background of the closing years of the; depression in Melbourne, while MOUNTAIN PLAT is a dream of a decaying^ mining townsh...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SPORDITEATEID [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 31 August 1950

SPORDiTEATEID ^;Eestiäne Heino Lipp püstitas, kii-! jüti, kuulitõukes , uue Euroopa -re koKdi, tõugates 16,90 meetrit. H. Jjipp - tuli ülekaalukalt esikohale kuulis Üngarj-Nõukogude Liidu va helisel maavõistlusel, kus tema taga järjeks oli 16,65 m. Veidi halvemini käis tuntud, keskmaade jooksja E. Ye.ejõüsme käsi, kes 1500 meetris jäi teiseks ajaga 3 min. 50.4 sek. : Kuid k| .see aeg, mis muide on uueks Nõu kogude ;rekor(Jiks vastaval distantsil, o^i ,väga hea aeg, eriti kui, arvestada jooksja mitte enam kastevärsket noorust.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
V. LILLAKAS KANADASSE [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 31 August 1950

V. LILLAKAS KANADASSE Suureks kaotuseks Inglismaa eest laste sportlikule noorsoole on Valdo Liliakase. emigreerumine .Kanadasse, kuna V.. L. oma.korraliku eluviisi ja j süstemaatilise sportliku treeninguga oli noorsoole heaks eeskujuks. Kuul davasti sõidab Lillakas Kanadasse septembril alul. Tema lahkumisega kaotab ka^" Eesti Hääl'' oma sport liku nurga toimetaja".

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
INGLISMAA EESTLASED KOGUVAD MAJAKAPITALI [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 31 August 1950

INGLISMAA EESTLASED KOGU VAD MAJAKAPITALI Eesti maja ehitamiseks vajaliku .kapitali kogumiseks korraldasid Londonis elunevad eestlased "Eesti Maja" loterii, mis andis £250 puhast ülejääki. ICoos selle summaga tõuseb *majakapital £800. Peale eelmärgitud summa lubas Londoni eesti selts omalt poolt annetada maja ehitami seks. £200. Seega on- seni kokku pan dud ümmarguselt 1000 naela, s.o. pool summast, mille kokkusaamist peab "Eesti1' Maja' juhatus vajali kuks, et kokku/kutsuda osanike pea koosolekut. Sügisel tahetakse teha otsustavat pingutust 2000-naelase põhikapitali lcõkku^aamiseks.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
x
Loading...
x
x