ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Dallas Herald Delete search filter
Elephind.com contains 2,505 items from Dallas Herald, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
2,505 results
Page 3 [Newspaper Page] — Dallas Herald — 12 February 1870

1 r DALLAS f 17:il!CAHT li 1 J ltm.Kiioi s ktniiii. VlloaSokall boat arSulat aval ' I 1 1 opo. u a-0-0. praa.-h oo . . .'rTiMW"JiW l (AIM J. latsjtloibaa . . . ... J. A.CHItB. Trtastr Caarwrraeot. it lwr wSVlt Ml'IWWIH Ut- H iMa'strs. Sua B lalo. &.:). inu-.ir4j aat loot.;. n at folia. . lTr wwinHT H4 food "MO liih aad Iih-al lur. ' .oj Vol. . .col.-Sot.rday o-JBooday. JJ Oil k.aoof l'tt.ll.ar.r aaJSotdsy r.braarv V . Zi I ul ta'.loal Ural-! I I I Wl.od tVu -! I f.traari ltib-o (W?Vo??oii-toUrdy day Tabraorj bulb aMK I b ot aortas Tao. Ibo lu.utol Birwarda WMr. at Pall. Sal or- tt St. 0. lul'kd frotHls U xjr i-teak Drags at Dr. Uavua. No Trfuilt.1 fcmlW an tfforU ba Ub tut rtr' Wutloal MeutMjF. It I rriataj front full'ilM BiDila.' plalta aatl aoatalai In toh number at ll tVsIvt plaeti of cbulet w small. JVcf fl ptr jrar. Bubtcrlpltoni racltJ at tli oHio arhr IKDipIt copy b . Tlit lUtiti'lIltAD and fatar' Mii ' ileal Xloolb cd 7 ear lot ft 60 spstia. . i 1 t ti-a Uodrtlh't GrJc B...

Publication Title: Dallas Herald
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Dallas Herald — 12 February 1870

') V t. .f ! IM Mt ar- ..ai a n.f. ik syljcat 'i tl.i nvli" W I- .-. f rl ei.. ArV.oi Ik tVU' Bahl.i ."'M t i. ....a at a iirfVktttUii 1 "i l mIiI.'iuv'i oi.'r! a-llo ill- ataJa-til ar..i l il.u III j .rJL' Li.irriHe .Mrvit a 1 I. i e .... Iiiia I.I. mlu-rj) r ..... a----- - . I V ft. lUlel ami '' ex-mUtt I : . I . ..... f u... 11. .n rttlitl I. -a ik nn am- 1 Aral a UaleAt n.Kcr t bsv tA-ry and mrnU a Cu.-- a .1 - I. a I jff a 1 luih Tt rl or Iftrf wr iiiuiki iiim rTlni IIwh..ru trlnj. . r ii. Mulor. Milk F'an b. iulu to SirHrl lo lorti uj.r .i id Pdfrl govern looitt U pub- I .. .J.. . t.. 1I..1 litf t'l.llfcJcl 4 Ruiin . -In l-jdi.. biKtt. i roiwU- (i.iu fur M-lxltMviu nUliiy llml li m aJmiUvil luto Uir wiihool rr atnli.uliun Bint ufli-r Um lurn-njur ho miovkJ i Kaufman iiiviicw. l-mtlu wlitr lio )rovcil l.i..-.IC... .hiukI Ik miv of llio ulJur iij mow jxwrit'm'! member of Ihrt bar ormiii unci hip rr '(; t.uiii'u. 'Ii 1M3 nJ. th rtlitoriul vontrol iflln 'Slur' auJ nloiK-c i.rket A...

Publication Title: Dallas Herald
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Dallas Herald — 19 February 1870

V OS . 1 Jt't - ATTiA lV' .V IK. 4 fc J0I1J. W. SYY.XDELL8 rtBLlSUlE. Dallas j&craM. EDITORBi JOHJI W. SWINDELLS VinOINIOt MUTCHEN. MASONIC. DALLAS COMSlAJIDtRT Ho. 8. KHPsHTo TEHrLAK f rr - " Ik Hl.'0.l.lW". Binrinrn:i5.4i ROYAL ARC1I MASONS. C ViiTa. 4mv -" iiliUM. KiKautlalil'1! " II. f ' .l.MtiirUTMiMiy. TIN JEMH lOD(iR X.8t.P.A 1. "ou.r 11.11. 0- .OtMI. S. C. COOOOU M'J MAMonio Oomotorr NOriOD. r Ml mi. MM I NU nmAMhm '? I llr4 CovurolS"! of Tooooklll twl0 bo. r oo A. N. Iw . A. . I": . . ' fc-ZwTliei eeJo..llr...l I- l.k. chve u ih. KvMlt Cou7. a4 P""'" iVmhi iimw. r .m iiw I. a Hi. A.I. V'ler. la aafoilaie' to etiorf efta -motor mk! -e lit" voiais (u.uwp. w. averse w.t. X.O.O F. EIDOELY ENCAMPMEHT HO. 23 Mrr.TK on lh 'nlhi of lint Frldoj of Mb MHiik.tl Ibt Odd '.ll' Hl. J. S. BALLABD C. T. AIIMtt J. Wol. JcilU. DALLAS LODOB. WO. 44 lO.O.r. MIKThonn.rr Wrdnnd. lkl ! Iho Odd AIU-.U U.V.VAiiFtiix. Bwr.lrj. OdilFf !lov' Cruietcry 1NOTICK.. flHE FOI.LOWINIJ ntoluiloiii vu adop...

Publication Title: Dallas Herald
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Dallas Herald — 19 February 1870

I . ..- ' -i i JL - -Pp.t -p- a - -a -..- -r ". - t .. pppsp.v-p-.a .iBaa..a mtm tataa iaa a sai a a . hi- ...... i...e i.i. 1 1 I M M li.fUM I HI . I ' ' . JJ . p ' Ml .L" "' j wi in 1 .ti r. l ' r- 1 1 1 - 1 1 ( .1 J 1 iui 1 1 5 1 (; J f iTT . I tts ' r. r j ... i's i-i 4 t- ';..."' X ".' it ti -' 1 . 1 1: I 1 1. . a. .. i .t . n I. 1. 1 ffV) J "" - -- ' . M J r -' I t ' . j . .w f"' ' f ' 1 1 1 i. J r. .; t a a lt '' . r .; k. .. ' ''''' fpPPt" x - ikt I it i M A II II 1 1 J ti.r.' I f A ff- 4t 11 J'A . W. ....... -y4ir...- aj lk 'UfJiillt M) H k H-H IwI-.IhU. 1 aw lit V Ik ' 7 J k.i. 11. J..pi Bt tr .1 it. . "4 ti ptppP-.t. M . p. a IW II kst . a 'ft'f 4 iht II k t t ft.l aH .. .t. a l .. t M k.t ' I' ..! .-V.'f ri'nlWl t W i j ) ''V v ' I"' -. p" I j J. ta 1 1 aa..k pif . T ike 4tk t 41 1 l).pia l. 4. 4. U . . V. (il i fcl k i IT. f . . .!.'. ii. ii 11 r. 'vvr;.' vi.'.- -- -.. 1...-. ...vi.-. o.r.Ml!M.Hii;i fj r ir;7' '.Tl.:1 1 fcl " t 1 . .... . i m 1 w - . I. lu .1 w.l I. I'....

Publication Title: Dallas Herald
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Dallas Herald — 19 February 1870

i f J 1 1 v tb : ;t!l;w.til. iioui;iuwAUiumiiiuv eaeneaneee 1 " eeeeae i i.i:i.ir..o tiiTHX". f n rl .. untHui iieeii.-e4 .l.- rt . ... t.i'..-i-r' ''ri..ii4.iMiMr Ml l'l. JeeS Ik k k f '- a I ave-e. Nmi J II H .. . .-..- .. rV' I at I Y 1 ' uu. t I -ee leaae.e I"-"" 4 ( ....... ..-. I t.lei la s4 w-l r.kewarjr . - r..-. Ij..... . rw- " ..la ii U . I r.4. iv i-.... i i. iu. ri tea. l.)NAiir ki .J.-e... - - Mi M AH-1 !'. ' t.i-. i IVrlrtl I'Um-Hfi. W. Uy t'rutl Tr-r. Wi " ' 1 i ....hi f;i rirem-IW C. W. Njr. l.ernl. .". ill IVhiV Musical MutUI. li U from fulUin pl. " eo"l" lit raeli Biiutlxr l lf !' f PuUcrllinii rciJ llta fcrt (ieat .M0I.1W.T jr f"' ' W lpe.. A Cai-d hom Kw Orleans W kiiruilun to ilit lullowlrr . (F)lV""' a 8'0. T lh Kilii'i"l ! !' lAniMi ' ' '"' CmTtKMiiK Ai lli "ol rnd'nieiii for coii.niim.tiit!iij.wlil mercUnW of jour lci'uliy w I' 1m. to null ow4. llirDUtb jnroluniiil Uinl IOf 10 ic iiiiunllTniiiB' '. 3'Je iruiJiiiVr 8priof"ixki w bllolTir from lliiiiUle nJ Jiir...

Publication Title: Dallas Herald
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Dallas Herald — 19 February 1870

jr. ft: I I- I tmm Mt. I'll! If lltlHO a lle'l"". f' I Aa alterai I I 7 In t-e l aae. t i. -I- I 1 1 I" 1 J. U ! f ' f-.it.ia Aiia. - !'- ic. 1 1 .! aa I t.lii I n r-r. ri rrrJ al l 1 'j i I 1 lit Nttrl i" U-luri r I'MlMtf lMi' 'MtK U iiiikiin l"i Idu rttuit lo ror lUe l rMi ! i4rln J fnm Vr t'rul ttn.b lutar Hon. Ul :) Um J 'lniJ liit- liuurtfi'iiU. A b"Mlt lKk t;i-(f In San I.n' ruiui . 4tU utl. Uiwwn llv ii.kuiy.iiu anJ (i'Ai-riiittcul lrp Ml ill'ltf . iNM.ttiiUHl in tin. ui; wtukiiig in lao.'of Ann. tfi:kl "l-rv In IuIJ of Ortt Mf- tVik u l tln"Klnji"l '"Jili lUi. U. Tim Jorim-r Im4 Imwii h '.it tlu' Kii ly Mi. 5Hmr4 with m .i-iiihuii t buy n-iil mint's I''iii la lm lV'tl hunr. la ItK'lt r"oii'r tln IC'i-it iwuJc tiiixWi-r mi nullum-" lni: ! nm Unix of llie NlttitJ. mi I Kl Jt'1"' m yunr; U U m-ire tli.iu u pv your l'roilvit. H Ul woulj only bt a vitiion in A'HcrKH mol n v'ry i;tini;u'h el .me ul tlmU Think I'J Iwiicr r miiiii Kinj licro Uoii't you V To wSncli inirrtfntry lit (J...

Publication Title: Dallas Herald
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Dallas Herald — 26 February 1870

w B1B i" T jon w swimuBt rtBLisnKiu EDITOKBi JOHN W. IWIKDI1.T-I VIROIMICa MOTCHEH. MASONIC. BILUft ClinKt He IT. ROYAL ACM MAIONI. ..... r.w-. I . ' "'" II a.. --fctVlTi'MBT. S-nrfar. TmtUIll lODliK Ke.M F. 4 A. M.eualr Hell. n. 0. 10lU W. a. . K. I'oea.i. Mc r Monle Oemotorr NOTICE. rsall roiXOWIKO rea-wtoa wm r- tb. I Mlaled CoanmllM al TJ-I Lud. aad A. M..erarT S. A. ! I"' vw4 Thai a eoeataltte. of oaa we ejiealeled lo I... caere f lb. uak IVeaetare. r"."' Ial.rea.at taenia . "r. Bled I- at. bubIIi.. ... . Hra. It. c.lrolrl.ap"ltrdlol.'har.oflh. Ceaielrry an. era Oia reeelathia carried oul. p ni.rib. t-dga. W) 0 Tm.wo w UMi a framees tWeeterr. (maH vai. 1.6.6 F. . MD0EIY ZHCAMPMIHT HO. 23. I.O.O.F. M ttt aa tW. await. of r.l Frldejr .f .ark atuBtk. at la. va .enow . nn. " ' J. . BALL A BO. C. P. AltMtl J. Woea lerlb. DALLAS LODOH KO. 44 I.O.O.F. M FITSeaewrv Wfdneeday Bight at la. O.I a Allot : I.CUnmu tearetarf. r ew'i Hall. i.uai.M Odd Fellow' Cemetery NOTICE. rpm roll.OWINO r...

Publication Title: Dallas Herald
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Dallas Herald — 26 February 1870

BW a' .-awaa-a. J w. 1 nnua titti tot miii riMitt. nu t4. MAEflDEM'8 I.- I. rw11A- Jl "j M . .. i .. . .. ..... ..r . ..... . M U. -.. .1 hi. M.I..l.Uf--. ..... r r ... ;'ii-7 n S-- fcJ U:4 i- r.f... U9 !' ........... ui nuusAs cp.Tcifo --v-- -i:;: ;':?4t.. rr-.s:.7Jii'iss: jv'nx.'i- I . . i-ii.. r l II .1 ' I i .i l.v t.. I . v i.n . ' n't A r ii-... i l i I.. it I '! "" ' ' ;l i- )m 1 I..- in I .'.' i" I' '- fr nnfii'.-.f-fii irmiM r. i t..i f.i- I v i. n oi rir avid h itjiiirf I 1 1 J U In. I ai i :. .ii .-I l.i llio "vniil.i-iii 1.'.llltl t ;u. i i. -ii .i i.i .1 I'V ir- I ii ..io'r 0 r. it n y .'it l ilnw I :irH fUhl l1 it jiM III i fiuli-ril- m l.y m.j Kilti-r ril l4ii K;it nl'tln-ir (iaii ii.iisii(. Tl l"-ri Iv in- U;. li.ir. V.rl I'.n'airl via t.'M-.l In tin fn I.:in until nti-tillr I'H Jill rv. i in f ttt lr.';.".irt i l.:inil. r vf jli.t ("ii- I'u'.lrnl n U .urn Imt li:iK I"""! I.liii-ttl in M L.n.li rlNHl.-.f In nifivi fln iviiniim iiftluit m iiinri l in ll"1 ili.iir uf i...

Publication Title: Dallas Herald
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Dallas Herald — 26 February 1870

y r J SsaesabeSbaaBaaaMaaanaaanaaaanaaaaaa) limn ittm ir. inrpriim.l f aaiaaMaa .!.AH.: KKIIIH AItY rn l.ti. lll.l lt.IOI HIIIM M Trial) aarVaaaaa. deal R aa a la l miM a ' I.. -W f. v t W I a I Hi k -at IMM -lbM eM-a.-a.inra.F se SeaAef Jmhi 'laM ilavaM-SeiaaAa. ea4 loe ' J 14 4 (bt-al Meeiea M e.i-e-1 IVf-tHtJl eel I allj. abaeri Ink eeA Mab.aaiaa ilrea iel' r il il I'b.rie areai SVaraeri lllb-n' M K WM) . I mall-aalaeAaa ee SaaAaf frbnary 11 k. lea nna-aeiaiAee -ea4 IfeJ T Ik .1 Sta.!. I eeek. aaa. 'f'tlMtl W lM.ici.1 IImJi aIM. ai rnllee. a. 1. 1 i xu. rHii aaer . t. X " I.orul. .. i s;j ' N aitalest fsil eta afford la U villi m Peters' Musical Aloalhlr. It it prialed fk.il.aiia auala alaisa. aad eualaia i.ukiHhUbu lwnla laesa-a ehoira aaa '. .'r'ea 13 par f"' Subwriplieaa rl'd at ( . Mr a sanple nop eea ba aeaa. slot! Moaiui- aaa year frr oo spams. l.srwaa.-IUv. W. II. SCALES will da. liter a Leelara Tsaparaaea urboaU lUlieliy aa Friday alK March 4i. Mr. 8oalea Is a ataa af las...

Publication Title: Dallas Herald
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Dallas Herald — 26 February 1870

I. wt.1 . it: t l . I . m. l f I I .. . I . . I ' "I I. i 'i i ill i it H ii i i. i i i tin ' I'l'iiniu .- ! J l! .i ' - " '" '"M"' I i.i- III.. I' ' " H Mum ' i ci. ; 1 1 w ii i ii nit ii f . i . . i . m i. i lie i. vi . t!.t u n". i i In-' ii ni1 I J." 'i; . lli t M.iu- v.illi i" ' fc'l .til I . till l I M pilll I. I l V II" i I tin (.I'll In. I M :!. I - 1 1 .... li I'n 1 1 m.i ni iii.- J mi. I '.n.i; iH.-l il'ii lujiiii' ""I ii... i'..!inii4 t'iii m. m i l'r..nui- .... 1i.iiiI I tin i rt -I I ) In liuiti nil niir i.ul.'ii t.iii.l.nK ttii'iiu iit KM unlit er! vo ..I ila It ...... in...--. I HI..I Irli.l'Hf. I I . ' . . . " u milk. r t 't iii.fi'in) HiO rc.i;iii . til. N.ato-. Ili: 1. 'lli.. i(.. ly I'll- l. t Inl.tlll lllll Kllf Willi U ..I H iKpIP Wli.1 illOVkll: M lli'lfl'til'lll " ' . .4.'l I III? ki . ...I. n . ! i. i Tl 1 I . Jl ' e -... fl'l lit cni'lll " I'. ... Jl .nor 1. iifiV i t lire lite .U 'II I'l'lulllM. II iVl" Vl Cm' Till) CUI tll . 'IHHI-I. II ... ..-l..ii.'-i 1 ...

Publication Title: Dallas Herald
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Dallas Herald — 5 March 1870

' - o :i .V - fa fit 2 JOIIN W. MYIXDKLLB n MASONIC. DUUM iurUR. X. IT. ROYAL ARCH MAIONS. tlONrl"kl .... j t .. kwbr llo " j.i.IM t'IUl W. o. II. KaUf klai'k .. lil moIIooMu. vau4flk. M. K l. r. ' v. l. mi tiritr I'?. TlNEHIll 10DCK. So. SI. F. 4 1. St. j .1 . . h. .... ..l.nU. u. k Biialk. si N.m. Ic 11.11. M. I). UlMi W. M. . K. Ihwu Sot'f. MamouIo Oemotorv riIU r)I.IXIM IMI lMIH4. m iMai. iwmwiwi -p-1 .. . . .. . . a. . Ik. MA t . . . .. i I .l W .. a. TUI ruamlllao lW 1latl Uk. rku. a lU Muuaw rll M MMI lWt ti'-H H"""' ! .... ... Bra. K. C.BrowAarUai'Mol totakuhu. of Ik. tVoutM. m Ikw rciillluk cairird ol. U a.ofk. L-... wj( 0 Tm.so w v I.O.O F. EIDOELY E5CAMPMEHT0. 23 I.O.O.F. MIlKTHm malm of trtl FrMy of "" - ta 0" j.;wiAL"LA.P. c. r. Alloitl J. Wao Icrlb. : DALLAS LODOB NO. 44 LO.O.r. K.lloW. Il.lf. .WAUSIiU.S.O. AltMliM.0.C4rtMX. tHitlu;. Odd Frllow'n C'oinclery IS OTIC 14. f IMIF rOLLOWISO FMolullnm do.ll l 1 lb. mil" nMllof of IloIlM LoJ Ko.4 l.ll.O.r. Annul llu. JlraM Th...

Publication Title: Dallas Herald
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Dallas Herald — 5 March 1870

t I i II I ....'.. a I ' 1 I a - .1 . !. lift i. .'tl't'ltelsetl.el r. . .... i -- II . I . .!.. ..ft I . if l . tt i h. f I III u II. et I I i k.l I't 1.(1 t . . i . i a j - l.l'l;'!.. a u 4 - t : - t r . I I. i a i ; i 1 1 Al i . k -. i ' ; .!- l. ' Ir a.. 1 -a Iw.l st iei ... .-t u-J !!.( . i ;..U t'iurt tt 4.4 ar... e . it d. t in Bill .'r nl'M ul !; !; eS at I aHd ML .1 u- i .kal i Ahtl ltirU e-t) iii M444J 11 I' b.el.ls lu JiaV ft e l-eve in I'.it lame- Wfih .1 1 I t.i.ll; L.ui .r F iU A lrr 'r l .na !; t.-u ' k lU.' n uf m r4 lar.r Tl- 'unit k if iil. ii p. Ik avi . !.' ! I ( u. u kVi Hull ( T .k .1 't ul h "j' iili J..; I VVi'k HiH! ib:iv it. ' ! It -I iiir4 ii wr r'tii miiv An-l ai.rM ur loini J iiar l la r tli.i U. mill iu 44 ; 'tt U Ml M I iHlll If 4t lu chitivli leu ;i. A;i lb flii. irr lmxid fiii.ru i .lii.ii liul.l . mmy; . .t n.i il.IiA nil ul r(Mii 1 1. iirinK iiHi:(hir v; -ii ifcri xoJ Ikrm UmI I'ifiijf calicu M itt i.ii riU;b fur any cbli Ol giiU Uu Jnil ng i .Oi.r...

Publication Title: Dallas Herald
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Dallas Herald — 5 March 1870

XMUlilO AIImUU i.w ii.hn .uut.i . Ct t ' 4.; .af ef the i il.as f Ti " " """ ! l.ia -r.l..' '- I iiim!k iTr.M4 AniiirrniHVeti.a- ..f .r... I--- VWAWAWWV lt Ut tlt. I 1 .. J l ear H I.I. AW.: :: ::: :::: :::: MAltfll 6. I "7" K i ia u lt e.-a'4.s e J eaaBannBnwaBsa a1 " 1 " ! u u. U r f .t..is keie l-tj ker liri.lMOt I OTIC I juiUi ilei iir T "'! Tttf " ""2.:: :;v;:; v.r ; i.... e'.lia-e.4a4aj eee eaaa.s aaa.f - - II - UmM-MIMf Km. a .ra.4-a..4a end !. Jeaaasf .. 4 i-l ! . . . ... ..aawall V . Ik .. m i.ii-.im 4 .. "'" I ik ad I M-r- liuw- n.k.i i'Vd wilnw rMn ' 4" Ik .ad J!lh al ' " .. v B.u.tki hy r-rJ h: iurr4.r. Mu.l) Muk.hly. r M lumber l J.l ... " jjCiTBay your C)oiJ.Ip from nijt. Cho'dTk Utlwj. J kouw .h. e... b.t .t lb.y u.u.lly buy U In- hrlur .b.t Iblok m dol.l A.m .t!c.by.niBtb.tbt Oto. W B.lrJ Ut J.l r.l..4 Ul of tb. b. mror- .J l.v lb Orf.Altaiill:l l'telne.T Cornet of N- V.rk. kM.;ikl. ! t Uoi for b.t. rlrd lU C.ll e.rljr. If ou w.nl b. b.i reeWeJ.b mall lutolco. xsr B"...

Publication Title: Dallas Herald
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Dallas Herald — 5 March 1870

i; '!'. I Hat I. I it 1 I X ti'iii' II' .11 I 1 f I .-I'M I I I a I' i I. " (.. . .1.1 w I i ; iv . 1 in' . i. -I 1 ! ;.. . r I . 'lit I. .1 Ii W :'.( on i'; - f r tin .. '. t r I i. I I. li;1ily tl.au.' I i.. ur ut v if .. 1. in I' .' ' I ..: I iirl-ri ran li.v U' tir.'iiuiu H i.rl.n..ii. w i!i ii l in il ilx-V li. i:-.rU ur rf.i i .i.tl l full ..IT . i..r..r-r..r...ij if y It. i. ivi .Ii i.r iili'mt IhisM. A 'I iiium y ii1 Kilmr vwliril'li in o I. I..' K-i iii i nrt i.l tin) .r-t-! n i.o iii l' Ink.' . I . 'i ila 14 lliK' l itll r. ;iiii..ililo I"!' olli liii.li iimiur i!l not lo f.iriiUli i-. i..r o.i.i.'i-a uiitkt imy v..iiiltrn ti"H. I t-l:ili " vi!t will l.'ii wi-l-niii"!: i lull w!uii lluy liriii'j llit-T li'iil-. Ii.i'iI f cnimro. virliio will ctuot In it id' lieiiraiU'P. Siiij.'lu ini-ii xkitli lliuir fimilif w'l! ii't bo liuiiril' I. J.i Ji wiili or without lntirU. Iiuatiia will to ihur0'ctl l'r by till' l"Xt ll. Xiglittivin't. I irutl out nt ri uson- VlU riiU-n. 81 mo vau...

Publication Title: Dallas Herald
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Dallas Herald — 12 March 1870

cut y .v.V'ii 1R YJZM " - 111' 1 w i rr v 1 f JOHN W. KWIXDKLLS ri'BLlSIIEK. MASONIC uinift t it trim. so. it ROYAL ARCH MAIONS. y . I ell.a Slel4 J ....... ia loiua.baf". !. Noaiuj Maicb M al Mill t4liliWli. Hi r.aeekoll. M K II. r. ' W. L. MtKrUT SatfaletjF. TlVUUILl lODliE So.SJ. r. Ml. .a Ill leal eala...r of ' . 11.11. MM. C. IOlJU. . M. X. K. Iwiui Sae'l Mnaonlo Oomotcrv NOTXOB. pnt return IMI r I"!" i iu Nialrl l'.ivrlua Tanabill Loo Mo. M . aa4 . M . rVWaary . A. Wi Th.l (uwrnUtMi of aa. lat Mllr4 t.k. rl'. ul Ik. KwMr IVawtwy. a m-mII a Inl.rawnl IkMl .c(M ul HiW of IbMr lua4l- Hr... it iBrw.WI..Millolarlirsolib. (Vm-lnv ana Ihu ralnUoa rarrtoa Ml' llj or-lw Lud.' wtJ.B.T0.MiW.M. A lift' Cuai. w iary. I i.o.o i'r. RIDOELY ENCAMPMENT.lNO. 25. I.u.u.r. "a r KTT lb. .alas ol Sr.! rrlday of oocfc rllow . Hail. J. 8. DALLAS b 0. r. AilMlt J. Wannta Scribe. DALLAS LODGE NO. 44. X O.OT. Mt:r.toanry Wtdnorfoy o'iM t W f.llu.'. 11.11. W MINER N.O. Altrell a.Ct'Aarssu. Hwrirjr. Odd F...

Publication Title: Dallas Herald
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Dallas Herald — 12 March 1870

... . a ; . iki . :.!'. - ...i.."--' I ' . ... ..... :'r.J ' "V -r.... ...... r .Vl.i.l..1. . SIM... ..hi kiv J . v ...... ..... ' ."t-'A .... ....... . r ....... ....... ' -T.Y1VTf-. rx . ii. . sll I ; in I tii.. .1 .. ' ..I a I . Ii I . i i I ..I . 1 1 .... i t ii 1 1.. . 1 1 I l.i U Ii.'r.. Hll.l J I I ' i. . l.ll l I a'.1 in .'Iniit on ii y ( t ...ir i" ii.!" it. I. i.. i..u 1.1 fit t " I v.. ' n..r-iTt y liiiii I i-ii ii Ii -nil. I T i a ll.i.r ! .u! I i' l l.v- Kii..i.luln.i Ui.iiv.-! i.u..i hi.' ii-.i. liy . i. !T u I'Im. 'Ii in i'"' r.'in'lli. ittoll Wilt I . IH.'I tli U alu.lt mo thy im iie flnuii.b' lln Hrfi' nil 1. . ..- hllo I Ai .l.iuur 'Now l.y f l.y n.y nil j II. U kiit.ll i ryitl. UUT k r ml h..nU 6' no i-a.U K....i;i 1 - . Ii l.rii.j' III... I... I ........ I.ril... Ii 11 I. r . i. it.li .ft. .v. n ...nil 1 i . . : ' ... ' ...... . u vniir ' .1 .i.iani i.om art' . Ill m ilil fVt ill' iiif no! cIm I't-it.rf I I...I wruili. I iU iiivm!!- -.. Itiitm. A tifcllo l.oro-u ...

Publication Title: Dallas Herald
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Dallas Herald — 12 March 1870

ll.il'.. I I i3M nn: tMHiiiri Mu( I I I H Mil MMHIl (1 I . I . a . .a laal. e.0 las a. I . afaoaslf . I la olaM . i. . i .!. riwp I i-. -.. ......... .. . '. r'i L .a I si. I a' '(' ' - I M.LI -. " IS . I - I ' l. fii . I.oral. v. I Umi'r caa afforJ lU wiik eui IVi.f. .Ideal Mo.ibly. Il P'-aied fri fu l e e ?'' "'' in eaeb aussftor al . ' P'rr a.u.ia. IVee. U l'J"' - sample apf eea oa area. la. Uatlaa IImhi li4h; Ma' aital JJamUljf eat J' f' l -. I11 H-Uuy yaur I'Uikmi Irwea lie aea. ataiienery. end uiber artlelea U U'elr Ima In ibt column of iba lltana 1 ' jtiT .UMT tu Tmr I Reed ibt ad cilia mrl to headed. IC Buy jour bba fioi llavaea. BECK HIDES will krleg tho oaey at Henry Woll a. W. Dublii threa mallet of Baal acitlcmenl la our adtrileln eolumnt of thU Issue look fo "" gay Buy your goodi from HjB(t. lOT Tti new oouoiy bolol U oiber worOi iUJll-bti fw boorJort. Thy ctonol nc). Our iuI fcrlpiloB lltt Ii (tlity In- eroinr. Wt en aoeomnioilolo niony wluli lie pxp'r. loir Henry Boll...

Publication Title: Dallas Herald
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Dallas Herald — 12 March 1870

Nr.W 0UI.LAMII. a t l ' . . I l ' . I. 11 t . I I I ' - i ( - .1 l l. ' . I.. i i. ; rui !- I II I I I I l . ' l.l CI. I I t I It . t I'll 1 j-. i.MI V . H i. J - I I i J. - I I . Ii i I !. . 1 r in i ..I ' - .1. II ir i i . i i'. r I I Ml.' . ... .. . II -i. II 1 1. r r..' i- i ;.t .r l!.. i- . 1. 1-. I. r '- ..... J- it. Ill -I III - "I I i.j. ii i'..- II ii. r ill. I .! "I ' I" ' ' M i i.i-. I -I 1 1 ' In t HI i h-t i -I l-'i II I. ml i .i-i.rt ll;.- .l.i.i tr.i. ;..' liii l in I'm I (. . - I" . I 'l ii..l. t Ni-'l. i.f ti.r like V i.-li.-l I i.li.l Vl'iliiliL'ltill. i.l'iil.ll I 1.0 l.ri.M ili Hli4 Uurke fl" laala l.l H .I Nuiiili nnl -M-a.tv. I" I v. rv i-miiry nm ii.. .r .... t. nu n liavti r.M'ii ' '" i ..! 1 1 n.iii . if i"iie fi. "' ii. ii iili....i. n..ir.r-ui..u.ryMi.. ...v.tiv. n... U...I i'..' Iifii -; a - . . I.. .1.1. Ia-k.a l.l. A 111. .. till I'll l. r.n..i - r!i ic. I ' UK"!! i" "r" in l.l tall ill I ll IlllllU'iia lf 'l'lll.HM I.A II..I 1.1 ill-minimi uriiii.' ii'...

Publication Title: Dallas Herald
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Dallas Herald — 19 March 1870

I lll if$;tK rai . ..... yx Hi- . i . . ii . i t r " ' t 4 ft inn ve fimvnvi ih. Pi ItLIHllKL MASONIC. uintiurm.i.i.. ROYAL ARCH MAIOMI. tMrlkkl . tHntM mMM4M alMa alias 1nhim 4 WwiW". . ! il(l . 4 Ml alallfcllk. B l Ik N S M.f. ' W. I. MVBrBT SrMr. TUUIIll 10BGK Xa.lltP.Ai. h rM Ik lM !" f Mck Mlk l Ik VJ....I H.ll. M. a lOlkli. . M. K. IWMHi ' ZVXamoxxIm aamotert NOTIOM. . ai jim mil bmmImiiu m 4 al In I i.t4 I'mmon u( TuMkiil U4f. M. w TtMl altia ta.rk..li im x-icii.i. i "' u Kiwi r ikc irt r. It. "'.a-wwll't'""''''rfc 1'M.IMf uJ Ikf Uftt-l Hrl.hL-.. wftf0OiW.w. iimi & ! FOTiry mu. maw-1 1.0.0 r . RIDQELY ZNCAMPMtHT.lNO. 23 MKKTfto Ik ilii( i'l Hr.l FiMkJ 9I k --k'MfcWJWALiaDc.r. AllMll i. Wmi arilw. DALLAS LODQD tfO. 44. IO.O P. r.iii tun . aoMiB.o. AllMll .CfAiiMiiV :rir7. ; Odd rellowa Crmctrry- IN OTIC 10. Vfi rotlfOWIHO fll w mdortKl l 1 ih rriilr BMilBf o4 1IIm Lxi'i ho.it I.O.O.r. Al4. ' ' . UmU. tlil coillll of MHll4 lu Uk cliarnal Ik (Ml r.lto.. Ctffry uJ tM-ro.ll an...

Publication Title: Dallas Herald
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Dallas Herald — 19 March 1870

. . -m in --iiii i " - - ' Mt J .rJ.. fuJlircilCrt CO.TCXA ' i. are .k. w i. a M.r.r mi ... V'rWl 1 IlK. ATl 111 alssMai( U liTl ! k Am .. Y....w7a..W IT nl. V?uy V. latent Ii A tatii'M Jwe.. A lt-aa it lltrv raili-s. A Sbbsle ily J rnry I 1I1J jarUe iM U JSjarJ is .be. I wo il.lrd ul mile. I A -ley a Jurtu-y ia 83) mile. A rlibll It fevt. A L'riat t-nbil U II fa. A liaud (ltor uteMiire) U f-ur llt'hl-)l. A Mtliu I 3h.cUe. . A 'u 10 iuthc. A ji-u U 3 fvU Attlk MIAtltt. A Urrl of flour wvlgbi IPC iinnU. A Imrrel of pork t"0 jvJ. A barrel ul rif 01M M.und. - A kwrof jxiwUi'r 25 i'vuiiil. A flrkln of Imtter 20 poiiU. A tub of kiW wlgbly foor MltJ. ncmin. ri ai. Tlte follovrg ari aulJ by -rcigl.t ur bahpl : Vh'irt und clover acod CO jwvniijN lo lit Liifclicl. r.rn rye mid flux oeol 50 poandi. liuikwlicat 52 ound. Itnrlcr 43 .nind. Unt 32 jioundn. llrnti 20 poandt. Timothy aovd 45 pounda. t'dome ult 5 pounda. varioc wrioiiTi ad miasi res. A ton of round ilmbor ia 40 feet; ol' nqimrcd lin...

Publication Title: Dallas Herald
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x