ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Meie Kodu = Our Home Delete search filter
Elephind.com contains 8,854 items from Meie Kodu = Our Home, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
8,854 results
Nädala sündmusi [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 24 August 1950

★Kuiseni . kommunistlikuv Hiina rannapatareid pommitasid; yai^ üksi kuid inglise kaubalaeval Hiina n£eres,j siis teatavaks üllatuseks pa^sunahisiKs- '■ tele inglastele oli briti sõjalaeva tulis4 ^amine :Lm^gi ^aare rannabatareide pöoitr^üle~ä^ cord teekonnal Hongkongi. Kui üks meeskonnaliige sai haavata mürsü lõhkemisel, siis vastas hävitaja puna hiinlaste tulele. Seni on hiina ranna^ patareide poolt tulistatud Hongkongi piirkonnas inglise laevade kõrval ka norra laevu. ★Kommunistliku Hiina poolt otsus tati saata '300 .sõjalist "vaatlejat" Prantsuse Indo-Hiinasse, kus prants lased peavad juba mõnda aega äge daid lahinguid kommunistlike sissi dega. Ühtlasi'olevat otsustatud mood salt relvastada 20.000 indo-hiinlast, kes praegu Hiinas väljaõppel. Vii maste ülesandeks jääks siis uue of fensiivi algatamine prantsuse üksuste vastu. ★Inglismaal ilmneb üha uusi ja uusi sabotaazhiakte Korea vetesse määra tud sõjalaevade juures. Nii avastati hiljuti lennukikandjal Theseusel, mis pidi Portsmo...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Korea sōda [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 24 August 1950

ea a Möödunud nädal möödus Koreas, veriste lahingute tähe all, kusjuures nädala lõpul ilmneb ameeriklaste edu. Näib,- et USA pommitajate rünnakud Põhja-Korea tagalasse hakkavad üha rohkem ja rohkem mõjutama punaste järelvedu, sundides viimaseid kiirus- J tarna otsustava rünnakuga. Arvata vasti selles mõttes koondasidki puna sed Moskva sõjaliste vaatlejate käsul suuri vägedemasse läänerindele, et vallutada ameerika tähtsaim toetus-; punkt ja Lõuna-Korea praegune pea linn Taegu, millega oleks avatud !tee viimasele varustusbaasile Pusani sa damale. Siin valmistasid aga USA õhujõud n&ile üllatuse raske pommirünnaku näol, milline oma mõõtmeilt meenu tas teataval, määral juba läänerinde pommirünnakuid. Rünnates kaks tun-: di "ülikindlustega'' punaste rinde joont heideti alla üle kolmetuhan.de pommi 7-e miili pikkusele ja 3,5 miili laiusel, rindelöigul. Kuigi pärast, sel-; gus, et punaste peajõud jäid liini liigse lähedaloleku tõttu ameeriklaste rindejoonele, suurelt osalt purusta ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
INGLISE 'TH' HÄÄLDAMISE KOHTA. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 24 August 1950

INGLISE 'TH' HÄÄLDAMISE KOHTA. Halvimaid vigasid, mida eestlane kaldub tegema ingljse keele hääldamisel, on 'th' hääldamine. Näit.: 'This is the third month.' või ,'Those things are thrilling.' kuülükse paljude eestlaste pdoli häälda tavat nagu 'Sis is še sird niöiiš' jä ' doše dings are drilling.' Selline säämätüs lohakus 'th' hääldamisel on äärmiselt ebameeldiv inglase korrale. Tegelikult ei tohiks tekitada inglise ',tli' hääldamine uheiegi eestlasele mingit erilist rasltust, kui pidada silmas järgmisi julitnööre : onriinglise keeleä kas Heliline või belitü. Heliline 'th' esineb näiteks šonädeš 'father,' 'these,' 'that.' Helitu 'th' esineb näiteks "sõnades 'thing,' 'month,''third.' Helitu.' th' (suhtub helilisse 'th'-sse nagu 'f' sühub,'v'-sse. Nii heliline kui fea helitu 'tij.' hääldamisel asub keele ots hammaste, vähel? nioodus tades hammaste üläreägä väikese püü. Helitu 'tih' vastab 'täiesti eesti n.n. ptidi-V-le. meist ei suudaks järele aimata laste pudikeelt; ja oeiää pudi ke...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SPEAK ENGLISH CORRECTLY IDIOMS "TO SET" (Continuation.) [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 24 August 1950

IDiOMS By ILMAR TÄMMELO "TO SET" (Continuation.) iM^^sitiiyse verbina 'to set' täKöndäbj, , 1) loojjöma (taevakehade koita; ka ülekantud mõtfes).;. Näit.: 'TÜe siin has set.' (Päike^ on loo junud.) •, 'The inöön is setting.' (Küti ön looju mas.)" ; 'Hiš star has set.' (Ta täht on loojunud.) 2) viljuma. Näit.: 'The apple-blossom \frön't set this year.' (Õunapuu õied ei vilju sel aastal.— s.t. riäd ei kujune õunteks). . • 3) tahkeks, kõvaks muutuma. Näit.: 'The jam has set.' (Mbös on muutunud tahkeks.) ( 4) ittüütiiihä;,šüünält. Näit.: 'The wind seis from north-east.' (Tuul on pöördunud äia kirdest.) 'Tiöset' annab terve rea eritähendusi preposit sioonidega ühendatult. Olulisemad neist on järg mised: . , , . 'to set about'-.—ahistama midagi.. Näit.: 'tq set about; on's packing' (alustama pakkimist); .'They the» set about each other in fine style.' (slängi väljend: nad alustasid.Jgömingut toredas , stiilis); 'o set about gossip,.scandal' (alustama keelepeksu, skandaaji). _ . . ( 'io^se...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Have You a Permit to Remain [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 24 August 1950

Have You ä Permit tö Remain At the end of May 7,573 New Aus tralians had received ocial releases from employment contracts. Another 2,200 were eligible to apply for re lease at that time, but had not done so. New Australians are reminded that when their contracts end they must apply for official release. When this is approved a Certificate to Remain in Australia is sent to them. Some New Australians have not ap plied for release from their contracts because they, are happy in their pres ent employment. They think that if their release is approved they must leave their pres ent employment. 1 ' This is not correct. When you have had you release approved.you are free to take whatever employment you like. A month before you have been two years in Australia you should write to the Commonwealth Migration Officer in ttie capital city of the State in which you live. If your release is approved the Commonwealth Migration Officer will send you a certificate. If you have been two years or more...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
New Trends in Australian Literature [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 24 August 1950

■i.'Mev?- Trends iii Australian Literature By Dorothy ÄueHterlonie v The critic who is asked to write on a subject not of his own choosing is faced with an exacting task: that of beeping to a set topic without do ing violence to his own convictions. It iriay be as well to- define at the out set therefore, in what sense the words Vnew,trend" are to be taken. In the first place, the word "trend" is on no account mant to indicate any kind of "movement." Among Australian wiite^s whq; matter, extreme indivi duality is what stands.out most, and though they , may touch each other at certain points and are grouped in vari,ous ,ways here for. the sake pf con venience, they are not to be. regarded as, belonging to definite and particu lar.,'/ Retools." , Wiat, on the surface looks like a trend, is .more probably only , a coiri cidenie. of lines of thought that have developed independently arid f<>r dif ferent,,reasons. Secondly, novelty for the sake of novelty will lie disregard...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 24 August 1950

RAAIVlATUIÖ jA AJAKIRJU ön äydiieyš müüdil Eesti Maja Kõr val asuvas eesti kaupluses "Baltic Delicatessen'' 145 Campbell St.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
MINISTER'S WARNING ON CHANGES OF ADDRESS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 24 August 1950

MINISTER'S WARNING ON CHANGES OF ADDRESS The Minister for Immigration, Mr. Holt, has reminded New Australians of the need for. them to obey the Aliens Act. . Under this Act unnaturalized mi grants must: •Register. • Notify change of address and oc cupation. • Must not change their names without permission. , , New Australians reaching Austra lia under the IRÖ scheme are regis tered on arrival. But they are obliged to notify their change , of address or occupation arid get permission before changing their names. ; Mr. Holt said that most newcom ers had done what was necessäry in this matter. But, he added: '' There will always be some whose responsibilities caii be brought to them only by punitive ac tion. ' 'These are the peopile we intend to prosecute. , "They should realise that convic tion for breaches of our laws must be taken in^o, account when, assessing their suitability to remain in this country." When a non-British migrant is naturalised he no longer has to obey the orders ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Eesti Maja 10-aastat Louis A. Norrak [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 24 August 1950

Lollis Ä. Norrak Seistes 21 aastat tagasi Eesti Seltsi Raamatukogu akna ees Sydneys Clevelandi ja Baptisti tänavate nur gal, tundsin esmakordselt, kui tahtis on ühe väikerahva liikmetel võõrsil oma rahvuskeskus. See oli ajajärk, mil rõhuv enamus vanemast eestlasperest. siia saabus, ja Eesti Selts oli siis sel leks keskuseks, kuhu kaaseestlased võisid kokku tulla ja end kodus tunda. Need olid seltsi tegevuse suurpäevad. Paar aastat hiljem tabas maailma majanduskriis raskelt ka eesti pere liikmeid Austraalias. Olime sunnitud uusi ruume otsima! Leidsime need linnasüdames, 700 George St., kus jät kasime tegevust olemasolevate võima luste piirides. Suur raamatukogu, emakeelsed ajalehed ja ajakirjad, laulukoor, näitering ja emakeelne kool püüdsid kindlustada, et ei katkeks side kodumaaga. ... . Seltsi ruumide ümberehitamise ot sus majaomaniku poolt tegi jällegi vajalikuks uute ruumide otsimise. See polnud aga kaugeltki kerge. Nii sei simegi. tõsiasja ees—kas nüüd või ei kunagi, peame püst...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Kôigi vôimaluste maal [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 24 August 1950

Juuresolevalt avaldame katkendi ühe eesti ajakirjaniku Kirjast, kes Ameerikasse emigreerumisel sattus äiul ebašoodsaisse tingimusisse, millest tal õnnestus vaid sõprade kaasabil välja pääseda! Toim. "Olime sattunud ühte piimafarmi, i80 aakrit maad, 30 lüpsilehma, 2 traktorit. Peremees ja perenaine noo red inimesed, ise algajad, olles 2 kuud tagasi alles sinna asunud. Saime korteriks omaette maja, kolm tuba ja köök, kuid väga lagunenud seisukorras! Lagunenud korterisisus tuse eest nõuti 90 dollari tasumist. Palk : .mulle 50 dollarit kuus pluss 12 kg. jahu pluss 12 kg. iiha ja 3£ liitrit täispiinja päevas, Mu 18-a., jpoja pal gaks määrati 40 dpilarit.V^räti nagile et meie ei tule selle jäigaga välja, sest toidu peale laks meie perel (4 ini iaešt) 60 doilarit kuus. Äga mäatööi lõhub ka kohutavalt riideid jä jalä nõüsid. Tööpäev oli 10 tundi, aga veinis tegelikult pikemaks. Löödus oli lõpiriatä Ilus, kuid. me tundsime siiski, kui lahutatud olime müušt maailmast, Meie ei pääsenud ei .poo...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
UUS TARTU ÜLIKOOLI JUUBEL [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 24 August 1950

UUS TARTU ÜLIKOOLI JUUBEL Lääne maailm on viimasel ajal häm mastanud.. metsikust panslavismi lai nest, mis. Sarinaatia lagendikult uhab üle satelliitriikide piiride. Punased propagandaappstlid Moskvas on ^läi nud nii, ;kaugele, et iga teaduslik leiu tis, millel pöördeline iähtsus tsiviii satsipom. edasiviimisel, kirjutatakse venelaste kontosse. Nii olevat, vene lased leiutanud raadio, konstrueeri nud esimise leunuki inaailmas, jne. See marurahvusluse laine annab eriti, teravalt jsnd tunäa l^a Nõuko gude Eestis. Nii on viimasel ajal par-» tei poolt Tartu ülikooli õppejõududele tehtud ülesandeks, selgitada vene hea duse mõju, Tartu ülikooli teadusliku taseme . tõstmisel. Selle juures püü takse inimestele sisendada, et ainult vene, kultuuri mõjul on eesti .rahvas saavutanud oma praeguse vaimse kul tuuritaseme. • Kui hiljuti: Moskva üllatas. maailma yäitega, et vikingid Rurik, Sjiieus ja ^riivor pole need, kes .panid aluse Vene riigile, vaid venelased, ise, or ganiseerisid oma riigi, ku...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
ISTUTATI TAMM [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 24 August 1950

ISTUTATI TA&M Eesti Maja avamise 10 aqstä täht päeva mälestuseks istutati laupäeval 19. augustil majauksest paremale maja ette tamm. Isttltäjateks olid kolm esimeest. Kooperatiiv Eesti Maja esimees A. Selg, Eesti Selts "Eesii Kodu Linda" esimees T. Värik j[a Eesti Abistamise Komitees esimees A. Lond.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Family Notices [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 24 August 1950

Lühikese raske haiguse järele sulges           oma silmad igavesele unele MEIE KALLIS EMAKE Julie Marie Rässa (SÜND. PARTS)       sünd. 20. jaan. 1876 Tartus, surnud 16. aug. 1950, Sydneys Trööstimata leinas     tütred Austraalias, väimehed Inglis-     maal ja Saksamaal ning pojad, minia ja pojatütar teadmatuses.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
KUNSTINÄITUS MEELELAHUTUSEGA [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 31 August 1950

KUNSTINÄITUS MEELELAHUTU ■•V" -SEGA Pühapäeval, 3. sept, kell .12 päeval avatakse Sydney Eesti Maja saalis kunstinäitus. Kogu näituse kestel on kaetud kohvilaud, kell 6 õhtul korral datakse samas väike kirju eeskavaga meelelahutuse etendus ja kell 8 algab tants. Kogu ürituse eesmärgiks - on Eesti Täienduskoolile. sissetulekut muretseda. Kooli heaks läheb. kogu. sissetulek, nii pääsmete müügist lae kunud summa, kohvilaua sissetulek, 10% müüdud kunstitööde hinnast, kunstnik Jabobsoni kingitud maas tikumaali loosimisest saadud summa ja 10% samal ajal avatud Käsitöö Keskuse müügipunkti puhtast, sisse tulekust. Kunstinäituse organiseerijaks on varem Austraaliasse siirdunud eest lasest kunstnik August Jakobson, kes üritusele kaa,sa tõmmanud St. George Art Society (kunstiühingu) austraal lastest kaasliikmed, Nagu hra Jakob son lahkelt seletas, on näitusele esi tatud 35 maali, enamuses õli, vähem akvarelli ja mõned moontüüpiad. 6 eestlasest kunstniku kõrval esinevad 8 austraallast, üks uus-...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
EESTIKEELSEID RAAMATUID [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 31 August 1950

EESTIKEELSEID RAAMATUID Meeldiva üllatuse osaliseks sai üks Adelaide! raamatukogu külastav rahvuskaaslane. Nimelt selgus, et raamatukogu umbes 100- köitelise võõrkeelse kirjanduse hulgas leidus 10 eestikeelset romaani, mida raama tukogu juhataja oli tellinud Rootsist. Hiljem on juhataja veel eestikeelset kirjandust juurde muretsenud Syd neyst ning lubanud eestikeelsete raa matute arvu veelgi suurendada, kui nende järele elavam nõudmine peaks tekkima. Sellist austavat tähelepanu eesti raamatule pole osutanud vist veel ükski teine raamatukogu Aus traalias. Kohalikud eestlased külas tage raamatukogu!

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
"THE MAIL" KIRJUTAB [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 31 August 1950

"THE MAIL" KIRJUTAB Uustulnukate seltskondlikku ja kultuurelu käsitava pikema artikli' avaldas kohalik leht "The Mail" oma 12. augusti numbri veergudel, milles eestlaste kohta kirjutatakse: "Eesti klubi esimees hr. J. Kirs kirjeldas oma rahvusgrupi tegevust tüüpilise sisserändajate klubi tege vusena. Ta mainis, et suureks prob leemiks enamusel neist klubidest on alaliste klubiruumide puudumine. 200-liikmelisel Eesti Klubil on mõ ningad nädalad kasutamiseks K.N.M.Ü. ruumid, siis tuleb neil jäl legi kolida.Oma 18-kuulise tegevuse kestvusel on nad korduvalt ruumist ruumi pidanud kolima. Suur osa kooskäimise ajast on pühendatud inglise keele, austraalia seaduste, liiklussüsteemi ja kutse ühingute asga käsitavatele loengutele. Loenguid peavad selleks eriti ette valmistatud eestlased; Õhtutest üle jäänud aeg pühendatakse rahvuslik kude- laulude, rahvatantsu, kontser tide ja. näidendite ettevalmistami seks. Hr. Kirs ütles, et ta loodab edas pidi alaliste klubiruumide saamisel klubis' pakku...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
ADELAIDEST EESTI TÄIENDUSKOOL [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 31 August 1950

EEST§ |ÄNDt^ÖQ3| ^ 15 alustas juunis tegevust pr. Öie Haas'i juhatusel. Koolk^käivad lapsed lau päeviti* Kella J-4> .Õpilasi^killiei valius kõigub 7-12 aasta vahel, on iÖ. Muu sodi varna ruumi puudusel alustati tegevust pr. Haas'i korteris. Kooli kasutamiseks kohaliku lut. usu ko guduse saali muretseda on lubanud pastor Stölz. Pr. fiaas (neiuna Sõster) öü aka deemilise haridusega filoloog ja töö tas kodumaal ja Saksamaal gümm. eesti keele õpetajana.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 31 August 1950

• MELBOURNEIST PEREKONDLIKKE TEATEID . .Melbourneis, St. Johni kirikus laulatas, 29.-juulil Õp. Uno Stockholm Raivo Rähni ja Valve Jehe. Noor paar saabus mõne nädala eest Inglis .maalt. Peigmehe isa on tuntud Tartu kullaseppmeister Harry Rähni, kes töötab Melbourneis oma erialal., Kuna H. Rähni 011 Melbourne'i ainu kfeseks eestlaseks-kullasepaks, siis on siinsetel noorpaaridel nagu tradit siooniks kujunenud, laulatussõrmu sed temalt tellida. ; . ★ Melbourne'i E. E. L. Koguduse perekonnaõhtu, mis oli ühtlasi ka muusikaringi orkestri esimeseks, möödus sõbralikult • ja meeldivalt. \ Kaunid oma ettekandeilt olid laul jate Selma Beerggreen'i (klaveril saatja Nelly Pichler) ja Benita Huik'i (saatja klaveril Saima NÕm misto) esinemised. Eesti tunde- ja rahvalüürika palasid , kanti ette küünlatule müstilisel valgusel. Dek lamatsiooniga "Tervitus kodumaale" niis oli ettekandja, poolt koostatud, «sines prl. Anna Jõgi. Perekonnaõhtust osavõtjaid oli rohkesti, nii et _ Temperaiiee Halli mõlemad...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
AUSTRAALALE 250 MILJ. DOLLARIT LAENU [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 31 August 1950

AUSTRAALALE 250 MILJ. DOLLARIT LAENU Möödunud .nädalal jõudis viienä dalaselt välisreisitl tagasi Austraalia peaminister. • Menzies, kelle reisi peaeesmärgiks oli dollarilaenu han kimine Ameerikast. Peaministri tea- • daande kohaselt saab Austraalia lä hema viie aasta jooksul Ameerika pankadest 250.00 milj. dollarit lae nuks, makstes selle eest aastas 3,25 protsenti. Laenu tasumise tähtajaks on 25 aastat. ~ Majandusringkondade arvates ei aita see laen mitte ainult kindlustada austraalia naela kurssi, vaid ta loob eeldused ka suurejooneliseks majan duslikuks arenguks loodusvarade kasutamise teel.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Eesti Abistamise Komitee Koosolek [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 31 August 1950

peeti pühapäeval, 20. augustil algu dega kell 1 p.l. Sydney Eesti Majas umbes 60 osavõtjaga. Koosolekut juhatas komitee esimees hr. A. Lond. : Koosolekule esitatud komitee m.a. tegevuse- ja kassaaruandest nähtus järgmist: Sisserännu alal on komitee mureks olnud maäbumislubade muretsemine. 1949. a. jooksul on komitee poolt muretsetud 276 maabumisluba 1179 isiku jaoks, 1950. a. 82 maabumis luba 162 isiku jaoks. Maabumisluba dega saabus kaasmaalasi peamiselt Inglismaalt, Rootsist, Saksamaalt ja mõned ka Ameerikast. Vastu on võe tud vallalisi ja lasteta abielupaare isuni 45 ja lastega perekondi 60 aasta vanuseni. Komitee mureks on olnud saabunute vastuvõtt sadamas ja nendele korteri ja töökoha muret semine. Eriti viimasel alal on tege vust olnud palju. Ruumide puudusel on tihti saabunutel esialgu tulnud peavarju leida Eesti Majas. Saabu nutele on antud esialgsete elutarvete rahuldamiseks laenu ja lastega lesk naistele haiguse tõttu kahel korral toetust. Laenud on laekunud peale paari er...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
x
Loading...
x
x