ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Čechoslovák And Westsk... Delete search filter
Elephind.com contains 3,097 items from Čechoslovák And Westske Noviny, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
3,097 results
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 26 September 1941

Čechoslovák V pátek, dne 26. září 1941. Besídka i Crosby, Texas. Zděluji zde mojim vzdáleným přá- telům, že muj drahý manžel Anton Františ již dotrpél, už ho nic neboli, zemřel v nemocnici v Houstonu dne národní zbrojní program klade nové požadavky na americký červený kříž. 8 Washington, D. C. — Předseda Ctěná redakce! Bazar a program dít;k pro řtnnářfl * íTTári a sTzářTbyi úložen na"spol- Amerického červeného kříže Nor- ttGndrU j h.bjtov v Cnj .by slova útěchy man H. Davis upozorňuje na to, ze ** pronesl pan farář H. E. Beseda. Za tato organísace - ve snaze vyho\v- Temple Tex. účast m losrdných přátel a sousedu, | ti potřebám národního zbrojn.ho !za milosrdný doprovod, zároveň za: programu — rozsirila ^.nacne s'. j d- květiny a za vše láskyplné pro j:ho iinnoi-t a apeluje z toho tíu'adu ::a L 3ři letošním přiji MkTŠÁň: v Seaton a A g-1 Tv,„fnSh «. «o 30 „ ký červený knz, který mel se ^ ^ ^ ^ ^ milosrdné skutky a stopadu přistupovala houfné za cle- mohou přispivati vat 19. října, by...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 26 September 1941

"V pátek, dne 26. září 1941. 0 :rH08L0VAK V KOUTEK PRO BEČLÁKY Pane šéf a veselá chaso: Tak mi to ňákpřka přídě jakoby ten náš Koutek poslední dobou začí- nal na sebe brát vážnější vobličej. Kromě několika vejstřelů našich humorystů, bejvá tam nejčky víc ča- sové jch ouvach než legrace. Tím fšak nechci říct, že snad se mi ty příspěfky nelíbí. Navopak! Fšecky sou dobrý, ale bratři a sestry: hleď-, me aby ten náš nrlej Koutek byl1 spíšejc veselý než pochmurnéj. Von se každej raci smjeje než pláče. A vy, Míno, jen zaseje brzy s ňákou šprýmofekou anechdotou! Tak Markýta vám tak dlouho hu- čeia do Pankráce, až srae konečně | minulej tejden fšichni nassdli do káry a hybaj na vekejšn do Kalve- stonu! Ale Markýta si to kapánek spletla, dyž troufala že začátkem zá-' ří už tr.m bude skoro prázdno. Má toeit f ten čas už po sejzoně, ale bylo j vám tím eště fšelijakejch lidiček^ zástui y převeliký. Já a Pankrác sme to zvlažování brali hákem. Dyž sme se pořádně zmáčeli slanou vodou, vylezli sme n...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 26 September 1941

Čechoslovák V pátek dne 26. záři 1941. BEST THEATRE Z města a okresu PROGRAM today and FR1DAY Fred MacMurray Madeline Carroll —In— i _ Raymond Némeček poranil se minulé soboty, ale nebylo to vážné, i neb jest již opét v práci. V V — John Chuděj, pracující v ko- várně L. Snokhouse, jest upoután na lůžko nemoci. V V — Pí. Jim Hlavatá dostala otravu One Nicht in Lisbon I krve, které přivodila velice tezkc o- ^Ilc liigm. j , i ale dnes ,1Z jest na ce- ALSO LATEST MOVIETONE N ^ úplnému uzdravení. BATURDAY — ONE DAY ONLY William (Bili) Boyd — In — "Border Vigilantes" also GOOD COMEDY sundáy and monday "SUNNY" The Show That Dazzled Broadway and extra issue March of Time also WALT disney cartoon v v Taneční zábava na White Ook bude uspořádána v neděli 28. září. Hudba Musical Playmates. (ltp) V , V I — Eddie Frank, synáček manželů Jerome Lednických vypadl ve stře- du z okna a při tom se pořezal na skle. V V — Manželům Aluín Dvořáčkovým narodila se ve čtvrtek hezounká dí- venka, která jest ji...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 3 October 1941

I VYCHÁZÍ KA2DY TÝDEN. PŘEDPLATNÉ: Ročně $2.00 Na půl roku _ $1.00 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. WEST, TEXAS. " •- o V A 1 '\\ : |:'! í// V' ^< \\ \ . V - VlHCr *r ^ aj ájtpr v AND WESTSKE NOVINY ROČNÍK (VOL.) XXX. (NO.) ČÍSLO 40. Entered as second-cla^s matter January 2. 1920. at the p ost ofice at West, Texas ,under the Act o 1 March 3, 1879. 3. ŘÍJNA (OCTOBER) 1941. HROMADNÉ VRAŽDĚNÍ ČECHII GESTAPEM Premier Eliáš s kabinetem popraven, majetek zabaven Výjimečný stav vyhlášen v Čechách a na Moravě. — Baron Neurath sesa- zen co protektor a gestapák Heydrich dosazen na jeho místo. — Další sta čeká ještě smrt a koncentrák pro revoluční hnutí. "America First" , Chce omeziti osev je ve vyšetřování bavlny pro potraviny Berlín, 1. října. — Nazisty vyvole? ný premier "protektorátu" Čech a Moravy, dva další čeští generálové a nezjištěný počet jiných osob bylo odstřeleno ve středu pro vlastizrad- ně sp^nu...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 3 October 1941

Čechoslovák V pátek, dne 3. října 1941. JOŽA MUSIL: BOJOVNÍCI ŽIVOTA SOCIÁLNÍ ROMÁN VESNICE ZE ŽIVOTA SEDLÁKU A DĚLNÍKŮ "Oldřich zde ještě nebyl?" tázal se Prokop po delším mlčení. "Nebyl", odpovédélo několik úst současně. "Ale jisté přijde. Viděl jsem ho před chvíli jiti k Hu- jerovům", oznamoval jeden z hochů. V tom přicházel Oldřich se Zdeňkou, již přes jej i od- por přece vylákal ven. Zdeňka zdála se býti nějak stís- něna. Oldřich usedl vedle Prokopa a Zdeňku posadili mezi Prokopa a sebe. Trapné mlčení se rozhostilo. Příchod Zdeňčin jako by všem jazyky podvázal. Vši- chni instinktivně cítili, že to, co stalo se u Hujerů, do- týká se jich všech. Rádi by byli projevili své účasten- ství na Zdeňčině smutku, ale báli se promluviti, aby se jí snad nějak neštrně nedotkli. Smutek Zdeňčin zadíral se hluboko do duše citlivého Prokopa. Díval se chvíli na ni a pak zašeptal: "Nebuď tak smutná Zdeničko, vždyť on se otec brzy vrátí." Zdeňka mlčela, jen její hlava se sklonila hlouběji. "Toho v...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 3 October 1941

Ij V pátek, dne 3. řijna 1541, Čechoslovák i . 1 5 v ■ h \ Enniský Věstník POftÁDÁ Zprávy z Ennis a CHYSTANÁ BÍDA. JOSEF VYTOPIL. okolí laskavě oznámte jemu. Když je špižírna, my jsme říkali komora, plna namleté mouky, pytle sušených švestek a brambor plný sklep, tu to slovo bída tak nestraší, ale zde jak na venkově tak ve mě- stě ty komory s namletou moukou z domácího zrna nejsou a proto to slovo bída více straší. Ne snad že by u nás v této zemi nebylo té mouky, | ale jiného východiska není a nebu- naopak, mouky je zde hodně, máme de. Není možno, aby měl jeden toho velký dostatek obilí, tak nám to píší, j že neví co s tím a druzí zmírali hla- že sýpky jsou všude plny obilí, ale dy. Až bude patřiti zem jen rolníku, není to mouka naše, není domácí, který tu zem obdělává, tenkráte bu 1933 a letech příštích ku sociálnímu vyřešení a myslím, že přijde doba, má-li lidstvo najiti obživy, bude to zase ta půda, která musí dáti lidu práci a obživu, která země ale bude muset býti vládou vyvlas...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 3 October 1941

Čechoslovák V pátek, dne 3. řijna 1941. Zprávy z okresu Bell Pořádá Kamila Fojtášková, Rt. 2, Rogers. Texas. 2 ODBOČKY S.A.Č.T. V SEATON. Bazar jenž mél býti pořádán naší odbočkou v neděli 19. řijna, z jisté příčiny musel býti přeložen na ne- děli 12. října, o týden dříve. Zajisté, že našim krajanům tato změna ne- bude na závadu a navštíví náš ba- zar v hojném počtu. Vím, že zdejší krajané i též přespolní, jak v kraji fikali, tím myslím vzdálenější, vždy dle možnosti naše podniky navště- vovali a co dobři a věrní potomci naii československé větve pro pomoc svým trpícím krajanům za mořem rádi a ochotně přispěli. Někteří o- pravdu dávali, až to bolelo, ale je- jich soucitné srdce jim tak velelo. Jen když mohli těm ubožákům, ke- rým je ještě hůře nežli jim a kteří ve své vlastní zemi žijí c° Qtrocl, neděli 12. října Texasu čís. 47. na Seaton o odpol u siné řádu Hvězda' jejich návštěvou, škoda, že si mohli Jídla bylo tolik a vše se vyprodá-] 2 hod. pobýt jen na krátko. | to, mnoho darov...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 3 October 1941

V pátek, dne 3. října 1941. Čechoslovák f . ! r í I .■ř Členstvu a odboč- kám S. A. Č.T. Nastává podzimní doba t. j. no- vá úsili v naší osvobozovací akci SAČT po celém Texasu. Českoslo- venská větev v Americe od San Franciska po Boston a od Corpus Christi až po Chicago, Detroit a Cleveland volá krajany k úsilovné práci, k daleko větší činnosti nežli jsme vyvinuli doposud. Čeká nás mnoho a mnoho práce a proto jest nutno, aby veškeré odbočky svola- ly své členstvo a zahájily skuteč- nou, činnorodou akci. Jest to naší povinností již jako uvědomělých amerických občanů a jako potom- ků našeho starého československé- ho národa. Nesmíme ustati v tom co jsme s takovým úspěchem vedli poslední dvě léta, poněvadž právě dnes doba žádá od nás zvýšenou činnost, zvýšené úsilí a ostražitost, poněvadž dnes i Amerika jest ak- tivně v boji proti Hitlerovi a na- zismu. Amerika jest zemí lidu a jest tudíž na lidu, aby určil směr a aby jeho vůle byla slyšena. Po ce- lé Americe zvýšena jest činnost i- so...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 3 October 1941

Čechoslovák V pátek, dne 3. října 1941. ČECHOSLOVÁK AND WESTSKE NOY1N* Published every Friday by Čechoslovák publishing co. west, texas. OFFICERS: Ang J. Morris, President Job. F. Holásek, Seťy-Treas. DIRECTORS: Aug. J. Morris, Jos. F. Holásek, r. J. Čoček, J. A. Urbanovský, jos. Pavlíček Sekretář státu Cordell Hull pra-' Říká se, že se chodi tak dlouho vil minulý týden kongresu, že jest se džbánem pro vodu, az ae ucho to povinnosti Německa živiti lid v utrhne, a 2* America Hrst Gom- okuDOvaných zemích. Herbert Hoo- mittee se jiz ucho natrhlo a brzy ver opét vyrukoval se svým návr- také odpadne. Spolková velkopo- hem kongresu aby Amerika posílala rota ve Washingtone ma co toto pi- potraviny trpicim národům, zotro- šeme, v prádle tuto proti- nterven- čeným Němci, na což Hull mu dal čni orgamsaci, která vyšila po A- " .... ji _ j_i worino cvp c Farmáři jihu, postavte se stráž! Odbor zemědělství hodlá zá- konem donutiti dalši omezeni ose- vu bavlny, pšenice a tabáku za ú- čelem, by na ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 3 October 1941

V pátek, dne 3. října 1941. i- -a??- ^FCHOSLOVAE BesMka Čtenář I v o TU Crosby, Tex., 29. září. Ctěná redakce Čechoslováka! Přiložené vám zasílám $2.00 na předplatné vašeho listu. Premie žád- né neposílejte. Uznávám, že váš ča- sopis jest nejlepší ze všech texa- ských listů, co jsem měl příležitost TT i čisti, a to beze všeho snad pochlebo- wnrifc-ár, "■ °" n' Jexas- vání. Jen pište dále proti těm iso- Hurikán, vichřice aid., co to je? ! lačníkům a pro-hitlerovcům, neb se Jaka je to nevyzpytatelná a hrozná mi skutečně hnusí ta jejich propa- dá. Domy a vůbec stavby to rozbiji, ganda neamerická eisti. DivimPse rozhaze, stromy to i s kořeny vytrhá j mnohým, že to dovedou čisti bez a zprerazi a vůbec co stoji v cestě, to zničí. Kde se ten hurikán nebéře a z jakých záhadných pramenů tu hroznou sílu čerpá. Ono se píše, že v Karibejském moři, ale kde je ten si- lák tam skrytý, kdo mu jen ty vrata otevře, aby mohl vyletět a nám tu vše zničit. Chudák bavlna, korná a jiné, vše sebral bez sběr...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 3 October 1941

Čechoslovák V pátek, dne 3. října 1941. Postup události ze světové katastrofy V pátek. Tento týden začíná | ta nevstoupila na Krymský polo- e poněkud lepšími zprávami, nežli ostrov v bitvě o toto území v Čer- j nezmrzly, kdežto Rusové jsou na 1 tuhou zimu dobře připraveni, a pro- | to nazisty čeká v příštích měsících šklebící se smrt nejen z ruských zbraní, ale také nesnesitelnou zi- mou. Revolta proti nazistickým lupi- čům se šíří čím dál tím více po če- ty, co hlavy misse Spoj. Států a Bri- Harriman prohlásil, že přítomnost tanie přijely do hlavního mésta so- americké delegace ve válečné kon- větské unie za účelem vypracování ferenci jest historickou v tom, že dalekosáhlého programu pomoci Spoj. Státy se podílejí na konfe- Rusku. i renci jako neválčící mocnost. "Ale W. Ave-rell Harriman a lord Bea- přicházíme s vaším spojencem Bri- verbrook, hlavy americké a britic- ké misse, byli uvítaní ruskými hod- minniý poněvadž z ruského boji-lném moři, a u Kijeva nazisti blíži ié Evropě. Čí...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 3 October 1941

V pátek, dne 3. října 1941. CECH06L0VAK V" I i1 ■ I 1 l\ 1 Iv I r (t ■ I < i ! * '.v> . * I }■ - I \ V VI KOUTEK PRO BEČLÁKY Milá redachce a veselí bečláctvo: I musel° být dvaaštyricet cvočků, a g mými kamarády sme to osla- Braťka Filip mjel pravdu dyž jak ne toz v manebrach dostal sest voval. tak -e nás potem v noci pa- psal, že sme nejčky asi fšichni za- hodin spangle aincvaj V tormstre trola přivedla, tošak aby nelhal, vla- ní jesknaný pykováním tý královny bylo: tr0JJ prádlo, fsecky pucrekvi- stně donesla( lebo už sme nemohli íhu, ale já sem těch mejch pár akrů síty, to jako, pomádu na fůsy. fort- ani ja2yicem bybať neto nohami, pobjehal za pár dní a hde nic tu nic. Pmd";to ]^ko t^°Ja snorovacka na Tqš ráno k raportUi no a náš hejt- Co nesežrali pilousi, to dodělaly fusy ala kal^er ' . aC|! na i!y' man nám nasudil po 6 hodin špan- housenky. A dyž sem tak lítal s tím Pastu na .zuby> kar " "a gle, ale večer nám tagšarš hlásil, že prázdným piksakem celý půl dne a' nozn^e&g...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 3 October 1941

CECH OSLOV AK V pátek, dne 3. října 1941. BEST THEATRE program TODAY AND FRIDAY 'Caught in the Draft with Bob Hope Dorothy Lamour ALSO LATEST MOVIETONE NEWS BATURDAY — ONE DAY ONLY Richard Dix — In — "The Round Up" ALSO POPEYE AND IIEADLINER 8UNDAY AND MONDAY Bud Abbott Lou Costello ' IN THE NAVY" ALSO COLORED CARTOON AND "GOING PLACES" Z města a okresu TUESDAY AND WEDNESDAY "Quarterback" AND ANOTHER NEW PICTURE "Caught In the Act" ARMY LIFE COMEDY WITH BOB IIOPE, DOROTHY LAMOUR The coast-to-coast parade of Bob Hope rádio and screen fans who look for the best in comedy gags will find their hero ln top form when his iatest movie, "Cau- ght in the Draft," comes to the Best Theatre today and Friday. With Bob is the one and only Dorothy Lamour—the gal who hit the gong with a sarong. Lynne Overman, who plays the part of a Hollywood theatrical agent, fol- lows Bob and his ten percent into Connally pro odvo- lání neutr, zákona mo obnaženého nebezpečí nazisti- ckého terrorismu" a "přesvědči...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 10 October 1941

li ř' '■ b i ■ > 1 :• tjvt ii I ' I I I 1 9 i\ VYCHÁZÍ KAŽDÝ TÝDEN. PŘEDPLATNÉ: Ročně $2.00 Na půl roku $1.00 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. WEST, TEXAS. xv^-.v^Xv.W '/■/ //. //'. yX v C & AND WESTSKE NOVINY ROČNÍK (VOL.) XXX. (NO > ČÍSLO 41. ¥*y — j Entered as second-claís matter January 2, 1920. at the p ost ofice at West, Texas .under the Act of March 3, 1879. 10. ŘÍJNA (OCTOBER) 1941, Huni platí draze za děsný nápor na Moskvu Ruccvé se chrabře brání, ale nemohou zastavili blitzkrieg. — Více jak 500 Tanků zničili Němcům. — Nazi pou- íili vrhačů ohně k potlačení rebelie v Srbsku. — Dále vraždí Čechy. Gen. Alois Eliáš Hunské ocelové oddíly valí se ze třech stran na Moskvu v nové děsné st/ Jl[gos^v^ * ofensivě, kterou Hitler za každou cenu hodlá odstraniti Rusko jako schopného činitele z války asi ve dvou týdnech. Depeše jak z Berlína tak i z Mo- skvy svědčí o nejzoufalejším zápasu v této v...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 10 October 1941

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 10. října 1941 JOŽA MUSIL: BOJOVNICI ŽIVOTA SOCIÁLNÍ ROMÁN VESNICE ZE ŽIVOTA SEDLÁKU A OÉLNÍKŮ "A teď — oba se trápíte. Proto Marta byla po tvém "Ne. Toto dílo, jež zachycuje život lidu mého rodného odchodu tak sklíčena. A proč jste se rozešli?" kraíe. Je určeno jemu," důrazně pravil Prokop. i "Její otec je příčinou našeho rozchodu." • Ty jsi vždycky originelní, Prokope! Hned jak při- "Pan Vranický?" jdu do redakce, napíši referát o tomto díle. Musím však "Ano, Vranický, ten starý mamonář, který hodnotí ^ béžeti, beztoho již přijdu pozdě', pravil Vladimír a cenu človéka podle množství penéz. Zdál jsem se rozloučiv se kvapné s oběma spěchal pryč. mu pro Martu nevhodnou partii, proto jí zakázal se Bo odchodu zvedla sf též Zdeňka. mnou se stýkati. Byl jsem příliš hrdý, abych se jeho mamonu pokořil. Utekl jsem od Marty, když mi to ře- . « i ... ... . kla. A teď takhle trpím", povzdech. Nikdo dosud nespatřil tohoto díla, strezi! je takřka uz- přemýš,ela CQ by řek...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 10 October 1941

V pátek dne 10. října 1941. Čechoslovák I i >!| s Enniský Věstník POftÁDÁ Zprávy z Ennis a VENKOVSKÉ ŠKOLY. JOSEF VYTOPIL, okolí laskavé oznamte jemu. Na všech stranách ty venkovské školy se pomalu zavírají, a zdali bu- dou někdy znovu otevřeny pro vyu- čováni, jakému byli vyučováni rodi- če a nynější dítky, to žádný neví, ale různých věcí. Začínáme pociťovati — Můj přítel ze Seagoville, který nechce býti jmenován, nechal u mně dva dolary na Sdružení Čechoslo- váků, na náš druhý odboj. Díky! — Není u nás v Ennis v obcho- dech máku, kmínu málo a jiných — Buďte opatrní při jízdě v na- rv i • ,. « šem městě, naše policie hlídá a vy- DO jC prOtl KfVC" imáhá přísné jízdní řád, který jest u j Uá,,.'— „I nás stanoven. Při jizdě více než 15 j mCtiym OUIlUm. mil hned píská policajt, aneb když Krajané, nezastavíme u toho návěsti stop Poslední dny hrozné zločiny jsou nejen zastav.it, ale zastavit úplně, znovu páchány na českosloven- aby člověk musel přehazovati na stém lidu. Předáci politič...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 10 October 1941

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 10. října 1941 Zprávy z okresu Bell Pořádá Kamila Fojtášková, Rt. 2, Rogers, Texas. Ani se člověk nenaděje jak ten čas utíká a pomalu se nám přiblíží den naáeho bazaru. Již příští neděli 12. října bude pořádán naší odbočkou S.A.Č.T. v síni řádu Hvězda Texasu čís. 47. v Seaton, ku kterémuž účelu síňový výbor s ochotou síň propůjčil, kterému patří naše díky. Zajisté každému našemu krajanu íe dobře známo, za jakým účelem Jest tento bazar pořádán. Veškerý výtěžek z něj bude věnován pro účel humánní, pro uskutečnění vítězství naší věci, pro osvobození našeho ná- roda z podruží tyranských mučitelů. Každý víte, jaká utrpení a jaké hrů- zy tam naší krajané právě v tuto poslední dobu prožívají. Jak tam od- pravují naše nejlepší lidi, ba naši in- teligenci,, protože nechti se nechat ujařmovat pod jejich bezohledným panstvím a nechtějí se nechat okrá- dat více od té hunské lůzy. Dovede- te si uvědomit, co to pro náš český národ znamená? Co jest jejich cí- lem, za který...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 10 October 1941

V pátek, dne 10 října 1941. Čechoslovák II I r J koutek pro bečláky NĚCO O NĚČEM. VŠELICOS , vidíte stonky rozsekané a zem se Víra, naděje a láska pocítily kdy- ] j hezky bélá. Zde někteří zaořou více si v klidné, družné hodině výtvar- bavlny než místy narostlo vůbec, ný pud ve své přirozenosti, přiči- Jest už čas připravovat půdu zas pro nily se společně a stvořily roztomi- zimní úrodu. V našem okresu jest iý obraz, Pandoru ve vyšším smyslu: Morávek, Robstown, Tex. LOJZIANY Milá chaso B. K.! Když tak pozorujeme a čteme le- dacos, musíme se i zamyslit často, jako to v tom světě chodí. 'neb jsem většinou šla bosa, neb jsem Teď se vynořují často otázky, kte-( lela že ten Texas ten šturm ně- ré kdyby měly býti správně a spra- ■ • - v. Helo, bečlácká chaso! To jsem se udýchala než jsem k vám do toho Texasu se došmatlala, již mám celé moje kuří oka otlačené, vedlivě řešeny, zaměstnaly by celý civilisovaný svět. ) Tak ku příkladu čteme, jak ted se hledí na Rusko, jak se stránky sociální t...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 10 October 1941

V pátek, dne 10. října 1941 I vili a znovu zorganisovali, ale pak ! by bylo béda Anglii a pak nám. ! Némci by čekali i tříba rok i více, co j by dali Britanii pokoj a mezi tu do- bou by všechny evropské zotročené ČECHOSLOVÁK and westske novin* Published every Friday by ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. j národy horečné budovaly tu nejhor- i ší a nejstrašnéjši válečnou mašine- | r.i, jakou svét dosud neviděl. Čekali í by na přišti úrody v celé Evropé a hlavné v Ukrajiné. Surovin by méli z Ruska habadéj a pak by se vrhnuli na Anglii a to takovou silou, že by WEST, TEXAS. OFFICERS: Aug J. Morris, President Job. F. Holásek, Sec'y-Treas. DIRECTORS: neodolala. Jest také nebezpečí, že Aug. J. Morris, Jos. F. Holásek, Britanie muže po porážce Ruska F. J. Čoček, J. A. Urbanoieský, j přistoupiti na némecký "mír", poné- Jos. Pavlíček vadž Hitlerova smečka véří, že sliby nic nestojí a že se sliby slibuji a Redaktor—Aug. J. Morris — Editor blázni se radují. Není pochyby, že i Némci jsou a budou po přít...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 10 October 1941

V pátek, dae 10. října 1941. ČECHOSLOVÁK fr 4/ lo konečně schváleno. Tudíž ta "or- ganisaoe bohatých farmářů" se při- mlouvala i za spravedlivé ceny i pro ty malé farmáře, kteří dostávají za bavlnu nejvyšši cenu od roku 1931 ♦ a za bavlněné semeno od roku 1919. Že AAA. program má velikou záslu- hu o dnešní spravedlivější cenu ba- vlny, je důkazem rok 1937, kdy o- mezování bylo dobrovolné, což zavi- nilo ohromnou úrodu bavlny a ve- liký úpadek ve farmaření. Ještě dnes pociťujeme následky této veliké ú- rody, poněvadž dosud máme pře- bytek bavlny 6 milionů balů nad normálem. Kdyby bylo nucené o- mezení bavlny v roku 1937, tento přebytek by více nebyl stával, ná- sledkem čehož farmáři byli by již nyní dostávali ještě lepší cenu, za tuto plodinu a následkem malé ú- rody byl by jistě povolen větší osev bavlnv příštího roku. Co ještě nyní schází pěstiteli bavlny, jest vývoz bavlny do zahraničí, na který ne- možno velice počítati po dobu vál- ky a po válce — to jest ještě ve hvězdách. My m...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x