ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Meie Kodu = Our Home Delete search filter
Elephind.com contains 8,854 items from Meie Kodu = Our Home, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
8,854 results
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 17 August 1950

miiiimiNiNmiiiimiimimiimimmimmni EESTI SELTS "EESTI KODU LINDA" 141 Campbell St., Sydney. palub Teie lahket osavõttu laupäeval, 19. aug. 1950. Seltsimaja 10-aastase juubeli puhul korraldatavast segaees kavaea JUUBELIÕHTUST algusega kell 7 õhtul. Kaastegevad — Hr. Jaan Mürk, seltsi segakoor, solistid, meeskvartett, rahvatantsijad, jne. Piletite eelmüük ja laudade ettetel limine alates 5. aug. k.a. JUHATUS, miiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimii

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 17 August 1950

I v Otsin oma sõpru Austraalias. KARL MANBERG ■ - 97 Mount St., Coogee, N.S.W. KALJU TARIK teata oma elukoht. PAUL ÕPIK 71 Torrens St., Braddon, Canberra, A.C.T.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 17 August 1950

,on Sydneys müügil Eesti Maja kõr val asuvas eesti kaupluses "Baltic Delicatessen" 143 Campbell St.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Cowboyna Kuningasaarel [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 17 August 1950

Cowboyna Kuningasaarel Tasmaanias (mandri- ja Tasmaa nia vahelises väinas asuvas) King Is land'il töötav eesti noormees, kes hil juti Sydneyd külastas, jutustas oma elust järgmist: "Saabusin Austraaliasse "New Hel lasel" 1949 a. veebruaris, kus mind Bonegilla laagrist tööle määrati far meri juurde Kuningasaarel asuvasse karjafarmi (Cattle Station), Saar ise on umb. 30 miili pikk ja 8 miili lai, ning sellest kuulub pool meie karjä takse 2000 lammast, 1600 lihaveist ja 270-pealist piimakarja. Kui vahel, tarvidus tekib karja järelevaata miseks ratsa välja sõita karjamaade teisele servale, jõuad alles õhtuks ta gasi. Sellega võib saada umbkaudse ettekujutuse karjamaade ulatusest. Cowboy ülesannete kõrval olen sa mas traktorijuhiks ja künnan karja maad üles kultuurheinamaaks. Töötan 40 tundi nädalas ja tööpäeva pikkus on olenev ilmastikust, Farmiomanik ise elab mujal ja kohal ajab asju valit seja. Üldse elab farmis 15 inimest. Elan valitseja perekonnas. Suhtumine i on väga sõbralik. Peal...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Eestlasi vōōrsil [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 17 August 1950

★Eesti esimene naislendur Elyi Ka lep töötab New-Yorgis lastemänguas jade töösturina. Tema töökojas tõotas varemalt 60 palgalist tööjõudu, töötas ★Oskar Erdmann, kes lõpetanud ülikooli kanadas geoloogina, töötab juhtiva insenerina Kesk- ja Lõuna Alberta ölikompaniis. ★Mississipi State College'is õpivad kuus eestlast: Aino Lüsi keemiateadus konnas, Aksel Kiiss, Juhan .Kõiya, Uno Küla ja Arvo Lõoke tehnilistel aladel, kuna Ants Pallop õpib samas ülikoolis agronoomiat. Sama Mississipi osariigi Columbuse ülikoolis õpivad arstiteadust õed Irina ja Tamara Rosenfeld'id. Heljo Lüsi õpib keemiat Wood Junior kolledshis. ' r ★Omaaegne tuntud sprinter Edgar . Laabent , kes töötab Inglismaal Leeds'is oma erialal kudumistööstuses, on ostnud endale maja. ★Ilmar Roostalule määrati Stock holmi kaubardusülikooli poolt 11.000 kroonine stipendium õpinguiks Lon doni School of Economics'is. ★Els Järv-Oksaar ja Silvia Kikas Prii lõpetasid Stockholmi ülikooli fil. kand. astmega. ★Friedrich Luksepp sooritas...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Inglismaalt saabus eestlasi [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 17 August 1950

Inglismaalt saabus eestlasi Austraaliasse "Orcades'sel" 5 eest last, kelledest 2 Adelaide'is ja 3 maa busid Sydneys 11. augustil. Sydneys maabunutest jutustas ehitusinsener Arthur Kiiles teekonnast ja elust Ing lismaal meie lehe esindajale järgmist: "Inglismaale asusin Saksamaalt 1947. a. aprillis esimese Euroopa Va batahtlikkude Tööliste transpordiga. Esimese töökoha sain hostelli haig lasse, kus lühemat aega töötasin sani tarina ja sealt asusin lähemasse linna Leicesteri saapaliistu-vabrikusse, kus töötasin kuni Inglismaalt lahkumi seni. Lihttöölisest kõrgemale kohale peaseda oli võimatu, sest seda lihtsalt ei lubatud. Näiteks teenis samas ühes saapavabrikus üks leedulasest king sepp tükitööga enam kui teised tööli sed. Seda märgates alustasid inglastest kaastöölised streiki ja nõudsid leedu lase vallandamist, mis ka sündis. Üldse oli uutel linnas raske tööd leida, ning neid püüti harilikult maale põllutööle juhtida. v Mul oli nädalapalgaks £5/8/-, mil lest maksude mahaarvamise jä...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Karl August Hindrey 75-aastane [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 17 August 1950

Põline ajakirjanik ja kunstnik-kar rikaturist, peene hingeelulise koega kirjanik ja rahvuspoliitiline juhtkir janik hilisemas elueas, suur looduse armastaja ja muretu boheemlane eraelus—niisugusena mäletama Karl August Hindrey'd tema 75-dal sünni päeval. K. A. Hindrey sündis 16. augustil, 1875. Eesti-Läti ajaloolise piiri lähe dal "mõisa-antvärgi" "pojana. Oma lapsepõlve-aastad veetis ta Abja mõi sas. Alustades oma hariduskäiku sak sa koolis, jätkas ta seda hiljem Hugo Treffneri eragümnaasiumis Tartus, millisest õppeasutusest ta lahkus oma rahutu iseloomu tõttu enne lõpeta mist. Järgnevad aastad kandsid teda Stieglitzi kunstikooli ja sealt edasi kõigi kunstnike unistuste-Mekkasse— Pariisi. Elades rida aastaid Pariisis, jatkas Hindrey oma õpinguid kujutava kun sti alal. Oma boheemlasliku ellusuh tumise tõttu viibis ta tihti kibedas ainelises kitsikusse. Sellest tingituna asuski ta Jaan Tõnissoni kutsel sajan di alul Tartusse "Postimehe" toime tusse, kuhu ta jäi enam kui kahe kümneks ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 17 August 1950

' . LETTERS " The Estonian Relief Committee is holding letters for following country men: Mr. Aleksander Aland. Mr. Arnold Allik. Mrs. Nora Arvak. Miss Dina Arzibashev c/o Erica Laor. Alar Bergmann Horst Bergmann Krista Bergmann Miss Antoonia Emits.. Mr. Frieman. Mr. Vilbert Haak. Mrs. Herta Heinis. Leida Heister. Mr. Ilmar Jalast. Miss Leida Janno. Mr. Karl Kald. • Mr. Endel Kardi. Mr. Leo Kool. Mr. W. Koder. Mr. August Kübarsepp. Mrs. Ern^ Leht Mr. Julius Lepik Mrs | A. Luige ' Helmi Luik Mr. Harry Länkur. Mrs. Johanna Mark. Mr. Martin Murro Mr. Lembit Mäetamm. j Miss Lya Mägi. ^ Mr. Eduard Mõrd. • Mr. Voldemar Nahkur. Mrs. Anette Nahkur, born Kippaiv Mr. Fred Nurmet. Aino Oru; / Mr. Aleks Peel. Mrs. Maret Popp Miss Gerda Prost Mr. J. Särglepp Linda Ott Mrs. Emma Alia Mr. R. Krunk 1 ^ Mr. A. Lamaris Mr. A. Ronk Mrs. Purje Mrs. Maria Valgemäe Mr. O. Lambert Mr. Jaan Järve 8 letters Herman Masing Salme Masing Ellen Masing Immi Lutterus

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
"ORTO" uudiseid [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 17 August 1950

«ORTO44 uudiseid "Orto" juulikuu raamatuna ilmus Bernard Kangro romaan "Kuma tae varannal," mis käsitleb 1905 a. sünd musi. Sellel erakordselt viljakal auto ril oli teoksil ka triloogia kolmas köide (esimene köide "Igatsetud maa"), kus võetakse vaatluse alla Va badussõja ja Eesti omariikluse sünd, kuid "Tulimulla" toimetamine on autorit sedavõrd sidunud, et kavatse tud romaani kolmas köide peab ootama järge. Uudisena tuleb märkida, et vastu oma tavalisi harjumusi kavatseb "Or to" kirjastada ka mõned luuletusko gud. Esimesena debüteerib noorema põlvkonna esindaja Harri Asi oma esikluuletus- koguga. Noor autor on endine sõdurpoiss, sellepärast on loo mulik, et tema salmides kajastuvad tunase mineviku sünged elamused. Augustikuu raamatuna ilmub "Or tol" Agu Kask'i romaan "Võõra risti alli" Autor on endine ajakirjanik, fo toreporter ja sõjamees idarindelt. Septembris on oodata Aino Kallase kauaoodatud novellikogu "Seitse neit sit" ilmumist. Oktoobris, mil kirjanik August Mälk saab 50-aa...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SPEAK ENGLISH CORRECTLY IDIOMS "TO SET" [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 17 August 1950

SPEAK ENGLISH CORRECTLY IDIOMS By ILMAR TAMMELO "TO SET" 1 Transitiivse verbina 'to set* tahendab: 1). panema, asetama. Näit.: 'to set a cup on table' (asetama tassi lauale); 'to set one's foot ori a step (jalga'astmele panema). Selle tähendusega on seo tud järgmised idioomid: 'to set eyes on' (silma peale viskama); 'to set one's foot on' (peale 'as tuma, jalaga sõtkuma); 'not tö set foot in a per-: son's house' (mitte oma jalga viima kellegi poole); 'to set one's name, hand to a document' (dokumenti alla kirjutama). 2) viima midagi kokkupuutesse millegi teisega. Näit.: 'to set a glass to one's lips' (viima klaasi huultele). Idicome: 'to set fire, light, to* (põlema panema); 'to set. pen to paper' (kirjutama). 3) liigutama, põhjustama midagi kalduma .või pöörduma teatavas suunas. Näit.: 'to set one's face to sun' (pöörama nägu päikese, poole.' " Idioome: 'to set one's face against' (tugevasti vastu seisma, näit. ettepanekule); 'to set one's cap at' (püüdma meeldida* eriti armastust ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SEISMAJÄÄNUD KIRJAD [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 17 August 1950

SEISMAJÄÄNUD KIRJAD vaata 3. Ihk. päälkirja all "Letters." Kui leiate sjiäl oma tuttav^ nime, kes vast meie lehte ei loe, teatage talle sel lest. - ''■y

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
RUSSIAN AGGRESSION [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 17 August 1950

RUSSIAN AGGRESSION "To-day many of the 35,000 Baltic refugees who have found asylum here will be remembering the events of 10 years, ago. It was then that the Rus sians broke their promises and march ed in.- This evening at Kirigsway Hall, where the refugees' organiza tion, The Baltic Council, is meeting, there will be many thoughts for the 200,000 who were deported to Russia during the reign of terror." THE TIMES of Jüne 15 printed an item under a heading "Baltic Exiles' Meeting. "Major Edward Beddington Beh rehs, told a meeting in the Kingsway Hall, London, to-night,, held to com memorate the tenth anniversary of the Soviet occupation of the Baltic States, that representatives of Lithu ania, Estonia and Latvia, had joined the Central and Eastern European Section of the European Movement. The Section recently issued a 14 point declaration setting forth a uni fied policy for the countries behind the Iron Curtain. Major Behrens, who is rapporteur-general of the Section said the exile...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Korea sōda [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 17 August 1950

Korea soda Korea tandrile heidab teatud varj u hiina vägede koondamine Põhja Korea piirile. Vastavate andmete; 250.000 meest, kes omandanud võit-: luskogemused Hiina kodusõjas. Amee rika sõjaväelistes ringides kardetakse, et see armee lastakse käiku juhul, kui Põhja-Korea väed hakkavad lüüa saama. Teiseks muret tekitavaks asjaoluks ameerika ülemjuhatusele on mitme sugused idamaa haigused, mis ähvar-; davad kohati levineda epideemiliselt. Ameeriklased kinnitavad, et mudased riisipõllud on infitseeritud mitmesu guseist pisikuist, mis "võtavad tolli" ameerika sõdurite juures. Hoolimata sellest areneb mereväe dessentüksuste rünnak rinde, edela osas .edukalt. Eeldatakse, et Chinju langemine ameerika' vägede kätte on otsustatud küsimus. Sellega oleks kõr valdatud Pusani sadamat ähvardav oht edelast. Samal ajal on aga kerkinud uus oht sellele olulise tähtsusega sadamale põhjast, kus rinne tundus kõige kind lamana. Ootamatu rünnakuga tungi sid punaväed edasi mitukümmend miili, tõrjudes amee...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Välispoliitikat [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 17 August 1950

Samal ajal kui initsiatiiv ja edu Korea rindel endiselt on kommunis tide poolel, sagenevad kuuldused Moskva ettevalmistustest uuteks agressiooniaktideks Aasia ruumis. Mis puutub: Tiibetisse, siis peetakse seda küpseks alistuma punasele invasioo nile ilma mingi vastupanuta. Rünnak Formoosa vastu aga võiks tähendada sõja laienemist piirini, kus tuleks juba arvestada USA rünnakut N.-Liidu en da vastu. See aga ei saaks olla koos kõlas Kremli plaanidega. Molotovi kestev viibimine Peipingis, kommu nistliku Hiina pealinnas, lubab ole tada, et relvastatud Hiina miljoneid siiski varsti mingiks uueks "ülesan deks" kasutatakse. USA parlament astus ka läinud nä dalal mitu täiendavat sammu sõjam.a janduse suunas, andes presidendile ulatuslikke volitusi majanduselu võt miseks riigivõimu kontrolli alla. Üks senaatoritest tegi valitsusele ettehei teid, et kaotusi Korea sõjakäigus var jatakse avalikkuse eest, kuna need ametlikest andmeist olevat ipärksa suuremad. Rindekirjasaatjad paista vad asuvat ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
"UUED RELVAD" [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 17 August 1950

"UUED RELVAD" Möödunud pädal.al Põhja-Kor.ea üksustelt ära võetud relvade ; hulgas avastati kolm kahurit, üks, veoauto Ja ippneid tanjkitõsjereivad, .mis leedu sõjaväe märke ;.kandsid ;ja venelaste poolt leedu armeelt ära võeti 1940. a. Arvatavasti leidsid Koreasse teed ka teistelt ^Balti rahvastelt .röövitut! rel vad. :

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Nädala sündmusi [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 17 August 1950

*Koreä sõja tandri taustal pälvib; üha enam ja enam tähelepanu yenö-j laste kasvav aktiivsus Kauge-Jdas. Sel-i les suhtes on teinud huvitavaid vaat lusi ühe USA ülikindluse meeskond, j Lennates üle hiina sadama Daireni,! nägid ameerika lendurid sadamas' vene allveelaevu. Kohalikul lennuväl jal oli rohkesti vene düüs-võitlusleri nukeid. Ka Põhja-Korea lennuväljä lele on ilmunud terved eskadrillid vene lennukeid. ^ ;_*Samal^ajalkoonda]^ huvi vene transportlaevade ilmumine Kauge-Ida vetesse. Oletatakse, et Nõukogud koondavad laevu nii Balti kui Mustast merest Vladivostokki, vedades Kauge-Idasse varustust, mida nähtavasti ei suuda enam vedada üle koormatud Siberi raudtee; Nii olevat Vladivostokki veetud isegi kolm kuiv dokki Läti ja Odessa sadamaist. Kõi gest sellest järeldatakse, et punaste sõjalised ettvalmistused Kauge-Ida sõ jatandri jaoks on täies hoos. *Kui seni vaid ebamäärased, eraisi kuilt saabunud teated kõnelesid punase Hiina rünnaku ettevalmistus test Tiibetile, siis teatab ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Baltic Protest Meetings From "Newsletter from Behind the Iron Curtain," nr. 178/179, 1950. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 17 August 1950

From "Newsletter from Behind the Iron Curtain,'' nr. 178/179, 1950. A quarter of a million refugees from the Russian-occupied Baltic States have organized protest meetings in many Western countries in Europe and America on the tenth anniversary of the invasion of their countries. In Britain, many of the thirty-five thousand Estonian, Latvian and Lithuanian refugees, who came there since the war to work in essential in dustries, took part in a mass meeting on June 14 at Kingsway Hall in Lon don. Among the speakers were the Honorary Secretary of the United Europe Movement, the Labour M.P., Mr. Gordon Lang; and the Conser vative M.P., Mr. John Foster, K.C., who is one of the British representa tives on the Consultative Assembly of the Council of Europe. Major E. 'Bed dington-Behrens, M.C., who took a prominent part in the preparation of the recent statement issued by the Europeaii Movement on East Euro pean policy, was in the Chair. Among the Baltic speakers was an Estonian Pastor, Mr....

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
UUS NUHTLUS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 17 August 1950

UUS NUHTLUS New South Walesi uputuse aladel Marra piirkonnas on tekkinud uus nuhtlus metssigade näol, kes õgivad näljast nõrkenud kariloomi ja lam baid. Farmerid peavad kohati hooli-1 matut jahti neile ootamatuile röövi kuile, kes hävitavad nende vallasvara/ Nii lasksid kaks farmerit päeva jobk sul maha 150 metssiga, kuid hooli-' mata sellest leiduvat uputuse piirkond nas tuhandeid' metssiga.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
EESTLASTE ÜHISHAUD SÖRVES [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 17 August 1950

EESTLASTE ÜHISHAUD SÖRVES Sõrvelase kirjas jutustatakse eesti sõdurite ühishauast Ees-Sõrves, Salme vallas, Tehumardi mäel. Sellesse hau da olevat maetud umbes 500 Eesti Korpuse meest, kes langesid Saaremaa vallutamisel sakslaste vastu võideldes. Enamik neist langes Sõrve sääre lahinguis, kuhu venelased, arvestades ohtlikku positsiooni, saatsid Eesti Korpuse. Kõik langenute laibad ko guti hiljem ja maeti Tehumardi, mäele, Tiirimetsa tee äärde, ühis hauda. Haud olevat piiratud lihtsa puuaiaga ja võrdlemisi mahajäetud olukorras.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
EESTI NAISED AMEERIKAS AKTIIVSED [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 17 August 1950

EESTI NAISED AMEERIKAS AKTIIVSED Juunis peetud Ameerika naisorga nisatsioonide konverentsil esitas eest lasi mag. Mall Jürma, kes teatavasti on ka Balti Naiste Nõukogu esinai seks. Pr. Jürma esines konverentsil kõnega, milles ta kirjeldas eestlaste traagilist põgenemist paar päeva enne punaarmee sissetüngi. Ta kutsus ühtlasi üles kogu maailma* naisi abis tama meid meie võitluses ! kodumaa vabastamiseks, meie Õiguste taastami seks ja1 perekondade ühendamiseks. 1 Eestlaste esindaja kõne äratas suurt tähelepanu ka Ameerika avalikkuses. Nii usutles eesti ja leedu esindajaid ühendriikide välisministeeriumi esin daja Faith Brewer, kes palus nende kõne tekstid välisministeeriumi Eu roojpa pressi kui ka raadiosaadete jaoks. Ka ajalehtede poolt järgnes rida usutlusi. Konverentsist võttis osa 2000 saa dikut. Wv

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
x
Loading...
x
x