ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Dallas Herald Delete search filter
Elephind.com contains 2,505 items from Dallas Herald, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
2,505 results
Page 3 [Newspaper Page] — Dallas Herald — 4 December 1869

I i; i;s ii v a l.s or I If I -1 (I .4t ii ii ii mi it iMADH i r miu. . .. .1 ..... rllN lit.! ii. I a.t m i i.mh MMH ta-a ...... fc K "- ' " . l -- ' i- - .l..i t e.ri. -r.t ' ? i' -tlk ....vllHiVmi M K .Lrjrv-.t:: r. r - . . ii -i.ri.'tui .in . . i u.... r -i. fc " '.jr. .... .. i"-1.V 1 ik. .M :-i .. ' . . .. ..i . Uul.' 1 ..k ....JU kl "k ' i. ki ... ill Ulrf. llrtmur'lklaaiupkt VI ...r...ui.l f.a..ntsl III V I.M I H tMC.i juai rt-i.l ' r "lr I ' ri i.k i liuv w. 'f. !la. gpl. K ul l-U t UICOW l.VU OBPniX INSI'llAM'l'i ('(IMl'ANV . 1 t-.i-r...( n.iii.u-r .i4..r i.i.i. 11.. irT:.;T.k".';r ki.-i ih.r. a.i ir ll.r il.ar.f. U arc.J klik ll... !aa.4 aai.l Klala.aa almaa aumrla. l.anal. m.ir I..I..I t l.o... l'l.a.la la i .IH.TI.U. i.ih.r..h..i--k"i.rir.i. i a.iiia i.fj.lllt.l.. l-rt Ira." Ifll IK ''"I" "I r.lir.i. ..I T. .a. lo Ilia a.l.a..!.-. t.H.1. I IM ll.la l....ny. . r mrllirr lkn.rkiai.a a. it. nruiy r r-ikliit. Ma.a A.rol l I'.rklka' IKIU.I ..m.a iiouaiou. Taiaa or i. J. W.MV...

Publication Title: Dallas Herald
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Dallas Herald — 4 December 1869

4 . I r I' I 1. 1 I 1 I i V . ) hi. I t! . t i i.'i ill tl.' Iin'i I ' I'll .i.i In i 1 1. i. .til il !. '... ii in.- l -i':' f t 'I ' " ft t ' . . I II.. r I III.. I III! II II I'll u.ii l nil" I ll..- Viirl'i" tiii-ri! i. I w i Ii i ru-li. I ' ''-!' tl . .i. II..I I'"' I - i 1. 'u' !'' I in il u.li u-.-l. U i i.i o "I li -'i l ilii'ii. I H' liin ImiiJi in i-inlit Vi ..!' ' ' I " ll.illlrV Hi- I. Ill l.V ttlliill V I'l I. Ilil ill I'll- i 1 11 ii i 1. 1 " i j 1 1 ul'lln' lutniti'V win HI'.- n....l.v. l. New Ki.ul.i"l '! Ni V.i.U. i.ii. I I i -.v l.K l llml I tie 'f.. filV I -10 iUily l'f II" !t.li in. i' iiih1 mi- ' iMitli nl liiinmn i i . .'il I iii w'-M ..x..in.ti.l l.Miii i:ix..li..n uml ullowo I ii Ii.;;!it (. ..r ini.-r.-.! iliiin ni.y "Mi.r im- "H ' Vl'" 1 '' ' (l.l'l. A.. lh'M III. Uolll - UJ iiikiJinl ..tmio tli. y w.to ''' irv l'i hiii i.'i Uig ri-uriiiiMi iiu- ... . '.' 1 i. 1:1 i-l kllliiiillU-'l nullum i.nj- 11 '.... ..I.'. lli.it U :W 111 IVStSnrV I" i-Imi 1 1 I . liui...

Publication Title: Dallas Herald
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Dallas Herald — 11 December 1869

t 1 V '1 ' " 1 6 i v l -f A eVata la I.e.! i . ...... . - " J . lib. . Ik. -. ' ...m. I . . - . .1 (iia u j I ... w" 7. ao I lha U.. fit -I MASONIC. DALLAS COXMANDERY Ho. 9 KK1GHW TEWLAR. .-... ... li. i.urP.I; - ' " r " Kl jh r. tfov t. c. til Kl. ! ' ' D.'.llilkfUH'TKtt.vi.K. nOVAL ARCH MASOKS. 1SIIA('J.V: TAXSEniLl LODliK No. M r. u.oi. ii-ii . k. toaar w. t. 0. U.t.a. Mnoouio Oometciy JJOTIOJ3. iVri'.ri mi.l Mir. miluiwn H F-C0OXA.5l. . Al'wl K.u.Vcu.KrMry. -- 1 I.O.O F. i r-IDOIL"? ENCAMPMENT KO. 25i f TXT on nl"ir of r.t FtMjr .of oirli Allnll J. WaOXM Icill. .' . 1 l D ALT A 8 LODGbTnO. 44 I D.O F. . . - -i-i . il.. A.M X.u.u.x jl IVIIok". Ilali AIIikI I J- K. y J.T.eAttGV K. Kwoia. Sici.Ihij. OjMI'cIIow'h Ccniclcry r IMIK rOLLOWIVI rMiililllunl tiiotjKl "l 1 Hi. ivjii1.it mi.th of lull.. Lli So. 41 ' Af.W'jfiiV'ii.iiiBiiltrt nfollt I iKMlli4 .. Uk. lirc of ll. 0.1.1 Pelloiv. "''. Bd I .mill n.. .iiurDi.u- berciu MH Odil f.l.ow. or liiHr InmtP lint familln. . - lira K. W. Ilu...

Publication Title: Dallas Herald
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Dallas Herald — 11 December 1869

aaaa Be I aoa a- ' i .. -era. ) r)l(MTIOAf.. I lit t Ihr Bfarr K I KlHI tf' M t ll I'M I' . I .r 1 I- III. . i.t I. . I tl ll lilt III ! 4 t r I .i U i n a V k. II' III l.la It J'l'll- I. .... I. .1 I N..l!. I. llll M lilt 1 ... I'-lH I r lint' M'l H 1 1. 1. Ii likkl UI! 4 I"'" Illia rl fl"HI ll Ni.l.' ll I l.J UM.UHl' 1 1 1 1 r I mill ilmt ! Mr K lL in I I'i'l " ..i-r.M.K m.'iil'l nr-iili.ni i i i . .:...- ... ! tt-. .1 il... .... I .i.ir. I lh..w n no. ...i. .i iL.i 1 1..- Itik l..r li nn ' ij I.t Ii.... t.1 ll.v l"4 lod.iveli; . . . . wr'.'n lli- nftl' W in fiii'li. ii.ini l.i j In UA I l.o tniili i. in. i. l.i. i I I.t liiiin r Ih.Sill iiu.l Mr I'-iiki'. I .i.lri..l.-M..H.iin ilnt iiittrv.ini I'" Ii"1. ll; niiilv ii.-nikS llu river lit" MiiH-ri"r In im) mlmr Whoa m tl.nl . ii 1. U.iiml lu Uttiiiii) Hit in in ii I I. nr.... l.ii.iv. ami ll.Ml linlt-xt llu' t il ix. 1.1 PallM "r"'' "' i....k. ii di.tHl mil r-l r.m.1 Imra llif I'.MirlliOilH' Ll ll' Irrr.V OH tin r o llio iravtl. M-...

Publication Title: Dallas Herald
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Dallas Herald — 11 December 1869

4 9 V v ) iivnHiimiiiirrriu. ll I I M. I I 111 I II II. I" ' . ' .Hiiiriiitll eeMlfcls II M a I li.it ih a. -w amlltiiala Viotk.i t nrt t -hk" i .1 s4 U " .... ul. 1 V .'III L II - aV k! m.li 1 ..- "t'.'r" ..... '"' . tfTT.i -i i";'J!. - f;4i 1 . k. . A.-.a. a. Bl aa at H Mat laOT- W-V-l 7a . I .k. Ui' MlMkIWIll J"4 .i ..imli. ik ; Htiraar'tUiaHl V tmiltaajaaalaf M4llfVCSllt tiHl'-t' umnw axd oirnts mo urK INMI.'HANt'K CWMI'AXY . II H1I I. W Mai r.M t. Ih. Liii an.l Mraibmaf lk(MJwaMl al ahlcli Ik. ..fhl llr.o.l Hlr" t. Ik. I'mMrkl tkann4 l y II.. M.U C Trkka a : Viall llh ifc '...iir livr Ik.n I. Im . ana 1. h..-.....ir im ih.n r. '.5 U-r r.l.l.ll.UI lloa HavUM l'allkkU. kl.d !. .aerM fc.. lark Brvri ..ar. ... 1 ...4kiiii..NiiMirui ik . I.O WWW mmm n.m.nn..i ... ... r..nMir. rr (vilfcrr lBh.tui.ikHi .i i'lfln llra Y. r.rk'li... Kli Ajral al f.ikla. lcla(uaal w. .vis wen Annil fcf DtlUa cMialr. aa t'apl. Japrr W. Jaaa I. dilljr nuili'.rlinl loan m Aal fc-riba llr.iti.ii la CI- rrl a...

Publication Title: Dallas Herald
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Dallas Herald — 11 December 1869

I I'l. I . I( ' If I'l I- I .1 . t I I I I I I I I' I l . -' '. I I I I 1. 1 t .. . ..... ) .. n .t . .'.Ill I. . I.. 1 . . . I ! I III' i i x. u - ..a tii li. I . ..' il i. 1. 1 . ! . i . 1 ... . ! l .111- i .. I I 1. n i i t'y a.. I ii ;. i ..it i.. ..i.i . m.-ii it I . I ... I.. . "lit i (ii 111'. ( I'll ' 1. .. I I. I n H..III I ll . . - .1.1.. . 'I'LaOi. I n ii. .. ':'.i.;iimiii 1 ' II I I I i . -ii ..i t ; I .. - I. .IK ll. I I.' I- II"' I : .! Ii . i ii!i't il l l:uul !":; il'ili I I ; I .' i i i. . 1 i" il I. ii'iV. ll . .1 Ii. . l!l I..1 ti I '.lll-.'!'l i... li t ! 1 1. ill I ii ii si ' Ii '' 'I"' . ..I;.. I '. .I.I f . ! : ! l'"' . I.i I .i'i- l'i ""I i ! in i-li l-ii-' Viii- - V I i Ii ll I'l i In -I' i i.'l' I i 1 lil i ; -.. K . vi ii I r tl.tr A li.ili iH :. j n. ill r.-i I-. iMi.iirii. tiiiu. I l.;.Vi I I . If l..'i- I'l' llli-l l''lll'- S ..' . ii ' I'l ri.- l . nl:i ..!' IJnJii-tii'w : u iii'ni. i ' ... i (i4J r.itilll!!! il I Will ll't il.lWr UOill III t'l.l'V Vli...

Publication Title: Dallas Herald
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Dallas Herald — 18 December 1869

-..'.'.i. f-v.; p ) - (lit W JOHN W. SWIMUILA fl 'ELhllML I a H. MV.ft.' ' a.. .4-.. .wi- a oa. J - la aaUataaa. 4 . AUIIMI lal a is. la .a). tamaMf. 44. 4.4 " " w - - " - . . . . a I.. 4.a '.4. .4'"a- : . a.... a 4 t .l.4 avik4w . . B . 4W.4...4- I I . l -4 I W4.. fl J .I . . t'; .wu!aa . .. .fall aladaaaaaatawl . b..aa 4-a aiita aiaoa aa4 aira I 4-' I 4 49. .a WkiMM . . " .LTrVi. J 1 4 i a 0 Taua. k. ll.lH.lll44ill.4M.i Haa-alaa. t ' a4 J. II. t1acjr j.V. ;V.air. M4 ..'.. M. M. t;r. ra-4 l."444. 1 iaawa araa !" " MIU Wala. "- ""-' a... .11 f.. MASONIC. DlLtAS CCKKAKTIIIT Ko. 6 CSI0HT5 1EUTLAR MrrT ' " l M k at a.lfa.aii.. a.itai .l.Wa L Mivar. twaf4V.r. uni0fnirTriis.T. ROYAL AHCH MASONS. .f...T.. .. 1...1... u.p..r. v. ... ...H.. i4.a)U 1. i 4rlf aa4l.llkllf . jVa'ruT. .-.ur: ; Tl VEnitL 10DGK So. 57 T. I I. M .. ....e II.H. t. fc. lOHMBta w. B). I . U. Ilj.ll. ainnonlo Crmotory ' KTOTIOH. rilir-ii!.l.nIN1 r.4..I..H..n rw l tM I ial4-l C..UK-4lln of Tnn.!i'll Lo4(. . . V. ....I M...

Publication Title: Dallas Herald
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Dallas Herald — 18 December 1869

- m ) eV- I. - .11 I. f I.. ....I.....- .f 1 1. i t M.iliivl rl I rullival b rela- '. 4 M.irM wu. i..r nMiv '4i;iVJ uy kut 'ff''. ii.si-f.r j '4 ' ' tf""l v. ) v 'l Wl tell a't-l d starl' i.- ; -J f f r ' JrvTo ' ' . J-.tr clliioicl Hi rom-ir. SllCj ic''f''V .... -- tfri. ''iXl&vrn i.kiif tU.ar j.srkls fr IN Jr Vw' ..!. ....r .ar... ( "'-"utX'VW!rHl r.)i 1-1 i.l ( Mm) ...... fMi't Vr m tr vll Ik. M Ilk nil lbr nuliuii lu j wow.'kww till w l tU'f tuiiOJom .iI:niihi mn hiibi.st inn taske il Ibeir niirreti m ur lu outliali Uil-r tommrn iul rela ttwi.s ihrvujfa Hi a-anty "" "r enlitfuleue-J polity I bun llil lere tufur ryoJ lowarJ i'liib. wlurU U lr(l)' dit Ui lli MKiM-ii anl ffurl tl ui tf oo r didiiif uidJ dia. TL worlj i bool l duiiiintu lw)(ilj iiicrwwl rl- iibii wild lbl Hiulutt u4 kith- rt'i ii'lwiif hftliitll. A lb I'ni- Ui Stair bav Uko tht iniliaiorf V in lbi liv IHiliry o tliuj Imulil bp lb iuit riiet in how i.fl ibrii k'Ovd faitb in making it a gia. I I bit coonw Cion I a...

Publication Title: Dallas Herald
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Dallas Herald — 18 December 1869

uour itim 4irnirriim. I.TiTaVTin Wimii n. imj. .. MW "" . tM SJa l ee. - ft aaft. Mi ti.ltk turn -. ...... l eft4tSaoee ' .... . IM SJftaaft ft. tall ' ' ... .i.i iilil a). i. rat.ir .rsl refers -Baar1' 'otliV- tV BTTtl t rSfSf-a. . . ... . hm4 ftvftaau . rwtit. a rr.tssiii "'r I ".ft. .....ft Sftk .!. I ftMft ft.1.1... a. . v a.a..e.ti i"ru?'? I ft. Hit. llftKft. l4ft. M aft ta4 ' ..rJ.r'w.i a.k .ft4. ft - ft." e riMtiae afaatpal VlARueasaesat il-i4HTWCI ail ill 8 last rMi4 Wfc ill w$ widow 5D osrBii mi Lin INMl.'ItANCIC .XMPAMV. Ti liMHi .elraltft ft? Ik. tQ.i 4) M'BWia .1 lk Offtft. ftftal f ftkbrk Ik it a-Urft4 Sir" I Ik r lkt. rkf tS r t Ik !( ( T I MM Bftftaev IIHWM Ilk Ik IVa.!. lit lkraar Mratac tJllft Ilia 'ftftataf ftftl ! fta ftkM knHM kl. fa-! ha.k ft.laftllaL.4 flM raft I 'lllftlft. ftn.l buftftt kftft ftft ftftftl ft ftlftOft IU tiiftltallfri. htff ! Ift ftftll Ikft klUfttftM mi lk rililauftl Tm U Ikft salftftlft ftft ftf Iklft C iitn. for ivfikftr lbfoiffjfttia ftftrl...

Publication Title: Dallas Herald
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Dallas Herald — 18 December 1869

"r r '' -Tew iiri mmji l l I ! ! ftt . i .. a i . a I t i I I 1 l I lli M I a at aL I1 '! M I II. l. I i I i .! II r r .1 l.w n I" t li ft 1 i. rm h I lie ' i i. I J H in i.i ii 1 1 t I II -! w lit ...ti. Sltllll I diU ta ii i! rift In It ni tl ' I t I t-n ll.at I. I ln. I. I ami. it Id ly ll 'lll tli e.k I. U Pa)li..il la. I till I.U .1. . li I. U.I l-at i..o ii.ii. . r In-' J I Iiik I I 'bl.l. II..H.M. t. k I ........ I I -.1 L I I. matr ai.il lii i'Hii.aui"ii I.UKUrii lluir l Hi It J M Imii VI .(!!...' iiji ltr hUu l a'"ir I In Ui rviHiniiiK in a ail. ail t I'll a fa-ill lllitili.ir r . al 111 i (.I. tr mmivy it it l llf '!l l Il HIIJIiIinI low U UP .'. . . : .. .' ml iri itf Hi inn hi mo mw ' I'.niii m ir-ius. iiii.ii iii i - ... . . . . : I .1 ' ItxMml ' i I It Ik ll'tSkU kw iTh.llvl tl'll ) 1 III kai'l III IM : n wlt.M ul fr.Uiii ilI i. i i in m-Iii-u ili kin.uMvr ii k J '' -' .-I '""'I''-" I . - 1 k1 'l-i- f.k.'w Mll4k I k44.fc.-fc- tl uii. Ili I' IU'ihI l!.e tli4lo V'"'l'l '...

Publication Title: Dallas Herald
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Dallas Herald — 25 December 1869

r ! ( Lh JOilX W. BIUSDEILX. fl ClhUiE. A 1. I... . ... .- . . - . Mil 1 1 la !. .' I .. f I 4 -. a. . . "" " I. '. !. .' .u.l'- .... 1 i ........ .i 4 MMlli lira t ... IW.MII'I ' M " .. II. " " ' tin J.I' II ; - . l'-.t rr.; .;. vr.-. A . Mil.. ''V.'V'... V.. - Vl'i illlUW. f4T- llln. MASONIC. DALLAS CO'tUNDERY Mo. ji:na:nsTE2PLAii. !..(u.v.rh...-tWTiB.c. Sir Kl. Hf.mt. IUcwf. ni.ivMnAni:n.5o.iT IIOYAI. AHCII MASONS. V.. . ".i. rl li.il... I.. i. V: IT... Nwl. r.iill. SmWi I. ' !"."" V) cooim.Bd.lili' 1- . H. H. r. TlXM".".t LOCKE. S0.54.F. M 11.11. . K. fOOMUM. . M. Kb. U. IIi r-illll! FOU.OH IN'I n-lH. r.T4 J' Vf I n:m.-.i r..in.i' "f T I"" iiihI . l .. V.-I.ru.ry A. I. r.Jml. 1 -''" '-; ""T U' b!I"a"m ;""r' ' I'I"1"H' nk h C. i. t. rv ..i.i llil" n-luliuli crtW uul. H urd. r..f .1..- y j w. if A t : Ko. 0. ".. 8:rvury. im.i Jm. i.o.o r. HIEGELY ENCAKPHEHT KO. 25. I.O'O.F. M KTS nn tli vmiIh of flrrt FrWy of cb -"h-'ta-itALiiiD.c:r. AitMl: J. W.iosi:. 8crll DALLAS LOBGB NO. 44 I ...

Publication Title: Dallas Herald
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Dallas Herald — 25 December 1869

i . ... at . J -. ' ( ' .''' ..... . . fV'i M" ..a. ' ' ' 3 ' " ' " ' I Wk -0 j " III if m fi'ft' T' I ''; V ...........'. " .....iWk I . I ' .fa.?. 1 m VtT'w' -i' "l "4 W. ...Ce.. 4 lr...l. lo ..- l' i ; . I live i l t a ill l nr "i ir ft- - - -v . - . . iii.i N il nrilnm h i I Hi. .in l ' . .i I Iilm il r.ni. in II I- ' J .i!. nii'ni in l ) I...!. l .r ImrtruiM w'li II. I 'i'i li I 'IK I fill I ii-iiII miiU ! i.! ..ill ft- liu'i'lii-1 l ''in l rum. mi l a I. ikI ttu l.rnvy u't H'liilitJ I ii r i iui.ii.ii' ii.Ii.iij uvr lialVv. tirric in ti.niiiiul t"T !h.hI lm f an In. nr. an i iiiii In Jovrlnii lie luuat ItHiof l a arm t lie f!li i.ii liii Ii rum ! I.ko lu(U.kin mrfMu-'l) otr mnil'lu. APir lli li wmi-! liiiiw.1T mi arm n rmwitile. nn J I lii iifljm ui In Ui'O to m t'i l I'ur.l lv l rn:ilil fur tl imriHMo ft . - . . . nilin iii iiriituno (.oriiiniimn m.ii iiirU ul lur In ruiir in. lit u.ki lu In aii'l two out. Ili lurnii l.e lift lToe a H wiiti'r lir.ili mi l n J.rHj erer'rri.lii...

Publication Title: Dallas Herald
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Dallas Herald — 25 December 1869

I e - aa -..- VUl.Hli A ll l( I V A laM Oi . . a. iiRf iiri ! v ) . ' ! i l .1 ..la . . . . . . . . . . . I . . 1 I . t .-l a""-'! " ' -' u ' fa l la t..lr.. I ll Hi t 1. ll a a . V. i !. I a' f If i .. n. I m i. i I i l 'I . f I ' t-4 u t IS SI !') 'ft I- H i lis I al mi ml t le i tl jsi A i i tit. ) ' t (" i w i .. . . i ll bin. I i it ' i :..:. .'. r i'!M f lilt at a- 1 1 - 1 1 1 ii. trnni. . 1 1 i 1 - ....IA....- I !.-. a- f- -' ' .... . ..-. I III 1I ltl . SB I.Sf I l-r. . ii.'. .awuiiii ..v. . At ( I r ft .. ...... " " . T " v. ?! . I tea..; m e j w a t.M. - -' a.iM.k vml .i.m. 'Jr" 1 . Il4 VI.AHtlK.uilef ri4 MtVtSl'l. TIIH wiDcw and onrais ftxd nrx INhUHANCK C'OMl'ANV 11 f 111. il Ln. 4 4 riMlcvli I) Ik. LoAkti W .. I mwl-nol ih.Oi.ltf ...4 f ahKk Ik. riHii H....4 ir" I. tu liiura rl.ti.r.4 1 lk. lnla.ITnmv.iul ."ry 4llJ llh ll.. 'u lfvlUr llM"'fc I avrunUfjc. allh !!.( Mbl i. u4 Mtw k.l- I...I) l-r r.l.MI.I-4 C.kwt. ttllloflila. n4 !.:. I-B u.r4f4 tlw. II. fHtf.nlMUm. bptf i...

Publication Title: Dallas Herald
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Dallas Herald — 25 December 1869

-I ' I Mr MIr atrial lit Mile-. .T .( a If .. I. I I . .1 I l-'it I t ' ) Ii r"l.' ) ill" " ' in I '' I I'V I'1- U l.i a ( a k I. iih I j I lr v i l I 1 r it f li'l !' lit H4 I.I illl'" lll I i-i.l -y l 'ti r- :.ie I.. ii lain. I ll.xf. I. i. l hii I I H r I.UlM'r ( ! mi l 'Ix- l IUU ... I l.i... .. ...... 1 I... ..ilir.' . Ml Hii I lif .'li.' l . ll ij rn i. . I .u 'i.'ii'l in u A liitU l.i il.i-m t . i'l loili I Ii y ;; i.i.iliiui ll.p I ..ir. 1'iit t. It I a.i I. Ii lli j; Un'Mii u ikII) ln.ilt i.i. My l.i r ' ml I Ilia .... i.. L. .i" Sijiln RIIIIV l. ... "Tlifrc M'u linn' t lain My- -N menu Wlint In ll.c nsm ' JMivtrtjl i"li vitfil.tllr llu n. Whv iImii I ) liuve llii'in lin.iig'.l in? Vim ili.lii'l iirili'r mhv." 'ii. J. p; I li. In l or lor Miiylliin;.") kadi 'In' ltniTiH.it Nllro. .hi l"i;rt" iiMilljr nnawmM I lie lllMIM'M'IIO. ' I Mltt'4 Vtllllt W'f rlmiil'l liiivo mi l yuu iiiil 'li'tlut'v ttllllltl.' 1 1 IT" it i. ' 'lit IVu-ikI burnt 1 1' m A luub. Ami lu Sijiiiro ulvr l...

Publication Title: Dallas Herald
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Dallas Herald — 1 January 1870

4 ' IS1' I .1 5fa 'I I ""(' 3 r a Li join w. hwixduu ruusuti. ' KDlTOBBi V1BO1M10I MOTCMfcH. ' . n R f (!h1. AT rut Fai iUockmiiia imix; Ladim Ap lUsTLTiN.-UTJ4BralUltairiiii;oreandl.Vn. lue LortiVnu ' j ala (turn their j.loaBha Asririi.- J r iLTirVU?uliurBl end Mechanical tare in modern time. lrt)n AodttlUi of ItallM foumy to Uo. 0f tka tUtory of almt rmj r-t.'-. 1 1.. aL ita fourth annual I i- inaiituiiuM to facilitate r. -.i.'i.iii.m. I ai'ifer ucioreyou ai I ' il.U hour to comjilr.- o fr aa my . vtry humble aoi;mi- IUe. ilh thet rcquet. My roiiiiion Ufore U. r1"- 'I.bimi a Wulinrone. lnlhoouuct Iw ill rraiikly conf-M loyeu. nut- triiUUndins nth M admiion nm ulnte mo In an enviable ' ........f i)j! mull. id.. lion ai a tm ' . . . ... inaiii r M ty thai 1 do not now rt mcmoer o .... .. i..i.i l.rard an addrcesdcliT t rod on aiiuiUr occnaion hoilhcf do 1 remember of ever having read oi.o in my lifo. Such being tho cone the courao to bo adopted by me. your orator on tUlaoccaaion mar...

Publication Title: Dallas Herald
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Dallas Herald — 1 January 1870

. ekke .- ... r ava. ' . aaw-aw - - - . .- - . .ns M4 I lx'"i.M'l'' ' . e 'o'1"" I ' 'i . .1 I i .. i . I I . i ' ' . I ' . . .. i i j i l n. ...... a I Is ... ..-. I ff . :V "i ' M O " k'MI'H IkHKlMllk. ef '. I. Mil 'N .11. .. . . ...... I.I .1...... I ' V . k ilk i.f.la I fa .. '!' Be..) Ill MlttHl Ml. . a 1... I. . ' f ' O 'J I .1 ! I .( ll N I I'lHl i Ml ('( III Ml fi. Allow Vf ft . ..M....I. .' . f ... ' ... .a-a th. a. I .!.. mt - I'M than rViiLe.l. lU Plat Will . t. . ..i t . v. '( ... a-M k..l.s.'-e ' " -i - t.ii ...4.i i. r ! iikmi.1 l l.l ! Ifcrtkl ri' '.. !' I --tfcltl li'l t M. -.i .1 It. ll.UHf. IWll. k Im 4 I ;.rk ) nl'.i $ t l it. at WfinatM hrM ! vi-'.i i. f iial ! ! J. .'It Ul. l-krlu.ll I ik.l-H- t . -. wtrfi f irl 4l Muiita iVlnr. -i it tcr-t iik il. I f tt "liv. M r Vhiv.k. 1U X 1 IvA N.Jli'S U ! f lir ' ' f-i tk.BuUa ikt ik'y ' .11 k'tftrk W I- iW "'r ' .. it. .o. rl..i. (-r 4.iuk.r. - UUl(klliJ I t ikr .' il KjMikri 1'iwrirl T I -! ' - . j f.c Arr i.J.t.l!sir I...

Publication Title: Dallas Herald
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Dallas Herald — 1 January 1870

1 : g fjo I Hi'. I I'll 'I I III AMllMlU 4 lllllf ' ' vvwvy(VoWMMv ..tl.l.A4. ... JAM AC. I hii ' ' hiiik -HiHf Hell ' Bill lev I . M)t i th rires af ik Haiti day ilk kit ! holiday alJr.e H.r.tJ.llaUlUrU lU..lj.mdort iUmmon t ..1 lUaiia ill naiiUi kia i j i liil m mil try ra(IJrila. il. K Ulna euifa-ltf. V C. Vup alll kulil a Qrr7 atidlaf. af ii. lrtir rtrtoii rikria( ik TkiiJ tuki la JryH;u Mlur M IM aa4 yr ik Pcaiita I Ircuil tai nl ik Cwrih Btti) ia Jrj luaa t Uraiaa. rala Unallor ytt fj lr A. U. Vlaaia il aillaa mi j LU Jiiisrait kit fmirknti! lit tiriai will mail awatd k T. W. I'irktr I'll IV M l IV V HBII4 PIV Up ! ii rjiin4 i m 4 tint luaibtr of all biaJa. a.ll a aaJtruk ii i l. l li. tuiliilae f tr dMriiilua. II aulic ill a vaailauiao af ik geaaruui pira I btrtlofoia btalaatv! a kiai. MfMnart. Kim 1 lira. ruit at I fill alumina la ikair aJttrtlatiatal af Dickiaa lmT4 Coiion 8mJ aad ta aU that tli as viabiay tkaai akaaU fall aarl aa lk ileek aa kaa4 la raaaiag law: HTU. U. Mo...

Publication Title: Dallas Herald
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Dallas Herald — 1 January 1870

r . i . i 4 . . . I ( . I i ' ' I a ...( a I llrfinl . . . r i ... a i l t i t-i I la a I I f . .! ' k t I I . at . k a .1 ia k i ' I I I I I ... I J ! ). 1 ! .k I 1 it I t - t I ! la l . . . . I I I I tU t " I. . k . V IU -.'' I ' ' f at J ta.a at iUIi Wii- VV a ! !- ' .... . ii 4 . !" ll .. .11 tkllkl H.J k l'. ! t a. I'.eaa ew.4 ! - J eet a. at a . kit ") '. a iitfinJ I.. I. fat. illr ! h l.al a " t Uu ma.ai.ei ' tta. aair .a a. ! fi.tilul l ik. I.iru.!f H i t. i ..kiMf . a. tea Mk- u( . 4iU aiit . l e..Jt lva.iaa an 4iirti4 tf .... . i.kj tatei f k-aiiv4 Ik ! . ll l.lfr-J wi.llil lo ti.ii. - llotallil'Mt MeaLitiflva !.. t a faiuur iUt.1 fsiiwr julimitJ I f.ia aa trlrbnfe i m-i( k ! I .; 1. j iikhr4 silk 'It trft.rai tt' k m 1. J aiivli-J e.IJ Ue raliiruel In l u !.4 1 Veia a ekllfcrl. i v4 ih.i f.:jJ Li knl ini. I.J '' iitxkitiitn loJ u j l i ri4 far- b. r. I!ur!ut M tkaai iruli.g i.r y k''"l ' rl'' kUiU -"' fit U.iilt4 'J f .lllll u lb M4rlM t UllUX'"B. kkl 1 1! I h ttr '4 ib A...

Publication Title: Dallas Herald
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Dallas Herald — 8 January 1870

w'b V-V . H'Jht ;K r I ft I I II ty .A iv it- JOHX W. BW ISDtLLS n Dallas Mc rnltll JOHN W. BWIWDEtl-1 VUtOlMlVS HUTCMfcM. MASONIC. DALLAS C01IMAXDHET So. KHluUia .watt.. . Ik u. 1 xiti-r i.i n. w- i. 4imriurT. HOYAL ARCH MAiOM. - m mmt ail O.I411Nl. tl J .f iLa i l mi irir. Mnwf. lVOTIOW. 1 1 . - . I) II A. 14 J4 - -T Ins A- V- "rr- . - t ii.i'"i . u -w UM. M c vein w I iiihi ti xwnr. I " TOO P. I " XU X j tTm;T Y EN CAMP 21 EST 50. 23 1 KIDCELY ' - - I M t ib.Vl I"..'. .' ! J .H.B.IXAIll'.r .P. I AMMit J.wr. I DALLAS LOBO KO. 44. IOM ; i Cvlil '1Iow'h C'rmclcrj' ! . NOTIOIJ. j r.MisroM.'.wiNo rr.i...i. i.r.4 I ill. t..lr ..Hiif ! ll. 1 .x;rL;7.v.A;."';7.r...;rv-.rlj;. ...4 ' Hum i. ..ii t! iv.ir. .uJ it. ih.1 iw n.lyil H ""B;Urofa.Llt.. IiWA0KEBiiiO; A'.ic.l: II. C. riMiwu .eiurjr. I'l!w. Anii'UI 7 llW-I.If Trrn . . widow axd oRPnix rrxo life IXHUltAUCK COMl'ANV A t T IllCII U nwuwl nnU colilrollwl l- th" IimlitPI V Mi'l mcmln r. of (he Onlr mill f .limli lli r Hip 8ni of Ti-nniMM...

Publication Title: Dallas Herald
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Dallas Herald — 8 January 1870

a . i.i . . . . - ... ....... I I n.lai la llim. I H . ' ' vv l r"f ... . .. ...... ...... t n. .....i.... ... ........ n..'i. -mimm MM..iff f..r i. v.:rr. i ::v;::i:u Oiv-v ; vV"..... ........ . - ' v . . i . u uuU .r JJ. i .. w. ....... ... .... ..... u . .... ;;;;?;i i.ivr . .... ni r U. ITUI JANl Ul h'9 a.ir. ..... L...tv ...f.i.- i...;. ... U ......-.;-. i iur.r..i...r t ' . . v. Mi . . r ...... ... . . -J kill'.. .!. I. It .ll'f .M'.IMIB t fl il.l t '-.v 11) nji..lr i.f t ifii-i' l . Jln. . ll.ii f.l M..f vtihl f:.-li nifk .'. kl.U H q'l U I f I.. f t ft' "er (ivi.rrkl. P.r- i I .-Kb'.UI lull.. MitUtll I'f It tV I'll l.wj h Bl .1. ..t ; J uniiMl.ijf H HI"!... I i.i'irl.K.i.ii.i' . i.r w. I h l . (5 .a luil-U.I. ... it.. CO 'll.K U M illl lirll. I i... fl-.va.ru.i p.-uk. l f.iK''.''. llio!.oTi of ill9mr m J rwluni Miutu urivtcnir i (tun.; I'Ihci... ii.o iui;u or li. oil.. I lry (iv4ti:f. .Cinia nx'U...iriy ;(.. ojritr it U i tio aniiivur- ary of Colo'i.La.' rui.i..i; lu tho ) r...

Publication Title: Dallas Herald
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x