ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Čechoslovák And Westsk... Delete search filter
Elephind.com contains 3,097 items from Čechoslovák And Westske Noviny, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
3,097 results
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 12 September 1941

^TřmoRT /W AR figCHOSLOVAS. V pátek, dne 12. září 1941. KOUTEK PRO BEČLÁKY SEBRANÉ ČRTY Z BEČLÁCKÉHO Louisiany přes Crosby každý din asi SJEZDU. 6—10 vagonů. Vůbec západní Texas . má hory složeny jen z toho granitu. Víte, ten náš Pavel jest živa kro- Zg ganta Ana jedeme kotlinou, kte- nika. Hned ráno když vstane tak již ráž jest porostiá zakrslým post-oa- mu ta huba jede celunký den a člo- kem a elmovým křovím, kdež se pak věk by se usmál. Ano hochu, tam u silnice p0malu šine na náhorní vlnl- vás jest to rozdíl. Lid pohostinný, tQU pianinUj kdež chudinká políčka společenský a co hlavního, šprýmař davajj asi jen chudinkou úrodu kr- jeden nad druhého. m€ní a kdež jest vidéti, že se jen pé- Povozili jste mne jak se pátři, až stuj. Qvce a k0ZCi neb hovězího do- Jíž jsem od sedění měl žíly v kolenou bytka by]o ma]o vidét. a tak vjíždí- Bkrčené. Nejdelší trip byl: Eola, Van me do méstečka Bangs. Za Bangs Court, Wall, Munícipal Airport, jecieme pořád vlnitou náhorní rovi- Good Fellow Airfi...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 12 September 1941

V pátek, dne 12. září 1941. cbchoslovAk X '/ V pražských sadech roste 500 dru hů hub. — Jak pražský tisk 14. května 1941 oznamoval, roste v pražských sadech mnoho hub a to dokonce i jedlých. Podle odhadů českých mykologů neboli znalců hub reste v nich dokonce přes 500 druhů. Na jaře lze ovšem nalézti jen několik málo druhů jedlých hub, aie i ty stači pro ukojení hou I se stalo ve Franc:i a u Dunkirku: ■ v. ! j "My jsme tam byli s riflemi, bajo- anou dečku od pí. Joe Elsner. Dallas. Tak abyste věděli, to není Anežka Starčalová, 1107 Louise, jenom tak, to není žádný "fake". SLUŽBY BOŽÍ. nety, strojovými puškami a děly — Houston: 2 velké ručníky a 1 Jo-Jo Doufáme opravdu že nám pí Rend- TemPIe-14- září, 10:30 ránc ano. Ale ON (Němec) tam byl s tan- ] skarf od pí. F. Dlouhý ze Sheldon, i0vá neodepře té její služby a dáme 7:45 večer <Rev. ky - tisíce jich. I tisíci aeroplanu. Texa.:. ji ještó jednu cikánečku k ruce. - anglicky. S motonsovanymi d:yisemi. A col i-, ^ « ——— r>— West, ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 12 September 1941

Čechoslovák V pátek, dn; 12. září 1941. BEST THEATRE PROGRAM TODAY AND FRIDAY Wallace Berry "THE BAD MAN" ALSO LATEST MOVIETONE NEWS —in— "Bury Me Not on with Fuzzy Knight Also Gabby Cartoon & Headliner BATURDAY — ONE DAY ONLY i masce se v neueu u. o Johnnv Mack Brown bydlícího u eio zátopka. * I v v — Slečny Vlasta Králová, Helen Heloňová a Allen Marková započa- ly kariéru ošetřovatelek v Provi- The Lone Prairie" dence nemocnici ve Waco, dnes ve čtvrtek. v v McAlister kusové uhlí! Bude- me míti káru na dráze Katy. Zásob- te se na zimu co nejspíš. — Pioneer Gin. ? v — Naše dopisovatelka pí. Marie Bartošová a Raymond Černošek jsou oprávněni přijímati předplat- né a doplatné na Čechoslováka v jejich okolí. v v — Manželé Fristoe M. Kelsey z Milford dleli návštěvou manželů J. A. Schillerových tohoto týdne. Pí. Kelsey jest dcerou manželu Schil- lerových, nyní vyučuje školu v Mil- Z města a okresu Hymna prfáidéiitu NÁSLEDOVÁNÍ HODNO. i r \\J í Místní organisace Katolické Dce- ZtiSlíMí...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 19 September 1941

VYCHÁZÍ KAZDY TÝDEN. PŘEDPLATNÉ: Ročně $2.00 Na půl roku $1.00 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. WEST, TEXAS. ,V • * AND WESTSKE NOVINY ROČNÍK (VOL.) XXX. (NO.) ČÍSLO 38. Entered as second-class matter January 2, 1920. at the post ofice at West, Texas ,under the Act of Marcb 3, 1879. 19. ZÁŘÍ (SEPTEMBER) 1941. Ruská ofensiva umlčela přehnané chvály Němců Nazisti neříkají ničeho o střední frontě a zmiňují se jen o Leningradu. — RAF. odplácí zhoubně Hunům. — Hromad- né popravy hrozí Francouzům. — Tři švédské válečné lodi záhadně poto- peny. Pokračování v ruské protiofensivě na střední frontě, kde byli vrženi Němci zpět ve dvou nejmenovaných úsecích po přivodění ohromných ztrát Němcům, Rusové hrozí obklí- čením Smolenska. Ruské zprávy sdělují, že nazisti utrpěli ztráty nej- méně 10,000 pobitých a zraněných mužů před Smolenskem. Němci ve svých zprávách nezmi- ňují se slovem o bitvách na střední frontě a sdě...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 19 September 1941

TACT AHltř ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 19. září 1941. =• a,? PŘÁTELSTVÍ A LÁSKA POVÍDKA OD MARIE KYZLINKOVÉ. "Za týden — ach ano, za týden, i já budu daleko , řekl zvroucnělým hlasem Láďa. "Budu vzpominati a toužiti po své drahé, milované přítelkyni. Či nejste mo- jí přítelkyní, slečno Jiřinko?" "Nemyslím", odpověděla Jiřina. "Jste zasnouben a v še nevěsta má nárok na vaše přátelství i na vas lásku. Cím jsem vám já? Jen nahodilou známou, bývalou a dokonce snad jen domnělou přítelkyni vaši sestry. "Proč "bývalou"? A "domnělou"! Jak podivně m.uvi- té, slečno Jiřinko! Nerozumím vám." Nerozumím rovněž této záhadě, pane Kareši. Ale jest iisto že Julča jest ve skutečnosti zcela, zcela jina, nez jak psala ve svých dopisech! Vyhýbá se každé me zmín- ce o naší korespondenci, nechce si upamatovati na jedi- ný svůj dopis. Stále říká jen: "To že jsem psala? Nepa- p-amatuji se!" S maminkou mluví přímo a srdečné, ale ke mně jest neupřímná. Nemám již přítelkyně, pane Kareši, a snad jsem jí nikdy nemě...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 19 September 1941

V pátek, dne 19. září 1941. CiECHOKLOVA* Enniský Věstník POftÁDA JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavé ozDámte jemu. V LOVČICKÉ KAT)LÁTKY. Ve Věstníku, orgánu Slovanské Podporující Jednoty Státu Texas, v čísle ze dne 9. září byla podána hi- storie moji rodné vesnice Lovčice na Moravě, kteréž záznamy přivezl pří- tel Jos. Holásek, také rodák z Lov- čic, kdy naposled v roce 1938 dlel v Evropě na podívané. Zajímá nás po- pisování známého kraje kyjovského a ždánského a zvláště mně, který jsem tam vyrostl a prožil svoje mlá- dí, bezstarostné mládí, na které je ště dnes vzpomínám, kdy jsem u staříčka spával na peci. Můj děde- ček a babička měli pec na pečení chleba a byla to pec asi 5 stop širo- ká, 6 nebo 7 stop dlouhá a vysoká asi 4 střevíce. Byla to taková cihelná bedna, která byla z cihel vyzděna a obyčejně stávala vedle kamen a my říkali "na peci za kamnama". Pec musel umět postavit a zedník, který uměl pece dobře stavět byl hledaný. Pamatuji, když u nás pec opravovali tak ze...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 19 September 1941

Čechoslovák V pátek, dne 19. září 1941. Zprávy z okresu Bell Pí. Fr. Plašek s dvěma dceruškami přijely se podívat na nemocnou ma- minku pí. Rosa Plašek, která byla Pořádá Kamila Fojtášková, Rt. 2, nějaký čas, co přijela z nemocnice Rogers, Texas. ! ubytována a ošetřována u své dcery ~ . . , . pí. Ant. Geržové a nyní, jak nám Že není pád jako pad, o tom mam sdělila j John Mikušová, bude pře- svoji vlastní zkušenost. Však to za- yezena d(j svéhQ domova| kde jí 0še- člo již ve škole v Čechách, kde nas v třoyat bude jej. snacha pi Fr pla. mluvnici učili skloňovat podle sedmi šek. Zároveň jsem byla potěšena zprávou, že se daři pi. Plaškové lépe a noha se dobře hojí. Což ji ze srdce přeji. Hůře však je na tom pí. Fr Be- pádů. Ty pády nám sice v životě mo- hly býti užitčné, ale jsou i jiné, při kterých brní hlava, neb kosti praští a podobné. — Já jsem se musela na- rodit asi v tu dobu, co hodné padaly dřjchova st která je povážlivé ne- hvězdičky, neb na to padaní jsem měla velké štěstí. Ta...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 19 September 1941

V pátek, dne 19. září 1941. cechoblovak K , t, < v KOUTEK PRO BEČLÁKY AMERIČTÍ QUISLINGOVÉ ROSTOU Tak jsem si myslel vždy, že ameri cký lid má více pochopení pro ne- ^ bezpečí, které americkému konti-i nentu hrozí od evropských fašistů a nacistů. Ale čím dále tím více vi- dím, že ta naše americká morálka jde čím dále tím více s kopce. Ano, a není se věru co divit, neb když mů- že kdekdo vrtat do našeho vládního zřízení, může sprostý kmán více vě- dět nežli naši vůdcové, od našeho pana presidenta po generála a ad- mirála, není divu že některý ten ta- ké voják za 2—3 měsíce to má vše v malíčku své levé ruky, co vzalo na- ším generálům, jako gen. Marshal- lovi půl století studovat vědu váleč- nou a často i noci nastavovat. Víte, ono to potom lid rozčertí, no a není se co divit. Četl jsem dnes úvahu "Od redak- čního stolku" jednoho listu, kdež pi- satel píše o té naší morálce. Že ta nespokojenost povstala, že naším hochům se nedodržel slib jednoroč- ní služby vojenské. Cituje se tam,...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 19 September 1941

Čechoslovák V pátek, dne 19. září 1941. ČECHOSLOVÁK and westske novin* Published every Friday by ftSCHOSLOVÁK PUBLISHING CO. WEST, TEXAS. Němečtí piráti mohou býti napa- deni americkým válečným loď- stvem kdekoli v sedmi mořích. Pre- sident Roosevelt prohlásil minulé- ho čtvrtku, že dal rozkazy americ. loďstvu potopiti némeckou neb i- talskou ponorku nebo piráta v "kte- rýchkoli vodách, které jsou pova- žovány za důležité k obrané Spoj. Států." Při tom neřekl, kde tyto vo- dy začínají nebo konči. To zname- ná, že kdekoli se nalézají americké DIRECTORS: válečné lodi a přijde jim do cesty Aug. J. Morris, Jos. F. Holásek, německá neb italská ponorka neb F. J. Čoček, J. A. Urbanovský, OFFICERS: Aug J. MorrIS, President Jos. F. Holásek, Sec'y-Treas. Stáhne strýce Sama? Jos. Pavlíček Redaktor—Aug. J. Morris — Editor Předplatné $2.00 Subscription Ony oznámek sdělí se na požádání Advertising rates on appílication I^DNÉ osobní útoky a dopisy u- rážiivého obsahu se neuveřejni. PRESS Civilisti...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 19 September 1941

V pátek, dne 19. září 1941. ČECHOSLOVÁK A v x Fort Worth, Tex., 16. září. Ctěná redakce Čechoslováka, též všichni čtoucí a dopisovatelé! Každý den ráno je zamračeno, ale pak slunce to prorazí a je horko, takže když my milovnice květin ne- chceme, aby nám vše uschlo, musí- me zalévat. Mně kvete různé to kví- tí, kvetly též lilie, které kvetly mi- nulý měsíc poprvé, také drobné lilie kvetou. Ve staré vlasti jsms jim ří- kaly naháči, neboť nemají žádné li- sty, jen holé stonky. Také počala kvést Jiřina tmavočervená, jako sa- metová, ale tu kdosi chtěl utrhnout a vytrhl ji celou od kořene a zaho- dil v tom samém místě. Tak je to s námi, když máme z něčeho radost, přijde někdo a udělá nám lítost. Můj muž má tento a minulý týden prázd- niny, ale já jsem zvykla na to, že celý den jsem sama, tak tyto dva týdny jsou pro mne jako nové. Neje- li jsme nikam, neboť on nerad jde do města k busu, kdyby přijel až před nás, to spíš by někam jel, ale je pořád ještě na yardě co dělat. My- slela jsem, ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 19 September 1941

Čechoslovák V pátek, dne 19. záři 1941. Postup události ze světové katastrofy V pátek. — Jak to vyhlíží, Japon- ci dostali chladné nohy a budou brzy hotoví s evropskou osou, kte- rá se začíná jaksi zahřivati, zvláště nyní, když hitlerovským loupežným hordám se nepodařilo dostati se k nějakým časem. armáda a veřejnost stavěla se trp- kých posic po vyklizení železniční že většina německého vojska byla ce proti pokračování ve válce za spojky v Kremenčugu, 175 mil pod pobita a zbytek zahnán do chlad- fcessarabijskou hranicí. Kijevem, a po vtržení Hunů do kra-! ných vod. SLUŽBY BOŽÍ. Elmaton, 21. záři o 9:30 ráno (ve Ze Sofie se sděluje, že bulharská jiny Perekop, asi 50 mil na jiho- Rusové zároveň sdělují o znovu škole Ashly. vláda na pondělí nařídila částeč- východ od dolní části Dněpru, u dobytí ostrova na jezeře Ladoga se nou mobilisaci, v které budou po- "krku", který spojuje Krym s rus- verovýchodné od Leningradu, kde loď. Při tom všem osm lodí konvoje bylo ztraceno a z jedné pouze...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 19 September 1941

V pátek, dne 19. září 1941. Čechoslovák ! ' ■m\ n Besídka Čtenář r v o ru dřív. Kdy asi? No, asi tak za dva roky, řekl jsem mu učeně, ale on má strach, že Rusové to nevydrží ani dva roky. Tak jsem jej těšil, že An- glie na jaře na Němce udeří, ale to jej nepotěšilo a řekl, že Angličanům; věří ještě míň než bolševikům. Tak i jsme se rozešli. Inu, "procovství". Sand Springs, Okla., 12. září. ' Na vše co on dělá má dost času, Milý redaktore a čtenáři! j ale na to co druhý má udělat po- Jak ten čas letí! V devět hodin spíchá. A tak to u nás chodí se vším. jsem měl ujednanou schůzku s to- Na vše máme dost času. Po dvou le- várníkem, je již 10 a — jego ně tu.— tech války vyrábíme asi 1500 leta- Ze zoufalství, abych ten drahý čas dei za měsíc, ač i Anglie jich dělá už marně neprozahálel, dal jsem se do více. A může se říci, že stávky výro psaní poznámek pro tento dopis. Pá- t>u nezdržují, nýbrž sabotáž velikých ni továrníci, kteří nedostali tučné monopolů, které nechtí zvětšit vý- vládn...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 19 September 1941

Čechoslovák V pátek, dne 19. září 1941. BEST THEATRE PROSRAM TODAY AND FRIDAY Robert Taylor —ciS— "Billy The Kid" IN TECHNICOLOR Z města a okresu Ze schůze v/esiských V celek. — Sklizeň bavlny v našem okolí jest sice v plném proudu, ale úter- ní deštík ji trochu přerušil. Úrody bavlny jsou letos v našem okolí vše- liké. Jedni si chválí, jiní naříkají, Ve schůzi dne 8. září bylo přítom- no 15 členek, které ssšívaly kousky na kvilty a prošily opét jeden vlně- ný. Poněvadž Včelky ví, že zima se nekteri jsou spokojeni, atd. Zalezl ^ a ^ budou třebovati naši na tom, jak kde hmyz radil a radí a bozi béženci zaopatřeni> 13 členk ň jak často dostavily se přeháňky. se hned y J Všichni ale se shodují v tom, že tři další vlněné kvilty, aby mohly ALSO LATEST MOVIETONE NEWS h!n^z P0®^11 bolce a prot° také býti hned odeslány zár0Veň s ostat- í většina bavlny jest tu middhng. nimi hotovýmii jichž celkem sedm Bolce se ale spatné a nestejné letos byj0 ocjesiáno do Houstonu s jiným otvírají a to h...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 26 September 1941

i VYCHÁZÍ KAZDY TÝDEN. PŘEDPLATNÉ: Ročně $2,00 Na půl roku $100 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. WEST, TEXAS. >'\\ vv * i v 4? £ rr Ji' • • mm AND WESTSKE NOVINY ROČNÍK (VOL.) XXX. NO.) ČÍSLO 39. Entered as second-clafis matter January 2, 1920. at the post oíice at West, Texas .under the Act of March 3. 1879. 26. ZÁŘI (September) 1941. Rusové drží Murmansk Nové nebezpsči Leningradu Druhá n&zistická ořensiva na Murmansk nezdarem. — Rusové neustále úto- čí. — 12y000 propuštěných Srbů re- voltu je. — Taliáni bombardování v Africe. — Spojenci budou živiti svět po válce. Rusové prohlásili ve středu večer, že rozbili druhou nazistickou ofen- sivu na leduprostý přístav Mur- mansk v Barentském moři, čímž u- držují důležitý otvor v blokádě, kte- rou Hitler snaží se uzavřití ruské ev- ropské braný do Ruska, kterými jsou posílány zásoby zbraní z Ameri- ky a Britanie. Hunské lupičské hordy byly po- slány na...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 26 September 1941

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 26. září 1941. |A 1 JOŽA MUSIL: BOJOVNICI ŽIVOTA sociální roman vesnice ze života sedláku A dělníků iERVNOVÉ SLUNCE hořelo jako nesnesitelná výheň, káika. Jeho žár přímo se zažíral do tél v polích pracují- tem jako stíny v bidé a utrpení .. . Uméle byly stlačo-' prvý pohled bylo viděti na obou cosi, co je od sebe vel- vány ceny produktu, které podniky kupovaly od země-, mi značně rozl šovalo. děicu ke zpracováni. Nezůstalo však při tom, l d byl ši-j Hoch, kráčející po pravici Zdeňčině, byl student rol- zcn, kde jen bylo lze, a běda tomu, kdo se ozvaL Ten nické školy, Oldřich Fujavský, vracející se domů ze stu- pak poznal na svých zádech šlehy kapitalistické knuty, dii. Studoval v témž městě, kde studovala Zdeňka Hu- že konečné jako spráskaný pes přilezl a lísal se k no- jerová reálné gymnasium. Byli patrné spolu smluveni, hám svého trýznitele. A tak kraj a jeho lidé byli spou- že pojedou domu společně. táni chapadly kapitalistické hydry, jež vyssávala z njch...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 26 September 1941

V" pátek, dne 26. záři 1941. CECHOSLOVAK r>' J Enniský Věstník PORADA JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavé oznámte jemu. SBĚRATELŮM A DÁRCŮM PRO NÁRODNÍ SBÍRKU V ENNIS. Ve schůzi naši Enniské odbočky S.A.Č.T., která byla konána dne 7. t. m., byl dán podnět k velmi důleži- tému podniku v tomto druhém od- boji, který jsme před dvěma lety za- hájili pro záchranu demokracie a práva lidu. Podnik tento — dobro- volná sbírka pro akci osvobozovací a pomocnou, pro spravedlivý boj, do kterého i naše vláda zasahuje. — Chceme použiti všech možných pro- středků, abychom podporovali toto čestné dílo jak jen nám bude mož- no, tím více, že naši rodáci za mo- řem nejvíce protrpěli, stali se nevin- nou obětí krutých dobyvatelů. Ne- můžeme říci, že nám po tom nic ne- j ní, co se za mořem odehrává, jsou to naši bratři a sestry, ač ne-li krevní, přece jsme spojeni rodnou láskou, mluvou a citem národním. Co srdce pojí moře nerozdvojí! Pamatujte na| ty tisíce nevinných obětí nazisti-1 ckých ro...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 26 September 1941

Čechoslovák V pátek, dne 26. září 1941. J I I Německé intriky v Iránu. J. K. Farnfield. Londýn, srpen. — Jak tak ruská vláda upozornily v Tehe- nimu vývoji v Iráku. Cesta vedou- cí do Indií má být zavřena. Záro- veň s japonským útokem z výcho- du, má být britská říie zničena. Spojené britsko-ruské prohlášeni zaručující iTurecku neutralitu, je překážkou, kterou S:ojenci posta- britická, vili Hitlerovi v cestu. Ruský odpor U. S. Navy Gets Worlďs Largest Blimp porouchal německý jízdní řád. Ta- ké Iran muže počítat s tím, ž? je- ho neutralita bude Brity a Rusy chráněna a že to bude na prospěch : všem třem zemím. European Correspondents. | V Zprávy z Penelope. Včera, v úterý odpoledne jsme do- ranu již několikráte na nebepejí, které hrozí Iránu, nezbavi-li ss ivpádu německých turistu a techni- ku. Německo hledělo této ráně čelit tak, že vyvjela na Iran silný tlak. nacistický vyslanec v Teheránu von Ettel, dal na jevo, že vypověděni německých turistů z Iránu bud; mít za následek přerušení...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 26 September 1941

V pátek dne 26. září 1941. 0KOH OSLO VAK Postup události ze světové katastrofy V pátek. — Finští vojenští zpra-ici úplně v rukou a i Rusové prizna- V vodaji dnes oznamují, že sovětské li, ie svádí ^zápas na život a na pevnosti na ostrově Kronšatu, kte- smrt v předměstí tohoto starého ré chránily Leningrad z moře. by- mčsta a Sjíoj. Státy a Britanie pó- ly umlčeny po neustálém nočním pohnaly Svůj program s pomocí též- bombardování štuka aeroplány. ce trpícím Rusum. Sdružený tisl: sděluje tafcé, že Jak to vyhlia, ruská posice v U- Rusové utrpěli velikou porážku, v krajině je zoufala, ač úřední or- které poloostrov Krym byl odříz- gán sovětské armády -Rudá hvéz- nut Němci od pevniny. i da" sděluje, že Němci ztratili doset Z Ankary, Turecka, se sděluje, že; divisi — kolem 150,000 mužů — při Bulharsko mobilisuje 350,000 mužů! napadení Kijeva a vysoké kruhy a že němečtí znalci silnic horečně v Londýně projevily pochybnosti, budují silnice v jižním Bulharsku a v Řecku, kde používají k tomu...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 26 September 1941

OECHCWljOV W V pátek, dne 26. září 1941. ČECHOSLOVÁK and westske novin* Published every Friday by Čechoslovák publishing co. WEST, TEXAS. I President Roosevelt podepsal v so- botu zákon nařizující nejvétší dané j v historii Spoj. Státu, kterými má se j hraditi veliké vydání na národní o-1 bránu. Vzdor tomu, že spolkové da- j né se dotknou každého člověka v ze- mi přímo nebo nepřímo, nikdo ne- protestuje, neb každý ví, že nékdo j • někdy musí ohromné vydání zapla- tit'. Nutno ale připomenout!, aby, i každý svobodný člověk, jenž bude j ! miti roční příjem přes $750, a žena- tý s ročním příjmem přes $1500, za- čal si již nyní ukládati stranou ně- jaké penúe na dané, aby je mohl za- platiti po 1. březnu. Ten kdo utratí více, nežli vydělá, bude v kaši, jestli bude nucen dané platit a nebude i mít čím, poněvadž strýc Sam neče- | ká na dané. Kdo má auto, nechť si , I také přichystá $5, které musí zapla- ceny oznámek sdéli se na požádáni j titi každým rokem i kdyby auto ne- Advertising rate...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 26 September 1941

V pátek, dne 26. září 1941. ČBCH OSLOV AK 'i J. C. Hromádka: T- G, M. odchází. 21. září jsme pochovávali svého prvního presidenta. Pořád vidím před sebou předlouhý průvod Pra- hou: rakev na dělové lafetě a před ní a za ní tisíce, desetitisíce vojáku a legionářů. Pořád vidím statisíce mužů, ž:na dětí podél pražských u- lic, jak se dívají dlouhým a bolest- ným pohledem za svým vůdcem a u- čitelem. Básníci vypověděli, co se tenkráte dálo v našich hlavách a srdcích. Jejich verše budou citovány po staletích. Byly v nich skryty naše smutky i naděje, naše úzkosti i tou- hy. Lánský hřbitůvek přijímal rakev s Masarykovým tělem za svitu po- chodní. Citlivé ucho slyšelo vzdále- né hřmění přicházející bouře. Na dně našich srdcí byla skryta bolest nad neznámým zítřkem. Ale lánský hřbitov šeptal do uší smutného lidu: nebojte se, dejte mi vychladlé tělo v domoval při pohledu na průvod di- plomatů, že právě Masaryk udělal Prahu světovým městem. Možná, že si ten onen vzpomínal na jeho slo- va: "Máme...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x