ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Čechoslovák And Westsk... Delete search filter
Elephind.com contains 3,097 items from Čechoslovák And Westske Noviny, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
3,097 results
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 7 November 1941

An« < 11 aot /%ti A c ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 7. listopadu 1941, Českoslovenští státníci k 28. říjnu kyvy válečných operací budou jaké- koli, tolik je dnes jisto, že se nacisti- cké Německo a fašistická Itálie z dr- tivého sevřeni již nevymknou, že je- jich naděje na vítězství jsou defini- tivně pohřbeny a že se Hitler 22. června dopustil osudné chjby, která válku v podstatě rozhodla. Nyní jde o to, aby se sjednocené demokrati- cké sily zejména ve Velké Britanii a ve Spojených Státech připravily na Houstonské naven a tak se stalo, že jsem se na j pomník. Během věku mnohé z nich ^hroma Kapitolky odrůda vápence pořádně polínko hurikán, navsti- , lom našem bazaru blýskl jen na omšely, že nápisy na nich b^z j . ^im a k tomu přisadil 1 krátko, ale byl jsem potěšen, zře, lěžka čitelnými, zvlaste ony z mra-1 tímto pocasmi j že bude korunován úspěchem, ne-: moru. Mramor je bot' to byla opravdu krásr ' nost s tak pestrým a bohat; gramem ji dopr ováže všim. i. AUČUI1UI JC UVAXUWM ' ' , „A...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 7 November 1941

V pátek, dne 7. listopadu 1941. Čechoslovák / .z4 B? m m KOUTEK PRO BEČLÁKY Eola, Tex., 2. listopadu 1941. Ctěná redakce a předsedo B. K., též milá chaso bečlácká! Tak jen se mě držte. Na to nic ne- dej tej že některé pisatelky na náš B. K. žehrají, že zabíráme místo. O- no většina čtenářů náš B. K. rádi mají, a tož pište jagaco. Kdysi, když jsem býval v Omaze, Neb., tak jsem tam měl přítele, kte- Přišel jsem při hledání na špekové knedlíky. To se mi zdálo snadné, tak jsem se dal do toho. Návod byl: vez- mi tolik a tolik liber špeku, pokrájej na drobno a dej smažit, pak si při- prav mouku, dej do ní prášek na pe- čení a sůl, až bude ten špek usmaže- ný tak do té mastnoty a těch škvar- s:jc jednou do B. K. sem nucenej se vrátit 32 let do minulosti. Byli sme tenkrát vod vedený fšichni tři "Le- doví muži" k jednej kumpanyji i Českejch Budějovicích. Jednou dyž sme chtřileli vostrejma do šajby, Bonifác, jako hodnej potomek svý- ho otce (ker: j se chybil toho čápa co B. přines), holt chtř...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 7 November 1941

CECHOSLOVAK V nátek, dne 7. listopadu 1941. BEST THEATRE PROGRAM TODAY AND FRIDAY "ICE CAPADES" Featuring THE ICE CAPADES COMPANY Also Movietone News Z města a okresu — Luis (Suds) Urbanovský jest v .jooteli s bolavou nohou. v v — Ondřej Chudéj, jenž se vrátil z vojenské služby, jest nemocen. v v — Manželé Adolf Pechlčkovi s TANEC NA ULICI V PONDĚLÍ, j — llletá Earline, dceruška pi. Ju- DALŠÍ MUČEDNICI rodinou z Waco, navšúvili rodinu lis Bartoňové z Ross, nechala se o- ODSOUZENI K SMRTI John Melnarovu u Hiilsboro v ne- V jonděli 10. listopadu uspořádá perovati na mandle v úterý. Londýn, 3.1'stop. (ČTK.) —V pá- děli. westsku Obchodní komora tanečníj v v tek byli náhlým soudem v Praze od- v v zábavu na ulici ve West pro všech- j — V pondělí povstal po*ár ve sto- souzeni k smrti zastřelením Bohdan — Method Parma z Dallas zasta- ny účastníky — zdarma. Prostřed- dole Louis Horsáka při jeho resi- Kouba, kapitán čs. armády, v po- vil se v pondéli ve West na cestě do ni block na hlavni uli...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 14 November 1941

st- VYCHÁZÍ KAZDY TÝDEN. PŘEDPLATNÉ: Ročně $2.00 Na půl roku $1.00 Penéžni zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. WEST. TEXAS. *• AND WESTSKE NOVINY ROČNÍK (VOL.) XXX. W > CÍ£5T o in. Entered as second-class matter January 2, 1920. at the post ofice at West, Texas .under the Act of March 3, 1879. 14. LISTOPADU (NOV.) 1941. Stávky hrozí ve třech průmyslech obrany PreJdent se pokusí zprostředkovati uhel- nou stávku. — 350,000 železničářů má vyjiti ua stávku 7., 8. a 9. prosince. — Telefonická stávka určena na pátek večer. Wash ngton, 12. listopadu. — Pre- sident Roosevelt pozval ve středu vůdce ocelářského průmyslu a uhlo- kopů United Mine Workers of Ame- rica C.I.O., aby se sešli s n;m v pá- tek za účelem zabránění hrozící stávky 53,000 uhlokopů v hlavních uhlodolech koncem tohoto týdne. President snaží se osobně zakroči- ti proti stávkám, co celá vládní ma- šinerie selhala v pokusech urovnati rozepře prostřednict...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 14 November 1941

tf MÁé-Aly «1*tA T 1t0ÍAW)<1l1 IQd.1 Čechoslovák V pátek, dne 14. listopadu 1941. JOŽA MUSIL: Vesnice rázem oživla. ' V Oldřichově tváři zračily se jenom rysy strašlivého Všude bylo plno lidí, prohazujících cesty sněhovými zděšeni, jež se v jeho tvář vryly, když vstoupil do ložni ! závějemi. Bylo nutno zaříditi nejprve hlavní spojky ves- ce a uviděl — Martu mrtvou ... nického života. Ke kostelu, ke škole, ke kupci, a vůbec "Bydlí zde snad někdo ještě v domě mimo ty, které tam, kam toho vyžadovalo první tempo vesnického ži- j jsem vyslýchal?" otázal se po delší pomlčce Palivec. vota. I "Ve výměnku bydlí můj otec. Myslím však, že v této Na dvorech chalup a statků prohazovaly se nejdříve věci nepřichází on vůbec v úvahu. Dosud jistě o ničem cesty ke studnám, k stodolám a ke kolnám, aby se mohl neví — jinak by zde již byl a bylo by tedy nevhodné nakrmiti a napájeti dobytek. zbj tečně ho rozčilovat. Musíme míti ohled na jeho stá- Slzy zrosily její oči a dlouho potlačovaný vzlykot dral...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 14 November 1941

i V pátek, dne 14. listopadu 1941. j Čechoslovák Enniský Věstník POŘÁDÁ JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavě ozDámte jemu. SLADKÝ DOMOVE. ček. Prohibice tato přichází od lidí, v kterých v okresech je stále více pro- ' Dne 20. listopadu tomu bude již tj pití, Mi farizejských, kteří hlasu- 28 let, co jsem naposled viděl moji jj proti pivu, ale po straně ho vypiji rodnou dědinu Lovčice, odkud jsem a£ hrůza. Tolik lihovin co já vypiji, po rozloučení s otcem a nevlastni tolik vypije a více ten největší pro- matkou, bratry a sestry, kamarády hibičák, a přece jsem pro prohibici a kamarádkami, které mé neřády nehlasoval a nebudu, protože mám pouštěly, protože jsem tancovat u- zkušenost, že prohibice nenaučí lid měl až se boty dřely. Z Lovčic jsem střídmosti. Ku střídmosti musí býti vyjel do Břemen k firmě Missler a sjiná páteř, silná osobní vůle a ten z Břemen po lodi Chemnic odejel z kdo jj nemá tak pít bude, i kdyby Evropy do Galvestonu v Texasu, kde byly prohibice dvě. Bude zále...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 14 November 1941

v pátek, dne 14. listopadu 1941. Postup události ze světové katastrofy v pátek. - Vlna optimismu sne.i- j největší počet najednou potopě- ^ ^ ^ ua la se v zemích, bojujících proti Hit- j nych italských y . jsem z Čech do Houstonu k tatínko - , ... .. ,nráw n rin^pmí od dobv. co premier Benito .... . lerismu, co došly v pátek zprávy o dozemí od doby, co premier uváznutí neb i ustupování nazistic- Mussolini vrazil ze zadu dyky spo- kých armád na celé ruské fronté jencům, a 131 destroyer z 61 ítal- od Murmanska až na Krym. ských, který byl zničen. Premiér Josef Stalin pravil, že Britové poslali na dno more de- Německo čelí katastrofč a předpo- vět z desíti zásobovacích o i ve věděl porážku Reichu během roku. dvou konvojích a nechali jeden v Vrchní britický ministr Winston plamenech, čimz ukazali, ze j ^ lifilti> Byla jse;rn mile přivítá Churchill pravil, že válka se obra- pány "more nostrum , na cei0u bratrovou rodinou a šva prospěch Britanie a spojenců. | ře, jak Italové tvrdí) _ ,...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 14 November 1941

V pátek, dne 14. listopadu 1941, Čechoslovák Jak kdo a kde. V •> ! z""'šťastnéhČTponévadž někteří ka- napsal knihu a v jednom odstavci Bača. dort; pi. A. Štěpán dort, 1 kv j krabici crackers, kvart máku, 2 kv. marádi v jeho,pluku ty rajfle ne- napsal doslovně, že Francie nebojo- okůrek. | fazoli, kvart hrušek, kvart okurek; vala. že jeji porážku zavinila zrada Výbor p. J. Klinkovského: — pí. I p. a pi. Jos. Pšenčik 4 páje; pí. Emil ' mohli vůbec ani nabít jak byly zre- Chamberlain a j:ho válda natro- zavělé. jejich vůdců nahoň, a dole komuni- Věra Talášek $100, nejmenovanr pila nesmírně mnoho zla; aeroplá- Když francouzské vojsko se mar-.sti, a že se tomu sami němečtí dů- $1.09; p .a pi. Jos. Zvolánek $1.00; nu bylo vyráběno velice málo i jiné ně bilo a pak rychle ustupovalo, je- j stojnici, s kterými jezdil v Belgii a p. a pi. Louis Mann $1.00 a členství pro vojsko potřebné výbavy. Ve den z těch vojínů ř"kl trpce ameri-! ve Francii, a mnozí Francouzi a za-| £0c; pí. Božena Krupk...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 14 November 1941

CECE.JSLOVAK v pátek, dne 14. listopadu 1941. ČECHOSLOVÁK and westske novin* Published every Friday by jOVÁK PUBLISI WEST, TEXAS. OFFICERS: Aug J. Morris, President Joe. F. Hoiásek, Sec'y-Treas. Celý svět byl klamán nazistickou a kapitalistickou propagandou o- hledné Ruska a přiznáváme se, že i I my do jisté míry véřili jsme témto „„o, TDuixír nr\ klamům. Před vypuknutím rusko- CECHOSLOV AK PUBLISHING ., německé války všude se psalo a mlu- vilo o vnitřní hnilobě sovětského Ru- ska, že vypukne revoluce, ba i mno- zí znalci v Americe předpovídali pád Ruska do měsíce nebo do šesti tý-; dnú nejdéle. Nyní se však ukázalo, lže o Rusku nikdo ničeho nevěděl a že vše bylo jen vylhanou propagan-; Nač čeká Anglie — ? Německý lhář vSech JhiH. mi- Aug. DIRECTORS: J. Morris, Jos. F. Holásek, dou, vycházející z Goebbeísové kan-; r. J. Čoček, J. A. Urbanovský, Jos. Pavliček Redaktor—Aug. J. Morris — Editor Předplatné $2.00 Subscription (feny oznámek sdělí se na požádání Advertising rates on applica...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 14 November 1941

V pátek, dne 14. listopadu 1941. ríímttriMi r v VŠELICOS J. F. Morávek, Robstown, Tex. 000 ku opravě a odvodněni ulic, což ! již dávno potřebovali. Již 47 kadetů dostali "křidla" v Naval Air Station v Corpus Christi. Leroy True, domovem v Bishop, Tex. se právě navrátil z Alašky s Z města a okresu — Ve středu zemřela 151etá stu- dentka místní vyšší školy Mary ^ Louise Green příčinou zákeřné ne- dlouhým vousem, že vyhlíží jako by moci ztrnuti šije po nemoci trvající lr«óllr<Mi /IAKU II nomnř nÍPÍ VP Hitler odpovídá presid. Roosevelovi 'dlouhým vousem, že vyhlíží jako by ztrnun sjje po nemoci uvajitij Adolf Hitler v sobotu v odpovědi L. M. Harrington, 261etý, který; bydlel celý život někde v buší, a on -• jen krátkou dobu v nemocnici ve preSidentu Rooseveltovi na jeho řeč přišel k zabití ve středu v noci ve zatím byl v CAA. a zařizovali letiště Waco- Zanechává matku pí. Mary v Den námořnictva odpověděl, že on vojenském aeroplánu, kdež on a dva v Lake Minchumina, asi 600 mil od Green...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 14 November 1941

Čechoslovák V Dátek. dne 14. listoDadu 1941. g=aa ■ KOUTEK PRO BEČLÁKY San Angelo, Tex. Milí pobratimi bečláckého cechu! Předně všem pozdrav, pac a pusu. Je tomu hezky dávno co jsem byl naposlid ve vaši sedance, ale my- šlenkami jsem byl pořád s vámi. Moje nepřítomnost budiž omluvou operace. Přišlo to jako blesková rá- na, z nenadáni. Cítil jsem bolesti v životě asi po tři dni a tušíc, že se mnou není něco v pořádku šel jsem k lékaři asi ve 2:30 hod. odpoledne, ten si mne položil na stůl, prozkou- mal, prý slepě střívko, operovat a ještě dnes. Žáden neví jak jsem se cítil a nezapírám, že mně vytryskly na čele palcové krůpěje, tolik práce zameškané těmi dešti a on si řekne Jak by se nechumelilo — operovat a ještě dnes. Můj mozek začal obíhat chvatem jako kolotoč, po česku rin- glápíl, a vyrazím ze sebe: Say, doc- tor, listen, thats very important. Ale Co prý je nám po nich. ce občanů Ameriky a to je také zá- sluha a politická prozíravost. Teď je v Kanadě naše vojenská mise, snad také...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 14 November 1941

V pátek, dne 14. listopadu 1941. Čechoslovák ^ < ' i i ZPRÁVA POMOCNÉ AKCE ŽEN S. A. C. T. V HOUSTON. Náš bazár, na kterém jsme tak neúnavné pracovali po několik mě- síců, se nam nade vše očekávání vydařil. Podíl na tomto naším dí- lu mate vy, naši přátelé z celého o- kolí, kteří tak věrně stojíte s námi v jednom šiku pro pravdu a vítěz- ství a dáváte dle možnosti. Někte- ré ty případy jsou opravdu dojem- né. neb nejedenkráte vidíme dáva-: ti snad to poslední, a přece dají to s úsměvem v tváři a s přáním, že snad ta kapička pomůže, kterou o- ni s takovou obětí přispějí, a tu za- se vidíme jiné, na které s očekává- ním vznášíme své myšlenky že při- spějí na tu naši svatou věc, neb oni k tomu v poměrech jsou, že by to nikterak neškodilo jejich rodině, vždyť nežádáme nemožnosti, jenom trochu uznání, že s námi cítí a že stojí v jednom šiku. Ale naše oči se sklopí a myšlenky tak směle namí- řené se nám z hlavy ztrácí, a tu je- ště nalé::áme omluvu pro ty, co nás tak zklamali. Však cel...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 14 November 1941

cech OSLOvak V pátek, dne 14. listopadu 1941 BEST THEATRE PROGRAM TODAY AND FRIDAY John Wayne — in — "The Lady From Louisiana ALSO MOVIETONE NEWS Z města a okresu — bělochu. Těchto 16. mužů bude povoláno do vojenských táborů 1. prosince. v v v v — Longhorni z Texas university a můžeme řici celá Amerika, byla v | _ Westské Včelky budou se schá-' SKUTEČNÉ LÁCE POZEMKŮ. Na prodej — jednokoňský pres i řeti dále každé pondělí odpoledne, bu aiuu černého pozemku, kolem na seno, velký "Hayrack" a sekač- . až došijí všechny kvilty, které byly 70 akrů vzděláno, 3 míle od West na ku na seno. Hlaste se v Abbott, Rt. — V pondělí bylo nařízeno povo- rozešité a pak budou šiti nějaké šat- štěrkované cestě. Dobré stavby a 1 2, Tom Vochoska. (46-48-p.) lati v Texasu nejvétši počet muzu k gtvo prQ _eny a déti> jak bylo rQZ_ zve!ebeni Cena $40.00 za akr. Malá odvodu, 7735 muzu. ale okres Mc- hodnuto v poslední schůzi 0bdržely splátka hotové, zbytek na levné Lennan byl záda^n jeno ^mladíku jsme néjak...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 21 November 1941

I VYCHÁZÍ KAZDY TÝDEN. PŘEDPLATNÉ: Eočně $2.00 Ha půl roku $1-00 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. WEST, TEXAS. fc * V . -' AND WESTSKE NOVINY ROČNÍK (VOL.) XXX. (NO.) ČÍSLO 47. Entered as second-class matter January 2, 1920. at the post oíice at West, Texas .under the Act oí March 3, 1879 21. LISTOPADU (NOV.) 1941. BRITOVÉ OD OSU V AFRICE Americké aeroplány, ianky pomáhají Britům do Libye Britové zahájili trojnásobnou ofensivu, na moři, ve vzduchu a zemi proti ose. Snaží se pomoci tím Rusům a koneč- ně vyraziti Itálii z války. Cairo, Egypt, 20. listop. — Dobře1 vyzbrojená armáda britického krá-1 lovství v počtu asi 750,000 mužů a| mimo toho britické námořnictvo; 2ahájilo novou trojnásobnou ofensi- vu na zemi, moři a ve vzduchu pro- ti ose v Libyi. Armáda tato jest ná- ležitě vyzbrojena americkými zbra- němi. Účelem britického náporu, v kte- rém j.ž armáda dorazila 50 mil do Libyi a námořní děla rozbijí...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 21 November 1941

Čechoslovák V pátek dne 21. listoDadu 1941. JOŽA MUSIL: M I !; li [i BOJOVNÍCI ŽIVOTA SOCIÁLNÍ ROMÁN VESNICE ZE ŽIVOTA SEDLÁKU A DĚLNÍKŮ Pojednou ozval se do večerního ticha rachot obecního bubunu. 2 chalup a statků počali se objevovati lidé, kteří pak spěchali na náves, aby zvěděli, co se jim od obce ozna snruje. Záhy byly jich na návsi celé houfy. Z hostince vyvalila se masa délnictva, které se sou středilo z několika obcí. Rachot bubnu ustal a v zápětí na to ozval se- Hudra vův hlas, který ve funkci obecního bubeníka oznamo val, že 18. února budou v soudní dražbě prodány ty a ty stísiíé usedlosti a v jejich výpočtu byl také statek Fu javských. Byly to usedlosti sousedu, kteří podepsali .směnky při vypůjčení peněz pro družstvo. Kapitalistická hydra vztahovala svoje chapadla k rozhodnému hmatu, aby zardousila všechny, kteří měli odvahu postaviti se v cestu jejím chamtivým plánům. Hrobové ticho rozprostřelo se znovu, když dozněl Hu- drayúv hlas. řía všechny účinkovala zpráva, již pr...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 21 November 1941

V pátek, dne 21. listopadu 194L ČECHOSLOVÁK ■ inimiiHiiimnnmiiimii!iBiiimT Jg Enniský Věstník POftÁDÁ JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavá oznamte jemu. Čeští lvi z Ennis zařezali Wacu Enniská footballová četa Lions (Lvi), v které hraje pět českých ho- chů, odnesla si veliké vavříny minu- lého pátku z Waco, kde zanechala vychválenou četu Tigers (Tigry) a všechno obyvatelstvo tohoto velko- města jako omráčené, neboť enni- ští Lvi zvítězili nad wacovskými Ty- gry 6 body k 0, a nebýti výstřelu na znamení ukončení hry, Ennis by byl přidal ke svému vítězství dalších 6 neb sedm bodů, neboť Lvi doráželi na Tygry již u samé bránky. Jinx Tucker, zpravodaj sportu pro Waco Morning News-Tribune píše o této hře následovně mezi jiným: "Mnoho tisíc zaražených fanouš- ků footbállu z Waco jednohlasně se shoduje, že enniský sportovní zpra- vodaj Weldon Nowlin zná zázraky. Když napsal před týdnem, že bude zázrakem, jestli Waco Tigers porazí Ennis Lions, byl celému Wacu na po- směch. Dnes ráno...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 21 November 1941

CECHOSLOVAB V pátek, dne 21. listopadu 1941. sj 2! Besídka Čtenářů Fort Worth, Tex., 18. listopadu Ctěná redakce Čechoslováka, též všichni čtenáři! Dnes zase sedám ku psaní. Čecho- slovák čím dál je plnější, že čtenáři když ho pozorné čtou, maji látky ku přemýšleni dosti. Milí čtenáři, kdo čtete Věstník, také tam jsou zprá- vy na uváž:ní. "To i ono" od Jesefa Blikulína je pravdivé. Znám jednu babičku, které je už okolo 95 let, a ta má ještě několik zubů, a vím, že někleré ve třiceti letech je musely ctei pryč, neboť je měly zkažené. Čim to je? Asi zda se více jí jídlo měkké, tak zuby nemají té příležito- sti dostat tu tvrdou sklovinu, nema- jí se na čím obrousit a proto jsou ví- ce náchylné ku zkažení. V Evropě kolikrát suchou kůrku jeden rozkou- sal a zde se odkrojí. Minule naproti nás někdo zapálil trávu. Dojeli hasiči. Když jsem tam vyšla se podívat, přišla za mnou starší slečna a povídá: už jste zdra- vá po úrazu? Mezi řeči praví: vy jste tvrdá, být to já už bych asi byla pod dr...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 21 November 1941

V pátek, dne 21. listopadu 1941. Čechoslovák K Postup události ze světové katastrofy Moskvy. Bylo mi dovoleno prohléd- nouti si linie opevněni — zákopy, tankové jámy a tvrzky — v hustých lesich, pláních, kde krutá bitva o hlavni město měla býti svedena. V Moskvě spal jsem v podzemních skrýších s dělníky a jejich rodina- mi a mohl jsem pozorovati jejich reakci na německé nálety a pro- V pátek. — Z Brelína se sděluje, j Noční nálety na jižní Itálii a Si- že rozhlas National Broadcasting cilii britským letectvem mělo za ná- Co., Columbia Broadcasting a Mu- sledek změnu v italském velení le- tual Broadcasting byly zapovězeny tectva. Gen. Rino Corso Fongier, ražení jejich západní fronty Něm- z německého hlavního mésta. Roz- znalec v operacích stíhaček a bi- ci. Byl jsem na jižní frontě, kde hlas amerických společností byl za- tevnich aeroplánů, byl ustanoven jSern viděl opevněni horských prů- povězen, protože prý vysílaly do podsekretářem letectva a náčelní- smyků Kavkazu a cesty k olejo...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 21 November 1941

SJ 21 I 1 1 • S a « 1 i i i i i $ 3 i i 1 1 3 < < 1 1 JI < 4 1 3 3 I 3 < 3 £ n a Bt lí B « K ti ti i c I i 1 I i < ČECHOSLOVÁK and westske novum* Publlshed every Friday by Čechoslovák publishing co. WEST, TEXAS. | Hitler v Herald Tribune 9. listopadu píše v úvodníku o posledním projevu Roo- sevelta, Stalina, Churchilla a Hit- lera, kteří promluvili jeden po dru- hém. Připomíná to podobnou sítu OFFICERS: Aug J. Morris, President fot. F. Holásek, SeCy-Treas. DIRECTORS: jlug. J. Morris, Jos. F. Holásek, F. J. Čoček, J. A. Urbanovský, Jos. Pavlíček Redaktor—Aug. J. Morris — Editor Předplatné $2.00 Subscription IDeny oznámek sdělí se na požádání AdTertlsing rates on appllcation t^DNÉ osobni útoky a dopisy u- rátllvého obsahu se neuveřejní. WE Čechoslovák defensivé. New York' John L. Lewis si hraje na diktá-1 učiněno místo pro nového kandidá- bylo velikou chybou vyhnati tento tora v Americe a v tom došel tak ta do unie. To nám vyprávěli mno- větší obchod z našeho okresu a p...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 21 November 1941

V pátek, dn* 21. lí^o-io^) 1941. Wp PODĚKOVÁNÍ! ▼ oř* t Qi 'V vll-'v * ? ' rr * o ' '5 01a 11 crea ^litrem no arune rf reku. ? Tímto přejeme si poděkovati všem našim milým příbuzným a přátelům za krásné dary a blahopřání, a za vše, co jste pro nás vykonali při oslavě výročí naší zlaté svatby. Ještě jednou náš nejsrdečnější dík Vám všem. Vam vděčni, MANŽELE VINC URBANOVSKY HODINA 118 Vše pro víš oběd ku dni díkůvzdání Zároveň si zde přejeme vzdáti náš dík za Vaši ctěnou přízeň a podporu, neb máme stále na paměti, že jen skrze Vaši loyalitu k nám jest nám dovoleno těšiti se tak hojné přízně. THE RICHEST FLAVOR IN COFFEE ONE LB. PACKAGE Manželé Vine Urbanovští z West, oslavili své padesáté výročí sňat- ku v katolickém kostele ve West v pondělí, kdy si oOuOviii slib lásky a věrnosti před Msgr. Gleisnerem z Bryan, jenž je oddal v kostelíčku na Tours před padesáti roky. K Bohosluibám přisluhoval jejich syn dp. Frank D. Urbanovský (Padre Francisco.) raiioii) 29c SUN RAY CRACKERS, 2 libry z...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x